You are on page 1of 2

Afacerea Watergate este denumirea atribuită

unui scandal politic și unui succes mediatic din anii 1970


din Statele Unite care a dus la o criză politică majoră,
culminând cu demisia președintelui Statelor Unite, Richard
Nixon. Ziarul Washington Post și reporterii Bob Woodward și
Carl Bernstein au primit premiul Pulitzer pentru ancheta
desfășurată.
Denumirea Watergate provine de la numele hotelului în care
s-a comis o spargere, a cărei investigare a fost punctul de
pornire al scandalului.

Pe data de 17 iunie
1972, Frank Wills, paznic la
complexul de birouri al
hotelului Watergate situat
în Washington D.C., a
observat o bucată de bandă
adezivă aplicată pe
închizătoarea unei uși aflate
între casa scărilor și
parcarea subterană.
Ajunsă la fața locului, poliția a
Deoarece banda împiedica
încuierea ușii, Wills a arestat cinci persoane găsite în
îndepărtat-o, bănuind birourile Comitetului Național al
neglijența unei femei de Partidului Democrat, aflat în opoziție
serviciu. Reîntorcându-se la acea vreme: Bernard Barker, Virgilio
puțin mai târziu, a observat González, Eugenio Martínez, James W.
din nou banda adezivă McCord, Jr. și Frank Sturgis. Ancheta a
aplicată în același loc și a
arătat că cei cinci erau la a doua
chemat poliția
metropolitană. spargere în sediul Democraților, prima
petrecându-se cu două săptămâni
înainte.
Motivul revenirii lor era
repararea unor dispozitive de
ascultare instalate în timpul
primei incursiuni și, după
unele presupuneri,
fotografierea unor
documente secrete.

Această a doua intrare prin


efracție în birourile Partidului
Democrat nu a fost singura
greșeală a spărgătorilor. O altă
greșeală se va dovedi fatală Gordon Liddy (fotografiat în
pentru administrația 1964), unul din cei care au
prezidențială. Într-unul din coordonat echipa de
carnetele de însemnări ale lui spărgători.
Bernard Barker se menționa
numele unei persoane din
anturajul președintelui Nixon: E. Afacerea Watergate nu s-a
Howard Hunt, un fost funcționar încheiat cu demisia președintelui
al Casei Albe, în acea perioadă Nixon și cu încarcerarea
angajat ca șef al securității în consilierilor săi. Indirect,
Comitetul pentru re-alegerea Watergate a dus la promulgarea
Președintelui (Committee to Re- unor legi ce au schimbat din
elect the President - CREEP). La temelii regulile finanțării
vremea respectivă însă, Ron campaniilor electorale
Ziegler, purtătorul de cuvânt al americane. De asemenea,
președinției, a calificat Watergate a avut un rol
spargerea ca fiind o “tâlhărie de determinant în promulgarea unor
mâna a treia”, refuzând să-i amendamente importante la
acorde prea multă atenție în “Freedom of Information Act” din
intervențiile sale. 1986, precum și a unor legi care
cer transparență financiară în
cazul membrilor administrației.