You are on page 1of 5

Lucrarea 8

Structura arboretelor echiene referitoare la creşterea arborilor

Tema lucrării:
Pentru arboretul luat în studiu să se calculeze:

1.Repartiţia numărului de arbori pe clase de creşteri radiale de câte 2 mm;

2. Parametrii statistici ai distributiei experimentale ;

3. Relatia dintre cresterea radiala Ir si d( dreapta cresterilor);

4. Dreapata diametrelor dB si dA ;

5. Creșterea în suprafața de bază al arboretului ig si arboretului IG ;

6. Relatia dintre ig si d.

1. Repartiţia numărului de arbori pe clase de creşteri radiale de câte 2 mm:


Tabelul 8.1

ir n
8 1
10 20
12 20 Graficul 8.1
14 20
16 18
25
18 18
20 10
20
22 11
24 1 15
28 2
Tot.general 121 10

0
8 10 12 14 16 18 20 22 24 28
2. Parametrii statistici ai distributiei experimentale ;
Tabelul 8.2

ir10-1(mm)
Mean 15.39474
Standard Error 0.377094
Median 14.8864
Mode #N/A
Standard Deviation 4.148034
SampleVariance 17.20619
Kurtosis -0.17506
Skewness 0.57518
Range 20.60632
Minimum 7.320458
Maximum 27.92677
Sum 1862.763
Count 121
Largest(1) 27.92677
Smallest(1) 7.320458
ConfidenceLevel(95.0%) 0.74662
coef de var. 26.9445

3. Relatia dintre cresterea radiala Ir si d( dreapta cresterilor);


Graficul 8.2

ir10-1
30.00

25.00
y = 0.2098x + 4.4323
20.00 R² = 0.1891

15.00

10.00

5.00

0.00
0 20 40 60 80 100
4. Dreapata diametrelor dB si dA ;
Graficul 8.3

90.00

80.00

70.00

60.00

50.00

40.00

30.00

20.00

10.00

0.00
0 20 40 60 80 100

5. Creșterea în suprafața de bază al arboretului ig si arboretului IG ;


Tabelul 8.3

d n ir(mm) irK(cm) ig ig*n


28 1 10.6106 1.082281 91.52258 91.52258
36 2 12.1482 1.239116 135.3171 270.6343
40 12 12.917 1.317534 160.1127 1921.353
44 18 13.6858 1.395952 186.8405 3363.13
48 28 14.4546 1.474369 215.5006 6034.016
52 18 15.2234 1.552787 246.0928 4429.67
56 17 15.9922 1.631204 278.6172 4736.493
60 15 16.761 1.709622 313.0739 4696.108
64 7 17.5298 1.78804 349.4628 2446.239
68 5 18.2986 1.866457 387.7838 1938.919
72 1 19.0674 1.944875 428.0371 428.0371
76 1 19.8362 2.023292 470.2226 470.2226
80 1 20.605 2.10171 514.3403 514.3403
Total
general 121 31340.68
IG 0.435287
dB n GB ir irK(cm) dA GA
28 1 615.7522 10.6106 1.082281 25.83544 524.2296
36 2 2035.752 12.1482 1.239116 33.52177 1765.118
40 12 15079.64 12.917 1.317534 37.36493 13158.29
44 18 27369.56 13.6858 1.395952 41.2081 24006.43
48 28 50667.61 14.4546 1.474369 45.05126 44633.59
52 18 38226.9 15.2234 1.552787 48.89443 33797.23
56 17 41871.15 15.9922 1.631204 52.73759 37134.65
60 15 42411.5 16.761 1.709622 56.58076 37715.39
64 7 22518.94 17.5298 1.78804 60.42392 20072.7
68 5 18158.41 18.2986 1.866457 64.26709 16219.49
72 1 4071.504 19.0674 1.944875 68.11025 3643.467
76 1 4536.46 19.8362 2.023292 71.95342 4066.237
80 1 5026.548 20.605 2.10171 75.79658 4512.208
Total
general 121` 272589.7 241249 31340.68 IG
GB GA 0.435287 IG

6. Relatia dintre ig si d.
Graficul 8.4

dB y = -9E-05x2 + 0.1215x + 27.981


90 R² = 0.5884
80 y = 7.6816x0.3479
70 R² = 0.602
60 dB
50
Poly. (dB)
40
Power (dB)
30
Linear (dB)
20
10
y = 0.0693x + 34.631
0 R² = 0.575
0.00 100.00 200.00 300.00 400.00 500.00 600.00
Interpretare şi concluzii:

Această lucrare cuprinde studiul structurii arboretului din punct de vedere al


creşterilor arborilor.
S-a determinat intensitatea legăturii corelative dintre creşterile radiale ale
arborilor şi diametrul de bază al acestora.
În acest caz, în ceea ce priveşte legătura corelativă dintre creşterile radiale şi
diametre s-a obţinut un coeficient de corelaţie r=0.440.
S-a constatat că legătura caracteristică dintre creşterea radială şi diametrul
arborilor poate fi exprimată linie de regresie. Acest lucru s-a făcut prin intermediul
mai multor metode.
S-a determinat creșterea în suprafața de bază al arboretului.