You are on page 1of 6

Công Ty Việt Nhân Trân Trọng gửi đến Qúy Khách thiết bị COMMAX (Hàn Quốc) được chúng

tôi cung
cấp tại Việt Nam.

THIẾT BỊ BÁO GỌI Y TÁ COMMAX 2019

Xuất sứ
STT HÌNH ẢNH H N DIỂN IẢI ĐƠN VỊ

Hệ thống i n ạc n i b bá gọi gi a bệnh nhân à nhân i n ph ng tr c y tá.


BÁO ỌI Y TÁ - HÊ DI ITAL
Bộ Điều KhiểnTrung Tâm Phòng Trực Y Tá
Bệnh nhân gọi nhân i n y tá: Từ máy gọi đầu
giường ấn nút gọi (h ặc bấm dây) chuông sẽ re à
đèn bá nhấp nháy tương ứng ới đèn ph ng bệnh
nhân sẽ sáng tại máy chủ nhân i n tr c, y tá tr c sẽ
nhấc máy để nghe à nói chuyện ới bệnh nhân.
Đồng thời úc bệnh nhân gọi đèn hành ang của
ph ng đó sẽ sáng nhấp nháy đèn à sẽ tắt khi nhân
i n tr c nhấc máy.
Nhân i n tr c i n ạc ới bệnh nhân: Từ máy chủ
nhân i n y tá bấm nút gọi máy chủ sẽ kết nối ới máy
c n tại đầu giường bệnh nhân, giọng nói của nhân
JNS-PSM i n y tá sẽ phát ra tại máy c n. Cái Commax
1 B đi u khiển trung tâm N 6 digita đặt tại Korea
ph ng tr c y tá, có b i ử à có ac㈴uy d ph ng
㌳V C, 니니m〴 khi mất điện, để đ니m b니 duy tr
thông tin cài đặt.
Đi u khiển t àn b h ạt đ ng nhờ b ử trung tâm.
Kết nối ㌳ dây chung ( dây ri ng).
Nguồn điện: 니6 ㌳니V〴C, cung cấp điện ch t àn b
hệ thống.
Nguồn điện ng ra: ㌳V C㌳ .䘛〴.
Ba gồm 〴ccuy d ph ng: 1 V C . 〴h
Kích thước (mm): 䘛 (W) ㌳ 니(H) 1니5( )

Máy Chủ Trung Tâm Phòng Trực Y Tá


Bệnh nhân gọi nhân i n y tá: Từ máy gọi đầu
giường ấn nút gọi h ặc bấm dây chuông sẽ re à
đèn bá nhấp nháy tương ứng ới địa ph ng bệnh
nhân sẽ sáng tại máy chủ nhân i n tr c y tế tr c sẽ
nhấc máy để nghe à nói chuyện ới bệnh nhân.
Đồng thời úc bệnh nhân gọi đèn hành ang của ph ng
đó sẽ sáng nhấp nháy đèn sẽ tắt khi nhân i n tr c
nhấc máy.
Nhân i n tr c y tá i n ạc ới bệnh nhân: Từ máy Commax
chủ nhân i n y tá bấm nút gọi (tương ứng giường Korea
2 JNS-70MN bệnh nhân) máy chủ sẽ kết nối ới máy c n tại giường Cái
bệnh nhân, giọng nói của nhân i n y tá sẽ phát ra tại
máy c n.
áy chủ trung tâm N 6 니 N hệ digita đặt tại
ph ng tr c y tá, có màn h nh hiển thị c니m ứng inch
khi nh n cu c gọi, bá kh n từ ph ng bệnh nhân.
Chức năng thông bá the nhóm h ặc ch t àn thể
khu c.
Cài đặt à hiển thị địa chỉ của từng giường bệnh.
Kết nối tối đa ㌳8 máy đầu giường.
Kết nối máy tính truy uất d iệu ra fi e e ce .
Nguồn điện: ㌳V C, 니니m〴 được cấp từ b đi u
khiển trung tâm ( N 6 ).
Kích thước (mm): 5 (W) ㌳ (H) ㌳니( ).
Máy Chủ Trung Tâm Phòng Trực Y Tá
Bệnh nhân gọi nhân i n y tá: Từ máy gọi đầu
giường ấn nút gọi h ặc bấm dây chuông sẽ re à
đèn bá nhấp nháy tương ứng ới địa ph ng bệnh
nhân sẽ sáng tại máy chủ nhân i n tr c y tế tr c sẽ
nhấc máy để nghe à nói chuyện ới bệnh nhân.
Đồng thời úc bệnh nhân gọi đèn hành ang của ph ng
đó sẽ sáng nhấp nháy đèn sẽ tắt khi nhân i n tr c
nhấc máy.
Nhân i n tr c y tá i n ạc ới bệnh nhân: Từ máy
chủ nhân i n y tá bấm nút gọi (tương ứng giường
bệnh nhân) máy chủ sẽ kết nối ới máy c n tại giường
3 bệnh nhân, giọng nói của nhân i n y tá sẽ phát ra tại Cái Commax
JNS-4CM máy c n. Korea
áy chủ trung tâm N 6㌳C hệ igita , đặt tại ph ng
tr c y tá, nh n cu c gọi, bá kh n từ ph ng bệnh
nhân.
Cài đặt à hiển thị địa chỉ của từng giường bệnh.
Kết nối tối đa ㌳8 máy đầu giường.
Kết nối th m ới Interph ne tạ thành hệ thống i n
ạc n i b n đến 9니 cái.
Nguồn điện: ㌳V C, 니니m〴 được cấp từ b đi u
khiển trung tâm ( N 6 ).
Kích thước(mm): 5 (W) ㌳ (H) ㌳니( )

Nút Nhấn Đặt Đầu Giường Bệnh Nhân


Đặt tại đầu giường của bệnh nhân, có chức năng gọi
ph ng tr c y tá.
Khi nhấn nút gọi y tá th đèn hành ang sáng n, sau
4 đó nhấn nút hủy th đèn hành ang tắt. Cái Commax
JNS-4CS Nguồn được cung cấp từ b đi u khiển trung tâm Korea
( N 6 ).
Kết hợp cáp tín hiệu ㌳ ru t phi 니.9 từ đầu giường đến
ph ng tr c y tá.
Kích thước (mm):195(W) 11 (H) 16( )

Nút Hiện Diện Dành Riêng Cho Y Tá


Nút “Hiện diện” ắp b n tr ng cửa mỗi ph ng bệnh,
dành ri ng ch y tá.
Xác nh n trạng thái hiện diện của nhân i n y tá mỗi
5 PB-500 khi à ph ng bệnh nhân. Cái Commax
Khi y tá nh n cu c gọi của bệnh nhân th đèn hành
ang sáng n, sau đó y tá sẽ có mặt tại ph ng bệnh
Korea
nhân à ấn à nút hiện diện đèn hành ang sẽ tắt
Kích thước (mm): 1(W) 116(H) 䘛( )

Nút Giật Khẩn Cấp Gắn Trong Nhà Vệ Sinh


Lắp tr ng nhà ệ sinh.
Kết nối ới nút gọi đầu giường.
ặt bằng nhôm đúc, có r an ca su i ic n chống
6 ES-400 thấm nước. Cái Commax
Kết nối dây, tre tường. Korea
Nút bá gọi kh n cấp ắp tr ng nhà ệ sinh không có
dây gi t (chống thấm nước).
Nguồn điện: ㌳V C.
Kích thước (mm): 118(W) 116(H) 䘛( )

Nút Giât Khẩn Cấp Gắn Trong Nhà Vê Sinh


( Có dây giật )
Lắp tr ng nhà ệ sinh.
Kết nối ới nút gọi đầu giường.
7 ặt bằng nhôm đúc, có r an ca su i ic n chống Commax
ES-420 thấm nước Cái Korea
Nút bá gọi kh n cấp ắp tr ng nhà tắm có dây gi t
(chống thấm nước).
Kết nối dây, tre tường.
Nguồn điện: ㌳V C.
Kích thước (mm): 1(W) 118(H) 9䘛( ).
Nút Giật Khẩn Cấp Gắn Trong Nhà Vệ Sinh
( Có dây giật )
Lắp tr ng nhà ệ sinh.
Kết nối ới nút gọi đầu giường.
Kết nối dây, tre tường.
8 ES-410 ặt bằng nhôm đúc, có r an ca su i ic n chống Cái Commax
thấm nước.
Nút bá gọi kh n cấp ắp tr ng nhà ệ sinh có công
Korea
tắc nhấn à có dây gi t (chống thấm nước).
Nguồn điện: ㌳V C.
Kích thước (mm): 118(W) 116(H) 䘛( )

Đèn Hành Lang Đặt Trước Phòng Bệnh


Kết nối ới nút đầu giường.
Bá hiệu (nháy) khi có cu c gọi.
Kết nối 䘛 dây, ỏ nh a chóa đèn có thể thá , ắp thay
dể dàng,đèn Led tiết kiệm điện
Đèn hành ang, đặt trước cửa mỗi ph ng bệnh,
màu, tín hiệu bá phân biệt trạng thái bằng đèn sáng. Commax
9 CL-310I Cái Korea
Nguồn điện: ㌳V C.
Kích thước (mm): 118(W) 116(H) 䘛( ).

Dây Gọi Y Tá Nối Dài Từ Giường Bệnh Nhân


Đến Nút Nhấn Đầu Giường.
ây gọi nối dài, ắp à thiết bị.
Tạ thu n ợi ch bệnh nhân gọi y tá mà không cần
ph니i ới tay bấm nút gọi.
Vỏ nhôm đúc sơn tĩnh điện, có ớp r an chống thấm
CC-200 nước à ăn m n.
10 Kết nối mở r ng ới CC6 니니 dây gọi nối dài. Cái Commax
Lắp đặt âm tường. Korea
Nút gọi cấp cứu ắp tr ng nhà ệ sinh.
Nguồn điện: ㌳V C.
Kích thước (mm): 195(W) 11 (H) 16( )

BÁO ỌI Y TÁ - HÊ ANALO

Máy Chủ Trung Tâm,Phòng Trực Y Tá,


Nh n à gọi đến ph ng bệnh nhân.
Đặt tại ph ng tr c.
Kết nối bằng dây chung à 1 dây địa chỉ.
Kết nối 1 máy chủ N 61 ới máy c n N 61니1
Li n ạc chi u.
Kết nối tối đa 1 nút gọi đầu giường. Cái
JNS-12 Commax
1 Hiển thị đèn tương ứng ới giường bệnh.
Kết nối ới đèn bá hành ang (CL6䘛니1) à nút nhấn Korea
ph ng mổ (〴 61니니).
Thu n tiện à nhanh chóng ch iệc i n ạc gi a
nhân i n y tá à bệnh nhân tr ng bệnh iện hiện đại.
Có thiết bị chuy n dùng thu n tiện ch ph ng mổ.
Nguồn điện: 니V〴C h ặc ㌳V C.
Kích thước (mm): 195(W) 11 (H) 16( )
Máy Chủ Trung Tâm,Phòng Trực Y Tá,
Nh n à gọi đến ph ng bệnh nhân.
Đặt tại ph ng tr c.
Kết nối bằng dây chung à 1 dây địa chỉ.
Kết nối 1 máy chủ N 6 ㌳ ới máy c n N 61니1
Li n ạc chi u.
Kết nối tối đa ㌳ nút gọi đầu giường.
Hiển thị đèn tương ứng ới giường bệnh.
2 JNS-24 Cái Commax
Kết nối ới đèn bá hành ang (CL6䘛니1) à nút nhấn
ph ng mổ (〴 61니니). Korea
Thu n tiện à nhanh chóng ch iệc i n ạc gi a
nhân i n y tá à bệnh nhân tr ng bệnh iện hiện đại.
Có thiết bị chuy n dùng thu n tiện ch ph ng mổ.
Nguồn điện: 니V〴C h ặc ㌳V C.
Kích thước (mm): 195(W) 11 (H) 16( ).

Máy Chủ Trung Tâm,Phòng Trực Y Tá,


Nh n à gọi đến ph ng bệnh nhân.
Đặt tại ph ng tr c.
Kết nối bằng dây chung à 1 dây địa chỉ.
Kết nối 1 máy chủ N 6䘛6 ới máy c n N 61니1
Li n ạc chi u.
Kết nối tối đa 䘛6 nút gọi đầu giường.
Hiển thị đèn tương ứng ới giường bệnh.
3 JNS-36 Cái Commax
Kết nối ới đèn bá hành ang (CL6䘛니1) à nút nhấn
ph ng mổ (〴 61니니). Korea
Thu n tiện à nhanh chóng ch iệc i n ạc gi a
nhân i n y tá à bệnh nhân tr ng bệnh iện hiện đại.
Có thiết bị chuy n dùng thu n tiện ch ph ng mổ.
Nguồn điện: 니V〴C h ặc ㌳V C.
Kích thước (mm): 195(W) 11 (H) 16( ).

Nút Nhấn Đặt Đầu Giường Bệnh Nhân


Có chức năng gọi ph ng tr c y tá khi bệnh nhân cần.
Khi ấn nút gọi y tá th đèn hành ang sẽ sáng n.
Nguồn được cung cấp từ b đi u khiển trung tâm
N 6 .
JNS-101 Kết nối cáp tín hiệu ㌳ ru t phi 니.9 từ đầu giường đến
4 ph ng tr c y tá. Cái Commax
Nút gọi y tá, đặt ở đầu giường bệnh nhân. Korea
Kết nối từ giường bệnh đến ph ng tr c y tá.
Nguồn điện: 니6 ㌳니V〴C.
Kích thước (mm): 195(W) 11 (H) 16( )

Nút nhân gọi y tá đặt ở phòng phẩu thuật.


Nút gọi y tá đặt ở ph ng mổ.
ử dụng cánh tay để tác đ ng.
Kết nối 䘛 dây.
Tha tác th c hiện bằng trỏ h ặc chân khi Bác sĩ
5 AS-100 đang mổ không thể dùng tay nhấn à . Commax
Cái
Kết nối cáp 䘛 dây từ ph ng mổ đến ph ng tr c y tá. Korea
Nguồn điện: 니6 ㌳니V〴C.
Kích thước (mm): 195(W) 11 (H) 16( ).

Đèn Hành Lang


Kết nối ới nút đầu giường.
Bá hiệu (nháy) khi có cu c gọi.
Kết nối dây. Commax
6 CL-301C Đèn hành ang, đặt trước cửa mỗi ph ng bệnh, 1
Cái
Korea
màu, tín hiệu bá phân biệt trạng thái bằng đèn sáng.
Nguồn điện: 니6 ㌳니V〴C.
Kích thước (mm): 118(W) 118(H) 6니( ).
Dây gọi y tá nối dài từ giường bệnh nhân
đến nút nhấn đầu giường.
ây gọi nối dài, ắp à thiết bị.
Tạ thu n ợi ch bệnh nhân gọi y tá mà không cần
ph니i ới tay bấm nút gọi.
Vỏ nhôm đúc sơn tĩnh điện, có ớp r an chống thấm
7 CC-200 nước à ăn m n. Cái Commax
Kết nối mở r ng ới CC6 니니 dây gọi nối dài. Korea
Lắp đặt âm tường.
Nút gọi cấp cứu ắp tr ng nhà ệ sinh.
Nguồn điện: ㌳V C.
Kích thước (mm): 195(W) 11 (H) 16( ).

Điều kiện thương mại:


6 Thiết bị được b니 hành 1 tháng.
6 Thời gian gia hàng:tr ng ngày tại Tp.Hồ Chí inh (hàng có tại kh )
Thời gian đặt hàng thiết bị ch d án 6니 ngày
6 Hàng nh p chính h니ng,h á đơn,chứng từ đầy đủ.
Tham kh니 ,t m hiểu th m thiết bị ở website www.c mma . n

Công Ty TNHH T DV Truyền Hình Việt Nhân

ĐC : 2C Nguyễn Thị Minh Khai, P.ĐaKao, Q.1,TP. Hồ Chí Minh


ĐT : ( 니 8 ) 䘛8 19䘛 Liên hệ: 0938736579 Bích Phương
Fax: ( 니 8 ) 䘛91니 ㌳11 0928387968 Hoàng Nhân
Emai : phu ng@c mma . n – sa es@c mma . n ( Kinh d anh thiết bị C mma .)
Http:// www.commax.vn
C mma Viet Nam