You are on page 1of 1

-Sumbangsaran - Guru - Buku - Perbincangan

STRATEGI PENGURUSAN TINGKAH LAKU BERMASALAH

Guru memerhati tingkah Guru menegur murid Guru menyelidik dan


laku bermasalah yang bertingkah laku mengkaji tingkah laku
bermasalah. bermasalah

Guru berbincang dengan Guru membawa murid Guru menelefon /


murid tersebut ke kaunseling berbincang dengan ibu
bapa

Guru bawa murid Tindakan susulan diambil Guru semak kefahaman


bermasalah berjumpa untuk setiap masalah yang murid mengenai tindakan
dengan guru besar.
dibuat. susulan yang dilaksanakan.