You are on page 1of 2

No.

Khasiat simplisia Definisi Nama simplisia ( Nama Tanaman Asal ) Zat berkhasiat utama

1. INSECTISIDA Obat yang dapat membunuh 1. Calami Rhizoma ( Jaringau, 1. Minyak atsiri
serangga calamus ) mengandung egenol,
asaron, asaril aldehid
2. Chysanthemum , zat pahit akorin
cinerariaefolium ( bunga 0,2%, zat penyemak,
krisan ) pati, akarotin, tanin
3. Derris elliptica ( akar tuba ) 2. Piretrin 1
mengandung
( piretrolon+asam
monokhrisantemat )
piretrin 2
mengandung
( piretrolon+asam
dikhrisantemat )
piretrolon dan
sinerin II minyak
atsiri mengandung
parafin, piretrosin
dan khrisantemin
kadar yang dihitung
tidak kurang dari
0,5%

3. Rutenon
2. KARMINATIVA Obat yang dapat mengeluarkan 1. Calami Rhizoma ( Jaringau, 1. Minyak atsiri
angin dari dalam tubuh mengandung egenol,
calamus ) asaron, asaril aldehid
, zat pahit akorin
2. Curcuma aeruginosae 0,2%, zat penyemak,
rhizoma ( temu hitam ) pati, akarotin, tanin
3. Curcuma demosticae rhizoma 2. Minyak atsiri tidak
( kunyit ) kurang dari dari
4. Kaemferia galanga ( kencur ) 0,3%, pati, damar,
lemak
5. Alpinia officinarum ( laos )
3. Minyak atsiri
( tumeron,
zingiberen,
seskuiterpen
alkohol ), kurkumin,
damar

4. Alkaloida, minyak
atsiri mengandung
sineol dan kamferin

5. Minyak atsiri
mengandung metil
sinamat, sineol,
kamfer dan galangol