Agenţia Naţională pentru Protecţia Familiei Agenţia Naţională pentru Protecţia Familiei este o instituţie publică cu personalitate juridică

, ce funcţionează în subordinea Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse din februarie 2004, în baza Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie, modificată şi completată prin O.G. nr. 95/2003, şi în baza H.G. nr. 1624/2003 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Familiei.

Conform legii, obiectul de activitate al Agenţiei îl reprezintă VIOLENŢA ÎN FAMILIE, A.N.P.F. coordonând punerea în aplicare a măsurilor de prevenire şi combatere a violenţei în familie. Consiliul Consultativ

Pe lângă preşedintele Agenţiei funcţionează un Consiliu Consultativ format din 7 membri, care are în componenţa sa câte un reprezentant al: - Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, - Ministerului Sănătăţii Publice, - Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, - Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, - Ministerului Justiţiei, - Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului, - Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap. La lucrările Consiliului Consultativ pot fi invitaţi să participe şi reprezentanţii altor instituţii ale administraţiei publice centrale şi locale, precum şi reprezentanţi ai societăţii civile implicaţi în prevenirea şi combaterea violenţei în familie.

Instituţii subordonate
În subordinea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Familiei funcţionează: - Centrul Pilot de Asistenţă şi Protecţie a Victimelor Violenţei în Familie; - Centrul de Informare şi Consultanţă pentru Familie. Organizare teritorială Agenţia are în coordonare metodologică, la nivelul fiecărui judeţ şi al municipiului Bucureşti, un compartiment cu atribuţii privind combaterea violenţei în familie înfiinţat în cadrul Direcţiei de Muncă şi Protecţie Socială judeţene.

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului.Compartimentele cu atribuţii în combaterea violenţei în familie din cadrul Direcţiilor de Muncă şi Protecţie Socială judeţene.Inspectoratul Şcolar Judeţean. Urmare a semnării acestor protocoale la nivel judeţean. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie. începând cu anul 2004. c) finanţarea sau. Acest protocol de colaborare poate fi lărgit prin includerea şi a altor instituţii de la nivel local.alte instituţii interesate de problematica violenţei în familie.Serviciul de Protecţie a Victimelor şi Reintegrare Socială a Infractorilor.ONG-uri active în domeniu. . respectiv al municipiului Bucureşti între: . . în fiecare instituţie deconcentrată din judeţ cu responsabilităţi în prevenirea şi combaterea violenţei în familie au fost desemnate persoane cu atribuţii privind violenţa în familie care colaborează pentru soluţionarea cazurilor de violenţă în familie. agenţia are următoarele atribuţii: a) elaborarea. . b) controlarea aplicării reglementărilor din domeniul propriu. . 384/2004) se stabileşte prin protocoalele de colaborare încheiate la nivel judeţean. Atribuţiile Agenţiei Conform art. . respectiv Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti. respectiv Autoritatea de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti. 9 din Legea nr. . după caz. fundamentarea şi aplicarea strategiei şi a programelor în domeniul îngrijirii şi protecţiei victimelor violenţei în familie. respectiv a Municipiului Bucureşti. e) instruirea. f) organizarea de cursuri de cunoaştere a formelor de violenţă în familie. d) înfiinţarea de adăposturi şi de linii telefonice de urgenţă pentru victimele violenţei în familie. . Modul concret de conlucrare în prevenirea şi monitorizarea cazurilor de violenţă în familie (în conformitate cu Ordinul comun nr. cum ar fi: .Unităţile pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie. ANPF primeşte rapoarte trimestriale privind situaţia lunară a fenomenului la nivel local. respectiv Comandamentul de Jandarmi al Municipiului Bucureşti.Comandamentele Judeţene de Jandarmi.La nivel local. precum şi a îngrijirii şi protecţiei victimelor violenţei în familie. precum şi al activităţii unităţilor care îşi desfăşoară activitatea sub autoritatea sa. . autorizarea şi coordonarea activităţii profesionale a asistenţilor familiali. .Autorităţile de Sănătate Publică judeţene. cofinanţarea programelor specifice în domeniul apărării şi consolidării familiei.Inspectoratele de Poliţie Judeţene.

8 alin. Agenţia urmăreşte următoarele OBIECTIVE: a) promovarea valorilor familiale. prin măsuri de păstrare a confidenţialităţi identităţii lor. în timpul instrumentării cazului. i) implicarea şi sprijinirea iniţiativelor partenerilor sociali în rezolvarea problemei violenţei în familie. a minorilor. h) realizarea bazei de date pentru gestionarea situaţiilor de violenţă în familie. e) protejarea victimelor şi. elaborarea de strategii. a înţelegerii şi întrajutorării în familie. precum şi prin măsuri de protecţie psihologică a acestora. c) sprijinirea victimelor prin programe de recuperare a sănătăţii şi de reinserţie socială. realizarea şi publicarea de materiale ştiinţifice şi promoţionale specifice. prevenirea şi combaterea violenţei în relaţiile dintre membri. în special. k) înfiinţarea de centre de asistenţă destinate agresorilor. b) sprijinirea membrilor de familie aflaţi în dificultate ca urmare a actelor de violenţă în familie. prognoze. (2) din Legea nr. în vederea dezvoltării fiecărui membru al familiei într-un mediu lipsit de violenţă. 2. . Agenţia Naţională pentru Protecţia Familiei are drept SCOP prevenirea şi combaterea fenomenului de VIOLENŢĂ ÎN FAMILIE. dezintoxicare. Principiul nondiscriminării şi egalităţii de şanse. respectarea şi garantarea drepturilor persoanelor afectate de violenţa în familie. 4. d) asistarea agresorilor prin tratamente de dezalcoolizare. Principiul respectării demnităţii umane. OBIECTIVE Conform art. Principiul promovării valorilor non-violenţei la nivelul comunităţii. f) iniţierea şi coordonarea parteneriatelor sociale. j) înfiinţarea de centre de recuperare pentru victimele violenţei în familie. În conformitate cu legislaţia în domeniu. promovarea. 3. PRINCIPII PRINCIPIILE care stau la baza activităţii Agenţiei sunt următoarele: 1. în scopul prevenirii şi combaterii violenţei în familie. Principiul responsabilizării.g) efectuarea de studii şi cercetări. psihologice şi psihiatrice. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie.

Centrul de Informare şi Consultanţă pentru Familie Prezentare generală ● Instituţie bugetara cu personalitate juridica. Principiul abordării multidisciplinare. juridică. Agentia Nationala pentru Protectia Familiei.P.F. îndrumarea şi înregistrarea persoanelor victime ale violenţei în familie. proces de agresiune. care solicită sprijin în acest sens. ● incepand cu 01 iunie 1999 pana in prezent functioneaza in sediul din W. ● Prin HG 1624/2003.C. ■ Consiliere psihologică adaptată problematicii complexe a victimelor violenţei în familie. rezultată în urma relaţiilor abuzive. evacuare. Şedinţele sunt organizate într-un climat de înţelegere.01. ■ Decontarea certificatelor medico-legale pentru victimele violenţei în familie. ■ Consiliere juridică pentru soluţionarea cazurilor de divorţ. CICF a fost infiintat in 1998 prin HG 938/23. CICF trece in subordinea ANPF. Principiul centrării pe persoană. Maracineanu.V. CICF trece in subordinea MMSSF. încredinţare minor. Sediul in care functioneaza CICF este cel . Principiul complementarităţii dintre prevenire şi combatere. ● Prin HG 737/2003 privind organizarea si functionarea MMSSF. ▪ Consiliere primară prin elemente orientative de consiliere socială.5. Consilierul încurajează victimele violenţei în familie să-şi exploreze opţiunile şi să ia propriile decizii. Principiul securizării şi protecţiei victimei.2001. in subordinea Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale. 10. respectiv: ► Centrul Pilot de Asistenţă şi Protecţie a Victimelor Violenţei în Familie (C. afecţiune şi acceptare necondiţionată.A.) Servicii oferite ■ Linia telefonică în regim non stop cu număr de apelare 021 / 9833 permite: ▪ Trierea.1998. CICF a trecut in subordinea MSF. .P. ▪ Culegerea de date despre victimă şi situaţia acesteia. ■ Sesizează factorii competenţi şi solicită intervenţia acestora în vederea rezolvării situaţiilor semnalate.V. ▪ Informarea persoanei apelante în legătură cu datele de contact ale instituţiilor cu competenţe în intervenţia în cazurile de violenţă în familie.12.F.) ► Centrul de Informare şi Consultanţă pentru Familie (C. aflata la randul ei in subordinea MMSSF. În directa subordine a Agenţiei funcţionează 2 instituţii publice. 9. ● a functionat in sediul MMPS in perioada 01 aprilie-01 iunie 1999. focalizându-se pe depăşirea stării de distres emoţional. ▪ Informarea persoanei apelante cu privire la serviciile oferite de Centru. 8. partaj. 7. astfel încât să creeze prmisele unui viitor în siguranţă. Principiul participării. 6.I. ● Prin HG 22/04. Principiul parteneriatului. sediu stabilit prin HG 938/1998. psihologică.

compartimentul informare-documentare 3. de grup) • testare psihologica (evaluarea personalitatii. Obiect de activitate / Atribuţii: Obiectul de activitate al CICF il reprezinta asigurarea respectarii drepturilor membrilor familiei. referent superior). documentare (studii superioare limbi straine). din punctul de vedere al incadrarii : sef serviciu. compartimentul financiar-contabil RESURSELE UMANE: personal cu pregatire de specialitate in domeniile: socio-uman (studii superioare/postuniversitare in psihologie/ psihoterapie si psihodiagnostic. Tipuri de servicii • informare asupra drepturilor legale de asistenta sociala a persoanei/familiei (face to face. reducerea dificultatilor psiho-sociale ale familiei. prin raspunsuri la petitii adresate institutiei. in vederea depasirii unor situatii de criza in viata de familie • crearea si gestionarea bazelor de date privind problemele familiei • realizarea schimbului de informatii in domeniu cu alte institutii publice si organizatii guvernamentale din tara si strainatate Organizare / Resurse umane ORGANIZAREA CICF: 1. personal contractual si functionari publici (consilier superior. in vederea realizarii obiectului sau de activitate. asistenta sociala). stabilitatea cuplului familial. evaluare aptitudini) • consiliere vocationala . prevazute de dispozitiile legale si accesul la acordarea acestor drepturi • consiliere privind egalitatea de sanse in gestionarea vietii de familie si identificarea unor masuri privind concilierea vietii de familie cu activitatea profesionala • identificarea nevoilor de asistenta specializata pentru familie si indrumare cu privire la modalitatile de realizare a acesteia • consiliere si asistenta psiho-pedagogica. compartimentul asistenta-consiliere 2. inspector principal. economic (studii medii si superioare de specialitate economica). telefonica) • asistarea persoanelor/familiilor in situatii defavorizate (informare/consiliere psihologica/orientare in retea) • consultanta si indrumare in functie de tipul de problema identificata in cazul familiilor/persoanelor in dificultate • consiliere psihologica (individuala. CICF are urmatoarele atributii: • consiliere privind intemeierea familiei si debutul vietii de familie • consultanta in vederea pastrarii coeziunii familiei • indrumare privind drepturile de protectie sociala a familiei. expert asistent.specificat in HG de infiintare. familiala.

Liceul “ N. Satele Copiilor” (servicii de testare psihologica oferita adolescentilor sau tinerilor. alocatii si ajutoare sociale s. UNICEF • colocviu de maternologie. Tipuri de probleme care au necesitat consiliere • situatii de criza in caz de divort. Cernica • Asociatia “Surorile Franciscane” • Fundatia “Feed the children” • Fundatia “Sf. aparitia unui copil • sustinerea familiei monoparentale • situatii de criza in viata de cuplu • familie/persoana in dificultate • violenta in familie • probleme de psiho-patologia unui/unor membri ai familiei sau probleme de psihopatologie a familiei • probleme de psiho-patologie individuala (tulburare stres.a. Patriarhia Romana. Parlamentul Romaniei • Fundatia “Casa Ioana” • Asociatia “Diaconia” . ghiduri bune practici in domenii precum: consiliere maritala. MSF • manifestari si proiecte ale ANPF. femei si barbati. in domeniul violentei in familie • colocviu cu specialisti in resurse pentru orientarea si dezvoltarea carierei de la “Centrul de Resurse pentru Cariera”. tulburare anxios-depresiva. ingrijirea si protectia copilului de la nastere la 7 ani”. rolul familiei si politici de ingrijire alternativa. initiata de Radio UNIPLUS. Tg.) • ameliorarea comunicarii adolescentilor cu parintii Parteneri şi proiecte comune PARTENERI SI PROIECTE IN CO-PARTENERIAT CU ALTE INSTITUTII GUVERNAMENTALE SI NONGUVERNAMENTALE: • campania educationala pentru elevi din liceele din Bucuresti “Cunoaste-te si vei sti ce faci!”. cu responsabilitati familiale”. Acad. brosuri. Biserica Antim. drepturile femeii in perioada de maternitate. dependenta droguri.• consiliere maritala • consiliere suportiva • asistarea persoanelor victime ale violentei in familie • editare/concepere materiale suport pentru pliante. Biserica Icoanei.S. UNICEF • parteneriat cu fundatia “S. consiliere de familie. tendinte si provocari in Europa”) • atelier de lucru in cadrul proiectului “Cooperarea femeilor parlamentare din sud-estul Europei: Modele si practici europene privind egalitatea de sanse si de tratament pentru angajati. s. organizatii neguvernamentale • proiectul “V-Day”. de educatie prenatala din Romania. Romana. Centrul de cercetari demografice “Vladimir Trebici”. Ungaria. Macrina” .2. seminarii in cadrul Conferintei Internationale pe Tema Drepturilor Copilului ( “Drepturile copilului. alcool. Bucuresti. Manastirea Caldarusani. Tonitza”.O. ISE.a. Comisia pentru egalitatea de sanse pentru femei si barbati. beneficiari ai serviciilor oferite de aceasta fundatie) • ateliere de lucru. Mures. Asoc. ISE • seminarul “Prioritati in educatia. MMSSF. initiat de Institutul Est-European de Sanatatea a Reproducerii. psihopatii. Evolutii. tulburare de comportament. MEC. asistarea victimelor violentei in familie. deces. Primaria sect. Budapesta.

acordată în funcţie de condiţiile legii . Ajutorul pentru încălzirea locuinţei 6. Bugetul personal complementar pentru adulţii cu handicap grav. inspectoratele de politie. Alocaţia de plasament familial 5. directiile teritoriale de munca. accentuat şi mediu 3. Ajutorul de urgenţă (pentru familiile sau persoanele care se află în situaţii de necesitate datorate calamităţilor naturale. Indemnizaţia lunară pentru adulţii cu handicap grav şi accentuat 2. precum şi altor situaţii deosebite stabilite prin lege) 3. Sprijinul financiar la constituirea familiei Ajutoare sociale 1. Indemnizaţia pentru creşterea copilului 6. Ajutorul bănesc pentru achiziţionarea de arzătoare automatizate 9. Ajutorul social lunar (venitul minim garantat) 2. Stimulentul lunar (se acordă în perioadele în care beneficiarii indemnizaţiei pentru creşterea copilului realizează venituri profesionale supuse impozitului pe venit. Alocaţia pentru copiii nou-născuţi 8. Ajutorul pentru persoanele cu afecţiuni de sănătate deosebit de grave acordat pentru tratament medical şi intervenţii medicale în străinătate 10. Ajutorul suplimentar pentru încălzirea locuinţei 7.• Fundatia “Sensiblu” • DMSSF Bucuresti. Alocaţia de stat pentru copii 2. Ajutorul financiar (pentru persoanele şi familiile acestora aflate în extremă dificultate în urma stării de sănătate sau a altor cauze justificate) 4. sectiile de politie Agentia nationala pt prestatii sociale Prestatii sociale pt famile 1. situaţie în care plata indemnizaţiei se suspendă) 7. Alocaţia de susţinere pentru familia monoparentală 4. Ajutorul în caz de deces (pentru beneficiarul de ajutor social sau un membru al familiei beneficiarului de ajutor social) 5. Ajutorul rambursabil pentru refugiaţi Indemnizatii 1. Trusoul pentru nou-născuţi 9. Indemnizaţia lunară de hrană pentru copiii şi adulţii infectaţi cu HIV sau bolnavi de SIDA 6. Ajutorul bănesc pentru achiziţionarea de centrale termice individuale 8. Indemnizaţia lunară pentru adultul cu handicap vizual grav (destinată plăţii însoţitorului) 4. Alocaţia lunară de hrană pentru copiii cu handicap de tip HIV/SIDA 5. accidentelor. incendiilor. Alocaţia familială complementară 3. solidaritate sociala si familie • inspectoratul scolar. Indemnizaţia/ajutorul pentru creşterea copilului cu handicap. jandarmeria.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful