You are on page 1of 1

Materijal

Naziv Duzina (m) Kolicina (kom)


Oplata zuta betaforma verde 2 100
Oplata zuta betaforma verde 2,5 100
Oplata zuta betaforma verde 1,5-1 100
Oplata zuta betaforma verde 0.5 ?

Podupiraci puntela 500

Šine 1,5
1
0,5
ukup..........600

Klin kuj 500


žabice flutra 200
oplata crna panel ezez 400m2
skela albanska 100
srafovi za skelu vida 200
cevi za skelu livfe 60