You are on page 1of 2

PMAR EXAMEN VALENCIÀ TEMA 3

NOM:

1- INDICA LA FUNCIÓ DEL LLENGUATGE QUE PREDOMINA EN AQUESTES ORACIONS:

a- Agafa els llibres ja.


b- Avui estic molt content.
c- El dia 14 de febrer es celebra sant Valentí.
d- L’oració té dos components, subjecte i predicat.

2- CANVIA EL GÉNERE I NOMBRE A AQUESTES PARAULES:


Cosí:
Amigues:
Bou:
Italiana:
Llop:

3- ESCRIU CORRECTAMENT AQUESTES PARAULES COMPOSTES:


Paraxocs
Bestseller:
Comptagotes:
Màllarg:
Passatemps:

4- RODETJA ELS ARTICLES DEFINITS I SUBRATLLA ELS ARTICLES INDEFINITS.

La mestra de Castellà ha manat uns exercicis.


Un dia aniré a la casa de Salva.

5- TORNA A ESCRIURE AQUEST TEXT, POSANT LES MAJÚSCULES ON SIGA PRECÍS.

vaig llegir la primera setmana de setembre, en la revista la informació, que, per a


celebrar la festa del 9 d’octubre, les autoritats valencianes (diputació, conselleria de
festejos, ajuntament de valència...) enviarien una nau espacial a la lluna per col·locar
la senyera en la superfície de la lluna.

6- COL·LOCA SI CAL L’ACCENT O LA DIÈRESI A LES PARAULES SEGÜENTS:


Beneia Diurn Pasques Lluisca Seguit
Lluis Agraia Unguent Lluisa Bescuit

7- EXPLICA LA DIFERÈNCIA ENTRE UNA PARAULA MONOSÈMICA I UNA PARAULA


POLISÈMICA.

8- MESURA ELS SEGÜENTS VERSOS:

Sabia que vindries, que ja era


l’hora de parar taula dignament,
d’obrir la porta i enramar el vent
amb les paraules de la primavera.