You are on page 1of 18

24.06.

2015

PROF. DR. NURETTİN DEMİR

Hacettepe Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü
06800 Beytepe / ANKARA

E-mail : demirn@hacettepe.edu.tr
nurettindemir64@gmail.com

Tel.: 0312-2976342

Cep.: 0533-6534382

Mesleki Öğrenimi
Lisans: 1986. Selçuk Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü.

Doktora: 17.2.1993, Johannes Gutenberg Universitesi, Mainz, Almanya.

Ana Dal: Türkoloji

Yan Dallar: Doğu Dilleri, İslami İlimler

Doçentlik : 23.11.1999
Profesörlük : 04.01.2006.

İş Hayatı
1993-1993: Okutman József Attila Universitesi, Altaistik Bölümü, Szeged, Macaristan.
1993-1997: Uzman, Leipzig, Üniversitesi, Fakultät für Geschichte, Kunst- und
Orientwissenschaften, Orientalistik Bölümü, Almanya, Türkçe ve
Farsça Sorumlusu
1998–2000: Yrd. Doç. Dr Doğu Akdeniz Üniversitesi, Fen ve Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve
Edebiyatı Bölümü, KKTC.
1999. Misafir Öğr. Üy., Uppsala Üniversitesi, Africa ve Asya Dilleri Bölümü, İsveç.
2000–2001: Doçent Dr. Doğu Akdeniz Üniversitesi, Fen ve Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve
Edebiyatı Bölümü, KKTC.
5.9.2001: Doçent Dr. Başkent Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı
Bölümü.
4.1.2006-8.4.2013: Profesör: Başkent Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı
Bölümü
2012. Misafir Öğr. Üy., Minzu University of China, Pekin, Misafir öğretim üyesi, World Famous
Scholars lecturing at MUC (07-13.05.2012 tarihleri arasında, 5 konferans)
09.04.2013- Prof. Dr. Hacettepe, Edebiyat Fakültesi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
Bölümü
2014. Misafir Öğr. Üy., Çin Milletler Üniversitesi, Pekin. Çin (16-29.11.2014).
2014. Misafir Öğr. Üy., Alfarabi Kazak Devlet Üniversitesi, Almatı (19-29.12.2014).

İdari Görevleri
1999-2001. Bölüm Başkanı Yard., Doğu Akdeniz Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve
Edebiyatı Bölümü

2003. Bölüm Başkanı Vekili, Başkent Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı
Bölümü

2.12.2004 – 8.3.2013. Dil Araştırma ve Uygulama Merkezi, Başkan Yard.

2006- 8.3.2013.- Bölüm Başkanı, Başkent Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı
Bölümü

2006 – 8.3.2013.-. Dekan Yard., Başkent Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı
Bölümü

2007-2010, Bölüm Başkan Vekili, Başkent Üniversitesi, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü.

2013. – Bölüm Başkanı Yardımcısı. Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Çağdaş Türk Lehçeleri
ve Edebiyatları.

Burslar,
1986-1993, MEB, Yurt Dışı Doktora Bursu, Almanya

2015: Hacettepe Üniversitesi Yayın Teşvik

Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler:


2003-2012. Türk Dil Kurumu, Güncel Türkçe Sözlük ve Yazım Kılavuzu Çalışma Grubu Üyesi,

2006- bilig, Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi, Yayın Yönetmeni (SSCI, SCOPUS)
3.04.2012-24.05.2015, TÜBİTAK, SOBAG Grubu Danışma Kurulu Üyesi

İlgi Alanları
Türkoloji, Türk Dünyası, Türk Dil ve Lehçeleri, Ağız araştırmaları, Türkiye Türkçesi Dilbilgisi, Dilbilim,
Dil Dokümantasyonu, Eski Anadolu Türkçesi, Sosyolinguistik, Dil Politikası

Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri


Yüksek Lisans Tezleri
Melike Üzüm, “Çankırı Poşaları Dil ve Kültür Araştırması”, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler
Enstitüsü, 2011.
3

Müberra Seydi, “Ağız Araştırmalarında Transkripsiyon”, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler


Enstitüsü. 2012.

Zana Bilal, Kerkük Ağızları. Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, (2015)

Arda Saraç, Sinop İli Ağız Atlası. Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, devam ediyor.

Oğuz Kısa, Batı Anadolu Ağızlarında Şimdiki Zaman Ekleri. Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler
Enstitüsü, devam ediyor.

Doktora Tezleri
Sema Aslan, Türkiye Türkçesinde İsteme Anlambirimi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler
Enstitüsü, 2007

Melike Üzüm, Eski Anadolu Türkçesinde Epistemik Kiplik. Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler
Enstitüsü, Devam ediyor.

Yayınları
1992. “Zur Verwendung der Hilfsverbverbindung -ip dur- in einem anatolischen Dialekt.” Altaic
religious beliefs and practices. Proceedings of the 33rd meeting of the Permanent
International Altaistic Conference. Budapest, June 24-29 1990. Budapest. Ed. G. Bethlenfaluy
vd. S. 89-95.
1992.(Tanıtma) “Dilbilim Araştırmaları 1990. Yay.: G. Durmuşoğlu ve diğerleri.” Turkish Linguistics
Post 4. (Mainz) S. 15-16.
1992. Postverbien im Türkeitürkischen. Unter besonderer Berücksichtigung eines südanatolischen
Dorfdialekts. (= Turcologica Serisi. Band 17.) Wiesbaden.

Hakkındaki Değerlendirmeler:
1) M. Adamovic. Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft, Band 145, Heft 2, 1995, S.
471. 2) Ersen-Rasch, M.-I, 1995. Orientalische Literaturzeitung 90 (1995) 5/6, 554561. 3) L.
Johanson. Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes (Wien) 83/1993, s.
306-309. 4) M. Kirchner. Orientalia Suecana XLIII-XLIV (1994-1995), S. 211-213. 5). N. Gözaydın. Türk
Dili 545/1997, 521-525.)

1993. “Postverbien im Türkeitürkischen.” Journal of Turcology, vol. 1. No 1 (Szeged, Macaristan.).


S. 165-167.

1994. “Angaben zum Präsens im Derleme Sözlüğü.” Journal of Turcology, vol. 1. No 2 (Szeged,
Macaristan.). S. 203-212.
1994. [Lars Johanson ile birlikte] “E Sesinin Türk Lâtin Abeceleriyle Gösterilmesi Hakkında.” Türk
Dilleri Araştırmaları (Ankara) 4/1994, 173-178.

1994. “Birleşik Fiillerin Vurgusu Hakkında: -i ver- Şeklinin Görevlerinin Tespitinde Vurgunun Rolü.”
TDAY-Belleten 1994, 83-94.
1995. “Alanya Ağızlarında Şimdi'nin Varyantları.” TDAY-Belleten 1995, 99-114.
1995. “Alanya Ağızlarının Araştırılması.” Türk Dilleri Araştırmaları 5, 97-104.

1996. [Peter Weber ile birlikte]. “Die türkische Minderheit in Griechenland - Beobachtungen
während eines Arbeitsbesuches in Westtrazien.” Europa Etnica 1-2/96, 53 Jahrgang, 29-34.
1996. “Einige Merkmale yörükischer Dialekte.” Symbolae Turcologicae - Studies in Honour of Lars
Johanson on his Sixtieth Birthday 8 March 1996. Eds.: Arpad Berta, Bernt Brendemoen and
Claus Schönig. (Series: Swedish Research Institute in Istanbul. Transactions. vol, 6.) Uppsala.
S. 61-70.

1996. “Güneybatı Anadolu Ağızlarında Kullanılan Şimdiki Zaman Eki -ik gelir.” Uluslararası Türk Dili
Kongresi 1992 (26 Eylül 1992 -1 Ekim 1992), Ankara. S. 43-56.

1996. “Batı Trakya'da Türkçe'nin Durumu.” Bir 6, 1996, 95-110.

1996. (Tanıtma) “26. Deutsche Orientalistentag, Leipzig 25-29 Eylül 1995.” Bir 5, 175-177.

1996. (Tanıtma) “2. Symposium der linguistischen Turkologie. Geschichte der Türksprachen, 3-6
Eylül 1995, Szeged (Macaristan)”. Bir 5, 173-174.

1997. “Bir Tuva Masalının Türkiye Türkçesine Aktarılması.” Sibirya Araştırmaları. Yay. Haz.: Emine
Gürsoy-Naskali. İstanbul. S. 379-389
1997. “Die Vergangenheitsform auf -(y)ik in anatolischen Dialekten.” Historical and linguistic
interaction between Inner-Asia and Europe. Proceeding of the 39th Permanent International
Altaistic Conference (PIAC.) Szeged. Hungary: June 16-21,1996. [Ed.] Berta, Arpad 1997 (=
Studia uralo-altaica 39). Szeged. S. 65-79.

1998. [Erika Taube ile birlikte]. Turkologie heute - Tradition und Perspektive. Materialien der dritten
Deutschen Turkologen-Konferenz 4.-7. Oktober 1994, Leipzig. (Veröffentlichungen der
Societas Uralo-Altaica. 45). Wiesbaden.
1998. “Die Varianten des Präsens in den Dialekten von Alanya.” Turkologie heute - Tradition und
Perspektive. Materialien der dritten Deutschen Turkologen-Konferenz 4.-7. Oktober 1994,
Leipzig. Hrsg.: Nurettin Demir / Erika Taube (Veröffentlichungen der Societas Uralo-Altaica.
45). Wiesbaden. S. 55-64.

1998. “On the status of Turkish postverb.” The Mainz Meeting. Preceeding of the Seventh
International Conference on Turkish Linguistics. August 3-9, 1994. Eds.: Johanson, Lars (=
Turcoligica 32) Wiesbaden. S. 224-233.

1998. “Ağız Araştırmalarında Kaynak Kişi Meselesi.” Dursun Yıldırım Armağanı. Yay.: Metin Özarslan
/ Özkul Çobanoğlu. Ankara. S. 171-180.

1998. [Metin Akar / Musa Duman ile birlikte] Namık Kemal Sempozyumu Bildirileri, Gazimağusa.

1998. (Tanıtma) “Kellner Heinkle, Barbara / Zieme, Peter. Studia Ottomanica. Festgabe für György
Hazai zum 65. Geburtstag Wiesbaden 1997.” Bir 9-10, 725-734.
5

1998. (Tanıtma) “Berta, Arpad 1996 : Deverbale Wortbildung im Mittelkiptschakisch-Türkischen.”


Wiesbaden.” İlmi Araştırmalar 6, 355-361.

1998. (Tanıtma) “Friederich, Michael. Die Ujghurische Literatur in Xinjiang 1956-1966. Wiesbaden.”
Doğu Akdeniz 1, 163-169.

1998. (Tanıtma) “İlmi Araştırmalar 1-6.” Doğu Akdeniz 1, 179-186.

1999. “Ağız Sözlükçülüğü”. Kebikeç, İnsan Bilimleri İçin Kaynak Araştırmaları Dergisi yıl 4, sayı 7-8:
67-75.
1999. “Alanya Ağızlarında Şimdiki Zaman Ekinin Varyantları.” İlmi Araştırmalar 7, 57 -64.

1999. “Turkologie an der Eastern Mediterranean University.” Istanbuler Almanach 1999/3, 91-93.

1999. “Ağız Araştırmalarında Derleme Teknikleri.” Ağız Araştırmaları Bilgi Şöleni (9 Mayıs 1997).
Ankara. Türk Dil Kurumu. S. 78-88.

2000. “Derleme Sözlüğü'nde Şimdiki Zamanla İlgili Veriler.” İlmi Araştırmalar 10, 19-27.
2000. “Anadolu Ağızlarında Birinci Çoğul Kişi İstek Eklerinin İkilik Bildiren Bir Değişkesi.” Türkçenin
Ağızları Çalıştay Bildirileri. Yay.: A. Sumru Özsoy - Eser E. Taylan. İstanbul. Boğaziçi
Üniversitesi Yayınları. 65-71.

2000. “Çelik-çomak oyununun Alanya'nın köylerinde görülen bir türü.” 1. Gazi Beden Eğitimi ve Spor
Bilimleri Kongresi. 26-27 Mayıs 2000 / Ankara. Bildiriler. C. II. Sporda Psiko-Sosyal Alanlar, Spor
Yönetim Bilimleri. Ed.: İbrahim Yıldıran. Ankara. 23-31

2000. (Tanıtma) “Bernt Brendemoen, Elizabeth Lanza and Else Ryen (eds.) 1999. Language
encounters across time and space. Studies in language contact. Oslo: Novus forlag.” Dilbilim
Araştırmaları 2000, 83-86.

2000. (Tanıtma) “Astrid Menz (1999). Gagausische Syntax. Eine Studie zum kontaktinduzierten
Sprachwandel. Wiesbaden: Harrassowitz.” Zarf 2000, Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, 79-82.

2000. (Tanıtma) “Tezcan, Nuran (1999). Manisa nach Evliyā Çelebi. Aus dem neunten Band des
Seyāhat-nāme. Übersetzung und Kommentar. Leiden-Boston-Köln: Brill.” Zarf 2000, Türk Dili
ve Edebiyatı Dergisi, 83-87.
2001. “Araştırma konusu olarak Bursa'da Türkçe.” Türk Dili 592, 440-446.
2001. (Çeviri) “Araştırma Konusu Olarak Konuşulan Türkçe.” İlmi Araştırmalar 12, 215-220.

2001. [Emine Yılmaz ile birlikte] Uluslar Arası Sözlük Bilimi Sempozyumu Bildirileri. Gazimagusa.

2001. (Çeviri) “Türk Dünyasının Sınırları: Türk Topluluklarının Gelişmesinde Bağlayıcı ve Ayırıcı
Unsurlar.” Türkbilig 2001/2, 168-177.

2002. “Wollen’ in Zyperntürkisch.” Mediterranean Language Review 14, 9-20.


2002. [Fikret Turan ile birlikte] Scholarly depth and accuracy. A Festschrift to Lars Johanson. Lars
Johanson Armağanı. Ankara.
Hakkındaki Değerlendirmeler:
Fatih Kemik: İlmi Araştırmalar 13/2002, 225-228.

2002. [(Çeviri) Emine Yılmaz ile birlikte,] Türkçe Kökenli Macar Kavim Adları. Ankara. 142 s.
Hakkındaki Değerlendirmeler:
Yard. Doç. Dr. S. Dilek YALÇIN ÇELİK, Türk Dili, Dil ve Edebiyat Dergisi 611, Kasım 611, 968-
972.
2002. [(Çeviri) Emine Yılmaz ile birlikte.] Türk Dili Haritası Üzerinde Keşifler. Ankara.
Hakkındaki Değerlendirmeler:
Sema Aslan: Türk Dili 609, s. 778-781.
2002. “Kıbrıs Ağızları Üzerine.” Scholarly depth and accuracy. A Festschrift to Lars Johanson. Lars
Johanson Armağanı. Ankara. S. 100-110. [Yeni baskı: 2009. “Kıbrıs Ağızlarının Tipik
Özellikleri”. Kıbrıs Konuşuyor. Kıbrıs Ağzı Üzerine İncelemeler. Yay. Haz. Rıdvan Öztürk.
İstanbul: Kesit: 17-28.]
2002 “Kıbrıs Ağızlarında imiş Hakkında.” Bilig 23/Güz, 129-139. [Yeni baskı: 2009. Kıbrıs Ağızlarında
imiş Hakkında”. Kıbrıs Konuşuyor. Kıbrıs Ağzı Üzerine İncelemeler. Yay. Haz. Rıdvan Öztürk.
İstanbul: Kesit: 109-122.
2002. “Ağız Terimi Üzerine”, ”Türkbilig 4, 105-116.
2002. “Geschichte der Sondersprachenforschung in der Türkei”. Klaus Siewert (Hg.). Aspekte und
Ergebnisse der Sondersprachenforschung II. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag. 115-124.
2002 “Türkiye’de Özel Diller”. Yeni Türkiye 43, Türkoloji ve Türk Tarihi Araştırmaları Özel Sayısı I,
422-428.
2002. (Çeviri) “Güneybatı Türkçesinde çokluk eki şekilleri.” Türkbilig 3, 174-187.
2002. [Emine Yılmaz ile birlikte] “Ural-Altay Dilleri”. Türkler. C. 1. Editörler: Hasan Celâl Güzel,
Kemal Çiçek, Salim Koca. Ankara. 393-401.
2002. [Emine Yılmaz ile birlikte] “Osmanlı Türkçesi” Türkler c. 11. Editörler: Hasan Celâl Güzel,
Kemal Çiçek, Salim Koca. Ankara. 475-488.
2002 [Emine Yılmaz ile birlikte] “Ottoman Turkish”. The Turks, Part 3, 853-867.
2002. [Emine Yılmaz ile birlikte]. “Çuvaşça Bir Öykü. Saltak Arımi.” Türkbilig, Türkoloji Araştırmaları
2002/4, 29-47.
2002. (Tanıtma): “Lars Johanson (2001). Discoveries on the Turkic linguistic map. Stockholm.” Bilig,
Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi 2002/21, 145-148.
2002. (Tanıtma) “Granes, Alf / Hauge, Kjetil Rå / Süleymanoğlu, Hayriye 2002. A dictionary of
Turkisms in Bulgarian. Oslo: Novus Forlag.” Bilig 22, 196-199.
2002 “Altay Dilleri”. Türk Dünyası Edebiyat Kavramları ve Terimleri Ansiklopedik Sözlüğü, c. 1.
Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınıları. Ankara. 142-150.
2002. “Batı Türkçesi” Türk Dünyası Edebiyat Kavramları ve Terimleri Ansiklopedik Sözlüğü, c. 1.
Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınıları. Ankara. 350-354.

2003. [Emine Yılmaz ile birlikte] Türk Dili El Kitabı. Ankara: Grafiker.
2003. “Mainz Üniversitesi Türkoloji Bölümü”.Türk Dili 622, 456-462.
2003. “On imiş in Cypriot Turkish”, Turkic Languages 7 (2003) 2, 268-274
2003 “Kıbrıs Ağzı Üzerine Çeşitlemeler”. Türk Dili 614/Şubat 2003, 203-208. [Yeni baskı: 2009.
“Kıbrıs Konuşuyor”. Kıbrıs Konuşuyor. Kıbrıs Ağzı Üzerine İncelemeler. Yay. Haz. Rıdvan
Öztürk. İstanbul: Kesit: 9-15.
7

2003. “Popüler Dil Tartışmalarına Dil İlişkileri Açısından Bakış”. Cumhuriyetimizin 80. Yılında
Türkçemiz. (= Ankara Ticaret Odası-Anadolu Çağdaş Eğitim Vakfı.) Ankara. 37-44.
2003 [Emine Yılmaz ile birlikte yayıma haz.] Talat Tekin. Makaleler 1. Altayistik. Ankara.
2003 (Tanıtma) “Pax Ottomana. Studies in Memoriam Prof. Dr. Nejat Göyünç. Edited by Kemal
Çiçek. Haarlem – Ankara. 2002.” Bilig 26, 181-186.

2004. (contributor) Euromosaic III. Preference of Regional and Minority Language Groups in the
New Member States 2004. Brussel.
2004. (Çeviri) “Tınçlıh canına! Aleksander Dubinski’nin Anısına (1924-2002)”. Türk Dili 628, 369-
372.
2004. (Çeviri) “Johannes Benzing ve Karşılaştırmalı Türkoloji”. Türk Dili 627. 253-258.
2004. (Tanıtma) “Hamdi Mert, Yeniden Doğan Kıpçak. Istvan Mandoky Kongur. Kıpçak/Türk Asıllı
Macar Türkolog. Ankara 2004”. Bilig 29, 223-225.
2004. “Güneş Dil Teorisi”. Türk Dünyası Edebiyat Kavramları ve Terimleri Ansiklopedik Sözlüğü, c.
3. Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları. Ankara. 117-119.
2004. (Editörlük, Emine Yılmaz ile birlikte). Talat Tekin, Irk Bitig Eski Uygurca Bir Fal Kitabı. Türk Dili
Tarihinin Temel Sorunları 1. Ankara: Öncü Kitap.
2004. (Editörlük, Emine Yılmaz ile birlikte). Talat Tekin, Makaleler II. Türk Dili Tarihinin Temel
Sorunları 2. Ankara: Öncü Kitap.

2005. “-CI/-ICI Ekleriyle Türemiş Kelimelere Katkılar”. Studia Turcologica Croviensia 10. Turks and
Non-Turks. Studies on the History of Liguistic and Cultural Contacts. Krakau. Polonya. S. 75-
84.
2005. E. Yılmaz, N. Demir "Bir Sa'lebi Çevirisi: Kısas-ı Enbiya", International Journal of Central
Asian Studies, Volume 10:1, Mustafa Canpolat Armağanı, Seoul 2005: 1-8.
2005. “1691 Yılında Yazılmış Bir Şifalı Bitkiler Kitabı”, İlmi Araştırmalar 19, 59-66.
2005. “Kıbrıs Ağızlarında İstek Eki Almış Cümleler.” V. Uluslararası Türk Dil Kurultayı I. 725-729.
2005. “Talat Tekin ve Dil, Lehçe, Şive Tartışmaları”, Talat Tekin, Makaleler 3, Çağdaş Türk Dilleri.
Ankara. 25-30.
2005. E. Yılmaz, N. Demir (Haz.), Talat Tekin, Makaleler III, Çağdaş Türk Dilleri, (Türk Dili Tarihinin
Temel Sorunları 4), Ankara: Grafiker.
2005. "Bilimsel Dergilerde Yayın Dili Sorunu", Sosyal Bilimlerde Süreli Yayınlar ve Bilgi Teknolojileri
Sempozyumu, Bildiriler, Ankara: Yeni Avrasya Yayınları. 191-208
2005. Nurettin Demir – Sema Aslan, “Diller, Türk Dili ve Türk Edebiyatının Tarihi Gelişimine Kısa
Bir Bakış”. Üniversiteler İçin Türk Dili Ders Kitabı. Başkent Üniversitesi. Ankara. S. 1-16, 58-
87, 89-105
2005. “Dilinden kim utanıyor? Radikal2. 13.11.2005

2006. “Türkiye’de Dil-Lehçe-Şive-Ağız Tartışmaları”, Türkiye’de Dil Tartışmaları, Derleyenler:


Astrid Menz – Christoph Schroeder, İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları. 119-146.
2006. [Lars Johanson ile birlikte], “Dialect contact in Northern Cyprus”. International Journal of
the Sociology of Language 181, 1-9.
2006. [Editör, Talat Halman ve diğerleriyle] Türk Edebiyatı Tarihi. Ankara. Kültür Bakanlığı.
2006. “Batı Türk Yazı Dilinin Oluşumu”, Türk Edebiyatı Tarihi, I. c. Ed. Talat Halman vd. Ankara.
290-300
2006. “Edip Ahmet Yüknekî, ‘Atebetü’l-Hakayık”, Türk Edebiyatı Tarihi, I. c. Ed. Talat Halman vd.
Ankara. 198-203.
2006. [Emine Yılmaz ile] “Uygur Edebiyatı. Nesir”. Türk Edebiyatı Tarihi. Ed. Talat Halman vd.
Ankara.146-168.
2006. (Çeviri) Johanson, Lars “Türk Dili” [“Turkic”] Türk Edebiyatı Tarihi I. c.. Ed. Talat Halman vd.
Ankara. 62-80.
2006. (Çeviri) Kleinmichel, Siegrid “Ali Şir Nevayi ve Osmanlı Şairleri.” [Ali Şir Nevai und
Osmanischen Dichter.], Türk Edebiyatı Tarihi I. c. Ed. Talat Halman vd. Ankara. 683-691.
2006. (Çeviri) Bérta, Árpád, “Runik Harfli Eski Türkçe Yazıtlar.” [Alttürkische Runinschrift.], Türk
Edebiyatı Tarihi I. C.. Ed. Talat Halman vd. Ankara. 113-121.

2007. [Ed. Laszlo Karoly, Emine Yılmaz ile] Turcology in Turkey. Szeged: University Press.
2007. (Çeviri). Türkçe Dil İlişkilerinde Yapısal Etkenler. Ankara: Türk Dil Kurumu.
2007. “Sprachkontakt in Nordzypern? Bemerkungen zu gebundenen Sätzen”. Materialien der 5.
Deutsche Turkologenkonferenz, Universitetät Mainz. Hgg. Von Hedrik Boeshocten und
Heidi Stein. Wiesbaden: Harrassowitz. 160-171.
2007. “Anadolu Ağızlarında Kullanılan Geçmiş Zaman Eki -(y)XK.”, Dil ve Edebiyat Yazıları.
Mustafa İsen’e Armağan. Ankara: Grafiker. 133-148.
2007. “Ağız Araştırmalarında Yöntem Sorunu”, II. Kayseri ve Yöresi Kültür, Sanat ve Edebiyat Bilgi
Şöleni, Bildiriler, Kayseri: Erciyes Üniversitesi Yayınları, 63-72.
2007. “TBMM ‚’Türkçe Komisyonu’”, Radikal İki, 2 Nisan 2007, s. 8.
2007. (L. Johanson’dan çeviri) “Türk dilleri. Bir aile portresi”. Edebiyat ve dil yazıları. 319-326.

2008. “Kıbrıs’ta Türkçe”. Suya Düşen Sancak. Kıbrıs Türk Kültürü Üzerine İncelemeler. İstanbul. 47
Numara Yayıncılık. 60-79.

2009. “Ağız Dokümantasyonu Niçin Gereklidir?” Türkiye Türkçesi Ağızları Çalıştayı Bildirileri. 25-30
Mart 2008. Ankara: TDK. 183-192.
2009. [Ed. Emine Yılmaz ile birlikte] Türk Dili Yazılı ve Sözlü Anlatım. Ankara: Nobel.
2009. “Edebi Metinlerde Ağız Kullanımı Hakkında Bir Ön Çalışma”. Turcological Letters to Bernt
Brendemoen. Edited by Éva Á. Csató vd. (The Institute fo Comparative Research in Human
Culture.). Oslo: Novus forlag. 97-108.
2009. “Örnek Metinler”. Kıbrıs Konuşuyor. Kıbrıs Ağzı Üzerine İncelemeler. Yay. Haz. Rıdvan Öztürk.
İstanbul: Kesit: 249-264.
2009. “Fuzuli Örneğinde Osmanlı Yazı Dili Aktarımı”. I. Uluslararası Türk Dünyası Şair ve Yazarları
Sempozyumu. Fuzûlî’nin Türk Kültür ve Sanat Dünyasındaki Yeri. Bildiriler Kitabı 28-31 Mayıs
2008. Lefkoşa: Yakın Doğu Üniversitesi. 75-83.
2009. “Her Dille Bilim Yapılabilir…”. Türk Dili, Dil ve Edebiyat Dergisi 693, Söyleşi Özel Sayısı. 352-
360.
2009. “Árpád Berta (1951-2008)”, Dil Araştırmaları, Sayı 4, Bahar 2009, 194-205.
2009. “Dil ve Varyasyon”. Türk Dili Yazılı ve Sözlü Anlatım. Ed. Nurettin Demir, Emine Yılmaz.
Ankara: Nobel: 15-24.
9

2009. “Dil ve İşlevleri”. Türk Dili Yazılı ve Sözlü Anlatım. Ed. Nurettin Demir, Emine Yılmaz. Ankara:
Nobel: 25-34.
2009. [ed. Emine Yılmaz ile birlikte] Türk Dili Yazılı ve Sözlü Anlatım. Ankara: Nobel.
2009. [E. Yılmaz ile birlikte] “Türk Dili, Temel Kavramlar”. Türk Dili Yazılı ve Sözlü Anlatım. Ed.
Nurettin Demir, Emine Yılmaz. Ankara: Nobel: 3-14.
2009. [Emine Yılmaz ile birlikte]. “Türkçenin Tarihi Dönemleri”. Türk Dili Yazılı ve Sözlü Anlatım. Ed.
Nurettin Demir, Emine Yılmaz. Ankara: Nobel: 43-50.
2009. [Emine Yılmaz, Ferhat Karabulut ile birlikte]. “Söz Dizimi II”. Türk Dili Yazılı ve Sözlü Anlatım.
Ed. Nurettin Demir, Emine Yılmaz. Ankara: Nobel:119-136.
2009. [Sema Aslan ile birlikte]. “Anlam bilim”. Türk Dili Yazılı ve Sözlü Anlatım. Ed. Nurettin Demir,
Emine Yılmaz. Ankara: Nobel:119-136.
2009. [Ed. Süer Eker ve Emine Yılmaz ile birlikte] Articles on Turcology. Festschrift to commemorate
the 80th Anniversary of Prof. Dr. Talat Tekin’s Birth. IJCAS, vol. 13. Seoul.
2009. [E. Yılmaz ile birlikte] “Kısas-ı Enbiyā’dan Eski Anadolu Türkçesinin Söz Varlığına Katkılar I”,
Articles on Turcology. Festschrift to commemorate the 80th Anniversary of Prof. Dr. Talat
Tekin’s Birth. IJCAS, vol. 13, 495-517.
2009. [E. Yılmaz ile birlikte] “Ses Bilgisi”, Türkçe Ses ve Biçim Bilgisi, Eskişehir: Anadolu Üniversites:
2-23.
2009. [E. Yılmaz ile birlikte] “Ses Olayları”, Türkçe Ses ve Biçim Bilgisi, Eskişehir: Anadolu
Üniversites: 24-51.
2009. [E. Yılmaz ile birlikte] “Biçim Bilgisine Giriş”, Türkçe Ses ve Biçim Bilgisi, Eskişehir: Anadolu
Üniversites: 52-69.
2009. [Tanıtma, E. Yılmaz ile birlikte] “Özer, Şerife (2008). Die nominale Wortbildung im
Altosmanischen. Am Beispiel der Übersetzung von Ta’labīs Qisas al-Anbiyā’ aus dem 14.
Jahrhundert.” bilig 49. 231-240.
2009. [Emine Yılmaz ile birlikte] “Salebi’nin Kitabu ‘Ara’isi’l-Mecalis fi Kısasi’l-Enbiya’sının Anadolu
Sahasında yapılmış Çevirileri”. Journal of Turkish Studies. Vol. 33/II. Festschrift in Honor of
Cem Dilçin. Goest ed. Zehra Toska. Harvard University. 357-370.
2009. [Çeviri] “Türk dillerinde odaksıl şimdiki zaman işaretleyicisi ve Kıbrıs Ağızlarında Eksikliği”.
bilig 49, 93-100.

2010. “1923-1938 Arasında Türk Dili”. Cumhuriyet Dönemi Türk Kültürü, Atatürk Dönemi. 1920-
1938. Ed. Osman Horata vd. Cilt 2. Ankara: AKM: 871-896.
2010. “Zum fokalen Präsens in zyperntürkischen Dialekten”. Turcolgy in Mainz. Ed. By Hendrik
Boeschoten & Julian Rentzsch. Wiesbaden: Harrassowitz: 123-134.
2010. “Türk Dili Dergisi ve Söz Dizimi Yazıları”. Türk Dili 700, 453-472.
2010. “Goca gorpu ya da Gökte Ararken Yerde Bulmak”. Türk Dili 669, 235-239.
2010. “Taube, Erika (2009), Tuwinische Folkloretexte aus dem Altai (Cengel/Westmongolei). Kleine
Formen. Wiesbaden 2008: Harrassowitz. Turcologica 71”. Millî Folklor 86, 197-201.
2010. “Yerel Sözvarlığının Belgelenmesi: Ankara Örneği”. Türkiye’de ve Dünya’da Sözlük Yazımı ve
Araştırmaları Uluslar Arası Sempozyumu Bildirileri. İstanbul: Kubbealtı. 416–424.
2010. [Emine Yılmaz, Nurettin Demir] “Ḳıṣaṣ-ı Enbiyādan Eski Anadolu Turkcesinin Sözvarlığına
Katkılar II”. Mańczak-Wohlfeld E. / Podolak B. (eds.): Studies on the Turkic World. A Festschrift
for Professor Stanisław Stachowski on the Occasion of His 80th Birthday, Kraków (Jagiellonian
University Press). 199-210.
2010. “Eski Anadolu Türkçesinde Bağımlı Cümleler Hakkında Notlar”. Türkçenin Yükseliş Çağında
Bursa’da Dil-Kültür ve Edebiyat Bilgi Şöleni. 4-5 Haziran 2010. Ed. Hatice Şahin. Bursa:
Büyükşehir Belediyesi. 183-187.
2010. “Yabancı Kelimeler ve Yazım Sorunları. Tarihi Dönemler ve Günümüzdeki Durum Hakkında
Gözlemler”. Türk Dil Kurumu 75. Dil Bayramı. Ankara: TDK. 218-228.
2010. [Sema Aslan ile] “Sıklık Kopyası Örneği Olarak İstek Eki –(y)A”. Turkish Studies 5/4, 2010. 276-
290.

2011. [H. Ş. Akalın vb. ile]. Türkçe Sözlük. 11. Baskı. Ankara: TDK.
2011. [Emine Yılmaz ile] Türkçe Ses Bilgisi. Eskişehir. Anadolu Üniversitesi.
2011. “Türkçede Varyasyon Üzerine”, Türkoloji Dergisi 17/2 (2010), 93-106.
2011. “Kaç Kelimeyle Konuşuruz“. Türk Dili, Dil ve Edebiyat Dergisi 717, Eylül 2011, s. 195-198.
2011. “Dil Kültürü”. Türkçe Sözlü Anlatım. Ed. Şerife Dilek Belet. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi. 1-
23.
2011. “Anlambilim”. Türkçe Sözlü Anlatım. Ed. Şerife Dilek Belet. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi. 85-
108.
2011. “Ağızlar Nerelerde Kullanılır.” 38. ICANAS, 10-15 Eylül 2007- Ankara/Türkiye. Bildiriler: Dil
Bilimi, Dil Bilgisi, Dil Eğitimi. Ankara: AKDTYK. 2204-2211.

2012. “Türkçede Evidensiyel”. bilig, Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi 62: 97-117. (SSCI)
2012. “Türkçe Ağız Araştırmalarında Bazı Yöntem Sorunları”. Diyalektolog 4, Yaz 2012: 1-8.
[http://www.diyalektolog.com/Makaleler/1949363011_1-8.pdf]
2012. “En Güçlü Çağında Türk Dili: Genel Değerlendirme ve Beklentiler.” 21. Yüzyılda Sosyal Bilimler
1: 175-198.
2012. “Ankara Ağızlarının Dokümantasyonu Üzerine”. Uluslararası Türk Dili Kurultayı Bildirileri. 20-
25 Ekim 2008. Ankara: TDK. 1197-1205.
2012. [H. Ş. Akalın vb. ile]. Yazım Kılavuzu. Ankara: TDK.
2012. [Süer Eker ile] “Ankara Ağızları Örneğinde Ağız Sözlükçülüğü Hakkında Bazı Tespitler”.”TDAY-
BELLETEN 2010/2, 90-100.

2013. Ankara Örneğinde Ağızların Belgelenmesi. Ankara: TDK.


2013. [Emine Yılmaz, Murat Küçük ile]. Kısas-ı Enbiya. Ankara: TDK.
2013. [L. Burcu Dündar ile] Türkçe 4. Okuma Yazma Öğreniyorum. Köln: Önel Verlag.
2013. [L. Burcu Dündar ile]. Türkçe 4. Çalışma Defteri. Köln: Önel Verlag.
2013. [Emine Yılmaz ile], “Ḳıṣaṣ-ı Enbiyā’dan Eski Anadolu Türkçesinin Sözvarlığına Katkılar III”.
Türkoloji Dergisi 19-1. (2012), 157-166.
2013. [Emine Yılmaz ile]. “14. Yüzyılda Eski Anadolu Türkçesine Çevrilmiş Bir Kısas-ı Enbiya Metninde
Nuh Peygamber Öyküsü.” Nuh Kitabı. Ed. Emine Gürsoy Naskali. İstanbul. Kitabevi: 145-162.
2013. [İ. Baran Uslu, H. Gökhan İlk, A. Egemen Yılmaz ile] “Bilgisayar Bir Metni Vurgulu Okuyabilir
mi?” bilig 65. 165-176. (SSCI)
11

2013. “Diyalektoloji ve Masallar: Kıbrıs, Anadolu ve Azerbaycan Masallarının Dili Hakkında”, Ortak
Türk Geçmişinden Ortak Türk Geleceğine, Haz. Necdet Osam, Vügar Sultanzade. Gazimağusa:
Emupress. 64-79.
2013. “Kip Ekleriyle Kurulan Birleşik Fiiller.” Prof. Dr. Leylâ Karahan Armağanı. Ankara: Akçağ. 389-
398.
2013. “Tuerqiyu de chuanju fanchou [Evidentiality in Turkish]”, Evidentiality in Altaic Languages, Ed.
by Abdurishid Yakup, Litip Tohti and Zhang Dingjing,China MINZU University press: 153-169.
2013. Tekin, Talat. Irk Bitig, Yay. Haz.: Emine Yılmaz, Nurettin Demir, Ankara: TDK.
2013. Tekin, Talat (2013). Makaler 1: Altayistik, Yay. Haz.: Emine Yılmaz, Nurettin Demir, Ankara: TDK.
2013. Tekin, Talat (2013), Makaler 2: Tarihi Türk Yazı Dilleri, Yay. Haz.: Emine Yılmaz, Nurettin Demir,
Ankara: TDK.
2013. Tekin, Talat (2013), Makaler 3: Çağdaş Türk Dilleri, Yay. Haz.: Emine Yılmaz, Nurettin Demir,
Ankara: TDK.

2014. “Güncel Alfabe Tartışmaları Hakkında”, Yeni Türkiye 55, Türkçe Özel Sayısı. 1002-1006.
2014. [Birsel Karakoç, Astrid Menz ile] (ed.). Turcology and Lingauistics, Éva Ágnes Csató Festschrift.
Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayınları.
2014. [Emine Yılmaz ile] Bitmeyen Öykü: Alfabe Tartışmaları. Ankara: SDE ve Ahmet Yesevi
Üniversitesi.
2014. [Melike Üzüm ile]. “Çankırı Poşaları”, Prof. Dr. Mehmet Özmen Armağanı, Ed. Nurettin Demir-
Faruk Yıldırım, Adana: Çukurova Ün. Yay., 2014, 137-152.
2014. [Faruk Yıldırım ile] (ed.), Mehmet Özmen Armağanı, Adana: Çukurova Ün. Yay., 2014.
2014. (Ed.) Geleneksel Türk Sanatında ve Edebiyatımızda Su. Suyun İzinde. Anadolu’da Su
Medeniyeti Serisi -5-. Ankara: Aski Genel Müdürlüğü Yayınları.
2014. “Türkçenin Çeşitliliği”. “Japonya-Türkiye Arasındaki Bağlar ve Karşılıklı Etkileşimin Geleceği.”
Yay. Haz. Ayşe Nur Tekmen, Sawako Kanai. Ankara: Orsam. 47-55.

2015. [Emine Yılmaz İle]. “Aykırı Bir Metin: Kısas-ı Enbiya”. Oğuzlar. Dilleri, Tarihleri ve Kültürleri. 5.
Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu Bildirileri. Ed. Tufan Gündüz, Mikail Cengiz.
Ankara. Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları. 471-476.

Hazırlanmakta Olanlar:
Ankara Ağzı Metinleri
Türkçe Biçim Bilgisi, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakütlesi için ders kitabı.
Lars Johanson, Makaleler, (Almanca ve İngilizceden çeviri).
Lars Johanson. Türkçede Aspekt (Almancadan çeviri)
Kervan (Roman, Almancadan çeviri)
Bir Tuva Öyküsü (Öyküler, Almancadan çeviri).
Türkçe Söz Dizimi (Üniversiteler için ders kitabı)
Sempozyum, Konferans vb.
1990. 33rd Meeting of the Permanent International Altaistic Conference. Budapest.-Ungarn. 24-
29.6.1990.

1992. Uluslararası Türk Dili Kongresi, 26.9-1.10.1992, Ankara.

1993. II. Sürekli Türk Dili Kurultayı, 26.-28. September 1993, Ankara.

1994. [Organizator] III. Deutsche Turkologenkonferenz, 4.-7. Oktober 1994, Leipzig.


1994. Akdeniz Bölgesi Toplulukları sosyo-kültürel yapısı "Yörükler". 25.-27. April 1994, Antalya.
1994. IV. Alanya Tarih ve Kültür Sempozyumu, 20.-22. November 1994, Alanya.
1994. The Seventh Internatonal Conference on Turkish Linguistics, 3-9 August 1994, Mainz.

1995. II. Symposium der Linguistischen Turkologie. Geschichte der Türksprachen, 3.-7. September
1995, Szeged-Ungarn

1996. "Sibirya". Marmara Üniversitesi, Türkoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi. 2.-4. April 1996,
Istanbul. [Sibirien]
1996. 3. Uluslararası Türk Dili Kurultayı, 23.-27. September. Ankara.
1996. The 39th Meeting of the Permanent International Altaistic Conference (P.I.A.C.)16-21 Juni
1996, Szeged-Ungarn.
1996. The Eigth Internatonal Conference on Turkish Linguistics. 6-9 August 1996, Ankara.

1997. Ağız Araştırmaları Bilgi Şöleni, 9. Mai 1997, Türk Dil Kurumu, Ankara.
1997. Contact + Confli(c)t, International Symposium, Research Centre on Multilingualism Brussel.
28-31.5.1997, Brüssel.
1997. Osman Gazi ve Bursa araştırmaları Uluslararası kongresi. 16.-18. Juni 1997, Bursa, Universität
Uludağ.
1997. Turkologisches Kolloquium 5. Februar 1997, Mainz.
1997. Types of evidentiality in Turkic, Iranian and neighbouring languages, Colloquium at the
Swedisch Research Institute, 9-12 April 1997. Istanbul.

1998. Historical and Linguistic Aspects of Turco-Iranian Contacts in the South Anatolian and West
Iranian Area, 4-5 Aralık 1998, Johannes Gutenberg University Mainz, Mainz.
1998. Türkçenin Ağızları Çalıştayı. 12-14 Ekim 1998. Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul.

1999. [Organizator] Uluslararası Sözlük Bilimi Sempozyumu, 19-23 Mayıs 1999, Doğu Akdeniz
Üniversitesi, Gazimağusa.
1999. 4. Deutsche Turkologen-Konferenz, 15-18 Mart 1999, Hamburg.
1999. III. Internationale Sympsoion Sondersprachenforschung. 17-20 Mart 1999. Rothenberge.
13

2002. The Linguistic Hertage of the Seljuks. Mainz, January 25-27.2002. Mainz Üniversitesi,
Türkoloji Bölümü.
2002. “Türkçede Vurgu.” Türk Gramerinin Sorunları: Türkçede Vurgu. 22 Mart 2002. TDK. Ankara
2002. 5. Deutsche Turkologenkonferenz, 3-7 Ekim 2002, Mainz

2005. “Kısas-ı Enbiya Übersetzung aus dem 14. Jahrhundert”, 5. Deutsche Turkologen-Konferenz,
Frankfurt Üniversitesi, Türkoloji Bölümü, 23-26.7.2005. Frankfurt.

2006. “Türkische Dialektologie: Tradition und Perspektive”, Die Turkologie in Mainz: Traditionen
und Perspektive, Mainz Üniversitesi, Türkoloji Bölümü, 9-11.6.2006, Mainz.

2008. “Atatürk ve Harf Devrimi”. Kastamonu Üniversitesi, 25.11.2008.


2008. “Kaşgarlıdan 1000 Yıl Sonra Türk Dili Dünyası”. Diyarbakır Valiliği ve Atatürk Araştırma
Merkezi, 18.11.2008. Panel konuşması.
2008. “Ankara Ağızlarının Dokümantasyonu”. Ankara Dilbilimciler Çevresi 13.11.2008, OTDÜ.
Konferans.
2008. Noterlerbirliği İlköğretim Okulunda Öğretmenlere Türk Dili Hakkında konferans. 6 Kasım
2008:
2008. Süreli Yayınlar Sempozyumu. TÜBİTAK-Hacettepe Üniversitesi, 21-22.11.2008. Ankara.

2009. “Türk Dilinin Gelişimi ve Türk Dünyasında Dil ve Kültür İlişkileri”. Türkçe Öğretimi, Türk
Kütürünü ve Millî Eğitim Sistemini Tanıtma Semineri” Programı, Milli Eğitim Bakanlığı,
Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığı, İstanbul, Ataşehir 20-24.07.2009.
2009. Türkçenin Yükseliş Çağında Bursa’da Dil-Kültür ve Edebiyat Bilgi Şöleni. Bursa Büyükşehir
Belediyesi. 4-5.2009.
2009. “Türk Dili Araştırmaları Açısından Türk Alman İlişkileri”. Uluslararası Tarihi ve Kültürel
Yönleriyle Türk-Alman İlişkileri Sempozyumu. 8-10.10.2009, Konya. [Selçuk Üniversitesi]
2009. “Türkiye’de Türk Dili Araştırmaları”. Uluslararası Türk Dili Araştırmalarında Yeni Arayışlar:
Yurt Dışındaki Enstitü ve Bölüm Başkanları Çalıştayı, 26–27 Eylül 2009. Ankara. TDK.
2009. “bilig. Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi”. Uluslararası Türkoloji Kongresi. 16.-22.05.2009.
Türkistan, Kazakistan: Ahmet Yesevi Üniversitesi.
2009. “Standart Dil Olarak İstanbul Türkçesi”. 7. Uluslararası Türk Kültürü Kongresi, 5-10.10.2009.
Ankara. [AKM].

2010. “Dünü Anlamak İçin Bugünü Araştırmak. Günümüz Dil Durumundan Eski Anadolu Türkçesi
Dönemine Ait Neler Öğrenebiliriz?” Uluslararası Eski Anadolu Türkçesi Çalıştayı, İstanbul
Üniversitesi, TDE Bölümü. 1-2 Aralık 2010.
2010. TUDOK 2010. Uluslaraarası Türk Dili ve Edebiyatı Öğrenci Kongresi. Bilim Kurulu Üyesi ve
Davetli Katılımcı. İstanbul Kültür Üniversitesi, İstanbul 20-22.9.2010.
2010. “Kültürün Belgelenmesi Olarak Ağız Araştırmaları”. II. Uluslararası Türk Dünyası Kültür
Kongresi, 19-25.04.2010, Çeşme.
2010. “Ağız Atlasının Temeli: Soru Kitapçığı” ”. III. Uluslararası Türkiye Türkçesi Ağızları Çalıştayı
30.09.2010-01.10.2010, Sakarya.
2010. “Yerel Sözvarlığının Belgelenmesi: Ankara Örneği”. Türkiye’de ve Dünya’da Sözlük Yazımı ve
Araştırmaları Uluslararası Sempozyumu, 04-06.11.2010, İstanbul, Bahçeşehir Üniversitesi.
2010. “Dünü Anlamak İçin Bugünü Araştırmak. Günümüz Dil Durumundan Eski Anadolu Türkçesi
Dönemine Ait Neler Öğrenebiliriz?” Uluslararası Eski Anadolu Türkçesi Çalıştayı, 01/12/2010-
02.12.2010. İstanbul Üniversitesi, TDE Bölümü.

2011. “Akademik Çalışmalarda Biçim ve Dil”, I. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Öğrencileri
Sempozyumu açış konuşması. 21-23 Nisan 2011, Mersin.[Ayrıca Başkent Üniversitesi, Ticari
Bilimler Fakültesi. 29.03.2011]
2011. 1. Uluslararası Türkçe Konuşan Öğrenciler Kongresi. 12-14 Mayıs 2011. Karamanoğlu Mehmet
Bey Üniversitesi, Karaman.
2011. “Sözlükbirimlerin Belirlenmesinde Kullanılabilecek Ölçütler”. IV. Uluslararası Türkiye Türkçesi
Ağızları Çalıştayı. 27-27 Ekim 2011. Trakya Üniversitesi, Edirne.
2011. “Ağız Araştırmaları ve Masallar: Kıbrıs, Anadolu ve Azerbaycan Masallarının Dili Hakkında”. 7.
Uluslar arası Ortak Türk Geçmişinden Ortak Türk Geleceğine Sempozyumu. 1-3 Aralık 2011,
DAÜ, KKTC. (Davetli Konuşmacı)
2011. “Türkoloji Araştırmalarında Sorunlar”. IV. Dünya Dili Türkçe Sempozyumu. 21-24 Aralık 2011,
Muğla.

2012. “Dil Ölümü ve Dillerin Belgelenmesi.” Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, 30.03.2012. [Konferans]
2012 “Türkolojinin Güncel Sorunları”, Gaziantep Üniversitesi, Türkçe Topluluğu, 27.04.2012.
2012. “Ağız Dokümantasyonu Niçin Gereklidir?”, Minzu University of China, 07.052012
2012. “Ankara Ağızlarının Dokümantasyonu Üzerine”, Minzu University of China, 08.05.2012.
2012. “Kıbrıs'ta Türkçe”, Minzu University of China, 09.05.2012.
2012. “Türkçede Evidensiyel”, Minzu University of China, 10.05.2012.
2012. “Türkçede Varyasyon Üzerine”, Minzu University of China, 11.05.2012.
2012. [Melike Üzüm İle] “Ankara ve Çankırı’da Diyalekt Dokümantasyonu Çalışmaları”. 16th
International Conference on Turkish Linguistics. 18-20.09.2012. Metu. Ankara.

2013. (Melike Üzüm ile] “An Endangered Gypsy Language: Poshas”. Endangered Languages in
Europe, 17.10.2013 -19.10.2013, Alcanena/Minde, Portekiz.
2013. “Hakemli Dergilerde Süreç ve Problemler: bilig Örneği”, 2. Türk Dilinin ve Edebiyatının Sorunları
ve Çözümleri Uluslararası Sempozyumu, 30.5-1.6.2013, Yıldız Teknik Üniversitesi.
2013. “Kısas-ı Enbiya Çevirilerinden Hareketle Nesir Dili Hakkında Notlar”, Osmanlı Nesir Dili, 21-
23.5.2013, TOBB, ETU Üniversitesi.
2013. “Dilde Çeşitlenme ve Eski Anadolu Türkçesi”, Âşık Paşa ve Anadolu’da Türk Yazı Dilinin Oluşumu
Sempozyumu, 1-2.11.2013. Ahi Evran Üniversitesi.
2013. “Diller Karşı Karşıya Gelince Ne Olur?”, 11 Nisan 2013, Niğde Üniversitesi, Eğitim Fakültesi.
2013. “Türkolojinin Güncel Sorunları ve Alfabe Tartışmaları”, 2.12.2013, TOBB Ekonomi ve Teknoloji
Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü.

2014. “Türkiye Türkçesinin Ağız Atlası Nasıl Olmalıdır?” 19-21.06.2014. TDK.


2014. “Kıbrıs Ağızları Hakkında Araştırmalar: Durum Tespiti”. Kıbrıs Türk Kültür ve Edebiyatı Araştırma
Sonuçları Sempozyumu. 15-16.5.2014. Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi.
15

2014. [Emine Yılmaz ile] “Aykırı Bir Metin: Sa’lebi’nin Kısas-ı Enbiyası”. 5. Uluslararası Türkiyat
Araştırmaları Sempozyumu. Oğuzlar, Dilleri, Tarihleri ve Kültürleri. 21-23.05.2014. Hacettepe
Üniversitesi Türkiyat Enstitüsü.
2014. “Türkçenin Ağızlarında Soru”, 17th International Conference on Turkish Linguistics, September
3-5, 2014 – Rouen, France.
2014. “Türkçede Çeşitlilik”. Japon_Türkiye Ortak Sempozyumu “Japonya ve Türkiye” Nereden Geldik,
Nereye Gidiyoruz. Japonya ve Türkiye Arasındaki Diplomatik İlişkilerin 90. Yıldönümü
Etkinlikleri. 22-23.09.2014. Ankara.
2

Projeler
2006. Türk Dili Yazıları Editörü. Türk Edebiyatı Tarihi dil yazıları sorumlusu, Kültür Bakanlığı.
2008-2010. Yürütücü. Ankara Ağızlarının Dokümantasyonu (ANADOK). TÜBİTAK, SOBAG.
2012-2013. Yürütücü. Çankırı Poşaları: Dil ve Kültür Araştırması. TÜBİTAK, Hızlı Destek Projesi.
2014- Yardımcı Araştırmacı. “Dilbilim Terimleri Veritabanı”. Yürütücü: Emine Yılmaz. Hacettepe
Üniversitesi BAB.
2014. Araştırmacı. “Moğolistan Tuvalarının Dil ve Kültür Birikimlerini Derleme Projesi (MOTUV-
DER)”. 7-27.7.2014-. Yürütücü: İ. Ahmet Aydemir.
2014- Araştırmacı. “Türkiye Türkçesine Fiilimsiler”. TÜBİTAK 1001-Projesi. Yürütücü: Doç. Dr. Bülent
Özkan.
Tübitak Projesi [Yürütücü: Bülent Özkan] “Türkiye Türkçesi Söz Varlığında Fiillerin Derlem Denetimi ve
Derlem Tabanlı Sözlüğü”.

Editörlükler, Hakemlikler
2003- --- bilig, Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi Yayın Kurulu Üyesi.
2007-2011 Erdem dergisi Yayın Kurulu Üyesi.
2007- --- bilig, Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi editörü. (2008’den bu yana SSCI
indeksli)
2011-2012. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı-Belleten, Yayın Kurulu Üyesi
Milli Folklor, hakem
Türk Dil Kurumu yayınlarında makale ve kitap hakemliği.
Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları dergisi
ÇU, Sosyal Bilimler Dergisi, hakem
Dilbilim Araştırmaları Dergisi, hakem,
Turkish Studies, online dergi, hakem

Turkic Languages, (Almanya), hakem

Dil Araştırmaları Dergisi, hakem

Diğer Mesleki Etkinlikler


1992. Rusya Bilimler Akademisi Moskova Dilbilim Enstitüsü Davetli Araştırmacı, 2.3-4.5.1992.
1995. Yunanistan’daki Türkler Arasında AB Adına Azınlık Dilleri Alan Araştırması (Euromosaic), 5.-
11.7.1995.
1994. Organizatör [Erika Taube ile], 3. Alman Türkologlar Konferansı, 4.-7.10.1994, Leipzig,
Almanya.
1999. Organizatör,[Metin Akar ile], Uluslar arası Sözlük Bilimi Sempozyumu. 19-23.05.1999,
Gazimagusa, TRNC.
1999. Organizatör, Türkçenin Ağız Atlasını Hazırlama Komisyonunun Toplantısı 22-26.5.1999,
Gazimagusa, KKTC.

2006. Eğitmen, 2006-2007’de 16 farklı şehirde “Dil Bilimi ve Türk Dilbilgisi”, “Türk Dili ve Edebiyatı
Semineri”, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenleri İçin Hizmetiçi Eğitim Programı, Milli Eğitim
Bakanlığı, Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığı.

2010. Eğitmen, “Dil ve İşlevleri”, “Dilde Çeşitlenme”. KKTC, Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi, Hizmetiçi
Eğitim Şubesi Tarafından Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı Dairesi, Seminer, Lefkoşa,
26.11.2010.
2010. Proje Yürütücüsü. Ankara Ağızlarının Dokümantasyonu Belgeseli Gösterimi, Hacettepe
Üniversitesi, Başkent Üniversitesi ve Sakarya Üniversitesi
2010 Konuşmacı TRT, TSR’nda Gün Akşam Oldu programında her Salı Türk dili hakkında konuşma.
2012. Eğitmen, Karay Dili Yaz Okulu (Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nın temsilen)
09-23.7.2012, Trakay, Litvanya.
2013 Koordinatör: “Türkolojide Araştırma Projesi Hazırlama Eğitimi”, 1-5 Temmuz 2013, Hacettepe.
Koordinatör: Prof. Dr. Nurettin Demir. Etkinlik TÜBİTAK “2237-Proje Etkinliklerini Destekleme
Programı” çerçevesinde desteklenmiştir.
2013 Koordinatör: “Türkolojide Araştırma Projesi Hazırlama Eğitimi”, 10-12 Ekim 2013, Niğde
Üniversitesi, Prof. Dr. Nurettin Demir. Etkinlik TÜBİTAK “2237-Proje Etkinliklerini Destekleme
Programı” çerçevesinde desteklenmiştir.
2013 Koordinatör: “Türk Dilbiliminde Tanımlama ve Belgeleme, Lisansüstü Öğrenciler İçin
Uluslararası Yaz Okulu”, 13-23 Ağustos 2013. Hacettepe Üniversitesi. Sponsorlar: TUBİTAK,
Hacettepe Üniversitesi, Yunus Emre Enstitüsü.
2013 Danışman: Demir, Nurettin “Genç Sosyal Bilimciler Bilimsel Proje Yazma ve Çalışma
Eğitimi”nde, 10-11.06.2013, Başkent Üniversitesi.
2013 Proje Yazma Eğitmeni: “Sosyal Bilimlerde Araştırma Projesi Hazırlama Eğitimi”, 16.12.2013.
Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi.
2013. [Semih Bilgiç ile] Kırklareli Üniversitesi, Niğde Üniversitesi, Uşak Üniversitesi, Afyon
Üniversitesi ve Kütahya Üniversitesinde “TÜBİTAK Sosyal ve Beşeri Bilimler Alanında Akademik
Ar-Ge Destekleri” konulu tanıtım sunumları. (5 etkinlik)
2013. [Semih Bilgiç ile] “Sosyal ve Beşeri Bilimler Alanlarında TÜBİTAK-ARDEP Destekleri Hakkında
Bilgilendirme Sunumu”. VI. Dünya Dili Türkçe Sempozyumu. 4.12.2013. Uludağ Üniversitesi,
Bursa.

2014 Danışman: Demir, Nurettin “Genç Sosyal Bilimciler Bilimsel Proje Yazma ve Çalışma
Eğitimi”nde, 20-22.01.2014, Başkent Üniversitesi.
2014. Organizasyon Komitesi Üyesi. “Televizyonun ve Radyonun Türkçesi”. 12.02.2014. TRT.
Ankara.
17

2014. Eğitmen. “İngilizce Akademik Yayın Hazırlama Eğitimi”nde Beşeri Bilimler Grubu. 14.03.2014.
TÜBİTAK-ARDEB. Ankara
2014. Eğitmen. “Tübitak Projesi Hazırlama Eğitimi”. 21.4.2014. TÜBİTAK. Ankara.
2014 Koordinatör: “Türkolojide Araştırma Projesi Hazırlama Eğitimi”. 10-12 Nisan 2014 tarihleri
arasında Uşak Üniversitesi.
2014. Eğitmen-Danışman. “Sosyal Bilimler Alanında Araştırma Projesi Hazırlama Eğitimi”. 18-20
Nisan 2014. İzmir'de Katip Çelebi Üniversitesi.
2014 Koordinatör: “Türkolojide Araştırma Projesi Hazırlama Eğitimi”, 30- Mayıs 1 Haziran 2014.
Mersin Üniversitesi.
2014. Eğitmen. “İngilizce Akademik Yayın Hazırlama Eğitimi”, TÜBİTAK-ARDEB tarafından 14 Mart
2014 tarihinde düzenlenen eğitimde Beşeri Bilimler Grubu sorumlusu olarak ders.
2014. Koordinatör ve eğitmen. “Türk Dilbiliminde Tanımlama ve Belgeleme”, Genç Araştırmacılar ve
Lisansüstü Öğrenciler İçin Yaz Okulu. 18-24 Ağustos 2014. Hacettepe Üniversitesi.
2014. Eğitmen ve Danışman. “Türkoloji'de Araştırma Projesi Hazırlama Eğitimi”. 27-29 Ağustos 2014.
Osmangazi Üniversitesi. Eskişehir.
2014. Eğitmen ve Danışman. 1 “TÜBİTAK BİDEB 2237 Sosyal Bilimlerde Proje Hazırlama Eğitimi” 8-
20.12.2014, Mersin Üniversitesi.

2015: 21-28 Temmuz, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ve HÜ BAB tarafından
desteklenmekte olan “Çuvaş, Tatar, Başkurt ve Güney Sibirya Bölgelerinde Konuşulan Çuvaşçanın
Genel Amaçlı Derlemi” (Yürütücü: Prof. Dr. Emine Yılmaz) başlıklı proje kapsamında, Tataristan/Rusya
Federasyonunda alan araştırması

Verdiği Dersler:
Başkent: Türk Dil Bilgisi, Eski Anadolu Türkçesi, Ağız Araştırmaları, Biçim Bilgisi, Söz Dizimi,
Çağdaş Türk Lehçeleri, Eski Türkçe, Dil Sosyolojisi
Hacettepe, Sosyal Bilimler Enstitüsü:
Yüksek Lisans: Ağız Araştırmaları,
Doktora: Tuvaca.
Gazi, Türk Halk Bilimi Bölümü:
Ağız Araştırmaları

2013-2014 Öğretim Yılı


Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü:
Yüksek Lisans: Ağız Araştırmaları, Türkoloji Araştırmaları Tarihi, Dil Dokümantasyonu, Anlambilim
Hacettepe Üniversitesi, Türkiyat Enstitüsü
Doktora: Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminin Kültürel Temelleri,

Ardahan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü)


Yüksek Lisans: Türk Dilinin Fonolojisi
Doktora: Eski Anadolu Türkçesi
Yesevi Üniversitesi Türtep (Uzaktan Eğitim)
Türk Dili ve Lehçeleri I

2014-215 Öğretim Yılı


Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü:
Yüksek Lisans: Ağız Araştırmaları, Karşılaştırmalı Ses Bilgisi, Toplumsal Dilbilim, Tarihi Türk Lehçeleri II
Hacettepe Üniversitesi, Türkiyat Enstitüsü
Yüksek Lisans : Dil ve Kültür Eğitimi
Doktora: Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminin Kültürel Temelleri, Tehlikedeki Türk Dilleri

Yabancı Diller
Almanca (mükemmel)
İngilizce (iyi)
Farsça (orta)
Fransızca (mesleki yayınları takip edebilir)
Rusça (mesleki yayınları takip edebilir)