You are on page 1of 4

MgaLiham

Mga LihamPara
ParaKay
KayEva
Eva

Unang-una huwag mong lakasan ang iyong boses sa


pakikipag-usap, dapat ay mahinhin ka sa
pakikipaghalubilo sa iba. Huwag mo ring lakasan ang
iyong pagtawa kung hindi ay baka mag-aakala ang
iba na nagpapapansin ka at ikaw ay mabastos.

Pangalawa ay mag-ayos ka sa iyong sarili ngunit


huwag mong palabisan. Ang pag-aayos sa sarili ay
hindi ibig sabihin na ikaw ay maarte ngunit ito ay
nakakapagbibigay ng magandang impresyon sa iba
at para na rin ito sa iyong sarili.

Pangatlo, maaari mo lamang maibigay ang iyong


hubad na katawan sa taong mahal ang iyong hubad
na kaluluwa. Alagaan mo ang iyong pagkabirhen at
ilaan mo sa taong pakakasalan mo. Huwag kang
magmadali sa paghanap ng makakasama.

Pang-apat huwag mong hayaan ang iyong sarili na


malalang sa anumang bisyo. Hindi maganda
pakinggang ang isang babae ay yumoyosi, umiinom
Panglima, magbigay
at may pinta ka ngBigyan
sa katawan. galangmosang
kapwa
respetolaloang
na
sa mgaiyong
nakakatanda. Magbigayito’y
katawan sapagkat respeto rin sa mga
nag-iisa.
pananaw ng iba. Huwag na huwag mong mamaliitin
ang kapwa kung ang kanilang pananaw ay iba sa
iyong pananaw.
Pang-anim, sa panunuot naman, huwag kang
magsuot ng mga damit na masyadong maiksi at
nagpapakita ng mga maseselang parte ng iyong
katawan. Isipin mo muna kung saan ang iyong lakad
at angkopin mo ito sa iyong suot. Isipin mo na mas
madaling mabago ang iyong damit kaysa mabago
ang pag-iisip ng iba.

Ikahuli, higit sa lahat mahalin mo ang iyong sarili


higit na sa pagmamahal mo sa iba.