Državna matura iz matematike OSNOVNA RAZINA

NI 2006., 2007., 2008. , PROBNA I OGLEDNA MATURA 2009. Zadatci prema obrazovnim ishodima izvor: ncvvo.hr priprema: mojamatura.net

Brojevi i algebra – 1.dio
Skupovi brojeva N, Z, Q i R razlikovati skupove N, Z, Q i R (poznavati termine: prirodan, cijeli, racionalan, iracionalan i realan broj te razlikovati navedene brojeve)

Probna matura 2009. 1.

2.

uspoređivati brojeve

Primjer ispita 2009.

Primjer ispita 2009. 3.

NI 2006. za gimnazije OJK 4.

5.

prepoznati i rabiti oznake intervala

NI 2006. za gimnazije OJK

NI 2007. za strukovne škole 6.

Nacionalni ispit 2008. 7.

-

zapisivati skupove realnih brojeva intervalima i prikazivati ih na brojevnome pravcu

Primjer ispita 2009. 8.

Nacionalni ispit 2008. 9.

Elementarno računanje zbrajati, oduzimati, množiti, dijeliti, korjenovati, potencirati, određivati apsolutne vrijednosti

Probna matura 2009. 10.

Primjer ispita 2009. 11.

Nacionalni ispit 2008. 12.

NI 2007. za strukovne škole 13.

NI 2007. za strukovne škole 14.

Probna matura 2009. 15.

Probna matura 2009. 16.

Primjer ispita 2009. 17.

NI 2006. za gimnazije OJK 18.

NI 2006. za gimnazije OJK 19.

20.

zaokruživati brojeve rabiti džepno računalo

Nacionalni ispit 2008.

Nacionalni ispit 2008. 21.

Postotci i omjeri 22.

rabiti postotke

NI 2007. za strukovne škole

Probna matura 2009. 23.

Primjer ispita 2009. 24.

Probna matura 2009. 25.

Primjer ispita 2009. 26.

Nacionalni ispit 2008. 27.

Nacionalni ispit 2008. 28.

NI 2007. za strukovne škole 29.

Probna matura 2009. 30.

31.

rabiti omjere

Probna matura 2009.

Probna matura 2009. 32.

Primjer ispita 2009. 33.

Nacionalni ispit 2008. 34.

Nacionalni ispit 2008. 35.

Algebarski izrazi i algebarski razlomci 36.

rabiti formule za kvadrat binoma i razliku kvadrata

NI 2006. za gimnazije OJK

Probna matura 2009. 37.

Nacionalni ispit 2008. 38.

Primjer ispita 2009. 39.

NI 2007. za strukovne škole 40.

Primjer ispita 2009. 41.

NI 2007. za strukovne škole 42.

43.

zbrajati, oduzimati, množiti i dijeliti jednostavnije algebarske razlomke

NI 2006. za gimnazije OJK

Probna matura 2009. 44.

Primjer ispita 2009. 45.

Nacionalni ispit 2008.

46.

NI 2007. za strukovne škole 47.

48.

iz zadane formule izraziti jednu veličinu pomoću drugih

Probna matura 2009.

Primjer ispita 2009. 49.

Nacionalni ispit 2008. 50.

NI 2007. za strukovne škole 51.

NI 2007. za strukovne škole 52.

NI 2006. za gimnazije OJK 53.

Mjerne jedinice 54.

računati s jedinicama za duljinu, površinu, obujam, vrijeme, masu i novac

Probna matura 2009.

55.

pretvarati mjerne jedinice

Probna matura 2009.

Nacionalni ispit 2008. 56.

Primjer ispita 2009. 57.

NI 2007. za strukovne škole 58.

Nacionalni ispit 2008. 59.

60.

rabiti mjerne jedinice u geometriji i zadatcima s tekstom

Primjer ispita 2009.

FUNKCIJE – 2.dio
Linearna, kvadratna i eksponencijalna funkcija s bazom 10 61.

izračunati funkcijske vrijednosti

NI 2006. za gimnazije OJK

62.

prikazati funkcije tablično

NI 2007. za strukovne škole

NI 2007. za strukovne škole 63.

NI 2006. za gimnazije OJK

64.

65.

prikazati funkcije grafički

Probna matura 2009.

Primjer ispita 2009. 66.

-

interpretirati graf funkcije

Probna matura 2009.

67.

Nacionalni ispit 2008. 68.

69.

odrediti nultočke funkcije

Nacionalni ispit 2008.

70.

odrediti sjecišta grafa s koordinatnim osima

NI 2007. za gimnazije

NI 2006. za gimnazije OJK 71.

72.

iz zadanih svojstava, elemenata ili grafa odrediti funkciju

Probna matura 2009.

Probna matura 2009. 73.

NI 2007. za gimnazije 74.

Primjer ispita 2009. 75.

-

za kvadratnu funkciju: interpretirati ulogu vodećega koeficijenta i diskriminante odrediti minimum/maksimum funkcije, odnosno tjeme parabole

NI 2007. za gimnazije 76.

JEDNADŽBE I NEJEDNADŽBE
Linearne jednadžbe i nejednadžbe 77.

rješavati linearne jednadžbe

Probna matura 2009.

Primjer ispita 2009. 78.

NI 2007. za strukovne škole 79.

80.

rješavati linearne nejednadžbe

Probna matura 2009.

Primjer ispita 2009. 81.

Nacionalni ispit 2008. 82.

NI 2007. za strukovne škole 83.

NI 2006. za gimnazije OJK 84.

Kvadratne jednadžbe 85.

rješavati kvadratne jednadžbe

Probna matura 2009.

Nacionalni ispit 2008. 86.

Primjer ispita 2009. 87.

NI 2007. za gimnazije 88.

Nacionalni ispit 2008. 89.

NI 2006. za gimnazije OJK 90.

NI 2007. za gimnazije 91.

Jednostavnije eksponencijalne jednadžbe 92.

rješavati jednadžbe s potencijama jednakih baza

Probna matura 2009.

Primjer ispita 2009. 93.

Jednostavniji sustavi linearnih i/ili kvadratnih jednadžbi 94.

rješavati sustave algebarski i grafički

Probna matura 2009.

Primjer ispita 2009. 95.

Nacionalni ispit 2008. 96.

NI 2007. za strukovne škole 97.

NI 2006. za gimnazije OJK 98.

Nacionalni ispit 2008. 99.

Probna matura 2009. 100.

Nacionalni ispit 2008. 101.

-

interpretirati grafički prikaz jednadžbama

GEOMETRIJA
Elementarna geometrija likova u ravnini 102.

odrediti mjeru kuta

Probna matura 2009.

NI 2007. za strukovne škole 103.

104.

razlikovati vrste trokuta rabiti poučke o sukladnosti trokuta rabiti Pitagorin poučak i njegov obrat

NI 2007. za gimnazije

105.

rabiti osnovna svojstva paralelograma rabiti osnovna svojstva kružnice i kruga odrediti opseg i površinu

Probna matura 2009.

Primjer ispita 2009. 106.

NI 2007. za strukovne škole 107.

Primjer ispita 2009. 108.

Nacionalni ispit 2008. 109.

Prizma, piramida, valjak, stožac, kugla 110.

skicirati geometrijska tijela prepoznati elemente tijela – osnovku (bazu), vrh, visinu, pobočke (strane) i plašt odrediti oplošje i obujam

Probna matura 2009.

Primjer ispita 2009. 111.

Koordinatni sustav na pravcu i u ravnini 112.

prikazati točke u koordinatnome sustavu

NI 2007. za strukovne škole

113.

očitati koordinate točaka u koordinatnome sustavu

Probna matura 2009.

Primjer ispita 2009. 114.

Nacionalni ispit 2008. 115.

NI 2007. za strukovne škole 116.

NI 2006. za gimnazije OJK 117.

118.

izračunati udaljenost točaka

NI 2007. za strukovne škole

Nacionalni ispit 2008. 119.

jednadžba pravca rabiti eksplicitni i implicitni oblik jednadžbe pravca

NI 2007. za strukovne škole 120.

Nacionalni ispit 2008. 121.

-

odrediti jednadžbu pravca zadanoga točkom i koeficijentom smjera odrediti jednadžbu pravca zadanoga dvjema točkama rabiti uvjet usporednosti pravaca

MODELIRANJE sva područja ispitivanja modelirati situacije rabeći: brojeve, algebru, geometriju, funkcije, jednadžbe, nejednadžbe

Nacionalni ispit 2008. 122.

Primjer ispita 2009. 123.

Primjer ispita 2009. 124.

Probna matura 2009. 125.

NI 2007. za strukovne škole 126.

NI 2007. za gimnazije 127.

Nacionalni ispit 2008. 128.

NI 2007. za strukovne škole 129.

NI 2007. za gimnazije 130.

NI 2006. za gimnazije OJK 131.

NI 2006. za gimnazije OJK 132.

NI 2006. za gimnazije OJK 133.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful