Ringkasan Kertas Kerja Tahaluf Siyasi MUQADDIMAH

Apr 19, '07 2:04 AM for everyone

Tahaluf adalah perjanjian persefahaman bagi bekerjasama dan bantu -membantu bagi menghadapi pihak lawan . Tahaluf mengikut rentetan : Half al-Fudhul selepas Peperangan al-Fijar Penyatuan Aus dan Khazraj di Madinah al-Munawwarah Perjanjian Hudaibiyah pada tahun 6 Hijrah

HUKUM TAHALUF

Diizinkan syariat berdasarkan syarat-syaratnya . Pemahaman terhadap syarat-syaratnya perlu didahului dengan kajian perbezaan antara tahaluf yang diterima dan ditolak Rasulullah SAW

SYARAT ± SYARAT TAHALUF

-

Membawa maslahah dan tidak mengikat sehingga menjejaskan prinsip
1. Hubungan Rasulullah dengan Abu Talib 2. Hubungan Abu Bakar dengan Ibn Daghnah Contoh maslahat yang diizinkan : 1. Ke arah kedaulatan Islam dan pelaksanaan syariatnya 2. Menentang kezaliman , penyelewengan dan keruntuhan moral

-

Mengakui kepimpinan Islam dan tidak menjejaskan matlamat perjuangan
1. Penangguhan tahaluf dengan Bani Syaiban 2. Pembatalan cadangan bertahaluf dengan Bani µAmir

-

Tidak berwala¶ kepada musuh dan tidak redha dengan pegangan mereka Muwada¶ah ( perjanjian sementara ) Isti¶anah ( meminta bantuan )
1. Mereka menolong kita 2. Kita menolong mereka

Penerimaan terhadap Perlembagaan Islam dan syariatnya - Tanpa pembentukan negara 1. d.situasi yang khusus dengan memenuhi syarat-syarat tahaluf . Tidak terikat dengan syarat yang bercanggah dengan Islam dan kepentingan Gerakan Islam Perhatian : a. Bersama menentang kezaliman dan penyelewengan 3. Kenyataan-kenyataan yang dibuat harus memikirkan kesannya terhadap hubungantahaluf Berwaspada terhadap tipu daya mereka dan bergantung kepada Allah PENUTUP Nas-nas yang dikaji menunjukkan tahaluf boleh dilakukan secara melibatkan gerakan dan juga menghadapi isu-isu atau situasi. Sebagai maslahah mengahadapi musuh yang lebih besar 2. Pengiktirafan terhadap Negara Islam 3. Utamakan persefahaman dengan kumpulan Islam yang berpengaruh dan mempunyai titik pertemuan dengan perkara prinsip yang dipercayai Mempunyai syakhsiah yang dapat menunjukkan perbezaan dengan pihak lain serta memahamkan perbezaan Islam dan ideologi moden c.KESIMPULAN Pembahagian tahaluf : Peringkat pembentukan kerajaan 1. Berlindung sementara ketika lemah 4. Kepimpinan oleh orang Islam 2. f. Ikatan persefahaman yang longgar dengan kumpulan bukan Islam e. Jangan terikat dengan janji yang akan menghalang prinsip b.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful