You are on page 1of 2

Padankan

Padankan maksud perkataan berikut:

akhlak
َ ‫أ َ ْح‬
ََ‫سن‬
sebaik-baik
ِ‫النَّاس‬

manusia
‫ُخلُقًا‬

Tuliskan maksud perkataan.

َ _________َ -َ َ ‫أ َ ْح‬
ََ‫سن‬
َ _________َ -َ َ‫النَّاس‬
_________َ -َ َ ‫ُخلُقًا‬