AQUATHERM

®
ÎNCĂLZIRE ÎN PARDOSEALĂ
CUPRINS
O Materialul ţevii
O Automatizări
O Distribuitor pentru circuitele de încălzire
O Construcţia pardoselii
O Proiectare / design
Informaţii tehnice
Materialul ţevilor

aquatherm
®
– ţevi pentru încălzire în pardoseală
Funcţionalitatea unui sistem de încălzire în pardoseală este determinată în mod decisiv
de calitatea ţevilor de încălzit utilizate. Durabilitatea estimată a ţevilor aquatherm pentru
încălzire în pardoseală poate fi dedusă direct din graficul alungire-presiune internă de mai jos
ce ia în considerare tensiunea de operare existentă şi temperatura de lucru.
Este clar că există rezerve de siguranţă considerabile atunci când ţevile sunt
dimensionate în conformitate cu DIN 16968.
Condiţii de operare
Ţevile pot fi utilizate la temperaturi de lucru de până la 90°C şi presiuni de lucru de până
la 10 bar.
Manipulare
Ţevile pot fi aşezate fără preîncălzire, pur şi simplu la rece direct de pe rolă.
Se vor utiliza numai îmbinările pentru ţeavă indicate de producător, specifice tipului de
ţeavă utilizat. Conectorii şi piesele de distribuţie aquatherm
®
corespund cerinţelor referitoare la
tipurile de execuţie din DIN 8076 partea 1, cerute de DIN 4726.
În sistemul de construcţie umed, ţevile de încălzire în pardoseală aquatherm
®
sunt
îngropate direct în pardoseală. Prin îngroparea în pardoseală este evitată o eventuală
modificare în lungime rezultată din diferenţa de temperatură. Materialul preia tensiunile astfel
încât acestea nu devin critice.
Protecţie la difuzia oxigenului / schimbător de căldură
Fabricarea ţevilor aquatherm
®
pentru încălzire în pardoseală cu un strat barieră de
oxigen se realizează printr-un procedeu special de extrudare. Datorită mantalei de EVOH ce se
depozitează pe ţeava de bază ca un component universal, se atinge o etanşeitate optimă a
ţevii. (EVOH = etilenă-vinilalcool copolimer)
Ţevile aquatherm
®
pentru încălzire în pardoseală cu protecţie faţă de oxigen sunt
conforme cu DIN 4726. Conform DIN 4726, nu mai este necesară separarea sistemului prin
intermediul unui schimbător de căldură când se folosesc aceste ţevi.
Ţevi pentru încălzire în pardoseală din polibutenă (PB)
ţevi aquatherm
®
pentru încălzire în pardoseală din polibutenă (PB)
nr. art. dimensiunea nominală dimensiune totală lungimea colacului
90306 16 x 2,0 mm 17 x 2,5 mm 250 m
90316 16 x 2,0 mm 17 x 2,5 mm 500 m
90307 17 x 2,0 mm 18 x 2,5 mm 250 m
90317 17 x 2,0 mm 18 x 2,5 mm 500 m
90308 20 x 2,0 mm 21 x 2,5 mm 250 m
Ţevile aquatherm
®
pentru încălzire în pardoseală sunt făcute din polibutenă foarte
flexibilă şi cu rezistenţă termică ridicată. Caracteristicile fizice şi chimice sunt adaptate special
pentru sectorul de încălzire.
Ţevile aquatherm pentru încălzire în pardoseală corespund cerinţelor de calitate impuse
de DIN 16968 şi DIN 4727/4726.
Culoare:
Ţevi gri (grupa de art. 903... cu un strat barieră de oxigen transparent, lucios).
Marcaj:
AQUATHERM FLOOR HEATING ELEMENT CONNECTION PIPES----ART.-
NO.90306----16 x 2,0 MM----OXYGEN-TIGHT----PB 125----DIN 4726----DIN 16969/DIN
16968----DIN CERTCO 3V098 PB----DATE OF MANUFACTURING/TIME----MACHINE NO.
----MTR.-MARKING----MADE IN GERMANY
Mai mult, fiecare legătură este inscripţionată continuu cu lungimea în metri. La fiecare
legătură este ataşată o foaie cu instrucţiuni ce conţine datele de identificare.
Ţevi de încălzire din polibutenă (PB)
Ţevile aquatherm
®
pentru încălzire în pardoseală se remarcă de ex. prin rezistenţa
ridicată la stres. Polibutena se pretează în mod special pentru instalarea îngropată datorită
stabilităţii ridicate la îmbătrânire. În categoria ţevilor de încălzire prin pardoseală polibutena este
ideală datorită flexibilităţii sale ridicate. Alte avantaje ale acestui material sunt:
• suprafaţa internă a ţevii deosebit de netedă;
• instalare simplă şi sigură;
• pierderi liniare mici;
• rezistenţă mare la coroziune.
Modulul de elasticitate
Modulul de elasticitate este un
parametru important în ceea ce priveşte
rezistenţa la îndoire a ţevilor; la
polibutenă la 20°C acesta este de cca.
350 N/mm
2
.
În consecinţă, raza de îndoire
cea mai mică admisibilă este 5 x d,
unde d este diametrul exterior al ţevii.
Pentru ţevi cu diametru 16 x 2
mm raza de îndoire va fi r = 5 x 16 mm
= 80 mm.
Aditivi pentru agentul de încălzire (apă)
În principiu,în combinaţie cu apa fierbinte, se pot folosi numai aditivi care sunt cunoscuţi
ca inofensivi pentru polibutenă şi sunt recomandaţi în mod expres de către aquatherm.
Când se utilizează ţevile aquatherm
®
pentru încălzire în pardoseală etanşe la oxigen nu
este necesară aplicarea inhibitorilor de coroziune.
Ambalare
Ţevile aquatherm pentru încălzire în pardoseală sunt ambalate în cutii speciale din
carton opace, pentru a fi protejate împotriva deteriorărilor mecanice şi a razelor ultraviolete.
Legăturile de ţevi trebuie păstrate în ambalaj până în momentul aşezării. Legăturile rămase
trebuie împachetate din nou în ambalajul din carton.
Ţevile de încălzire sunt furnizate în colaci cu lungimi de 250 m şi 500 m.
Depozitare
Ţevile aquatherm
®
pentru încălzire în pardoseală sunt furnizate în ambalaj de carton
conform cap. „Ambalare”. Colacii de ţeavă trebuie scoşi din ambalaj doar în momentul montarii.
Ţevile fără ambalaj sau colacii rămaşi trebuie protejaţi eficient împotriva razelor UV şi
deteriorării mecanice.
Autocontrol
Ţevile aquatherm
®
pentru încălzire în pardoseală sunt supuse autocontrolului pe tot
parcursul procesului de fabricaţie conform cerinţelor DIN 4728.
Controlul extern
Contractele de control necesare obţinerii certificării DIN-CERTCO s-au încheiat cu SKZ
South German Plastic Center din Würzburg. Ţevile aquatherm
®
pentru încălzire în pardoseală
sunt înregistrate cu nr. 3V098 PB la Gesellschaft für Konformitätsbewertung (DIN-CERTCO).
Comportare la solicitare îndelungată la presiune a ţevilor din PB
Forţa de compresie a ţevilor din plastic este descrisă cu ajutorul curbelor de alungire la
presiunea internă. Pentru determinarea acestor curbe este necesar un număr mare de teste.
Secţiunea ţevilor are o presiune internă constantă la temperaturi diferite iar în timpul testului se
determină durata după care apare prima ruptură (valoarea de alungire).
Curba: alungire-presiune internă
Timpii de alungire sunt introduşi într-un sistem de coordonate la scară logaritmică. Pe
axa Y a sistemului de coordonate se introduce tensiunea periferică datorată presiunii interne din
ţevi. Pe axa X este prezentat timpul în ore. Curba de alungire la presiunea internă se poate
obţine prin unirea valorilor minime de alungire printr-o linie dreaptă, pentru fiecare temperatură
de testare.
Testele de alungire la presiune internă s-au realizat timp de 25 ani. Valorile obţinute
permit o concluzie matematică (extrapolare) pentru perioade de viaţă mai mari de 50 ani.
Prin acceptarea curbelor în standardele internaţionale pentru ţevi din plastic, acestea
sunt utilizate ca bază pentru dimensionarea şi controlul de calitate a ţevilor de plastic pentru
instalaţiile sanitare şi de încălzire.
Curba de alungire la presiune internă
Automatizări

Cerinţe
Decretul privind cerinţele de economisire a energiei la sistemele de încălzire şi apă
potabilă (HeizAnIV) din 22.03.1994 stipulează în § 7 Echipamente de reglare şi control:
„Sistemele de încălzire trebuie să fie echipate cu dispozitive de operare automată pentru
reglarea temperaturii în fiecare încăpere. Pentru grupuri de încăperi de acelaşi tip şi destinaţie,
în clădiri altele decât cele de locuit, este permis ca reglarea să se realizeze pentru grup.”
În consecinţă, fiecare sistem de încălzire prin pardoseală în clădiri de locuit trebuie
prevăzut cu sistem de reglare individual pentru fiecare cameră.
Precontrol
Asemenea sistemului de încălzire clasică, reglarea sistemului de încălzire în pardoseală
trebuie controlat în funcţie de condiţiile climatice exterioare. De cele mai multe ori această
cerinţă este îndeplinită în totalitate prin reglarea generatoarelor de căldură. În cazul sistemelor
de încălzire combinate se utilizează un retur suplimentar ceea ce înseamnă că va trebui
asigurată reglarea temperaturii pentru ambele circuite de control.
Termostat programabil (diminuare nocturnă)
O diminuare nocturnă este utilă pentru sistemele de încălzire în pardoseală. Numai timpii
de diminuare şi ridicare a temperaturii sunt adaptati corespunzător. De obicei este asteptat ca
timpul de reglare să fie de 1,5 - 3,0 ore.
Protecţia împotriva creşterii temperaturii
O protecţie împotriva creşterii temperaturii este absolut necesară. În mod normal se
instalează un termostat ce deconectează pompa de circulaţie la creşterea temperaturii peste
valoarea setată sau opreşte motorul vanei ce realizează amestecul. Protecţia la creşterea de
temperatură trebuie setată la 60º C.
Pompa de circulaţie
Pompa de circulaţie trebuie dimensionată având în vedere cantitatea de apă vehiculată
şi cea mai mare pierdere de presiune.
Actuatorul (element de conducere) aquatherm
®
Actuatorul electrotermic( cap termostatic electric)
este un element final de control testat de VDE cu
protecţie la scânteie potrivit pentru robineţii de reglaj de
pe circuitele de încălzire aquatherm
®
.
Are un sistem de expansiune special, încălzit
electric, şi este controlat de un termostat de cameră.
Actuatorul lucrează fără nici un zgomot şi ţine regulatorul
închis în condiţiile în care nu este străbătut de curent.
Carcasa este rezistentă la căldură si este realizata
dintr-un material plastic rezistent la socuri. Actuatorul
este dotat cu un cablu de conectare de 100 cm si
adaptat special pentru instalarea în cutiile
distribuitoarelor, datorită design-ului său compact.
nr. art. date tehnice Diferenţă comutare culoare furnitură
94102 230 volţi - - 1 buc
94103 24 volţi - - 1 buc
Actuatorul are o cursă uniformă de închidere şi deschidere. După expirarea unui timp de
asteptare de cca. 2-3 minute este efectuată cursa de deschidere de către sistemul de
expansiune încălzit electric. Procedura de închidere începe după întreruperea curentului de
alimentare prin răcirea sistemului de expansiune.
Termostatul de cameră aquatherm
®
Termostatul de cameră aquatherm
®
cu
feedback termic controlează temperatura
în încăpere prin conexiune cu actuatorul
aquatherm
®
. Placa este adaptată pentru
montajul pe perete şi pe tabloul de
comandă, şi se potriveşte la majoritatea
combinaţiilor de elemente de comandă.
Termostatele de cameră aquatherm
®
• menţin constantă în
încăpere temperatura selectată
• economisesc energie
• oferă confort modern
nr. art. date tehnice diferenţă comutare culoare Furnitură
94104 230 V – 50 Hz – 10 A 0,5 K alb 1 buc
94105 230 V – 50 Hz – 10 A 0,5 K maro 1 buc
Termostat de cameră cu diminuare nocturnă
Termostatul de cameră cu diminuare nocturnă aquatherm
®
(aşa cum a fost descris mai
sus):
este potrivit pentru o diminuare în grup, când se utilizează cu distribuitorul de control
aquatherm
®
(art. nr. 94120) împreună cu termostatul cu ceas aquatherm
®
(art. nr. 94108).
nr. art. date tehnice diferenţă comutare Culoare Furnitură
94107 230 V – 50 Hz – 10 A 0,5 K Alb 1 buc
Termostatul cu temporizare aquatherm
®
Termostatul cu temporizare aquatherm
®
oferă toate avantajele unui termostat de
cameră obişnuit şi are prevăzut un sistem
suplimentar de diminuare a temperaturii.
Termostatul cu temporizare face foarte
uşoară programarea automată a unei
diminuări nocturne a temperaturii.
• Se apasă numai o tastă!
nr. art. date tehnice diferenţă comutare Culoare furnitură
94106 230 V – 50 Hz – 10 A - Alb 1 buc
Termostatul cu ceas aquatherm®
Termostatul cu ceas aquatherm
®
este
echipat cu un disc pentru programarea zilnică şi
săptămânală. Prin intermediul acestuia,
temperatura în încăperi poate fi redusă sau
ridicată, separat, în momente diferite şi zile
diferite.
Această alternativă poate fi utilizată pentru
încălzire de exemplu pentru:
• Dormitoare şi camere pentru copii
• Clădiri pentru birouri
• Cabinete medicale
• Case de vacanţă
nr. art. date tehnice diferenţă comutare Culoare furnitură
94108 230 V – 50 Hz – 10 A - alb 1 buc
Distribuitorul de control aquatherm
®
Cu ajutorul distribuitorului de control aquatherm
®
, actuatoarele se pot lega fără probleme
şi rapid cu termostatele de cameră, termostatele cu temporizare sau termostatele cu ceas.
Încurcăturile obişnuite de cabluri din tablourile de distribuţie sau conducte aparţin în
sfârşit trecutului. Datorită designului compact instalarea în tablourile de distribuţie aquatherm
®
este garantată.
nr. art. date tehnice diferenţă comutare culoare furnitură
94140 230 volţi - - 1 buc
Control perfect pentru fiecare încăpere cu distribuitorul de control aquatherm
®
prin:
• Dispunerea clară pentru conexiuni
• Ghidarea orientată a cablurilor
• Pot fi conectate până la 6
termostate de cameră
• Pot fi conectate până la 14
actuatoare
• Protecţie la suprasarcină, protecţie
la supratensiune
• Comutator output (comanda din
exterior) pentru modulul de pompare
(suplimentar)
• Comutator input (comanda din
interior) pentru întrerupător digital automat
(suplimentar)
• Pregătit pentru a fi instalat în cutiile pentru sistemele de distribuţie aquatherm
®
pentru încălzire
Unitate de control radio cu 6 canale aquatherm
®
Cu unitatea de control radio cu 6 canale aquatherm
®
,
informaţiile de la termostatul radio (transmiţător) sunt
convertite în semnale de control pentru consumatori
(actuatoare).
nr. art. date tehnice diferenţă comutare culoare furnitură
94122 6 canale - alb 1 buc
Control perfect pentru fiecare încăpere cu unitatea de control cu 6 canale aquatherm
®
prin:
• Acţionarea fără cabluri a
actuatoarelor
• Pregătit pentru conectare imediată
la o sursă (priză) de 230V
• Actuatorul (230V) conectabil direct
• Semnal acustic în caz de avarie
• „autoînvăţarea” setărilor de adrese
prin modul „învăţare” din transmiţător
Termostatul radio aquatherm
®
Termostatul radio aquatherm
®
este utilizat pentru asigurarea controlului prin telecomanda
a actuatoarelor aquatherm
®
.
nr. art. date tehnice diferenţă comutare culoare furnitură
94124 cu ceas - alb 1 buc
94126 fără ceas - alb 1 buc
Înregistrarea temperaturii se poate face în orice punct al încăperii. Nu este necesar
cablul între transmiţător şi receptor.
Termostatul radio cu ceas aquatherm
®
:
• trei temperaturi ajustabile (confort, standard, diminuare nocturnă)
• selectarea liberă a 6 perioade din fiecare zi (programul săptămânal se repetă
automat în fiecare săptămână)
• funcţiune partajată
• setare pentru zilele săptămânii şi orele zilei
• protecţie la îngheţ
Termostatul radio aquatherm
®
:
• prin conectare cu termostatul radio cu ceas aquatherm
®
(art. nr. 94124) utilizabil
pentru diminuare nocturnă
• cu protecţie la îngheţ
Grupul de mixare aquatherm
®

Grupul de mixare aquatherm
®
este utilizat pentru
controlul constant al temperaturii pe tur. Se poate
utiliza, de exemplu, la sistemele combinate încălzire
în pardoseală/sisteme de încălzire cu radiatoare la
care încălzirea în pardoseală acoperă o parte din
necesarul de căldură sau când este necesara o
temperatură constantă a suprafeţei.
Temperatura pe tur din circuitul de încălzire în
pardoseală este menţinută constantă, in
conformitate cu valoarea setata, prin amestecul
dintre agentul de încălzire de la cazan şi by-pass.
nr. art. date tehnice diferenţă comutare culoare furnitură
94008 control prin setarea valorilor - - 1 buc
94018
sistem controlat de condiţiile
atmosferice
- - 1 buc
Controlul la amestec a fost proiectat cu dimensiunea de 1” pentru o suprafaţă de până la
120 m
2
(7-12 circuite). Controlul combină într-o singură unitate următoarele elemente de control:
• pompă de circulaţie WILO (RS 25-60r)
• vană de control cu debitmetru
• vană pe by-pass cu clapetă manuală
• limitator de siguranţă la temperatură
• termometru pentru tur şi retur
• presostat diferenţial
Controlul la amestec poate fi furnizat de asemenea ca un sistem controlat/reglat în
funcţie de condiţiile atmosferice, echipat suplimentar cu următoarele elemente:
• senzor extern pentru temperatura pe tur, controlat de condiţiile atmosferice.
Unitatea de control aquatherm
®
Unitatea de control aquatherm
®
este un
element de control al circuitului de încălzire
depinzând de temperaturile exterioare, cu o
caracteristică PI (PI = proporţional integral).
Se furnizează ca un echipament de control al
circuitelor de încălzire aplicabil universal cu un
subansamblu gata pregătit pentru conectare.
nr. art. dimensiune diferenţă comutare culoare furnitură
94028 1” - - 1 buc
Echipamentul de controlul poate combina într-o singură unitate următoarele elemente:
• sistem de control în funcţie de condiţiile atmosferice cu:
· control temporal şi rezervă de putere (reversibil de la
programul zilnic la programul săptămânal)
· comutator pentru monitorizarea programului
· buton de control al temperaturii cu operare normală sau
redusă
· amestecător cu trei căi
· motor de amestec
• pompă de circulaţie WILO (RS 25-60r)
• limitator de siguranţă la temperatură cu debitmetru
• senzor extern
• presostat diferenţial
• termometru pentru tur şi retur
Fitinguri pentru conectare
Grupul de mixare precum si unitatea de control aquatherm
®
, pot fi echipate optional cu
diferite fitinguri de conectare:
- holender 1 ¼” cu robinet cu ventil drept pentru racordarea ţevilor
fusiotherm
®
cu diametru de 32 mm;
- robinet cu sferă 1” cu holender 1 ¼”.
Notă: Fitingurile de conectare cu elemente de închidere trebuie comandate separat.
Principii de funcţionare
Schema de legare – control suplimentar


Schema de legare – unitate de control
1 .vană de reglare cu termostat la partea
superioară
2. robinet de reglare cu rol de by pass
reglabil
3. pompă de circulaţie
4. element de închidere
5,6. termostat de contact ca limitator al
temperaturii de siguranţă
7. termometru cu scală înecat
8. presostat
1.unitate de amestec cu 3 căi cu motor de
amestec şi elemente electronice
2.indicator de temperatură exterioară
3.pompă de circulaţie
4.element de închidere
5,6.termostat de contact ca limitator al
temperaturii de siguranţă
7.termometru cu scală înecat
8.presostat
Controlul zonal aquatherm
®
Conform indicaţiilor electrotehnice pentru controlul temperaturilor încăperilor prin
intermediul termostatelor şi echipamentelor de operare cu motor, se pot conecta maxim 7
actuatoare aquatherm
®
pe un termostat la un circuit electric asigurat cu 16A.
· Control zonal aquatherm
®
- trecere
· Control zonal aquatherm
®
- de colţ
În cazul suprafeţelor de încălzire în pardoseală, controlate termostatic, pentru care sunt
necesare mai mult de 7 circuite la încălzirea încăperii termostatul va fi conectat la o vană de
control zonal. În aceste conditii este posibil controlul a până la 12 circuite de încălzire în acelaşi
timp. La acest fel de conectare trebuie luate în considerare debitele pentru următoarele valori
ale K
v
:
Valoare zonă 1”
control diferenţă (K) valoarea kVS
(m
3
/h) 1,0 2,0 3,0
valoarea kV (m
3
/h) 0,95 1,89 2,60 4,20
Vana de control zonal se montează direct pe distribuitorul circuitului de încălzire, fără a
se mai utiliza robinetele cu sferă, montarea realizându-se prin intermediul unui adaptor tip
holender. Controlul vanei se face prin intermediul unui actuator controlat de un termostat de
cameră cu temporizare sau cu ceas.
Distribuitor pentru circuitele de încălzire aquatherm
®
cu vană de control zonal
Control termostatic până la 12 circuite
robinet cu sferă R1”
cu holender
robinet de reglare R1”
cu acţionare electrică 220V
Distribuitor pentru circuitele de încălzire

Distribuitoarele pentru circuitele de încălzire aquatherm
®
sunt compuse din:
• ţevi din bronz de înaltă calitate MS
63
• echipate la ambele capete cu filet
exterior 1” pentru:
· ţevi din bronz de înaltă calitate MS
63
· piese de capăt cu holender
· robinet de golire
· robinet de aerisire
• are robinete sferice pe tur şi pe
retur
• este montat pe un schelet
galvanizat, fonoabsorbant, conform DIN 4109
• set de robineţi încastraţi pentru tur,
prevăzuţi cu capace de protecţie/reglaj.
• robinetul integrat de retur inserat ce poate fi inchis
• potrivit pentru conexiunile cu filet
obişnuite
nr. art. dimensiune
circuite de
încălzire
culoare furnitură
92032 lungime: 295 mm 2 - 1 buc
92033 lungime: 350 mm 3 - 1 buc
92034 lungime: 405 mm 4 - 1 buc
92035 lungime: 460 mm 5 - 1 buc
92036 lungime: 515 mm 6 - 1 buc
92037 lungime: 570 mm 7 - 1 buc
92038 lungime: 625 mm 8 - 1 buc
92039 lungime: 680 mm 9 - 1 buc
92040 lungime: 735 mm 10 - 1 buc
92041 lungime: 790 mm 11 - 1 buc
92042 lungime: 845 mm 12 - 1 buc
Robineţii distribuitorului pentru circuitele de încălzire
Robineţii încastrati pe turul distribuitorului oferă posibilitatea schimbării fără probleme a
căciulilor manuale de protecţie, cu care sunt prevăzute prin construcţie, cu actuatoare
termostatice sau cu căciuli manuale de control. Robineţii de tur sunt prevăzuţi cu bilă din oţel
inoxidabil şi etanşare cu un O-ring.
Compensarea hidraulică a circuitului de încălzire se face prin robinetul de reglaj de pe
retur, ce poate fi închis, conform valorilor calculate. Presetarea se face prin intermediul unei
chei obisnuite de reglaj (imbus).
Notă: Îmbinările cu fixare filetată trebuie comandate separat depinzând de
dimensiunile ţevii:
- art. nr. 92106 pentru ţevi cu diametrul 16x2,0 mm;
- art. nr. 92107 pentru ţevi cu diametrul 17x2,0 mm;
- art. nr. 92108 pentru ţevi cu diametrul 20x2,0 mm
Dimensiunile distribuitorului pentru circuitele de încălzire
Ieşiri
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
lungimea L în
mm
190 245 300 355 410 465 520 575 630 685 740
cu robinetul
sferic
lungimea L + 62 mm
cu piesa de
capăt
lungimea L + 43 mm
lungime totală
în mm
295 350 405 460 515 570 625 680 735 790 845
adâncime
maximă
cca. 86 mm
lungime totală
cu centrii
distribuitorului
de încălzire
375 430 485 540 595 650 705 760 815 870 925
Ambalare
Distribuitorul pentru circuitele de încălzire prin pardoseală este livrat în cutii de carton.
La fiecare distribuitor este ataşat un set de colante de marcaj autoadezive. Acestea se
pot lipi in zonele speciale ale capetele manuale de control sau pe actuatoare.
Accesorii
Distribuitorul pentru circuitele de încălzire aquatherm
®
este dotat cu următoarele
accesorii:
- adaptor de îmbinare pentru cupru sau ţevi din oţel;
- instrumente de măsură pe tur cu piesă adaptată pentru robinetul de retur;
- set universal de montaj pentru contorul de căldură;
- cot cu olandez pentru conectarea verticală a robinetelor cu sferă;
- căciulă manuală de control din plastic rezistent la şocuri cu scală de
ajustare +/-;
- alte accesorii la cerere.
aquatherm
®
oferă sistemul universal de conducte fusiotherm
®
cu ţevile fusiotherm
®
-stabi composite pentru o
distribuţie şi conectare optimă.
Nu ignoraţi avantajele programului fusiotherm
®
:
• conectări tehnice exceptionale prin fuziune
• rezistenţă la coroziune
• stabilitate înaltă la îmbătrânire a materialului
• rezistenţă ridicată la forţe de presiune internă
• zgomot redus la curgere în comparaţie cu ţevile metalice sau altele
Cereţi informaţii tehnice detaliate (Informaţii tehnice fusiotherm
®
- comanda nr. D 10100).
Cutii de distribuţie pentru circuitele de încălzire aquatherm
®
Cutiile de distribuţie universale, destinate circuitelor de încălzire aquatherm
®
pentru
instalare aparentă, sunt fabricate din tablă de oţel galvanizată la cald. Cutiile de distribuţie pot fi
livrate în cinci mărimi diferite pentru distribuţii cu 2-12 circuite de încălzire.
• Mărimea I = 2 – 3 circuite de încălzire
• Mărimea II = 4 – 6 circuite de încălzire
• Mărimea III = 7 – 10 circuite de încălzire
• Mărimea IV = 11 – 12 circuite de încălzire
• Mărimea V = max. 12 circuite de încălzire cu contor de căldură.
Datele sunt valabile pentru o racordare orizontală a ţevilor distribuitorului, în exteriorul cutiei de distribuţie montată
aparent, prin orificiul de trecere. În cazul racordării interioare în cutia montată aparent trebuie utilizat cotul cu olandez în
vederea conectarii verticale a robinetelor cu sferă (art. nr. 92328).
Când se utilizează un contor de căldură, trebuie luat în calcul un număr mai mic de
circuite de încălzire.
Modelul îngropat
Cutia de distribuţie universală pentru circuite de încălzire aquatherm
®
când se
realizează instalarea îngropată
nr. art. dimensiuni CI
1
CI
1
cu
CDI
2
CI
1
cu
CDI
2
+RPP
3
mărime furnitură
93102
H: 700-850 mm
L: 400 mm
l: 110-150 mm
pentru
2-3
- -
UP I
mărimea I
1 buc
93104
H: 700-850 mm
L: 550 mm
l: 110-150 mm
pentru
4-6
2-4 2
UP II
mărimea II
1 buc
93106
H: 700-850 mm
L: 750 mm
l: 110-150 mm
pentru
7-10
5-8 3-6
UP III
mărimea III
1 buc
93108
H: 700-850 mm
L: 950 mm
l: 110-150 mm
pentru
11-12
9-11 7-10
UP IV
mărimea IV
1 buc
93110
H: 700-850 mm
L: 1150 mm
l: 110-150 mm
pentru
max.1
2 cu
CC
4
- -
UP V
mărimea V
1 buc
1
= circuit încălzire,
2
= centrale de distribuţie încălzire,
3
= robinet de preaplin,
4
= contor de căldură
Avantajele pe care le prezintă cutia în varianta îngropată în perete sunt urmatoarele:
• dispozitiv de susţinere universal (profil C) (3), variabil pe verticală şi orizontală,
reglabil într-o anumită plajă.
• ramă (1) cu uşă, detaşabilă, prezentată într-o gamă de reglaj a adâncimii de la
110 – 150 mm, lăcuită în alb conform RAL 9010
• riglă inferioară la pardoseală (7), adaptabilă la înălţimea pardoselii finite
• orificiu tubular de intrare a conductelor (2) configurat în prealabil pe părţile
laterale, permiţând ghidarea conductelor
• suporţi (6), ajustabili până la 60 mm din înălţimea totală şi fiind în acelaşi timp
puncte de fixare.
(vezi fig. montaj îngropat)
Dimensiunile cutiilor îngropate
Tipul cutiei UP I UP II UP III UP IV UP V
Înălţimea interioară a
cutiei
de la / mm
la / mm
700
850
700
850
700
850
700
850
700
850
Lăţimea interioară a
cutiei
Mm
400 550 750 950 1150
Adâncimea interioară
a cutiei
de la – la / mm
110-150
Înălţimea nişei
(nefinisată)
Mm
900 900 900 900 900
Lăţimea nişei
(nefinisată)
Mm
450 600 800 1000 1200
Adâncimea nişei
(nefinisată)
Mm
110-150
UP = îngropat - montat
Ilustraţie pentru montajul îngropat
1. ramă (detaşabilă) 7. riglă la pardoseală
2.canal de ţevi 8. uşă
3.profil C 9. placă
4.dispozitiv de susţinere 10. pardoseală
5.lanţ de siguranţă 11. conductă de încălzire
6.suporţi (variabili) 12. izolaţie termică
Modelul „la suprafaţă”
Cutia de distribuţie universală pentru circuite de încălzire aquatherm
®
pentru instalare „la
suprafaţă”
nr. Art. dimensiuni circuite de încălzire mărime furnitură
93012 înălţime: 665 mm
lăţime: 415 mm
adâncime: 128 mm
pentru 2-4 SI I
mărimea I
1 buc
93014 înălţime: 665 mm
lăţime: 600 mm
adâncime: 128 mm
pentru 5-7 SI II
mărimea II
1 buc
93015 înălţime: 665 mm
lăţime: 765 mm
adâncime: 128 mm
pentru 8-10 SI II b
mărimea II b
1 buc
93016 înălţime: 665 mm
lăţime: 900 mm
adâncime: 128 mm
pentru 11-12 SI III
mărimea III
1 buc
Cutia pentru instalare „la suprafaţă” este alternativa noastră când nu este posibilă
instalarea îngropată:
• Cutia din tablă de oţel galvanizată la cald este livrată lăcuită în alb (RAL 9010)
(nelăcuită la cerere)
• Cutia este echipată cu un dispozitiv de susţinere universal ce permite montajul
variabil atât pe orizontală cât şi pe verticală
• O placă detaşabilă este montată pe marginea inferioară pe pardoseală, fiind în
acelaşi timp şi mască pentru ţevi
Dimensiunile cutiilor „la suprafaţă”
Tip Cutie AP I AP II AP II b AP III
Înălţime (mm) 665 665 665 665
Lăţime (mm) 415 600 765 900
Adâncime (mm) 128
Nr.circuitelor de
încălzire
*
2-4 5-7 8-10 11-12
Nr.circuitelor de
încălzire
2 3-5 6-8 9-10
(dimensiunile exterioare + 2 mm) AP = montaj „la suprafaţă”
* Pentru montajul cutiilor „la suprafaţă” se utilizează în mod normal fitinguri cu inel reductor pentru o conectare
verticală a robinetelor cu sferă (art. nr. 92328). Mai mult, cutiile „la suprafaţă” nu sunt potrivite, în general, pentru
distribuitoarele destinate circuitelor de încălzire care sunt montate cu distribuitor central aquatherm
®
.
Uşile de închidere
Cutiile „la suprafaţa” peretelui aquatherm
®
sunt livrate cu ramă şi uşă lăcuită în alb
conform RAL 9010.
Pe bază de comandă expresă, se execută şi livrează dotate cu ramă şi uşă galvanizată
(fără lăcuire), pretul fiind în acest caz mai ridicat.
Sistemul central de distribuţie a încălzirii aquatherm
®
Modificarea şi/sau extinderea unei instalaţii cu radiatoare cu o instalaţie de încălzire în
pardoseală se poate face într-un mod
- sigur
- economic
- ieftin
prin instalarea sistemului central aquatherm
®
de distribuţie a încălzirii. Este suficientă o
singură creştere in nivelul de temperatură al elementului de încălzire (de exemplu 70/50ºC).
După instalare totul va fi controlat de unitatea de control a temperaturii(grup de mixare), ce va
functiona ca un sistem de control combinat.
Articol Dimensiuni Conexiuni Culoare Bucăţi
92154
Până la 80 m
2
suprafaţă de încălzit
- - 1
Sistemul central de distribuţie a încălzire aquatherm
®
(art. nr. 92154) este compus
din:
- vană termostatică cu element detector şi sondă de temperatură
- vană de control fin
- pompă de circulaţie
- limitator de siguranţă la temperatură
- conexiune de colţ cu robinet de aerisire
- robinet de umplere
- termometru
- elemente de prindere cu
olandez
ARTICOL NOU – COD 92155
Set de vane de by-pass/ recirculare aquatherm
®

(art. nr. 92156) potrivit pentru instalarea la sistemul central
de distribuţie a încălzirii. Acest set de vane nu mai este necesar
în cazul noului grup de mixare aquatherm cod 92155.
Montajul
Sistemul central de distribuţie a căldurii a fost proiectat pentru distribuitorul de încălzire
aquatherm
®
.
- vană termostatică (1) se montează cu ajutorul elementului de cuplare cu
filet pe ieşirea din distribuitor pe conducta de retur.
- elementul detector (2) corespunzător împreună cu sonda de temperatură
se fixează pe conducta de tur.
- vana de control fin (3) se montează pe partea stângă a turului
distribuitorului cu ajutorul celui de-al doilea element de cuplare cu filet.
- pompa de circulaţie (4), inclusiv conexiunea de colţ, termometrul şi
robinetul de aerisire se instalează pe turul distribuitorului.
- limitatorul de siguranţă la temperatură (5) trebuie montat pe conducta
de retur.
(Instrucţiunile de instalare cu mai multe informaţii, comanda nr. D 91740 sunt ataşate
la produs)
· sistem central de distribuţie a căldurii la distribuitorul pentru circuitele pentru încălzire
aquatherm
®
pentru încălzire în pardoseală
1. vană termostatică
2. element detector
3. vană de control fin
4. pompă de circulaţie
5. limitator de siguranţă la temperatură
Funcţionare
(art. 92155) Robinetul vanei de amestec este conceput ca o unitate de control ce
operează fără energie auxiliară. Modificările apărute faţă de temperatura setată duc imediat la
acţionarea vanei, implicit la o modificare a volumului alimentat din circuitul din boiler(centrala
termică). Volumul de apă intrat este amestecat (mixat) cu volumul de apă din returul instalaţiei
de încălzire prin pardoseală la intrarea în pompa de circulaţie şi, în acest mod, păstrează
constantă în limitele intervalului de temperatură setate.
(art. 92154) Sistemul central de distribuţie a căldurii aquatherm
®
funcţionează conform
principiului amestecului agenţilor termici pentru realizarea incadrării în valorile setate.
Temperatura cerută pe tur pentru încălzirea în pardoseală este reglată prin intermediul
vanei termostatice. Cantitatea de apă necesară corespunzătoare este adăugată din circuitul
cazanului (de exemplu 70ºC) în circuitul pentru încălzire în pardoseală.
Limitatorul de siguranţă la temperatură deconectează pompa de circulaţie când se
depăşeşte temperatura maximă.
Se impune utilizarea termostatelor de cameră pentru controlul individual al încăperilor
conform reglementărilor privind instalaţiile de încălzire. Dacă numai una din încăperi este
echipată cu încălzire în pardoseală, termostatul poate fi montat pe pompa de circulaţie.
Notă: Sistemul central de distribuţie a căldurii aquatherm
®
este proiectat
numai pentru utilizarea în instalaţii de încălzire cu pompă pe agentul termic,
conform următoarei scheme de funcţionare:
·
Schemă de funcţionare: sistemul central de distribuţie a încălzirii
aquatherm
®
la instalaţie de încălzire cu pompă pe agentul termic.
Construcţia pardoselii

Reglementări DIN
Sistemele de încălzire în pardoseală sunt subiectul unor cerinţe stipulate exact în
standarde şi regulamente. Acestea trebuie urmărite strict mai ales din punct de vedere al
construcţiei pardoselii. În general, este permisă numai utilizarea produselor standard şi a celor
controlate din punct de vedere a calităţii.
Prin regulamentul de protecţie termică (WSVO) din 01.01.1995 cerinţele minime pentru
componentele externe singulare ale clădirilor sunt definite:
Pentru sistemele de încălzire prin suprafeţe, coeficientul de transmisie a căldurii prin
straturile componente ale suprafeţei de încălzire pe de o parte şi
- aerul înconjurător
- sol sau
- părţi ale clădirilor cu temperatură interioară considerabil mai mică pe de
altă parte,
nu trebuie să depăşească valoarea de 0,35 W/m
2
K.
Pentru clădiri a căror construcţie a fost autorizată înainte de 01.01.1995 se admite un
coeficient de transmisie a căldurii de K=0,45 W/m
2
K.
Cerinţele pentru plafoane intermediare sunt definite în DIN EN 1264 (sisteme de încălzire
în pardoseală cu apă caldă). Acest standard stabileşte cerinţa minimă pentru rezistenţa la
transmisie termică a izolaţiei termice (R
λB
Dä) sub nivelul de încălzire. Se face distincţie între 2
tipuri de încăperi, respectiv de acoperiri:
1. Peste încăperi cu destinaţie similară (de exemplu acoperiri intermediare între etaje
la clădiri de locuit)
R
λB
Dä = 0,75 m
2
K/W
2. Peste încăperi cu destinaţie diferită (de exemplu acoperiri intermediare între etaje
la clădiri industriale)
R
λB
Dä = 1,25 m
2
K/W
Sisteme de izolare aquatherm
®
Aquatherm oferă pentru fiecare din aplicaţiile menţionate, sisteme de izolare adecvate
uşor de amplasat, având
• capacitate mare de izolare
• stabilitate mare
• rezistenţă termică
• densitate aparentă scăzută
Amplasarea se poate face într-un strat pe pardoseală din beton brut, sau în două straturi
diferite. Varianta cu izolaţie unistrat este tipică pentru clădiri cu pardoseală din beton brut pe
care nu se execută (sau nu se execută aproape de loc) distribuţii de cabluri electrice şi
conducte pentru instalaţii sanitare/de încălzire.
În cazul pardoselilor cu instalaţii de distribuţie se recomandă izolarea cu două straturi
separate.
Reglementări DIN
Trebuie avute în vedere următoarele reglementări şi prescripţii:
Trebuie ţinut seama şi de alte decrete regionale.
Prescripţii şi standarde generale:
* DIN 4102 Comportarea la foc a materialelor şi componentelor
* DIN 4108 Protecţia termică la clădiri înalte
* DIN 4109 Izolarea fonică la clădiri înalte
* DIN 18195 Etanşarea clădirilor
* DIN 18202 Toleranţe dimensionale la clădiri înalte
* DIN 18336 Etanşarea la apă aflată în regim static
* DIN 18337 Etanşarea la apa ce nu se află în regim static
Proceduri contractuale la lucrările în clădiri, partea C:
* DIN 18352 Lucrări de placare şi acoperire
* DIN 18353 Lucrări la pardoseli
* DIN 18356 Parchetări
* DIN 18365 Lucrări de acoperire la pardoseli
Componente constructive ale pardoselilor:
* DIN 18164 Spume din plastic ca izolaţii în clădiri, partea 1 şi 2
* DIN 18165 Izolaţii fibroase în clădiri
* DIN 18560 Pardoseli în clădiri
Regulament de protecţie termică
Condiţii preliminare pentru instalare
Înaintea începerii instalării trebuie verificate condiţiile de amplasare.
Pentru o instalare perfectă sunt necesare următoarele condiţii preliminare:
a) Pereţii şi pardoselile trebuie să fie tencuite, placate sau pregătite astfel încât după
amplasarea încălzirii în pardoseală murdăria să nu se mai poată acumula.
b) Ferestrele şi uşile exterioare trebuie să fie montate.
(Pardoseala trebuie protejata impotriva curentului de aer)
c) La încăperile adiacente solului trebuie executată o hidroizolaţie conform DIN. În
cazul în care nu există o astfel de hidroizolaţie, trebuie anunţat responsabilul lucrării
pentru a determina condiţiile înaintea începerii instalării, conform obligaţiilor stabilite
în procedurile contractuale pentru clădiri. În cazul clădirilor etanşate cu material
bituminos sau alt tip de material barieră plastifiat, înaintea aşezării izolaţiei termice şi
fonice din polistiren trebuie aşezată o folie intermediară. În cazul plăcilor din
poliuretan nu mai este necesară folia intermediară.
d) Solul de susţinere nu trebuie să aibă un aspect accidentat, puncte de denivelare,
cote diferite sau suprafeţe insuficient de solide. Toleranţa netezirii trebuie să
corespundă cu cerinţele DIN 18202 „Toleranţe în clădirile înalte” (toleranţele netezirii
suprafeţelor de acoperire şi a pereţilor). Trebuie avute în vedere cerinţele DIN 18202
şi DIN EN 1264. Acoperirea din beton brut trebuie să fie curată.
e) Distribuitoarele pentru circuitele de încălzire aquatherm
®
sunt instalate şi testate la
presiune.
f) Traseele de conducte pentru fiecare încăpere sunt proiectate şi aşezate.
Exemple de proiectare
Exemplu de construcţie a pardoselii cu etanşarea clădirii realizată conform DIN 18195 cu
sistemul de elemente valufix – 55, respectiv valufix – 74.
Placare cu sistem de elemente valufix
constand din:
acoperire din aluminiu
spumă poliuretanică de înaltă rezistenţă
acoperire cu aluminiu
izolaţie fonică
1 etanşarea clădirii cf. DIN 18195
2 benzi izolatoare pentru margini( bandă perimetrală) (grosime min. 8 mm)
3 folie din polietilenă a fâşiei de izolare
4 ţeavă de încălzire
5 pardoseală din beton
6 etanşare cu barieră de vapori conform DIN 18337
Exemplu de realizare a pardoselii cu etanşarea a construcţiei şi o etanşare aditională a
suprafeţelor expuse la umiditate (baie, dus etc.) cu includerea în sistem a plăcilor de fixare tip
EPS-45 ( polistiren expandat )
Sistem încluzând elementul placa de
fixare EPS-45
Izolaţie suplimentară cf. Tabel (nu este
necesară pentru valufix – 55 şi – 74).
Folie intermediară din polietilenă cu
grosimea de 0,1 mm.
(Este necesară numai dacă se mai pune un strat de polistiren de înaltă densitate. Folia intermediară nu este necesară dacă se
utilizează spumă poliuretanică de înaltă rezistenţă).
Izolare fonică
De la apariţia DIN 4109 în noiembrie 1989, s-au stabilit proceduri şi cerinţe pentru
izolaţiile fonice. Scopul acestui standard este, de exemplu, de a proteja persoanele aflate în
încăperi destinate odihnei de neplacerile produse de transmiterea zgomotelor.
În domeniul încălzirii în pardoseală, izolaţiile fonice sunt importante pentru proiectanţi,
comercianţi şi constructori.
Trebuie luate în considerare următoarele componente:
- pardoseala nefinisată din beton
- izolarea fonică
- stratul de acoperire al pardoselii
- izolarea perimetrală
(acoperirile flexibile şi elastice pentru pardoseală nu se iau în considerare datorită existentei
posibilitatii de a fi inlocuite)
Modul de calcul conform DIN 4109 utilizează următorii termeni:
Ln, W, eq, R = echivalentul standardului estimat pentru izolaţia la impact
∆ Lw, R = îmbunătăţirea nivelului sunetului la impact
L´n, W = nivelul sunetului de impact evaluat prin standard
Echivalentul standardului estimat pentru nivelul izolaţiei la impact ia în considerare masa
acoperirii nefinisate raportat la suprafaţa (acoperire solidă).
(DIN 4109, supliment 1, tabel 16)
Pentru reducerea nivelului sunetului la impact trebuie să se ia în considerare
îmbunătăţirea gradului de izolare fonică prin intermediul stratului de acoperire (materialul
izolator).
(DIN 4109, supliment 1, tabel 17)
Nivelul sunetului de impact standard estimat este nivelul sunetului la impact cerut de DIN
4109, supliment 2, tabelele 2+3.
Nivelul de propagare a sunetului este stabilit conform următoarelor criterii:
- propagarea sunetelor de la o zonă rezidenţială sau industrială îndepărtată
a) cerinţe minime = 53 dB
b) valoare propusă de creştere a protecţiei la sunete = 46 dB
- propagarea sunetelor din interiorul zonei de locuinţe sau industrială
a) cerinţa minimă = 56 dB
b) valoare propusă de creştere a protecţiei la sunete = 46 dB
Când se calculează izolaţia la impact raportată la standard pentru 2 dB L’n, w, R, trebuie
avută în vedere o valoare de corecţie de 2 dB.
Nivelul sunetului de impact, cerut sau impus, poate fi calculat cu ajutorul următoarei
diagrame de calcul:
Ln, w, eq, + db
∆ Lw, R - dB
L´n, W, R = dB
Corecţie + dB
L´n, w = dB
acoperire solidă grosime (cm) 12 14 16 18 20
Placă dreaptă din
beton armat
greutate specifică =
2300 kg/m
3
masa în raport cu
suprafaţa (kg/m
2
)
276 322 368 414 460
Ln, w, eq, R (echivalentul
standardului estimat pentru
nivelul sunetului la impact )
79 77 75 73 71
Nivelul standard al sunetului la impact Ln,w,R în dB
conform DIN 4109 depinzând de rigiditatea dinamică
a materialului de izolaţie conform DIN 18165
(MN/m
3
)
elementele sistemului ca nivel de sunet la păşire
valufix-74, valufix-55
s´≤50, (∆ Lw,R = 22)
59 57 55 53 51
valufix-32
plăci EPS-45
s´≤30, (∆ Lw,R = 26)
55 53 51 49 47
rolă valufix 38/35
s´≤10, (∆ Lw,R = 30)
51 49 47 45 43
Strat de acoperire –
Pardoseală intermediară
∆ Lw,R (VMR)
dB
Cu strat de
acoperire rigid
Cu strat de acoperire
elastic
1
)
∆ Lw,R≤20 dB
(VMR≤20dB)
Pardoseală conform DIN 18560 partea 2
2
) cu
masă raportata la suprafaţă ≤ 70 kg/m
2
pentru
straturi de izolaţie din material izolant, conform
DIN 18165 partea 2, cu rigiditatea dinamică »s«
maximă.
50 MN/m
3
40 MN/m
3
30 MN/m
3
20 MN/m
3
15 MN/m
3
10 MN/m
3
22
24
26
28
29
30
23
25
27
30
33
34
1
) Datorită posibilităţii de inlocuire a straturilor de acoperire elastice conform tabelului 18, in fucntie de
aspect si de solicitarile speciale ale clientilor, nu se vor lua în considerare pentru respectarea
cerinţelor DIN 4109.
2
) DIN 18560 partea 2, pardoseli în clădiri:
pardoseli şi pardoseli pentru încălzire pe straturi izolante.
De fapt, o protecţie la sunet ridicată, pentru o valoare impusa de 46 dB, poate fi realizată
în mod normal numai cu acoperiri elastice. Când se folosesc acoperiri tari (ceramică), valoarea
indicată poate fi atinsă numai prin realizarea unui substrat fonoizolant.
Banda izolatoare aquatherm
®
Banda izolatoare (perimetrală) îndeplineşte mai multe funcţii importante împreună cu
circuitele de încălzire şi celelalte componente ale sistemului.
Grosimea de 5 mm, aşa cum este prescrisă de DIN 18560, este valabilă pentru izolaţia
perimetrală comprimată după „rigidizarea” pardoselii.
Articol Dimensiuni Culoare Cantitate
91106
Înălţime: 180 mm
Grosime: 8 mm
verde 25 m
Izolaţia perimetrală aquatherm
®
• din spumă de polietilenă cu grosimea de 8 mm şi lăţimea de 180 mm
• cu bandă pre-marcata de desfacere pentru uşurarea utilizarii pentru diferite
grosimi ale pardoselii
• furnizată cu folie din polietilena autoadezivă sudata pentru a evita ca între banda
izolantă şi placile de izolaţie termică să nu existe suprafeţe de pardoseală
descoperite, evitând supraîncălzirea izolaţiei fonoabsorbante
• banda izolatoare perimetrală aquatherm
®
poate fi fixată, de asemenea, de zidărie
prin intermediul fâşiei gumate ataşată pe spate.
• greu inflamabilă
În consecinţă, sunt evitate punţile termice şi fonice. Banda izolatoare perimetrală este
utilizată ca:
• strat de preluare a dilatărilor pardoselii încălzitoare
• strat de separare între pardoseala încălzitoare şi elementele portante
• izolaţie fonică de impact între componente
• strat de izolare termică între componente
Marginea izolaţiei perimetrale ce depăşeşte pardoseala finită poate fi îndepărtată numai
după aşezarea ultimului strat de acoperire a pardoselii, conform cerinţelor DIN 18560.
· În cazul dispunerii unui strat izolator dublu, banda izolatoare perimetrala se aşează pe
stratul inferior.
· În cazul unui singur strat izolator, banda izolatoare perimetrală se aşează pe
pardoseală din beton brut.
Profile pentru rosturile de dilatare aquatherm
®
Formarea rosturilor de dilatare (de exemplu la uşi) creează probleme considerabile
constructorului deoarece traseele ţevilor de legătură la circuitele de încălzire trec prin rosturi.
Executarea rostului de dilatare perfect se poate face simplu cu profilele pentru rosturi de
dilatare aquatherm
®
.
Articol Dimensiuni Culoare Cantitate
91107 10 pachete la 2 m - 20 m
Profile pentru rosturile de dilatare aquatherm
®
(art. nr. 91107) sunt compuse din:
- fâşii profilate cu bandă polietilenă şi perforaţii pentru trecerea ţevilor de
încălzire
- dispozitiv de ghidare a ţevilor
- diblu de prindere
- ancore de fixare pentru pardoseală
Şina cu profilul pentru rosturi este tăiată la lungimile potrivite pentru montaj şi fixata în
elementul sistemului.
În profilul şină sunt practicate deschideri pentru distanţele între ţevi cele mai frecvent
utilizate, începând de la spaţii de 50 mm.
Banda de dilatare din polietilenă este îndepărtată de pe profilul şină adeziv înainte de
aşezarea ţevilor de încălzire. După aşezarea ţevilor de încălzire pe profilul şină se aşează peste
acestea banda de dilatare şi se marchează poziţiile de trecere ale ţevilor.
Găurile de trecere trebuie făcute cu un diametru de cca. 35 mm. Resturile de membrană
rămase sub găuri trebuie tăiate. Ţevile de protecţie sunt ţevi tăiate longitudinal; acestea se
montează pe ţevile de încălzire şi se mişcă de-a lungul lor până la poziţia de montaj. Şliţul
longitudinal se pune în partea inferioară şi nu este necesară realizarea unei închideri
suplimentare a acestuia.
Apoi se presează banda de dilatare peste ţevile de încălzire pe partea adezivă a
profilului şină.
• Suprafeţele mai mari pot fi divizate fără probleme în câteva suprafeţe parţiale cu
ajutorul profilelor de dilatare, atunci cand se realizează coordonarea între poziţia
profilelor şi dimensiunile plăcilor modulare.
Codul de execuţie al „Central Association of the German Building Trade” conţine mai
multe informaţii despre produsul „rosturi”
(Notă: Profilele pentru rosturile de dilatare nu pot fi utilizate pentru sistemul de
elemente aquatherm
®
cu plăci de fixare EPS-45.)
Sistemul aquatherm
®
de elemente valufix-74
Date tehnice: Sistemul de elemente valufix-74
Rezistenţa termică RλB Dä = 2,87 m
2
K/W
Clasa materialului constructiv B 2 (normal inflamabil)
Factorul de Imbunătăţire a sunetului de impact ∆ LW,R = 22 dB
Dimensiune foii 1000x1000x74 mm
Unitatea de ambalare 7 m
2
Articol nr. 91007
Sistemul aquatherm
®
de elemente valufix-74 este o foile „sandwich” făcută din mai multe
materiale.
1) Strat de acoperire cu grosimea minimă de 50µ din folie de aluminiu protejat la
coroziune cu ecranare imprimată ca ajutor la montaj
2) Stratul intermediar, termoizolant, din spumă de poliuretan fără CFC (WLG 025), de
înaltă rezistenţă
3) Manta de aluminiu ca strat de protecţie la coroziune, la partea inferioară
4) Izolaţie fonică la impact din spumă polietilenică.
Datorită structurii foii de izolaţie termică, valufix-74 îndeplineşte cerinţele reglementărilor
de protecţie în vigoare privind materialele izolante cu grosime mică.
Sistemul de elemente valufix este prevăzut cu muchii de îmbinare pe toate laturile,
garantând o aşezare rapidă prin realizarea unei foi compacte şi „strânse”. În consecinţă, nu este
necesară o folie suplimentară de acoperire.
Aplicaţii:
Conform reglementărilor de protecţie termică (WSVO) valufix este folosit la separarea
pardoselilor faţă de:
1. aerul exterior
2. sol
3. părţi ale clădirilor cu temperaturi interioare considerabil mai mici
Sistemul aquatherm
®
de elemente valufix-55
Date tehnice: Sistemul de elemente valufix-55
Rezistenţa termică RλB Dä = 2,15 m
2
K/W
Clasa materialului constructiv B 2 (normal inflamabil)
Factorul de îmbunătăţire a sunetului de impact ∆ LW,R = 22 dB
Dimensiune foii 1000x1000x55 mm
Unitatea de ambalare 8 m
2
Articol nr. 91005
Sistemul aquatherm
®
de elemente valufix-55 este o foile „sandwich” făcută din mai multe
materiale.
1) Strat de acoperire cu grosimea minimă de 50µ din folie de aluminiu protejat la
coroziune cu linii imprimate ca ajutor la montaj
2) Stratul intermediar, termoizolant, din spumă de poliuretan fără CFC (WLG 025), de
înaltă rezistenţă
3) Manta de aluminiu ca strat de protecţie la coroziune, la partea inferioară
4) Izolaţie fonică la impact din spumă polietilenică.
Datorită structurii foii de izolaţie termică, valufix-55 îndeplineşte cerinţele reglementărilor
de protecţie în vigoare.
Sistemul de elemente valufix este prevăzut cu muchii de îmbinare pe toate laturile,
garantând o aşezare rapidă prin realizarea unei foi compacte şi „strânse”. În consecinţă, nu este
necesară o folie suplimentară de acoperire.
Aplicaţii:
Conform reglementărilor de protecţie termică (WSVO) din 24.02.82 (valabil pentru toate
autorizaţiile de construire până la 31.12.94) valufix este folosit la separarea pardoselilor faţă de:
1. aerul exterior
2. sol
3. părţi ale clădirilor cu temperaturi interioare considerabil mai mici
Sistemul aquatherm
®
de elemente valufix-32
Date tehnice: Sistemul de elemente valufix-32
Rezistenţa termică RλB Dä = 0,80 m
2
K/W
Clasa materialului constructive B 2 (normal inflamabil)
Factorul de îmbunătăţire a sunetului de impact ∆ LW,R = 26 dB
Rigiditatea dinamică 30 MN/m
3
Dimensiune foii 1000x1000x32/30 mm
Unitatea de ambalare 10 m
2
Articol nr. 91036
Sistemul aquatherm
®
de elemente valufix-32 este o foaie izolantă combinată termic/fonic
la impact din poliuretan/polistiren ca un element „sandwich”.
1) Strat de acoperire cu grosimea minimă de 50mm din folie de aluminiu protejat la
coroziune cu ecranare imprimată ca ajutor la montaj
2) Stratul intermediar din spumă de poliuretan fără CFC de înaltă rezistenţă (10 mm)
3) Strat pentru cresterea gradului de izolaţie fonică, realizat din spumă de polistiren de
înaltă rezistenţă PST PE 22/20 mm.
Sistemul de elemente valufix este prevăzut cu muchii de îmbinare pe toate laturile,
garantând o aşezare rapidă prin realizarea unei foi compacte şi „strânse”. În consecinţă, nu este
necesară o folie suplimentară de acoperire.
Aplicaţii:
1. Conform DIN EN 1264 sistemul de elemente valufix-32 se utilizează pentru
- acoperiri intermediare peste încăperi cu destinaţie similară (încăperi încălzite)
2. Conform reglementărilor de protecţie termică (WSVO) foile se utilizează peste folie
termoizolante din poliuretan comerciale (minim 46 mm WLG 025) pentru acoperiri de
separaţie faţă de
- aerul exterior
- părţi ale clădirilor cu temperatura interioară considerabil mai mică.
3. Conform WSVO foile se utilizează peste folie termoizolante din poliuretan (minim 53
mm WLG 025) pentru acoperiri de separaţie faţă de sol.
Sistemul aquatherm
®
de elemente valufix-roll 38/35
Date tehnice: Sistemul de elemente valufix-roll 38/35
Rezistenţa termică RλB Dä = 0,75 m
2
K/W
Clasa materialului constructiv B 2 (normal inflamabil)
Factorul de îmbunătăţire a sunetului de impact ∆ LW,R = 30 dB
Rigiditatea dinamică 10 MN/m
3
Dimensiune foii 10000x1000x38/35 mm
Unitatea de ambalare 10 m
2
Articol nr. 91032
Sistemul aquatherm
®
de elemente valufix-38/35 este o foaie izolantă din PST/SE
combinată termic/fonic la impact cu aşezare rapidă, conform DIN 18164. Este compusă din:
1) Strat de acoperire din folie de plastic termorezistent cu ecranare imprimată pentru a
face mai uşoară tăierea rolei izolante şi aşezarea ţevilor de încălzire
2) Strat din spumă din polistiren, asezat dedesubpt, asigurand izolaţie termică şi fonică
la impact, avand înaltă rezistenţă PST SE 38/35 mm.
La amplasarea pe o suprafaţă dreaptă, muchiile de tăiere ale rolei valufix se vor „închide”
exact. În consecinţă, se realizează un strat izolant continuu. Rolele sunt prevăzute cu o folie de
înfăşurare pe una din feţe. Aceasta este livrată cu o bandă gumată aquatherm
®
pentru a obţine
o foaie „strânsă” pe întreaga suprafaţă.
Aplicaţii:
1. Conform DIN EN 1264 sistemul de elemente valufix-32 se utilizează pentru
- acoperiri intermediare peste încăperi cu destinaţie similară (încăperi
încălzite)
2. Conform reglementărilor de protecţie termică (WSVO) foile se utilizează peste folia
termoizolantă din poliuretan (minim 46 mm WLG 025) pentru acoperiri de separaţie
faţă de
- aerul exterior
- părţi ale clădirilor cu temperatura interioară considerabil mai mică.
3. Conform WSVO aceast tip de folie se utilizează ]n locul foliei termoizolante din
poliuretan uzuală (minim 53 mm WLG 025), pentru acoperiri de separaţie faţă de sol.
Sistemul aquatherm
®
de elemente din plăci pentru fixare EPS-45
Date tehnice: Sistemul de elemente din plăci pentru fixare EPS-45
Rezistenţa termică RλB Dä = 0,75 m
2
K/W
Clasa materialului constructiv B 2 (normal inflamabil)
Factorul de îmbunătăţire a sunetului de impact ∆ LW,R = 26 dB
Rigiditatea dinamică 30 MN/m
3
Dimensiune foii 1000x500x73/70·45 mm
Unitatea de ambalare 4 m
2
Articol nr. 91000
Sistemul aquatherm
®
de elemente din plăci pentru fixare EPS-45 este o placă izolantă
termic/fonic realizată din polistiren de înaltă densitate.
Placa are următoarele caracteristici:
• Nuturi la o distanţă de 50 mm pentru aşezarea ţevilor de încălzire în pardoseală
fără dispozitive de prindere
• Înălţimea de bază: 45 mm, înălţimea nodurilor: 73/70 mm cu muchii de îmbinare
pe toate laturile
• Muchii de îmbinare pe toate laturile
• Izolare fonică foarte bună
fiind special concepută pentru o aşezare rapidă a încălzirii în pardoseală. Striaţiile de pe partea
inferioară preiau neuniformităţile acoperirii din beton brut. Muchiile de îmbinare de pe toate
laturile permit o amplasare rapidă şi realizarea unei plăci „strânse” şi compacte pe toată
suprafaţa. Nu este necesară o folie de acoperire suplimentară.
Aplicaţii:
1. Conform DIN EN 1264 sistemul de elemente din plăci pentru fixare se utilizează
pentru
- acoperiri intermediare peste încăperi cu destinaţie similară (încăperi încălzite)
2. Conform reglementărilor de protecţie termică (WSVO) plăcile se utilizează peste folia
termoizolantă din poliuretan (minim 46 mm WLG 025) pentru acoperiri de separaţie
faţă de
- aerul exterior
- părţi ale clădirilor cu temperatura interioară considerabil mai mică.
3. Conform WSVO plăcile se utilizează peste folie termoizolantă din poliuretan
comercial (minim 53 mm WLG 025) pentru acoperiri de separaţie faţă de sol.
Rezumatul sistemelor aquatherm
®
de elemente
Alegerea sistemului de elemente şi a izolaţiei suplimentare în funcţie de domeniul de
aplicare.
Domeniul de
aplicaţie
Sistemul de
elemente
î
n
ă
l
ţ
i
m
e
a
Izolaţia
suplimentară
G
r
o
s
i
m
e
a

t
o
t
a
l
ă

a

s
t
r
a
t
u
l
u
i

d
e

i
z
o
l
a
ţ
i
e
R
e
z
i
s
t
e
n
ţ
a

t
e
r
m
i
c
ă
F
a
c
t
o
r
u
l

d
e

î
m
b
u
n
ă
t
ă
ţ
i
r
e

a

s
u
n
e
t
u
l
u
i

l
a

i
m
p
a
c
t
R
i
g
i
d
i
t
a
t
e
a

d
i
n
a
m
i
c
ă
A
r
t
i
c
o
l

n
r
.
U
n
i
t
a
t
e
a

d
e

a
m
b
a
l
a
r
e
mm mm m
2
K/W dB MN/m
3
m
2
Conform
WSVO din
1.1.95,
acoperiri de
separaţie
faţă de:
- aerul
exterior
- sol
- clădiri cu
temperatura
interioară
considerabil
mai mică
valufix-74 74 - 74 2,87 22 50 91007 7,0
valufix-roll 38/35
Izolaţie termică
cu foi din
poliuretan 46
mm
81 2,59 30 10
91032
+
91040
10,0
9,6
valufix-roll 38/35
Izolaţie termică
cu foi din
poliuretan 53
mm
88 2,87 30 10
91032
+
91042
10,0
9,6
plăci de
fixare
(73)45
Izolaţie termică
cu foi din
poliuretan 46
mm
91 2,59 26 30
91000
+
client
10,0
4,0
plăci de
fixare
(73)45
Izolaţie termică
cu foi din
poliuretan 53
mm
98 2,87 26 30
91000
+
client
10,0
4,0
Conform
WSVO din
24.2.82
1
,
acoperiri de
separaţie
faţă de:
- aerul
exterior
- sol
- încăperi
neîncălzite
valufix-55 55 - 55 2,15 22 50 91005 8,0
Conform DIN
4725 pentru
acoperiri la
- încăperi cu
destinaţie
diferită
(ex. încăperi
industriale)
valufix-32 32/30
Izolaţie termică
cu foi din PS
20 SE 20 mm
52/50 1,30 26 30
91036
+
client
10,0
valufix-roll 38/35
Izolaţie termică
cu foi din PS
20 SE 20 mm
55 1,25 30 10
91032
+
client
10,0
plăci de
fixare
(73)45
Izolaţie termică
cu foi din PS
20 SE 20 mm
65 1,25 26 30
91000
+
client
4,0
Conform DIN
4725 pentru
acoperiri la
- încăperi cu
aceeaşi
destinaţie
valufix-32 32/30 - 32/30 0,80 26 30 91036 10,0
valufix-roll 38/35 - 35 0,75 30 10 91032 10,0
plăci de
fixare
(73)45 - (73)45 0,75 26 30 91000 4,0
1: Conform reglementărilor anterioare (WSVO) din 24.02.92: valabil pentru autorizaţii de construire până la 31.12.94
2: client = foi termoizolante comerciale din poliuretan (WLG 025), respectiv polistiren PS-SE
(vezi indicaţii „izolare suplimentară”)
Placarea pardoselii
Placarea pardoselii este utilizată ca strat ce asigură dispersia încărcăturii şi preluarea
acesteia. Placările pardoselii pentru pardoseli de încălzire trebuie să aibă următoarele
caracteristici:
• Rezistenţă ridicată la temperatură
• Rezistenţă ridicată a suprafeţei
• Conducţie termică bună
Placările de pardoseală peste sistemele de încălzire în pardoseală aquatherm
®
trebuie
să corespundă cerinţelor DIN 18560. Clasa de rezistenţă a suprafeţei este stabilită de arhitect
în funcţie de modul ei de utilizare ulterioară.
Pentru clădiri de locuit obişnuite se foloseşte betonul pardoselii ce are cel puţin clasa ZE
20, respectiv la pardoseli intermediare clasa AE 20 cu o sarcină de lucru de până la 1,5 kN/m
2
.
Pentru clădiri industriale rezistenţa elementelor termoizolante (WD,WS) şi a pardoselii
(ZE 30, ZE 40) este determinată de inginerul ce întocmeşte calculele statice.
Pardoseli din beton
Pentru încălzire în pardoseală aquatherm
®
pe pardoseli din beton, realizate conform DIN
18560, se prescrie o pardoseală suplimentară „floor fix”(aditiv şapă). Acest material a fost testat
împreună cu materialele de bază şi suplimentare ale pardoselilor.
Pardoseala suplimentară „floor fix-special” se recomandă pentru pardoseli din beton în
strat subţire, conform DIN 18560.
Pardoseli din beton turnat
Executarea pardoselilor din beton turnat se face fără compactare şi lucrări de
împrăştiere. Materialele de bază sunt în majoritate anhidirde cu adaos de solvenţi.
Deoarece aceste pardoseli sunt puse în operă direct sub formă lichidă, este necesară o
suprafaţă de închidere completă a lucrării.
Pardoseli din anhidride
Placările de pardoseală din anhidride se fac de regulă dintr-un ipsos anhidrid, apă şi este
posibil adaosul de aditivi sau materiale suplimentare.
Pentru compatibilitate şi manipulare trebuie avute în vedere indicaţiile executantului
pardoselii.
Pardoseli din asfalt turnat
Pardoselile din asfalt turnat sunt acoperiri pentru pardoseală făcute din bitum şi, când
este necesar, cu adaosuri de materiale suplimentare. Amestecul se pune în operă la
temperaturi de cca. 200 - 250ºC.
Pardoselile din asfalt turnat nu sunt adecvate sistemelor de încălzire în pardoseală
aquatherm
®
.
Compartimentarea pardoselii
Mărimile de compartimentare a pardoselilor sunt indicate în DIN 18560 (vezi secţiunea
„rosturi de dilatare”).
În cazul suprafeţelor de pardoseală ne-rectangulare sau a suprafeţelor curbe, rosturile
necesare dilatării trebuie aranjate astfel încât să rezulte o delimitare clară a compartimentelor.
Modificarea în dimensiuni a unei pardoseli din beton cauzată de fenomene termice
atinge cca. 0,012 mm/mK.
Preluarea presiunilor şi a alungirilor se poate realiza numai printr-o corectă proiectare şi
execuţie a rosturilor de dilatare şi a compartimentării pardoselii. Proiectantul clădirii trebuie să
realizeze un plan privind aranjarea rosturilor de dilatare, ce trebuie prezentat executantului ca
parte a caietului de sarcini.
Rosturi de dilatare
Rosturile de dilatare preiau modificările de dimensiuni ale pardoselii şi stratului de
acoperire a pardoselii cauzate de fenomenele termice. Acestea reduc transmiterea sunetelor la
impact de la pardoseală la alte componente ale clădirii.
Rosturile de pe margine trebuie să asigure un spaţiu de mişcare de cel puţin 5 mm.
Banda perimetrală din intervalele de margine va fi tăiată numai după finisarea completă a
stratului de acoperire a pardoselii. După aceasta, intervalele de margine vor fi umplute cu un
material elastic.
Rosturi mobile
Rost de dilatare
Rost de dilatare
În cazul pardoselilor din beton proiectate a fi acoperite cu piatră sau ceramică având
suprafeţe mai mari de 40 m², compartimentele pardoselii trebuie executate separat, utilizându-
se profile pentru rosturile de dilatare aquatherm
®
. Profilele pentru rosturile de dilatare sunt
livrate ca set complet constând din benzile de profile, sinele perforate de ghidare a ţevilor,
agrafe de prindere şi dibluri.
Latura reprezentând lungimea unui compartiment nu trebuie să depăşească 8 m.
Raportul laturilor nu trebuie să fie mai mare de 1:2. Rosturile mobile sunt rosturi în pardoseală
ce separă straturile de izolaţie. Aceste rosturi mobile vor fi traversate de ţevile de încălzire
numai prin conducte de protecţie. În acest caz, ţevile trebuie acoperite pe o lungime de cca. 30
cm de profilul perforat de ghidare a ţevilor inclus în set.
Rosturile mobile trebuie să fie continue, pornind de la stratul de izolare spre stratul de
acoperire.
La partea de sus a rostului mobil, acesta va fi închis cu un material elastic după finisarea
stratului de acoperire.
1 – placarea cu piatra 3 – pardoseala de beton 5. izolatie termica/fonica
2 – patul de mortar 4 – rosturi mobile
Rosturile aparente
Rosturile aparente pot fi aranjate în pardoseala de beton ca o partajare suplimentară.
Adâncitura („urma” de mistrie) se face în mortarul proaspăt de pe pardoseală. După
întărirea şi uscarea pardoselii, adânciturile trebuie închise (de exemplu cu o răşină sintetică).
Rosturile aparente astfel realizate nu se iau în considerare la amplasarea stratului de acoperire
a pardoselii, de exemplu, nu se ţine seama de continuitatea lor la finisarea pardoselii.
Realizarea rosturilor aparente se face acolo unde nu sunt necesare rosturile mobile, dar
unde este necesară preluarea tensiunilor plăcii de pardoseală.
Armarea pardoselii
În general nu este necesară armarea stratului de beton prevăzut peste straturile de
izolaţie. Cu toate acestea, armarea poate fi utilă la pardoselile din beton ce se finisează cu
piatră sau ceramică, pentru a evita apariţia crăpăturilor sau adâncirea acestora.
Armarea se face cu plasă din sârmă sudată, cu ochiurile plasei de 150 mm x 150 mm
sau plasă de sârmă sudată cu următorii parametri:
Dimensiunea ochiurilor Diametru Rigiditatea
50 mm x 50 mm 2 mm 700 N/m
2
75 mm x 75 mm 3 mm 500 N/m
2
100 mm x 100 mm 3 mm 500 N/m
2
Armătura trebuie să fie întreruptă în apropierea rosturilor mobile şi trebuie amplasată la
cca. o treime din grosimea pardoselii. Plasa de armare nu trebuie să străpungă banda
perimetrala.
Armătura pardoselii trebuie să nu prezinte iregularitati (margini ascutite) pentru a nu
deteriora mecanic ţevile.
În principiu, plasa din sârmă sudată nu va preveni crăparea pardoselii de încălzire. Când
se foloseşte plasă din sârmă sudată la pardoseli din anhidride, aceasta trebuie protejată la
coroziune.
Cum o instalare profesională a plaselor din sârmă sudată în pardoseli subţiri este destul
de dificilă, se recomandă adăugarea de fibre sintetice la acest fel de pardoseli.
Procedee de acoperire a pardoselilor
Tehnica cu pat de mortar subţire
La tehnica cu pat de mortar subţire straturile de acoperire sunt lipite pe pardoseală cu un
adeziv adecvat. Se pot utiliza numai produse indicate de producător.
Tehnica cu pat de mortar gros
La tehnica cu pat de mortar gros stratul de acoperire din piatră este amplasat direct în
mortar. Grosimea stratului de mortar depinde de piatra ce se utilizează. Grosimea minimă este
de 15 mm.
Pavarea pe pardoseala proaspătă
Plăcile din piatră cu suprafaţă mare pot fi „bătute” direct în patul de mortar. Avantajul
acestui tip de placare constă în faptul că pot fi realizate nivelări în cazul materialelor de
acoperire ce prezintă diverse grosimi.
În acest caz, mortarul trebuie amestecat cu aditivul aquatherm
®
.
Încălzirea stratului suport
Pardoselile anhidride şi din beton trebuie încălzite înaintea aşezării stratului de finisaj.
Odată cu deconectarea sistemului de încălzire prin pardoseală după faza de preîncălzire,
stratul suport trebuie protejat împotriva curentilor de aer si îngheţului.
Spre deosebire de alte sisteme de încălzire în pardoseală, încălzirea pardoselilor din
beton se face cel mai devreme după 21 de zile iar la pardoselile din anhidride conform
indicaţiilor producătorului, dar nu mai devreme de 7 zile. Prima încălzire începe cu o
temperatură pe tur de 25º C şi trebuie menţinută timp de 3 zile. Dupa acest interval de timp se
trece la temperatura maximă pe tur, temperatura ce se menţine pentru o perioada de încă 4
zile.
Nu se poate garanta că după procedura de încălzire descrisă mai sus, se atinge nivelul
de umiditate optim pentru amplasarea finisajului.
NOTĂ: În tabelul de la secţiunea „Conţinutul de umiditate de echilibru” sunt date valorile de
referinţă pentru pardoseala pregătită pentru diferite finisaje, măsurată cu un hidrometru la o
temperatură interioară de cca. 20ºC.
Protocol de încălzire
Protocolul de încălzire (proces verbal) întocmit de instalator trebuie să conţină
următoarele indicaţii privind încălzirea:
1. Data încălzirii cu temperaturile de tur
2. Temperatura de tur maxim atinsă
3. Starea de funcţionare şi temperatura exterioară la executarea operaţiilor de încălzire.
Date de referinţă
Compania specializată în instalaţii de încălzire:
Compania:_____________________________________________________________________________
Starda:________________________________________________________________________________Cod
poştal:___________Localitate:__________________________________________________________
Telefon:_______________________________Fax:_____________________________________________
Locaţie:
Compania:_____________________________________________________________________________
Starda:________________________________________________________________________________Cod
poştal:___________Localitate:__________________________________________________________
Telefon:_______________________________Fax:_____________________________________________
Compania specializată în pardoseli:
Compania:_____________________________________________________________________________
Starda:________________________________________________________________________________Cod
poştal:___________Localitate:__________________________________________________________
Telefon:_______________________________Fax:_____________________________________________
Tipul de pardoseală/Sistemul de elemente
Tipul de pardoseală: Sistemul de elemente:
 pardoseală din beton  valufix ( ) 74
 pardoseală din anhidride ( ) 55
 pardoseală intermediară FE 80 ( ) 32
 pardoseală intermediară FE 50  valufix-roll PST 38/35
 pardoseală intermediară FE 25  plăci de fixare EPS-45
.....................................................................................................................................................................
Pentru pardoseli din beton: (pentru pardoseli intermediare cereţi protocol separat).
Data realizării pardoselii:__________________________________________________________________
Data încălzirii:_____________________________Temperatura de încălzire pe tur:____________ºC
Data încălzirii la temperatura maximă:________________Temperatura maximă pe tur:________ºC
Starea de funcţionare a instalaţiei:
___________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Data executării operaţiilor:_________________________Temperatura exterioară:_____________ºC
Conţinutul de umiditate de echilibru
_____% pentru acoperiri cu piatră şi ceramică (tehnica cu pat de mortar subţire)
_____% pentru acoperiri cu piatră şi ceramică (tehnica cu pat de mortar gros)
_____% pentru acoperiri textile, PVC
_____% pentru acoperiri elastice
_____% pentru parchet, acoperiri lamelare
__________________ ________________________________________
(Data) (Semnătură, ştampilă)
Pardoseli intermediare cu strat de acoperire Knauf
Straturile de acoperire Knauf pentru pardoseli intermediare sunt mortare uscate
industrial, din ipsos de înaltă calitate, continand adaosuri de materiale minerale şi solvenţi,
amestecate şi gata pentru a fi utilizat. Pardoselile intermediare sunt obţinute prin realizarea, cu
ajutorul unor utilaje adecvate, a unui amestec format din materialele mentionate si apa de la
robinet şi turnarea mixturi rezultate.
Avantaje
• Pardoselile intermediare Knauf oferă un transfer optim de căldură de la ţevile
încălzitoare la spaţiile interioare datorită bunei lor conductivităţi termice.
• Datorită consistenţei lichide la momentul turnării peste ţevi, acestea sunt înglobate
complet în materialul pardoselii şi nu mai prezintă goluri de aer.
• Pardoselile intermediare Knauf sunt autonivelante, realizând astfel suprafeţe
orizontale şi drepte ce nu mai trebuie prelucrate sau curăţate.
• Datorită grosimii mici a pardoseli peste ţevile încălzitoare, înălţimea totală a
construcţiei este relativ mică.
• Pardoselile intermediare devin practicabile şi apte să fie supuse la încărcări după
un timp foarte scurt. Acest lucru oferă un avantaj decisiv la lucrări cu grafic de
execuţie scurt, la ridicarea clădirilor prefabricate etc.
Straturile de izolare
Toate componentele sistemului oferit de aquatherm
®
sunt ideale pentru amplasarea sub
pardoseli intermediare Knauf datorită tehnicii de realizare deosebită.
Se poate realiza rapid o „acoperire densă”, absolut necesară în cazul pardoselilor
intermediare, fără măsuri suplimentare la scară mare.
În cazul în care plăcile nu sunt destul de trebuie sa se efectueze o etanşare manuala a
acestora, cu bandă gumată aquatherm
®
.
Domenii de aplicare
Pardoselile intermediare Knauf pot fi utilizate la toate clădirile de locuit sau în interiorul
clădirilor administrative.
Sunt adecvate, de exemplu, pentru: - clădiri noi
- reconstruiri
- renovări
şi mai ales în locuri unde sunt permise numai încărcări mici din cauza problemelor statice.
Temperatura pe tur
Temperatura maximă admisă pe tur este de 55º C. Temperaturile pe tur cerute în mod
normal sunt situate la cca. 45ºC.
Grosimea stratului de acoperire a pardoselii
Grosimea nominală a pardoselii intermediare Knauf FE 80 şi FE 25 atinge cel puţin 35
mm deasupra generatoarei superioare a ţevilor de încălzire prin pardoseală.
Rosturile mobile
În general, rosturile mobile se realizează în apropierea uşilor. Suprafeţele cu o diagonală
mai mare de 10 m trebuie separate prin rosturi mobile. În cazul suprafeţelor nonrectangulare
sau suprafeţe cu canturi (inclinate), trebuie de asemenea realizate rosturi mobile.
Apometre de încălzire
Toate apometrele pentru sistemul de încălzire trebuie aşezate şi fixate corespunzător,
conform instrucţiunilor de instalare.
Acestea trebuie supuse probei de presiune înaintea realizării pardoselii intermediare.
Pe durata realizării pardoselii, circuitele trebuie să fie umplute cu apă sub presiune. În
cazul pericolului de îngheţ poate fi pusă în funcţiune încălzirea în pardoseală cu temperatura pe
tur de maxim 20ºC pe durata realizării pardoselii intermediare.
Executarea pardoselilor intermediare
Pardoselile intermediare Knauf se pun în operă sub formă lichidă cu ajutorul unor pompe
de amestec speciale.
Pompa de amestec va fi alimentată fie din saci, fie automat, din containere sau silozuri in
functie de mărimea suprafeţelor de acoperit. Suprafeţele vor fi păstrate curate, fara impuritati de
orice fel.
Aşezarea pardoselilor
Sistemul de elemente aquatherm
®
este amplasat în general ca un sistem de încălzire în
pat umed.
Din această cauză, pardoselile intermediare Knauf sunt realizate în două straturi.
FE 80/FE 25
Primul strat: pre-turnare până la cca. 2/3 din înălţimea ţevilor încălzitoare
Al doilea strat: turnarea de acoperire (acoperirea ţevilor cu un strat de cel puţin 35
mm grosime)
Protocolul de încălzire
În orice caz, trebuie întocmit un protocol (proces verbal) legat de procedura de încălzire.
Acesta trebuie prezentat responsabilului cu executarea straturilor de acoperire, conform
procedurilor stabilite prin contract in cazul lucrarilor efectuate la clădiri (VOB) partea C „Lucrări
de acoperire a pardoselilor” DIN 18365.
Verificarea gradului de uscare al pardoselii
Verificarea dacă pardoseala este sau nu suficient de uscată se face cu folia de plastic
aşezată prin lipire pe margini (cca. 50 cm x 50 cm).
Pentru ca o pardoseală să fie uscată trebuie ca, în cazul în care este încălzită cu o
temperatură maximă pe tur de 55º C, să nu se constate apariţia condensului sub folie într-un
interval de timp de 12 ore (durata testului).
În cazul formării condensului încălzirea şi ventilarea trebuie continuate.
Realizarea pardoselii finite
Acoperirile rigide şi etanşe la vapori (ex. gresie, piatră naturală) trebuie aşezate dupa 1 –
3 zile de la încălzire/răcire. Înaintea aşezării stratului de finisaj, stratul suport trebuie aspirat cu
un aspirator industrial şi apoi amorsat cu o dispersie de acrilat.
Trebuie utilizaţi numai adezivi potriviţi pentru încălzirea în pardoseală; pentru finisaje
rigide (gresie, piatră naturală) este necesară aplicarea de adezivi elastici.
Utilizarea pardoselilor intermediare în încăperile umede
Pardoselile intermediare FE 80/FE 25 pot fi utilizate în clădirile cu destinaţie de locuit, în
zone care prezintă un grad ridicat de umiditate, cum ar fi bucătăriile sau băile.
Pentru stratul suport trebuie însă asigurată o protecţie permanentă cu ajutorul unei
mantale hidroizolante (ex. etanşarea de suprafaţă Knauf).
Stratul de finisaj
Următoarele tipuri de finisaje sunt adecvate pentru încălzirea în pardoseală aquatherm
®
împreună cu pardoselile intermediare Knauf:
- plăci ceramice şi gresie
- piatră naturală (ex. marmură)
- acoperiri elastice (ex. pardoseli PVC)
- acoperiri textile (ex. mochetă)
- parchet/ parchet laminat
Rezistenţa termică a stratului de acoperire este 0,15 m
2
K/W conform DIN EN 1264.
Încălzirea pardoselii intermediare Knauf FE 80
Pardoseala intermediară Knauf FE 80 amplasate peste pardoseala încălzitoare
aquatherm
®
nu poate fi încălzită mai devreme de 7 zile de la realizarea pardoselii finite.
1. Temperatura de tur trebuie ajustată la 25º C şi menţinută la acest nivel timp de 3 zile
2. Dupa implinirea acestui termen temperatura pe tur este adusă la valoarea maximă
(55º C)
3. Temperatura maximă va trebui menţinută fără diminuare nocturnă până la uscarea
completă a pardoselii
4. Va fi diminuată temperatura pe tur până la atingerea unei temperaturi pe suprafaţă
de 15-18ºC.
Încălzirea pardoselii intermediare Knauf FE 25
Pardoseala intermediară Knauf FE 25 peste sistemul de încălzire prin pardoseală
aquatherm
®
poate fi încălzită imediat după finalizarea lucrarilor de realizare a pardoselii.
1. Se ajustează temperatura de tur la 55º C şi se porneşte încălzirea
2. Se încălzeşte fără diminuare nocturnă, până la uscarea pardoselii
3. Trebuie ventilata suficient
4. Durata de uscare pentru o grosime totală de 55 mm este de cca. 10 zile
5. Apoi trebuie verificat dacă pardoseala este suficient de uscată
6. După uscare se opreşte sistemul de încălzire sau se reduce temperatura la 15-18ºC
În cazul în care încălzirea pardoselei intermediare se poate face numai după una sau
mai multe zile este necesară o procedură de încălzire graduală.
1. Prima zi: se începe cu o temperatură pe tur cu 10º C mai mare decât cea a încăperii
2. Ziua a doua şi următoarele: se măreşte gradat temperatura pe tur cu câte 10º C
până se atinge temperatura pe tur maximă admisă de 55º C
3. Se încălzeşte fără diminuare nocturnă până la uscarea pardoselii
4. Apoi se verifică dacă pardoseala s-a uscat suficient (vezi secţiunea: ”Testul de uscare
a pardoselii”)
5. După uscare sistemul de încălzire va fi închis sau se va reduce temperatura pe tur la
20º C.
Caracteristici tehnice şi fizice
Produsul FE 80 FE 25
Cantitatea de material pentru 1 cm de pardoseală cca. 18 kg/m
2
cca. 18 kg/m
2
Densitatea materialului uscat 1,6 kg/l 1,5 kg/l
Necesarul de apă pentru 40 kg (=1 sac) cca. 8 l cca. 7,5 l
Dimensiunea de turnare ( la 1,3 l) max. cca. 52 cm cca. 45 cm
Reacţia mortarului alcalină alcalină
Densitate aparentă – uscat
– umed
2,0 kg/l
2,2 kg/l
1,8 kg/l
2,0 kg/l
Cantitatea obţinută din 100 kg material 55 l mortar 57 l mortar
Începutul întăririi cca. 90 min. cca. 60 min.
Dilatarea în timpul turnării max. 0,1 mm/m cca. 0,5 mm/m
Poate fi călcat după
Poate fi încărcat după
cca. 24 ore
cca. 3 zile
cca. 3 ore
cca. 8 ore
Rezistenţa la zdrobire după 28 zile 38 N/mm
2
38 N/mm
2
Rezistenţa la îndoire după 28 zile 7 N/mm
2
8 N/mm
2
Modulul de elasticitate 17 000 N/mm 18 000 N/mm
Pregătit de dare în folosinţă (grosime 35 mm) după cca. 3-6 săpt. cca. 8-10 zile
Depinde de condiţiile de pe şantier, grosimea de turnare şi posibilităţile de uscare (ex.
aerisire/ventilare).
Umiditate reziduală < 1% pentru acoperiri neetanşe la vapori (mochetă, etc.)
Umiditate reziduală < 0,5 % pentru acoperiri etanşe la vapori (pardoseli PVC, parchet,
gresie, etc.)
Temperatura maximă la încălzirea în pardoseală 55ºC 55ºC
Conductibilitatea termică
(încălzire în pardoseală)
I
z
= 1,87 W/mK I
z
= 1,38 W/mK
Dilatare termică
(încălzire în pardoseală)
cca.
0,016 mm/m
cca.
0,015 mm/m
Clasa materialului A1 necombustibil
Păstrarea mortarului uscat până la 2 luni până la 3 luni
Acoperiri pentru suprafeţe la pardoseli intermediare Knauf
Datele de mai jos sunt valabile numai pentru pardoseli si aditivi Knauf.
Acoperirile recomandate pentru pardoselile Knauf
Acoperirea Pre-tratare Cant.
aprox. pe
m
2
Ciment Cant.
aprox. pe
m
2
a) plăci de pavare
pe pat de mortar
subţire
amorsare cu
dispersie de acrilat
(ex. amorsă pentru
pardoseală Knauf)
0,15-0,2 kg
pat de mortar subţire cu
întăritor pe bază de răşini
ex. ciment Knauf pentru clădiri
2 kg
b) plăci de pavare
pentru pardoseli
încălzitoare
Pat de mortar elastic, subţire,
cu întăritor pe bază de răşini
ex. ciment Knauf pentru clădiri
amestecat cu elastic Knauf
2 kg
c) piatră naturală pat de mortar în mediu elastic
depinde de
grosime
Acoperiri cu
covoare
amorsare cu
dispersie de acrilat
(ex. amorsă pentru
pardoseală Knauf)
0,15-0,2 kg
ciment cu dispersie pe bază de
răşini
ex. ciment Knauf pentru
acoperiri la pardoseli
0,3 kg
Acoperiri cu PVC
amorsare cu
dispersie de acrilat
(ex. amorsă pentru
pardoseală Knauf)
0,15-0,2 kg
ciment cu dispersie pe bază de
răşini
ex. ciment Knauf pentru
acoperiri la pardoseli
0,3 kg
aditiv special de
turnare Knauf 415
sau ciment cu
agregate din filere
ex. filer de turnare
Knauf 315
1,5 kg pe mm
din grosimea
stratului
Parchet din lemn
amorse pentru
ciment
- adeziv plastic -
Fără acoperirea
suprafeţei
la exploatare
uşoară
0,2 kg - -
amorsă pentru
pardoseală Knauf
2X
se poate face orice
fel de impregnare
etanşare sau
protecţie depinzând
de utilizare
Acoperiri
Pentru sistemele de încălzire în pardoseală aquatherm
®
sunt adecvate următoarele tipuri
de acoperiri:
- plăci ceramice
- piatră naturală (marmură, etc.)
- acoperiri elastice (ex. covoare din PVC)
- acoperiri textile (ex. covoare)
- parchet/parchet laminat
Rezistenţa termică
Rezistenţa termică admisă pentru acoperiri este de 0,15 m
2
k/W, conform DIN EN 1264.
De asemenea, trebuie avute în vedere instrucţiunile de instalare, standardele şi
reglementările în vigoare pentru fiecare tip de acoperire.
Condiţii de amplasare
Înaintea amplasării acoperiri alese trebuie să fie îndeplinite următoarele condiţii:
a) Pardoseala să fi fost încălzită conform instrucţiunilor de instalare aquatherm
®
b) Trebuie menţinută temperatura pe tur până se atinge echilibrul conţinutului de
umiditate în pardoseală
c) S-a verificat daca toate rosturile de margine şi rosturile mobile au fost aranjate
şi executate corect
d) Au fost îndepărtate complet toate resturile de material solid (ex. resturi de
mortar)
Materialele utilizate
Se pot utiliza ca materiale pentru amorsare, adezivi, ciment şi mortar în pat subţire,
numai acele produse ce sunt indicate de fabricant ca fiind „adecvate pentru sistemele de
încălzire prin pardoseală”. Producatorul încălzirii în pardoseală trebuie să garanteze stabilitatea
la îmbătrânire termică.
Patul de mortar şi adezivii (ciment) trebuie să reziste la o temperatură permanentă de
50º C şi să compenseze permanent dilatările termice diferite ale pardoselii suport şi ale stratului
de acoperire.
Acoperirile textile trebuie să fie lipite pe toată suprafaţa şi să fie etichetate de producător
ca „adecvate pentru sistemele de încălzire în pardoseală”.
(vezi de asemenea secţiunea „acoperiri de suprafaţă a pardoselilor”)
Conţinutul de umiditate de echilibru
Înaintea amplasării acoperirii, pardoseala suport trebuie să fi atins conţinutul de umiditate
de echilibru conform tabelului de mai jos.
Conţinutul de umiditate de echilibru trebuie verificat de către compania ce amplasează
acoperirea. Se face în 3 puncte de măsurare la fiecare 200 m
2
, respectiv la fiecare apartament.
Conţinutul maxim de umiditate în pardoseala suport, important pentru amplasarea
acoperirilor
Acoperirea
Umiditatea
pardoselii din
ciment anhidrid
Conţinutul de
umiditate la pardoseli
anhidride
acoperiri din piatră sau ceramică în pat
subţire
2,0 % 0,5 %
acoperiri din piatră sau ceramică în pat
de mortar cu strat de separaţie
2,0 % 0,5 %
acoperiri din piatră sau ceramică în pat
gros
4,0 % (neadecvat)
acoperiri textile permeabile la vapori 3,0 % 1,0 %
acoperiri textile etanşe la vapori 2,5 % 0,5 %
acoperiri elastice
ex. PVC, cauciuc, linoleum
2,0 % 0,5%
parchet/plăci lamelare 2,0 % 0,5 %
Aditiv pentru pardoseli aquatherm
®
▼ aquatherm
®
floor-fix şi floor-fix special
Articol Dimensiuni Folosit pe m
2
Culoare Cantitate
91108 - 0,15 kg albastru 10 kg
Aditivul pentru pardoseală aquatherm
®
(art. nr. 91108)
• aditiv pentru pardoseală şi patul de mortar
• pentru a mării densitatea pardoselii şi a valorii de reţinere a apei
Articol Dimensiuni Folosit pe m
2
Culoare Cantitate
91110 - 1,45 kg roz 10 kg
Aditivul pentru pardoseală special aquatherm
®
(art. nr. 91110)
• pentru pardoseli din beton în strat subţire
• strat de acoperire a ţevilor: 30 mm
Aditivul aquatherm
®
floor-fix
aquatherm
®
floor-fix este un aditiv de înaltă eficienţă creat special pentru stratul de
acoperire a ţevilor de încălzire în pardoseală şi a mortarului de ciment pentru margine.
Pardoselile din beton pentru construcţii cu încălzire în pardoseală nu diferă de
pardoselile intermediare „normale” conform DIN 18560 partea 2, în ceea ce priveşte compoziţie
tehnologică a mortarului, prepararea mecanizată şi soliditatea necesară.
La construcţiile cu încălzire în pardoseală trebuie asigurată preluarea unor dilatări pe
care astfel incat standardele privitoarea la instalarea straturilor din care sunt compuse
pardoselile sa fie respectate. Mortarul proaspăt pentru pardoseli trebuie să aibă caracteristici ce
garantează o încastrare circumferenţială a ţevilor de încălzire şi să nu produca deteriorari ale
materialelor din instalaţii.
aquatherm
®
floor-fix reduce tensiunea superficială a apei de amestec ceea ce conduce la
o mai bună omogenizare a granulelor fine ale agentului liant. Astfel se va produce un mortar
mai omogen, mai uşor de manipulat şi care asigura o acoperire perfecta a ţevilor de încălzire.
Prin adăugarea aquatherm
®
floor-fix se reduce cantitatea de apă de amestec. Reducerea valorii
apă-ciment – pentru aceeaşi consistenţă a mortarului – înseamnă o creştere a densităţii
aparente a pardoselii întărite.
Prin creşterea densităţii aparente a plăcii de pardoseală se realizează o îmbunătăţire a
conductibilităţii termice şi în acelaşi timp o creştere a capacităţii de acumulare a căldurii.
Caracteristicile mortarului proaspăt obţinut cu floor-fix prezintă o creştere a rezistentei la
solicitare prin presiune-indoire. Conţinutul de goluri de aer nu va fi practic mai mare. Cu
aquatherm
®
floor-fix se obţine o valoare mare de reţinere a apei în mortarul proaspăt, prevenind
„băltirea” apei la suprafaţa pardoselii şi se reduce tendinţa de crăpare datorită „strângerii”.
Cantitatea de dozare
La prepararea mortarului pentru pardoseli trebuie adăugat aquatherm
®
floor-fix în
proporţie de 1% din greutate (cu referire la greutatea cimentului), ceea ce corespunde la 0,5 kg
pentru 50 kg de ciment.
- floor-fix trebuie adăugat imediat cu prima apă de amestec
- cantitatea de dozare pentru o grosime a podelei de 6,5 cm este de
cca. 0,2 kg/m
2
- nu este permisă amestecarea aquatherm
®
floor-fix cu alţi aditivi
- este posibilă adăugarea de fibre sintetice în mortarul proaspăt ca
înlocuitor pentru armătură
Aditivul aquatherm
®
floor-fix special
aquatherm
®
floor-fix este un aditiv de înaltă eficienţă pentru betonul de centură executat
în strat subţire la pardoselile încălzitoare conform DIN 18560.
Aditivul este utilizat pentru stratul de beton ce se amplasează peste pardoselile cu
sisteme de încălzire în pardoseală, cu o clasă de rigiditate minimă de ZE 30.
Stratul de pardoseală caldă realizat cu floor-fix special corespunde, prin grosimea
redusă, standardului din punct de vedere a funcţionării unei plăci de susţinere a încărcărilor,
datorită dispunerii compacte şi a rigidităţii.
aquatherm
®
floor-fix special produce o creştere considerabilă flexibilitatea şi rezistenta la
presiuni. Valoarea maximă a încovoieri de 0,15 mm cerută de DIN 18560 T2 este simţitor mai
scăzută.
Prin adăugarea acestui aditiv mortarul de pardoseală devine mai uşor de compactat –
prin reducerea cantitativă, în acelaşi timp, a apei de amestec – şi se obţine o structură mai
uniformă a mortarului. Aceste caracteristici ale mortarului proaspăt determină o mai bună
înglobare a granulelor fine de ciment, prin diminuarea tensiunii superficiale. Nu apare „băltirea”
apei la suprafaţa pardoselii. Creşterea densităţii aparente, realizată prin adăugarea aquatherm
®
floor-fix special determină, de asemenea, o creştere a conductibilităţii termice a pardoselii
încălzite.
Manipularea, compoziţia, prepararea şi post-tratarea trebuie făcute conform DIN 18560
partea 2, „Pardoseli şi pardoseli calde pe straturi izolante”. Agregatul (pietriş/nisip 0/8 mm)
trebuie să corespundă din punct de vedere al structurii la DIN 4226 „Agregate pentru betoane”,
iar compoziţia granulaţiei agregatelor din pardoseală la DIN 1045 „Betoane şi betoane armate”.
Manipularea nu diferă de cea realizata in mod obisnuit, cunoscuta deja, putandu-se utiliza
betoniere şi mijloace de transport adecvate, uzuale pentru astfel de operatiuni.
Cantitatea de dozare
La prepararea mortarului pentru pardoseli trebuie adăugat aquatherm
®
floor-fix special în
proporţie de 10% din greutate (cu referire la greutatea cimentului), ceea ce corespunde la 5 kg
pentru 50 kg de ciment.
- floor-fix trebuie adăugat imediat cu prima apă de amestec
- pentru realizarea unei pardoseli încălzitoare cu clasa de rigiditate
ZE 20, se dau următoarele date privind cantitatea cerută de floor-fix în exemplul
de mai jos:
Exemplu:
Când se utilizează 300 kg ciment/m
3
2,4-3 kg floor-fix special/m
3
La 1 m
2
de pardoseală încălzitoare corespunde o cantitate de 2,4-3 g floor-fix
pe cm din grosimea pardoselii. Pentru un strat de pardoseală de 30 mm
(grosimea totală a pardoselii cca. 45 mm) corespunde o cantitate de 1,45
kg/m
2
.
- când se foloseşte mortar prefabricat consistenţa acestuia trebuie
să fie compactă la livrare. Adăugarea de floor-fix special se face pe şantier direct
în bena amestecătoare a camionului. Este necesar un timp de amestecare de cca.
10 min pentru a utiliza complet efectul aditivului floor-fix special.
În cazul în care este necesară adaugarea unui stabilizator la mortarul prefabricat, se
impune consultarea aquatherm
®
.
- nu este permisă adăugarea altor aditivi în mortarul de pardoseală.
Nu este permisă manipularea mortarelor la o temperatura mai mică de +5ºC,
conform DIN 18560 partea1.
- pentru că adăugarea de materiale suplimentare, ex. plasă de
armare pentru armarea pardoselilor în strat subţire, este destul de greu de
realizat, se recomandă adăugarea de fibre sintetice în mortarul proaspăt (cereţi
informaţii despre produs).
Pardoselile trebuie încălzite înaintea aşezării stratului de acoperire (finisaj). Începerea
încălzirii trebuie făcută conform instrucţiunilor de instalare aquatherm
®
.
aquatherm
®
floor-fix este livrat în bidoane de 25 kg (bidoane din polietilenă).
Culoare: roz.
Acoperiri adiacente solului
Domeniul de aplicaţie: acoperiri adiacente
- solului
- aerului exterior
Elemente tipul pardoselii
e
l
e
m
e
n
t
e
l
e

s
i
s
t
e
m
u
l
u
i

ş
i

i
z
o
l
a
ţ
i
i

s
u
p
l
i
m
e
n
t
a
r
e
î
n
ă
l
ţ
i
m
e
a

e
l
e
m
e
n
t
e
l
o
r

s
i
s
t
e
m
u
l
u
i

(
m
m
)
î
n
ă
l
ţ
i
m
e
a

i
z
o
l
a
ţ
i
e
i

s
u
p
l
i
m
e
n
t
a
r
e

(
m
m
)
pardoseală din beton
ZE 20 cu floor-fix
pardoseală din
beton ZE 30 cu
floor-fix special
pardoseală
intermediară Knauf
FE 80/FE 25
înălţimea suprastructurii pardoselii în mm
65 mm 46-47 mm 55 mm
valufix-74 74 - 139 mm 120-121 mm 129 mm
valufix-55
1
cu PS 20-SE
55 30 150 mm 131-132 mm 140 mm
valufix-32
2
cu PUR 53
32/30 53 148 mm 129-130 mm 138 mm
valufix-roll
cu PUR 53
38/35 53 153 mm 134-135 mm 143 mm
plăci de fixare
cu PUR 53
(73)45 53 163 mm 144-145 mm 153 mm
1
cu izolaţie suplimentară: plăci din polistiren greu inflamabile (PS 20-SE) cu grosimea de
cel puţin 30 mm
2
cu izolaţie suplimentară: plăci din spumă poliuretanică de înaltă rezistenţă (PUR) cu
grosimea de cel puţin 53 mm (WLG 025).
Acoperiri adiacente încăperilor neîncălzite
Domeniu de aplicaţie: acoperiri adiacente
- părţilor de clădiril cu temperatura interioară considerabil mai mică
Elemente tipul pardoselii
e
l
e
m
e
n
t
e
l
e

s
i
s
t
e
m
u
l
u
i

ş
i

i
z
o
l
a
ţ
i
i

s
u
p
l
i
m
e
n
t
a
r
e
î
n
ă
l
ţ
i
m
e
a

e
l
e
m
e
n
t
e
l
o
r

s
i
s
t
e
m
u
l
u
i

(
m
m
)
î
n
ă
l
ţ
i
m
e
a

i
z
o
l
a
ţ
i
e
i

s
u
p
l
i
m
e
n
t
a
r
e

(
m
m
)
pardoseală din beton
ZE 20 cu floor-fix
pardoseală din
beton ZE 30 cu
floor-fix special
pardoseală
intermediară Knauf
FE 80/FE 25
înălţimea suprastructurii pardoselii în mm
65 mm 46-47 mm 55 mm
valufix-74 74 - 139 mm 120-121 mm 129 mm
valufix-55
1
cu PS 20-SE
55 30 150 mm 131-132 mm 140 mm
valufix-32
2
cu PUR 46
32/30 46 141 mm 122-123 mm 131 mm
valufix-roll
cu PUR 46
38/35 46 146 mm 127-128 mm 136 mm
plăci de fixare
cu PUR 46
(73)45 46 156 mm 137-138 mm 146 mm
1
cu izolaţie suplimentară: plăci din polistiren greu inflamabile (PS 20-SE) cu grosimea de
cel puţin 30 mm
2
cu izolaţie suplimentară: plăci din spumă poliuretanică de înaltă rezistenţă (PUR) cu
grosimea de cel puţin 46 mm (WLG 025).
Acoperiri adiacente încăperilor industriale
Domeniu de aplicaţie: acoperiri de separaţie cu
- încăperi cu destinaţie diferită
(ex. încăperi industriale)
Elemente tipul pardoselii
e
l
e
m
e
n
t
e
l
e

s
i
s
t
e
m
u
l
u
i

ş
i

i
z
o
l
a
ţ
i
i

s
u
p
l
i
m
e
n
t
a
r
e
î
n
ă
l
ţ
i
m
e
a

e
l
e
m
e
n
t
e
l
o
r

s
i
s
t
e
m
u
l
u
i

(
m
m
)
î
n
ă
l
ţ
i
m
e
a

i
z
o
l
a
ţ
i
e
i

s
u
p
l
i
m
e
n
t
a
r
e

(
m
m
)
pardoseală din beton
ZE 20 cu floor-fix
pardoseală din
beton ZE 30 cu
floor-fix special
pardoseală
intermediară Knauf
FE 80/FE 25
înălţimea suprastructurii pardoselii în mm
65 mm 46-47 mm 55 mm
valufix-32
1
cu PS 20-SE
32/30 20 115 mm 96-97 mm 105 mm
valufix-roll
cu PS 20-SE
38/35 20 120 mm 101-102 mm 110 mm
plăci de fixare
cu PS 20-SE
(73)45 20 130 mm 111-112 mm 120 mm
1
cu izolaţie suplimentară: plăci din polistiren greu inflamabile (PS 20-SE) cu grosimea de
cel puţin 20 mm
Acoperiri adiacente incaperilor încălzite
Domeniu de aplicaţie:
- acoperiri intermediare deasupra încăperilor cu destinaţie similară
Elemente tipul pardoselii
e
l
e
m
e
n
t
e
l
e

s
i
s
t
e
m
u
l
u
i

ş
i

i
z
o
l
a
ţ
i
i

s
u
p
l
i
m
e
n
t
a
r
e
î
n
ă
l
ţ
i
m
e
a

e
l
e
m
e
n
t
e
l
o
r

s
i
s
t
e
m
u
l
u
i

(
m
m
)
î
n
ă
l
ţ
i
m
e
a

i
z
o
l
a
ţ
i
e
i

s
u
p
l
i
m
e
n
t
a
r
e

(
m
m
)
pardoseală din beton
ZE 20 cu floor-fix
pardoseală din
beton ZE 30 cu
floor-fix special
pardoseală
intermediară Knauf
FE 80/FE 25
înălţimea suprastructurii pardoselii în mm
65 mm 46-47 mm 55 mm
valufix-32 32/30 - 95 mm 76-77 mm 85 mm
valufix-roll
38/35
38/35 - 100 mm 81-82 mm 90 mm
plăci de fixare (73)45 - 110 mm 91-92 mm 100 mm
Exemple de design
· Amplasare tip spirală într-o zonă de circulaţie
· Sistem de elemente aquatherm
®
cu plăci de fixare EPS-45
· Aranjarea diferitelor circuite de încălzit
Sisteme inginereşti

Aplicaţii speciale
Suplimentar faţă de încălzirea clădirilor de locuit şi a celor industriale, aquatherm
®
oferă
soluţii simple pentru încălzirea
• gazoanelor pentru activităţi sportive
• spaţiilor deschise
• sălilor de sport şi polivalente
• halelor industriale
Sisteme de încălzire pentru gazon
Ţevile de încălzire sunt amplasate pe direcţie longitudinală sau transversală peste câmp,
având în vedere condiţiile locale, cu scopul de a garanta o funcţionare optimă a instalaţiei în
funcţie de condiţiile meteorologice (ex. umbră şi/sau soare).
Aquatherm
®
oferă o variantă de instalare economică pentru modernizarea şi refacerea
câmpurilor nedeteriorate pentru care nu se reînoieşte gazonul.
Conductele de irigaţie şi încălzire sunt amplasate, ţinând cont de caracteristicile solului,
în concordanţă cu procedura de inserţie a ţevilor, la cca. 25-30 cm sub suprafaţa gazonului
după ce s-au săpat şanţurile în afara câmpului şi s-au amplasat conductele de distribuţie şi
conectare. Suprafaţa gazonului rămâne aproape intactă.
Conectarea ţevilor de încălzire la ţevile de distribuţie, aşezate în şanţuri, se face prin
procedura de termofuziune. Conductele de conectare de la distribuitoare la sistemul central de
încălzire se realizează cu sistemul de ţevi fusiotherm
®
cu ajutorul tehnicii de îmbinare cu
derivaţii tip sa, tehnică ce a fost creată de aquatherm
®
.
Aşezarea ţevilor pentru măsuri de reconstrucţie şi asanare se face deasupra stratului de
drenaj cu ajutorul ancorelor sa a şinelor de fixare în pământ.
· Modernizare/refacere
Sisteme de încălzire a pardoselilor pentru sport
aquatherm
®
oferă două sisteme diferite de încălzire a pardoselilor pentru incinte
destinate activitatilor sportive
C etanşarea clădirii
C izolaţie perimetrală aquatherm
®
C folie din polietilenă sudată de
izolaţia perimetrală
C agrafe pentru ţevi aquatherm
®
C ţeavă de încălzire aquatherm
®
© strat de pardoseală
C strat elastic (10 mm)
® compozit din fibră de sticlă
³ acoperire a suprafeţei, la alegere
În cazul sistemelor de încălzire punctual elastice prin pardoseli destinate desfăşurării
activităţilor sportive, ţevile sistemului de încălzire sunt aşezate în pardoseală din ciment sau
anhidridă. Acoperirea reprezentand un strat elastic, fibră de sticlă compozită şi stratul de finisaj,
este lipită pe stratul de pardoseală.
Sistem de elemente aquatherm
®
valufix
Izolaţie termică conform WSVO
C etanşarea clădirii
C umplutură elastică permanentă
C grinzi
C ţeavă de încălzire aquatherm
®
C agrafe pentru ţevi aquatherm
®
© module de parchet pentru sport
(18-20,5 mm)
C folie din polietilenă
® pardoseala suport
³ suport dublu mobil
La pardoselile cu suprafaţă elastică destinate desfăşurării activităţilor sportive, se încălzeşte
aerul dintre izolaţia termică şi suprafaţa de acoperire (de finisaj). Structura este realizată din
straturi elastice din lemn aranjate pe suporţi mobili şi grinzi.
Ca suprafaţă de acoperire (de finisaj) se poate alege parchetul sau PVC.
Modul de execuţie numit „cu şină de fixare a ţevilor” se foloseşte la pardoseli cu
suprafeţe elastice ca o alternativă de fixare a ţevilor de încălzit. În acest caz ţevile de încălzire
aquatherm
®
sunt susţinute în spaţiul de ventilaţie al elementelor portante prin intermediul şinelor
de susţinere aquatherm
®
. Şina de susţinere a ţevilor este montată sigur şi ferm în suportul dublu
mobil.
Şina este ajustabilă ca lungime şi, în consecinţă, adecvată pentru aproape orice
dimensiune sau model de construcţie. Se pot alege orice tip de izolaţii termice sub formă de
plăci sau rolă. Şina de susţinere aquatherm
®
trebuie amplasată pe partea superioară a
suporţilor mobili în cazul înălţimilor mici dintre elementele portante (vezi figura B).
Sistem de elemente aquatherm
®

valufix sau orice alt tip de izolaţie
termică sub formă de plăci sau role
Izolaţie termică conform WSVO
C etanşarea clădirii
C umplutură elastică permanentă
C grinzi
C ţeavă de încălzire aquatherm
®
C şină de susţinere pentru ţevi aquatherm
®
© acoperire: ex. module de parchet pentru sport (18-20,5 mm) sau PVC
C folie din polietilenă
® pardoseala suport
³ suport dublu mobil
A elemente portante varianta 1
B elemente portante varianta 2
amplasarea alternativă a şinei de susţinere a ţevilor în cazul înălţimii mici
C şina de susţinere a ţevilor
cu lungime ajustabilă
Ţevile pentru încălzire în pardoseala mobilă, aquatherm
®
sunt aşezate pe direcţie
transversală sau longitudinală printre elementele de infrastructură ale pardoselii.
Conectarea ţevilor de încălzire se face prin intermediul distribuitoarelor ale căror circuite
echipate cu robineţi de tur şi retur. Astfel este posibilă adaptarea individuală a capacităţii
fiecărui circuit de încălzire. Pentru circuite de încălzire similare din punct de vedere hidraulic se
poate realiza un control al tuturor circuitelor conectate printr-un sistem central de control zonal.
Ca o alternativă, tehnica de sudare cu mufă tip şa, dezvoltată de aquatherm
®
, precum şi
tehnica sistemelor aquatherm
®
coordonate optim, fac posibilă conectarea ţevilor de încălzire la
un distribuitor continuu conform principiului Tichelmann. Informaţii tehnice detaliate se pot
obţine dintr-o documentaţie separată – comanda nr. D 18600.
Exemplu: Sală de sport polivalentă (înainte şi după)
Sistemul aquatherm
®
de încălzire prin pardoseli mobile are un grad de libertate
considerabil datorită elementelor portante invizibile integrate în pardoseală. Se elimină astfel
pierderea de spatiu care intervine în cazul instalaţiilor de încălzire montate aparent iar întreaga
suprafaţă a sălii poate fi utilizată în mod optim.
Tăieturile ce se efectueaza mai târziu în pardoseală, in scopul fixarii aparatelor sportive,
nu reprezintă o problemă pentru ţevile din plastic care sunt ancorate ferm în elementele
construcţiei, ramanand insa oricum felxibile. Ţevile pot fi adaptate cerinţelor chiar şi după
amplasare.
În cazul utilizării sistemului de încălzire prin pardoseală aquatherm
®
pentru sălile de
sport, sunt eliminate costurile suplimentare necesare pentru curăţirea, renovarea suprafeţelor
încălzitoare etc., costuri care intervin când încălzirea se realizează prin intermediul corpurilor
statice. Ţevile de încălzire sunt integrate în pardoseală, sunt invizibile şi nu necesită întreţinere.
Sisteme de încălzire a pardoselilor industriale
Armătura inferioară se amplasează pe izolaţia cu folie din polietilenă specificată de
inginerul constructor, respective luand in considerare WSVO, direct pe betonul brut. Fixarea
ţevilor încălzitoare se poate face fie cu aquatherm
®
-masterclip, fie cu şina elastică aquatherm
®
.
Ca urmare, ţevile din polibutilenă sunt integrate sigur şi absolute rigid în zona netensionată a
sistemului.
Aşezarea ţevilor se face la distanţa proiectată, conform solicitărilor beneficiarului.
C folie din polietilenă
C armătură inferioară
C aquatherm
®
-masterclip sau şină elastică
aquatherm
®

C ţeavă de încălzire aquatherm
®
C piesă de distanţare
© armătură superioară
... cu aquatherm
®
-masterclip ... cu şină elastică aquatherm
®
Sistem de elemente aquatherm
®
valufix
Izolaţie termică conform WSVO
Informaţii tehnice detaliate sunt continute în documentaţie separată – comanda nr. D 18610
· Instalarea încălzirii prin pardoseală industrială
Proiectare/design

Reglementări, decrete, legi
La proiectarea şi execuţia sistemelor de încălzire trebuie avute în vedere următoarele
legi, decrete, instrucţiuni şi standarde:
∗ legea economisirii de energiei (EnEG)
∗ decretul pentru sisteme de încălzire (HaizAnIV)
∗ decretul pentru costurile încălzirii (Heizkosten)
∗ decretul pentru protecţia termică (WschuVo)
Tehnici de încălzire
∗ DIN 196 Proceduri contractuale la lucrări de construcţii, B şi C
∗ DIN 4102 Protecţia la foc
∗ DIN 4108 Protecţia termică la clădiri înalte
∗ DIN 4109 Izolarea fonică la clădiri înalte
∗ DIN 4701 Calculul necesarului de căldură la clădiri
∗ DIN EN 1264 Sisteme de încălzire în pardoseală cu apă caldă
∗ DIN 4726 Ţevi din plastic pentru încălzire în pardoseală cu apă caldă
∗ DIN 4751 Echipamente de siguranţă pentru sistemele de încălzire cu
apă caldă
∗ DIN 18380 Apa de încălzire şi adaos la sistemele de încălzire
Calcule
În general, înainte de a proiecta sistemul de încălzire în pardoseală aquatherm
®
, trebuie
calculat un necesar de căldură cât mai exact, luand in considerare DIN 4701. Determinarea
distanţei între ţevi se face având în vedere caracteristicile de performanţă ale ţevii funcţionând
individual.
La proiectare trebuie cunoscut tipul de strat de finisaj al pardoselii. La obiectivele al căror
strat de finisaj va fi ales ulterior, se va lua în considerare la calculul de proiectare cel mai
defavorabil strat de finisaj admis. Acelaşi lucru este valabil şi pentru încăperile în care este
posibil să intervină ulterior o înlocuire a stratului de finisaj.
Experienţa a arătat că la încăperile cu strat de finisaj din piatră, în majoritatea cazurilor
acesta va fi acoperit cu mochetă, covoare, etc. În această situaţie este necesar să se ia în
calcul o corecţie încă din faza de proiectare.
Temperatura suprafeţei pardoselii
Din motive fiziologice şi medicale, nu trebuie depăşite următoarele temperaturi ale
suprafeţei pardoselii:
29º C în încăperile de recreere (clădiri de locuit şi birouri)
35º C în zonele perimetrale
33º C în băi şi piscine
Când se face calculul pentru încăperi, trebuie verificat dacă la distanţa aleasă între ţevi
se poate menţine temperatura maxim admisă la suprafaţa pardoselii.
În încăperile în care necesarul specific de căldură nu poate fi acoperit, trebuie proiectate
suprafeţe de încălzire aditionale.
Având în vedere faptul că temperatura exterioară convenţională, asa cum este indicată
în DIN 4701, este atinsă numai pentru câteva zile, rezultă că, în realitate, temperaturile
suprafeţelor pardoselii au valori considerabil mai mici decât cele determinate teoretic.
Bazele proiectării
Pentru calculul sistemelor de încălzire prin pardoseală sunt necesare următoarele
documente:
- desenele complete pe partea de construcţii
- calculul necesarului de căldură conform DIN 4701
- caracteristicile de performanţă ale ţevilor relativ la distanţă
- diagrama de pierdere de presiune în vane (robineţi)
- diagrama de pierdere de presiune în ţevile de încălzire
La proiectarea încăperilor se poate lua în calcul necesarul de căldură redus Q
Ber
[W] ce
se calculează după cum urmează:
Q
N
necesarul de căldură standard conform DIN 4701
- q
FB
aportul de căldură prin pardoseală
= Q
Ber
necesarul de căldură redus [W]
Necesarul de căldură standard Q
N
[W] este decisiv pentru dimensionarea centralei
termice şi calculul cantităţii de apă.
Necesarul specific de căldură redus q
h
(W/m
2
) se calculează cu următoarea formulă:
r
Ber
h
A
Q
q =
unde:
Q
Ber
necesarul de căldură [W]
A
r
suprafaţa încăperii [m
2
]
Metoda de calcul
Metoda de calcul este aplicată conform DIN EN 1264. Temperatura suprafeţei este
limitată conform ariei proiectate. Temperatura pe retur este limitată variabil la cel puţin ϑ
i
+ 2ºC
pentru fiecare încăpere, astfel încât să fie posibilă o ajustare hidraulică.
Ariile din zonele perimetrale
Aşezarea ţevilor în zonele perimetrale se poate face la distanţe mai mici pentru că
aceste zone nu sunt utilizate atât de frecvent. Temperaturile suprafeţei pot fi mai ridicate în
comparaţie cu zonele de recreere.
Astfel pot fi luate în considerare şi compensate pierderile mai mari de căldură, ex.
suprafeţele vitrate mari.
Lăţimea zonelor perimetrale nu trebuie să depăşească 1,0 m. In plus, zonele perimetrale
(cu densitate mai mare a ţevilor încălzitoare) trebuie amplasate de lungul tuturor pereţilor cu
legatura la exterior, pereti pe care sunt amplasate si ferestrele.
În cazul în care distanţa între ţevi în zonele de recreere este VA 100 sau VA 150,
distanţa de amplasare (VA) în zonele perimetrale trebuie să fie VA 75. Pentru o distanţă între
ţevi VA 200 la VA 300 aceeaşi distanţă trebuie să fie VA 100. Dacă zonele perimetrale trebuie
să producă o cantitate extrem de mare de căldură, distanta la care sunt amplasate tevile poate
să fie VA 50.
În general, zonele perimetrale trebuie proiectate ca un circuit de încălzire independent,
de ex. având propriul sistem de conexiuni. Pentru încăperi mici cu zone perimetrale mici se va
alege modelul integrat, de ex. în zonele perimetrale şi cele de recreere circuitul de încălzire va fi
amplasat ca un circuit combinat.
Zonele de recreere
Suprafeţele de recreere sunt amplasate ţinând seama de distanţa între ţevi calculată.
Distanţe între ţevi mai mari de 30 cm sunt admise numai în cazuri excepţionale datorită
variaţiilor mari ale temperaturilor pe suprafaţa pardoselii.
Bucătării:
Datorită faptului că în faza de proiectare finisajul pardoselii şi amplasarea mobilierului nu
sunt cunoscute (în majoritatea cazurilor), prin proiectarea se va alege şi executa o distanţă
minimă de VA 150, ţinând cont şi de temperatura maxim admisă la suprafaţa pardoselii.
Se vor evita pe cât posibil deschiderile sub corpurile de mobilier încastrat în perete.
Băi:
În băi, zona vaselor WC şi în zonele circulate din jurul piscinelor, se va proiecta şi
executa o distanţă de amplasare a tevilor de minim VA 100 mm (ţinând cont de temperatura
maxim admisă pe suprafaţa pardoselii), deoarece în aceste zone contactul direct (picior gol) cu
pardoseala este cel mai frecvent.
Conducte de legătură
Canalele de conectare sunt canale ce fac legătura între circuitul distribuitor şi circuitele
de încălzire.
Canalele de conectare ce traversează încăperi cu circuite de încălzire independente
trebuie să aibă aceeaşi distanţă între ţevi luând în calcul suprafaţa proiectată. Canalele de
conectare continue pot fi realizate cu aceeaşi emisie de căldură ca a circuitului de încălzire. Va
trebui făcută o corecţie a lungimilor canalelor de conectare pentru determinarea cantităţii de apă
circulate.
Finisajele pardoselii
Finisajele pardoselii au o influenţă importantă asupra densităţii fluxului de căldură a
sistemului de încălzire în pardoseală. Rezistenţa termică a finisajului depinde de natura
materialului.
Rezistenţa termică maximă a finisajului este
R
λB
= 0,15 m
2
K/W
La covoare, pe lângă rezistenţa termică a pardoselii trebuie avută în vedere şi adaugată
şi cea a posibilului strat acoperitor.
Valori standard pentru finisaje
- plăci ceramice(gresie) cca. 0,01 – 0,02 m
2
K/W
- marmură cca. 0,01 – 0,025 m
2
K/W
- covor cca. 0,05 – 0,15 m
2
K/W
- parchet/lamelare cca. 0,035 – 0,15 m
2
K/W
- PVC, linoleum cca. 0,025 – 0,075 m
2
K/W
Simboluri „adecvat pentru sistemele de încălzire în pardoseală”
Covoarele şi finisajele elastice ce pot fi utilizate pentru sisteme de încălzire în pardoseală
sunt prevăzute de către producător cu un simbol corespunzător.
Finisaj elastic
Covor
Utilizarea covoarelor
În cazul în care, pe pardoseala din piatră, PVC, parchet sau plăci lamelare sunt
amplasate covoare sau carpete, se va determina rezistenţa termică medie R
λBm
ţinând seama
de proporţiile fiecărui strat, utilizând următoarea formulă:
Ges
T B O Ges
Bm
A
R A R A
R
λ λ
λ
⋅ + ⋅
=
R
λBm
= rezistenţa termică medie
A
Ges
= suprafaţa totală
A
B
= suprafaţa acoperită de covor
R
λO
= rezistenţa termică a suprafeţei acoperite
R
λT
= rezistenţa termică a covorului
Exemplu de calcul: rezistenţa termică medie
Exemplu:
plăci din piatră 30 m
2
R
λO
= 0,02 m
2
K/W
acoperite cu
covor 10 m
2
R
λT
= 0,10 m
2
K/W
Rezultat:
2
2
2
2
2
Bm
m 30
W
K m
1 . 0 m 10
W
K m
02 . 0 m 30
R
× + ×
=
λ
R
λBm
= 0.053 m
2
K/W
Lungimea circuitului de încălzire
La sistemele de încălzire în pardoseală aquatherm
®
lungimea maxim admisă a unui
circuit de încălzire este de 120 m.
În încăperile în care, din calcule, rezultă lungimi mai mari de ţeavă, trebuie prevăzute mai
multe circuite de încălzire – pe cât posibil de aceeaşi lungime – cu scopul de a se realiza o
echilibrare hidraulică a circuitelor.
Dacă pierderea de presiune pe un circuit mai scurt de 120 m depăşeşte 350 mbar,
acesta va fi divizat în două circuite.
Suprafaţa admisă pe fiecare circuit de încălzire (fără a socoti lungimile conductelor de
legătură) este:
VA 50 VA 75 VA 100 VA 150 VA 200 VA 250 VA 300
6,3 m
2
9,6 m
2
12,6 m
2
19,2 m
2
24,0 m
2
30,0 m
2
34,2 m
2
Zona de conectare la distribuţie
În dreptul distribuitorului de încălzire ţevile sunt amplasate la distanţe foarte mici. Datorită
faptului că şi aceste ţevi furnizează căldură este posibil ca, în anumite condiţii, să rezulte o
temperatură a suprafeţei în această zonă mai mare decât cea admisă.
În acest caz, un număr de conducte trebuie prevăzute cu izolaţie termică.
Necesarul de material
Determinarea cantităţilor de componente pentru sistemele aquatherm
®
se poate face în
conformitate cu specificaţiile din următorul tabel:
Necesar de
materiale
VA 50 VA 75
1
VA 100 VA 150 VA 200 VA 250 VA 300
ţeavă de
încălzire
m A x 19,0 A x 12,5 A x 9,5 A x 6,25 A x 5,0 A x 4,0 A x 3,5
ţeavă de
încălzire
2
bu
c
A x 40,0 A x 25,0 A x 20,0 A x 15,0 A x 10,0 A x 8,0 A x 7,0
alternativă
pentru
dispozitivul de
fixare a ţevilor:
şină de
fixare
3
m A x 1,0 A x 1,0 A x 1,0 A x 1,0 A x 1,0 A x 1,0 A x 1,0
izolaţie
perimetrală
m A x 1,0 A x 1,0 A x 1,0 A x 1,0 A x 1,0 A x 1,0 A x 1,0
aditiv
pentru
pardoseală
kg A x 0,15 A x 0,15 A x 0,15 A x 0,15 A x 0,15 A x 0,15 A x 0,15
aditiv
special
pentru
pardoseală
kg A x 1,45 A x 1,45 A x 1,45 A x 1,45 A x 1,45 A x 1,45 A x 1,45
elementele
sistemului
m
2
A x 1,0 A x 1,0 A x 1,0 A x 1,0 A x 1,0 A x 1,0 A x 1,0
A: suprafaţa încălzită [m
2
]
VA: distanţa de amplasare [mm]
1
Nu este posibilă amplasarea la distanţă de 75 mm când se utilizează sistemul de
elemente cu plăci de fixare
2
Nu sunt necesare dispozitivele de fixare a ţevilor când se utilizează sistemul de
elemente cu plăci de fixare
3
Şina de fixare nu este adecvată pentru sistemul de elemente cu plăci de fixare
Puterea termică conform DIN EN 1264
Până acum, alegerea distanţei de aşezare s-a făcut ţinând seama de puterea termică
dată de furnizorul sistemului.
O comparaţie a echipamentelor de la mai mulţi furnizori având acelaşi sistem constructiv
era aproape imposibilă datorită datelor de capacitate foarte diferite.
DIN EN 1264 introduce un mod uniform de calcul, ce permite determinarea datelor de
capacitate ale tuturor sistemelor de încălzire în pardoseală.
În acest fel nu mai sunt posibile diferenţe de capacitate între sisteme comparabile din
punct de vedere constructiv.
Puterea termică a unui sistem de încălzire în pardoseală cu procedeu de amplasare
umedă poate fi calculată pe baza următoarei formule:
H
m
D
m
U
m
T B
D U T
a a a a B q ϑ ∆ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ =

Simbolurile au următoarele semnificaţii:
B Influenţa materialului brut, a grosimii ţevii şi o posibilă încastrare a ţevii, asupra densităţii
fluxului
aB factor al finisajului pardoselii
aT factor de divizare (distanţa între ţevi)
aU factor de acoperire
aD factor al diametrului exterior al ţevii
Δ ϑ
H
excesul de temperatură datorat încălzirii
mT
075 . 0
T
1− (valabil pentru canale de ţevi 0.050 ≤ T ≤0.375m)
mU 100(0.045m-Sű) valabil pentru stratul de acoperire al ţevilor Sű ≤ 0.015m
mD 250(D-0.020m) valabil pentru diametre ale ţevii 0.012m ≤ D ≤ 0.030m
Sistemele de încălzire în pardoseală aquatherm
®
corespund sistemelor constructive A1,
conform DIN EN 18560, partea 2.
Când se utilizează ţevi de încălzire aquatherm
®
16 x 2 mm şi pardoseală din beton clasa
ZE 20, rezultă un strat de acoperire a ţevilor Sű = 49 mm.
Pentru ţevi de încălzire aquatherm
®
17 x 2 mm şi pardoseală din beton clasa ZE 20, Sű
va fi = 48 mm.
Puterile specifice pentru sisteme constructive singulare pot fi determinate din tabelele de
dimensionare.
Caracteristica de performanţă descrie legătura între puterea termică q şi necesarul de
exces de temperatură datorat încălzirii Δ ϑ
H
, unde s-a luat în considerare rezistenţa termică a
patru straturi de pardoseală.
Excesul de temperatură datorat încălzirii Δ ϑ
H
se calculează ca medie logaritmică a
temperaturii pe tur ϑ
V
, a temperaturii pe retur ϑ
R
şi a temperaturii încăperii ϑ
i
. În
consecinţă, trebuie determinată influenţa dilatării.
i R
i V
R V
H
Ln
ϑ − ϑ
ϑ − ϑ
ϑ − ϑ
= ϑ ∆
Determinarea temperaturii pe tur
La determinarea temperaturii pe tur se va lua în calcul o rezistenţă termică a finisajului
podelei R
λ,B
= 0.10 m
2
K/W conform standardelor pentru încăperi de recreere.
Pentru băi R
λ,B
= 0.00 m
2
K/W
Dilatarea circuitului de încălzire în încăperea cea mai defavorizată se ridică la cca. 5 K.
În celelalte încăperi pot rezulta cresteri mai mari în functie de necesarul de căldură, distanţa
între ţevi, finisajul pardoselii şi excesul de temperatură datorat încălzirii. În consecinţă, debitul
mediu de căldură este determinat ca o valoare mixtă între debitele medii de căldură ale tuturor
circuitelor de încălzire şi poate fi calculat cu o aproximaţie predictibilă.
Temperaturile la suprafaţă rezultă prin limitarea valorilor densităţii fluxului de căldură
dependent de finisajul pardoselii. Curbele de limitare sunt transpuse grafic şi nu trebuie
depăşite sub nici o formă.
Determinarea temperaturii de tur ϑ
V.Ausi.
se face după cum urmează
2
. Ausi . H i . Ausi . V
σ
+ ϑ ∆ + ϑ = ϑ
Dacă raportul σ/ Δ ϑ
H
>0,5 temperatura pe tur trebuie calculată după cum urmează:
. Ausi . H
2
. Ausi . H i . Ausi . V
12 2 ϑ ∆
σ
+
σ
+ ϑ ∆ + ϑ = ϑ
Pentru toate celelalte încăperi funcţionând cu aceeaşi temperatură pe tur trebuie
calculată dilatarea respectivă, conform următoarei formule:
[ ]
Hj i . Ausi . V j
) ( 2 ϑ ∆ − ϑ − ϑ ⋅ = σ
atâta timp cât fracţia σ
j
/ Δ ϑ
H
≤0,5. Pentru valori ale fracţiei σ
j
/ Δ ϑ
H
≤0,5 dilatarea se
calculează după cum urmează:

∆ ⋅
∆ +
+ ∆ ⋅ = 1
3
) ( 4
1 3
. .
Hj
Hj Ausi V
Hj j
ϑ
ϑ ϑ
ϑ σ
Testul termic
Testul termic pentru sistemele de încălzire în pardoseală cu apă caldă, aşa cum este
cerut de standardul DIN EN 1264, a fost realizat de către prof. dr. ing. W. Kast in „Tehnologia
proceselor termice şi tehnici de încălzire”, TH Darmstadt, pentru sistemele aquatherm
®
„valufix” cu ţevi încălzitoare de 16 x 2 mm şi 17 x 2 mm.
DGWK Berlin a eliberat autorizaţia de a purta însemnul de conformitate cu DIN şi marca
de inspecţie.
Pentru sistemul valufix cu ţevi încălzitoare de 16 x 2 mm: 5 D 003
Pentru sistemul valufix cu ţevi încălzitoare de 17 x 2 mm: 5 D 024
Izolaţia termică faţă de nivelele inferioare
În concordanţă cu tabelul următor pot fi stabilite trei cazuri diferite pentru rezistenţa
termică minimă faţă de nivelul inferior:
nr. izolaţia termică R
λ, DÄ, min
[m
2
K/W]
I
peste încăperi cu destinaţie
similară 0,75
II
peste încăperi cu destinaţie
diferită
1)
1,25
III
Peste încăperi neîncălzite (ex.
pivniţe) precum şi faţă de aerul
exterior şi sol
conform WschuVo
1)
ex. încăperi de locuit peste încăperi cu destinaţie industrială
Determinarea densităţii fluxului de căldură
Puterea termică de calcul rezultă din necesarul de căldură redus determinat conform DIN
4701, împărţit la suprafaţa încălzită.
Puterea termică de calcul rezultă conform DIN 4701 partea 3:
N H
Q ) 1 ( Q χ + =
În mod normal, coeficientul suplimentar
χ
=0 atunci când este posibilă o creştere a
puterii termice prin creşterea temperaturii agentului de încălzire.
Densitatea fluxului de căldură este identică cu necesarul de căldură pentru acoperirea
puterii termice.
Determinarea debitului mediu de căldură
Debitul mediu de căldură m
H
al unui circuit de încălzire se calculează cu următoarea
formulă:
u
u i
u
o
W
F
H
R q R
R
1
c o
q A
m

ϑ − ϑ
+ +


=
Rezistenţele termice şi rezistenţa la transfer termic se determină în sus, respectiv în jos
in raport de rezistenţa parţială la transfer termic R
o
, respectiv R
u
.
u
u
B , o
S
R
a
1
R
λ
+ + =
λ cu
W
K m
093 , 0
a
1
2

=
R
u
= R
λ, izolaţie
+ R
λ,acoperire
+ R
λ,mortar
+R
a, acoperire
cu R
a, acoperire
= 0,17 m
2
K/W
Pierderile de presiune: 16 x 2.0 mm
Pierderile de presiune: 17 x 2.0 mm
Pierderile de presiune: 20 x 2.0 mm
Încălzire la temperatura apei de 35
o
C
Valorile de calcul din tabel corespund ţevii de 16 x 2,0 mm
VA 50 VA 75
3
VA 100 VA 150 VA 200 VA 250 VA 300
1
t
1
Tipul
suprafeţei de
acoperit
Rλ B
=
q
2
tFm q
2
tFm q
2
tFm q
2
tFm q
2
tFm q
2
tFm q
2
tFm
o
C
m
2
k
W
W
m
2
o
C
W
m
2
o
C
W
m
2
o
C
W
m
2
o
C
W
m
2
o
C
W
m
2
o
C
W
m
2
o
C
24
o
C
Neacoperită 0,00 78 32,1 71 30,6 65 30,1 55 29,2 48 28,6 42 28,1 37 27,6
mozaic ≤ 15 mm 0,015 72 30,7 64 30,0 59 29,6 50 28,8 45 28,4 40 27,9 34 27,4
mozaic ≤ 25 mm 0,030 64 30,0 58 29,5 54 29,1 46 28,4 42 28,1 36 27,6 32 27,4
parchet 10 mm 0,05 57 29,4 52 29,0 49 28,7 42 28,1 39 27,8 34 27,4 30 27,0
covor 0,10 45 28,4 42 28,1 39 27,8 34 27,4 31 27,1 28 26,8 35 26,6
covor 0,15 38 27,7 34 27,4 32 27,2 30 27,0 28 26,8 25 26,6 22 26,3
22
o
C
neacoperită 0,00 90 30,2 84 29,7 78 29,2 65 28,1 58 27,5 49 26,7 42 26,1
mozaic ≤ 15 mm 0,015 85 29,8 78 29,2 75 28,7 60 27,7 53 27,1 46 26,4 40 26,0
mozaic ≤ 25 mm 0,030 76 29,0 71 28,6 65 28,1 55 27,2 49 26,7 42 26,1 38 25,7
parchet 10 mm 0,05 68 28,3 64 28,0 58 27,5 50 26,8 45 26,4 39 25,8 36 25,6
covor 0,10 52 27,0 49 26,7 45 26,4 41 26,0 38 25,7 33 25,3 31 25,1
covor 0,15 44 26,3 41 26,0 38 25,7 35 25,5 32 25,2 29 24,9 28 24,8
20
o
C
neacoperită 0,00 105 29,4 98 28,8 89 28,1 75 27,0 65 26,1 57 25,4 50 24,8
mozaic ≤ 15 mm 0,015 97 28,8 89 28,1 82 27,5 69 26,4 60 25,7 52 25,0 46 24,5
mozaic ≤ 25 mm 0,030 85 27,8 80 27,3 75 27,0 64 26,0 56 25,3 49 24,7 43 24,2
parchet 10 mm 0,05 76 27,0 72 26,7 68 26,3 59 25,6 51 24,9 45 24,4 40 24,0
Covor 0,10 60 25,7 57 25,4 52 25,0 48 24,6 42 24,1 38 23,7 35 23,5
Covor 0,15 50 28,4 48 24,6 44 24,2 40 24,0 38 23,7 33 23,3 31 23,1
18
o
C
neacoperită 0,00 120 28,6 110 27,8 101 27,1 88 26,0 75 24,9 63 23,9 58 23,5
mozaic ≤ 15 mm 0,015 110 27,8 100 27,0 92 26,3 82 25,5 69 24,4 59 23,6 54 23,1
mozaic ≤ 25 mm 0,030 98 26,8 90 26,2 84 25,7 75 24,9 64 24,0 55 23,2 51 22,9
parchet 10 mm 0,05 87 25,9 80 25,3 76 25,0 68 24,3 59 23,6 52 23,0 48 22,6
Covor 0,10 68 24,3 64 24,0 60 23,7 55 23,2 50 22,8 44 22,3 40 21,9
Covor 0,15 57 23,4 52 23,0 50 22,8 48 22,6 43 22,2 38 21,7 35 21,5
15
o
C
neacoperită 0,00 141 27,3 129 26,3 120 25,6 102 24,2 88 23,0 75 21,9 65 21,1
mozaic ≤ 15 mm 0,015 131 26,5 117 25,4 110 24,8 94 23,5 82 22,5 70 21,5 61 20,7
mozaic ≤ 25 mm 0,030 118 25,5 106 24,5 100 24,0 87 22,9 75 21,9 65 21,1 57 20,4
parchet 10 mm 0,05 103 24,3 95 23,6 90 23,2 79 22,3 69 21,4 60 20,7 53 20,1
Covor 0,10 80 22,4 75 22,0 71 21,6 63 21,0 58 20,5 52 20,0 47 19,5
Covor 0,15 67 21,3 62 20,8 60 20,7 53 20,1 50 19,8 44 19,3 41 19,0
Datele din tabel sunt calculate pentru ţeava de 16x2,0 mm cu o pardoseală de acoperire de Su=49 mm.
1
t1=temperatura de cameră
2
tFm=temperatura medie a pardoselei
q=coeficient specific de încălzire
Rλ B= coeficient de emisie
VA=distanţa între ţevile de încălzire
3
=distanţa de 75 mm nu este valabilă în cazul sistemelor cu placi EPS -45
Încălzire la temperatura apei de 40
o
C
Valorile de calcul din tabel corespund ţevii de 16 x 2,0 mm
VA 50 VA 75
3
VA 100 VA 150 VA 200 VA 250 VA 300
1
t
1 Tipul
suprafeţei de
acoperit
Rλ B
=
q
2
tFm q
2
tFm q
2
tFm q
2
tFm Q
2
tFm q
2
tFm q
2
tFm
o
C
m
2
k
W
W
m
2
o
C
W
m
2
o
C
W
m
2
o
C
W
m
2
o
C
W
m
2
o
C
W
m
2
o
C
W
m
2
o
C
24
o
C
Neacoperită 0,00 113 34,1 105 33,4 97 32,8 83 31,6 71 30,6 60 32,2 53 29,1
mozaic ≤ 15 mm 0,015 105 33,4 96 32,7 88 32,0 75 30,9 65 30,1 57 29,4 49 28,7
mozaic ≤ 25 mm 0,030 92 32,3 87 31,9 80 31,4 69 30,4 60 29,7 52 29,0 46 28,4
parchet 10 mm 0,05 82 31,5 78 31,2 72 30,7 63 29,9 55 29,2 48 28,6 43 28,2
Covor 0,10 64 30,0 61 29,7 58 29,5 52 29,0 46 28,4 41 28,0 38 27,7
Covor 0,15 53 29,1 51 28,9 48 28,6 43 28,2 40 27,9 36 27,6 33 27,3
22
o
C
neacoperită 0,00 128 33,3 120 32,6 110 31,8 94 30,5 81 29,4 69 28,4 60 27,7
mozaic ≤ 15 mm 0,015 118 32,5 109 31,7 100 31,0 85 29,8 75 28,9 63 27,9 56 27,3
mozaic ≤ 25 mm 0,030 104 31,3 99 30,9 91 30,3 78 29,2 69 28,4 59 27,6 53 27,1
parchet 10 mm 0,05 91 30,3 89 30,1 82 29,5 71 28,6 63 27,9 55 27,2 50 26,8
Covor 0,10 71 28,6 69 28,4 65 28,1 59 27,6 52 27,0 47 26,5 42 26,1
covor 0,15 59 27,6 58 27,5 55 27,2 50 26,8 47 26,5 40 25,9 38 25,7
20
o
C
neacoperită 0,00 141 32,3 129 31,3 120 30,6 102 29,2 88 28,0 75 26,9 65 26,1
mozaic ≤ 15 mm 0,015 131 31,5 117 30,4 110 29,8 94 28,5 82 27,5 70 26,5 61 25,7
mozaic ≤ 25 mm 0,030 118 30,5 106 29,5 100 29,0 87 27,9 75 26,9 65 26,1 57 25,4
parchet 10 mm 0,05 103 29,2 95 28,6 90 28,2 79 27,3 69 26,4 60 25,7 53 25,1
covor 0,10 80 27,3 75 26,9 71 26,6 63 25,9 58 25,5 52 25,0 47 24,5
covor 0,15 67 26,3 62 25,8 60 25,7 53 25,1 50 24,8 44 24,3 41 24,0
18
o
C
neacoperită 0,00 154 31,3 145 30,6 133 29,7 114 28,1 98 28,0 82 25,5 72 24,7
mozaic ≤ 15 mm 0,015 143 30,5 132 29,6 122 28,8 105 27,4 90 27,5 78 25,2 68 24,3
mozaic ≤ 25 mm 0,030 128 29,3 120 28,6 111 27,9 96 26,7 84 26,9 72 24,7 64 24,0
Parchet 10 mm 0,05 111 27,9 108 27,7 100 27,0 88 26,0 78 26,4 66 24,2 60 23,7
Covor 0,10 88 26,0 84 25,7 80 25,3 71 24,6 63 25,5 57 23,4 51 22,9
Covor 0,15 72 24,7 70 24,5 68 24,3 61 23,7 54 24,8 49 22,7 47 22,5
15
o
C
neacoperită 0,00 178 30,2 162 29,0 150 28,0 128 26,3 110 26,8 95 23,6 82 22,5
mozaic ≤ 15 mm 0,015 165 29,2 148 27,9 137 27,0 118 25,5 101 26,2 88 23,0 77 22,1
mozaic ≤ 25 mm 0,030 148 27,9 134 26,7 124 26,0 108 24,7 93 25,7 82 22,5 72 21,7
parchet 10 mm 0,05 129 26,3 120 25,6 111 24,9 98 23,8 85 25,2 76 22,0 67 21,3
Covor 0,10 100 24,0 95 23,4 90 23,2 80 22,3 71 23,9 64 21,0 58 20,5
Covor 0,15 82 22,5 78 22,2 74 21,8 69 21,4 61 23,1 57 20,4 51 19,0
Datele din tabel sunt calculate pentru ţeava de 16x2,0 mm cu o pardoseală de acoperire de Su=49 mm.
1
t1=temperatura de cameră
2
tFm=temperatura medie a pardoselei
q=coeficient specific de încălzire
Rλ B=coeficient de emisie
VA=distanţa între ţevile de încălzire
3
=distanţa de 75 mm nu este valabilă în cazul sistemelor cu placi EPS -45
Încălzire la temperatura apei de 45
o
C
Valorile de calcul din tabel corespund ţevii de 16 x 2,0 mm
VA 50 VA 75
3
VA 100 VA 150 VA 200 VA 250 VA 300
1
t
1 Tipul
suprafeţei de
acoperit
Rλ B
=
q
2
tFm q
2
tFm q
2
tFm q
2
tFm q
2
tFm q
2
tFm q
2
tFm
o
C
m
2
k
W
W
m
2
o
C
W
m
2
o
C
W
m
2
o
C
W
m
2
o
C
W
m
2
o
C
W
m
2
o
C
W
m
2
o
C
24
o
C
Neacoperită 0,00 149 36,9 137 36,0 127 35,2 108 33,7 93 32,4 79 31,3 69 30,4
mozaic < 15 mm 0,015 139 36,1 125 35,0 117 34,2 100 33,0 86 31,8 73 30,8 65 30,1
mozaic < 25 mm 0,030 122 34,8 114 34,1 106 33,5 92 32,3 80 31,3 68 30,3 60 29,7
parchet 10 mm 0,05 108 33,7 102 33,2 95 32,6 84 31,7 74 30,8 63 29,9 57 29,4
Covor 0,10 85 31,8 80 31,3 76 31,0 67 30,2 61 29,7 53 29,1 49 28,7
Covor 0,15 70 30,5 66 30,2 64 30,0 57 29,4 52 29,0 47 28,5 44 28,3
22
o
C
neacoperită 0,00 163 36,0 152 35,2 141 34,3 120 32,6 102 31,2 88 30,0 75 28,9
mozaic < 15 mm 0,015 152 35,2 138 34,1 129 33,3 110 31,8 94 30,5 81 29,4 71 28,6
mozaic < 25 mm 0,030 135 33,8 125 33,0 117 32,4 101 31,1 87 29,9 76 29,0 67 28,3
parchet 10 mm 0,05 119 32,5 112 32,0 105 31,4 92 30,3 80 29,3 70 28,5 63 27,9
Covor 0,10 92 30,3 89 30,1 84 29,7 75 28,9 68 28,3 59 27,6 53 27,1
Covor 0,15 77 29,1 73 28,8 70 28,5 63 27,9 58 27,5 52 27,0 48 26,6
20
o
C
neacoperită 0,00 178 35,5 162 34,0 150 33,0 128 31,3 110 29,8 95 28,6 82 27,5
mozaic < 15 mm 0,015 165 34,2 148 32,9 137 32,0 118 30,5 101 29,1 88 28,0 77 27,1
mozaic < 25 mm 0,030 148 32,9 134 31,7 124 30,9 108 29,7 93 28,4 82 27,5 72 26,7
parchet 10 mm 0,05 129 31,3 120 30,6 111 29,9 98 28,8 85 27,8 76 27,0 67 26,3
covor 0,10 100 29,0 95 28,6 90 28,2 80 27,3 71 26,6 64 26,0 58 25,5
covor 0,15 82 27,5 78 27,2 74 26,8 69 26,4 61 25,7 57 25,4 51 24,9
18
o
C
neacoperită 0,00 192 34,3 179 33,3 165 32,2 139 30,1 119 28,5 102 27,2 89 26,1
mozaic < 15 mm 0,015 179 33,3 162 32,0 150 31,0 128 29,3 110 27,8 95 26,6 83 25,6
mozaic < 25 mm 0,030 158 31,6 147 30,8 136 29,9 117 28,4 101 27,1 88 26,0 77 25,1
parchet 10 mm 0,05 139 30,1 132 29,6 122 28,8 107 27,6 93 26,4 82 25,5 72 24,7
covor 0,10 109 27,7 105 27,4 97 26,8 87 25,9 78 25,2 69 24,4 63 23,9
covor 0,15 89 26,1 86 25,8 82 25,5 73 24,8 68 24,3 60 23,7 55 23,2
15
o
C
neacoperită 0,00 213 32,9 195 31,5 180 30,4 153 28,2 131 26,5 113 25,1 99 23,9
mozaic < 15 mm 0,015 198 31,7 177 30,1 164 29,1 141 27,3 122 28,8 105 24,4 92 23,3
mozaic < 25 mm 0,030 175 30,0 160 28,8 149 27,9 130 26,4 112 25,0 98 23,8 86 22,8
parchet 10 mm 0,05 154 28,3 143 27,5 134 26,7 118 25,5 102 24,2 91 23,3 80 22,3
covor 0,10 120 25,6 114 25,1 107 24,6 96 23,7 86 22,8 78 22,2 70 21,5
covor 0,15 100 24,0 95 23,6 90 23,2 81 22,4 73 21,8 68 21,3 61 20,7
Datele din tabel sunt calculate pentru ţeava de 16x2,0 mm cu o pardoseală de acoperire de Su=49 mm.
1
t1=temperatura de cameră
2
tFm=temperatura medie a pardoselei
q=coeficient specific de încălzire
Rλ B=coeficient de emisie
VA=distanţa între ţevile de încălzire
3
=distanţa de 75 mm nu este valabilă în cazul sistemelor cu placi EPS -45
Încălzire la temperatura apei de 35
o
C
Valorile de calcul din tabel corespund ţevii de 20 x 2,0 mm
VA 50 VA 75
3
VA 100 VA 150 VA 200 VA 250 VA 300
1
t
1
Rλ B
=
q
2
tFm q
2
tFm q
2
tFm q
2
tFm q
2
tFm q
2
tFm q
2
tFm
Tipul
suprafeţei de
acoperit
o
C
m
2
k
W
W
m
2
o
C
W
m
2
o
C
W
m
2
o
C
W
m
2
o
C
W
m
2
o
C
W
m
2
o
C
W
m
2
o
C
24
o
C
Neacoperită 0,00 - - 78 31,2 70 30,5 60 29,7 55 29,2 48 28,6 42 28,1
mozaic < 15 mm 0,015 - - 68 30,3 65 30,1 54 29,1 49 28,7 45 28,4 39 27,8
mozaic < 25 mm 0,030 - - 61 29,7 59 29,6 48 28,6 42 28,1 40 27,9 36 27,6
parchet 10 mm 0,05 - - 56 29,3 52 29,0 45 28,4 41 28,0 39 27,8 35 27,5
covor 0,10 - - 44 28,3 41 28,0 37 27,6 34 27,4 32 27,1 29 26,8
covor 0,15 - - 36 27,6 33 27,2 31 27,0 29 26,8 28 26,8 26 26,6
22
o
C
neacoperită 0,00 - - 89 30,1 82 29,5 70 28,5 65 28,0 58 27,5 49 26,7
mozaic < 15 mm 0,015 - - 80 29,3 74 2,7 62 27,8 59 27,6 51 26,9 45 26,4
mozaic < 25 mm 0,030 - - 71 28,6 67 28,3 58 27,5 52 27,0 47 26,5 41 26,0
parchet 10 mm 0,05 - - 65 28,0 61 27,7 52 27,0 50 26,8 46 26,4 40 25,9
covor 0,10 - - 51 26,9 49 26,7 42 26,0 40 25,9 38 25,7 33 25,3
covor 0,15 - - 42 26,0 40 25,9 37 25,6 35 25,5 33 25,3 29 24,8
20
o
C
neacoperită 0,00 - - 103 29,2 95 28,6 80 27,3 70 26,5 65 26,1 55 25,2
mozaic < 15 mm 0,015 - - 93 28,4 85 27,8 71 26,6 65 26,1 60 25,7 50 24,8
mozaic < 25 mm 0,030 - - 82 27,5 77 27,1 65 26,1 59 25,6 54 25,1 46 24,4
parchet 10 mm 0,05 - - 75 26,9 70 26,5 61 25,7 56 25,3 51 24,9 45 24,2
covor 0,10 - - 58 25,4 55 25,2 49 24,6 46 24,4 44 24,3 39 23,7
covor 0,15 - - 48 24,6 45 24,2 41 24,0 39 23,7 38 23,7 34 23,4
18
o
C
neacoperită 0,00 - - 117 28,4 109 27,7 94 26,5 81 25,4 70 24,5 60 23,7
mozaic < 15 mm 0,015 - - 105 27,4 97 26,8 83 25,5 74 24,8 65 24,1 56 23,3
mozaic < 25 mm 0,030 - - 92 26,3 87 25,9 75 24,9 68 24,3 59 23,6 53 23,1
parchet 10 mm 0,05 - - 86 25,8 80 25,3 70 24,5 64 24,0 56 23,3 50 22,8
covor 0,10 - - 79 25,3 62 23,8 58 23,5 53 23,1 47 22,5 42 22,1
covor 0,15 - - 55 23,2 51 22,8 48 22,6 45 22,4 40 21,9 38 21,7
15
o
C
neacoperită 0,00 - - 137 27,0 128 26,3 110 24,8 96 23,7 81 22,4 70 21,5
mozaic < 15 mm 0,015 - - 123 25,9 115 25,2 98 23,8 88 23,0 75 21,9 65 21,1
mozaic < 25 mm 0,030 - - 109 24,7 101 24,0 89 23,1 79 22,3 69 21,4 60 20,7
parchet 10 mm 0,05 - - 100 24,0 93 23,4 83 22,6 75 21,9 66 21,2 59 20,6
covor 0,10 - - 78 22,2 74 21,8 77 22,1 60 20,7 55 20,2 50 19,8
covor 0,15 - - 64 21,0 91 20,7 57 20,4 52 20,0 47 19,5 44 19,3
Datele din tabel sunt calculate pentru ţeava de 20x2,0 mm cu o pardoseală de acoperire de Su=45 mm.
1
t1=temperatura de cameră
2
tFm=temperatura medie a pardoselei
q=coeficient specific de încălzire
Rλ B= coeficient de emisie
VA=distanţa între ţevile de încălzire
3
=distanţa de 75 mm nu este valabilă în cazul sistemelor cu placi EPS -45
Încălzire la temperatura apei de 40
o
C
Valorile de calcul din tabel corespund ţevii de 20 x 2,0 mm
VA 50 VA 75
3
VA 100 VA 150 VA 200 VA 250 VA 300
1
t
1 Tipul
suprafeţei de
acoperit
Rλ B
=
q
2
tFm q
2
tFm q
2
tFm q
2
tFm Q
2
tFm q
2
tFm q
2
tFm
o
C
m
2
k
W
W
m
2
o
C
W
m
2
o
C
W
m
2
o
C
W
m
2
o
C
W
m
2
o
C
W
m
2
o
C
W
m
2
o
C
24
o
C
Neacoperită 0,00 - - 109 33,7 101 33,1 88 32,0 77 31,1 69 30,4 58 29,5
mozaic < 15 mm 0,015 - - 99 32,9 91 32,3 79 31,3 69 30,4 62 29,8 53 29,1
mozaic < 25 mm 0,030 - - 88 31,9 81 31,4 70 30,4 61 29,7 57 29,4 49 28,7
parchet 10 mm 0,05 - - 80 31,3 76 31,0 66 30,2 59 29,6 55 29,2 47 28,5
Covor 0,10 - - 63 29,9 60 29,7 52 29,0 50 28,8 45 28,4 40 27,9
Covor 0,15 - - 52 28,9 50 2,8 44 28,2 41 27,9 39 27,8 35 27,5
22
o
C
Neacoperită 0,00 - - 123 32,9 118 32,5 100 31,0 89 30,1 75 28,9 65 28,1
mozaic < 15 mm 0,015 - - 111 31,9 105 31,4 98 30,8 80 29,3 69 28,4 59 27,6
mozaic < 25 mm 0,030 - - 98 30,9 93 30,4 80 29,3 72 28,7 63 27,9 55 27,2
parchet 10 mm 0,05 - - 90 20,1 87 29,9 77 29,1 69 28,4 60 27,7 53 27,1
Covor 0,10 - - 71 28,6 69 28,4 61 27,7 57 27,4 50 26,8 46 26,4
Covor 0,15 - - 59 27,5 56 27,2 50 26,8 49 26,7 44 26,3 40 25,9
20
o
C
Neacoperită 0,00 - - 137 32,0 128 31,3 110 29,8 96 28,7 80 27,3 71 26,6
mozaic < 15 mm 0,015 - - 123 30,9 115 30,2 98 28,8 86 27,8 75 26,9 65 26,1
mozaic < 25 mm 0,030 - - 109 29,7 102 29,2 89 28,1 79 27,3 69 26,4 60 25,7
parchet 10 mm 0,05 - - 100 29,0 94 28,5 83 27,6 73 26,8 66 26,2 59 25,6
Covor 0,10 - - 78 2,2 74 26,8 77 27,1 61 25,7 55 25,2 50 24,8
Covor 0,15 - - 64 27,2 61 25,7 57 25,4 52 25,0 47 24,5 44 24,3
18
o
C
Neacoperită 0,00 - - 149 30,9 140 30,2 119 28,5 104 27,3 90 26,2 79 25,3
mozaic < 15 mm 0,015 - - 134 29,7 127 29,2 106 27,4 94 26,5 83 25,6 71 24,6
mozaic < 25 mm 0,030 - - 119 28,6 111 27,9 96 20,7 86 25,8 76 25,0 67 24,3
parchet 10 mm 0,05 - - 108 27,7 102 27,2 90 26,2 81 25,4 71 24,6 64 24,0
Covor 0,10 - - 85 25,7 81 25,3 73 24,8 79 25,3 60 23,7 55 22,8
Covor 0,15 - - 70 24,5 68 24,3 61 23,7 58 23,5 52 23,0 49 22,7
15
o
C
neacoperită 0,00 - - 173 29,8 160 28,8 138 27,1 120 25,6 104 24,3 90 23,2
mozaic < 15 mm 0,015 - - 157 28,6 144 27,5 121 25,7 109 24,7 96 23,7 84 22,7
mozaic < 25 mm 0,030 - - 138 27,1 128 26,3 110 24,8 99 23,9 88 23,0 79 22,3
parchet 10 mm 0,05 - - 126 26,1 118 25,5 103 24,2 95 23,6 82 22,5 75 21,9
covor 0,10 - - 99 23,9 94 23,5 84 22,7 78 22,2 70 21,5 64 21,0
covor 0,15 - - 81 22,4 78 22,2 70 21,4 67 21,3 60 20,7 56 20,3
Datele din tabel sunt calculate pentru ţeava de 20x2,0 mm cu o pardoseală de acoperire de Su=45 mm.
1
t1=temperatura de cameră
2
tFm=temperatura medie a pardoselei
q=coeficient specific de încălzire
Rλ B=coeficient de emisie
VA=distanţa între ţevile de încălzire
3
=distanţa de 75 mm nu este valabilă în cazul sistemelor cu placi EPS -45
Încălzire la temperatura apei de 45
o
C
Valorile de calcul din tabel corespund ţevii de 20 x 2,0 mm
VA 50 VA 75
3
VA 100 VA 150 VA 200 VA 250 VA 300
1
t
1 Tipul
suprafeţei de
acoperit

B=
q
2
tFm q
2
tFm q
2
tFm q
2
tFm Q
2
tFm q
2
tFm q
2
tFm
o
C
m
2
k
W
W
m
2
o
C
W
m
2
o
C
W
m
2
o
C
W
m
2
o
C
W
m
2
o
C
W
m
2
o
C
W
m
2
o
C
24
o
C
Neacoperită 0,00 - - 144 36,5 140 36,2 112 34,0 100 33,0 85 31,8 75 30,9
mozaic < 15 mm 0,015 - - 130 35,4 126 35,1 100 33,0 90 32,2 79 31,3 69 30,4
mozaic < 25 mm 0,030 - - 115 34,1 110 33,8 91 32,0 82 31,5 72 30,7 63 29,9
parchet 10 mm 0,05 - - 105 33,4 100 33,0 86 31,8 78 31,2 69 30,4 60 29,7
Covor 0,10 - - 83 31,6 79 31,3 69 30,4 63 29,9 58 29,5 52 29,0
Covor 0,15 - - 69 30,4 65 30,0 59 29,6 55 29,2 49 28,7 45 28,3
22
o
C
Neacoperită 0,00 - - 258 35,6 146 34,7 125 33,0 110 31,8 94 30,5 82 29,5
mozaic < 15 mm 0,015 - - 141 34,3 132 33,6 111 31,8 100 31,0 86 29,8 76 29,0
mozaic < 25 mm 0,030 - - 125 33,0 119 32,5 100 31,1 90 30,2 79 29,3 70 28,5
parchet 10 mm 0,05 - - 115 32,2 109 31,7 96 30,7 87 29,9 76 29,0 68 28,3
Covor 0,10 - - 90 30,1 86 29,8 77 29,1 71 28,6 64 28,0 58 27,5
Covor 0,15 - - 74 28,8 70 28,8 65 28,1 60 27,7 54 27,1 50 26,8
20
o
C
Neacoperită 0,00 - - 174 34,9 160 33,8 138 32,1 121 30,7 104 29,3 90 28,2
mozaic < 15 mm 0,015 - - 168 34,4 144 32,5 121 30,7 109 29,7 96 28,7 84 27,7
mozaic < 25 mm 0,030 - - 139 32,1 128 31,3 110 29,8 99 28,9 88 28,0 79 27,3
parchet 10 mm 0,05 - - 128 31,3 119 30,5 104 29,3 95 28,6 82 27,5 75 26,9
Covor 0,10 - - 100 29,0 92 28,3 84 27,7 78 27,2 70 26,5 64 26,0
Covor 0,15 - - 81 27,4 79 27,3 70 26,4 66 26,2 62 25,7 56 25,3
18
o
C
Neacoperită 0,00 - - 208 35,5 170 32,6 145 30,6 128 29,3 110 27,8 98 26,8
mozaic < 15 mm 0,015 - - 169 32,5 153 31,2 129 29,3 114 28,1 101 27,1 89 26,1
mozaic < 25 mm 0,030 - - 149 30,9 138 30,1 117 28,3 103 27,2 93 26,4 83 25,6
parchet 10 mm 0,05 - - 136 29,9 128 29,3 110 27,8 99 26,9 88 26,0 79 25,3
Covor 0,10 - - 108 27,7 100 27,0 90 26,2 82 25,5 75 24,9 68 24,3
Covor 0,15 - - 88 26,0 84 25,7 75 24,9 70 24,5 65 24,1 60 23,7
15
o
C
Neacoperită 0,00 - - 208 32,5 190 31,1 163 29,0 144 27,5 126 26,1 109 24,7
mozaic < 15 mm 0,015 - - 185 30,7 171 29,7 146 27,7 129 26,3 115 25,2 99 23,9
mozaic < 25 mm 0,030 - - 162 29,0 151 28,1 131 26,4 118 25,5 105 24,4 91 23,3
parchet 10 mm 0,05 - - 150 28,0 140 27,2 125 26,0 111 24,9 100 24,0 88 23,0
covor 0,10 - - 118 25,5 110 24,8 101 24,1 93 23,4 84 22,7 75 21,9
covor 0,15 - - 98 23,8 91 23,2 85 22,8 79 22,3 72 21,7 66 21,2
Datele din tabel sunt calculate pentru ţeava de 20x2,0 mm cu o pardoseală de acoperire de Su=45 mm.
1
t1=temperatura de cameră
2
tFm=temperatura medie a pardoselei
q=coeficient specific de încălzire
Rλ B=coeficient de emisie
VA=distanţa între ţevile de încălzire
3
=distanţa de 75 mm nu este valabilă în cazul sistemelor cu placi EPS -45
Presetarea robinetelor de reglaj fin
Circuitele de încălzire prezintă pierderi de presiune diferite datorită lungimilor inegale şi
utilizării diferenţiate.
Diferenţa de presiune de pe circuitul cu cea mai mare pierdere de presiune trebuie sa fie
ajustată cu robinetul de control fin.
Exemple:
Pierderea de presiune pe circuitul cel mai dezavantajat
Δp
u
= 225 mbar
Pierderea de presiune pe circuitul ce trebuie controlat
Δp
HK
= 50 mbar
Diferenţa de presiunea ce trebuie ajustată
Δp = 175 mbar
Cantitatea de apă circulată
m
G
= 75 kg/h
Diagrama: setarea cursei robinetului
Vasul de expansiune cu membrană
O atenţie specială trebuie acordată dimensionării vasului de expansiune cu membrană
aferent sistemului de încălzire în pardoseală. Trebuie luat în considerare că la o execuţie oricât
de „strânsă” există pierderi la scara mică în instalaţie datorită evaporării apei de încălzire.
Un vas de expansiune sub presiune ce a fost corect dimensionat şi integrat în instalaţia
de încălzire îndeplineşte următoarele funcţii:
• preia volumul de dilatare în timpul fazei de încălzire
• stochează rezerva de apă ce va fi introdusă în sistem la nevoie, ex. la răcire sau
când apar pierderi
• menţine presiunea în sistem
Pentru o dimensionare corectă sunt necesari următorii termeni:
n = coeficientul de dilatare al apei în % (vezi tabelul)
h = înălţimea statică
p
SV
= presiunea de declanşare a supapei de siguranţă
Δp
A
= diferenţa de presiune de lucru (toleranţa la declanşarea supapei de siguranţă)
D
f
= factor de presiune
V
H
= mărimea nominală
V
e
= volumul de dilatare
V
A
= conţinutul de apă al instalaţiei
V
N
= volumul nominal al vasului de expansiune
V
V
= recipient de apă (vasul tampon)
p
a
= presiunea iniţială în bar absolut
p
e
= presiunea finală în bar absolut
ϑ
V
= temperatura maximă pe tur
Coeficienţii de dilatare a apei cu şi fără adăugarea de componente anti-îngheţ
temperatura
ºC
fără adaos
adaos
de 10%
adaos
de 20%
adaos
de 30%
adaos
de 40%
adaos
de 50%
10 0,04 0,32 0,64 0,96 1,28 1,60
20 0,18 0,50 0,82 1,14 1,46 1,78
30 0,44 0,76 1,08 1,40 1,72 2,04
40 0,79 1,11 1,43 1,75 2,07 2,39
50 1,21 1,53 1,85 2,17 2,49 2,81
60 1,71 2,03 2,35 2,67 2,99 3,31
70 2,28 2,60 2,92 3,24 3,56 3,88
80 2,90 3,22 3,54 3,86 4,18 4,50
85 3,21 3,57 3,89 4,21 4,53 4,85
90 3,59 3,91 4,23 4,55 4,87 5,19
95 3,96 4,29 4,61 4,93 5,25 5,57
100 4,35 4,67 4,99 5,31 5,63 5,95
105 4,74 5,07 5,33 5,71 6,01 6,35
107 4,91 5,23 5,55 5,87 6,19 6,51
110 5,15 5,47 5,79 6,11 6,43 6,75
120 6,03 6,35 6,67 6,99 7,31 7,63
130 6,97 7,29 7,61 7,93 8,25 8,57
Moduri de aşezare a ţevii pe teren

parter
nivel superior

CUPRINS

    

Materialul ţevii Automatizări Distribuitor pentru circuitele de încălzire Construcţia pardoselii Proiectare / design

Informaţii tehnice

Materialul ţevilor
aquatherm – ţevi pentru încălzire în pardoseală Funcţionalitatea unui sistem de încălzire în pardoseală este determinată în mod decisiv de calitatea ţevilor de încălzit utilizate. Durabilitatea estimată a ţevilor aquatherm pentru încălzire în pardoseală poate fi dedusă direct din graficul alungire-presiune internă de mai jos ce ia în considerare tensiunea de operare existentă şi temperatura de lucru. Este clar că există rezerve de siguranţă considerabile atunci când ţevile sunt dimensionate în conformitate cu DIN 16968. Condiţii de operare Ţevile pot fi utilizate la temperaturi de lucru de până la 90°C şi presiuni de lucru de până la 10 bar. Manipulare Ţevile pot fi aşezate fără preîncălzire, pur şi simplu la rece direct de pe rolă. Se vor utiliza numai îmbinările pentru ţeavă indicate de producător, specifice tipului de ® ţeavă utilizat. Conectorii şi piesele de distribuţie aquatherm corespund cerinţelor referitoare la tipurile de execuţie din DIN 8076 partea 1, cerute de DIN 4726. ® În sistemul de construcţie umed, ţevile de încălzire în pardoseală aquatherm sunt îngropate direct în pardoseală. Prin îngroparea în pardoseală este evitată o eventuală modificare în lungime rezultată din diferenţa de temperatură. Materialul preia tensiunile astfel încât acestea nu devin critice. Protecţie la difuzia oxigenului / schimbător de căldură Fabricarea ţevilor aquatherm pentru încălzire în pardoseală cu un strat barieră de oxigen se realizează printr-un procedeu special de extrudare. Datorită mantalei de EVOH ce se depozitează pe ţeava de bază ca un component universal, se atinge o etanşeitate optimă a ţevii. (EVOH = etilenă-vinilalcool copolimer) ® Ţevile aquatherm pentru încălzire în pardoseală cu protecţie faţă de oxigen sunt conforme cu DIN 4726. Conform DIN 4726, nu mai este necesară separarea sistemului prin intermediul unui schimbător de căldură când se folosesc aceste ţevi.
® ®

5 mm 21 x 2.5 mm 250 m 500 m 250 m 500 m 250 m Ţevile aquatherm pentru încălzire în pardoseală sunt făcute din polibutenă foarte flexibilă şi cu rezistenţă termică ridicată. fiecare legătură este inscripţionată continuu cu lungimea în metri. lucios).NO.0 mm 17 x 2.90306----16 x 2.. Caracteristicile fizice şi chimice sunt adaptate special pentru sectorul de încălzire. dimensiunea nominală dimensiune totală lungimea colacului 90306 90316 90307 90317 90308 16 x 2. La fiecare legătură este ataşată o foaie cu instrucţiuni ce conţine datele de identificare.0 MM----OXYGEN-TIGHT----PB 125----DIN 4726----DIN 16969/DIN 16968----DIN CERTCO 3V098 PB----DATE OF MANUFACTURING/TIME----MACHINE NO. .5 mm 18 x 2. 903. Marcaj: AQUATHERM FLOOR HEATING ELEMENT CONNECTION PIPES----ART.0 mm ® 17 x 2.-MARKING----MADE IN GERMANY Mai mult. Ţevile aquatherm pentru încălzire în pardoseală corespund cerinţelor de calitate impuse de DIN 16968 şi DIN 4727/4726. art.5 mm 18 x 2.0 mm 16 x 2.0 mm 20 x 2.5 mm 17 x 2.0 mm 17 x 2. cu un strat barieră de oxigen transparent.. ----MTR. Culoare: Ţevi gri (grupa de art.Ţevi pentru încălzire în pardoseală din polibutenă (PB) ţevi aquatherm® pentru încălzire în pardoseală din polibutenă (PB) nr.

în combinaţie cu apa fierbinte. Colacii de ţeavă trebuie scoşi din ambalaj doar în momentul montarii. Pentru ţevi cu diametru 16 x 2 mm raza de îndoire va fi r = 5 x 16 mm = 80 mm. • pierderi liniare mici. prin rezistenţa ridicată la stres. pentru a fi protejate împotriva deteriorărilor mecanice şi a razelor ultraviolete. ® Aditivi pentru agentul de încălzire (apă) În principiu. Ambalare Ţevile aquatherm pentru încălzire în pardoseală sunt ambalate în cutii speciale din carton opace. Depozitare Ţevile aquatherm® pentru încălzire în pardoseală sunt furnizate în ambalaj de carton conform cap. unde d este diametrul exterior al ţevii. Alte avantaje ale acestui material sunt: • suprafaţa internă a ţevii deosebit de netedă. Legăturile rămase trebuie împachetate din nou în ambalajul din carton. În consecinţă. ® Când se utilizează ţevile aquatherm pentru încălzire în pardoseală etanşe la oxigen nu este necesară aplicarea inhibitorilor de coroziune. Modulul de elasticitate Modulul de elasticitate este un parametru important în ceea ce priveşte rezistenţa la îndoire a ţevilor. raza de îndoire cea mai mică admisibilă este 5 x d. Ţevile fără ambalaj sau colacii rămaşi trebuie protejaţi eficient împotriva razelor UV şi deteriorării mecanice. În categoria ţevilor de încălzire prin pardoseală polibutena este ideală datorită flexibilităţii sale ridicate. 350 N/mm2. • instalare simplă şi sigură. la polibutenă la 20°C acesta este de cca. Legăturile de ţevi trebuie păstrate în ambalaj până în momentul aşezării. Ţevile de încălzire sunt furnizate în colaci cu lungimi de 250 m şi 500 m. . se pot folosi numai aditivi care sunt cunoscuţi ca inofensivi pentru polibutenă şi sunt recomandaţi în mod expres de către aquatherm. • rezistenţă mare la coroziune. Polibutena se pretează în mod special pentru instalarea îngropată datorită stabilităţii ridicate la îmbătrânire.Ţevi de încălzire din polibutenă (PB) Ţevile aquatherm pentru încălzire în pardoseală se remarcă de ex. „Ambalare”.

acestea sunt utilizate ca bază pentru dimensionarea şi controlul de calitate a ţevilor de plastic pentru instalaţiile sanitare şi de încălzire. Controlul extern Contractele de control necesare obţinerii certificării DIN-CERTCO s-au încheiat cu SKZ ® South German Plastic Center din Würzburg. 3V098 PB la Gesellschaft für Konformitätsbewertung (DIN-CERTCO). Pentru determinarea acestor curbe este necesar un număr mare de teste. Valorile obţinute permit o concluzie matematică (extrapolare) pentru perioade de viaţă mai mari de 50 ani. Curba de alungire la presiunea internă se poate obţine prin unirea valorilor minime de alungire printr-o linie dreaptă. Prin acceptarea curbelor în standardele internaţionale pentru ţevi din plastic. Pe axa Y a sistemului de coordonate se introduce tensiunea periferică datorată presiunii interne din ţevi. Secţiunea ţevilor are o presiune internă constantă la temperaturi diferite iar în timpul testului se determină durata după care apare prima ruptură (valoarea de alungire). pentru fiecare temperatură de testare. ® .Autocontrol Ţevile aquatherm pentru încălzire în pardoseală sunt supuse autocontrolului pe tot parcursul procesului de fabricaţie conform cerinţelor DIN 4728. Comportare la solicitare îndelungată la presiune a ţevilor din PB Forţa de compresie a ţevilor din plastic este descrisă cu ajutorul curbelor de alungire la presiunea internă. Testele de alungire la presiune internă s-au realizat timp de 25 ani. Ţevile aquatherm pentru încălzire în pardoseală sunt înregistrate cu nr. Curba: alungire-presiune internă Timpii de alungire sunt introduşi într-un sistem de coordonate la scară logaritmică. Pe axa X este prezentat timpul în ore.

Curba de alungire la presiune internă .

03.5 .” În consecinţă. De obicei este asteptat ca timpul de reglare să fie de 1. Protecţia la creşterea de temperatură trebuie setată la 60º C. Pompa de circulaţie Pompa de circulaţie trebuie dimensionată având în vedere cantitatea de apă vehiculată şi cea mai mare pierdere de presiune. reglarea sistemului de încălzire în pardoseală trebuie controlat în funcţie de condiţiile climatice exterioare.Automatizări Cerinţe Decretul privind cerinţele de economisire a energiei la sistemele de încălzire şi apă potabilă (HeizAnIV) din 22.1994 stipulează în § 7 Echipamente de reglare şi control: „Sistemele de încălzire trebuie să fie echipate cu dispozitive de operare automată pentru reglarea temperaturii în fiecare încăpere. Precontrol Asemenea sistemului de încălzire clasică. Termostat programabil (diminuare nocturnă) O diminuare nocturnă este utilă pentru sistemele de încălzire în pardoseală. Pentru grupuri de încăperi de acelaşi tip şi destinaţie. . De cele mai multe ori această cerinţă este îndeplinită în totalitate prin reglarea generatoarelor de căldură. este permis ca reglarea să se realizeze pentru grup.3. În cazul sistemelor de încălzire combinate se utilizează un retur suplimentar ceea ce înseamnă că va trebui asigurată reglarea temperaturii pentru ambele circuite de control. În mod normal se instalează un termostat ce deconectează pompa de circulaţie la creşterea temperaturii peste valoarea setată sau opreşte motorul vanei ce realizează amestecul. Numai timpii de diminuare şi ridicare a temperaturii sunt adaptati corespunzător. fiecare sistem de încălzire prin pardoseală în clădiri de locuit trebuie prevăzut cu sistem de reglare individual pentru fiecare cameră. Protecţia împotriva creşterii temperaturii O protecţie împotriva creşterii temperaturii este absolut necesară. în clădiri altele decât cele de locuit.0 ore.

Termostatul de cameră aquatherm® Termostatul de cameră aquatherm® cu feedback termic controlează temperatura în încăpere prin conexiune cu actuatorul aquatherm®.Actuatorul (element de conducere) aquatherm® Actuatorul electrotermic( cap termostatic electric) este un element final de control testat de VDE cu protecţie la scânteie potrivit pentru robineţii de reglaj de pe circuitele de încălzire aquatherm®. 2-3 minute este efectuată cursa de deschidere de către sistemul de expansiune încălzit electric. Are un sistem de expansiune special. Actuatorul este dotat cu un cablu de conectare de 100 cm si adaptat special pentru instalarea în cutiile distribuitoarelor. După expirarea unui timp de asteptare de cca. Actuatorul lucrează fără nici un zgomot şi ţine regulatorul închis în condiţiile în care nu este străbătut de curent. nr. şi se potriveşte la majoritatea combinaţiilor de elemente de comandă.5 K culoare alb maro Furnitură 1 buc 1 buc . 94102 94103 date tehnice 230 volţi 24 volţi Diferenţă comutare culoare furnitură 1 buc 1 buc Actuatorul are o cursă uniformă de închidere şi deschidere. art. Procedura de închidere începe după întreruperea curentului de alimentare prin răcirea sistemului de expansiune. Carcasa este rezistentă la căldură si este realizata dintr-un material plastic rezistent la socuri. art. Termostatele de cameră aquatherm® • menţin constantă în încăpere temperatura selectată • economisesc energie • oferă confort modern nr. Placa este adaptată pentru montajul pe perete şi pe tabloul de comandă. încălzit electric. 94104 94105 date tehnice 230 V – 50 Hz – 10 A 230 V – 50 Hz – 10 A diferenţă comutare 0. datorită design-ului său compact. şi este controlat de un termostat de cameră.5 K 0.

când se utilizează cu distribuitorul de control aquatherm® (art. Prin intermediul acestuia. • Se apasă numai o tastă! nr. art. art. temperatura în încăperi poate fi redusă sau ridicată. nr. separat.5 K Culoare Alb Furnitură 1 buc Termostatul cu temporizare aquatherm® Termostatul cu temporizare aquatherm® oferă toate avantajele unui termostat de cameră obişnuit şi are prevăzut un sistem suplimentar de diminuare a temperaturii. 94107 date tehnice 230 V – 50 Hz – 10 A diferenţă comutare 0. Această alternativă poate fi utilizată pentru încălzire de exemplu pentru: • Dormitoare şi camere pentru copii • Clădiri pentru birouri • Cabinete medicale • Case de vacanţă nr. art. în momente diferite şi zile diferite. 94108 date tehnice 230 V – 50 Hz – 10 A diferenţă comutare Culoare alb furnitură 1 buc Distribuitorul de control aquatherm® . 94120) împreună cu termostatul cu ceas aquatherm® (art. 94108). Termostatul cu temporizare face foarte uşoară programarea automată a unei diminuări nocturne a temperaturii. 94106 date tehnice 230 V – 50 Hz – 10 A diferenţă comutare Culoare Alb furnitură 1 buc Termostatul cu ceas aquatherm® Termostatul cu ceas aquatherm® este echipat cu un disc pentru programarea zilnică şi săptămânală.Termostat de cameră cu diminuare nocturnă Termostatul de cameră cu diminuare nocturnă aquatherm® (aşa cum a fost descris mai sus): este potrivit pentru o diminuare în grup. nr. nr.

actuatoarele se pot lega fără probleme şi rapid cu termostatele de cameră. Încurcăturile obişnuite de cabluri din tablourile de distribuţie sau conducte aparţin în sfârşit trecutului.Cu ajutorul distribuitorului de control aquatherm®. 94140 date tehnice 230 volţi diferenţă comutare culoare furnitură 1 buc Control perfect pentru fiecare încăpere cu distribuitorul de control aquatherm® prin: • Dispunerea clară pentru conexiuni • Ghidarea orientată a cablurilor • Pot fi conectate până la 6 termostate de cameră • Pot fi conectate până la 14 actuatoare • Protecţie la suprasarcină. informaţiile de la termostatul radio (transmiţător) sunt convertite în semnale de control pentru consumatori (actuatoare). art. art. termostatele cu temporizare sau termostatele cu ceas. protecţie la supratensiune • Comutator output (comanda din exterior) pentru modulul de pompare (suplimentar) • Comutator input (comanda din interior) pentru întrerupător digital automat (suplimentar) • Pregătit pentru a fi instalat în cutiile pentru sistemele de distribuţie aquatherm® pentru încălzire Unitate de control radio cu 6 canale aquatherm® Cu unitatea de control radio cu 6 canale aquatherm®. nr. nr. 94122 date tehnice 6 canale diferenţă comutare - culoare alb furnitură 1 buc Control perfect pentru fiecare încăpere cu unitatea de control cu 6 canale aquatherm ® prin: . Datorită designului compact instalarea în tablourile de distribuţie aquatherm ® este garantată.

nr. standard. 94124) utilizabil pentru diminuare nocturnă • cu protecţie la îngheţ . 94124 94126 date tehnice cu ceas fără ceas diferenţă comutare - culoare alb alb furnitură 1 buc 1 buc Înregistrarea temperaturii se poate face în orice punct al încăperii. art. diminuare nocturnă) • selectarea liberă a 6 perioade din fiecare zi (programul săptămânal se repetă automat în fiecare săptămână) • funcţiune partajată • setare pentru zilele săptămânii şi orele zilei • protecţie la îngheţ Termostatul radio aquatherm®: • prin conectare cu termostatul radio cu ceas aquatherm ® (art. Termostatul radio cu ceas aquatherm®: • trei temperaturi ajustabile (confort. nr.• Acţionarea fără cabluri a actuatoarelor • Pregătit pentru conectare imediată la o sursă (priză) de 230V • Actuatorul (230V) conectabil direct • Semnal acustic în caz de avarie • „autoînvăţarea” setărilor de adrese prin modul „învăţare” din transmiţător Termostatul radio aquatherm® Termostatul radio aquatherm® este utilizat pentru asigurarea controlului prin telecomanda a actuatoarelor aquatherm®. Nu este necesar cablul între transmiţător şi receptor.

de exemplu. art.Grupul de mixare aquatherm® Grupul de mixare aquatherm® este utilizat pentru controlul constant al temperaturii pe tur. date tehnice diferenţă comutare culoare furnitură control prin setarea valorilor 1 buc sistem controlat de condiţiile 94018 1 buc atmosferice Controlul la amestec a fost proiectat cu dimensiunea de 1” pentru o suprafaţă de până la 120 m2(7-12 circuite). Controlul combină într-o singură unitate următoarele elemente de control: • pompă de circulaţie WILO (RS 25-60r) • vană de control cu debitmetru • vană pe by-pass cu clapetă manuală • limitator de siguranţă la temperatură • termometru pentru tur şi retur • presostat diferenţial Controlul la amestec poate fi furnizat de asemenea ca un sistem controlat/reglat în funcţie de condiţiile atmosferice. nr. Temperatura pe tur din circuitul de încălzire în pardoseală este menţinută constantă. echipat suplimentar cu următoarele elemente: • senzor extern pentru temperatura pe tur. Se poate utiliza. la sistemele combinate încălzire în pardoseală/sisteme de încălzire cu radiatoare la care încălzirea în pardoseală acoperă o parte din necesarul de căldură sau când este necesara o temperatură constantă a suprafeţei. in conformitate cu valoarea setata. controlat de condiţiile atmosferice. 94008 Unitatea de control aquatherm® . prin amestecul dintre agentul de încălzire de la cazan şi by-pass.

. pot fi echipate optional cu diferite fitinguri de conectare: . Notă: Fitingurile de conectare cu elemente de închidere trebuie comandate separat. art.holender 1 ¼” cu robinet cu ventil drept pentru racordarea ţevilor fusiotherm® cu diametru de 32 mm. nr. cu o caracteristică PI (PI = proporţional integral). .Unitatea de control aquatherm® este un element de control al circuitului de încălzire depinzând de temperaturile exterioare.robinet cu sferă 1” cu holender 1 ¼”. Se furnizează ca un echipament de control al circuitelor de încălzire aplicabil universal cu un subansamblu gata pregătit pentru conectare. dimensiune diferenţă comutare culoare furnitură 94028 1” 1 buc Echipamentul de controlul poate combina într-o singură unitate următoarele elemente: • sistem de control în funcţie de condiţiile atmosferice cu:  control temporal şi rezervă de putere (reversibil de la programul zilnic la programul săptămânal)  comutator pentru monitorizarea programului  buton de control al temperaturii cu operare normală sau redusă  amestecător cu trei căi  motor de amestec • pompă de circulaţie WILO (RS 25-60r) • limitator de siguranţă la temperatură cu debitmetru • senzor extern • presostat diferenţial • termometru pentru tur şi retur Fitinguri pentru conectare Grupul de mixare precum si unitatea de control aquatherm®.

element de închidere 5. presostat Schema de legare – unitate de control 1.unitate de amestec cu 3 căi cu motor de amestec şi elemente electronice 2.indicator de temperatură exterioară 3. robinet de reglare cu rol de by pass reglabil 3.6.termometru cu scală înecat 8.6.termostat de contact ca limitator al temperaturii de siguranţă 7.Principii de funcţionare Schema de legare – control suplimentar 1 .vană de reglare cu termostat la partea superioară 2. termometru cu scală înecat 8. termostat de contact ca limitator al temperaturii de siguranţă 7. pompă de circulaţie 4.presostat .pompă de circulaţie 4.element de închidere 5.

controlate termostatic. Distribuitor pentru circuitele de încălzire aquatherm® cu vană de control zonal Control termostatic până la 12 circuite robinet cu sferă R1” cu holender robinet de reglare R1” cu acţionare electrică 220V .0 0. În aceste conditii este posibil controlul a până la 12 circuite de încălzire în acelaşi timp. pentru care sunt necesare mai mult de 7 circuite la încălzirea încăperii termostatul va fi conectat la o vană de control zonal.95 control diferenţă (K) 2. Controlul vanei se face prin intermediul unui actuator controlat de un termostat de cameră cu temporizare sau cu ceas.20 Vana de control zonal se montează direct pe distribuitorul circuitului de încălzire.de colţ În cazul suprafeţelor de încălzire în pardoseală.  Control zonal aquatherm® . La acest fel de conectare trebuie luate în considerare debitele pentru următoarele valori ale Kv: Valoare zonă 1” valoarea kV (m3/h) 1. montarea realizându-se prin intermediul unui adaptor tip holender. se pot conecta maxim 7 actuatoare aquatherm® pe un termostat la un circuit electric asigurat cu 16A.Controlul zonal aquatherm® Conform indicaţiilor electrotehnice pentru controlul temperaturilor încăperilor prin intermediul termostatelor şi echipamentelor de operare cu motor.trecere  Control zonal aquatherm® .89 3. fără a se mai utiliza robinetele cu sferă.60 valoarea kVS (m3/h) 4.0 1.0 2.

conform valorilor calculate.art. Robineţii de tur sunt prevăzuţi cu bilă din oţel inoxidabil şi etanşare cu un O-ring.0 mm. cu care sunt prevăzute prin construcţie. . art.art.0 mm. prevăzuţi cu capace de protecţie/reglaj.Distribuitor pentru circuitele de încălzire Distribuitoarele pentru circuitele de încălzire aquatherm® sunt compuse din: • ţevi din bronz de înaltă calitate MS 63 • echipate la ambele capete cu filet exterior 1” pentru:  ţevi din bronz de înaltă calitate MS 63  piese de capăt cu holender  robinet de golire  robinet de aerisire • are robinete sferice pe tur şi pe retur • este montat pe un schelet galvanizat. 92108 pentru ţevi cu diametrul 20x2. nr. Presetarea se face prin intermediul unei chei obisnuite de reglaj (imbus). ce poate fi închis. fonoabsorbant. 92032 92033 92034 92035 92036 92037 92038 92039 92040 92041 92042 dimensiune lungime: 295 mm lungime: 350 mm lungime: 405 mm lungime: 460 mm lungime: 515 mm lungime: 570 mm lungime: 625 mm lungime: 680 mm lungime: 735 mm lungime: 790 mm lungime: 845 mm circuite de încălzire 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 culoare furnitură 1 buc 1 buc 1 buc 1 buc 1 buc 1 buc 1 buc 1 buc 1 buc 1 buc 1 buc Robineţii distribuitorului pentru circuitele de încălzire Robineţii încastrati pe turul distribuitorului oferă posibilitatea schimbării fără probleme a căciulilor manuale de protecţie. Notă: Îmbinările cu fixare filetată trebuie comandate separat depinzând de dimensiunile ţevii: . Compensarea hidraulică a circuitului de încălzire se face prin robinetul de reglaj de pe retur. nr. . 92107 pentru ţevi cu diametrul 17x2. conform DIN 4109 • set de robineţi încastraţi pentru tur. cu actuatoare termostatice sau cu căciuli manuale de control. 92106 pentru ţevi cu diametrul 16x2. • robinetul integrat de retur inserat ce poate fi inchis • potrivit pentru conexiunile cu filet obişnuite nr.0 mm .art. nr.

.

căciulă manuală de control din plastic rezistent la şocuri cu scală de alte accesorii la cerere. La fiecare distribuitor este ataşat un set de colante de marcaj autoadezive. Nu ignoraţi avantajele programului fusiotherm®: conectări tehnice exceptionale prin fuziune • rezistenţă la coroziune • stabilitate înaltă la îmbătrânire a materialului • rezistenţă ridicată la forţe de presiune internă • zgomot redus la curgere în comparaţie cu ţevile metalice sau altele Cereţi informaţii tehnice detaliate (Informaţii tehnice fusiotherm® . cot cu olandez pentru conectarea verticală a robinetelor cu sferă. pentru circuitele de încălzire aquatherm® este dotat cu următoarele adaptor de îmbinare pentru cupru sau ţevi din oţel. Accesorii Distribuitorul accesorii: ajustare +/-.comanda nr. 86 mm 375 430 485 540 595 650 705 760 815 870 925 Ambalare Distribuitorul pentru circuitele de încălzire prin pardoseală este livrat în cutii de carton. instrumente de măsură pe tur cu piesă adaptată pentru robinetul de retur. D 10100). set universal de montaj pentru contorul de căldură. aquatherm® oferă sistemul universal de conducte fusiotherm® cu ţevile fusiotherm®-stabi composite pentru o distribuţie şi conectare optimă. • . Acestea se pot lipi in zonele speciale ale capetele manuale de control sau pe actuatoare.Dimensiunile distribuitorului pentru circuitele de încălzire Ieşiri lungimea L în mm cu robinetul sferic cu piesa de capăt lungime totală în mm adâncime maximă lungime totală cu centrii distribuitorului de încălzire 2 190 3 245 4 300 5 355 6 410 7 465 8 520 9 575 10 630 11 685 12 740 lungimea L + 62 mm lungimea L + 43 mm 295 350 405 460 515 570 625 680 735 790 845 cca.

nr. Cutiile de distribuţie pot fi livrate în cinci mărimi diferite pentru distribuţii cu 2-12 circuite de încălzire. 2 = centrale de distribuţie încălzire. Datele sunt valabile pentru o racordare orizontală a ţevilor distribuitorului. 3 = robinet de preaplin. art. Când se utilizează un contor de căldură. sunt fabricate din tablă de oţel galvanizată la cald. Modelul îngropat Cutia de distribuţie universală pentru circuite de încălzire aquatherm® când se realizează instalarea îngropată nr. 93102 93104 93106 93108 dimensiuni H: 700-850 mm L: 400 mm l: 110-150 mm H: 700-850 mm L: 550 mm l: 110-150 mm H: 700-850 mm L: 750 mm l: 110-150 mm H: 700-850 mm L: 950 mm l: 110-150 mm H: 700-850 mm L: 1150 mm l: 110-150 mm CI1 pentru 2-3 pentru 4-6 pentru 7-10 pentru 11-12 pentru max. în exteriorul cutiei de distribuţie montată aparent. destinate circuitelor de încălzire aquatherm® pentru instalare aparentă.1 2 cu CC4 CI1 cu CDI2 2-4 5-8 9-11 CI1 cu CDI2+RPP3 2 3-6 7-10 mărime UP I mărimea I UP II mărimea II UP III mărimea III UP IV mărimea IV UP V mărimea V furnitură 1 buc 1 buc 1 buc 1 buc 93110 1 - - 1 buc = circuit încălzire. • Mărimea I = 2 – 3 circuite de încălzire • Mărimea II = 4 – 6 circuite de încălzire • Mărimea III = 7 – 10 circuite de încălzire • Mărimea IV = 11 – 12 circuite de încălzire • Mărimea V = max. 12 circuite de încălzire cu contor de căldură. prin orificiul de trecere. 92328).Cutii de distribuţie pentru circuitele de încălzire aquatherm® Cutiile de distribuţie universale. În cazul racordării interioare în cutia montată aparent trebuie utilizat cotul cu olandez în vederea conectarii verticale a robinetelor cu sferă (art. 4 = contor de căldură . trebuie luat în calcul un număr mai mic de circuite de încălzire.

variabil pe verticală şi orizontală.Avantajele pe care le prezintă cutia în varianta îngropată în perete sunt urmatoarele: • dispozitiv de susţinere universal (profil C) (3). ajustabili până la 60 mm din înălţimea totală şi fiind în acelaşi timp puncte de fixare. lăcuită în alb conform RAL 9010 • riglă inferioară la pardoseală (7). montaj îngropat) Dimensiunile cutiilor îngropate Tipul cutiei UP I UP II Înălţimea interioară a cutiei de la / mm 700 700 la / mm 850 850 Lăţimea interioară a cutiei 400 550 Mm Adâncimea interioară a cutiei de la – la / mm Înălţimea nişei (nefinisată) 900 900 Mm Lăţimea nişei (nefinisată) 450 600 Mm Adâncimea nişei (nefinisată) Mm UP = îngropat . permiţând ghidarea conductelor • suporţi (6). reglabil într-o anumită plajă. prezentată într-o gamă de reglaj a adâncimii de la 110 – 150 mm. (vezi fig. detaşabilă. adaptabilă la înălţimea pardoselii finite • orificiu tubular de intrare a conductelor (2) configurat în prealabil pe părţile laterale. • ramă (1) cu uşă.montat UP III 700 850 750 110-150 900 800 110-150 900 1000 900 1200 UP IV 700 850 950 UP V 700 850 1150 .

ramă (detaşabilă) 2.lanţ de siguranţă 6. uşă 9. 93012 93014 93015 93016 dimensiuni înălţime: 665 mm lăţime: 415 mm adâncime: 128 mm înălţime: 665 mm lăţime: 600 mm adâncime: 128 mm înălţime: 665 mm lăţime: 765 mm adâncime: 128 mm înălţime: 665 mm lăţime: 900 mm adâncime: 128 mm circuite de încălzire pentru 2-4 pentru 5-7 pentru 8-10 pentru 11-12 mărime SI I mărimea I SI II mărimea II SI II b mărimea II b SI III mărimea III furnitură 1 buc 1 buc 1 buc 1 buc .profil C 4. pardoseală 11.Ilustraţie pentru montajul îngropat 1. placă 10. izolaţie termică Modelul „la suprafaţă” Cutia de distribuţie universală pentru circuite de încălzire aquatherm® pentru instalare „la suprafaţă” nr.dispozitiv de susţinere 5. conductă de încălzire 12.canal de ţevi 3. Art. riglă la pardoseală 8.suporţi (variabili) 7.

Cutia pentru instalare „la suprafaţă” este alternativa noastră când nu este posibilă instalarea îngropată: • Cutia din tablă de oţel galvanizată la cald este livrată lăcuită în alb (RAL 9010) (nelăcuită la cerere) • Cutia este echipată cu un dispozitiv de susţinere universal ce permite montajul variabil atât pe orizontală cât şi pe verticală • O placă detaşabilă este montată pe marginea inferioară pe pardoseală, fiind în acelaşi timp şi mască pentru ţevi Dimensiunile cutiilor „la suprafaţă” Tip Cutie Înălţime (mm) Lăţime (mm) Adâncime (mm) Nr.circuitelor de încălzire * Nr.circuitelor de încălzire AP I 665 415 2-4 2 AP II 665 600 128 5-7 3-5 8-10 6-8 11-12 9-10 AP II b 665 765 AP III 665 900

(dimensiunile exterioare + 2 mm) AP = montaj „la suprafaţă”
* Pentru montajul cutiilor „la suprafaţă” se utilizează în mod normal fitinguri cu inel reductor pentru o conectare verticală a robinetelor cu sferă (art. nr. 92328). Mai mult, cutiile „la suprafaţă” nu sunt potrivite, în general, pentru distribuitoarele destinate circuitelor de încălzire care sunt montate cu distribuitor central aquatherm®.

Uşile de închidere Cutiile „la suprafaţa” peretelui aquatherm® sunt livrate cu ramă şi uşă lăcuită în alb conform RAL 9010. Pe bază de comandă expresă, se execută şi livrează dotate cu ramă şi uşă galvanizată (fără lăcuire), pretul fiind în acest caz mai ridicat.

Sistemul central de distribuţie a încălzirii aquatherm®

Modificarea şi/sau extinderea unei instalaţii cu radiatoare cu o instalaţie de încălzire în pardoseală se poate face într-un mod - sigur - economic - ieftin prin instalarea sistemului central aquatherm® de distribuţie a încălzirii. Este suficientă o singură creştere in nivelul de temperatură al elementului de încălzire (de exemplu 70/50ºC). După instalare totul va fi controlat de unitatea de control a temperaturii(grup de mixare), ce va functiona ca un sistem de control combinat.

Articol 92154

Dimensiuni Până la 80 m2 suprafaţă de încălzit

Conexiuni -

Culoare -

Bucăţi 1

Sistemul central de distribuţie a încălzire aquatherm® (art. nr. 92154) este compus din: vană termostatică cu element detector şi sondă de temperatură vană de control fin pompă de circulaţie limitator de siguranţă la temperatură conexiune de colţ cu robinet de aerisire - robinet de umplere - termometru - elemente de prindere olandez

cu

ARTICOL NOU – COD 92155

Set de vane de by-pass/ recirculare aquatherm® (art. nr. 92156) potrivit pentru instalarea la sistemul central de distribuţie a încălzirii. Acest set de vane nu mai este necesar în cazul noului grup de mixare aquatherm cod 92155. Montajul Sistemul central de distribuţie a căldurii a fost proiectat pentru distribuitorul de încălzire aquatherm®. - vană termostatică (1) se montează cu ajutorul elementului de cuplare cu filet pe ieşirea din distribuitor pe conducta de retur. - elementul detector (2) corespunzător împreună cu sonda de temperatură se fixează pe conducta de tur. - vana de control fin (3) se montează pe partea stângă a turului distribuitorului cu ajutorul celui de-al doilea element de cuplare cu filet. - pompa de circulaţie (4), inclusiv conexiunea de colţ, termometrul şi robinetul de aerisire se instalează pe turul distribuitorului. - limitatorul de siguranţă la temperatură (5) trebuie montat pe conducta de retur. (Instrucţiunile de instalare cu mai multe informaţii, comanda nr. D 91740 sunt ataşate la produs)

 sistem central de distribuţie a căldurii la distribuitorul pentru circuitele pentru încălzire aquatherm® pentru încălzire în pardoseală 1. vană termostatică 2. element detector 3. vană de control fin 4. pompă de circulaţie 5. limitator de siguranţă la temperatură

Funcţionare (art. 92155) Robinetul vanei de amestec este conceput ca o unitate de control ce operează fără energie auxiliară. Modificările apărute faţă de temperatura setată duc imediat la acţionarea vanei, implicit la o modificare a volumului alimentat din circuitul din boiler(centrala termică). Volumul de apă intrat este amestecat (mixat) cu volumul de apă din returul instalaţiei de încălzire prin pardoseală la intrarea în pompa de circulaţie şi, în acest mod, păstrează constantă în limitele intervalului de temperatură setate. (art. 92154) Sistemul central de distribuţie a căldurii aquatherm® funcţionează conform principiului amestecului agenţilor termici pentru realizarea incadrării în valorile setate. Temperatura cerută pe tur pentru încălzirea în pardoseală este reglată prin intermediul vanei termostatice. Cantitatea de apă necesară corespunzătoare este adăugată din circuitul cazanului (de exemplu 70ºC) în circuitul pentru încălzire în pardoseală. Limitatorul de siguranţă la temperatură deconectează pompa de circulaţie când se depăşeşte temperatura maximă. Se impune utilizarea termostatelor de cameră pentru controlul individual al încăperilor conform reglementărilor privind instalaţiile de încălzire. Dacă numai una din încăperi este echipată cu încălzire în pardoseală, termostatul poate fi montat pe pompa de circulaţie. Notă: Sistemul central de distribuţie a căldurii aquatherm® este proiectat numai pentru utilizarea în instalaţii de încălzire cu pompă pe agentul termic, conform următoarei scheme de funcţionare:

 Schemă de funcţionare: sistemul central de distribuţie a încălzirii aquatherm® la instalaţie de încălzire cu pompă pe agentul termic.

75 m2K/W 2. Prin regulamentul de protecţie termică (WSVO) din 01. nu trebuie să depăşească valoarea de 0.45 W/m2K.01. Acest standard stabileşte cerinţa minimă pentru rezistenţa la transmisie termică a izolaţiei termice (RλB Dä) sub nivelul de încălzire.35 W/m2K. Acestea trebuie urmărite strict mai ales din punct de vedere al construcţiei pardoselii. respectiv de acoperiri: 1. Peste încăperi cu destinaţie diferită (de exemplu acoperiri intermediare între etaje la clădiri industriale) RλB Dä = 1. Se face distincţie între 2 tipuri de încăperi. Pentru clădiri a căror construcţie a fost autorizată înainte de 01. coeficientul de transmisie a căldurii prin straturile componente ale suprafeţei de încălzire pe de o parte şi . având • capacitate mare de izolare • stabilitate mare • rezistenţă termică • densitate aparentă scăzută .1995 cerinţele minime pentru componentele externe singulare ale clădirilor sunt definite: Pentru sistemele de încălzire prin suprafeţe.01. În general.Construcţia pardoselii Reglementări DIN Sistemele de încălzire în pardoseală sunt subiectul unor cerinţe stipulate exact în standarde şi regulamente.sol sau . Peste încăperi cu destinaţie similară (de exemplu acoperiri intermediare între etaje la clădiri de locuit) RλB Dä = 0. este permisă numai utilizarea produselor standard şi a celor controlate din punct de vedere a calităţii.25 m2K/W Sisteme de izolare aquatherm® Aquatherm oferă pentru fiecare din aplicaţiile menţionate.aerul înconjurător . sisteme de izolare adecvate uşor de amplasat.părţi ale clădirilor cu temperatură interioară considerabil mai mică pe de altă parte.1995 se admite un coeficient de transmisie a căldurii de K=0. Cerinţele pentru plafoane intermediare sunt definite în DIN EN 1264 (sisteme de încălzire în pardoseală cu apă caldă).

Toleranţa netezirii trebuie să corespundă cu cerinţele DIN 18202 „Toleranţe în clădirile înalte” (toleranţele netezirii suprafeţelor de acoperire şi a pereţilor). Varianta cu izolaţie unistrat este tipică pentru clădiri cu pardoseală din beton brut pe care nu se execută (sau nu se execută aproape de loc) distribuţii de cabluri electrice şi conducte pentru instalaţii sanitare/de încălzire. Solul de susţinere nu trebuie să aibă un aspect accidentat. Pentru o instalare perfectă sunt necesare următoarele condiţii preliminare: a) Pereţii şi pardoselile trebuie să fie tencuite. înaintea aşezării izolaţiei termice şi fonice din polistiren trebuie aşezată o folie intermediară. sau în două straturi diferite.Amplasarea se poate face într-un strat pe pardoseală din beton brut. În cazul plăcilor din poliuretan nu mai este necesară folia intermediară. Acoperirea din beton brut trebuie să fie curată. puncte de denivelare. cote diferite sau suprafeţe insuficient de solide. . trebuie anunţat responsabilul lucrării pentru a determina condiţiile înaintea începerii instalării. placate sau pregătite astfel încât după amplasarea încălzirii în pardoseală murdăria să nu se mai poată acumula. partea C: * DIN 18352 Lucrări de placare şi acoperire * DIN 18353 Lucrări la pardoseli * DIN 18356 Parchetări * DIN 18365 Lucrări de acoperire la pardoseli Componente constructive ale pardoselilor: * DIN 18164 Spume din plastic ca izolaţii în clădiri. partea 1 şi 2 * DIN 18165 Izolaţii fibroase în clădiri * DIN 18560 Pardoseli în clădiri Regulament de protecţie termică Condiţii preliminare pentru instalare Înaintea începerii instalării trebuie verificate condiţiile de amplasare. Trebuie avute în vedere cerinţele DIN 18202 şi DIN EN 1264. În cazul în care nu există o astfel de hidroizolaţie. Prescripţii şi standarde generale: * DIN 4102 Comportarea la foc a materialelor şi componentelor * DIN 4108 Protecţia termică la clădiri înalte * DIN 4109 Izolarea fonică la clădiri înalte * DIN 18195 Etanşarea clădirilor * DIN 18202 Toleranţe dimensionale la clădiri înalte * DIN 18336 Etanşarea la apă aflată în regim static * DIN 18337 Etanşarea la apa ce nu se află în regim static Proceduri contractuale la lucrările în clădiri. În cazul clădirilor etanşate cu material bituminos sau alt tip de material barieră plastifiat. În cazul pardoselilor cu instalaţii de distribuţie se recomandă izolarea cu două straturi separate. conform obligaţiilor stabilite în procedurile contractuale pentru clădiri. (Pardoseala trebuie protejata impotriva curentului de aer) c) d) La încăperile adiacente solului trebuie executată o hidroizolaţie conform DIN. Reglementări DIN Trebuie avute în vedere următoarele reglementări şi prescripţii: Trebuie ţinut seama şi de alte decrete regionale. b) Ferestrele şi uşile exterioare trebuie să fie montate.

) cu includerea în sistem a plăcilor de fixare tip EPS-45 ( polistiren expandat ) Sistem încluzând elementul placa de fixare EPS-45 Izolaţie suplimentară cf. Tabel (nu este necesară pentru valufix – 55 şi – 74).e) f) Distribuitoarele pentru circuitele de încălzire aquatherm® sunt instalate şi testate la presiune. Placare cu sistem de elemente valufix constand din: acoperire din aluminiu spumă poliuretanică de înaltă rezistenţă acoperire cu aluminiu izolaţie fonică 1 2 3 4 5 6 etanşarea clădirii cf. Traseele de conducte pentru fiecare încăpere sunt proiectate şi aşezate. dus etc. DIN 18195 benzi izolatoare pentru margini( bandă perimetrală) (grosime min. Folie intermediară din polietilenă cu grosimea de 0. respectiv valufix – 74. 8 mm) folie din polietilenă a fâşiei de izolare ţeavă de încălzire pardoseală din beton etanşare cu barieră de vapori conform DIN 18337 Exemplu de realizare a pardoselii cu etanşarea a construcţiei şi o etanşare aditională a suprafeţelor expuse la umiditate (baie. . Exemple de proiectare Exemplu de construcţie a pardoselii cu etanşarea clădirii realizată conform DIN 18195 cu sistemul de elemente valufix – 55.1 mm.

(DIN 4109. tabel 16) Pentru reducerea nivelului sunetului la impact trebuie să se ia în considerare îmbunătăţirea gradului de izolare fonică prin intermediul stratului de acoperire (materialul izolator). supliment 1. tabel 17) Nivelul sunetului de impact standard estimat este nivelul sunetului la impact cerut de DIN 4109. Izolare fonică De la apariţia DIN 4109 în noiembrie 1989. W = nivelul sunetului de impact evaluat prin standard Echivalentul standardului estimat pentru nivelul izolaţiei la impact ia în considerare masa acoperirii nefinisate raportat la suprafaţa (acoperire solidă). tabelele 2+3. izolaţiile fonice sunt importante pentru proiectanţi. eq. comercianţi şi constructori. de a proteja persoanele aflate în încăperi destinate odihnei de neplacerile produse de transmiterea zgomotelor. s-au stabilit proceduri şi cerinţe pentru izolaţiile fonice. W. supliment 2. Nivelul de propagare a sunetului este stabilit conform următoarelor criterii: . R = echivalentul standardului estimat pentru izolaţia la impact ∆ Lw. Scopul acestui standard este. În domeniul încălzirii în pardoseală. Trebuie luate în considerare următoarele componente: pardoseala nefinisată din beton izolarea fonică stratul de acoperire al pardoselii izolarea perimetrală (acoperirile flexibile şi elastice pentru pardoseală nu se iau în considerare datorită existentei posibilitatii de a fi inlocuite) Modul de calcul conform DIN 4109 utilizează următorii termeni: Ln. R = îmbunătăţirea nivelului sunetului la impact L´n. supliment 1. (DIN 4109.(Este necesară numai dacă se mai pune un strat de polistiren de înaltă densitate. de exemplu. Folia intermediară nu este necesară dacă se utilizează spumă poliuretanică de înaltă rezistenţă).propagarea sunetelor de la o zonă rezidenţială sau industrială îndepărtată a) cerinţe minime = 53 dB b) valoare propusă de creştere a protecţiei la sunete = 46 dB .

eq. R (echivalentul 2300 kg/m3 standardului estimat pentru nivelul sunetului la impact ) Nivelul standard al sunetului la impact Ln. valufix-55 valufix-32 plăci EPS-45 rolă valufix 38/35 Strat de acoperire – Pardoseală intermediară s´≤50.R în dB conform DIN 4109 depinzând de rigiditatea dinamică a materialului de izolaţie conform DIN 18165 (MN/m3) elementele sistemului ca nivel de sunet la păşire + = + = 12 276 79 14 322 77 db dB dB dB dB 16 368 75 18 414 73 20 460 71 valufix-74. w. poate fi calculat cu ajutorul următoarei diagrame de calcul: Ln.R = 30) 59 55 51 57 53 49 55 51 47 53 49 45 51 47 43 ∆ Lw. ∆ Lw.R = 22) s´≤30. R.w.R (VMR) dB Cu strat de Cu strat de acoperire acoperire rigid elastic 1) ∆ Lw. cu rigiditatea dinamică »s« maximă. (∆ Lw. eq.R = 26) s´≤10. conform DIN 18165 partea 2. R L´n. W. R Corecţie L´n. w. 50 MN/m3 40 MN/m3 30 MN/m3 20 MN/m3 15 MN/m3 10 MN/m3 22 24 26 28 29 30 23 25 27 30 33 34 .R≤20 dB (VMR≤20dB) Pardoseală conform DIN 18560 partea 2 2) cu masă raportata la suprafaţă ≤ 70 kg/m2 pentru straturi de izolaţie din material izolant. w acoperire solidă grosime (cm) Placă dreaptă din masa în raport cu beton armat suprafaţa (kg/m2) greutate specifică = Ln. cerut sau impus. w. (∆ Lw. Nivelul sunetului de impact. (∆ Lw.propagarea sunetelor din interiorul zonei de locuinţe sau industrială a) cerinţa minimă = 56 dB b) valoare propusă de creştere a protecţiei la sunete = 46 dB Când se calculează izolaţia la impact raportată la standard pentru 2 dB L’n. trebuie avută în vedere o valoare de corecţie de 2 dB..

• greu inflamabilă . Grosimea de 5 mm. valoarea indicată poate fi atinsă numai prin realizarea unui substrat fonoizolant. 2 ) DIN 18560 partea 2. pardoseli în clădiri: pardoseli şi pardoseli pentru încălzire pe straturi izolante. in fucntie de aspect si de solicitarile speciale ale clientilor. Articol 91106 Dimensiuni Înălţime: 180 mm Grosime: 8 mm Culoare verde Cantitate 25 m Izolaţia perimetrală aquatherm® • din spumă de polietilenă cu grosimea de 8 mm şi lăţimea de 180 mm • cu bandă pre-marcata de desfacere pentru uşurarea utilizarii pentru diferite grosimi ale pardoselii • furnizată cu folie din polietilena autoadezivă sudata pentru a evita ca între banda izolantă şi placile de izolaţie termică să nu existe suprafeţe de pardoseală descoperite. nu se vor lua în considerare pentru respectarea cerinţelor DIN 4109. evitând supraîncălzirea izolaţiei fonoabsorbante • banda izolatoare perimetrală aquatherm® poate fi fixată. de asemenea. De fapt. Când se folosesc acoperiri tari (ceramică). este valabilă pentru izolaţia perimetrală comprimată după „rigidizarea” pardoselii. de zidărie prin intermediul fâşiei gumate ataşată pe spate.1 ) Datorită posibilităţii de inlocuire a straturilor de acoperire elastice conform tabelului 18. aşa cum este prescrisă de DIN 18560. pentru o valoare impusa de 46 dB. Banda izolatoare aquatherm® Banda izolatoare (perimetrală) îndeplineşte mai multe funcţii importante împreună cu circuitele de încălzire şi celelalte componente ale sistemului. poate fi realizată în mod normal numai cu acoperiri elastice. o protecţie la sunet ridicată.

sunt evitate punţile termice şi fonice.În consecinţă. Profile pentru rosturile de dilatare aquatherm® Formarea rosturilor de dilatare (de exemplu la uşi) creează probleme considerabile constructorului deoarece traseele ţevilor de legătură la circuitele de încălzire trec prin rosturi.  În cazul unui singur strat izolator. Banda izolatoare perimetrală este utilizată ca: • strat de preluare a dilatărilor pardoselii încălzitoare • strat de separare între pardoseala încălzitoare şi elementele portante • izolaţie fonică de impact între componente • strat de izolare termică între componente Marginea izolaţiei perimetrale ce depăşeşte pardoseala finită poate fi îndepărtată numai după aşezarea ultimului strat de acoperire a pardoselii. banda izolatoare perimetrala se aşează pe stratul inferior. conform cerinţelor DIN 18560. banda izolatoare perimetrală se aşează pe pardoseală din beton brut. .  În cazul dispunerii unui strat izolator dublu.

fâşii profilate cu bandă polietilenă şi perforaţii pentru trecerea ţevilor de încălzire . Articol 91107 Dimensiuni 10 pachete la 2 m Culoare - Cantitate 20 m Profile pentru rosturile de dilatare aquatherm® (art. nr. În profilul şină sunt practicate deschideri pentru distanţele între ţevi cele mai frecvent utilizate. . începând de la spaţii de 50 mm.dispozitiv de ghidare a ţevilor .diblu de prindere .Executarea rostului de dilatare perfect se poate face simplu cu profilele pentru rosturi de dilatare aquatherm®.ancore de fixare pentru pardoseală Şina cu profilul pentru rosturi este tăiată la lungimile potrivite pentru montaj şi fixata în elementul sistemului. 91107) sunt compuse din: .

) Sistemul aquatherm® de elemente valufix-74 . atunci cand se realizează coordonarea între poziţia profilelor şi dimensiunile plăcilor modulare. Găurile de trecere trebuie făcute cu un diametru de cca.Banda de dilatare din polietilenă este îndepărtată de pe profilul şină adeziv înainte de aşezarea ţevilor de încălzire. Ţevile de protecţie sunt ţevi tăiate longitudinal. Şliţul longitudinal se pune în partea inferioară şi nu este necesară realizarea unei închideri suplimentare a acestuia. 35 mm. acestea se montează pe ţevile de încălzire şi se mişcă de-a lungul lor până la poziţia de montaj. • Suprafeţele mai mari pot fi divizate fără probleme în câteva suprafeţe parţiale cu ajutorul profilelor de dilatare. Resturile de membrană rămase sub găuri trebuie tăiate. După aşezarea ţevilor de încălzire pe profilul şină se aşează peste acestea banda de dilatare şi se marchează poziţiile de trecere ale ţevilor. Apoi se presează banda de dilatare peste ţevile de încălzire pe partea adezivă a profilului şină. Codul de execuţie al „Central Association of the German Building Trade” conţine mai multe informaţii despre produsul „rosturi” (Notă: Profilele pentru rosturile de dilatare nu pot fi utilizate pentru sistemul de elemente aquatherm® cu plăci de fixare EPS-45.

Date tehnice: Sistemul de elemente valufix-74 Rezistenţa termică Clasa materialului constructiv Factorul de Imbunătăţire a sunetului de impact Dimensiune foii Unitatea de ambalare Articol nr. valufix-74 îndeplineşte cerinţele reglementărilor de protecţie în vigoare privind materialele izolante cu grosime mică. 1) 2) 3) 4) Strat de acoperire cu grosimea minimă de 50µ din folie de aluminiu protejat la coroziune cu ecranare imprimată ca ajutor la montaj Stratul intermediar. de înaltă rezistenţă Manta de aluminiu ca strat de protecţie la coroziune. RλB Dä = 2. aerul exterior 2. din spumă de poliuretan fără CFC (WLG 025).87 m2K/W B 2 (normal inflamabil) ∆ LW. garantând o aşezare rapidă prin realizarea unei foi compacte şi „strânse”. la partea inferioară Izolaţie fonică la impact din spumă polietilenică. termoizolant. În consecinţă. nu este necesară o folie suplimentară de acoperire. părţi ale clădirilor cu temperaturi interioare considerabil mai mici Sistemul aquatherm® de elemente valufix-55 . Datorită structurii foii de izolaţie termică. sol 3. Sistemul de elemente valufix este prevăzut cu muchii de îmbinare pe toate laturile.R = 22 dB 1000x1000x74 mm 7 m2 91007 Sistemul aquatherm® de elemente valufix-74 este o foile „sandwich” făcută din mai multe materiale. Aplicaţii: Conform reglementărilor de protecţie termică (WSVO) valufix este folosit la separarea pardoselilor faţă de: 1.

Aplicaţii: Conform reglementărilor de protecţie termică (WSVO) din 24. Sistemul de elemente valufix este prevăzut cu muchii de îmbinare pe toate laturile. părţi ale clădirilor cu temperaturi interioare considerabil mai mici Sistemul aquatherm® de elemente valufix-32 . termoizolant.Date tehnice: Sistemul de elemente valufix-55 Rezistenţa termică Clasa materialului constructiv Factorul de îmbunătăţire a sunetului de impact Dimensiune foii Unitatea de ambalare Articol nr. sol 3.R = 22 dB 1000x1000x55 mm 8 m2 91005 Sistemul aquatherm® de elemente valufix-55 este o foile „sandwich” făcută din mai multe materiale.82 (valabil pentru toate autorizaţiile de construire până la 31.15 m2K/W B 2 (normal inflamabil) ∆ LW. din spumă de poliuretan fără CFC (WLG 025). În consecinţă. RλB Dä = 2. garantând o aşezare rapidă prin realizarea unei foi compacte şi „strânse”. la partea inferioară 4) Izolaţie fonică la impact din spumă polietilenică.12. Datorită structurii foii de izolaţie termică. nu este necesară o folie suplimentară de acoperire. 1) Strat de acoperire cu grosimea minimă de 50µ din folie de aluminiu protejat la coroziune cu linii imprimate ca ajutor la montaj 2) Stratul intermediar. aerul exterior 2. valufix-55 îndeplineşte cerinţele reglementărilor de protecţie în vigoare. de înaltă rezistenţă 3) Manta de aluminiu ca strat de protecţie la coroziune.02.94) valufix este folosit la separarea pardoselilor faţă de: 1.

realizat din spumă de polistiren de înaltă rezistenţă PST PE 22/20 mm.acoperiri intermediare peste încăperi cu destinaţie similară (încăperi încălzite) 2. RλB Dä = 0. nu este necesară o folie suplimentară de acoperire. 1) Strat de acoperire cu grosimea minimă de 50mm din folie de aluminiu protejat la coroziune cu ecranare imprimată ca ajutor la montaj 2) Stratul intermediar din spumă de poliuretan fără CFC de înaltă rezistenţă (10 mm) 3) Strat pentru cresterea gradului de izolaţie fonică. În consecinţă. 3.80 m2K/W B 2 (normal inflamabil) ∆ LW.R = 26 dB 30 MN/m3 1000x1000x32/30 mm 10 m2 91036 Sistemul aquatherm® de elemente valufix-32 este o foaie izolantă combinată termic/fonic la impact din poliuretan/polistiren ca un element „sandwich”. Conform WSVO foile se utilizează peste folie termoizolante din poliuretan (minim 53 mm WLG 025) pentru acoperiri de separaţie faţă de sol. Aplicaţii: 1. Conform DIN EN 1264 sistemul de elemente valufix-32 se utilizează pentru .părţi ale clădirilor cu temperatura interioară considerabil mai mică. Conform reglementărilor de protecţie termică (WSVO) foile se utilizează peste folie termoizolante din poliuretan comerciale (minim 46 mm WLG 025) pentru acoperiri de separaţie faţă de . Sistemul aquatherm® de elemente valufix-roll 38/35 .aerul exterior .Date tehnice: Sistemul de elemente valufix-32 Rezistenţa termică Clasa materialului constructive Factorul de îmbunătăţire a sunetului de impact Rigiditatea dinamică Dimensiune foii Unitatea de ambalare Articol nr. garantând o aşezare rapidă prin realizarea unei foi compacte şi „strânse”. Sistemul de elemente valufix este prevăzut cu muchii de îmbinare pe toate laturile.

conform DIN 18164. Conform WSVO aceast tip de folie se utilizează ]n locul foliei termoizolante din poliuretan uzuală (minim 53 mm WLG 025). RλB Dä = 0. Este compusă din: 1) 2) Strat de acoperire din folie de plastic termorezistent cu ecranare imprimată pentru a face mai uşoară tăierea rolei izolante şi aşezarea ţevilor de încălzire Strat din spumă din polistiren.75 m2K/W B 2 (normal inflamabil) ∆ LW.aerul exterior .R = 30 dB 10 MN/m3 10000x1000x38/35 mm 10 m2 91032 Sistemul aquatherm® de elemente valufix-38/35 este o foaie izolantă din PST/SE combinată termic/fonic la impact cu aşezare rapidă. Rolele sunt prevăzute cu o folie de înfăşurare pe una din feţe. 3. Aceasta este livrată cu o bandă gumată aquatherm® pentru a obţine o foaie „strânsă” pe întreaga suprafaţă.părţi ale clădirilor cu temperatura interioară considerabil mai mică. avand înaltă rezistenţă PST SE 38/35 mm. asigurand izolaţie termică şi fonică la impact. La amplasarea pe o suprafaţă dreaptă. pentru acoperiri de separaţie faţă de sol.Date tehnice: Sistemul de elemente valufix-roll 38/35 Rezistenţa termică Clasa materialului constructiv Factorul de îmbunătăţire a sunetului de impact Rigiditatea dinamică Dimensiune foii Unitatea de ambalare Articol nr. Sistemul aquatherm® de elemente din plăci pentru fixare EPS-45 Date tehnice: Sistemul de elemente din plăci pentru fixare EPS-45 Rezistenţa termică RλB Dä = 0. În consecinţă. Aplicaţii: 1. asezat dedesubpt.acoperiri intermediare peste încăperi cu destinaţie similară (încăperi încălzite) 2. muchiile de tăiere ale rolei valufix se vor „închide” exact. se realizează un strat izolant continuu.75 m2K/W . Conform DIN EN 1264 sistemul de elemente valufix-32 se utilizează pentru . Conform reglementărilor de protecţie termică (WSVO) foile se utilizează peste folia termoizolantă din poliuretan (minim 46 mm WLG 025) pentru acoperiri de separaţie faţă de .

Muchiile de îmbinare de pe toate laturile permit o amplasare rapidă şi realizarea unei plăci „strânse” şi compacte pe toată suprafaţa. înălţimea nodurilor: 73/70 mm cu muchii de îmbinare pe toate laturile • Muchii de îmbinare pe toate laturile • Izolare fonică foarte bună fiind special concepută pentru o aşezare rapidă a încălzirii în pardoseală.R = 26 dB 30 MN/m3 1000x500x73/70·45 mm 4 m2 91000 Sistemul aquatherm® de elemente din plăci pentru fixare EPS-45 este o placă izolantă termic/fonic realizată din polistiren de înaltă densitate.Clasa materialului constructiv Factorul de îmbunătăţire a sunetului de impact Rigiditatea dinamică Dimensiune foii Unitatea de ambalare Articol nr.părţi ale clădirilor cu temperatura interioară considerabil mai mică.aerul exterior . Conform reglementărilor de protecţie termică (WSVO) plăcile se utilizează peste folia termoizolantă din poliuretan (minim 46 mm WLG 025) pentru acoperiri de separaţie faţă de . Conform WSVO plăcile se utilizează peste folie termoizolantă din poliuretan comercial (minim 53 mm WLG 025) pentru acoperiri de separaţie faţă de sol. Nu este necesară o folie de acoperire suplimentară. . Placa are următoarele caracteristici: • Nuturi la o distanţă de 50 mm pentru aşezarea ţevilor de încălzire în pardoseală fără dispozitive de prindere • Înălţimea de bază: 45 mm. Aplicaţii: 1.acoperiri intermediare peste încăperi cu destinaţie similară (încăperi încălzite) 2. Conform DIN EN 1264 sistemul de elemente din plăci pentru fixare se utilizează pentru . B 2 (normal inflamabil) ∆ LW. Striaţiile de pe partea inferioară preiau neuniformităţile acoperirii din beton brut. 3.

acoperiri de separaţie faţă de: .0 10. încăperi industriale) Conform DIN 4725 pentru acoperiri la .87 2.Rezumatul sistemelor aquatherm® de elemente Alegerea sistemului de elemente şi a izolaţiei suplimentare în funcţie de domeniul de aplicare.0 valufix-32 valufix-roll plăci de fixare valufix-32 valufix-roll plăci de fixare 32/30 38/35 (73)45 32/30 38/35 (73)45 Izolaţie termică cu foi din PS 20 SE 20 mm Izolaţie termică cu foi din PS 20 SE 20 mm Izolaţie termică cu foi din PS 20 SE 20 mm - 52/50 55 65 32/30 35 (73)45 1.6 10.0 9.0 10.25 1.6 10.821.0 1: Conform reglementărilor anterioare (WSVO) din 24.75 0.încăperi neîncălzite Conform DIN 4725 pentru acoperiri la . respectiv polistiren PS-SE (vezi indicaţii „izolare suplimentară”) Unitatea de ambalare Rigiditatea dinamică Rezistenţa termică Articol nr.0 10.30 1.0 4. înălţimea .87 26 30 valufix-55 55 - 55 2.92: valabil pentru autorizaţii de construire până la 31.0 4.75 26 30 26 26 30 26 30 10 30 30 10 30 91036 + client 91032 + client 91000 + client 91036 91032 91000 10.1. acoperiri de separaţie faţă de: .0 4.59 26 30 98 2.0 10.59 dB 22 30 MN/m3 50 10 91007 91032 + 91040 91032 + 91042 91000 + client 91000 + client m2 7.87 30 10 91 2.sol .80 0.0 4.clădiri cu temperatura interioară considerabil mai mică Conform WSVO din 24.0 9.25 0.02.2.12.0 10.15 22 50 91005 8.încăperi cu aceeaşi destinaţie valufix-roll mm 74 38/35 valufix-roll 38/35 plăci de fixare plăci de fixare (73)45 (73)45 Izolaţie termică cu foi din poliuretan 46 mm Izolaţie termică cu foi din poliuretan 53 mm Izolaţie termică cu foi din poliuretan 46 mm Izolaţie termică cu foi din poliuretan 53 mm mm 74 81 m2K/W 2. Factorul de îmbunătăţire a sunetului la impact Grosimea totală a stratului de izolaţie Domeniul de aplicaţie Sistemul de elemente Izolaţia suplimentară valufix-74 Conform WSVO din 1.încăperi cu destinaţie diferită (ex.0 88 2.aerul exterior .sol .94 2: client = foi termoizolante comerciale din poliuretan (WLG 025).95.aerul exterior .

Deoarece aceste pardoseli sunt puse în operă direct sub formă lichidă. Materialele de bază sunt în majoritate anhidirde cu adaos de solvenţi. Pardoseli din beton turnat Executarea pardoselilor din beton turnat se face fără compactare şi lucrări de împrăştiere. Acest material a fost testat împreună cu materialele de bază şi suplimentare ale pardoselilor. apă şi este posibil adaosul de aditivi sau materiale suplimentare. Pardoseli din beton Pentru încălzire în pardoseală aquatherm® pe pardoseli din beton.Placarea pardoselii Placarea pardoselii este utilizată ca strat ce asigură dispersia încărcăturii şi preluarea acesteia. respectiv la pardoseli intermediare clasa AE 20 cu o sarcină de lucru de până la 1. Pardoseala suplimentară „floor fix-special” se recomandă pentru pardoseli din beton în strat subţire. . Pardoseli din anhidride Placările de pardoseală din anhidride se fac de regulă dintr-un ipsos anhidrid.WS) şi a pardoselii (ZE 30. Pentru clădiri de locuit obişnuite se foloseşte betonul pardoselii ce are cel puţin clasa ZE 20. Pentru clădiri industriale rezistenţa elementelor termoizolante (WD. se prescrie o pardoseală suplimentară „floor fix”(aditiv şapă). Placările pardoselii pentru pardoseli de încălzire trebuie să aibă următoarele caracteristici: • Rezistenţă ridicată la temperatură • Rezistenţă ridicată a suprafeţei • Conducţie termică bună Placările de pardoseală peste sistemele de încălzire în pardoseală aquatherm ® trebuie să corespundă cerinţelor DIN 18560. conform DIN 18560. ZE 40) este determinată de inginerul ce întocmeşte calculele statice. este necesară o suprafaţă de închidere completă a lucrării. Clasa de rezistenţă a suprafeţei este stabilită de arhitect în funcţie de modul ei de utilizare ulterioară. realizate conform DIN 18560.5 kN/m2. Pentru compatibilitate şi manipulare trebuie avute în vedere indicaţiile executantului pardoselii.

Acestea reduc transmiterea sunetelor la impact de la pardoseală la alte componente ale clădirii.012 mm/mK. Compartimentarea pardoselii Mărimile de compartimentare a pardoselilor sunt indicate în DIN 18560 (vezi secţiunea „rosturi de dilatare”). Rost de dilatare Rost de dilatare Modificarea în dimensiuni a unei pardoseli din beton cauzată de fenomene termice atinge cca.250ºC.Pardoseli din asfalt turnat Pardoselile din asfalt turnat sunt acoperiri pentru pardoseală făcute din bitum şi. cu adaosuri de materiale suplimentare. Pardoselile din asfalt turnat nu sunt adecvate sistemelor de încălzire în pardoseală aquatherm®. 200 . Rosturi de dilatare Rosturile de dilatare preiau modificările de dimensiuni ale pardoselii şi stratului de acoperire a pardoselii cauzate de fenomenele termice. Preluarea presiunilor şi a alungirilor se poate realiza numai printr-o corectă proiectare şi execuţie a rosturilor de dilatare şi a compartimentării pardoselii. După aceasta. Rosturile de pe margine trebuie să asigure un spaţiu de mişcare de cel puţin 5 mm. intervalele de margine vor fi umplute cu un material elastic. În cazul suprafeţelor de pardoseală ne-rectangulare sau a suprafeţelor curbe. 0. rosturile necesare dilatării trebuie aranjate astfel încât să rezulte o delimitare clară a compartimentelor. ce trebuie prezentat executantului ca parte a caietului de sarcini. Banda perimetrală din intervalele de margine va fi tăiată numai după finisarea completă a stratului de acoperire a pardoselii. Rosturi mobile . Proiectantul clădirii trebuie să realizeze un plan privind aranjarea rosturilor de dilatare. Amestecul se pune în operă la temperaturi de cca. când este necesar.

ţevile trebuie acoperite pe o lungime de cca. pornind de la stratul de izolare spre stratul de acoperire. 30 cm de profilul perforat de ghidare a ţevilor inclus în set. . În acest caz. Realizarea rosturilor aparente se face acolo unde nu sunt necesare rosturile mobile. de exemplu. compartimentele pardoselii trebuie executate separat. Adâncitura („urma” de mistrie) se face în mortarul proaspăt de pe pardoseală. Rosturile mobile trebuie să fie continue. Profilele pentru rosturile de dilatare sunt livrate ca set complet constând din benzile de profile. Raportul laturilor nu trebuie să fie mai mare de 1:2. dar unde este necesară preluarea tensiunilor plăcii de pardoseală. Latura reprezentând lungimea unui compartiment nu trebuie să depăşească 8 m. acesta va fi închis cu un material elastic după finisarea stratului de acoperire. Rosturile aparente astfel realizate nu se iau în considerare la amplasarea stratului de acoperire a pardoselii. Aceste rosturi mobile vor fi traversate de ţevile de încălzire numai prin conducte de protecţie.În cazul pardoselilor din beton proiectate a fi acoperite cu piatră sau ceramică având suprafeţe mai mari de 40 m². nu se ţine seama de continuitatea lor la finisarea pardoselii. Rosturile mobile sunt rosturi în pardoseală ce separă straturile de izolaţie. sinele perforate de ghidare a ţevilor. 1 – placarea cu piatra 2 – patul de mortar Rosturile aparente 3 – pardoseala de beton 4 – rosturi mobile 5. După întărirea şi uscarea pardoselii. La partea de sus a rostului mobil. utilizânduse profile pentru rosturile de dilatare aquatherm®. adânciturile trebuie închise (de exemplu cu o răşină sintetică). izolatie termica/fonica Rosturile aparente pot fi aranjate în pardoseala de beton ca o partajare suplimentară. agrafe de prindere şi dibluri.

Procedee de acoperire a pardoselilor Tehnica cu pat de mortar subţire La tehnica cu pat de mortar subţire straturile de acoperire sunt lipite pe pardoseală cu un adeziv adecvat.Armarea pardoselii În general nu este necesară armarea stratului de beton prevăzut peste straturile de izolaţie. Se pot utiliza numai produse indicate de producător. Armarea se face cu plasă din sârmă sudată. aceasta trebuie protejată la coroziune. Grosimea stratului de mortar depinde de piatra ce se utilizează. pentru a evita apariţia crăpăturilor sau adâncirea acestora. cu ochiurile plasei de 150 mm x 150 mm sau plasă de sârmă sudată cu următorii parametri: Dimensiunea ochiurilor 50 mm x 50 mm 75 mm x 75 mm 100 mm x 100 mm Diametru 2 mm 3 mm 3 mm Rigiditatea 700 N/m2 500 N/m2 500 N/m2 Armătura trebuie să fie întreruptă în apropierea rosturilor mobile şi trebuie amplasată la cca. Plasa de armare nu trebuie să străpungă banda perimetrala. Când se foloseşte plasă din sârmă sudată la pardoseli din anhidride. se recomandă adăugarea de fibre sintetice la acest fel de pardoseli. o treime din grosimea pardoselii. Tehnica cu pat de mortar gros La tehnica cu pat de mortar gros stratul de acoperire din piatră este amplasat direct în mortar. Încălzirea stratului suport . În principiu. Avantajul acestui tip de placare constă în faptul că pot fi realizate nivelări în cazul materialelor de acoperire ce prezintă diverse grosimi. Armătura pardoselii trebuie să nu prezinte iregularitati (margini ascutite) pentru a nu deteriora mecanic ţevile. armarea poate fi utilă la pardoselile din beton ce se finisează cu piatră sau ceramică. mortarul trebuie amestecat cu aditivul aquatherm®. În acest caz. plasa din sârmă sudată nu va preveni crăparea pardoselii de încălzire. Cum o instalare profesională a plaselor din sârmă sudată în pardoseli subţiri este destul de dificilă. Cu toate acestea. Grosimea minimă este de 15 mm. Pavarea pe pardoseala proaspătă Plăcile din piatră cu suprafaţă mare pot fi „bătute” direct în patul de mortar.

Spre deosebire de alte sisteme de încălzire în pardoseală. 20ºC. Dupa acest interval de timp se trece la temperatura maximă pe tur. temperatura ce se menţine pentru o perioada de încă 4 zile. dar nu mai devreme de 7 zile. Protocol de încălzire Protocolul de încălzire (proces verbal) întocmit de instalator trebuie să conţină următoarele indicaţii privind încălzirea: 1. încălzirea pardoselilor din beton se face cel mai devreme după 21 de zile iar la pardoselile din anhidride conform indicaţiilor producătorului. NOTĂ: În tabelul de la secţiunea „Conţinutul de umiditate de echilibru” sunt date valorile de referinţă pentru pardoseala pregătită pentru diferite finisaje. Prima încălzire începe cu o temperatură pe tur de 25º C şi trebuie menţinută timp de 3 zile. Data încălzirii cu temperaturile de tur 2. Odată cu deconectarea sistemului de încălzire prin pardoseală după faza de preîncălzire.Pardoselile anhidride şi din beton trebuie încălzite înaintea aşezării stratului de finisaj. Temperatura de tur maxim atinsă 3. Starea de funcţionare şi temperatura exterioară la executarea operaţiilor de încălzire. măsurată cu un hidrometru la o temperatură interioară de cca. se atinge nivelul de umiditate optim pentru amplasarea finisajului. . Nu se poate garanta că după procedura de încălzire descrisă mai sus. stratul suport trebuie protejat împotriva curentilor de aer si îngheţului.

............................................................ Pentru pardoseli din beton: (pentru pardoseli intermediare cereţi protocol separat)................................Date de referinţă Compania specializată în instalaţii de încălzire: Compania:_____________________________________________________________________________ Starda:________________________________________________________________________________Cod poştal:___________Localitate:__________________________________________________________ Telefon:_______________________________Fax:_____________________________________________ Locaţie: Compania:_____________________________________________________________________________ Starda:________________________________________________________________________________Cod poştal:___________Localitate:__________________________________________________________ Telefon:_______________________________Fax:_____________________________________________ Compania specializată în pardoseli: Compania:_____________________________________________________________________________ Starda:________________________________________________________________________________Cod poştal:___________Localitate:__________________________________________________________ Telefon:_______________________________Fax:_____________________________________________ Tipul de pardoseală/Sistemul de elemente Tipul de pardoseală: Sistemul de elemente:  pardoseală din beton  valufix ( ) 74  pardoseală din anhidride ( ) 55  pardoseală intermediară FE 80 ( ) 32  pardoseală intermediară FE 50  valufix-roll PST 38/35  pardoseală intermediară FE 25  plăci de fixare EPS-45 .................... acoperiri lamelare __________________ (Data) ________________________________________ (Semnătură...... PVC _____% pentru acoperiri elastice _____% pentru parchet.... ştampilă) ................... Data realizării pardoselii:__________________________________________________________________ Data încălzirii:_____________________________Temperatura de încălzire pe tur:____________ºC Data încălzirii la temperatura maximă:________________Temperatura maximă pe tur:________ºC Starea de funcţionare a instalaţiei: ___________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ Data executării operaţiilor:_________________________Temperatura exterioară:_____________ºC Conţinutul de umiditate de echilibru _____% pentru acoperiri cu piatră şi ceramică (tehnica cu pat de mortar subţire) _____% pentru acoperiri cu piatră şi ceramică (tehnica cu pat de mortar gros) _____% pentru acoperiri textile.............................

absolut necesară în cazul pardoselilor intermediare.clădiri noi . Se poate realiza rapid o „acoperire densă”. Datorită grosimii mici a pardoseli peste ţevile încălzitoare. 45ºC. pentru: . .Pardoseli intermediare cu strat de acoperire Knauf Straturile de acoperire Knauf pentru pardoseli intermediare sunt mortare uscate industrial. acestea sunt înglobate complet în materialul pardoselii şi nu mai prezintă goluri de aer. cu ajutorul unor utilaje adecvate. continand adaosuri de materiale minerale şi solvenţi. fără măsuri suplimentare la scară mare. Pardoselile intermediare sunt obţinute prin realizarea. Domenii de aplicare Pardoselile intermediare Knauf pot fi utilizate la toate clădirile de locuit sau în interiorul clădirilor administrative. Temperatura pe tur Temperatura maximă admisă pe tur este de 55º C. Datorită consistenţei lichide la momentul turnării peste ţevi. de exemplu. realizând astfel suprafeţe orizontale şi drepte ce nu mai trebuie prelucrate sau curăţate.reconstruiri . Sunt adecvate. Temperaturile pe tur cerute în mod normal sunt situate la cca. Pardoselile intermediare Knauf sunt autonivelante. Avantaje • • • • • Pardoselile intermediare Knauf oferă un transfer optim de căldură de la ţevile încălzitoare la spaţiile interioare datorită bunei lor conductivităţi termice. cu bandă gumată aquatherm®. a unui amestec format din materialele mentionate si apa de la robinet şi turnarea mixturi rezultate. înălţimea totală a construcţiei este relativ mică. Straturile de izolare Toate componentele sistemului oferit de aquatherm® sunt ideale pentru amplasarea sub pardoseli intermediare Knauf datorită tehnicii de realizare deosebită. În cazul în care plăcile nu sunt destul de trebuie sa se efectueze o etanşare manuala a acestora. amestecate şi gata pentru a fi utilizat. Acest lucru oferă un avantaj decisiv la lucrări cu grafic de execuţie scurt. Pardoselile intermediare devin practicabile şi apte să fie supuse la încărcări după un timp foarte scurt. la ridicarea clădirilor prefabricate etc. din ipsos de înaltă calitate.renovări şi mai ales în locuri unde sunt permise numai încărcări mici din cauza problemelor statice.

trebuie întocmit un protocol (proces verbal) legat de procedura de încălzire. Pe durata realizării pardoselii. fara impuritati de orice fel. Din această cauză. conform procedurilor stabilite prin contract in cazul lucrarilor efectuate la clădiri (VOB) partea C „Lucrări de acoperire a pardoselilor” DIN 18365. . circuitele trebuie să fie umplute cu apă sub presiune. Pompa de amestec va fi alimentată fie din saci. În cazul pericolului de îngheţ poate fi pusă în funcţiune încălzirea în pardoseală cu temperatura pe tur de maxim 20ºC pe durata realizării pardoselii intermediare. Suprafeţele vor fi păstrate curate. Executarea pardoselilor intermediare Pardoselile intermediare Knauf se pun în operă sub formă lichidă cu ajutorul unor pompe de amestec speciale. din containere sau silozuri in functie de mărimea suprafeţelor de acoperit. 2/3 din înălţimea ţevilor încălzitoare turnarea de acoperire (acoperirea ţevilor cu un strat de cel puţin 35 mm grosime) Protocolul de încălzire În orice caz. Suprafeţele cu o diagonală mai mare de 10 m trebuie separate prin rosturi mobile. conform instrucţiunilor de instalare. fie automat. Rosturile mobile În general. pardoselile intermediare Knauf sunt realizate în două straturi. rosturile mobile se realizează în apropierea uşilor. FE 80/FE 25 Primul strat: Al doilea strat: pre-turnare până la cca. Acesta trebuie prezentat responsabilului cu executarea straturilor de acoperire. Acestea trebuie supuse probei de presiune înaintea realizării pardoselii intermediare. Apometre de încălzire Toate apometrele pentru sistemul de încălzire trebuie aşezate şi fixate corespunzător. În cazul suprafeţelor nonrectangulare sau suprafeţe cu canturi (inclinate). Aşezarea pardoselilor Sistemul de elemente aquatherm® este amplasat în general ca un sistem de încălzire în pat umed.Grosimea stratului de acoperire a pardoselii Grosimea nominală a pardoselii intermediare Knauf FE 80 şi FE 25 atinge cel puţin 35 mm deasupra generatoarei superioare a ţevilor de încălzire prin pardoseală. trebuie de asemenea realizate rosturi mobile.

plăci ceramice şi gresie . Pentru stratul suport trebuie însă asigurată o protecţie permanentă cu ajutorul unei mantale hidroizolante (ex. Pentru ca o pardoseală să fie uscată trebuie ca. stratul suport trebuie aspirat cu un aspirator industrial şi apoi amorsat cu o dispersie de acrilat. cum ar fi bucătăriile sau băile.15 m2 K/W conform DIN EN 1264. în zone care prezintă un grad ridicat de umiditate. În cazul formării condensului încălzirea şi ventilarea trebuie continuate. să nu se constate apariţia condensului sub folie într-un interval de timp de 12 ore (durata testului). Temperatura de tur trebuie ajustată la 25º C şi menţinută la acest nivel timp de 3 zile 2. pardoseli PVC) . Dupa implinirea acestui termen temperatura pe tur este adusă la valoarea maximă (55º C) 3.acoperiri textile (ex. piatră naturală) trebuie aşezate dupa 1 – 3 zile de la încălzire/răcire. 50 cm x 50 cm). Trebuie utilizaţi numai adezivi potriviţi pentru încălzirea în pardoseală.Verificarea gradului de uscare al pardoselii Verificarea dacă pardoseala este sau nu suficient de uscată se face cu folia de plastic aşezată prin lipire pe margini (cca. Va fi diminuată temperatura pe tur până la atingerea unei temperaturi pe suprafaţă de 15-18ºC. mochetă) . Utilizarea pardoselilor intermediare în încăperile umede Pardoselile intermediare FE 80/FE 25 pot fi utilizate în clădirile cu destinaţie de locuit. pentru finisaje rigide (gresie. 1. .piatră naturală (ex. Realizarea pardoselii finite Acoperirile rigide şi etanşe la vapori (ex. piatră naturală) este necesară aplicarea de adezivi elastici. în cazul în care este încălzită cu o temperatură maximă pe tur de 55º C. gresie.acoperiri elastice (ex. Înaintea aşezării stratului de finisaj. Încălzirea pardoselii intermediare Knauf FE 80 Pardoseala intermediară Knauf FE 80 amplasate peste pardoseala încălzitoare aquatherm® nu poate fi încălzită mai devreme de 7 zile de la realizarea pardoselii finite. etanşarea de suprafaţă Knauf). Stratul de finisaj Următoarele tipuri de finisaje sunt adecvate pentru încălzirea în pardoseală aquatherm ® împreună cu pardoselile intermediare Knauf: . Temperatura maximă va trebui menţinută fără diminuare nocturnă până la uscarea completă a pardoselii 4. marmură) .parchet/ parchet laminat Rezistenţa termică a stratului de acoperire este 0.

până la uscarea pardoselii 3. Se încălzeşte fără diminuare nocturnă până la uscarea pardoselii 4. Trebuie ventilata suficient 4. După uscare se opreşte sistemul de încălzire sau se reduce temperatura la 15-18ºC În cazul în care încălzirea pardoselei intermediare se poate face numai după una sau mai multe zile este necesară o procedură de încălzire graduală. Apoi se verifică dacă pardoseala s-a uscat suficient (vezi secţiunea: ”Testul de uscare a pardoselii”) 5. 10 zile 5. Se ajustează temperatura de tur la 55º C şi se porneşte încălzirea 2. 1.Încălzirea pardoselii intermediare Knauf FE 25 Pardoseala intermediară Knauf FE 25 peste sistemul de încălzire prin pardoseală aquatherm® poate fi încălzită imediat după finalizarea lucrarilor de realizare a pardoselii. Ziua a doua şi următoarele: se măreşte gradat temperatura pe tur cu câte 10º C până se atinge temperatura pe tur maximă admisă de 55º C 3. Durata de uscare pentru o grosime totală de 55 mm este de cca. 1. Se încălzeşte fără diminuare nocturnă. Prima zi: se începe cu o temperatură pe tur cu 10º C mai mare decât cea a încăperii 2. . Apoi trebuie verificat dacă pardoseala este suficient de uscată 6. După uscare sistemul de încălzire va fi închis sau se va reduce temperatura pe tur la 20º C.

0 kg/l 1.016 mm/m 0. 3-6 săpt. Dilatarea în timpul turnării max. cca. 0.8 kg/l – umed 2. 18 kg/m2 cca. 8-10 zile Depinde de condiţiile de pe şantier.3 l) max. 24 ore cca.5 l Dimensiunea de turnare ( la 1.5 mm/m Poate fi călcat după cca. etc.015 mm/m Clasa materialului A1 necombustibil Păstrarea mortarului uscat până la 2 luni până la 3 luni .6 kg/l 1.38 W/mK (încălzire în pardoseală) Dilatare termică cca.5 kg/l Necesarul de apă pentru 40 kg (=1 sac) cca. 3 ore Poate fi încărcat după cca. Umiditate reziduală < 1% pentru acoperiri neetanşe la vapori (mochetă.1 mm/m cca. 60 min. grosimea de turnare şi posibilităţile de uscare (ex. cca.0 kg/l Cantitatea obţinută din 100 kg material 55 l mortar 57 l mortar Începutul întăririi cca. parchet. 52 cm cca. cca. gresie. etc. aerisire/ventilare). 0. 18 kg/m2 Densitatea materialului uscat 1.) Temperatura maximă la încălzirea în pardoseală 55ºC 55ºC Conductibilitatea termică Iz = 1.) Umiditate reziduală < 0. 90 min. 3 zile cca. 8 l cca.Caracteristici tehnice şi fizice Produsul FE 80 FE 25 Cantitatea de material pentru 1 cm de pardoseală cca.2 kg/l 2. (încălzire în pardoseală) 0. cca. 45 cm Reacţia mortarului alcalină alcalină Densitate aparentă – uscat 2.87 W/mK Iz = 1. 7. 8 ore 2 Rezistenţa la zdrobire după 28 zile 38 N/mm 38 N/mm2 2 Rezistenţa la îndoire după 28 zile 7 N/mm 8 N/mm2 Modulul de elasticitate 17 000 N/mm 18 000 N/mm Pregătit de dare în folosinţă (grosime 35 mm) după cca.5 % pentru acoperiri etanşe la vapori (pardoseli PVC.

amorsă pentru pardoseală Knauf) 0. pe m2 2 kg pat de mortar subţire cu întăritor pe bază de răşini ex.15-0. Acoperirile recomandate pentru pardoselile Knauf Acoperirea a) plăci de pavare pe pat de mortar subţire b) plăci de pavare pentru pardoseli încălzitoare c) piatră naturală Acoperiri cu covoare amorsare cu dispersie de acrilat (ex. ciment Knauf pentru acoperiri la pardoseli 2 kg depinde de grosime 0.3 kg 0. ciment Knauf pentru clădiri amestecat cu elastic Knauf pat de mortar în mediu elastic ciment cu dispersie pe bază de răşini ex.5 kg pe mm din grosimea stratului adeziv plastic - Parchet din lemn Fără acoperirea suprafeţei 0.Acoperiri pentru suprafeţe la pardoseli intermediare Knauf Datele de mai jos sunt valabile numai pentru pardoseli si aditivi Knauf. aprox. pe m2 Ciment Cant.3 kg Acoperiri cu PVC 1. filer de turnare Knauf 315 amorse pentru ciment la exploatare uşoară amorsă pentru pardoseală Knauf 2X se poate face orice fel de impregnare etanşare sau protecţie depinzând de utilizare 0. amorsă pentru pardoseală Knauf) amorsare cu dispersie de acrilat (ex. cu întăritor pe bază de răşini ex. amorsă pentru pardoseală Knauf) aditiv special de turnare Knauf 415 sau ciment cu agregate din filere ex. ciment Knauf pentru acoperiri la pardoseli ciment cu dispersie pe bază de răşini ex.2 kg 0. subţire.15-0.2 kg amorsare cu dispersie de acrilat (ex.2 kg Pre-tratare Cant. ciment Knauf pentru clădiri Pat de mortar elastic.15-0. aprox.2 kg - - .

trebuie avute în vedere instrucţiunile de instalare.piatră naturală (marmură.15 m2k/W. standardele şi reglementările în vigoare pentru fiecare tip de acoperire. adezivi. Producatorul încălzirii în pardoseală trebuie să garanteze stabilitatea la îmbătrânire termică. numai acele produse ce sunt indicate de fabricant ca fiind „adecvate pentru sistemele de încălzire prin pardoseală”.Acoperiri Pentru sistemele de încălzire în pardoseală aquatherm® sunt adecvate următoarele tipuri de acoperiri: . (vezi de asemenea secţiunea „acoperiri de suprafaţă a pardoselilor”) . covoare) . etc. Condiţii de amplasare Înaintea amplasării acoperiri alese trebuie să fie îndeplinite următoarele condiţii: a) Pardoseala să fi fost încălzită conform instrucţiunilor de instalare aquatherm® b) Trebuie menţinută temperatura pe tur până se atinge echilibrul conţinutului de umiditate în pardoseală c) S-a verificat daca toate rosturile de margine şi rosturile mobile au fost aranjate şi executate corect d) Au fost îndepărtate complet toate resturile de material solid (ex.acoperiri elastice (ex.acoperiri textile (ex. covoare din PVC) .plăci ceramice . Patul de mortar şi adezivii (ciment) trebuie să reziste la o temperatură permanentă de 50º C şi să compenseze permanent dilatările termice diferite ale pardoselii suport şi ale stratului de acoperire. conform DIN EN 1264.) . resturi de mortar) Materialele utilizate Se pot utiliza ca materiale pentru amorsare. ciment şi mortar în pat subţire. De asemenea.parchet/parchet laminat Rezistenţa termică Rezistenţa termică admisă pentru acoperiri este de 0. Acoperirile textile trebuie să fie lipite pe toată suprafaţa şi să fie etichetate de producător ca „adecvate pentru sistemele de încălzire în pardoseală”.

linoleum parchet/plăci lamelare Umiditatea pardoselii din ciment anhidrid 2.0 % Conţinutul de umiditate la pardoseli anhidride 0.5 % 0.5 % 0. important pentru amplasarea acoperirilor Acoperirea acoperiri din piatră sau ceramică în pat subţire acoperiri din piatră sau ceramică în pat de mortar cu strat de separaţie acoperiri din piatră sau ceramică în pat gros acoperiri textile permeabile la vapori acoperiri textile etanşe la vapori acoperiri elastice ex.5% 0.0 % 2. respectiv la fiecare apartament.5 % 2.Conţinutul de umiditate de echilibru Înaintea amplasării acoperirii.0 % 0.0 % 2.5 % (neadecvat) 1. cauciuc. pardoseala suport trebuie să fi atins conţinutul de umiditate de echilibru conform tabelului de mai jos. Conţinutul maxim de umiditate în pardoseala suport. Se face în 3 puncte de măsurare la fiecare 200 m2. PVC.5 % . Conţinutul de umiditate de echilibru trebuie verificat de către compania ce amplasează acoperirea.0 % 3.0 % 4.0 % 2.

Mortarul proaspăt pentru pardoseli trebuie să aibă caracteristici ce garantează o încastrare circumferenţială a ţevilor de încălzire şi să nu produca deteriorari ale materialelor din instalaţii. . 91110) • pentru pardoseli din beton în strat subţire • strat de acoperire a ţevilor: 30 mm Aditivul aquatherm® floor-fix aquatherm® floor-fix este un aditiv de înaltă eficienţă creat special pentru stratul de acoperire a ţevilor de încălzire în pardoseală şi a mortarului de ciment pentru margine. în ceea ce priveşte compoziţie tehnologică a mortarului. Pardoselile din beton pentru construcţii cu încălzire în pardoseală nu diferă de pardoselile intermediare „normale” conform DIN 18560 partea 2. nr. nr. prepararea mecanizată şi soliditatea necesară. 91108) • aditiv pentru pardoseală şi patul de mortar • pentru a mării densitatea pardoselii şi a valorii de reţinere a apei Articol 91110 Dimensiuni - Folosit pe m2 1.15 kg Culoare albastru Cantitate 10 kg Aditivul pentru pardoseală aquatherm® (art.45 kg Culoare roz Cantitate 10 kg Aditivul pentru pardoseală special aquatherm® (art.Aditiv pentru pardoseli aquatherm® ▼ aquatherm® floor-fix şi floor-fix special Articol 91108 Dimensiuni - Folosit pe m2 0. La construcţiile cu încălzire în pardoseală trebuie asigurată preluarea unor dilatări pe care astfel incat standardele privitoarea la instalarea straturilor din care sunt compuse pardoselile sa fie respectate.

Astfel se va produce un mortar mai omogen. Aceste caracteristici ale mortarului proaspăt determină o mai bună înglobare a granulelor fine de ciment. Prin adăugarea acestui aditiv mortarul de pardoseală devine mai uşor de compactat – prin reducerea cantitativă. Creşterea densităţii aparente. Valoarea maximă a încovoieri de 0. în acelaşi timp.5 kg pentru 50 kg de ciment. Prin adăugarea aquatherm® floor-fix se reduce cantitatea de apă de amestec. cu o clasă de rigiditate minimă de ZE 30. Prin creşterea densităţii aparente a plăcii de pardoseală se realizează o îmbunătăţire a conductibilităţii termice şi în acelaşi timp o creştere a capacităţii de acumulare a căldurii. prin grosimea redusă. de asemenea.2 kg/m2 nu este permisă amestecarea aquatherm® floor-fix cu alţi aditivi este posibilă adăugarea de fibre sintetice în mortarul proaspăt ca înlocuitor pentru armătură Aditivul aquatherm® floor-fix special aquatherm® floor-fix este un aditiv de înaltă eficienţă pentru betonul de centură executat în strat subţire la pardoselile încălzitoare conform DIN 18560. Cu aquatherm® floor-fix se obţine o valoare mare de reţinere a apei în mortarul proaspăt.aquatherm® floor-fix reduce tensiunea superficială a apei de amestec ceea ce conduce la o mai bună omogenizare a granulelor fine ale agentului liant. Cantitatea de dozare La prepararea mortarului pentru pardoseli trebuie adăugat aquatherm ® floor-fix în proporţie de 1% din greutate (cu referire la greutatea cimentului). . Nu apare „băltirea” apei la suprafaţa pardoselii. Aditivul este utilizat pentru stratul de beton ce se amplasează peste pardoselile cu sisteme de încălzire în pardoseală. Conţinutul de goluri de aer nu va fi practic mai mare. floor-fix trebuie adăugat imediat cu prima apă de amestec cantitatea de dozare pentru o grosime a podelei de 6. mai uşor de manipulat şi care asigura o acoperire perfecta a ţevilor de încălzire. o creştere a conductibilităţii termice a pardoselii încălzite. aquatherm® floor-fix special produce o creştere considerabilă flexibilitatea şi rezistenta la presiuni. standardului din punct de vedere a funcţionării unei plăci de susţinere a încărcărilor. Caracteristicile mortarului proaspăt obţinut cu floor-fix prezintă o creştere a rezistentei la solicitare prin presiune-indoire.15 mm cerută de DIN 18560 T2 este simţitor mai scăzută. Reducerea valorii apă-ciment – pentru aceeaşi consistenţă a mortarului – înseamnă o creştere a densităţii aparente a pardoselii întărite. ceea ce corespunde la 0. a apei de amestec – şi se obţine o structură mai uniformă a mortarului. 0. prevenind „băltirea” apei la suprafaţa pardoselii şi se reduce tendinţa de crăpare datorită „strângerii”. realizată prin adăugarea aquatherm® floor-fix special determină.5 cm este de cca. datorită dispunerii compacte şi a rigidităţii. prin diminuarea tensiunii superficiale. Stratul de pardoseală caldă realizat cu floor-fix special corespunde.

Culoare: roz. În cazul în care este necesară adaugarea unui stabilizator la mortarul prefabricat. „Pardoseli şi pardoseli calde pe straturi izolante”. floor-fix trebuie adăugat imediat cu prima apă de amestec pentru realizarea unei pardoseli încălzitoare cu clasa de rigiditate ZE 20.45 kg/m2. 10 min pentru a utiliza complet efectul aditivului floor-fix special. prepararea şi post-tratarea trebuie făcute conform DIN 18560 partea 2. Pentru un strat de pardoseală de 30 mm (grosimea totală a pardoselii cca. Cantitatea de dozare La prepararea mortarului pentru pardoseli trebuie adăugat aquatherm® floor-fix special în proporţie de 10% din greutate (cu referire la greutatea cimentului).4-3 kg floor-fix special/m3 La 1 m2 de pardoseală încălzitoare corespunde o cantitate de 2. Începerea încălzirii trebuie făcută conform instrucţiunilor de instalare aquatherm®. Pardoselile trebuie încălzite înaintea aşezării stratului de acoperire (finisaj). este destul de greu de realizat. ex. compoziţia. conform DIN 18560 partea1. Este necesar un timp de amestecare de cca. 45 mm) corespunde o cantitate de 1. cunoscuta deja. plasă de armare pentru armarea pardoselilor în strat subţire. pentru că adăugarea de materiale suplimentare. se impune consultarea aquatherm®. Agregatul (pietriş/nisip 0/8 mm) trebuie să corespundă din punct de vedere al structurii la DIN 4226 „Agregate pentru betoane”. nu este permisă adăugarea altor aditivi în mortarul de pardoseală. ceea ce corespunde la 5 kg pentru 50 kg de ciment. putandu-se utiliza betoniere şi mijloace de transport adecvate. se dau următoarele date privind cantitatea cerută de floor-fix în exemplul de mai jos: Exemplu: Când se utilizează 300 kg ciment/m3 2. aquatherm® floor-fix este livrat în bidoane de 25 kg (bidoane din polietilenă). când se foloseşte mortar prefabricat consistenţa acestuia trebuie să fie compactă la livrare.Manipularea. uzuale pentru astfel de operatiuni. se recomandă adăugarea de fibre sintetice în mortarul proaspăt (cereţi informaţii despre produs).4-3 g floor-fix pe cm din grosimea pardoselii. Adăugarea de floor-fix special se face pe şantier direct în bena amestecătoare a camionului. Manipularea nu diferă de cea realizata in mod obisnuit. . iar compoziţia granulaţiei agregatelor din pardoseală la DIN 1045 „Betoane şi betoane armate”. Nu este permisă manipularea mortarelor la o temperatura mai mică de +5ºC.

aerului exterior Elemente (mm)înălţimea izolaţiei suplimentare înălţimea elementelor sistemului (mm) tipul pardoselii pardoseală din beton ZE 20 cu floor-fix pardoseală din beton ZE 30 cu floor-fix special pardoseală intermediară Knauf FE 80/FE 25 elementele sistemului şi izolaţii suplimentare înălţimea suprastructurii pardoselii în mm 65 mm 46-47 mm 55 mm valufix-74 valufix-551 cu PS 20-SE valufix-322 cu PUR 53 valufix-roll cu PUR 53 plăci de fixare cu PUR 53 74 55 30 53 53 53 139 mm 150 mm 148 mm 153 mm 163 mm 120-121 mm 131-132 mm 129-130 mm 134-135 mm 144-145 mm 129 mm 140 mm 138 mm 143 mm 153 mm 32/30 38/35 (73)45 .Acoperiri adiacente solului Domeniul de aplicaţie: acoperiri adiacente .solului .

Acoperiri adiacente încăperilor neîncălzite Domeniu de aplicaţie: acoperiri adiacente .părţilor de clădiril cu temperatura interioară considerabil mai mică 1 Elemente (mm)înălţimea izolaţiei suplimentare înălţimea elementelor sistemului (mm) tipul pardoselii pardoseală din beton ZE 20 cu floor-fix pardoseală din beton ZE 30 cu floor-fix special pardoseală intermediară Knauf FE 80/FE 25 elementele sistemului şi izolaţii suplimentare înălţimea suprastructurii pardoselii în mm 65 mm 46-47 mm 55 mm valufix-74 valufix-551 cu PS 20-SE valufix-322 cu PUR 46 valufix-roll cu PUR 46 plăci de fixare cu PUR 46 74 55 30 46 46 46 139 mm 150 mm 141 mm 146 mm 156 mm 120-121 mm 131-132 mm 122-123 mm 127-128 mm 137-138 mm 129 mm 140 mm 131 mm 136 mm 146 mm 32/30 38/35 (73)45 .cu izolaţie suplimentară: plăci din polistiren greu inflamabile (PS 20-SE) cu grosimea de cel puţin 30 mm 2 cu izolaţie suplimentară: plăci din spumă poliuretanică de înaltă rezistenţă (PUR) cu grosimea de cel puţin 53 mm (WLG 025).

cu izolaţie suplimentară: plăci din polistiren greu inflamabile (PS 20-SE) cu grosimea de cel puţin 30 mm 2 cu izolaţie suplimentară: plăci din spumă poliuretanică de înaltă rezistenţă (PUR) cu grosimea de cel puţin 46 mm (WLG 025). 1 Acoperiri adiacente încăperilor industriale Domeniu de aplicaţie: acoperiri de separaţie cu .încăperi cu destinaţie diferită (ex. încăperi industriale) Elemente (mm)înălţimea izolaţiei suplimentare înălţimea elementelor sistemului (mm) tipul pardoselii pardoseală din beton ZE 20 cu floor-fix pardoseală din beton ZE 30 cu floor-fix special pardoseală intermediară Knauf FE 80/FE 25 elementele sistemului şi izolaţii suplimentare înălţimea suprastructurii pardoselii în mm 65 mm 46-47 mm 55 mm valufix-321 cu PS 20-SE valufix-roll cu PS 20-SE plăci de fixare cu PS 20-SE 1 32/30 38/35 (73)45 20 20 20 115 mm 120 mm 130 mm 96-97 mm 101-102 mm 111-112 mm 105 mm 110 mm 120 mm cu izolaţie suplimentară: plăci din polistiren greu inflamabile (PS 20-SE) cu grosimea de cel puţin 20 mm .

acoperiri intermediare deasupra încăperilor cu destinaţie similară Elemente (mm)înălţimea izolaţiei suplimentare înălţimea elementelor sistemului (mm) tipul pardoselii pardoseală din beton ZE 20 cu floor-fix pardoseală din beton ZE 30 cu floor-fix special pardoseală intermediară Knauf FE 80/FE 25 elementele sistemului şi izolaţii suplimentare înălţimea suprastructurii pardoselii în mm 65 mm 46-47 mm 55 mm valufix-32 valufix-roll 38/35 plăci de fixare 32/30 38/35 (73)45 - 95 mm 100 mm 110 mm 76-77 mm 81-82 mm 91-92 mm 85 mm 90 mm 100 mm .Acoperiri adiacente incaperilor încălzite Domeniu de aplicaţie: .

Exemple de design  Amplasare tip spirală într-o zonă de circulaţie  Sistem de elemente aquatherm® cu plăci de fixare EPS-45  Aranjarea diferitelor circuite de încălzit .

tehnică ce a fost creată de aquatherm®. aşezate în şanţuri. Conductele de irigaţie şi încălzire sunt amplasate. Conectarea ţevilor de încălzire la ţevile de distribuţie. Aquatherm® oferă o variantă de instalare economică pentru modernizarea şi refacerea câmpurilor nedeteriorate pentru care nu se reînoieşte gazonul. se face prin procedura de termofuziune. Aşezarea ţevilor pentru măsuri de reconstrucţie şi asanare se face deasupra stratului de drenaj cu ajutorul ancorelor sa a şinelor de fixare în pământ. la cca. Suprafaţa gazonului rămâne aproape intactă. în concordanţă cu procedura de inserţie a ţevilor. umbră şi/sau soare). Conductele de conectare de la distribuitoare la sistemul central de încălzire se realizează cu sistemul de ţevi fusiotherm® cu ajutorul tehnicii de îmbinare cu derivaţii tip sa.Sisteme inginereşti Aplicaţii speciale Suplimentar faţă de încălzirea clădirilor de locuit şi a celor industriale. ţinând cont de caracteristicile solului. cu scopul de a garanta o funcţionare optimă a instalaţiei în funcţie de condiţiile meteorologice (ex.  Modernizare/refacere . aquatherm ® oferă soluţii simple pentru încălzirea • gazoanelor pentru activităţi sportive • spaţiilor deschise • sălilor de sport şi polivalente • halelor industriale Sisteme de încălzire pentru gazon Ţevile de încălzire sunt amplasate pe direcţie longitudinală sau transversală peste câmp. având în vedere condiţiile locale. 25-30 cm sub suprafaţa gazonului după ce s-au săpat şanţurile în afara câmpului şi s-au amplasat conductele de distribuţie şi conectare.

se încălzeşte aerul dintre izolaţia termică şi suprafaţa de acoperire (de finisaj).Sisteme de încălzire a pardoselilor pentru sport aquatherm® oferă două sisteme diferite de încălzire a pardoselilor pentru incinte destinate activitatilor sportive  etanşarea clădirii  izolaţie perimetrală aquatherm®  folie din polietilenă sudată de izolaţia perimetrală  agrafe pentru ţevi aquatherm®  ţeavă de încălzire aquatherm®  strat de pardoseală  strat elastic (10 mm)  compozit din fibră de sticlă  acoperire a suprafeţei. la alegere În cazul sistemelor de încălzire punctual elastice prin pardoseli destinate desfăşurării activităţilor sportive. este lipită pe stratul de pardoseală. fibră de sticlă compozită şi stratul de finisaj. Ca suprafaţă de acoperire (de finisaj) se poate alege parchetul sau PVC. ţevile sistemului de încălzire sunt aşezate în pardoseală din ciment sau anhidridă. . Structura este realizată din straturi elastice din lemn aranjate pe suporţi mobili şi grinzi. Sistem de elemente aquatherm® valufix Izolaţie termică conform WSVO  etanşarea clădirii  umplutură elastică permanentă  grinzi  ţeavă de încălzire aquatherm®  agrafe pentru ţevi aquatherm®  module de parchet pentru sport (18-20. Acoperirea reprezentand un strat elastic.5 mm)  folie din polietilenă  pardoseala suport  suport dublu mobil La pardoselile cu suprafaţă elastică destinate desfăşurării activităţilor sportive.

module de parchet pentru sport (18-20. adecvată pentru aproape orice dimensiune sau model de construcţie.Modul de execuţie numit „cu şină de fixare a ţevilor” se foloseşte la pardoseli cu suprafeţe elastice ca o alternativă de fixare a ţevilor de încălzit.5 mm) sau PVC  folie din polietilenă  pardoseala suport  suport dublu mobil A B C elemente portante varianta 1 elemente portante varianta 2 amplasarea alternativă a şinei de susţinere a ţevilor în cazul înălţimii mici şina de susţinere a ţevilor . Se pot alege orice tip de izolaţii termice sub formă de plăci sau rolă. Şina de susţinere a ţevilor este montată sigur şi ferm în suportul dublu mobil. Sistem de elemente aquatherm® valufix sau orice alt tip de izolaţie termică sub formă de plăci sau role Izolaţie termică conform WSVO  etanşarea clădirii  umplutură elastică permanentă  grinzi  ţeavă de încălzire aquatherm®  şină de susţinere pentru ţevi aquatherm®  acoperire: ex. Şina este ajustabilă ca lungime şi. În acest caz ţevile de încălzire aquatherm® sunt susţinute în spaţiul de ventilaţie al elementelor portante prin intermediul şinelor de susţinere aquatherm®. Şina de susţinere aquatherm® trebuie amplasată pe partea superioară a suporţilor mobili în cazul înălţimilor mici dintre elementele portante (vezi figura B). în consecinţă.

Exemplu: Sală de sport polivalentă (înainte şi după) Sistemul aquatherm® de încălzire prin pardoseli mobile are un grad de libertate considerabil datorită elementelor portante invizibile integrate în pardoseală. Informaţii tehnice detaliate se pot obţine dintr-o documentaţie separată – comanda nr. dezvoltată de aquatherm ®. sunt eliminate costurile suplimentare necesare pentru curăţirea. tehnica de sudare cu mufă tip şa. sunt invizibile şi nu necesită întreţinere. in scopul fixarii aparatelor sportive. ramanand insa oricum felxibile.. D 18600. Se elimină astfel pierderea de spatiu care intervine în cazul instalaţiilor de încălzire montate aparent iar întreaga suprafaţă a sălii poate fi utilizată în mod optim. .cu lungime ajustabilă Ţevile pentru încălzire în pardoseala mobilă. Astfel este posibilă adaptarea individuală a capacităţii fiecărui circuit de încălzire. Conectarea ţevilor de încălzire se face prin intermediul distribuitoarelor ale căror circuite echipate cu robineţi de tur şi retur. Tăieturile ce se efectueaza mai târziu în pardoseală. Pentru circuite de încălzire similare din punct de vedere hidraulic se poate realiza un control al tuturor circuitelor conectate printr-un sistem central de control zonal. aquatherm® sunt aşezate pe direcţie transversală sau longitudinală printre elementele de infrastructură ale pardoselii. renovarea suprafeţelor încălzitoare etc. Ţevile de încălzire sunt integrate în pardoseală. costuri care intervin când încălzirea se realizează prin intermediul corpurilor statice. fac posibilă conectarea ţevilor de încălzire la un distribuitor continuu conform principiului Tichelmann. precum şi tehnica sistemelor aquatherm® coordonate optim. În cazul utilizării sistemului de încălzire prin pardoseală aquatherm® pentru sălile de sport. nu reprezintă o problemă pentru ţevile din plastic care sunt ancorate ferm în elementele construcţiei. Ţevile pot fi adaptate cerinţelor chiar şi după amplasare. Ca o alternativă.

. ţevile din polibutilenă sunt integrate sigur şi absolute rigid în zona netensionată a sistemului. direct pe betonul brut. Aşezarea ţevilor se face la distanţa proiectată. D 18610  Instalarea încălzirii prin pardoseală industrială ... fie cu şina elastică aquatherm®.. cu aquatherm®-masterclip . Ca urmare. Fixarea ţevilor încălzitoare se poate face fie cu aquatherm®-masterclip. conform solicitărilor beneficiarului.Sisteme de încălzire a pardoselilor industriale Armătura inferioară se amplasează pe izolaţia cu folie din polietilenă specificată de inginerul constructor. cu şină elastică aquatherm® Sistem de elemente aquatherm® valufix Izolaţie termică conform WSVO Informaţii tehnice detaliate sunt continute în documentaţie separată – comanda nr.  folie din polietilenă  armătură inferioară  aquatherm®-masterclip sau şină elastică aquatherm®  ţeavă de încălzire aquatherm®  piesă de distanţare  armătură superioară . respective luand in considerare WSVO.

în majoritatea cazurilor acesta va fi acoperit cu mochetă. Experienţa a arătat că la încăperile cu strat de finisaj din piatră. covoare. decrete. Determinarea distanţei între ţevi se face având în vedere caracteristicile de performanţă ale ţevii funcţionând individual. instrucţiuni şi standarde: ∗ ∗ ∗ ∗ legea economisirii de energiei (EnEG) decretul pentru sisteme de încălzire (HaizAnIV) decretul pentru costurile încălzirii (Heizkosten) decretul pentru protecţia termică (WschuVo) Proceduri contractuale la lucrări de construcţii. B şi C Protecţia la foc Protecţia termică la clădiri înalte Izolarea fonică la clădiri înalte Calculul necesarului de căldură la clădiri Sisteme de încălzire în pardoseală cu apă caldă Ţevi din plastic pentru încălzire în pardoseală cu apă caldă Echipamente de siguranţă pentru sistemele de încălzire cu apă caldă Apa de încălzire şi adaos la sistemele de încălzire Tehnici de încălzire ∗ DIN 196 ∗ DIN 4102 ∗ DIN 4108 ∗ DIN 4109 ∗ DIN 4701 ∗ DIN EN 1264 ∗ DIN 4726 ∗ DIN 4751 ∗ DIN 18380 Calcule În general. înainte de a proiecta sistemul de încălzire în pardoseală aquatherm ®. luand in considerare DIN 4701. În această situaţie este necesar să se ia în calcul o corecţie încă din faza de proiectare. La proiectare trebuie cunoscut tipul de strat de finisaj al pardoselii. decrete. . Acelaşi lucru este valabil şi pentru încăperile în care este posibil să intervină ulterior o înlocuire a stratului de finisaj.Proiectare/design Reglementări. etc. legi La proiectarea şi execuţia sistemelor de încălzire trebuie avute în vedere următoarele legi. se va lua în considerare la calculul de proiectare cel mai defavorabil strat de finisaj admis. La obiectivele al căror strat de finisaj va fi ales ulterior. trebuie calculat un necesar de căldură cât mai exact.

Bazele proiectării Pentru calculul sistemelor de încălzire prin pardoseală sunt necesare următoarele documente: . Necesarul specific de căldură redus qh (W/m2) se calculează cu următoarea formulă: qh = QBer Ar unde: QBer necesarul de căldură [W] Ar suprafaţa încăperii [m2] . asa cum este indicată în DIN 4701.calculul necesarului de căldură conform DIN 4701 . trebuie verificat dacă la distanţa aleasă între ţevi se poate menţine temperatura maxim admisă la suprafaţa pardoselii. În încăperile în care necesarul specific de căldură nu poate fi acoperit. rezultă că. în realitate.Temperatura suprafeţei pardoselii Din motive fiziologice şi medicale.desenele complete pe partea de construcţii . nu trebuie depăşite următoarele temperaturi ale suprafeţei pardoselii: 29º C în încăperile de recreere (clădiri de locuit şi birouri) 35º C în zonele perimetrale 33º C în băi şi piscine Când se face calculul pentru încăperi. este atinsă numai pentru câteva zile. Având în vedere faptul că temperatura exterioară convenţională. trebuie proiectate suprafeţe de încălzire aditionale.diagrama de pierdere de presiune în vane (robineţi) .caracteristicile de performanţă ale ţevilor relativ la distanţă .diagrama de pierdere de presiune în ţevile de încălzire La proiectarea încăperilor se poate lua în calcul necesarul de căldură redus Q Ber [W] ce se calculează după cum urmează: QN .qFB = QBer necesarul de căldură standard conform DIN 4701 aportul de căldură prin pardoseală necesarul de căldură redus [W] Necesarul de căldură standard QN [W] este decisiv pentru dimensionarea centralei termice şi calculul cantităţii de apă. temperaturile suprafeţelor pardoselii au valori considerabil mai mici decât cele determinate teoretic.

Metoda de calcul Metoda de calcul este aplicată conform DIN EN 1264. Băi: În băi. Temperatura suprafeţei este limitată conform ariei proiectate. . Temperaturile suprafeţei pot fi mai ridicate în comparaţie cu zonele de recreere. În cazul în care distanţa între ţevi în zonele de recreere este VA 100 sau VA 150. distanta la care sunt amplasate tevile poate să fie VA 50. Ariile din zonele perimetrale Aşezarea ţevilor în zonele perimetrale se poate face la distanţe mai mici pentru că aceste zone nu sunt utilizate atât de frecvent. Pentru o distanţă între ţevi VA 200 la VA 300 aceeaşi distanţă trebuie să fie VA 100. Lăţimea zonelor perimetrale nu trebuie să depăşească 1.0 m. astfel încât să fie posibilă o ajustare hidraulică. deoarece în aceste zone contactul direct (picior gol) cu pardoseala este cel mai frecvent. prin proiectarea se va alege şi executa o distanţă minimă de VA 150. Dacă zonele perimetrale trebuie să producă o cantitate extrem de mare de căldură. În general. Zonele de recreere Suprafeţele de recreere sunt amplasate ţinând seama de distanţa între ţevi calculată. de ex. distanţa de amplasare (VA) în zonele perimetrale trebuie să fie VA 75. Temperatura pe retur este limitată variabil la cel puţin ϑ i + 2ºC pentru fiecare încăpere. Se vor evita pe cât posibil deschiderile sub corpurile de mobilier încastrat în perete. In plus. zonele perimetrale (cu densitate mai mare a ţevilor încălzitoare) trebuie amplasate de lungul tuturor pereţilor cu legatura la exterior. de ex. suprafeţele vitrate mari. se va proiecta şi executa o distanţă de amplasare a tevilor de minim VA 100 mm (ţinând cont de temperatura maxim admisă pe suprafaţa pardoselii). ţinând cont şi de temperatura maxim admisă la suprafaţa pardoselii. Bucătării: Datorită faptului că în faza de proiectare finisajul pardoselii şi amplasarea mobilierului nu sunt cunoscute (în majoritatea cazurilor). zona vaselor WC şi în zonele circulate din jurul piscinelor. Pentru încăperi mici cu zone perimetrale mici se va alege modelul integrat. Astfel pot fi luate în considerare şi compensate pierderile mai mari de căldură. ex. Distanţe între ţevi mai mari de 30 cm sunt admise numai în cazuri excepţionale datorită variaţiilor mari ale temperaturilor pe suprafaţa pardoselii. în zonele perimetrale şi cele de recreere circuitul de încălzire va fi amplasat ca un circuit combinat. zonele perimetrale trebuie proiectate ca un circuit de încălzire independent. având propriul sistem de conexiuni. pereti pe care sunt amplasate si ferestrele.

plăci ceramice(gresie) . Canalele de conectare continue pot fi realizate cu aceeaşi emisie de căldură ca a circuitului de încălzire.05 – 0.01 – 0.15 m2K/W cca. 0. 0.covor . Finisajele pardoselii Finisajele pardoselii au o influenţă importantă asupra densităţii fluxului de căldură a sistemului de încălzire în pardoseală.02 m2K/W cca. pe lângă rezistenţa termică a pardoselii trebuie avută în vedere şi adaugată şi cea a posibilului strat acoperitor.075 m2K/W Simboluri „adecvat pentru sistemele de încălzire în pardoseală” Covoarele şi finisajele elastice ce pot fi utilizate pentru sisteme de încălzire în pardoseală sunt prevăzute de către producător cu un simbol corespunzător. 0.15 m2K/W La covoare. Canalele de conectare ce traversează încăperi cu circuite de încălzire independente trebuie să aibă aceeaşi distanţă între ţevi luând în calcul suprafaţa proiectată. 0. Covor Finisaj elastic . Va trebui făcută o corecţie a lungimilor canalelor de conectare pentru determinarea cantităţii de apă circulate.025 m2K/W cca.01 – 0. Valori standard pentru finisaje .035 – 0. linoleum cca.Conducte de legătură Canalele de conectare sunt canale ce fac legătura între circuitul distribuitor şi circuitele de încălzire. 0. Rezistenţa termică a finisajului depinde de natura materialului.025 – 0.marmură .parchet/lamelare . Rezistenţa termică maximă a finisajului este RλB = 0.PVC.15 m2K/W cca.

053 m2K/W Lungimea circuitului de încălzire La sistemele de încălzire în pardoseală aquatherm® lungimea maxim admisă a unui circuit de încălzire este de 120 m.0 m2 VA 250 30.02 m2K/W RλT = 0.10 m2K/W RλBm = 0. acesta va fi divizat în două circuite.1 W W = 30m 2 2 RλO = 0.Utilizarea covoarelor În cazul în care. rezultă lungimi mai mari de ţeavă.3 m2 VA 75 9. utilizând următoarea formulă: R λBm = A Ges ⋅ R λO + A B ⋅ R λT A Ges RλBm AGes AB RλO RλT = rezistenţa termică medie = suprafaţa totală = suprafaţa acoperită de covor = rezistenţa termică a suprafeţei acoperite = rezistenţa termică a covorului Exemplu de calcul: rezistenţa termică medie Exemplu: plăci din piatră 30 m2 acoperite cu covor 10 m2 Rezultat: R λBm m 2K m 2K 2 30m × 0.0 m2 VA 300 34. PVC. În încăperile în care.2 m2 VA 200 24. Dacă pierderea de presiune pe un circuit mai scurt de 120 m depăşeşte 350 mbar.02 + 10m × 0.6 m2 VA 150 19. Suprafaţa admisă pe fiecare circuit de încălzire (fără a socoti lungimile conductelor de legătură) este: VA 50 6. se va determina rezistenţa termică medie R λBm ţinând seama de proporţiile fiecărui strat.6 m2 VA 100 12. din calcule. parchet sau plăci lamelare sunt amplasate covoare sau carpete. trebuie prevăzute mai multe circuite de încălzire – pe cât posibil de aceeaşi lungime – cu scopul de a se realiza o echilibrare hidraulică a circuitelor. pe pardoseala din piatră.2 m2 .

un număr de conducte trebuie prevăzute cu izolaţie termică.45 A x 1.0 A x 8.15 A x 0.5 VA 100 A x 9.25 VA 200 A x 5.0 A x 25. în anumite condiţii.0 A x 1.45 A x 1.0 A x 40.45 A x 1.0 A x 1.5 VA 150 A x 6.15 A x 0.0 A x 1.0 VA 300 A x 3.0 A x 1.0 A x 1.45 A x 1.0 A: suprafaţa încălzită [m2] VA: distanţa de amplasare [mm] Nu este posibilă amplasarea la distanţă de 75 mm când se utilizează sistemul de elemente cu plăci de fixare 2 Nu sunt necesare dispozitivele de fixare a ţevilor când se utilizează sistemul de elemente cu plăci de fixare 3 Şina de fixare nu este adecvată pentru sistemul de elemente cu plăci de fixare 1 . Datorită faptului că şi aceste ţevi furnizează căldură este posibil ca.45 A x 1.0 VA 751 A x 12.0 A x 1. În acest caz.15 A x 0. Necesarul de material Determinarea cantităţilor de componente pentru sistemele aquatherm® se poate face în conformitate cu specificaţiile din următorul tabel: Necesar de materiale ţeavă de m încălzire ţeavă de bu 2 încălzire c alternativă pentru dispozitivul de fixare a ţevilor: VA 50 A x 19.0 A x 0.0 VA 250 A x 4.0 A x 20.0 A x 1.0 A x 1.0 A x 1.15 kg m2 A x 1.Zona de conectare la distribuţie În dreptul distribuitorului de încălzire ţevile sunt amplasate la distanţe foarte mici.15 A x 1.15 A x 0.15 A x 0.0 A x 1.0 şină de fixare3 izolaţie perimetrală aditiv pentru pardoseală aditiv special pentru pardoseală elementele sistemului m kg A x 1.0 A x 15.0 A x 1.45 A x 1.0 A x 10.0 A x 1.0 A x 1.45 A x 1.0 A x 1.0 A x 1.0 m A x 1.0 A x 0.5 A x 7.0 A x 1. să rezulte o temperatură a suprafeţei în această zonă mai mare decât cea admisă.0 A x 1.

375m) 0. rezultă un strat de acoperire a ţevilor Sű = 49 mm. conform DIN EN 18560. asupra densităţii fluxului aB factor al finisajului pardoselii aT factor de divizare (distanţa între ţevi) aU factor de acoperire aD factor al diametrului exterior al ţevii Δ ϑ excesul de temperatură datorat încălzirii H mT mU mD T (valabil pentru canale de ţevi 0. partea 2. Sű va fi = 48 mm.020m) valabil pentru diametre ale ţevii 0.030m 1− Sistemele de încălzire în pardoseală aquatherm® corespund sistemelor constructive A1. Puterile specifice pentru sisteme constructive singulare pot fi determinate din tabelele de dimensionare. În acest fel nu mai sunt posibile diferenţe de capacitate între sisteme comparabile din punct de vedere constructiv. Excesul de temperatură datorat încălzirii Δ ϑ se calculează ca medie logaritmică a H temperaturii pe tur ϑ a temperaturii pe retur ϑ şi a temperaturii încăperii ϑ În . Pentru ţevi de încălzire aquatherm® 17 x 2 mm şi pardoseală din beton clasa ZE 20. DIN EN 1264 introduce un mod uniform de calcul.012m ≤ D ≤ 0. V R i.Puterea termică conform DIN EN 1264 Până acum. ce permite determinarea datelor de capacitate ale tuturor sistemelor de încălzire în pardoseală. a grosimii ţevii şi o posibilă încastrare a ţevii.075 100(0. Caracteristica de performanţă descrie legătura între puterea termică q şi necesarul de exces de temperatură datorat încălzirii Δ ϑ.015m 250(D-0. trebuie determinată influenţa dilatării. . alegerea distanţei de aşezare s-a făcut ţinând seama de puterea termică dată de furnizorul sistemului. consecinţă.045m-Sű) valabil pentru stratul de acoperire al ţevilor Sű ≤ 0. unde s-a luat în considerare rezistenţa termică a H patru straturi de pardoseală.050 ≤ T ≤0. Când se utilizează ţevi de încălzire aquatherm® 16 x 2 mm şi pardoseală din beton clasa ZE 20. O comparaţie a echipamentelor de la mai mulţi furnizori având acelaşi sistem constructiv era aproape imposibilă datorită datelor de capacitate foarte diferite. Puterea termică a unui sistem de încălzire în pardoseală cu procedeu de amplasare umedă poate fi calculată pe baza următoarei formule: q = B ⋅ a B ⋅ aT mT ⋅ aU mU ⋅ aD mD ⋅ ∆ϑH Simbolurile au următoarele semnificaţii: B Influenţa materialului brut.

A si ϑ u i . =ϑ +∆ H. σ + 2 Dacă raportul σ/ Δ ϑ H>0.Ausi. Pentru valori ale fracţiei σj/ Δ ϑ H≤0. A si V u . finisajul pardoselii şi excesul de temperatură datorat încălzirii. Pentru băi Rλ. − i)− ϑ ϑ ∆H j ] atâta timp cât fracţia σj/ Δ ϑ H≤0. conform următoarei formule: σ= ⋅ ( ϑ As 2 j V . distanţa între ţevi. Temperaturile la suprafaţă rezultă prin limitarea valorilor densităţii fluxului de căldură dependent de finisajul pardoselii. Ausi .5 temperatura pe tur trebuie calculată după cum urmează: ϑ . A si ϑ u i . ui [ . 5 K. A si V u .00 m2K/W Dilatarea circuitului de încălzire în încăperea cea mai defavorizată se ridică la cca. ϑ . În consecinţă.∆ϑH = ϑV − ϑR ϑ − ϑi Ln V ϑR − ϑi Determinarea temperaturii pe tur La determinarea temperaturii pe tur se va lua în calcul o rezistenţă termică a finisajului podelei Rλ. Curbele de limitare sunt transpuse grafic şi nu trebuie depăşite sub nici o formă. +∆ Hj ) ϑ V 3 ⋅ ∆ Hj ϑ  −1   Testul termic . În celelalte încăperi pot rezulta cresteri mai mari în functie de necesarul de căldură. =ϑ +∆ H.5 dilatarea se calculează după cum urmează: σj =3 ⋅ ∆ Hj  1 + ϑ    4(ϑ .B = 0. Determinarea temperaturii de tur ϑ se face după cum urmează V. 2 σ σ + + 2 1 ∆ H.A si 2 ϑ u .10 m2K/W conform standardelor pentru încăperi de recreere.B = 0. debitul mediu de căldură este determinat ca o valoare mixtă între debitele medii de căldură ale tuturor circuitelor de încălzire şi poate fi calculat cu o aproximaţie predictibilă.5. Pentru toate celelalte încăperi funcţionând cu aceeaşi temperatură pe tur trebuie calculată dilatarea respectivă.

pivniţe) precum şi faţă de aerul conform WschuVo exterior şi sol 1) ex. Determinarea debitului mediu de căldură Debitul mediu de căldură mH al unui circuit de încălzire se calculează cu următoarea formulă: mH = R ϑ − ϑu AF ⋅q 1+ o + i o ⋅c W Ru q ⋅R u . Pentru sistemul valufix cu ţevi încălzitoare de 16 x 2 mm: 5 D 003 Pentru sistemul valufix cu ţevi încălzitoare de 17 x 2 mm: 5 D 024 Izolaţia termică faţă de nivelele inferioare În concordanţă cu tabelul următor pot fi stabilite trei cazuri diferite pentru rezistenţa termică minimă faţă de nivelul inferior: nr.25 Peste încăperi neîncălzite (ex. dr.Testul termic pentru sistemele de încălzire în pardoseală cu apă caldă. DGWK Berlin a eliberat autorizaţia de a purta însemnul de conformitate cu DIN şi marca de inspecţie. W. min [m2K/W] peste încăperi cu destinaţie I similară 0. coeficientul suplimentar χ=0 atunci când este posibilă o creştere a puterii termice prin creşterea temperaturii agentului de încălzire. a fost realizat de către prof.75 II III peste încăperi cu destinaţie diferită1) 1. Densitatea fluxului de căldură este identică cu necesarul de căldură pentru acoperirea puterii termice. izolaţia termică Rλ. Puterea termică de calcul rezultă conform DIN 4701 partea 3: Q H = + )Q N (1 χ În mod normal. DÄ. pentru sistemele aquatherm® „valufix” cu ţevi încălzitoare de 16 x 2 mm şi 17 x 2 mm. TH Darmstadt. împărţit la suprafaţa încălzită. Kast in „Tehnologia proceselor termice şi tehnici de încălzire”. aşa cum este cerut de standardul DIN EN 1264. încăperi de locuit peste încăperi cu destinaţie industrială Determinarea densităţii fluxului de căldură Puterea termică de calcul rezultă din necesarul de căldură redus determinat conform DIN 4701. ing.

2 S 1 R o = + R λ.17 m2K/W Pierderile de presiune: 16 x 2.0 mm .0 mm Pierderile de presiune: 17 x 2. respectiv Ru.093 m ⋅ K a λu a W Ru = Rλ. izolaţie+ Rλ.Rezistenţele termice şi rezistenţa la transfer termic se determină în sus.mortar+Ra. respectiv în jos in raport de rezistenţa parţială la transfer termic Ro. acoperire = 0.B + u cu 1 = 0.0 mm Pierderile de presiune: 20 x 2. acoperire cu Ra.acoperire+ Rλ.

4 27.7 25.7 24.0 28.2 26.3 21.5 23.1 25.9 21.00 0.0 23.0 26.9 24.00 0.7 25.4 26.0 mm VA 50 1 VA 75 3 q W m2 71 64 58 52 42 34 84 78 71 64 49 41 98 89 80 72 57 48 110 100 90 80 64 52 129 117 106 95 75 62 2 VA 100 q W m2 65 59 54 49 39 32 78 75 65 58 45 38 89 82 75 68 52 44 101 92 84 76 60 50 120 110 100 90 71 60 2 VA 150 q W m2 55 50 46 42 34 30 65 60 55 50 41 35 75 69 64 59 48 40 88 82 75 68 55 48 102 94 87 79 63 53 2 VA 200 q W m 2 2 VA 250 q W m 2 2 VA 300 q W m2 37 34 32 30 35 22 42 40 38 36 31 28 50 46 43 40 35 31 58 54 51 48 40 35 65 61 57 53 47 41 2 t1 C o Tipul suprafeţei de acoperit Neacoperită mozaic ≤ 15 mm Rλ B = m2 k W 0.4 26.8 22.9 21.015 0.3 26.4 27.1 23.1 19.4 28.10 0.2 25.3 24.3 24.1 26.00 0.7 25.2 23.5 22.10 0.0 22.15 0.7 25.2 29.8 27.4 25.3 23.5 27.4 27.2 29.5 19.0 25.0 28.9 24.6 22.1 30.7 29.3 26.7 26.0 25.8 27.9 24.1 26.3 25.0 26.8 26.030 0.4 28.5 21.7 20.0 25.2 22.0 26.0 25.6 24.2 26.4 29.030 0.6 27.030 0.8 27.3 22.8 30.4 20.1 20.5 23.0 25.4 28.0 mm cu o pardoseală de acoperire de Su=49 mm.05 0.2 28.6 28.4 27.5 24.1 27.5 21.030 0.0 29.9 23.2 24.0 20.0 23.5 19.8 26.05 0. 1 2 t1=temperatura de cameră tFm=temperatura medie a pardoselei q=coeficient specific de încălzire Rλ B= coeficient de emisie VA=distanţa între ţevile de încălzire 3 =distanţa de 75 mm nu este valabilă în cazul sistemelor cu placi EPS -45 Încălzire la temperatura apei de 40oC .0 26.8 27.1 26.9 25.0 26.6 21.6 23.15 0.3 21.7 28.05 0.7 22.6 27.3 23.10 0.6 27.3 24.7 29.1 28.6 29.015 0.5 23.15 q W m2 78 72 64 57 45 38 90 85 76 68 52 44 105 97 85 76 60 50 120 110 98 87 68 57 141 131 118 103 80 67 2 tFm C tFm C tFm C tFm C tFm C tFm C tFm C o o o o o o o 32.7 24.4 28.3 26.0 24.1 22.1 27.4 21.3 27.4 28.4 25.7 30.1 48 45 42 39 31 28 58 53 49 45 38 32 65 60 56 51 42 38 75 69 64 59 50 43 88 82 75 69 58 50 28.3 29.8 25.0 26.0 24.05 0.0 19.8 25.8 24.00 0.05 0.3 30.4 26.030 0.10 0.4 20.6 24.4 24.9 24.7 27.4 24.9 22.0 22.9 22.7 28.7 23.0 23.7 28.3 25.00 0.7 26.0 28.1 23.6 24.15 0.9 21.1 29.5 29.4 25.1 27.3 25.7 30.7 20.7 26.7 25.015 0.8 26.1 20.1 24.0 20.5 26.1 27.1 27.5 25.1 27.7 27.0 24 C o mozaic ≤ 25 mm parchet 10 mm covor covor neacoperită mozaic ≤ 15 mm 22 C o mozaic ≤ 25 mm parchet 10 mm covor covor neacoperită mozaic ≤ 15 mm 20 C o mozaic ≤ 25 mm parchet 10 mm Covor Covor neacoperită mozaic ≤ 15 mm 18 C o mozaic ≤ 25 mm parchet 10 mm Covor Covor neacoperită mozaic ≤ 15 mm 15 C o mozaic ≤ 25 mm parchet 10 mm Covor Covor Datele din tabel sunt calculate pentru ţeava de 16x2.6 27.7 21.6 26.8 27.8 24.1 25.8 27.0 28.5 24.2 21.2 23.0 29.015 0.15 0.1 27.3 23.5 27.4 23.4 27.8 24.5 24.6 26.Încălzire la temperatura apei de 35oC Valorile de calcul din tabel corespund ţevii de 16 x 2.9 27.015 0.0 23.5 27.0 26.0 26.10 0.6 20.8 29.4 24.2 28.1 26.8 25.2 23.6 25.2 27.6 28.6 24.8 28.5 21.2 28.6 30.8 28.8 42 40 36 34 28 25 49 46 42 39 33 29 57 52 49 45 38 33 63 59 55 52 44 38 75 70 65 60 52 44 28.0 23.1 27.3 27.6 22.

030 0.0 mm VA 50 VA 75 3 VA 100 VA 150 VA 200 VA 250 VA 300 .4 32.10 0.0 24oC mozaic ≤ 25 mm parchet 10 mm Covor Covor neacoperită mozaic ≤ 15 mm 22 C o mozaic ≤ 25 mm parchet 10 mm Covor covor neacoperită mozaic ≤ 15 mm 20 C o mozaic ≤ 25 mm parchet 10 mm covor covor neacoperită mozaic ≤ 15 mm 18oC mozaic ≤ 25 mm Parchet 10 mm Covor Covor neacoperită mozaic ≤ 15 mm 15 C o mozaic ≤ 25 mm parchet 10 mm Covor Covor Datele din tabel sunt calculate pentru ţeava de 16x2.0 mm VA 50 1 VA 75 3 q W m2 105 96 87 78 61 51 120 109 99 89 69 58 129 117 106 95 75 62 145 132 120 108 84 70 162 148 134 120 95 78 2 VA 100 q W m2 97 88 80 72 58 48 110 100 91 82 65 55 120 110 100 90 71 60 133 122 111 100 80 68 150 137 124 111 90 74 2 VA 150 q W m2 83 75 69 63 52 43 94 85 78 71 59 50 102 94 87 79 63 53 114 105 96 88 71 61 128 118 108 98 80 69 2 VA 200 Q W m2 71 65 60 55 46 40 81 75 69 63 52 47 88 82 75 69 58 50 98 90 84 78 63 54 110 101 93 85 71 61 2 VA 250 q W m2 60 57 52 48 41 36 69 63 59 55 47 40 75 70 65 60 52 44 82 78 72 66 57 49 95 88 82 76 64 57 2 VA 300 q W m2 53 49 46 43 38 33 60 56 53 50 42 38 65 61 57 53 47 41 72 68 64 60 51 47 82 77 72 67 58 51 2 t1 C o Tipul suprafeţei de acoperit Neacoperită mozaic ≤ 15 mm Rλ B = m2 k W 0.8 29. 1 2 t1=temperatura de cameră tFm=temperatura medie a pardoselei q=coeficient specific de încălzire Rλ B=coeficient de emisie VA=distanţa între ţevile de încălzire 3 =distanţa de 75 mm nu este valabilă în cazul sistemelor cu placi EPS -45 Încălzire la temperatura apei de 45oC Valorile de calcul din tabel corespund ţevii de 16 x 2.0 24.2 27.7 23.0 28.4 25.0 27.3 32.2 32.7 26.5 30.6 28.1 21.5 22.1 28.8 29.15 0.8 31.7 24.8 31.2 27.1 28.5 24.05 0.5 28.00 0.6 29.9 27.9 30.4 27.6 31.3 27.4 29.015 0.7 21.5 27.7 30.3 28.2 28.0 27.8 26.7 24.00 0.7 29.9 26.1 25.6 29.5 29.2 30.5 24.4 30.3 30.15 0.4 27.0 26.4 26.4 28.15 0.030 0.7 23.1 33.015 0.3 24.5 30.3 24.4 27.7 26.2 26.6 30.015 0.9 28.5 31.0 27.0 24.4 28.6 30.8 26.1 29.5 28.6 23.5 26.0 28.0 31.2 29.0 27.9 31.7 29.6 28.9 25.2 29.5 29.2 24.1 25.9 29.8 29.7 27.0 22.030 0.2 23.0 mm cu o pardoseală de acoperire de Su=49 mm.6 27.2 28.8 22.4 30.3 27.4 27.10 0.3 30.7 31.030 0.0 23.6 32.0 20.1 24.7 25.015 0.2 28.1 33.9 27.2 26.0 28.10 0.05 0.9 22.5 28.0 21.3 31.5 33.9 30.2 21.0 27.6 28.5 24.5 22.9 29.1 32.3 25.2 30.8 28.9 26.3 27.10 0.6 26.3 24.7 25.6 25.0 30.015 0.0 25.7 22.4 29.6 26.6 23.1 27.1 25.3 25.2 29.7 28.5 22.7 29.8 26.7 28.9 26.0 29.7 30.15 q W m2 113 105 92 82 64 53 128 118 104 91 71 59 141 131 118 103 80 67 154 143 128 111 88 72 178 165 148 129 100 82 2 tFm C tFm C tFm C tFm C tFm C tFm C tFm C o o o o o o o 34.5 29.5 25.6 27.8 27.6 27.3 31.9 26.9 23.1 26.4 22.10 0.9 27.1 27.9 23.2 25.5 28.7 25.0 24.5 31.3 21.9 26.7 28.00 0.7 24.05 0.4 25.9 26.3 30.4 25.4 32.3 28.5 19.8 32.3 29.7 27.3 20.15 0.9 27.5 26.9 25.3 26.1 28.0 24.9 32.3 25.0 22.4 29.0 24.8 30.7 26.5 24.05 0.2 27.0 26.6 27.7 25.5 29.4 22.030 0.Valorile de calcul din tabel corespund ţevii de 16 x 2.2 23.4 29.05 0.3 31.6 23.6 31.9 26.00 0.00 0.5 26.5 25.7 25.

1 33.030 0.0 32.1 34.3 21.3 25.0 mm VA 50 1 VA 75 3 q 2 VA 100 q 2 VA 150 q 2 VA 200 q 2 VA 250 q 2 VA 300 q 2 t1 Rλ B = q 2 tFm tFm tFm tFm tFm tFm tFm .7 29.4 27.2 30.0 32.5 27.5 33.5 24.9 28.3 28.6 27.9 31.9 27.5 30.3 30.8 28.2 34.8 31.4 31.4 29.9 29.5 29.4 27.2 26.2 21.1 28.9 26.3 26.10 0.05 0.1 35.7 24oC mozaic < 25 mm parchet 10 mm Covor Covor neacoperită mozaic < 15 mm 22 C o mozaic < 25 mm parchet 10 mm Covor Covor neacoperită mozaic < 15 mm 20 C o mozaic < 25 mm parchet 10 mm covor covor neacoperită mozaic < 15 mm 18oC mozaic < 25 mm parchet 10 mm covor covor neacoperită mozaic < 15 mm 15 C o mozaic < 25 mm parchet 10 mm covor covor Datele din tabel sunt calculate pentru ţeava de 16x2.030 0.4 32.6 28.1 33.1 29.2 33.2 31.10 0.8 23.0 34.00 0.0 mm cu o pardoseală de acoperire de Su=49 mm.4 25.4 32.8 25.3 28.00 0.5 30.10 0.0 35.15 q W m2 149 139 122 108 85 70 163 152 135 119 92 77 178 165 148 129 100 82 192 179 158 139 109 89 213 198 175 154 120 100 2 tFm C q W m2 137 125 114 102 80 66 152 138 125 112 89 73 162 148 134 120 95 78 179 162 147 132 105 86 195 177 160 143 114 95 2 tFm C q W m2 127 117 106 95 76 64 141 129 117 105 84 70 150 137 124 111 90 74 165 150 136 122 97 82 180 164 149 134 107 90 2 tFm C q W m2 108 100 92 84 67 57 120 110 101 92 75 63 128 118 108 98 80 69 139 128 117 107 87 73 153 141 130 118 96 81 2 tFm C q W m2 93 86 80 74 61 52 102 94 87 80 68 58 110 101 93 85 71 61 119 110 101 93 78 68 131 122 112 102 86 73 2 tFm q W m2 79 73 68 63 53 47 88 81 76 70 59 52 95 88 82 76 64 57 102 95 88 82 69 60 113 105 98 91 78 68 2 tFm C q W m2 69 65 60 57 49 44 75 71 67 63 53 48 82 77 72 67 58 51 89 83 77 72 63 55 99 92 86 80 70 61 2 tFm C o o o o o C o o 36.4 30.0 32.015 0.7 28.8 32.8 29.15 0.6 35.3 27.4 25.15 0.0 26.0 28.3 30.8 31.2 31.8 27.3 26.3 22.030 0.5 27.030 0.9 29.7 23.8 33.6 28.1 24.5 29.9 29.4 31.015 0.3 25.15 0.05 0.9 24.1 26.8 31.5 25.5 29.7 31.6 25.3 27.9 23.9 26.6 31.8 32.1 t1 C o Tipul suprafeţei de acoperit Neacoperită mozaic < 15 mm Rλ B = m2 k W 0.9 28.7 24.4 28.2 33.15 0.7 29.7 28.0 28.00 0.1 29.1 30.9 31.0 31.2 33.2 23.0 36.6 27.9 23.5 34.8 27.3 31.015 0.2 26.6 25.1 32. 1 2 t1=temperatura de cameră tFm=temperatura medie a pardoselei q=coeficient specific de încălzire Rλ B=coeficient de emisie VA=distanţa între ţevile de încălzire 3 =distanţa de 75 mm nu este valabilă în cazul sistemelor cu placi EPS -45 Încălzire la temperatura apei de 35oC Valorile de calcul din tabel corespund ţevii de 20 x 2.2 22.4 29.8 26.7 33.7 26.8 31.1 28.1 28.0 30.3 29.7 28.4 25.3 28.3 33.1 26.2 35.10 0.3 26.5 23.5 32.2 33.3 28.2 34.5 34.8 30.6 25.6 28.8 30.1 23.3 32.1 27.1 27.9 31.4 23.9 31.3 29.0 29.7 30.6 27.5 30.8 34.2 29.5 27.015 0.5 24.8 22.00 0.05 0.8 27.6 27.3 22.0 34.6 23.8 29.3 30.7 25.5 28.3 30.5 20.015 0.0 27.0 25.7 26.1 26.0 32.4 27.7 30.4 29.5 30.0 24.05 0.0 29.0 30.7 22.5 27.4 23.8 25.0 27.3 30.8 29.5 36.0 30.0 35.0 28.030 0.4 30.3 31.1 28.1 25.9 27.8 21.0 25.9 28.3 33.6 24.2 24.2 32.6 26.3 32.6 31.2 27.6 30.3 29.7 30.05 0.10 0.1 24.9 36.00 0.8 26.0 30.7 28.

3 28.015 0.3 24.7 25.15 0.6 19.15 0.9 26.0 48 45 40 39 32 28 58 51 47 46 38 33 65 60 54 51 44 38 70 65 59 56 47 40 81 75 69 66 55 47 28.0 27.5 30.7 23.15 W m2 - o C - W m2 78 68 61 56 44 36 89 80 71 65 51 42 103 93 82 75 58 48 117 105 92 86 79 55 137 123 109 100 78 64 o C W m2 70 65 59 52 41 33 82 74 67 61 49 40 95 85 77 70 55 45 109 97 87 80 62 51 128 115 101 93 74 91 o C W m2 60 54 48 45 37 31 70 62 58 52 42 37 80 71 65 61 49 41 94 83 75 70 58 48 110 98 89 83 77 57 o C W m 2 o C W m 2 o C W m2 42 39 36 35 29 26 49 45 41 40 33 29 55 50 46 45 39 34 60 56 53 50 42 38 70 65 60 59 50 44 o C 31.7 26.7 24.3 23.5 22.05 0.4 21.7 25.5 28.6 24.3 25.6 28.4 24.3 28.2 23.5 26.8 22.5 26.6 28.8 22.1 23.6 30.4 23.7 26.4 27.2 19.05 0.9 25.3 29.8 25.3 22.0 25.10 0.1 22.9 24.4 23.1 25.6 28.4 26.3 23.030 0.6 29.5 2.3 24.4 26.0 25.6 24.7 20.8 24.6 27.6 27.2 21.6 28.9 21.0 23.8 19.2 28.0 25.1 21.9 24.4 21.5 24.9 26.5 26.4 24.8 27.0 23.0 29.3 23.015 0. 1 2 t1=temperatura de cameră tFm=temperatura medie a pardoselei q=coeficient specific de încălzire Rλ B= coeficient de emisie VA=distanţa între ţevile de încălzire 3 =distanţa de 75 mm nu este valabilă în cazul sistemelor cu placi EPS -45 Încălzire la temperatura apei de 40oC Valorile de calcul din tabel corespund ţevii de 20 x 2.0 22.5 26.1 28.00 0.7 21.1 29.7 29.2 20.2 28.5 23.8 28.1 26.0 26.6 23.3 26.05 0.5 27.15 0.5 26.5 27.0 28.015 0.5 21.8 20.0 26.2 27.3 21.7 26.5 21.4 21.5 24.1 24.05 0.7 24.6 26.10 0.6 27.2 24.8 26.8 26.4 27.8 27.7 28.8 27.3 23.1 22.7 25.o C Tipul suprafeţei de acoperit Neacoperită mozaic < 15 mm m2 k W 0.6 27.8 23.3 26.0 mm VA 50 1 VA 75 3 q W m2 2 VA 100 q W m2 2 VA 150 q W m2 2 VA 200 Q W m2 2 VA 250 q W m2 2 VA 300 q W m2 2 t1 C o Tipul suprafeţei de acoperit Rλ B = m2 k W q W m2 2 tFm C tFm C tFm C tFm C tFm C tFm C tFm C o o o o o o o .8 25.2 29.8 25.3 24 C o mozaic < 25 mm parchet 10 mm covor covor neacoperită mozaic < 15 mm 22 C o mozaic < 25 mm parchet 10 mm covor covor neacoperită mozaic < 15 mm 20 C o mozaic < 25 mm parchet 10 mm covor covor neacoperită mozaic < 15 mm 18oC mozaic < 25 mm parchet 10 mm covor covor neacoperită mozaic < 15 mm 15 C o mozaic < 25 mm parchet 10 mm covor covor Datele din tabel sunt calculate pentru ţeava de 20x2.1 20.4 25.2 24.2 24.2 30.4 27.4 24.1 27.7 23.0 22.9 25.030 0.030 0.8 25.10 0.9 25.3 27.9 24.4 26.00 0.10 0.7 28.015 0.7 23.5 26.8 24.00 0.7 29.8 27.0 mm cu o pardoseală de acoperire de Su=45 mm.4 27.6 25.8 23.4 23.015 0.0 27.1 25.9 25.1 25.0 30.9 20.00 0.1 29.5 25.3 24.0 26.1 20.9 28.1 28.6 27.9 22.8 27.0 27.7 20.6 26.2 27.05 0.7 29.7 25.0 28.4 55 49 42 41 34 29 65 59 52 50 40 35 70 65 59 56 46 39 81 74 68 64 53 45 96 88 79 75 60 52 29.1 26.9 27.3 25.3 27.030 0.1 22.5 25.15 0.030 0.10 0.6 22.7 24.0 26.00 0.

3 24.5 23.2 22.15 0.9 26.7 25.5 25.7 25.9 30.9 27.0 mm cu o pardoseală de acoperire de Su=45 mm.9 31.7 2.0 22.5 26.0 29.4 25.1 27.015 0.030 0.2 21.7 29.3 26.2 29.6 26.1 32.5 32.9 28.8 28.2 29.7 23.00 0.5 28.1 23.3 26.3 30.8 29.8 26.05 0.8 24.4 27.8 23.7 23.0 30.05 0.7 26.2 28.9 27.1 28.8 27.7 28.2 25.7 28.4 29.3 30.6 28.2 27.1 25.3 mozaic < 25 mm parchet 10 mm Covor Covor Neacoperită mozaic < 15 mm 22 C o mozaic < 25 mm parchet 10 mm Covor Covor Neacoperită mozaic < 15 mm 20oC mozaic < 25 mm parchet 10 mm Covor Covor Neacoperită mozaic < 15 mm 18 C o mozaic < 25 mm parchet 10 mm Covor Covor neacoperită mozaic < 15 mm 15 C o mozaic < 25 mm parchet 10 mm covor covor Datele din tabel sunt calculate pentru ţeava de 20x2.5 22.3 69 62 57 55 45 39 75 69 63 60 50 44 80 75 69 66 55 47 90 83 76 71 60 52 104 96 88 82 70 60 30.8 28.00 0.9 29.3 23.3 25.0 27.05 0.1 25.0 22.9 29.8 28.4 27.10 0.6 24.8 24.8 29.0 2.0 24.5 29.5 26.4 26.6 25.9 22.2 28.8 25.3 28.6 27.4 36.4 28.1 26.7 21.00 0.9 28.3 23.5 26.5 20.8 22.7 23.030 0.1 27.6 27.3 24.0 33.7 58 53 49 47 40 35 65 59 55 53 46 40 71 65 60 59 50 44 79 71 67 64 55 49 90 84 79 75 64 56 29.0 28.00 0.2 24.1 29.2 25.030 0.015 q W m2 - 2 tFm C - tFm C tFm C tFm C tFm C tFm C tFm C o o o o o o o 24oC 36.4 77 69 61 59 50 41 89 80 72 69 57 49 96 86 79 73 61 52 104 94 86 81 79 58 120 109 99 95 78 67 31.2 29.2 27.015 0.0 mm VA 50 1 VA 75 3 q W m2 144 130 2 VA 100 q W m2 140 126 2 VA 150 q W m2 112 100 2 VA 200 Q W m2 100 90 2 VA 250 q W m2 85 79 2 VA 300 q W m2 75 69 2 t1 C o Tipul suprafeţei de acoperit Neacoperită mozaic < 15 mm Rλ B= m2 k W 0.015 0.9 21.3 31.8 32.0 20.2 27.7 28.015 0.4 29.8 25.5 35.030 0.3 29.00 0.4 27.6 24.4 29.1 27.030 0.7 23.7 24.2 31.3 30.2 88 79 70 66 52 44 100 98 80 77 61 50 110 98 89 83 77 57 119 106 96 90 73 61 138 121 110 103 84 70 32.1 25.Neacoperită mozaic < 15 mm 24 C o 0.5 29.9 27.7 22.10 0.1 30.15 0.05 0.9 20.3 26.4 27.3 25.4 20.7 32.2 30.7 27.2 35.4 .4 31.9 30.8 27.2 25.8 25.7 25. 1 2 t1=temperatura de cameră tFm=temperatura medie a pardoselei q=coeficient specific de încălzire Rλ B=coeficient de emisie VA=distanţa între ţevile de încălzire 3 =distanţa de 75 mm nu este valabilă în cazul sistemelor cu placi EPS -45 Încălzire la temperatura apei de 45oC Valorile de calcul din tabel corespund ţevii de 20 x 2.15 0.0 30.0 33.15 0.1 26.2 24.7 26.8 31.9 31.5 27.2 31.9 23.4 26.7 30.7 29.3 29.1 28.2 22.5 31.8 27.8 29.7 27.4 25.1 34.6 27.7 28.6 27.5 27.15 - - 109 99 88 80 63 52 123 111 98 90 71 59 137 123 109 100 78 64 149 134 119 108 85 70 173 157 138 126 99 81 33.5 21.10 0.10 0.0 32.9 26.3 24.0 31.4 30.8 28.5 25.9 30.9 32.05 0.7 26.0 24.3 27.9 31.4 29.6 22.4 30.9 28.6 23.015 0.3 21.7 24.3 28.6 27.10 0.00 0.6 24.4 101 91 81 76 60 50 118 105 93 87 69 56 128 115 102 94 74 61 140 127 111 102 81 68 160 144 128 118 94 78 33.2 31.

0 28.6 27.00 0.1 30.4 26.0 mm cu o pardoseală de acoperire de Su=45 mm.9 28.8 32.3 27.8 28.9 27.9 23.6 25.4 35.5 31.2 29.8 30.4 24.3 23.05 0.3 26.5 25.1 30.3 32.3 29.4 26.7 31.7 28.0 28.4 29.5 27.0 32.0 27.7 63 60 52 45 82 76 70 68 58 50 90 84 79 75 64 56 98 89 83 79 68 60 109 99 91 88 75 66 29.2 26.7 26.3 26.6 33.0 34.0 21.9 28.7 30.0 28.8 82 78 63 55 110 100 90 87 71 60 121 109 99 95 78 66 128 114 103 99 82 70 144 129 118 111 93 79 31.5 31.5 23.7 21.030 0.00 0.3 23.10 0.015 0.7 28.2 24.5 26.2 26.9 29.1 28.5 31.1 32.5 30.015 0.1 33.0 31.8 34.4 31.mozaic < 25 mm parchet 10 mm Covor Covor Neacoperită mozaic < 15 mm 22 C o 0.3 27.1 25.1 26.7 24.8 33.15 0.015 0.05 0.0 27.7 33.15 0.05 0.3 24.9 29.15 0.0 27.8 29.030 0.8 28.5 24.2 mozaic < 25 mm parchet 10 mm Covor Covor Neacoperită mozaic < 15 mm 20oC mozaic < 25 mm parchet 10 mm Covor Covor Neacoperită mozaic < 15 mm 18 C o mozaic < 25 mm parchet 10 mm Covor Covor Neacoperită mozaic < 15 mm 15 C o mozaic < 25 mm parchet 10 mm covor covor Datele din tabel sunt calculate pentru ţeava de 20x2.5 28.5 26.2 29.8 33.3 29.5 26.7 30.8 23.1 27.1 26.0 27.6 31.5 29.1 28.0 25.2 24.2 91 86 69 59 125 111 100 96 77 65 138 121 110 104 84 70 145 129 117 110 90 75 163 146 131 125 101 85 32. Exemple: Pierderea de presiune pe circuitul cel mai dezavantajat Δpu = 225 mbar .5 24.9 23.8 31.8 110 100 79 65 146 132 119 109 86 70 160 144 128 119 92 79 170 153 138 128 100 84 190 171 151 140 110 91 33.2 24.05 0.1 29.1 22.5 28.4 35.7 29.3 28. Diferenţa de presiune de pe circuitul cu cea mai mare pierdere de presiune trebuie sa fie ajustată cu robinetul de control fin.4 30.3 28.0 30.2 29.3 72 69 58 49 94 86 79 76 64 54 104 96 88 82 70 62 110 101 93 88 75 65 126 115 105 100 84 72 30.6 27.3 28.6 29.7 28.015 0.3 25.4 32.5 28.3 30.5 29.3 29.05 0.7 29.9 29.7 29.7 29.0 31.3 27.0 31.7 29.0 25.2 31.030 0.3 33.030 0.6 32.0 24.9 25.5 32.8 26.7 26.7 23.0 24.8 26.9 29.1 29.9 24.1 25.9 34.2 27. 1 2 t1=temperatura de cameră tFm=temperatura medie a pardoselei q=coeficient specific de încălzire Rλ B=coeficient de emisie VA=distanţa între ţevile de încălzire 3 =distanţa de 75 mm nu este valabilă în cazul sistemelor cu placi EPS -45 Presetarea robinetelor de reglaj fin Circuitele de încălzire prezintă pierderi de presiune diferite datorită lungimilor inegale şi utilizării diferenţiate.0 28.1 27.0 22.3 27.5 30.2 30.15 - - 115 105 83 69 258 141 125 115 90 74 174 168 139 128 100 81 208 169 149 136 108 88 208 185 162 150 118 98 34.4 22.6 30.8 31.10 0.8 29.10 0.15 0.8 27.9 21.4 29.7 29.10 0.7 30.00 0.7 27.00 0.9 26.1 31.7 26.6 34.3 27.7 27.030 0.2 30.0 32.0 25.10 0.1 29.3 30.

Pierderea de presiune pe circuitul ce trebuie controlat ΔpHK = 50 mbar Diferenţa de presiunea ce trebuie ajustată Δp = 175 mbar Cantitatea de apă circulată mG = 75 kg/h Diagrama: setarea cursei robinetului Vasul de expansiune cu membrană O atenţie specială trebuie acordată dimensionării vasului de expansiune cu membrană aferent sistemului de încălzire în pardoseală. Un vas de expansiune sub presiune ce a fost corect dimensionat şi integrat în instalaţia de încălzire îndeplineşte următoarele funcţii: • preia volumul de dilatare în timpul fazei de încălzire • stochează rezerva de apă ce va fi introdusă în sistem la nevoie. ex. la răcire sau când apar pierderi • menţine presiunea în sistem . Trebuie luat în considerare că la o execuţie oricât de „strânsă” există pierderi la scara mică în instalaţie datorită evaporării apei de încălzire.

59 3.18 4.29 adaos de 20% 0.55 5.35 7.71 2.39 2.60 3.47 6.43 7.87 5.97 adaos de 10% 0.15 6.25 adaos de 50% 1.23 4.85 2.75 2.32 0.11 1.87 6.93 adaos de 40% 1.54 3.57 Moduri de aşezare a ţevii pe teren .55 4.67 3.57 3.11 6.82 1.04 0.56 4.85 5.35 6.99 7.57 5.75 7.43 1.04 2.19 5.50 0.88 4.71 5.08 1.31 5.28 1.50 4.49 2.81 3.21 4.86 4.78 2.51 6.28 2.76 1.72 2.23 5.35 4.79 1.96 1.01 6.Pentru o dimensionare corectă sunt necesari următorii termeni: n h pSV ΔpA Df VH Ve VA VN VV pa pe ϑ V = coeficientul de dilatare al apei în % (vezi tabelul) = înălţimea statică = presiunea de declanşare a supapei de siguranţă = diferenţa de presiune de lucru (toleranţa la declanşarea supapei de siguranţă) = factor de presiune = mărimea nominală = volumul de dilatare = conţinutul de apă al instalaţiei = volumul nominal al vasului de expansiune = recipient de apă (vasul tampon) = presiunea iniţială în bar absolut = presiunea finală în bar absolut = temperatura maximă pe tur Coeficienţii de dilatare a apei cu şi fără adăugarea de componente anti-îngheţ temperatura ºC 10 20 30 40 50 60 70 80 85 90 95 100 105 107 110 120 130 fără adaos 0.67 5.17 2.91 4.74 4.63 8.18 0.35 2.61 adaos de 30% 0.46 1.96 4.91 5.61 4.53 2.60 1.31 8.53 4.93 5.64 0.89 4.29 4.24 3.07 5.31 3.21 1.03 6.07 2.33 5.19 6.44 0.99 3.25 5.21 3.63 6.03 2.99 5.90 3.92 3.14 1.40 1.95 6.79 6.67 7.22 3.

.

parter nivel superior .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful