You are on page 1of 9

Bilinçaltı Şifa Kodları

(Hücresel Kodlama)

2001 yılında Dr Alex Loyd tarafından bulunan Healing Codes


terapisinin kodlara ayrıldığında çok daha etkili olduğunu
keşfettim.

Dr. Loyd boyun hizamızdan saç derimize kadar olan kısmın


bilinçaltımıza giden düşünsel bir enerji noktalarının varlığını
tespit etmiştir.

Bu noktalara verilen parmak ucu enerji aktivasyonuyla


bilinçaltında gizli kalmış, ancak bizlerin farkına dahi varamadan
yaşamımızı yöneten olumsuz bilgi kalıplarına ulaşmamız
mümkündür.

Bu çalışmaya Dr. Loyd’un vermiş olduğu 4 ayrı noktaya verilen


aktivasyon ile 3 aşamalı olacak şekilde sorunlara yönelik bir
çalışma yapacağız.

Healing Codes yönteminde, cümlelerle yapılan kodlamaların


bilinçaltına etkisinin zayıf kaldığını hissettim.

Çünkü sorunu adlandırdığımızda zihnimiz devreye giriyor ve


bilinçaltımıza tam olarak ulaşmamızı önlediğini fark ettim.

Probleme, duyularımıza ve olmasını istediğimiz şifanın


anlamına yönelik temel bilgilerimiz bizim bilinçaltına
derinlemesine girmemizi engelliyor.

1
Ancak bunlara isim yerine sayısal kodlar verdiğimizde zihin
işleme kayıtsız kalıyor ve onları sadece rakam olarak algılıyor.

Buna karşın, bilinçaltımız tam tersi rakamların temsil ettiği


cümleleri algılayıp yapmasını istediğimiz görevi tam anlamıyla
yerine getirmek için var gücüyle çalışıyor.

Şimdi hazır olduğumuzu varsayarak çalışmamıza başlayalım!

İlk aşamada, probleme odaklanacağız.

Sonra, probleme sebep olan faktörleri tespit edeceğiz.

Son olarak da, problemin hiç varolmamış halini 5 duyumuzla


bilinçaltımıza kaydedeceğiz.

Alfabemizdeki 29 harfin sayısal karşılığını tek tek alıyoruz.

2
1. İlk Aşama
Probleme Odaklanmak!

Probleme odaklanıp kabul etme işlemine aşağıdaki şekillerde


görüldüğü gibi başlıyoruz.

Şekil1 Şekil2

Şekil3

Şekil4

3
Şekil1- Parmak uçlarımızı tam boğazımıza 5 santim kadar
yakınlaştırıp sanki fener ışığı tutuyormuşuz gibi yapıyoruz.
O noktayı aktive etmek için 5 dakika kadar tutarken
aşağıdaki kodlamayı bilinçaltımıza kaydediyoruz.

Şekil2- Sonra, 5 dakika kadar parmak uçlarımızı


şakaklarımıza tutuyoruz ve aşağıdaki kodlamayı
yapıyoruz.

Şekil3- Ardından, yine 5 dakika kadar iki kaşın arasını


aktive ediyoruz ve kodlamayı yapıyoruz. Hemen ardından
avuçlarımızı yukarıdaki şekilde görüldüğü gibi yüzümüze
yerleştiriryoruz.

Şekil4- Son olarak, 5 dakika kadar kulak altı çene


kemiğinin bittiği yeri aktive edip olumlamamızı yapıyoruz
ve parmak uçlarımızı yanaklarımızda dinlendiriyoruz.

4
Para problemi: 20+1+21+1=43 kod numarasına sahip.
Para kelimesini zihnimizden gizleyip onu bilinçaltımıza
rakamsal olarak tanıtıyoruz.

Kodlama: 43 nolu problemleri yaşamama rağmen, kendimi


tamamen kabul ediyor ve bütünüyle seviyorum.

Depresyon: 5+6+20+21+6+22+28+18+17=143

Kodlama: 143 nolu problemi yaşamama rağmen, kendimi


tamamen kabul ediyor ve bütünüyle seviyorum.

Korku: 14+18+21+14+25=92

Kodlama: 92 nolu problemleri yaşamama rağmen, kendimi


tamamen kabul ediyor ve bütünüyle seviyorum.

5
Aşk: 1+23+14=38

Kodlama: 38 nolu problemleri yaşamama rağmen, kendimi


tamamen kabul ediyor ve bütünüyle seviyorum.

İkili İlişkiler:12+14+12+15+12=65
12+15+12+23+14+12=88
65+88=153

Kodlama: 153 nolu problemleri yaşamama rağmen,


kendimi tamamen kabul ediyor ve bütünüyle seviyorum.

Ankziyete: 1+17+14+29+12+28+6+24+6=137

Kodlama: 137 nolu problemleri yaşamama rağmen, kendimi


tamamen kabul ediyor ve bütünüyle seviyorum.

Takıntı: 13+1+14+11+17+24+11=91

Kodlama: 91 nolu problemleri yaşamama rağmen, kendimi


tamamen kabul ediyor ve bütünüyle seviyorum.

6
Bu birinci çalışma aşaması 5’er dakikadan toplam 20 dakikanızı
alacak.

2. İkinci Aşama

Probleme Sebep Olduğunu Düşündüğümüz


Düşünce, Duygu ve İnanç Yapımıza odaklanmak!

Yine, yukarıdaki resimlerde görüldüğü gibi 5’er dakikalık


olumlamamızı yapacağız.

Düşünce: 5+26+23+26+17+3+6=106
Duygu: 5+25+28+8+25=91
İnanç: 11+17+1+17+4=50

7
Kodlama: Yaşamakta olduğum (Problemin kodu) ‘a sebep
olduğunu düşündüğüm 106, 91ve 50 kod nolu yapımı affediyor
ve serbest bırakıyorum.
Bu ikinci çalışma aşaması da 20 dakikanızı alacak.

3. Üçüncü Aşama

Problemin hiç olmadığı en sağlıklı ve mutlu hale


odaklanma olumlaması!

Son olarak, Yine 5’er dakikalık kod olumlama çalışması


yapıyoruz.

Sağlık: 22+1+9+15+11+14=72
Bolluk: 2+18+15+15+25+14=89
Huzur: 10+25+29+25+21=110

Kodlama: Sahip olduğum 72, 89 ve 110 nolu kodlar için


şükürler olsun Yüce Allah’ım…
8
Tüm 3 aşamalı bilinçaltı kodlama çalışmamız toplam 60
dakikamızı alıyor.

Çok etkili bir çalışmadır.

Günde 60 dakikanızı ayırdığınızda, çok kısa bir zaman


sonra sorunların ortadan kalktığına tanık olacaksınız.

Hazırlayan: Yazar/Theta Master Eğitmen


Tuncay Yeşilpınar