Macam macam sujud

1. Sujud Tilawah a. Pengertian Tilawah berasal dari kata tala yaitu tilawatan artinya ³Bacaan´. Jadi Sujud Tilawah adalah sujud bacaan atau mendengar ayat sajadah. Sujud tilawah dilakukan satu kali baik dalam shalat maupun luar shalat, barang siapa yang membaca atau mendengar ayat sajadah, disunatkan bertakbir lalu sujud dan membaca doa sujud Tilawah. Nabi bersabda : Dari Ibnu Umar ra. Berkata : ³Sesungguhnya Nabi SAW pernah membaca Alqur¶an di depan kami ketika beliau melalui (membaca) ayat sajadah beluai takbir, lalu sujud kamipun sujud pula bersama-sama beliau´. (HR. Turmudzi). Bagi orang yang tidak shalat tapi dia mendengarkan bacaan ayat sajadah maka dia pun disunatkan sujud tilawah semata-mata ikut imam yang melakukan shalat tilawah. Selanjutnya apabila ia mengikuti imam sujud atau makmum melakukan sujud tilawa tetapi imam tidak melakukannya maka batallah shalatnya kecuali makmum masbuk yang tidak tahu bahwa sujud yang dilakukan imam itu adlah sujud tilawah. Rukun Sujud Tilawah : - Niat Sujud Tilawah - Takbiratul Ihram - Memberi salam sesudah sujud Bacaan sujud tilawah adalah ³Subhaanallah Walhamdulillah Walaa Ilaaha Illallah Allahu Akbar´ 3x. Diantara ayat alqur¶an sebagai ayat sajadah antara lain : - Surat Al-A¶raf : 206 - Surat Maryam : 58 - Surah An-Najm : 62 - Surah Al-Alaq : 19 - Surah Insyiqaaf : 21

bahaya dan kesulitan. 2. keberhasilan dan juga terhindar dari musibah. Nabi Muhammad SAW bersabda : Dari Abu Bakrah. tapi yang lebih utama (afdhal) dilakukan sebelum melakukan aktifitas lainnya termasuk zikir sesudah shalat. (H. setelah itu. sujud syukur adalah sujud sebanyak 3 x dan sujud syukur tidak harus menghadap kiblat. Bacaan sujud pertama adalah : ³Subhaanallah Walhamdulillah Walaa Ilaaha Illallah Allahu Akbar´ dibaca 10 x. Cara Shalat Syukur Cara melakukan sujud syukur berbeda dengan sujud tilawah dan sujud sahwi. Cara Melakukan Sujud Tilawah .Dan banyak lagi surah yang lain. hanya dilakukan sesudah shalat (salam) atau diluar shalat. Sujud Syukur a. atau kabar suka. .Sehabis membaca ayat sajadah posisi sebaiknya menghadp kiblat . Sujud kedua Do¶a sapu jagat : ³Rabbanaa Aatina Fiddunyaa hasanah waa fil aakhirati hasanah waa qinaa µazabannar´. Sujud ini dilakukan karena kita mendapatkan suatu keselamatan atau keberuntungan. sesungguhnya Nabi SAW: ³ Apabila datang kepada Allah beliau mendapat suatu yang menggembirakan.Bangun dari sujud (duduk diantara dua sujud) kemudian salam Dan apabila sujud tilawah dilakukan dalam shalat maka cara melakukannya adalah : sehabis membaca surah yang didalamnya ayat sajadah (pad waktu berdiri dirakaat pertama atau kedua)o langsung bertabir untuk sujud dan sujudnya satu kali dan bacaan sujudnya. takbir lagi untuk bangun/berdiri lalau rukuk seperti biasa sampai shalat selesai.R Abu Dawud dan Turmidzi). beliau terus sujud berterima kasih kepada Allah´.Bertakbir sambil berniat dalam hati (niat sujud tilawah) . b. Pengertian Kata syukur berasal dari kata bahasa Arab yang artinya terima kasih.Bersujud satu kali sambil membaca bacan sujud tilawah . b. Dibaca 10 x.

Lalu bangkit tanpa salam sebagaimana dalam shalat. maka kita sujud secara spontan juga di tempat yang bersih dan suci dengan bacaan alhamdulillah wa syukrillah. dengan catatan jika terjadi secara spontan. Dibaca 10 x. .Sujud Ketiga adalah : ³Allahumma Shalli alaa Sayyidinaa Muhammad waa alaa aalihii washohbihii azma¶iin´.

pada hari-hari yang lain.´ (QS. Yurîdullohu bikumul-yusro wa lâ yurîdu bikumulµusro wa litukmilul-µiddata walitukabbirulloha µalâ mâ hadâkum wa la¶allakum tasykurûn ³(Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan. Puasa Kafarat Puasa kafarat adalah puasa sebagai penebusan yang dikarenakan pelanggaran terhadap suatu hukum atau kelalaian dalam melaksanakan suatu kewajiban. maka (wajiblah baginya berpuasa). Allah menghendaki kemudahan bagimu.syahru Romadhônal-ladzî unzila fîhil-qurânu hudal-lin-nâsi wa bayyinâtim-minal-hudân walfurqôn(i). sehingga mengharuskan seorang mukmin mengerjakannya supaya dosanya dihapuskan. dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu. Karena itu. Yang termasuk ke dalam puasa fardhu antara lain: a. agar kamu terhindar dari keburukan rohani dan jasmani (QS. bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Qur¶an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). supaya kamu bersyukur.yâ ayyuhal-ladzîna âmanûkutiba µalaykumush-shiyâmu kamâ kutiba µalal-ladzîna min qoblikum la¶allakum tattaqûn ± Wahai orang-orang yang beriman. Puasa bulan Ramadhan Puasa dalam bulan Ramadhan dilakukan berdasarkan perintah Allah SWT dalam Al-Qur¶an sebagai berikut : . Al Baqoroh: 185) b. wa man(g) kâna marîdhon aw µalâ safari(g) fa¶iddatum-min ayyâmin ukhor. . dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka). maka ia harus melaksanakan puasa selama tiga hari. PUASA FARDHU Puasa fardhu adalah puasa yang harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan syariat Islam. . barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu. sebanyak hari yang ditinggalkannya itu. bentuk pelanggaran dengan kafaratnya antara lain : 1. Al Baqarah: 183). diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Apabila seseorang melanggar sumpahnya dan ia tidak mampu memberi makan dan pakaian kepada sepuluh orang miskin atau membebaskan seorang roqobah. Faman syahida min(g)kumusy-syahro falyashumh(u).Macam macam puasa A.

B. 3. yang disebabkan berbuka puasa pada bulan Ramadhan. Mengerjakan puasa nazar ini sifatnya wajib. Menurut Imam Syafi¶I. Apabila dengan sengaja membatalkan puasanya dalam bulan Ramadhan tanpa ada halangan yang telah ditetapkan. Ketika daging kelinci itu dihidangkan pada beliau maka beliau saw. ia harus membayar kafarat dengan berpuasa lagi sampai genap 60 hari. 15) dari tiap-tiap bulan Qomariyah Pada suatu hari ada seorng Arabdusun datang pada Rasulullah saw. Hari-hari nazar yang ditetapkan apabila tiba. 4. Puasa 6 (enam) hari di bulan Syawal Bersumber dari Abu Ayyub Anshari r. maka berpuasa pada hari-hari tersebut jadi wajib atasnya dan apabila dia pada hari-hari itu sakit atau mengadakan perjalanan maka ia harus mengqadha pada hari-hari lain dan apabila tengah berpuasa nazar batal puasanya maka ia bertanggung jawab mengqadhanya. sesungguhnya Rasulallah saw. Puasa Tengah bulan (13.[2] 2. maka seakan ± akan dia berpuasa selama setahun´.a. Apabila ia berbuka. Puasa Nazar Adalah puasa yang tidak diwajibkan oleh Tuhan. begitu juga tidak disunnahkan oleh Rasulullah saw. (tahallul) ia harus berpuasa selama 3 hari. bersabda: ³ Barang siapa berpuasa pada bulan Ramadhan. . Apabila seseorang secara sengaja membunuh seorang mukmin sedang ia tidak sanggup membayar uang darah (tebusan) atau memerdekakan roqobah maka ia harus berpuasa dua bulan berturut-turut (An Nisa: 94). Adapun puasa sunnat itu antara lain : 1. ia wajib memulai puasa dari awal lagi selama dua bulan berturut-turut. karena kalau berbuka berarti ia telah memutuskan kelangsungan yang berturut-turut itu.. melainkan manusia sendiri yang telah menetapkannya bagi dirinya sendiri untuk membersihkan (Tazkiyatun Nafs) atau mengadakan janji pada dirinya sendiri bahwa apabila Tuhan telah menganugerahkan keberhasilan dalam suatu pekerjaan.2. PUASA SUNNAT Puasa sunnat (nafal) adalah puasa yang apabila dikerjakan akan mendapatkan pahala dan apabila tidak dikerjakan tidak berdosa. baik karena uzur atau tidak. 14.[1] c. Barangsiapa yang melaksanakan ibadah haji bersama-sama dengan umrah. Maliki dan Hanafi: Orang yang berpuasa berturut-turut karena Kafarat. maka ia akan berpuasa sekian hari. kemudian dia menyusulkannya dengan berpuasa enam hari pada bulan syawal . dengan membawa kelinci yang telah dipanggang. maka ia harus melakukan puasa tiga hari di Mekkah dan tujuh hari sesudah ia sampai kembali ke rumah. lalu tidak mendapatkan binatang kurban. apabila dikarenakan suatu mudharat (alasan kesehatan dan sebagainya) maka berpangkas rambut. ia tidak boleh berbuka walau hanya satu hari ditengah-tengah 2 (dua) bulan tersebut. Demikian pula.

R. Puasa hari Arafah (Tanggal 9 Dzulhijjah atau Haji) Dari Abu Qatadah. Nabi saw. (H. Muslim)[5] 5. Puasa nabi Daud as. empat belas dan ke lima belas. ³kalau engkau bisa melakukannya puasa tiga hari setiap bulan maka sebaiknya lakukanlah puasa di harihari putih yaitu pada hari ke tiga belas. maka berpuasalah pada hari itu. Dari Aisyah ra. sedangkan beliau sendiri tidak ikut makan. Turmudzi)[4] 4. bersabda: ³Puasa hari Arafah itu menghapuskan dosa dua tahun. mengapa engkau tidak ikut makan? Jawabnya ³aku sedang puasa tiga hari setiap bulan. Saya tidaklah melihat Rasulullah saw. untuk menyantapnya. sembahyang yang paling d sukai oleh Allah ialah sembahyang Nabi Daud as. R. Sya¶ban dan pada bulan-bulan suci Dari Aisyah r. Nabi saw.[6] 6. kembali Nabi Daud berpuasa sehari dan tidak berpuasa sehari. Dia tidur sampai tengah malam. bertanya padanya. Puasa hari Senin dan hari Kamis. puasa makruh itu antara lain : 1. Karena yang dimakruhkan adalah berpuasa pada satu hari Jum¶at yang telah direncanakan hanya pada hari itu saja. memilih puasa hari senin dan hari kamis. (satu hari bepuasa satu hari berbuka) Bersumber dari Abdullah bin Amar ra. 7. hal ini dibolehkan. bersabda: Hari Asyuro (yakni 10 Muharram) itu jika seseorang menghendaki puasa. dari ayahnya berkata: Nabi saw.a berkata: Rasulullah saw. berpuasa sehingga kami mengatakan: beliau tidak berbuka. maka beliau saw. dia berkata : Sesungguhnya Rasulullah saw bersabda: ³Sesungguhnya puasa yang paling disukai oleh Allah swt.[8] C. Dan beliau berbuka sehingga kami mengatakan: beliau tidak berpuasa.´[7] Mengenai masalah puasa Daud ini. kemudian melakukan ibadah pada sepertiganya dan sisanya lagi dia gunakan untuk tidur.hanya menyuruh orang-orang yang ada di sekitar beliau saw. menyempurnakan puasa sebulan kecuali Ramadhan. Puasa pada hari Jumat secara tersendiri . apabila selang hari puasa tersebut masuk pada hari Jum¶at atau dengan kata lain masuk puasa pada hari Jum¶at. PUASA MAKRUH Menurut fiqih 4 (empat) mazhab. Dan saya tidak melihat beliau berpuasa lebih banyak daripada puasa di bulan Sya¶ban. Puasa tanggal 9 dan 10 bulan Muharam. ialah puasa Nabi Daud as. maka sebaiknya lakukanlah puasa di hari-hari putih setiap bulan´. satu tahun yang tekah lalu dan satu tahun yang akan datang´ (H. Dari Salim. demikian pula ketika si arab dusun tidak ikut makan.[3] 3. Puasa bulan Rajab.

hanya mengkhususkan hari Jumat saja untuk berpuasa. Dari Abu Hurairah ra. bersabda: ³Tidak boleh seorang wanita berpuasa sedangkan suaminya ada di rumah. yaitu ibadah hajimu. lalu beliau berkata:´Ini adalah dua hari yang dilarang oleh Rasulullah saw.a. lalu didatangkan seekor kambing. Puasa yang diharamkan.[11] D. kecuali seseorang yang biasa berpuasa. Artinya. kecuali mendapat izin suaminya. Puasa seorang wanita dengan tanpa izin suami Dari Abu Hurairah ra.[12](Shahih Bukhari. No. jilid II.a dari Nabi saw. berkata: ³Saya mendengar Nabi saw.´[13](Sunan Ibnu Majah. di suatu hari selain bulan Ramadhan. yaitu hari kamu semua berbuka dari puasamu (1 Syawwal) dan hari yang lain yang kamu semua makan pada hari itu.´[10] 3. Puasapuasa tersebut antara lain: a. Puasa sehari atau dua hari sebelum bulan Ramadhan Dari Abu Hurairah r. Puasa pada hari syak (meragukan) Dari Shilah bin Zufar berkata: Kami berada di sisi Amar pada hari yang diragukan Ramadhannya. melainkan bersama satu hari sebelumnya atau sesudahnya.1901) b. PUASA HARAM Puasa haram adalah puasa yang dilarang dalam agama Islam. maka berpuasalah hari itu. Puasa pada dua hari raya Dari Abu Ubaid hamba ibnu Azhar berkata: Saya menyaksikan hari raya (yakni mengikuti shalat Ied) bersama Umar bin Khattab r. jilid III. bersabda: ³Janganlah kamu berpuasa pada hari Jum¶at. Maka µAmmar berkata: Barangsiapa yang berpuasa hari ini maka berarti dia mendurhakai Abal Qasim saw. No.´ [9] 2. Untuk mengerjakan puasa. beliau bersabda: ³Janganlah salah seorang dari kamu mendahului bulan Ramadhan dengan puasa sehari atau dua hari. maka sebagian kaum menjauh.Berpuasa pada hari Jumat hukumnya makruh apabila puasa itu dilakukan secara mandiri. dari Nabi saw.1761) .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful