You are on page 1of 8

Distribuţia normală

• Proprietaţi
• Aplicaţii
Proprietăţile distribuţiei normale:
• Este o curbă în formă de clopot.
• Este simetrică faţă de media, μ. (Media, modul si mediana au toate aceeaşi valoare).
• Aria totală de sub curbă este 1 (sau 100%).
• 50% din arie se află la stânga mediei, iar 50% la dreapta.
• Aproximativ 68% din această arie se află la -/+ 1 o abatere medie pătratică, σ, faţă de media μ.
• Aproximativ 95% din această arie se află la -/+ 2 abateri medii pătratice, σ, faţă de media μ.
• Aproximativ 99% din această arie se află la -/+ 3 o abateri medii pătratice σ, faţă de media μ.

68%

95%
99%
σ σ σ σ σ σ
μ - 3σ μ - 2σ μ - σ μ μ + σ μ + 2σ μ + 3σ
Funcţia matematică

1 x 2
1  ( )
f ( x)  e 2 
 2
Este o curbă în formă de
Constante: clopot cu centre şi
=3.14159 împrăştieri diferite, care
e=2.71828 depind de  şi .
Fiind o funcţie de probabilitate,
indiferent de valorile lui  şi , integrala
este 1!
 1 x 2
1  ( )

 2
 e 2  dx  1
  1 x 2
1  ( )

   2
e 2 
dx  0,68

  2 1 x 2
1  ( )

  2  2
e 2 
dx  0,95

  3 1 x 2
1  ( )

 3  2
e 2 
dx  0,997
Funcţia standardizată (Z)

1 Z 0 2 1
1  ( ) 1  ( Z )2
p( Z )  e 2 1
 e 2
(1) 2 2
Distribuţia normală standard (Z)
Orice distribuţii normale pot fi transformate in
curbă normală standard prin formula:

X 
Z

Sunt calculate şi tabelate toate integralele pentru


distribuţia normală standard. De asemenea soft-urile
specializate calculează automatat integralele.
Tabelul distribuţiei normale standard

Care este aria din


stânga lui Z=1.51 într-o
curbă normală stadard?

Aria este 93.45%


Z=1.51

Z=1.51
Aplicaţie
Să considerăm că populaţia României este normal distribuită în funcţie de
greutate, iar greutatea medie a femeilor este de 57 kg cu o abatere medie patratică
de 7 kg, iar a bărbaţilor de 72 kg cu o abatere medie pătratică de 8 kg.

Haideţi să ne standardizăm greutatea şi sa aflam probabilitatea de a găsi în


colectivitatea generală o greutate mai mare sau egală, respectiv mai mică sau
egală!