You are on page 1of 35

‫بحوثٌ ودراسات‬

‫مالمح الخطاب االجتماعي‬


‫في القصة الماليوية النسوية الحذيثة‬
Features of the Social Discourse in Modern Malay Women Narratives
Sumbangan Penulis Wanita Melayu
di dalam Wacana Penulisan Cerpen Melayu Moden

rahmahao@iium.edu.my
*

majdi@iium.edu.my
‫م‬2011 / ‫ﻫ‬1432 .‫ العذد الثالثوى‬. ‫التجذيذ ـــ الوجلذ الخاهس عشر‬ 21

Abstract
This research paper aims to show Malay woman’s experience in writing
short stories and to study the impact that she has left on the development
of the art of the Malay Narrative specifically and Malaysian Literature in
general. This study also reveals that Malay Narrative occupies an
important position on the map of Malaysian Literature; where women are
no less significant than men are, so that it is impossible to talk about the
history of Malaysian Narratives without mentioning the pioneering role
of women. The Malaysian Narrative has proved its ability to be creative
and artistic in the narration of facts and events, and in the way they were
able to express their concerns, hopes and aspirations they distinguished
style through their personal experiences and their own vision. Women’s
stories won the admiration of the storyteller and the critic alike, which
contributed to it qualifying for numerous honorable awards at various
levels. The Malay Literary scene distinguishes the writing of many
women who are credited with the enrichment of the Malay Literary
corpus. In an effort to enlighten the reader about Muslim nations’
literature, this research paper explores and examines the pioneering role
of women in the development of the modern Malay Narrative.
Key terms: rContribution. Social Discourse. Malay Women Writers. Modern Malay
Narratives.

Abstrak
Kertas kajian ini bertujuan untuk menyerlahkan pengalaman wanita
Melayu dalam penulisan cerpen, dan untuk mengkaji kesan yang telah
ditinggalkan dalam perkembangan seni penceritaan Melayu secara khusus,
dan kesusasteraan Malaysia pada umumnya. Kajian ini menunjukkan
bahawa naratif Melayu menduduki kedudukan penting di dalam dunia
kesusasteraan Malaysia di mana kaum wanita tidak kurang pentingnya
berbanding kaum lelaki, justeru adalah mustahil untuk berbincang tentang
perjalanan penulisan naratif Malaysia tanpa menyebut peranan perintisnya
daripada golongan wanita. Para penulis karya naratif Malaysia telah
membuktikan keupayaan mereka untuk menjadi penulis yang kreatif dan
berseni di dalam penyampaian fakta dan peristiwa, dan ia dilakukan
21 ‫هجذي حاج إبراﻫين و رحوة حاج عثواى ـــ هالهح الخطاب االجتواعي في القصة الواليوية النسوية الحذيثة‬

dengan cara yang mampu menzahirkan kebimbangan, harapan dan aspirasi


mereka, iaitu yang dapat membezakan gaya penulisan melalui pengalaman
peribadi dan pengamatan mereka sendiri. Kisah-kisah wanita yang dapat
memenangi kekaguman pengisah cerita dan begitu juga pengkritik, turut
menyumbang taraf kelayakan sesebuah karya untuk memenangi pelbagai
anugerah berprestij dalam pelbagai peringkat. Dunia kesusasteraan Melayu
mengiktiraf penulisan ramai penulis wanita yang telah membantu dalam
pengayaan korpus kesusasteraan Melayu. Dalam usaha untuk memberi
kesedaran kepada khalayak pembaca tentang kesusasteraan masyarakat
Islam, kertas kajian ini meneroka dan meneliti peranan wanita yang
merupakan perintis dalam pembangunan karya naratif Melayu moden..
Kata Kunci: Sumbangan. Penulis Wanita Melayu. Wacana sosial. Cerpen Melayu
Moden.
‫التجذيذ ـــ الوجلذ الخاهس عشر ‪ .‬العذد الثالثوى‪1432 .‬ﻫ ‪2011 /‬م‬ ‫‪21‬‬

‫‪0991‬‬
‫‪91‬‬

‫‪1‬‬
‫‪01‬‬ ‫‪0991 0 01‬‬
21 ‫هجذي حاج إبراﻫين و رحوة حاج عثواى ـــ هالهح الخطاب االجتواعي في القصة الواليوية النسوية الحذيثة‬

Kecelakaan 0991 4 Pengasuh

Pemalas

0999 Panduan Guru


0991 Guru 0994 Penyuluh

Pungguk

Penggeli Hati Suara Kebajikan

Mastika Cerita Pelenggu Perkasihan Penghiburan


‫م‬2011 / ‫ﻫ‬1432 .‫ العذد الثالثوى‬. ‫التجذيذ ـــ الوجلذ الخاهس عشر‬ 21

Warta Ahad Warta Jenaka Utusan Zaman

Za’ba

0991

1
Braginsky, V. I., The system of Classical Malay Literature (Leiden: KITLV, 1993), p.36.
2
Hamid, A. Bakar, ed, Diskosi Sastera, Kesusasteraan Moden (Kuala Lumpur: Dewan
Bahasa & Pustaka, Kuala Lumpur, 1975), vol. 2.
3
Mana Sikana, Sastera Islam di Malaysia (Kuala Lumpur: Penerbitan Sarjana,1983), p. 35.
21 ‫هجذي حاج إبراﻫين و رحوة حاج عثواى ـــ هالهح الخطاب االجتواعي في القصة الواليوية النسوية الحذيثة‬

0941 0949

0911 0941

1
Ahmad Kamal Abdollah, Hashim Awang, Ramli Isin & Sahlan Mohd Saman,
Kesusteraan Bandingan dalam Perbincangan (Kuala Lumpur: Penerbitan Dewan
Bahasa & Pustaka, 1992), p. 142.
2
Othman Putih, Cerpin Melayu Selepas Perang Dunia Kedua: Satu Analisa Tentang
Pemikiran dan Struktur (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa & Pustaka, 1983), p. 4.
‫م‬2011 / ‫ﻫ‬1432 .‫ العذد الثالثوى‬. ‫التجذيذ ـــ الوجلذ الخاهس عشر‬ 21

Persatuan Penulis Nasional (PENA)


Angkatan Sasterawan 50 (Asas 50) 11

0911

Dewan Bahasa dan Pustaka


Berita Harian Mastika

Keris Mas
Arena Wati
21 ‫هجذي حاج إبراﻫين و رحوة حاج عثواى ـــ هالهح الخطاب االجتواعي في القصة الواليوية النسوية الحذيثة‬

0904

Normah Kesediahan Kahwin Paksa

Waktu Isyak Menangkap Pencuri

1
Ismail Hussein, Sastera Islam (Kuala Lumpur: Dewan Sastera, 1978), p. 6.
2
See: Hashim Awang, Cerpin-cerpin Melayu Sebelum Perang Dunia Kedua: Satu
Analisa Tentang Tema dan Struktur (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa & Pustaka, 1984).
‫م‬2011 / ‫ﻫ‬1432 .‫ العذد الثالثوى‬. ‫التجذيذ ـــ الوجلذ الخاهس عشر‬ 12

Ilmu Terlebih Berharga daripada Berlian

Berloyarkan Keling)
Melati Balasan Budi Yang Baik

Mastika

Doktor Mahmud 0941


‫‪12‬‬ ‫هجذي حاج إبراﻫين و رحوة حاج عثواى ـــ هالهح الخطاب االجتواعي في القصة الواليوية النسوية الحذيثة‬

‫)‪(Johor‬‬

‫‪0911‬‬

‫‪1‬‬
‫‪11‬‬ ‫‪9119‬‬
‫م‬2011 / ‫ﻫ‬1432 .‫ العذد الثالثوى‬. ‫التجذيذ ـــ الوجلذ الخاهس عشر‬ 11

Kelantan

Sri Diah

1
Li Chan Siu, Ikhtisar Sejarah dan Kesusasteraan Melayu Moden 1945-1965 (Kuala
Lumpur: Penerbitan Pustaka Antara, 1967), p. 155.
‫‪11‬‬ ‫هجذي حاج إبراﻫين و رحوة حاج عثواى ـــ هالهح الخطاب االجتواعي في القصة الواليوية النسوية الحذيثة‬

‫)‪(Johor‬‬

‫‪Batu Pahat‬‬ ‫‪0909‬‬

‫‪Berita‬‬ ‫‪Dosa‬‬

‫‪0910‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪Harian‬‬


‫‪0911‬‬

‫‪99‬‬ ‫‪Utusan Zaman‬‬ ‫‪Orang Lama‬‬

‫‪Gadis Pulang Dari England‬‬ ‫‪0911‬‬


‫‪0911‬‬ ‫‪01‬‬
‫م‬2011 / ‫ﻫ‬1432 .‫ العذد الثالثوى‬. ‫التجذيذ ـــ الوجلذ الخاهس عشر‬ 11

0919 91 Berita Minggu Ke Lorong Gelap

0904 Johor

0911

Angin Retak

0911
Dari Bayang ke Bayang

0901

Semenanjung Kehidupan

1
Othman Putih, Cerpin Melayu Selepas Perang Dunia Kedua, p. 703.
2
Ahmad Kamal Abdullah, Siti asiah Murad, Mustika Diri: Bunga Rampai Karya Penulis
Wanita 1930-1990 (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa & Pustaka, 1994), p. 673-674.
11 ‫هجذي حاج إبراﻫين و رحوة حاج عثواى ـــ هالهح الخطاب االجتواعي في القصة الواليوية النسوية الحذيثة‬

Keluarga

0919 Daun-daun Berguguran

Badan Piatu di Rantau Orang

0991 Hawa 0994 0919


Angin Pulau

0941

Timang

Orang Besar Kepala Batu

0911 Mingguan Malaysia


0911 Tabiat Nina Memang Begitu

Mastika Tahu Yang Tidak Tahu

0919
0910 Hadiah 0910 Wanita

0941

.119 1

2
Othman Putih, Cerpin Melayu Selepas Perang Dunia Kedua, p. 707.
‫م‬2011 / ‫ﻫ‬1432 .‫ العذد الثالثوى‬. ‫التجذيذ ـــ الوجلذ الخاهس عشر‬ 11

Berita Mingguan

Matinya Si Ibu Ayam 0919

Kasih Entah Ke Mana

0914 Bila Ayam Mogok 0910

Layang- 0911
Mawar Merah Di Jambang layang Putus Tali

Tuah Orang

Muar 0941

Mastika Kisah dan Kenangan

0911 0919
Gelisah

1
A. Bakar Hamid, Seguluk Air “Kata Pengantar”, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa &
Pustaka), 1974.
2
Ahmad Kamal Abdullah, Siti Asiah Murad, Mustika Diri: Bunga Rampai Karya
Penulis Wanita 1930-1990, hlm 675.
3
.191
11 ‫هجذي حاج إبراﻫين و رحوة حاج عثواى ـــ هالهح الخطاب االجتواعي في القصة الواليوية النسوية الحذيثة‬

0941
Pahang

Tumpas 0911 Selangor


0990 Berita Mingguan

Matanya Masih Di Pintu

Dewan Bahasa Anak-anak dari Kampung Pasir

Heroin Tanpa Hero 0911

0911

Nasinya 0910 Mawar Yang Belum Gugur

0999 Tumpah
Yang Abadi Lambaian Tanah Hijau

A-Isra

1
Timah Baba, Matanya Masih Di Pintu (Kuala Lumpur: Eastern Universities Press,
1981), p. 100.
‫التجذيذ ـــ الوجلذ الخاهس عشر ‪ .‬العذد الثالثوى‪1432 .‬ﻫ ‪2011 /‬م‬ ‫‪11‬‬

‫‪Belukar, Kebun dan Bukit‬‬


11 ‫هجذي حاج إبراﻫين و رحوة حاج عثواى ـــ هالهح الخطاب االجتواعي في القصة الواليوية النسوية الحذيثة‬

1
“Hampir membelukarkan segalanya. Di mana-mana lalang meruncing. Alur sungai
seperti tidak kedengaran lagi. Tiba-tiba ada gerak yang menunda langkahku perlahan,
kumasuki kembali ke lorong kebun itu. Menemui serpihan-serpihan sisa peralatan,
bahan-bahan dari rumah. Ada jalur dinding, pintu terkopak. Kepala tangga tersandar di
sisian busut. Tempayan dengan ukiran naga tergolek – di dalamnya penuh takungan air
dirayapi jentik-jentik dan seekor katak melumpat terkejut bila kukuis bibir tempayan
tersebut”. Siti Zainon Ismail, Bunga Putik Putih, p.120
‫م‬2011 / ‫ﻫ‬1432 .‫ العذد الثالثوى‬. ‫التجذيذ ـــ الوجلذ الخاهس عشر‬ 12

Pugai

1
Eisentein, Hester, Contemporary Feminist Thought (London: Unwin Paperbacks,
1988, p. 16).
2
Siti Zainon Ismail, Dewan Budaya, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, April
1985, p. 50.
12 ‫هجذي حاج إبراﻫين و رحوة حاج عثواى ـــ هالهح الخطاب االجتواعي في القصة الواليوية النسوية الحذيثة‬

Doni
Melangkah Di Jalan Sepi

Gadis Bayu II

Bayu

Pelanduk Dijerat Rusa Terkena

Rohana

1
Adibah Amin, Jelita, Kuala Lumpur: Berita Publishin, August, 1976, p. 30.
2
Suiati Ghazali, Dewan Sastera, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, June
1985, p. 50.
3
Khadijah Hashim, Segeluk Air, Kuala Lumpur: 'K' Publishing and Distributors Sdn.
Bhd., 1987, p. 19.
‫م‬2011 / ‫ﻫ‬1432 .‫ العذد الثالثوى‬. ‫التجذيذ ـــ الوجلذ الخاهس عشر‬ 11

Mawar Merah Di

Jambangan

Siew Ping

1
“Wah… bukan main senang lagi awak bercakap, Rohana. Tak tahu mencari lima sen
pun nak cakap banyak.”
2
Khadijah Hashim, Kuala Lumpur: Cerdik Publications Sdn Bhd, 2003, p. 13.
11 ‫هجذي حاج إبراﻫين و رحوة حاج عثواى ـــ هالهح الخطاب االجتواعي في القصة الواليوية النسوية الحذيثة‬

Sunyi

Aku

Antara Dua Hati

Ah Lan

1
“Kau tahu, masih ada kelab-kelab yang tidak memberi hak mengundi pada ahli-ahli
wanita di sini?’ aku bertanya”
2
“Kalau kau mempejuangkannya melalui tulisan sastera, berapa orang yang
membacanya, dan berapa pula yang mengerti?, Tanyanya keras”. Zahrah Nawawi,
Dewan Sastera, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, June, 1979, p. 15.
3
Hapsah Hasan, Wanita, Kuala Lumpur: Utusan Karya Sdn. Bhd., July, 1976, p. 23.
‫م‬2011 / ‫ﻫ‬1432 .‫ العذد الثالثوى‬. ‫التجذيذ ـــ الوجلذ الخاهس عشر‬ 11

Seri Padma Robia

Angin Pulau

Inn

Hatinya Kusut

1
Siti Zainon Ismail, Seri Padma (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa & Pustaka, 1984), p. 49.
2
Siti Zainon Ismail, Angin Pulau (Petaling Jaya: Penerbitan Fajar Bakti, 1985).
11 ‫هجذي حاج إبراﻫين و رحوة حاج عثواى ـــ هالهح الخطاب االجتواعي في القصة الواليوية النسوية الحذيثة‬

1
“Aku mahu bising… aku mahu hidup… aku tidak mahu tua sebelum masanya”.
2
“Kalau mahu mencapai bintang, harus berani mencipta hidup. Bikin ketetapan, dari
segumpal mimpi, ukir kegmilangan, padu, padat dan nyata”.
3
Zahrah Nawawi, Percikan Bara (Kuala Lumpur: Berita Publishing, 1982), p. 23.
4
Timah Baba, Jalan Hujung, Dewan Sastera, p. 17.
‫م‬2011 / ‫ﻫ‬1432 .‫ العذد الثالثوى‬. ‫التجذيذ ـــ الوجلذ الخاهس عشر‬ 11

Surinah – Kedai Pustaka

Tabiat Nina Memang

Nina Begitu

1
Zawiah Mohd. Noh, Hawa (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa & Pustaka), p, 250.
2
Zahrah Nawawi, Berita Minggu, 27 February 1967.
‫‪11‬‬ ‫هجذي حاج إبراﻫين و رحوة حاج عثواى ـــ هالهح الخطاب االجتواعي في القصة الواليوية النسوية الحذيثة‬

‫‪Yuni‬‬

‫‪Mahameru‬‬

‫‪1‬‬
‫‪Salma Mohsin, Sebuah Impian (Kuala Lumpur: Penerbitan Pena Sdn, 1979), p. 235.‬‬
‫التجذيذ ـــ الوجلذ الخاهس عشر ‪ .‬العذد الثالثوى‪1432 .‬ﻫ ‪2011 /‬م‬ ‫‪11‬‬

‫‪3‬‬

‫‪1‬‬
‫‪Anis Sabirin, Peranan Wanita Baru, p. 12.‬‬
11 ‫هجذي حاج إبراﻫين و رحوة حاج عثواى ـــ هالهح الخطاب االجتواعي في القصة الواليوية النسوية الحذيثة‬

Iza Di Bawah Suara Takbir

1
A. M. Thani, Penulis Wanita Dalam Kesusasteraan Melayu, January 1979, p. 12.
2
Sarah Rahim, Dewan Sastera, January 1971, p. 44.
‫م‬2011 / ‫ﻫ‬1432 .‫ العذد الثالثوى‬. ‫التجذيذ ـــ الوجلذ الخاهس عشر‬ 12

Kakak

aku

Surat dari Minden

1
“Lupakan apa yang mengguris hatimu. Bisikku, mari kita bina hidup baru untuk hari
depan yang cemerlang, pujukku lagi menenagkan. Bagaimana dapat Iza lupakan Bang?".
2
“Sekarang aku miskin. Siapa hendak? Dulu aku kaya, tidak begini’ Suaranya merintah
mengenang nasibnya”. Syafikah Affandi Dewan Sastera, Desember 1971, p. 25.
3
Wawancara Salmiah Hassan, Dewan Sastera, January 1979, hlm 32.
12 ‫هجذي حاج إبراﻫين و رحوة حاج عثواى ـــ هالهح الخطاب االجتواعي في القصة الواليوية النسوية الحذيثة‬

Dari Satu Rumpun

Mila Perjalanan

Timah
Heroin Tanpa Hero

1
Fatimah Busu, Dari Satu Rompon, Dewan Sastera, May 1976, hlm 10.
‫م‬2011 / ‫ﻫ‬1432 .‫ العذد الثالثوى‬. ‫التجذيذ ـــ الوجلذ الخاهس عشر‬ 11

Mawar Yang Belum Gugur

Mamah

1
“Lepas awak pergi, saya demam dan teruk juga. Habis rambut saya gugur. Lepas itu saya
selalu sakit. Saya tidak pernah terima surat awak. Saya rasa biarlah saya mati sahaja".
2
“Aku sudah mengampunkan Adil. Air mata yang mengalir dari kedua belah mataku
mencucikan segala-galanya, dan dengan kerelaan yang sungguh pedih, aku lepaskan
Adil dalam kenangan”. Fatimah Busu, Heroin Tanpa Hero, Dewan Sastera, March
1976, p. 52.
3
Fatimah Busu, Dewan Sastera, March 1976, hlm 51.
11 ‫هجذي حاج إبراﻫين و رحوة حاج عثواى ـــ هالهح الخطاب االجتواعي في القصة الواليوية النسوية الحذيثة‬

Tekad

Inah

1
“Dia mahu meneruskan perjuangannya untuk hidup. Dia lupa pada pengalaman pahit
yang bertubi-tubi dating menggegar azam dan tekadnya”. Aminah Abdullah, Tekad,
Dewan Sastera, November 1975, p. 50.
‫م‬2011 / ‫ﻫ‬1432 .‫ العذد الثالثوى‬. ‫التجذيذ ـــ الوجلذ الخاهس عشر‬ 11

References:

×amËd, MÉjidah, al-KhiÏÉb al-QaÎaÎÊ al-NisawÊ: NamÉdhij min SËriyyah (Beirut: DÉr
al-Kutub al-MuÑÉÎir, 2002).
Ahmad Kamal Abdollah, Hashim Awang, Ramli Isin & Sahlan Mohd Saman,
Kesusteraan Bandingan dalam Perbincangan (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa
& Pustaka, 1992).
Ahmad Kamal Abdullah, Siti asiah Murad, Mustika Diri: Bunga Rampai Karya Penulis
Wanita 1930-1990 (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa & Pustaka, 1994.
11 ‫هجذي حاج إبراﻫين و رحوة حاج عثواى ـــ هالهح الخطاب االجتواعي في القصة الواليوية النسوية الحذيثة‬

Bakar Hamid, Seguluk Air “Kata Pengantar” (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa &
Pustaka, 1974).
Braginsky, V. I., The system of Classical Malay Literature (Leiden: KITLV, 1993).
Eisentein, Hester, Contemporary Feminist Thought (London: Unwin Paperbacks,
1988).
Hamid, A. Bakar, ed, Diskosi Sastera, Kesusasteraan Moden, vol. 2 (Kuala Lumpur:
Dewan Bahasa & Pustaka, 1975).
Hashim Awang, Cerpin-cerpin Melayu Sebelum Perang Dunia Kedua: Satu Analisa
Tentang Tema dan Struktur (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa & Pustaka, 1984).
Li Chan Siu, Ikhtisar Sejarah dan Kesusasteraan Melayu Moden 1945-1965 (Kuala
Lumpur: Penerbitan Pustaka Antara, 1967).
Mana Sikana, Sastera Islam di Malaysia (Kuala Lumpur: Penerbitan Sarjana, 1983).
Othman Putih, Cerpin Melayu Selepas Perang Dunia Kedua: Satu Analisa Tentang
Pemikiran dan Struktur (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa & Pustaka, 1983).
Salma Mohsin, Sebuah Impian (Kuala Lumpur: Penerbitan Pena Sdn, 1979.
Siti Zainon Ismail, Angin Pulau (Petaling Jaya: Penerbitan Fajar Bakti, 1985).
Siti Zainon Ismail, Seri Padma (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa & Pustaka, 1984).
Timah Baba, Matanya Masih Di Pintu (Kuala Lumpur: Eastern Universities Press, ,
1981).
Zahrah Nawawi, Percikan Bara (Kuala Lumpur: Berita Publishing, 1982).

Related Interests