You are on page 1of 19

ISI KANDUNGAN

PERKARA M/S
1.0 PENDAHULUAN 1
2.0 OBJEKTIF HALA TUJU SEKOLAH 2
3.0 SENARAI JAWATANKUASA 3
4.0 CARTA GANTT: PELAN HALA TUJU SEKOLAH 2018 4
5.0 ANALISIS SWOT 5
6.0 KERANGKA MODEL HALA TUJU SEKOLAH 6
7.0 KONSEP 7
8.0 VISI DAN MISI SEKOLAH 8
9.0 BIDANG PENGURUSAN PENTADBIRAN DAN KEWANGAN 9
10.0 BIDANG PENGURUSAN KURIKULUM 10
11.0 BIDANG PENGURUSAN HAL EHWAL MURID 11
12.0 BIDANG PENGURUSAN KOKURIKULUM 12
13.0 PENGURUSAN PRA UNIVERSITI 13
14.0 PENGURUSAN PEMBANGUNAN DAN FIZIKAL SEKOLAH 14
15.0 BIDANG PENGURUSAN HUBUNGAN LUAR DAN KOMUNITI 15
16.0 PENUTUP 16
1.0 PENDAHULUAN
Pelan hala tuju ini digubal berdasarkan tiga siri pertemuan dan
perbincangan dalam jawatankuasa pengurusan sekolah untuk
menetapkan hala tuju sekolah pada tahun 2019. Hala tuju ini juga
selari dengan misi dan visi sekolah serta selaras dengan Pelan
Pembangunan Pendidikan Malaysia (ppm 2013 -2025 ) Gelombang
2. Dalam gelombang kedua ini yang mana pelaksanaannya bermula
pada tahun 2019, dalam tempoh tiga tahun, sekolah ini akan
mencapai peningkatan dalam kemenjadian murid dan sekolah
berkualiti. Justeru, segala perancangan yang dibuat di peringkat
induk dan peringkat ketua panitia perlulah menjurus kepada
inspirasi sekolah.

1
2.0 OBJEKTIF HALA TUJU

Objektif utama hala tuju ialah sebagai satu platform apa yang hendak dicapai oleh
pihak sekolah dalam jangka masa pendek dan juga jangka masa panjang. Di antara
objektifnya ialah:

1. Meningkatkan prestasi murid dalam keputusan peperiksaan peringkat sekolah


dan peperiksaan awam seperti UPSR.
2. Meningkatkan kemenjadian murid dari segi sahsiah dan tingkah laku mereka.
3. Meningkatkan kemenjadian murid dalam pencapaian kokurikulum yang meliputi
sukan dan permainan, persatuan dan kelab dan pasukan beruniform.
4. Meningkatkan kualiti pengajaran guru.
5. Mengamal dan membudayakan PAK21 dan PLC dalam kalangan warga
sekolah.
6. Meningkatkan tahap profesionalisme guru melalui pelaksanaan LDP
7. Meningkatkan hubungan dan penglibatan komuniti dengan pihak sekolah

2
3.0 SENARAI JAWATANKUASA
Pengerusi : Tn Hj Abdul Aziz Mohamed Zain
Timbalan pengerusi : En Anuar Sidek
Naib Pengerusi I : En Durahman Ramlee Ag Wahab
Naib Pengerusi II : En Sapri Marup
Naib Pengerusi III : Pn Dg Nismah Abdul Rahman
Ketua SU Exe : Pn Dg Sharifah Maarof
Penolong Setiausaha : Cik Fenella So Fei Feih
Ahli – Ahli : En Robin Yami (KB Bahasa)
Pn Nurimah Malie (KB Sains Matematik)
Pn Jamilah @ Zaitu Hassan (KB Sains Sosial)
Cik Noor Lina Hj Mahmood (KB Sains Sosial)
Pn Normahani Jamaluddin (Penyelaras VLE & Guru Bestari)
Pn Hasinie Moslin (Kaunselor)
Pn Dg Mastinie Kiflee (Kaunselor)
Pn Safnah Shahbudin (Kaunselor)
Pn Noneh Ag Ahmad (Guru Perpustakaan dan Media)
Pn Hajijah Hassan (Penyelaras Keceriaan)
En Azlan Baharuddin (Penyelaras TS25)
Cik Jeniffer Louis Gintos (SU Kurikulum)
En John Gohol (Penyelaras Keselamatan)
En Bernie Gevais (Penyelaras EKSA)
En S. Atzrino Suharnoh (SU Kokurikulum)
Pn Zainah Mohd Fauzee (SU HEM)
Pn Hermah Sapri (SU PIBG)
En Yamin Siki (SU Pembangunan)
En Md Arman Ag Damit (Ketua Guru Disiplin)
En Ahmad Abrian (Pengerusi KESMA)
En Edward Jack (Guru Data/EMIS/OPMEN/SPS)
Pn Hamsia Jumadi (SU Perkembangan Staf)
Cik Jamilah Arip (Guru Jadual Waktu)
En Japrin Chin (Ketua Pembantu Tadbir)

3
4.0 CARTA GANTT PELAN HALA TUJU SEKOLAH 2018

BIL PROGRAM BULAN PELAKSANAAN


2017 2018
O N D J F M A M J J O S O N D
PERANCANGAN & PENYEDIAAN
1 Mesyuarat Pengurusan Guru Bil. 4 Siri 1/2017 02/10
1.1 Pembentukan AJK Pelan Hala Tuju Sekolah 2018
1.2 Agihan Tugas Penyediaan Pelan Hala Tuju Sekolah
2 Taklimat dan bengkel penyediaan Pelan Hala Tuju Sekolah 07/11
2.1 Bengke Pelan Hala Tuju Sekolah mengikut Bidang Siri
2/2017
3 Bengkel Pemurniaan Pelan Hala Tuju Sekolah 2018 Siri 09/11
3/2017
4 Penghantaran Pelan Hala Tuju untuk dijilidkan 10/11
5 Taklimat Pelan Hala Tuju Sekolah 2018 untuk semua staff 21/11
Siri 1/2018
6 Mesyuarat Guru Bil. 1/2018 01/01
6.1 Taklimat Pelan Hala Tuju Sekolah 2018 Siri II/2018
7 Menyebarluas Pelan Hala Tuju Sekolah 2018 05/01
7.1 Upload Pelan Hala Tuju di laman web sekolah
7.2 Mengedar dokumen berkaitan Pelan Hala Tuju kepada
semua staf
7.3 Mempamerkan Pelan Hala Tuju di papan kenyataan sekolah

8 Review Pertengahan Tahun Pelan Hala Tuju 2018 02/06


9 Maklum balas Pelan Hala Tuju 2018 02/11

4
5.0 ANALISIS SWOT PELAN HALA TUJU SEKOLAH 2018

1. Sekolah mempunyai guru berpengalaman lebih 5 tahun 1. Prestasi sekolah belum mencapai KPI yang
2. Budaya kerja guru yang positif dan kesanggupan mengajar di ditetapkan
luar rasmi. 2. Sekolah terlibat dengan pelbagai aktiviti dan
3. Prasarana sekolah mencukupi pertandingan yang mengorbankan masa guru
4. Persekitaran pembelajaran yang kondusif masa PdPc
5. Guru berinisiatif untuk meningkatkan potensi murid 3. Kekerapan mesyuarat/bengkel/taklimat
6. Lokasi sekolah berhampiran dengan pekan dan badan kerajaan menyebabkan sebahagian program akademik
lain. terpaksa dibatalkan.

1. Sokongan daripada pihak PIBG dan PPD 1. Pengaruh pusat siber dan hiburan
2. Sokongan dan hubungan baik dengan Badan Kerajaan, Badan 2. Pengaruh gadget dan alat teknologi di rumah
bukan kerajaan dan swasta 3. Sebahagian murid bukan di bawah jagaan
3. Guru – guru yang komited melaksanakan ibu bapa
program pembangunan sekolah. 4. Sebahagian ibu bapa tidak mementingkan
pelajaran anak - anak
5. Segelintir murid tidak mementingkan akademik
6. Masih ada murid tidak menguasai 4M.

5
6.0 KERANGKA MODEL HALA TUJU SEKOLAH 2018

6
7.0 KONSEP TS25

7
8.0 MISI & VISI

VISI
PENDIDIKAN BERKUALITI INSAN TERDIDIK
NEGARA
SEJAHTER
A

……………………………………………………………
………………….…

MISI
MELESTARIKAN SISTEM PENDIDIKAN YANG
BERKUALITI UNTUK MEMBANGUNKAN POTENSI
INDIVIDU BAGI
MEMENUHI ASPIRASI
NEGARA

8
9.0 BIDANG PENGURUSAN DAN KEWANGAN

BIL PERKARA KPI 2018


1. KEHADIRAN GURU 98% SETIAP BULAN
2. KEHADIRAN AKP 95% SETIAP BULAN
3. PENGHANTARAN e-RPH 100% SETIAP BULAN
4. PENGURUSAN KEWANGAN PENARAFAN CEMERLANG
5. PRESTASI PERBELANJAAN 90% PERBELANJAAN BULAN OKTOBER
PCG

6. LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN 7 HARI BERKURSUS SETAHUN SEHINGGA


OKTOBER
7. PENCERAPAN PDPc GURU DIBU 100% GURU DI CERAP SETAHUN
AT 2 KALI SETAHUN
8. PENGURUSAN e-PANGKAT GURU 100% STAF YANG LAYAK DIBUAT
DAN AKP
9. PENGURUSAN MESYUARAT: PERAKUAN DILAKSANAKAN 4 KALI
1. MESYURAT PENGURUSAN
2. MESYUARAT GURU
SETAHUN
3. MESYUARAT AKP
4. MESYUARAT KEWANGAN BAGI SETIAP MESYUARAT

9
10.0 BIDANG PENGURUSAN KURIKULUM
BIL PERKARA KPI 2018
1. PENGURUSAN PANITIA PENGURUSAN FAIL PANITIA LENGKAP
100%
2. PENGURUSAN PEPERIKSAAN DALAMAN PEPERIKSAAN DALAMAN UNTUK
KESEMUA TINGKATAN 4 KALI SETAHUN
3. KEPUTUSAN PEPERIKSAAN DALAMAN – GPS MENENGAH RENDAH 2.9/65% LULUS
PERTENGAHAN TAHUN GPS MENENGAH ATAS 5.45/94% LULUS

4. KEPUTUSAN PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN GPS MENENGAH RENDAH 2.8/70% LULUS


GPS MENENGAH ATAS 5.0/95% LULUS
5. SEMAKAN BUKU LATIHAN/NOTA, MURID SEMAKAN BUKU LATIHAN MURID SEKURANG-KURANGNYA
OLEH PENTADBIR SEKALI DALAM SETAHUN
6. PENGURUSAN PEPERIKSAAN AWAM PT3 MENDAFTAR 100% CALON PEPERIKSAAN AWAM PADA MASA YANG
DAN SPM DITETAPKAN OLEH LEMBAGA PEPERIKSAAN

7. KEPUTUSAN PT3 GPS 2.8 DAN LULUS 68%

8. STRAIGHT A PT3 12 ORANG

9. KEPUTUSAN SPM GPS 5.4 DAN LULUS 95%

10. STRAIGHT A 5 ORANG

11. MESYUARAT KURIKULUM 4 KALI SETAHUN

12. MESYUARAT PANITIA 4 KALI SETAHUN


13. KELAS TAMBAHAN HARI SABTU DAN MASA DILAKSANAKAN 2 KALI SEBULAN DAN
CUTI PERSEKOLAHAN SEPARUH CUTI PERSEKOLAHAN

10
11.0 BIDANG PENGURUSAN HAL EHWAL MURID
BIL PERKARA KPI 2018

1. KEHADIRAN MURID MURID HADIR 95% SETIAP BULAN


2. KES DISIPLIN MURID SALAH LAKU KES DISIPLIN MURID PADA TAHAP
5% HINGGA 3% PADA OKTOBER 2018
4. KESELAMATAN MURID KESELAMATAN MURID 100% DIBERI KEUTAMAAN

5. KESIHATAN MURID KESIHATAN MURID 100% DIBERI KEUTAMAAN

6. KEBAJIKAN DAN BANTUAN KEBAJIKAN DAN BANTUAN MURID 100% DIBERI


MURID KEUTAMAAN

7. AGIHAN BUKU TEKS AGIHAN BUKU TEKS 100% KEPADA MURID

8. PENGURUSAN FAIL 100% FAIL PENGURUSAN HEM DILENGKAPKAN

9. MESYUARAT HEM 4 KALI SETAHUN

11
12.0 BIDANG PENGURUSAN KOKURIKULUM
BIL PERKARA KPI 2018
1. PENDAFTARAN KELAB DAN 100% DIDAFTAR
PERSATUAN

2. SUKAN OLAHRAGA DAN TEMPAT KE 4 PERINGKAT DAERAH DAN


3 ACARA OLAHRAGA PERINGKAT NEGERI DAN KEBANGSAAN
SUKAN PERMAINAN

3. 2 KELAB DAN PERSATUAN PENCAPAIAN PERINGKAT NEGERI

4. 2 PASUKAN BERUNIFORM PENCAPAIAN PERINGKAT DAERAH


DAN NEGERI
5. PENCAPAIAN KOKUM MURID SEKURANG-KURANG MENDAPAT 60%
TINGKATAN 5 MURID MENDAPAT PANGKAT B

6. PENGURUSAN FAIL KOKUM 100% DILENGKAPKAN

7. MESYUARAT KOKUM 4 KALI SETAHUN


8. PERTEMUAN KOKUM DAN 1M1S SETIAP MINGGU PADA HARI RABU DAN
KHAMIS

12
13.0 BIDANG PENGURUSAN PRA UNIVERSITI

BIL PERKARA KPI 2018

1. KEPUTUSAN STPM P1, P2 DAN P3 GPS P1 2.35


GPS P2 2.00
GPS P3 2.65
GPS KESELURUHAN 3.00 DAN LULUS 100%
2. KOKUM 100% PELAJAR TERLIBAT AKTIF DALAM AKTIVITI UNIT
BERUNIFORM, KELAB DAN PERSATUAN SERTA SUKAN DAN PE
RMAINAN
3. SAHSIAH 100% PELAJAR MEMATUHI GARIS PANDUAN
PENGURUSAN TINGKATAN 6
4. KEBERHASILAN 70% PELAJAR LAYAK MASUK KE IPTA
5. PENGURUSAN PRA UNIVERSITI DILAKSANAKAN 4 KALI SETAHUN
MESYUARAT PRA U DAN
MESYUARAT KERJA KURSUS

6. PENGURUSAN FAIL PRA U 100% LENGKAP

7. PROGRAM PENINGKATAN AKADEMI DILAKSANAKAN SETIAP PENGGAL (PENGGAL 1, PENGGAL 2 ,


K PRA-U PENGGAL 3)

8. PEPERIKSAAN PERCUBAAN PRA-U DILAKSANAKAN SETIAP PENGGAL (PENGGAL 1, PENGGAL 2 ,


PENGGAL 3)

9. PERMUAFAKATAN IBU BAPA PELAJAR, SEKURANG-KURANGNYA 2 KALI SETAHUN


GURU PRA-U

13
14.0 BIDANG PENGURUSAN PEMBANGUNAN DAN FIZIKAL SEKOLAH

BIL PERKARA KPI 2018


1. MEMBUAT PERMOHONAN PERMOHONAN PEMBAIKAN SEKOLAH
PERUNTUKAN PEMBAIKAN DIBUAT 2 KALI SETAHUN KEPADA
SEKOLAH PIHAK PPD

2. MEMBUAT PEMBAIKAN KECIL SEKOLA MENGIKUT KEPERLUAN


H/ASRAMA JIKA ADA KEPERLUAN

3. MEMBUAT PEMERIKSAAN KEROSAKAN SETIAP BULAN


SEKOLAH DAN
ASRAMA

4. MEMBUAT PEMERIKSAAN SETIAP MINGGU


KEBERSIHAN DAN
KESELAMATAN SEKOLAH

14
15.0 BIDANG HUBUNGAN LUAR DAN KOMUNITI
BIL PERKARA KPI 2018
1. PENGLIBATAN IBU BAPA PENGLIBATAN IBU BAPA DALAM
DALAM PROGRAM SEKOLAH PROGRAM SEKOLAH SEBANYAK 5%

2. MEWUJUDKAN HUBUNGAN DAN SEKURANG-KURANGNYA WUJUDKAN


KERJASAMA DENGAN AGENSI LUAR KERJASAMA DENGAN 3 AGENSI LUAR
DAN PEMIMPIN TEMPATAN

3. MESYUARAT AJK PIBG 4 KALI SETAHUN

4. MESYUARAT AGUNG PIBG SEBELUM 31 55% KEHADIRAN AHLI


MAC SETIAP TAHUN

5. PERMUAFAKATAN IBU BAPA BAGI KELAS SEKURANG-KURANGNYA 3 KALI SETAHUN


KRK
DANKAA
SEKURANG-KURANGNYA 2 KALI SETAHUN
6. PERMUAFAKATAN IBU BAPA BAGI
PELAJAR YANG MEMPUNYAI PENCAPAIAN
MINIMUM (AKADEMIK)
15
16.0 PENUTUP
SEMUA PIHAK DIHARAP DAPAT BERKERJASAMA DALAM
MENJAYAKAN STRATEGI YANG DIGARISKAN BAGI MENCAPAI HALA
TUJU YANG TELAH DITETAPKAN OLEH PIHAK SEKOLAH UNTUK
MENINGKATKAN KEMENJADIAN MURID DAN KEMAJUAN ORGANISASI
SEKOLAH INI.

16