You are on page 1of 1

A TEORÍA CROMOSÓMICA DA HERDANZA

NA FECUNDACIÓN Volven reunirse as -parellas de cromosomas homólogos e as

-parellas de alelos

- Os alelos sepáranse e repártense en  células


sexuais #
AO FORMARSE OS GAMETOS
- Os cromosomas homólogos sepáranse en gametos
# ( igual q na meiose).

AMBOS OS ELEMENTOS -CROMOSOMAS PRESÉNTANSE NOS INDIVIDUOS EN DÚAS

-XENES VERSIÓNS -Unha de orixe paterna

-Outra de orixe materna