ULTRASUNETELE ULTRASUNETELE

ŞŞI UTILIZARILE I UTILIZARILE
LOR LOR
Generalitati Aplicatii
Proprietati
Efectele
produse
CONCENTRATRI SI
AMPLIFICATORI
DE ENERGIE
ACUSTICA
Realizatori
Bibliografie
Glosar
ULTRASUNETE ULTRASUNETE
GENERALITATI GENERALITATI
ƥ Dintre vibraĥiile sonore care ies din limitele de audibilitate ale
urechii omeneġti, de un mare interes, din punct de vedere practic,
sunt XOWUDVXQHWHOH, adicã sunetele a cãror frecvenĥã este mai mare
de 20 000 Hz.Ultrasunetele sunt vibratii elastice care au frecventa
mai mare decat frecventa maxima a oscilatiilor care produc senzatia
auditiva.
ૉ 2rientarea liliecilor, spre exemplu, se bazeazã pe faptul cã
aceġtia emit semnale ultrasonore scurte de frecvenĥe între 30 ઺ 60
kHz. Liliacul în zbor emite în medie cca. 30 semnale pe secundã. 2
parte din acestea sunt recepĥionate de urechile mari ale liliacului sub
formã de semnale ecou, dupã un timp cu atât mai scurt cu cât
obstacolul este mai aproape. Pe mãsura apropierii de obstacol
liliacul emite din ce în ce mai multe semnale într-o secundã aiungând
ca de exemplu la un metru de obstacol sã emitã pânã la 60 semnale
pe secundã. Aceasta permite liliacului sã simtã precis poziĥia sa faĥã
de obstacole.
ƥ Importanţa practică a ultrasunetelor este legată de
lungimea de undă mică a acestora. Din această cauză,
de exemplu, ultrasunetele pot fi emise şi se propagă ca
şi razele de lumină sub formă de fascicule, spre
deosebire de sunetele obişnuite care se împrăştie în
toate direcţiile. Astfel se constată experimental că dacă
lungimea undei emise este mai mică decât
dimensiunile liniare ale sursei unda se va propaga în
linie dreaptă sub formă de fascicul. În afară de aceasta,
datorită lungimii de undă mici, fenomenul de difracţie
(ocolirea obstacolelor) nu apare decât pentru
obstacolele de dimensiuni foarte mici în timp ce
sunetele obişnuite ocolesc practic aproape orice
obstacol întâlnit în cale.
ƥ Ultrasunetele suferă reflexia şi refracţia la
suprafaţa de separare a două medii diferite la fel ca
undele luminoase. Folosind acest fenomen au fost
construite oglinzi concave sau lentile speciale care să
concentreze într-un punct fascicule de ultrasunete.
ƥ Deoarece intensitatea undelor sonore este
proporţională cu pătratul frecvenţei, energia
transportată de ultrasunete este mult mai mare decât
energia sunetelor de aceeaşi amplitudine. Pe de altă
parte în cazul ultrasunetelor fenomenul de absorbţie
care apare la propagarea tuturor oscilaţiilor elastice
devine foarte important. Intensitatea undei elastice
scade cu distanţa de la sursă după o lege exponenţială
I = I0 e-kr. Se poate arăta atât teoretic cât şi
experimental că k depinde atât de caracteristicile
mediului (densitate, vâscozitate, căldură specifică
etc.) cât şi de frecvenţa undei care se propagă
crescând cu pătratul frecvenţei. Din această cauză
practic nu putem obţine propagarea ultrasunetelor, de
exemplu în aer, la o distanţă mai mare de un
kilometru. Mai mult, un ultrasunet de o frecvenţă de
cca. 3000 kHz este practic absorbit complet, la o
distanţă de cca. 0,6 cm. În lichide coeficientul de
absorbţie este de 2-3 ordine de mărime mai mic decât
în aer, iar în solide şi mai mic, intensitatea
ultrasunetelor fiind mult mai puţin atenuată.
ƥ Un fenomen interesant care apare la
propagarea ultrasunetelor în lichide este
fenomenul de cavitaţie care constă în
apariţia unor bule care se ridică la
suprafaţă şi se sparg. Aceasta se explică
prin faptul că dilatările şi comprimările
extrem de rapide care se succed în lichid
duc la apariţia unor mari tensiuni în
anumite zone care fac să se ƏrupăƐ
moleculele de lichid. Astfel iau naştere
bulele care conţin vaporii şi gazele
dizolvate în lichid. Bulele mici se contopesc
în bule mai mari care încep să vibreze şi
apoi se sparg dând naştere unor presiuni
locale foarte mari care se manifestă sub
formă de şocuri hidraulice în volume foarte
mici. Deteriorarea paletelor turbinelor şi a
elicelor vapoarelor se explică prin
fenomenul de cavitaţie produs de
ultrasunetele generate de vibraţiilor
maşinilor.
Laborator de cavitatie
ƥ Efectul piezoelectric constă în faptul că supunând un cristal la
deformări de tracţiune sau comprimare după anumite direcţii,
pe feţele sale apar sarcini electrice egale de semne contrare
care îşi schimbă rolul dacă înlocuim tracţiunea prin comprimare
şi invers. Există şi efectul piezoelectric invers sau
electrostricţiunea, pe care se bazează producerea
ultrasunetelor, care constă în dilatări şi comprimări succesive
ale cristalului sub acţiunea unui câmp electric alternativ.
ƥ Partea esenţială a generatorului constă dintr-o lamă
piezoelectrică de obicei de cuarţ pe feţele căreia sunt aplicaţi
doi electrozi, sub forma unor straturi subţiri metalice, legaţi la
o sursă de tensiune alternativă. Sub acţiunea câmpului electric
alternativ lama începe să vibreze cu o frecvenţă egală cu cea a
tensiunii aplicate. Vibraţiile lamei sunt transmise în mediul
înconjurător sub formă de ultrasunete. Cu astfel de generatori
se poate ajunge până la frecvenţe de cca. 150 000 kHz şi la
intensităţi ale radiaţiei ultrasonore de la câteva zeci de waţi pe
cm2 până la câteva sute de waţi pe cm2.
GENERATORUL PIEZOELECTRIC
GENERATORUL
MAGNETOSTRICTIV
ƥ Se pot produce ultrasunete şi cu ajutorul efectului
magnetostrictiv care constă în deformarea corpurilor
feromagnetice (fier, nichel, cobalt) sub acţiunea unui câmp
magnetic. Introducând o bară dintr-un astfel de material (Ni)
într-un câmp magnetic, paralel cu lungimea ei (produs de
exemplu de o bobină în care e introdusă bara), aceasta se
scurtează. Când câmpul magnetic variază periodic (curentul
care străbate bobina este periodic) bara se va scurta periodic.
În cazul unor frecvenţe mari ale câmpului alternativ vibraţiile
capetelor barei dau naştere la unde ultrasonore. Pentru a
obţine amplitudini mari se aleg dimensiunile barei astfel ca să
avem rezonantă între vibraţiile elastice proprii şi frecvenţa
curentului alternativ excitator. Generatorul magnetostrictiv
este avantajos pentru producerea ultrasunetelor de frecvenţă
joasă (de la 20 Ɗ 60 kHz) şi energii considerabile.
Proprietati
ƥ nu sunt percepute de organul auditiv al omului;
ƥ se pot obtine si sub forma unor fascicule inguste;
ƥ transporta o cantitate insemnata de energie;
ƥ ele sunt puternic absorbite de substante in stare
gazoasa.
Proprietăţile ultrasunetelor permit folosirea lor
într-o mare varietate de aplicaţii practice.
EFECTE EFECTE
ƥ pot provoca incalziri locale
ƥ duc la omogenizarea unor sisteme dispersate
cum ar fi: solutii coloidale, emulsii etc.;
ƥ pot distruge starea de omogenitate a unor astfel
de sisteme;
ƥ pot accelera si chiar provoca unele reactii
chimice;
ƥ pot favoriza procesele de polimerizare si invers
ƥ produc fenomenul de cavitatie, care consta in
aparitia unor goluri in fluide in miscare;
ƥ provoaca perturbatii mecanice in interiorul
celulelor vii, care pot duce pana la distrugerea
microorganismelor.
Aplicatii Aplicatii
ƥ Ultrasunetele produc încălzirea şi redistribuirea
substanţei din celulele vii ceea ce duce la
folosirea lor în terapeutică (încălzirea anumitor
ţesuturi şi masaje adânci) precum şi la
conservarea alimentelor (prin folosirea unor
ultrasunete de frecvenţă şi intensitate potrivită
care distrug microorganismele).
ƥ O altă aplicaţie a ultrasunetelor este legată
de măsurarea adâncimii mărilor. În esenţă
procedeul este acelaşi ca şi în cazul folosirii
sunetelor obişnuite, prezentând însă avantajul
fasciculelor dirijate. De asemenea se pot
produce semnale foarte scurte ceea ce măreşte
precizia măsurării intervalului de timp dintre
producerea semnalului direct şi înregistrarea
celui reflectat.
ƥ Ultrasunetele se folosesc în diferite procese
tehnologice cum ar fi : spălarea, curăţarea,
uscarea sau sudarea unor corpuri şi de
asemenea pentru prelucrarea piese. În
principiu, prelucrarea cu ajutorul
ultrasunetelor constă în următoarele : se
introduce piesa (sau porţiunea de piesă) care
trebuie prelucrată într-un lichid în care se
găsesc în suspensie particule de praf abraziv
dur. Sub acţiunea unei surse de ultrasunete
în lichid apare fenomenul de cavitaţie.
Datorită şocurilor hidraulice particulele de
abraziv sunt lovite cu putere de suprafaţa
piesei smulgând aşchii din aceasta. Pe acest
principiu se bazează construirea unor maşini
unelte care să taie filetele şi dinţii
pinioanelor fine, care rectifică piese
complicate, taie şi găuresc plăci etc.
1)TERAPIA CU ULTRASUNETE
ƥ Utilizarea ultrasunetelor in terapie se bazeaza pe
efectele benefice pe care acestea le au asupra
organismului uman si animal. Experientele efectuate pe
animale au aratat ca, in urma expunerii la ultrasunete,
se produce cresterea temperaturii materialului biologic
tratat, prices dependent de coeficientul de absorbtie: in
oase si in tesutul nervos, cresterea de temperatura este
mai pronuntata decat in tesutul adipos si cel muscular.
ƥ Incalzirea selectiva a zonelor expuse la ultrasunete
determina urmatoarele efecte: cresterea capacitatii de
dilatare a tesutului colaginos, scaderea rigiditatii
articulatiilor, cresterea pragului de durere a nervilor
periferici si a terminatiilor nervoase, stimularea
mecanismului de aparare a corpului prin cresterea
moderata a fluxului sangvin..
ƥ In urma terapiei cu ultrasuneteextensibilitatea
tendoanelor creste de 5-6 ori. Daca dupa
aplicarea ultrasunetelor se fac exercitii fizice,
potrivit alese, creste mobilitatea articulatiilor.
ƥ Folosire ultrasunetelor in scopuri terapeutice
vizeaza mai ales afectiunile inflamatorii si
degenerative ale articulatiilor, ale coloanei
vertebrale si ale musculaturii, afecctiunile
neurologice, traumatice si ale organelor interne.
2)ULTRASUNETELE IN MEDICINA
ƥ Diagnosticul cu ultrasunete
Tesuturile pe care le traverseaza fasciculul
ultrasonic au proprietati acustice
deosebite,producand absorbtii si reflexii diferite ale
ultrasunetului.Astfel , ultrasunetele devin utile in
detectarea unor corpuri straine in organism sau in
determinarea dimensiunilor unor organe.
ƥ Ultrasonografia in oftalmologie
Nici un alt organ nu este asa de usor accesibil
examinarii cu ajutorul fascicului ultrasonic ca
ochiul,pentru ca investigatia nu este deranjata de
tesuturi vecine,care ar da ecouri improprii globului
ocular.In scop diagnostic,ultrasunetele se utilizeaza
curent la determinarea distantelor in globul ocular,
la diagnosticarea tumorilor,dezlipirilor de retina,la
stabilirea hemoragiilor,la localizarea corpurilor
straine.
ƥ Ultrasunete in neurologie
Un alt domeniu in care ultrasonografia a devenit o
metoda foarte utila este explorarea sistemului nervos
central.Investigatia ecoencefalografica se bazeaza pe
proprietatea fasciculului ultrasonor de a traversa masa
cranio-encefalica si de a fi reflectata .Medicul specialist
in timpul diagnosticarii bolii cerceteaza pozitia ecourilor
normale si existenta ecourilor suplimentare.
ƥ Ultrasunete in cardiologie
Anatomia si particularitatile fiziologice ale inimii
determina o succesiune a fenomenelor mecanice care se
repeta cu fiecare contractie si relaxare.Examinarea
miscarilor inimii sae realizeaza prin impulsuri scurte de
ultrasunete care se reflecta pe peretele inimii.Semnalele
receptionate sunt amplificate si vizualizate pe ecranul
unui tub catodic.
ƥ Ultrasunete in medicina interna
Prin dezvoltarea ecografiei ,a devenit
posibil ca pe ecranul osciloscopului sa
apara o imagine a sectiunii
transversale a tesutului de studiat
(ficat,vezica biliara,glanda
tiroida,etc.)Un alt rol important al
ecotomografiei consta in ajutorul adus
medicului care dirijeza iradierea
tumorilor cu radiatii gamma,pentru
stabilirea exacta a formei si marimii
tumorii in vederea iradierii ei.Astfel se
pot feri de iradiere inutila alte organe
vitale din jurul tumorii.
3) TRATAMENT CU ULTRASUNETE
PENTRU FRUMUSETE
ƥ Aparatul de ultrasunete este un aparat complex care
poate fi folosit atat in domeniul cosmeticii, cat si in cel
medical. Este un aparat de ultima generatie care are
proprietati ƏmiraculoaseƐ ajutand astfel in rezolvarea
mai multor afectiuni.
ƥ Folosit in centrele de remodelare corporala, aparatul
poate practic ƑdispersaƐ celulele adipoase, care dau
aspectul inestetic de coaja de portocala. Cu ajutorul
ultrasunetelor si al cremelor profesionale, intr-un timp
foarte scurt orice persoana poate deveni invingatoare
in lupta impotriva celulitei. La nivel intradermic
ultrasunetele actioneaza prin topirea conglomeratelor
de celule adipoase, dizolvandu-le, putand astfel cu
ajutorul altor tehnici (masaj, vacuum) sa se produca o
remodelare corporala totala fara niciun disconfort din
partea pacientului. Ca senzatie, la nivel tegumentar se
simte o incalzire usoara a locului pe care se lucreaza.
ƥ Pentru ƏdistrugereaƐ celulitei aparatul se
foloseste cu creme speciale cu cafeina,
struguri, sau creme de termosudatie.
Rezultate se obtin dupa minim 12 sedinte
fiind indicat chiar si dupa aceasta sesiune sa
se continue cu minim o sedinta pe
saptamana, pentru intretinere.
ƥ Acest aparat se foloseste si in domeniul
medical, in mai multe domenii: dermatologic,
vascular, ortopedic si chiar ginecologic. Se
pot trata mici afectiuni ale pielii, luxatii,
entorse, intindere de ligamente, vase sparte,
etc. Pentru diferite afectiuni se vor folosi
solutii medicale adecvate. Sedintele sunt
personalizate in functie de afectiune,
lucrandu-se la intensitati diferite.
ƥ Toti pacientii care au folosit acest aparat au
fost multumiti de rezultatele obtinute.
MEDIO SONO este un
aparat folosit în domeniul
medical şi cosmetic;
sondele pentru
ultrasunete cu frecvenţă
de 1 MHz şi 3 MHz au
două mărimi diferite (1
cm2 şi 5 cm2). Durata
terapiei şi intensitatea
sunt ajustabile.
CONCENTRATORI SI
AMPLIFICATORI DE ENERGIE
ACUSTCA
ƥ REFLECTORI ACUSTICI
Un reflector acustic este analog uneioglinzi optice
concentratoare de raze luminoase. In practica se
folosesc reflectori sferici, daca unghiul de deschidere
este mic, sau reflectatori parabolici.
Reflectorul parabolic consta dintr-o suprafata perfect
lucioasa, de deschidere a, facand parte dintr-un
parabolid de rotatie. Un traductor T. avand suprafata
de radiatie mare in comparatie cu lungimea de unda
produce un fascicul de unde plane.
LENTILE ACUSTICE
ƥ Ca forma aceste lentile seamana cu cele optice. Cele mai
uzuale in practica sunt cele plan convexe si plan concave.
Distanta focala a lentilelor plan convexe sau plan concave
a caror fata plana este oroentata spre sursa se determina
folosind relatia.
ƥ Pentru realizarea lentilelor acustice, alegerea unui material
la care viteza de propagare a ultrasunetelor sa fie cat mai
mare fata de viteza de propagare a ultrasunetelor in mediul
inconjurator. Totaodata , pentru reducerea la minim a
pierderilor de energie acustica ce apara la transversarea
lentilei de catre unde este necesar ca impedantele acustice
specifice ale celor doua medii sa fie cat mai apropiate.
ƥ Pentru raelizarea ambelor cerinte este necesar raportul
densitatilor celor doua medii sa fie cat mai aproape de
valoare inversului rapoartelor vitezelor ultrasunetelor din
mediile respective.
GLOSAR
ƥ Amplitudinea A este diferenta dintre poziia medie a unei
particule din mediu si pozitia ei la un moment dat din timpul t.
Pentru vibratii libere amplitudinea variaza sinusoidal cu
timpul: A = A0 cosw t
ƥ Atenuarea reprezinta pierderea treptata a energiei acustice la
trecerea unei unde acustice printr-un mediu.
ƥ Camp ultrasonor este regiunea mediului elastic care se
gaseste in stare de vibratie, fiind sediul unor unde
ultrasonore.
ƥ Energia totala a vibratiilor uneu unitati de volum, a unui
sistem E, este proportionala cu densitatea, cu frecventa
unghiulara w sicu amplitudinea vibratiilor A:
E = 1/2rw² A² = 2pr·f²A²
ƥ Factorul de transmisie acustica este raportul dintre
presiunea acustica a undei transmise si presiunea acustica a
undei transmise si presiunea acustica a undei incidente.
ƥ Frecventa f este numarul de oscilatii complete efectuate intr-o
secunda. Unitatea de masura este Hertz ( Hz ).
ƥ Independenta acustica caracteristica a unui mediu este
produsul dintre densitatea lui si viteza sunetului in acel
mediu.
ƥ Lungimea de unda l este distanta dintre puncte consecutive
de maxim de compresiune sau de rarefiere.
ƥ Perioada T reprezinta timpul, in secunde, necesar pentru
efectuarea unei oscilatii ( vibratii ) complete: T = 1/f . P
ƥ Puterea acustica P este energia acustica totala radiata in
unitatea de timp si se masoara in wati ( W ).
ƥ Rezonanta este fenomenul care apare atunci cand frecventa
ultrasunetelor coincide cu frecventa proprie a vibratiilor
moleculei, amplitudinea vibratiilor marindu-se.
BIBLIOGRAFIE
ƥ G. CRISTEA Ɗ Ə ELEMENTE FUNDAMENTALE DE FIZICAƐ Ɗ
EDITURA DACIA - 1980
ƥ ELENA DIMITRIU, POMPILIU NICOLAU, VITALIETEODOR
Ə ULTRASUNETELE- POSIBILITATI DE UTILIZARE IN
INDUSTRIA ALIMENTARA SI BIOLOGIEƐ Ɗ EDITURA TEHNICA
1989
ƥ M. SCHEFFEL, P. STIUCA - Ə DISPOZITIVE CU ULTRASUNETEƐ
Ɗ EDITURA CERES 1990
ƥ IOAN P. , PLONSKI I. ƏAPLICATIUNI PRACTICE ALE
ULTRASUETELORƐ - EDITURA BUCURRESTI - 1944
ƥ www.cscience.3x.ro
Realizatori Realizatori
Ioana Viorică cl. a XI Ioana Viorică cl. a XI- -aC aC
Alexandra Lazăr cl. a XI Alexandra Lazăr cl. a XI- -aC aC
Profesor coordonator: Profesor coordonator:
Maria Ciuchină Maria Ciuchină
Colegiul National Vasile Alecsandri Galaţi Colegiul National Vasile Alecsandri Galaţi

ULTRASUNETE GENERALITATI
'LQWUHYLEUD LLOHVRQRUHFDUHLHVGLQOLPLWHOHGHDXGLELOLWDWHDOH XUHFKLLRPHQH WLGHXQPDUHLQWHUHVGLQSXQFWGHYHGHUHSUDFWLF VXQWXOWUDVXQHWHOHDGLFÅVXQHWHOHDFÅURUIUHFYHQ ÅHVWHPDLPDUH GH+]8OWUDVXQHWHOHVXQWYLEUDWLLHODVWLFHFDUHDXIUHFYHQWD PDLPDUHGHFDWIUHFYHQWDPD[LPDDRVFLODWLLORUFDUHSURGXFVHQ]DWLD DXGLWLYD 2ULHQWDUHDOLOLHFLORUVSUHH[HPSOXVHED]HD]ÅSHIDSWXOFÅ DFH WLDHPLWVHPQDOHXOWUDVRQRUHVFXUWHGHIUHFYHQ H°QWUH  N+]/LOLDFXO°Q]ERUHPLWH°QPHGLHFFDVHPQDOHSHVHFXQGÅ2 SDUWHGLQDFHVWHDVXQWUHFHS LRQDWHGHXUHFKLOHPDULDOHOLOLDFXOXLVXE IRUPÅGHVHPQDOHHFRXGXSÅXQWLPSFXDW¤WPDLVFXUWFXF¤W REVWDFROXOHVWHPDLDSURDSH3HPÅVXUDDSURSLHULLGHREVWDFRO OLOLDFXOHPLWHGLQFH°QFHPDLPXOWHVHPQDOH°QWURVHFXQGÅDMXQJ¤QG FDGHH[HPSOXODXQPHWUXGHREVWDFROVÅHPLWÅS¤QÅODVHPQDOH SHVHFXQGÅ$FHDVWDSHUPLWHOLOLDFXOXLVÅVLPWÅSUHFLVSR]L LDVDID Å GHREVWDFROH

ultrasunetele pot fi emise i se propag ca i razele de lumin sub form de fascicule. datorit lungimii de und mici. Astfel se constat experimental c dac lungimea undei emise este mai mic decât dimensiunile liniare ale sursei unda se va propaga în linie dreapt sub form de fascicul. Ultrasunetele sufer reflexia i refrac ia la suprafa a de separare a dou medii diferite la fel ca undele luminoase. de exemplu. . Folosind acest fenomen au fost construite oglinzi concave sau lentile speciale care s concentreze într-un punct fascicule de ultrasunete. În afar de aceasta. spre deosebire de sunetele obi nuite care se împr tie în toate direc iile. fenomenul de difrac ie (ocolirea obstacolelor) nu apare decât pentru obstacolele de dimensiuni foarte mici în timp ce sunetele obi nuite ocolesc practic aproape orice obstacol întâlnit în cale.Importan a practic a ultrasunetelor este legat de lungimea de und mic a acestora. Din aceast cauz .

3000 kHz este practic absorbit complet.) cât i de frecven a undei care se propag crescând cu p tratul frecven ei. 0. la o distan mai mare de un kilometru. intensitatea ultrasunetelor fiind mult mai pu in atenuat . Intensitatea undei elastice scade cu distan a de la surs dup o lege exponen ial I = I0 e-kr. energia transportat de ultrasunete este mult mai mare decât energia sunetelor de aceea i amplitudine. Pe de alt parte în cazul ultrasunetelor fenomenul de absorb ie care apare la propagarea tuturor oscila iilor elastice devine foarte important. iar în solide i mai mic. un ultrasunet de o frecven de cca.6 cm. În lichide coeficientul de absorb ie este de 2-3 ordine de m rime mai mic decât în aer.Deoarece intensitatea undelor sonore este propor ional cu p tratul frecven ei. . c ldur specific etc. de exemplu în aer. Din aceast cauz practic nu putem ob ine propagarea ultrasunetelor. vâscozitate. la o distan de cca. Se poate ar ta atât teoretic cât i experimental c k depinde atât de caracteristicile mediului (densitate. Mai mult.

. Astfel iau na tere bulele care con in vaporii i gazele dizolvate în lichid. Bulele mici se contopesc în bule mai mari care încep s vibreze i apoi se sparg dând na tere unor presiuni locale foarte mari care se manifest sub form de ocuri hidraulice în volume foarte mici.Laborator de cavitatie Un fenomen interesant care apare la propagarea ultrasunetelor în lichide este fenomenul de cavita ie care const în apari ia unor bule care se ridic la suprafa i se sparg. Deteriorarea paletelor turbinelor i a elicelor vapoarelor se explic prin fenomenul de cavita ie produs de ultrasunetele generate de vibra iilor ma inilor. Aceasta se explic prin faptul c dilat rile i comprim rile extrem de rapide care se succed în lichid duc la apari ia unor mari tensiuni în anumite zone care fac s se rup moleculele de lichid.

care const în dilat ri i comprim ri succesive ale cristalului sub ac iunea unui câmp electric alternativ. Exist i efectul piezoelectric invers sau electrostric iunea. lega i la o surs de tensiune alternativ . pe care se bazeaz producerea ultrasunetelor. Partea esen ial a generatorului const dintr-o lam piezoelectric de obicei de cuar pe fe ele c reia sunt aplica i doi electrozi.GENERATORUL PIEZOELECTRIC Efectul piezoelectric const în faptul c supunând un cristal la deform ri de trac iune sau comprimare dup anumite direc ii. Cu astfel de generatori se poate ajunge pân la frecven e de cca. 150 000 kHz i la intensit i ale radia iei ultrasonore de la câteva zeci de wa i pe cm2 pân la câteva sute de wa i pe cm2. . sub forma unor straturi sub iri metalice. Sub ac iunea câmpului electric alternativ lama începe s vibreze cu o frecven egal cu cea a tensiunii aplicate. Vibra iile lamei sunt transmise în mediul înconjur tor sub form de ultrasunete. pe fe ele sale apar sarcini electrice egale de semne contrare care î i schimb rolul dac înlocuim trac iunea prin comprimare i invers.

.

nichel.GENERATORUL MAGNETOSTRICTIV Se pot produce ultrasunete i cu ajutorul efectului magnetostrictiv care const în deformarea corpurilor feromagnetice (fier. Introducând o bar dintr-un astfel de material (Ni) într-un câmp magnetic. aceasta se scurteaz . Când câmpul magnetic variaz periodic (curentul care str bate bobina este periodic) bara se va scurta periodic. cobalt) sub ac iunea unui câmp magnetic. Generatorul magnetostrictiv este avantajos pentru producerea ultrasunetelor de frecven joas (de la 20 60 kHz) i energii considerabile. În cazul unor frecven e mari ale câmpului alternativ vibra iile capetelor barei dau na tere la unde ultrasonore. paralel cu lungimea ei (produs de exemplu de o bobin în care e introdus bara). . Pentru a ob ine amplitudini mari se aleg dimensiunile barei astfel ca s avem rezonant între vibra iile elastice proprii i frecven a curentului alternativ excitator.

.

se pot obtine si sub forma unor fascicule inguste. ele sunt puternic absorbite de substante in stare gazoasa. Propriet ile ultrasunetelor permit folosirea lor într-o mare varietate de aplica ii practice. transporta o cantitate insemnata de energie. .Proprietati nu sunt percepute de organul auditiv al omului.

care pot duce pana la distrugerea microorganismelor.EFECTE pot provoca incalziri locale duc la omogenizarea unor sisteme dispersate cum ar fi: solutii coloidale. pot accelera si chiar provoca unele reactii chimice. pot distruge starea de omogenitate a unor astfel de sisteme. provoaca perturbatii mecanice in interiorul celulelor vii. emulsii etc. care consta in aparitia unor goluri in fluide in miscare. .. pot favoriza procesele de polimerizare si invers produc fenomenul de cavitatie.

. O alt aplica ie a ultrasunetelor este legat de m surarea adâncimii m rilor.Aplicatii Ultrasunetele produc înc lzirea i redistribuirea substan ei din celulele vii ceea ce duce la folosirea lor în terapeutic (înc lzirea anumitor esuturi i masaje adânci) precum i la conservarea alimentelor (prin folosirea unor ultrasunete de frecven i intensitate potrivit care distrug microorganismele). De asemenea se pot produce semnale foarte scurte ceea ce m re te precizia m sur rii intervalului de timp dintre producerea semnalului direct i înregistrarea celui reflectat. În esen procedeul este acela i ca i în cazul folosirii sunetelor obi nuite. prezentând îns avantajul fasciculelor dirijate.

. taie i g uresc pl ci etc. Datorit ocurilor hidraulice particulele de abraziv sunt lovite cu putere de suprafa a piesei smulgând a chii din aceasta. Pe acest principiu se bazeaz construirea unor ma ini unelte care s taie filetele i din ii pinioanelor fine. prelucrarea cu ajutorul ultrasunetelor const în urm toarele : se introduce piesa (sau por iunea de pies ) care trebuie prelucrat într-un lichid în care se g sesc în suspensie particule de praf abraziv dur. uscarea sau sudarea unor corpuri i de asemenea pentru prelucrarea piese. În principiu. care rectific piese complicate. Sub ac iunea unei surse de ultrasunete în lichid apare fenomenul de cavita ie.Ultrasunetele se folosesc în diferite procese tehnologice cum ar fi : sp larea. cur area.

. cresterea pragului de durere a nervilor periferici si a terminatiilor nervoase. Incalzirea selectiva a zonelor expuse la ultrasunete determina urmatoarele efecte: cresterea capacitatii de dilatare a tesutului colaginos.1)TERAPIA CU ULTRASUNETE Utilizarea ultrasunetelor in terapie se bazeaza pe efectele benefice pe care acestea le au asupra organismului uman si animal. cresterea de temperatura este mai pronuntata decat in tesutul adipos si cel muscular. prices dependent de coeficientul de absorbtie: in oase si in tesutul nervos. . Experientele efectuate pe animale au aratat ca. scaderea rigiditatii articulatiilor. in urma expunerii la ultrasunete. se produce cresterea temperaturii materialului biologic tratat. stimularea mecanismului de aparare a corpului prin cresterea moderata a fluxului sangvin.

Daca dupa aplicarea ultrasunetelor se fac exercitii fizice. afecctiunile neurologice. ale coloanei vertebrale si ale musculaturii.In urma terapiei cu ultrasuneteextensibilitatea tendoanelor creste de 5-6 ori. creste mobilitatea articulatiilor. potrivit alese. Folosire ultrasunetelor in scopuri terapeutice vizeaza mai ales afectiunile inflamatorii si degenerative ale articulatiilor. traumatice si ale organelor interne. .

la diagnosticarea tumorilor. Ultrasonografia in oftalmologie Nici un alt organ nu este asa de usor accesibil examinarii cu ajutorul fascicului ultrasonic ca ochiul. ultrasunetele devin utile in detectarea unor corpuri straine in organism sau in determinarea dimensiunilor unor organe.producand absorbtii si reflexii diferite ale ultrasunetului. .Astfel .2)ULTRASUNETELE IN MEDICINA Diagnosticul cu ultrasunete Tesuturile pe care le traverseaza fasciculul ultrasonic au proprietati acustice deosebite.la stabilirea hemoragiilor.pentru ca investigatia nu este deranjata de tesuturi vecine.In scop diagnostic.dezlipirilor de retina.la localizarea corpurilor straine.care ar da ecouri improprii globului ocular.ultrasunetele se utilizeaza curent la determinarea distantelor in globul ocular.

Ultrasunete in cardiologie Anatomia si particularitatile fiziologice ale inimii determina o succesiune a fenomenelor mecanice care se repeta cu fiecare contractie si relaxare.Ultrasunete in neurologie Un alt domeniu in care ultrasonografia a devenit o metoda foarte utila este explorarea sistemului nervos central.Investigatia ecoencefalografica se bazeaza pe proprietatea fasciculului ultrasonor de a traversa masa cranio-encefalica si de a fi reflectata .Examinarea miscarilor inimii sae realizeaza prin impulsuri scurte de ultrasunete care se reflecta pe peretele inimii. .Medicul specialist in timpul diagnosticarii bolii cerceteaza pozitia ecourilor normale si existenta ecourilor suplimentare.Semnalele receptionate sunt amplificate si vizualizate pe ecranul unui tub catodic.

a devenit posibil ca pe ecranul osciloscopului sa apara o imagine a sectiunii transversale a tesutului de studiat (ficat.Astfel se pot feri de iradiere inutila alte organe vitale din jurul tumorii.glanda tiroida.pentru stabilirea exacta a formei si marimii tumorii in vederea iradierii ei.Ultrasunete in medicina interna Prin dezvoltarea ecografiei .etc.)Un alt rol important al ecotomografiei consta in ajutorul adus medicului care dirijeza iradierea tumorilor cu radiatii gamma.vezica biliara. .

Cu ajutorul ultrasunetelor si al cremelor profesionale.3) TRATAMENT CU ULTRASUNETE PENTRU FRUMUSETE Aparatul de ultrasunete este un aparat complex care poate fi folosit atat in domeniul cosmeticii. la nivel tegumentar se simte o incalzire usoara a locului pe care se lucreaza. Este un aparat de ultima generatie care are proprietati miraculoase ajutand astfel in rezolvarea mai multor afectiuni. putand astfel cu ajutorul altor tehnici (masaj. . cat si in cel medical. care dau aspectul inestetic de coaja de portocala. dizolvandu-le. La nivel intradermic ultrasunetele actioneaza prin topirea conglomeratelor de celule adipoase. aparatul poate practic dispersa celulele adipoase. vacuum) sa se produca o remodelare corporala totala fara niciun disconfort din partea pacientului. Ca senzatie. Folosit in centrele de remodelare corporala. intr-un timp foarte scurt orice persoana poate deveni invingatoare in lupta impotriva celulitei.

vase sparte. struguri. ortopedic si chiar ginecologic. Sedintele sunt personalizate in functie de afectiune. lucrandu-se la intensitati diferite. intindere de ligamente. Acest aparat se foloseste si in domeniul medical. sau creme de termosudatie. Toti pacientii care au folosit acest aparat au fost multumiti de rezultatele obtinute. . Durata terapiei i intensitatea sunt ajustabile. Rezultate se obtin dupa minim 12 sedinte fiind indicat chiar si dupa aceasta sesiune sa se continue cu minim o sedinta pe saptamana. entorse. MEDIO SONO este un aparat folosit în domeniul medical i cosmetic. in mai multe domenii: dermatologic. vascular. etc. Pentru diferite afectiuni se vor folosi solutii medicale adecvate.Pentru distrugerea celulitei aparatul se foloseste cu creme speciale cu cafeina. pentru intretinere. sondele pentru ultrasunete cu frecven de 1 MHz i 3 MHz au dou m rimi diferite (1 cm2 i 5 cm2). luxatii. Se pot trata mici afectiuni ale pielii.

Reflectorul parabolic consta dintr-o suprafata perfect lucioasa. . de deschidere a.CONCENTRATORI SI AMPLIFICATORI DE ENERGIE ACUSTCA REFLECTORI ACUSTICI Un reflector acustic este analog uneioglinzi optice concentratoare de raze luminoase. In practica se folosesc reflectori sferici. facand parte dintr-un parabolid de rotatie. sau reflectatori parabolici. daca unghiul de deschidere este mic. avand suprafata de radiatie mare in comparatie cu lungimea de unda produce un fascicul de unde plane. Un traductor T.

. Cele mai uzuale in practica sunt cele plan convexe si plan concave. Pentru raelizarea ambelor cerinte este necesar raportul densitatilor celor doua medii sa fie cat mai aproape de valoare inversului rapoartelor vitezelor ultrasunetelor din mediile respective. Totaodata . Pentru realizarea lentilelor acustice.LENTILE ACUSTICE Ca forma aceste lentile seamana cu cele optice. Distanta focala a lentilelor plan convexe sau plan concave a caror fata plana este oroentata spre sursa se determina folosind relatia. alegerea unui material la care viteza de propagare a ultrasunetelor sa fie cat mai mare fata de viteza de propagare a ultrasunetelor in mediul inconjurator. pentru reducerea la minim a pierderilor de energie acustica ce apara la transversarea lentilei de catre unde este necesar ca impedantele acustice specifice ale celor doua medii sa fie cat mai apropiate.

Energia totala a vibratiilor uneu unitati de volum. Camp ultrasonor este regiunea mediului elastic care se gaseste in stare de vibratie. este proportionala cu densitatea.GLOSAR Amplitudinea A este diferenta dintre poziia medie a unei particule din mediu si pozitia ei la un moment dat din timpul t. a unui sistem E. fiind sediul unor unde ultrasonore. cu frecventa unghiulara w sicu amplitudinea vibratiilor A: E = 1/2rw² A² = 2pr·f²A² . Pentru vibratii libere amplitudinea variaza sinusoidal cu timpul: A = A0 cosw t Atenuarea reprezinta pierderea treptata a energiei acustice la trecerea unei unde acustice printr-un mediu.

Frecventa f este numarul de oscilatii complete efectuate intr-o secunda. Unitatea de masura este Hertz ( Hz ). amplitudinea vibratiilor marindu-se. . Lungimea de unda l este distanta dintre puncte consecutive de maxim de compresiune sau de rarefiere. Perioada T reprezinta timpul.Factorul de transmisie acustica este raportul dintre presiunea acustica a undei transmise si presiunea acustica a undei transmise si presiunea acustica a undei incidente. Rezonanta este fenomenul care apare atunci cand frecventa ultrasunetelor coincide cu frecventa proprie a vibratiilor moleculei. Independenta acustica caracteristica a unui mediu este produsul dintre densitatea lui si viteza sunetului in acel mediu. in secunde. necesar pentru efectuarea unei oscilatii ( vibratii ) complete: T = 1/f . P Puterea acustica P este energia acustica totala radiata in unitatea de timp si se masoara in wati ( W ).

POSIBILITATI DE UTILIZARE IN INDUSTRIA ALIMENTARA SI BIOLOGIE EDITURA TEHNICA 1989 M. POMPILIU NICOLAU.1980 ELENA DIMITRIU.1944 www. CRISTEA ELEMENTE FUNDAMENTALE DE FIZICA EDITURA DACIA . PLONSKI I.3x.ro .BIBLIOGRAFIE G. VITALIETEODOR ULTRASUNETELE. P. SCHEFFEL.cscience. STIUCA EDITURA CERES 1990 DISPOZITIVE CU ULTRASUNETE IOAN P. APLICATIUNI PRACTICE ALE ULTRASUETELOR .EDITURA BUCURRESTI . .

Realizatori Ioana Vioric cl. a XI-aC XIProfesor coordonator: Maria Ciuchin Colegiul National Vasile Alecsandri Gala i . a XI-aC XIAlexandra Laz r cl.