You are on page 1of 1

INTERPRETACIJA

Kojim je osjećajnim tonom prožeta ova lirska narodna pjesma?

Kojim epitetima djevojka najneposrednije odaje svoje osjećaje? Te epitete djevojka pridaje
sama sebi ( upetom i devetom stihu) i cvijeću što ga njeguje, no njezino
emocionalno stanje obilježeno je i jednomapozicijom u petom stihu. Pronađi primjere
tih izražajnih sredstava i objasni njihovu ulogu.

Pomoću kojih motiva narodni pjesnik razrađuje temu o nesretnoj djevojci? To su motivi
vraćanja prstena,odnosa obitelji prema voljenom mladiću, cvijeće što ga njeguje djevojka,
motivi svatova i groba. Kakva jenjihova međusobna povezanost?

Koje simbolično značenje pjesnik pridaje pelinu?

Promotri vrstu stiha i odredi stanku (cezuru) u stihu.