You are on page 1of 39

APTOR – Asociaţia Profesională a Terapeuţilor Ocupaţionali din România

Editor: Mirela-Carmen Burllău

Buletin informativ, Anul III, nr. 3. Ediția 2018


BULETIN APTOR Nr. 3 – decembrie 2018 Pag. 2

EDITORIAL

2018 este anul diversității în ceea ce priveşte resursa umană,


temele, cultura, ariile emergente ale profesiei, evenimentele
sociale, workshop-urile şi perspectivele terapeuților
ocupaționali, care se reunesc pentru a împărtăși, a comunica, a
susține, a prezenta sau pur şi simplu, a fi terapeuţi
ocupaţionali. Această incursiune profesională ne ajută să
înțelegem modul în care asociațiile profesionale, prin vocea şi
atitudinea membrilor săi, terapeuţi ocupaţionali, se pot

poziționa și acționa într-un context global și interdependent, pentru a demonstra impactul


ocupației în sănătatea, bunăstarea și vindecarea oamenilor. 2018 este anul în care APTOR
reuşeşte să demonstreze impactul ocupației în promovarea profesiei de terapie
ocupaţională, prin acţiunile şi proiectele sale la nivel naţional şi internaţional:

1. Prin "Programul de educaţie şi formare profesională continuă" reuşim în acest an să


oferim membrilor asociaţiei (şi nu numai) 5 cursuri de specialitate, în patru locaţii
diferite;

2. Participăm la a 33-a Reuniune a Consiliului WFOT cu asociaţiile membre din întreaga


lume, precum şi la al "17-lea Congres Mondial WFOT", evenimente desfăşurate în
perioada 17 – 25 mai, în Africa de Sud, Cape Town;

3. Participăm la "Primul Congres Internaţional Ayres pentru Integrarea Senzorială (SAISI)",


în 26 – 27 mai, Cape Town, Africa de Sud.
4. Publicăm şi prezentăm materiale şi articole despre terapia ocupaţională în România.
5. Creştem şi ne dezvoltăm organizaţional, datorită celor 74 de membri ai asociaţiei.

6. Consolidăm, onorăm şi dezvoltăm parteneriate cu instituţii, centre şi ONG-uri a căror


beneficiari solicită servicii din partea terapeutului ocupaţional.

Mirela-Carmen Burllău
BULETIN APTOR Nr. 3 – decembrie 2018 Pag. 3

NOUTĂȚI în activitatea APTOR în anul 2018

1. Consiliul Director se întruneşte de trei ori în acest an (26 februarie, 29 august, 6


noiembrie) și se convoacă Adunarea Generală pe 18.12.2018.

2. Se alege noua componenţă a delegaţiei României în cadrul WFOT: Marinela Raţă –


delegat WFOT, Mirela Burllău – prim membru supleant şi Cristina Bondăreţ – al 2-lea
membru supleant.

3. Sărbătorim la Alba-Iulia "27 octombrie, Ziua Internațională a Terapiei Ocupaționale",


printr-un curs destinat terapeuţilor ocupaţionali clinicieni.
BULETIN APTOR Nr. 3 – decembrie 2018 Pag. 4

CUPRINS

Terapia ocupaţională: perspectiva anului 2030


Autor: Marilyn Pattison Pag. 5

Cape Town, Africa de Sud. 18 – 27 mai, 2018; Reuniunea Consiliului WFOT


şi al 17-lea Congres Internaţional WFOT Autor: Mirela-Carmen Burllău
Pag. 16

Universitatea "Vasile Alecsandri" din Bacău; succes curricular de renume


mondial Autori: Marinela Raţă şi Raţă Bogdan Constantin Pag. 21

Traducerea și adaptarea interculturală a testului Pediatric Evaluation


of Disability Inventory
Autor: Dr. Mary-Margaret Windsor Pag. 23

SAISI: "Primul Congres Internaţional de Integrare Senzorială", Cape Town - 2018


Autor: Rață Marinela Pag. 28

APTOR şi "Programul de educaţie profesională continuă"


Autor: Mirela-Carmen Burllău Pag. 30

Terapia ocupațională în disfagie şi disfuncția oral-motorie a copiilor cu


leziuni neurologice
Autori: Bibolar Ștefania şi Roșu Veronica Pag. 32

Terapia ocupaţională şi serviciile pentru tinerii adulţi cu tulburări din spectrul autist
Autori: Mirela-Carmen Burllău, Liliana-Mihaela Vidican şi Dawn Hoffman Pag. 34

Cursul „PEDI” (Pediatric Evaluation of Disability Inventory): Administrare.


Punctare. Interpretare
Autor: Ana-Loredana Cadăr Pag. 37

27 octombrie, "World OT Day" şi cursul de la Alba-Iulia: «Introducere


în integrarea senzorială şi tulburările de procesare senzorială”
Autori: Mirela-Carmen Burllău şi Dawn Hoffman Pag. 38
BULETIN APTOR Nr. 3 – decembrie 2018 Pag. 5

TERAPIA OCUPAŢIONALĂ: către perspectiva anului 2030

Autor: Marilyn Pattison


Preşedintele World Federation of Occupational Therapists

Material prezentat în deschiderea celui de al 17-lea Congres Mondial de


Terapie Ocupaţională, Cape Town, Africa de Sud, 21 – 25 mai, 2018.
Traducere în limba română, Mirela-Carmen Burllău

"Federaţia Mondială a Terapeuţilor Ocupaţionali" (WFOT) a


luat naştere în anul 1952 în urma unei întâlniri inaugurale
reprezentată de zece asociații naționale de terapie

ocupațională din: Australia, Canada, Danemarca, India, Israel, Noua Zeelandă, Africa de Sud,
Suedia, Marea Britanie și SUA. Astăzi, WFOT este o organizaţie profesională globală formată
din 101 asociaţii membre, ce reprezintă 550.000 de terapeuți ocupaționali. Între anii 2000 și
2018 am înregistrat o creștere de 91% în ceea ce priveşte afilirea a noi asociaţii naţionale de
terapie ocupaţională, ceea ce face ca WFOT să considere faptul că terapia ocupațională are
un viitor considerabil și va continua să se consolideze în întreaga lume.

Aşa cum se vede şi în diagrama de mai jos, facem parte dintro mare şi în continuă creştere
“familie internaţională”, astfel că în 2018 WFOT numără: 550.000 de terapeuţi ocupaţionali
implicaţi în sfera practică; 900 de programe universitare aprobate în concordanţă cu
«Standardele minime pentru educaţie în terapie ocupaţională» recent revizuite

(WFOT©MSEOT_2016)1; 63.000 de asistenţi de terapie ocupaţională, în sfera practică


(ocupaţie definită şi recunoscută în Marea Britanie şi SUA) şi, 100.000 se studenţi la terapie
ocupaţională (înscrişi în programele educaţionale universitare aprobate de WFOT).

1
19 mai, 2018. Cape Town, Africa de Sud, la întâlnirea CD WFOT cu asociaţiile membre, Universitatea "Vasile Alecsandri" din Bacău,
Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii, Departamentul de Kinetoterapie şi Terapie ocupaţională primeşte din partea
preşedintelui WFOT, Marilyn Pattison, certificatul de recunoaştere şi aprobare a programului de licenţă în terapie ocupaţională.
BULETIN APTOR Nr. 3 – decembrie 2018 Pag. 6

Următoarea diagramă reflectă în procente creşterea înregistrată la nivel mondial între anii
2000 - 2018 a profesiei şi anume: o creştere de 96 % a numărului de terapeuţi ocupaţionali
clinicieni, o creştere de 68 % a numărului de programe educaţionale universitare aprobate
de către WFOT, o creştere de 29 % a numărului de studenţi înscrişi la universităţile aprobate
de către WFOT şi, o creştere de 49 % a numărului de asistenţi de terapie ocupaţională (SUA
şi Marea Britanie).

WFOT stabilește standardele pentru practica terapiei ocupaționale la nivel internațional și


promovează excelența, prin programe de cercetare și educație. Aceasta, creşte gradul de
conștientizare a profesiei în rândul membrilor săi şi oferă o platformă pentru a celebra și a
permite schimbul între diversitatea membrilor, facilitând angajamentul profesional, o viaţă
dedicată profesiei şi încurajarea excelenței în terapia ocupațională. WFOT este într-adevăr
BULETIN APTOR Nr. 3 – decembrie 2018 Pag. 7

vocea globală pentru terapia ocupațională și reprezintă profesia de terapie ocupațională în


rolul său de a îmbunătăți sănătatea și bunăstarea oamenilor. WFOT servește o comunitate
globală de terapeuți ocupaționali care încearcă să-și îmbunătățească practica, recunoașterea
pe plan internațional și înțelegerea profesiei în contextul mai larg al sănătății. WFOT oferă
terapeuților ocupaționali din întreaga lume o platformă pentru dezbateri și cunoaştere,
precum și o ofertă pentru cercetare și recunoaştere. Reuniunea Consiliului Director al WFOT
se desfășoară la fiecare doi ani, la care participă un delegat din fiecare organizație membră,

printre care şi Asociaţia Profesională a Terapeuţilor Ocupaţionali din România2. Echipa de

Management Executiv al WFOT, formată din 5 membri, se reunește în fiecare an și este


responsabilă pentru partea operațională a organizaţiei. WFOT funcționează conform unui
model de management bazat pe rezultate și realizează proiecte în concordanţă cu planuri și
obiective convenite de comun acord cu directorii de programe, care să vină în sprijinul
creşterii și dezvoltării organizației. Proiectele sunt grupate în patru programe, pe domenii
diferite:

• Capacitate de conducere și pledoarie – WFOT caută, găseşte și sprijină vocile din


terapia ocupațională, care susţin rolul profesional în sănătatea și bunăstarea
populaţiei globului;

• Educaţie – WFOT dă posibilitate excelenţei în terapia ocupaţională şi promovează


creşterea şi dezvoltarea sa la nivel mondial;

• Cercetare – WFOT descoperă noi modalități de evoluție a terapiei ocupaționale,


printr-o colaborare amplă și profundă în cadrul profesiei;

• Dezvoltarea domeniului de practică – WFOT promovează la nivel global calitatea


domeniului de practică, ce se dovedeşte relevant și sensibil, contextual și cultural.

WFOT reprezintă terapeuții ocupaționali și promovează terapia ocupațională la cel mai înalt
nivel internațional, prin statutul său de colaborare cu Organizația Mondială a Sănătății (OMS)
și relațiile cu alte organizații internaționale, precum și cu organizațiile internaționale non-
guvernamentale (ONG). OMS dispune de o privire de ansamblu directă și mecanisme de
interacțiune globală referitoare la politica internațională și directivele impuse statelor

2
În 2012, APTOR devine membru asociat WFOT, în urma aprobării statutului Asociaţiei. În 2018, APTOR dobândeşte calitatea de membru
activ cu drepturi depline în cadrul WFOT. Pentru a deveni membru activ (cu drept de vot) în WFOT, în România trebuie să existe cel puţin
un program universitar de educaţie în terapie ocupaţională aprobat de către WFOT.
BULETIN APTOR Nr. 3 – decembrie 2018 Pag. 8

membre ale OMS, precum organizațiile guvernamentale. WFOT participă activ la inițiativele
OMS, printre care amintim:
• Raportul mondial privind dizabilitatea (2011)

• Planul de acţiune OMS 2014–2021: O mai bună sănătate pentru persoanele cu


dizabilităţi (2014)
• Raportul mondial privind îmbătrânirea şi sănătatea (2015)

• Strategia globală şi planul de acţiune privind îmbătrânirea şi sănătatea 2016 – 2020


(2016)

• Planul global de acţiune pentru prevenirea şi controlul bolilor non-comunicabile (cu


afazie) 2013 – 2020 (2013)

• GATE (Cooperarea globală privind tehnologia asistivă pentru sănătate)3


• Reabilitarea 2030: Apel la acţiune (2017)

• Revizuirea documentului "Clasificarea internaţională a intervenţiilor pentru


sănătate", parte a documentului WHO-FIC (OMS Familia clasificărilor internaţionale)

Următoarea diagramă exemplifică intervenţiile / rezultatele WFOT în colaborarea sa cu OMS,


în ceea ce priveşte:

Sănătatea mentală. WFOT:

1. Oferă experţi şi răspunde consultărilor cu privire la sănătatea mentală şi abuzul de


substanţe.

2. Colaborează în dezvoltarea competenţelor în ceea ce priveşte furnizarea


intervenţiilor terapeutice.

Resursa umană. WFOT:


1. Publică şi împărtăşeşte informaţii demografice despre profesie.

2. Dezvoltă strategii cu privire la recrutarea etică, reţinerea şi migraţia profesională în


conjuncţie cu politica OMS.

3. Pune la dispoziţie dovezi, care să asigure includerea terapiei ocupaţionale în


planificarea forţei de muncă din domeniul reabilitării.

3 Dr. Daiana Popa, preşedinte de onoare al APTOR, în calitate de membru supleant WFOT între 2012-2018, s-a implicat activ şi voluntar în acest
GATE Project –WFOT/WHO, iniţiat în 2014.
BULETIN APTOR Nr. 3 – decembrie 2018 Pag. 9

Îmbătrânirea & Sănătatea. WFOT:

1. Pune la dispoziţie modele de îngrijire a sănătăţii ce promovează abilitatea


funcţională.

2. Dezvoltă materiale educaţionale/ ghiduri pentru promovarea îmbătrânirii sănătoase,


ca de exemplu accesibilizarea mediului.
3. Constituie "Echipa WFOT internaţională de revizuire a sănătăţii şi îmbătrânirii"

OMS-Familia Clasificărilor Internaţionale (FIC). WFOT:

1. Oferă experţi şi răspunde consultărilor cu privire la dezvoltarea şi revizuirea


clasificărilor.
2. Diseminează şi pledează pentru implementarea la nivel local.

Dizabilitatea & Reabilitarea. WFOT:


1) A stabilit "Echipa consultativă pentru serviciile de reabilitare"
2) Furnizează declaraţii şi luări de poziţie formale cu privire la bolile non-comunicabile.
3) Oferă experţi şi răspunde consultărilor cu privire la dizabilitate şi reabilitare.
4) Lansează pachetul de formare în "OMS:Tehnologia asistivă".
BULETIN APTOR Nr. 3 – decembrie 2018 Pag. 10

De asemenea, WFOT este membru fondator al «Alianței Globale de Reabilitare» și are


"Memorandumuri de înțelegere" cu un număr de alte ONG-uri internaționale. Exemple ale
acestor colaborări ale WFOT sunt ilustrate în diagrama ce urmează:

(www.motivation.org.uk) – organizaţie caritabilă, înregistrată în Marea


Britanie, ce promovează mobilitatea asistată prin scaune rulante, individualizate.

Cochrane Collaboration (www.cochrane.org) – organizaţie internaţională, înregistrată


în Marea Britanie, ce promovează informații de înaltă calitate profesională privind
eficacitatea asistenței medicale şi luarea de decizii informate în ceea ce priveşte sănătatea
umană, prin elaborarea de rapoarte sistematice relevante, accesibile și alte dovezi de
cercetare sintetizate.

(www.wcpt.org) – organizaţie non-guvernamentală, înregistrată în Marea


Britanie, "Confederaţia Mondială pentru Terapia Fizică" promovează profesia şi activitatea
fizioterapeutului.
BULETIN APTOR Nr. 3 – decembrie 2018 Pag. 11

The International Society of Wheelchair Professionals

(www.wheelchairnet.org) este o organizaţie înregistrată în SUA, ce oferă servicii


profesionalizate în procurarea scaunelor rulante.

International Society for Prosthetics and Orthotics (www.ispoint.org), organizaţie


multidisciplinară şi non-guvernamentală, înregistrată în Belgia, care încă din 1970 este
preocupată de dezvoltarea, promovarea şi îmbunătăţirea ortezelor, protezelor şi a
dispozitivelor de asistare a mobilităţii pentru persoanele cu dizabilităţi fizice.

Federaţia "Handicap International" sau "Humanity & Inclusion"


(https://hi.org/), înregistrată în Franţa, este o organizaţie internaţională independentă,
caritabilă, ce lucrează cu persoane cu dizabilităţi şi populaţii vulnerabile, aflate în sărăcie şi
marginalizare, conflicte şi dezastre naturale.

Organizaţia Mondială a Sănătăţii (www.who.int), autoritatea de


conducere și coordonare a sănătății internaționale în cadrul sistemului Organizației
Națiunilor Unite.

WFOT lucrează neobosit pentru a colabora și a comunica cu membrii organizațiilor sale, cu


membrii individuali, cu factorii decizionali și cu comunitatea în general, așa cum se poate
vedea în diagramele de mai jos.

1. Exemple ale reprezentării şi conexiunilor noastre globale:

• cu organizaţiile membre; WFOT cuprinde 101 de asociaţii /organizaţii profesionale,


din întreaga lume.

• cu membrii individuali; WFOT are peste 40.000 de membrii individuali, pe întreg


globul.
BULETIN APTOR Nr. 3 – decembrie 2018 Pag. 12

• implicare: WFOT sprijină peste 30 de ţări în procesul de introducere şi reglementare


a profesiei.

• angajament: WFOT este gestionat de voluntari, care-şi donează timpul şi expertiza în


folosul profesiei.

• conectare internaţională: site-ul web al WFOT este vizualizat de 750.000 de


persoane, din 192 de ţări şi are peste 35.000 de adepţi pe social media.

2. Implicarea noastră înseamnă:


• 75.000 de e-mailuri/an, la care răspundem.
• 45.000 de oameni cu care venim în contact prin social media.
• 15.000 de persoane ce se înscriu pentru a primi noutăţile noastre.
BULETIN APTOR Nr. 3 – decembrie 2018 Pag. 13

WFOT publică o gamă largă de documente în care, cel mai recent a publicat prioritățile sale
de cercetare:
• Eficacitatea intervențiilor de terapie ocupațională
• Practica bazată pe dovezi și traducerea cunoștințelor
• Participarea la viața de zi cu zi
• Îmbătrânirea sănătoasă
• Terapia ocupaţională şi afecţiunile cronice
• Dezvoltarea comunitară durabilă și intervenția la nivel de populație
• Tehnologie și terapie ocupațională
• Publicaţii profesionale în domeniul terapiei ocupaționale.

Toate acestea sunt în concordanță cu prioritățile OMS privind sănătatea globală, care ajută
încă o dată WFOT să informeze OMS cu privire la contribuțiile vitale pe care terapeuții
ocupaţionali le pot aduce sănătății și bunăstării tuturor cetățenilor. Alte publicații și produse
includ un modul educațional on-line privind "Gestionarea dezastrelor", "Standardele minime
pentru educația terapeuților ocupaționali" 2016, "Practica durabilă în terapie ocupațională"
și un "Ghid pentru studenții care efectuează stagiul de practică la nivel internațional".
Jurnalul nostru emblematic este «Buletinul WFOT» publicat de două ori pe an cu acces
gratuit online pentru membrii WFOT. WFOT are formulate o serie de luări şi declaraţii de
BULETIN APTOR Nr. 3 – decembrie 2018 Pag. 14

poziție în ceea ce priveşte, mai ales, practica la nivel internațional, declaraţii ce sunt folosite
pentru a informa guvernele, atât la nivel național și cât şi local:

• Activităţile din viaţa de zi cu zi • Ştiinţa ocupaţională


• Centrarea pe client • Calificări de nivel de bază
• Reabilitarea bazată pe comunitate • Autonomia profesională în terapia
• Competenţe şi menţinerea ocupaţională
competenţelor • Înregistrarea profesională
• Interfaţa pentru consumatori • Recunoaşterea statutului
• Pregătirea şi răspunsul în educaţional original
cazul dezastrelor • Recrutarea terapeuţilor ocupaţionali
• Reducerea riscului dezastrelor (DRR) • Practica în şcoli
• Diversitate şi cultură • Scopul şi extinderea practicii
• Îngrijirea spre sfârşitul vieţii • Utilizarea social media
• Etică, sustenabilitate şi • Specializarea şi competenţe
experienţă internaţională
avansate în terapie ocupaţională
• Practica sustenabilă
• Tele-sănătate
• Sănătatea globală
• Design universal
• Migraţia umană
• Practica în relaţie cu locul de muncă
• Drepturile omului

• Educaţia inscluzivă în
terapia ocupaţională
• Profesionalism internaţional

Așadar, vă asigurăm că WFOT lucrează într-o manieră concentrată și strategică pentru a


garanta faptul că terapia ocupațională este bine poziţionată pentru a face față provocărilor
viitorului. WFOT consideră că, în calitate de terapeut ocupațional, suntem cu toți cetățeni
profesioniști internaționali: "Pe măsură ce lumea este acum curtea noastră, cunoștințele,
abilităţile și atitudinile profesiei de terapie ocupațională sunt colorate și modelate de o
expunere transculturală diversă, o entitate plină de umanitate și sinceritate.
Interconectarea cu lumea promovează dorința de a lua decizii care vor crea un loc mai bun
BULETIN APTOR Nr. 3 – decembrie 2018 Pag. 15

prin implicarea în ocupații.„ ("Cetățenia mondială: O etică globală pentru dezvoltarea


durabilă", adaptată de WFOT în 2014)

În concluzie, evenimentul nostru educațional principal, Congresul Mondial al WFOT, are loc
la fiecare 4 ani și vă asigurăm că suntem deja concentrați pe WFOT 2022 în Franța, unde vom
participa la "R-Evolution Occupational".
BULETIN APTOR Nr. 3 – decembrie 2018 Pag. 16

CAPE TOWN, AFRICA de SUD. 18 – 27 mai, 2018; Reuniunea Consiliului WFOT


şi al 17-lea Congres Internaţional WFOT

Autor: Mirela-Carmen Burllău


Fiziokinetoterapeut, studii post-universitare de specialitate în Terapie ocupaţională, delegat
WFOT între 2012 - 2018

Sub semnul crizei de apă şi a promovării unui comportament proactiv care să sprijine
comunitatea din Cape Town, Executivul WFOT împreună cu "Asociaţia de Terapie
Ocupaţională din Africa de Sud" iau decizia de a reduce la 3 zile (din cele 7) "Reuniunea
Consiliului WFOT" cu delegaţii asociaţiilor membre, desfăşurată în perioada 18 – 20 mai.

Pagina de web4 dedicată acestei întâlniri, care se desfăşoară odată la 2 ani, pregăteşte din

timp şi informează delegaţii cu privire la progam, cazare, transport, cerinţe din partea ţării
gazdă şi /sau a asociaţiei naţionale, care să permită organizarea şi planificarea călătoriei
delegaţilor. WFOT a lansat în urmă cu aproximativ 2 – 3 ani un program de mentorat, aşa
numita "Zi de introducere" (Induction Day) pentru cei ce participă pentru prima oară la acest
eveniment. Delegaţiei române i-a revenit responsabilitatea de a mentora delegaţia Ucranei,
în pre-ziua întâlnirii Consiliului WFOT. Urmează apoi 2 zile pline de discuţii, pe baza agendei
de lucru transmisă delegaţilor cu 6 săptămâni înainte, în care se dezbat aspecte
organizatorice, administrative, financiare, proiectele şi activităţile Federaţiei. De asemenea,
delegaţii se implică voluntar în proiectele iniţiate de coordonatorii de programe din cadrul
WFOT.

19 mai 2018, în cea de a 2-a zi a "Reuniunii Consiliului WFOT", la propunerea vice-

preşedintelui Samantha Shann, secondată de Lyle Duque, coordonatorul "Programului de


educaţie", se introduce pe agenda de discuţii, se supune la vot şi cu unanimitate de voturi,
APTOR devine membru activ al WFOT5, programul educaţional de licenţă oferit în cadrul
Universităţii "Vasile Alecsandri" din Bacǎu fiind aprobat în conformitate cu cerinţele
«Standardelor Minime pentru Educaţie în Terapie Ocupaţională_WFOT, 2012»6.

4 https://easternsun.eventsair.com/QuickEventWebsitePortal/wfot-2018/council
5 În 2012, APTOR devine membru asociat WFOT, în urma aprobării statului Asociaţiei. În 2018, APTOR dobândeşte calitatea
de membru activ cu drepturi depline în cadrul WFOT. Pentru a deveni membru activ (cu drept de vot) în WFOT, în România
trebuie să existe cel puţin un program universitar de educaţie în terapie ocupaţională aprobat de către WFOT.
6 MSEOT © WFOT, 2016 https://congress2018.wfot.org/downloads/presentations/SE37/lyle%20duque.pdf
BULETIN APTOR Nr. 3 – decembrie 2018 Pag. 17

21 – 25 mai 2018, cel de al 17-lea "Congres Mondial WFOT"7 adună sub motto-ul său
«Conectaţi în diversitate: Poziţionaţi pentru impact» aproximativ 2000 de terapeuţi
ocupaţionali din întreaga lume, chemaţi şi veniţi să prezinte, să discute, să asculte, să
cunoască şi să dezbată teme profesionale ce preocupă această breaslă:
• sistemul şi starea de sănătate a populaţiei
• sistemul şi programele de reabilitare din perspectiva OMS
• procesul de îmbătrînire şi sănătatea
• sănătatea mentală
• educaţia şi conexiunea cu practica terapeutului ocupaţional

• impactul tehnologiei în educaţia şi practica profesională, respectiv performanţa


ocupaţională
• schimbările şi provocările profesionale pentru următoarea decadă

• promovarea principiilor profesionale: participarea, justiţia ocupaţională şi socială,


deprivarea ocupaţională, bunăstarea şi reabilitarea

• dezvoltarea profesiei şi rolul asociaţiilor naţionale profesionale, în contextul


globalizării
• migraţia terapeuţilor ocupaţionali şi noile cerinţe sau condiţii de muncă

7 https://congress2018.wfot.org/
BULETIN APTOR Nr. 3 – decembrie 2018 Pag. 18

• armonizarea educaţiei şi practicii profesionale, precum şi a practicii cu cercetarea


• impactul terapiei ocupaţionale asupra beneficiarilor
• identificarea a noi arii de interes pentru profesie: decolonizarea, drepturile omului, ...

Pre-ziua congresului, 21 mai, este dedicată workshopurilor cu tematică diversă şi „Zilei


educaţiei" 8 în care se dezbate tema programelor şi conţinutul curricular de terapie
ocupaţională, din perspectiva "Standardelor minime pentru educaţie" şi impactul acestora
asupra domeniilor de practică.

Dacă în sesiunea plenară a congresului, primul vorbitor principal Dr. Elewani Ramugondo9
(PhD, OT, profesor la Univeristy of Cape Town, Department of Occupational Therapy)
subliniază contextul sud-african al fenomenului social de "decolonizare în care s-a dezvoltat
terapia ocupaţională şi rolul acesteia în a demonstra impactul ocupației în bunăstarea și
vindecarea oamenilor", în ultima zi de congres, al 2-lea vorbitor principal Dr. Karen Whalley

Hammel10 (Profesor onorific al University of British Columbia, Departamentul de Şiinţe


Ocupaţionale şi Terapie Ocupaţională, Vancouver, Canada) pune accent pe "provocările şi
schimbările ce se impun în cadrul profesiei internaţionale de terapie ocupaţională, dominată
de teorii și modele formulate în limba engleză de către o minoritate privilegiată". Dr. Satish

Mishra11, reprezentantul regional al Europei în cadrul OMS, lansează în cadrul Congresului o


chemare către profesia de terapie ocupaţională în ceea ce priveşte "o acţiune coordonată
pentru a spori profilul reabilitării ca o strategie de sănătate relevantă pentru întreaga
populație, pe întreaga durată a vieții și pe întreaga durată a îngrijirii".

În efortul depus de-alungul anilor de către WFOT în a înţelege şi a răspunde provocărilor


profesionale impuse de fenomenul globalizării, Marilyn Pattison, în calitatea sa de preşedinte
WFOT prezintă şi aduce în discuţie, în cea de a 2-a zi de congres "WFOT–Terapia

ocupaţională către anul 2030" 12 . Subliniind parteneriatele şi proiectele WFOT cu

8 https://congress2018.wfot.org/education-day.php
9 https://congress2018.wfot.org/downloads/abstracts/Professor%20Elelwani%20Ramugondo.pdf
10 https://congress2018.wfot.org/downloads/abstracts/Karen%20Whalley%20Hammell.pdf
11https://congress2018.wfot.org/downloads/abstracts/SE%2006/The%20Need%20to%20Scale%20Up%20Rehabilitation.pdf
12 https://congress2018.wfot.org/downloads/In-congress
workshopabstracts/WFOT%20Occupational%20Therapy%20Towards%202030.pdf
BULETIN APTOR Nr. 3 – decembrie 2018 Pag. 19

organizaţiile internaţionale şi mai ales cu Organizaţia Mondială a Sănătăţii, asociaţiile


membre ale Federaţiei nu doar că beneficiază de "actualizarea continuă a informaţiilor, ci
sunt direct implicate în strategiile și proiectele WFOT, care sunt în mod clar aliniate cu
politica mondială în ceea ce priveşte sănătatea şi care pune în mişcare exercitarea practică a
profesiei la nivel național și local".

Şi nu putem să nu amintim participarea şi contribuţia APTOR în cadrul Congresului:

1. Pe durata întregii zile de 23 mai, în zona posterelor, avem un panou la dispoziţie în


care ne prezentăm experienţa recentă cu privire la "Traducerea și adaptarea
interculturală a testului PEDI (Evaluarea Pediatrică a Inventarului Dizabilităţii; PEDI,

1992)"13
2. În 25 mai avem o scurtă prezentare la o discuție lansată de «Asociaţia de Terapie
Ocupaţională din Africa de Sud», cu tema "Terapia ocupațională ca agent de

schimbare: Conectarea diverselor idei"14, în care se face referire la "Strategia globală


de sănătate din perspectiva OMS şi acţiunile imediate pe care terapia ocupaţională şi

le poate asuma pentru a acționa într-un context global și interdependent, cu scopul


de a demonstra impactul ocupației în sănătate, bunăstare și vindecarea oamenilor."

Şi dacă tot eram în Cape Town nu puteam să ratăm participarea, alături de celelalte 13 ţări
de pe cele 5 continente, la "Primul Congres Internaţional Ayres pentru Integrarea
Senzorială (ISIC 2018)”15, care s-a desfăşurat în zilele de 26 – 27 octombrie sub auspiciile

13 SPW020. https://congress2018.wfot.org/poster-programme.php
14 https://www.facebook.com/pg/WFOT18/posts
15http://www.isic2018sa.com
BULETIN APTOR Nr. 3 – decembrie 2018 Pag. 20

«Consiliului Internațional pentru Educație în Integrarea Senzorială după Ayres»16 (ICE-ASI) și

a «Institutului pentru Integrare Senzorială din Africa de Sud»17 (SAISI). Prof. Roseann Schaff
(PhD, OTR/L, FAOTA – Thomas Jefferson University, Department of Occupational Therapy.
Philadelphia, SUA), prof. Zoë Mailloux (OTD, OTR/L, FAOTA - Thomas Jefferson University,
Department of Occupational Therapy, Philadelphia, SUA), prof. Diane Parham (PhD, OTR/L,
FAOTA – University of New Mexico, Occupational Therapy Graduate Program, Los Angeles,
SUA), Dr. Susanne Smith Roley (OTD, OTR/L, FAOTA) co-fondator al organizaţiei non-profit
"Collaborative for Leadership in Sensory Integration" (CLASI)18 din California şi Janine van
der Linde (MSc OT, University of Witwatersrand, Cape Town, Africa de Sud) ne-au ghidat
într-o ”Călătorie internațională în cercetarea, practica, consilierea și educația în integrarea
senzorială, după dr. Ayres (ASI®)” şi ne-au actualizat "Viziunea Ayres 2020"19 din cadrul

proiectului "Evaluation in Ayres Sensory Integration»20 (EASI).

16 http://iceasi.org
17 https://instsi.co.za
18https://www.cl-asi.org
19https://sites.google.com/site/2020asivision

20 https://sensoryproject.org/category/easi-project;
https://sites.google.com/site/2020asivision/home/goal-2-international-test
BULETIN APTOR Nr. 3 – decembrie 2018 Pag. 21

Universitatea "Vasile Alecsandri" din Bacău; SUCCES CURRICULAR de


RENUME MONDIAL

Rață Marinela
Studii post-universitare de specialitate în Terapie ocupaţională, Kinetoterapeut, Conf. Univ.
Dr. la "Facultatea de Știinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii" (FŞMSS), Universitatea “Vasile
Alecsandri” Bacău (UVAB); președinte APTOR.
Rață Bogdan Constantin
Prof. de educaţie fizică şi sport; Conf. Univ. Dr., decan al FȘMS –UVAB.

Cuvinte cheie: WFOT, "Standarde minimale în educaţie", aprobare vs acreditare, program


academic, terapie ocupațională, asociaţie profesională.

Introducere în context

«Standardele minimale pentru educația terapeuţilor ocupaționali» (The Minimum Standards


for the Education of Occupational Therapists; MSEOT), elaborate (1985) şi revizuite pe

parcursul anilor21 (2002 - 2015) de către WFOT au o influență majoră asupra structurării și

armonizării curriculei educaţionale la nivel mondial, cu impact în dezvoltarea terapiei


ocupaţionale la nivel global (MESOT_WFOT©2016). De-a lungul anilor, aceste standarde
minimale au fost modificate şi adaptate (1963, 1971, 1985, 1990, 1993, 1998, 2002, 2015 şi
2016) în concordanţă cu provocările sociale, a stării de sănătate a populaţiei, a cerinţelor
economice şi educaţionale internaţionale, astfel încât în 2016, documentul ce vizează
MSEOT_WFOT extinde perspectiva educaţiei academice a terapeuţilor ocupaţionali către o
pregătire pentru o comunitate profesională globală, care dobândeşte nu doar atitudinea,
cunoştinţele şi abilitățile clinice profesionale, ci şi atidtudinea, cunoştinţele şi abilităţile
necesare înţelegerii aplicării principiilor manageriale şi antreprenoriale în dezvoltarea şi
promovarea serviciilor de terapie ocupaţională, în ceea ce presupune cost-eficienţa,
administrarea resurselor, informaţiilor şi tehnologiei, ca elemente esenţiale absolut necesare

dezvoltării profesiilor în secolul 21 (Gow K. and McDonald P., 2000)22. Obiectivele urmărite

de către WFOT în procesul de aprobare a programelor de studii de licenţă în terapie


ocupaţională sunt orientate către sfera socială, profesională, etică și educațională, iar

21 http://www.wfot.org/Newsletter/201208/ReviewofMinimumStandardsatCOTEC.aspx
22 https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13636820000200126
BULETIN APTOR Nr. 3 – decembrie 2018 Pag. 22

direcțiile principale de interes vizează conținutul și structura curriculei, metodele


educaționale, plasamentele clinice, nivelul de expertiză al cadrelor didactice precum și
resursele și facilitățile educaționale.

Procesul de aprobare şi statutul de membru în cadrul WFOT

Ziua de 19 mai, 2018, în sala de reuniune a Consiliului WFOT cu asociaţiile membre, de la


Hotel President din Cape Town, aduce o mare bucurie APTOR și comunităţii academice din
cadrul UVAB: dobândirea calităţii de membru activ în cadrul WFOT (APTOR trece de la
statutul de membru asociat, dobândit în 2012 ca urmare a unei constituţii şi un statut
aprobat de WFOT, la statutul de membru cu drepturi depline şi cu drept de vot în CD WFOT)
ca urmare a aprobării programului de studii de licenţă în terapie ocupațională oferit în cadrul
FŞMSS_UVAB. Delegația României a primit cu mare emoţie din partea Marilyn Patisson
(preşedinte WFOT) insigna care certifică statutul de membru activ în cadrul federaţiei. Un vis
devenit realitate pentru APTOR, de a avea un program educaţional aprobat WFOT în
România, reprezintă pe de o parte, o recunoaștere a calităţii nivelului de pregătire în terapie
ocupaţională, iar pe de altă parte, o asumarea a responsabilităţii în menţinerea şi
îmbunătăţirii actului educaţional profesional din ţară.

Concluzie

Este mulţumirea şi bucuria unei munci de colaborare dintre oamenii ce aparţin spaţiului
universitar, asociaţiei profesionale naţionale şi organizaţiei profesionale internaţionale. Ne
dorim ca și celelalte programe de terapie ocupațională din România să fie aprobate WFOT,

APTOR oferind sprijinul necesar ce-i revine în acest proces.23

23 http://www.wfot.org/Education/EducationandResearch.aspx
BULETIN APTOR Nr. 3 – decembrie 2018 Pag. 23

Traducerea și adaptarea interculturală a testului PEDI (Pediatric Evaluation of


Disability Inventory)24

Autor: Mary-Margaret Windsor


ScD, OTR/L, Washington DC, SUA, membru individual WFOT,
membru de onoare şi consultant APTOR

Material prezentat în cadrul celui de al 17-lea Congres Mondial de Terapie


Ocupaţională_WFOT, Cape Town, Africa de Sud, 23 mai, 2018, zona
posterelor. Nr. posterului: SPW020. Traducere în limba română, Mirela-
Carmen Burllău

INTRODUCERE

Utilizarea instrumentelor de evaluare valide reprezintă piatra de temelie pentru cele mai
bune practici și este crucială pentru identitatea profesională. Dacă un instrument (test) de
evaluare dezvoltat într-o altă limbă sau context diferit de utilizatorul potențial este
considerat cel mai adecvat pentru o utilizare specifică în practică, atunci ar trebui urmată o
paradigmă de traducere care să respecte standardele locale, naționale și internaționale.

Terapia ocupaţională este o profesie în curs de dezvoltare în România. În prezent, nu există


măsurători valide care să permită terapeuților ocupaționali să evalueze domeniile de
practică, aşa cum sunt acestea prezentate în testul PEDI (Evaluarea pediatrică a inventarului
dizabilităţii include trei domenii: abilități funcționale, nivelul de asistență și tipul de
modificări). Asociația Profesională a Terapeuților Ocupaționali din România a ales să traducă
și să adapteze testul de "Evaluare pediatrică a inventarului dizabilităţii" (PEDI, 1992),
deoarece reflectă cel mai bine domeniile relevante pentru practica profesională.

OBIECTIVE

1. Să demonstrăm un proces de traducere care urmează metoda științifică și care


respectă "dreptul internațional privind drepturile de autor".

2. Să furnizăm un model de traducere a unui instrument de evaluare care să fie fezabil


din punct de vedere economic și profesional, pentru dezvoltarea de programe în
domeniul terapiei ocupaționale.

24 http://www.wfotcongress.org/poster-programme.php
BULETIN APTOR Nr. 3 – decembrie 2018 Pag. 24

3. Să împărtăşim idei și experiențe care sprijină replicarea acestui proiect.

MODUL de ABORDARE şi LUCRU

1. Alegem testul:
• Determinăm relevanţa testului în funcţie de nevoi şi scopul propus.

• Ne asigurăm cu privire la disponibilitatea resurselor locale de sprijin (bani, oameni,


locaţie).

2. Contactăm autorul (sau deţinătorul drepturilor de autor) şi obţinem permisiunea:


• Solicităm şi oferim garanţii cu privire la permisiunea de a traduce şi utiliza testul.
• Ne asigurăm de accesibilitatea autorului pentru îndrumare continuă.
• PEDI vine cu instrucţiuni specifice de traducere.

3. Trimitem cererea pentru traducere:


• Includem planul de distribuire a sarcinilor.
• Ne gândim la aspccte ce ţin de publicarea şi distribuirea testului.

• Pentru România ne asigurăm de o abordare non-profit, care să garanteze accesul


total al clinicienilor la costuri minime.

4. Identificăm informaţiile relevante din manual pentru a fi traduse:


• Instrucţiunile specific de traducere pot necesita modificări sau adaptări.
• Trebuie să obţinem permisiunea scrisă pentru a face modificări sau adaptări.

5. Înaintăm traducerea pentru revizuire externă:


• Traducem din engleză în română.

• Revizuim, independent, traducerea iniţială pentru a identifica cuvinte sau propoziţii


improprii sau neclare.
• Elaborăm materialul testului PEDI, care poate fi distribuit.

6. Reconcilierea traducerii.
• Traducerea din română în engleză.
• Revizuire externă, în continuă desfăşurare.
BULETIN APTOR Nr. 3 – decembrie 2018 Pag. 25

7. Instruire. Educaţie. Practică.


• Furnizarea de informaţii despre dezvoltarea testului şi procesul de standardizare.

• Instruirea asupra protocolului testului: administrarea, punctarea şi interpretarea


datelor.

8. Testarea experimentală (pilot)


• Exersarea administrării şi punctării.

• Interviul cognitiv (ne asigurăm de faptul că traducerea itemilor corespunde intenţiei


testului original, au sens şi sunt înţeleşi de către persoana care răspunde)
• Revizuire externă, în continuă desfăşurare.

9. Publicarea pentru utilizare, împreună cu scalele de punctare

• Planul nostru pentru România constă în organizarea a 2 – 3 zile de curs despre testele
standardizate, folosind PEDI ca şi model de lucru. Terapeuţii ocupaţionali vor
beneficia de curs la o taxă minină şi, vor primi gratuit testul PEDI.

• Şi alte categorii profesionale vor putea beneficia de aceste cursuri, însă la o taxă mai
mare.

*Terapeuţii ocupaţionali beneficiază de taxe de curs reduse deoarece asociaţia profesională


şi universităţile partenere în proiect au suportat costurile de traducere.

10. Dezvoltarea normelor locale


• Colectarea datelor pentru grupele corespunzătoare de vârstă.
• Dezvoltarea scalelor stan
BULETIN APTOR Nr. 3 – decembrie 2018 Pag. 26

PROCESUL de TRADUCERE folosit în ROMÂNIA

Pregătirea Înaintarea traducerii Re-traducerea


Alegerea testului din engleză în română din română în engleză
Obţinerea acordului autorului
Identificarea materialelor

Coordonatorul de proiect Coordonatorii de traducere


Versiunea finală

4 grupuri independente (GI).


Fiecare grup împărţit în 2 subgrupuri 2 TO independenţi
(cunoscători ai lb.
engleze şi română)
Cele 4 GI traduc partea atribuită din test
Contactează autorul testului; (traducerea subgrupurilor este reconciliată
întro singură versiune pentru fiecare GI)
pregăteşte materialele pentru Versiunea finală
traducere; discută şi menţine Re-traducerea
contactul cu CT 2; reconciliază CP1 reconciliază
traducerile cu testul original. Versiunea unică a GI, traducerea cu testul
reconciliată de CT 2 original

CONCLUZIE

Acest proiect ilustrează fezabilitatea traducerii testului PEDI cu un minim de buget.


Componentele profesionale inițiale (autorul testului, mentorul experimentat, clinicianul
experimentat și profesorul universitar) păreau să se întâlnească fortuit. Realitatea este că,
toți aceştia împărtășesc cu tărie scopul comun de a contribui la dezvoltarea și cele mai bune
practici ale terapiei ocupaționale în România. Traducătorii recrutați împărtășesc şi ei acest
angajament. Niciun participant nu a primit vreo compensaţie financiară. Distribuirea testului
este concepută pentru face legătura între cursul la costuri reduse obţinerea gratuită a
testului de către terapeuţii ocupaţionali.
BULETIN APTOR Nr. 3 – decembrie 2018 Pag. 27

Mulţumiri

Wendy J. Coster, PhD, OT, OTR, FAOTA. Prof. University Boston: College of Health &
Rehabilitation Sciences (Autorul PEDI).

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, România

Grupului voluntar de studenţi români, terapeuţi ocupaţionali şi cadre didactice universitare


(pentru traducerea din limba engleză în română)

Cristina Dumitrescu, MSc, OTR/L şi Andreea-Ioana Grigore, BScOT (pentru traducerea din
limba română în engleză)
BULETIN APTOR Nr. 3 – decembrie 2018 Pag. 28

SAISI: PRIMUL CONGRES INTERNAȚIONAL DE INTEGRARE SENZORIALĂ, CAPE


TOWN - 2018

Autor: Rață Marinela


Conf. univ. dr. FȘMSS - UVAB Bacău, președinte APTOR, marinela_rata@hotmail.com

Cuvinte cheie: integrare senzorială, terapie ocupațională

Introducere

"Consiliul Internațional pentru Educație în Integrarea Senzorială25" după Dr. Ayres (ICEASI)
este o structură la nivel mondial care vizează excelența profesională. Scopul acesteia este să
promoveze bunele practici într-o comunitate incluzivă și să ridice standardele educaționale și
de pregătire în integrarea senzorială (ASI). Obiectivele organizației vizează în principal
coordonarea, facilitarea și extinderea studiilor și a informațiilor în rândul membrilor
societății profesionale crescând rețeaua de specialiști la nivel global și interprofesional.

Context

Sub egida ICEASI și a "Institutului de Integrare Senzorială din Africa de Sud", în perioda 26-27

Mai, în Cape Town, a avut loc Primul Congres Internațional de Integrare Senzorială 26 cu
tema”Călătorie internațională în cercetare, practică, consiliere și educație în integrarea
senzorială după dr. Ayres”. Peste 300 de participanți din toate colțurile lumii s-au bucurat de
susținerile în plen și work-shopurile evenimentului. Nume de mare rezonanță la nivel
mondial au fost invitate și au susținut și dezbătut teme actuale și de mare interes.
Menționăm prezența Roseannei Schaaf și a Zoei Mailloux de la Universitatea Jefferson,
Philadelphia, a Dianei Parham de la Universitatea New Mexico și a Susannei Smith-Roley,
director CLASI în California.

«Ayres Sensory Integration 2020 Vision»

25 http://iceasi.org/
26 http://www.isic2018sa.com/
BULETIN APTOR Nr. 3 – decembrie 2018 Pag. 29

Prima zi a congresului a cuprins prezentarea lucrărilor științifice, susținute de personalitățile


menționate anterior dar și de Isabelle Beaudry Bellefeuille (Spania), Paulo Fernandes
(Portugalia), Davor Duic (Croația), Elisabeth Soechting (Austria), Claudia Omani (Brazilia),
Kath Smith (UK), Eynat Gal (Israel), Annamarie van Jaarsveld și Janine van der Linde (Africa
de Sud). În prima parte a celei de a 2-a zi, au fost desfășurate 3 workshopuri ce au vizat în
principal intervenția și raționamentul profesional în integrarea senzorială, în domeniul
sănătății mintale și pediatrie, cu prezentări de studii de caz. Lansarea colectării datelor
normative la nivel internațional, ca activitate din proiectul ”Evaluarea în Integrarea
Senzorială după Dr. Ayres (EASI)”, a avut loc în după-amiaza acelei de a doua zile. Inițiat în

2014, ca parte a "ASI 2020 Vision"27, testul EASI s-a creat ca un set de 20 de subteste

orientate să evalueze elementele cheie funcționale din integrarea senzorială. Sunt implicați
reprezentanți din 20 de regiuni ale lumii, din 80 de tări, printre care se regăsescși membrii
APTOR sub coordonarea Marinelei Rață. Acest proiect își propune crearea unui test validat și
standardizat pe populațiile tărilor implicate, ușor de achiziționat și de aplicat, care să
evalueze toate elementele ce vizează conceptul integrării senzoriale și care să prezinte
aspecte minime diferențiale privind cultura, limbajul și experiența.

Concluzie

Participarea la acest congres a adus un plus informațional în domeniu și a contribuit la


dezvoltarea abilităților teoretice și practice într-un cadru de înaltă valoare profesională la
nivel mondială. România, prin reprezentații APTOR, deschide porțile cercetării în domeniul
integrării senzoriale, promovând profesia la standarde superioare de calitate.

27
http://www.instsi.co.za/ https://www.sensoryintegration.org.uk
BULETIN APTOR Nr. 3 – decembrie 2018 Pag. 30

APTOR şi PROGRAMUL DE EDUCAŢIE PROFESIONALĂ CONTINUĂ28

Autor: Mirela-Carmen Burllău


Fiziokinetoterapeut, studii post-universitare de specialitate în Terapie Ocupaţională

Lansat în 2015 cu scopul de a oferi abilităţi şi cunoştinţe de ultimă oră în domeniul terapiei
ocupaţionale, programul a reușit şi în acest an să ofere mai multe cursuri de pregătire și
workshop-uri pentru membrii săi, în patru locații diferite:

• la Bacău, în cadrul Universităţii "Vasile Alecsandri", susţinem cursul intitulat


"Evaluarea Pediatrică a Inventarului Dizabilității (PEDI): Administrare. Punctare.
Interpretare», urmat de workshopul cu tema "Problemele de poziționare în şezând",
ambele coordonate de Dr. Mary-Margaret Windsor (ScD, OTR / L, SUA, consultant
APTOR);

• în Bucureşti, în cadrul Centrului Naţional Medical de Recuperare Neuropsihomotorie


pentru Copii "Dr. Nicolae Robănescu", oferim cursul initulat «Poziţionare dinamică
pentru funcţionalitate zilnică», la care au participat medici, fizio-kinetoterapeuţi,
ergo-terapeuţi şi singurul terapeut ocupaţional (student încă) al centrului, coordonat
de Dr. Mary-Margaret Windsor.

• la Alba-Iulia, în luna martie, la Centrul "Maria Beatrice" (deja un partener al APTOR,


unde lucrează deja patru terapeuţi ocupaţionali), susţinem cursul intitulat «Terapia
ocupaţională în disfagie şi disfuncţia oral-motorie, la copii cu leziuni neurologice»,
precum şi un workshop despre «Utilizarea jocului în intervenţia terapeutică
ocupaţională» susţinut de prof. Heather Miller Kuhaneck (PhD, OTR/L, FAOTA –
Sacred Heart University, Connecticut). Revenim în Alba-Iulia, de "27 octombrie, Ziua
internaţională a terapiei ocupaţionale” cu un curs practic despre "Introducere în
Integrarea senzorială și tulburările de procesare senzorială".

Acest "Program continuu de educație profesională" este şi o modalitate prin care Asociaţia
vine în contact direct cu membrii săi, cu domeniul lor de practică, cu spaţiile universitare
care oferă educație în domeniul terapiei ocupaționale, precum şi cu echipa multidisciplinară
în care lucrează terapeutul ocupaţional în România. Noutatea acestui an constă în faptul că
28 http://www.terapieocupationala.ro/cursuri/
BULETIN APTOR Nr. 3 – decembrie 2018 Pag. 31

Asociația este solicitată să ofere cursuri unor ONG-uri, care în cadrul echipei
multidisciplinare includ şi un terapeut ocupaţional, cum este cazul Asociaţiei "SOS Autism
Bihor" din Oradea, unde am derulat, în perioada august - octombrie, un alt curs practic cu
tema "Activități funcționale pentru îmbunătățirea comunicării și independenței, la tinerii
adulți cu autism și tulburări conexe».
BULETIN APTOR Nr. 3 – decembrie 2018 Pag. 32

Terapia ocupațională în disfagie şi disfuncția oral-motorie a copiilor cu leziuni


neurologice

Bibolar Ștefania
terapeut ocupaţional, "Centrul de recuperare neuro-motorie Maria Beatrice", Alba-Iulia.
stefania.bibolar@yahoo.com

Roșu Veronica
terapeut ocupațional, “Centrul de recuperare neuro-motorie Maria Beatrice", Alba-Iulia.
rosu_veronica@yahoo.com

Cuvinte cheie: dizabilitate fizică, hrănirea, terapia ocupaţională, posturarea, deglutiția,


activitatea oral-motorie, familia.

Introducere

În contextul necesității îmbunătățirii și însuşirii strategiilor de intervenţie în terapia


ocupațională, profesie nouă la noi în ţară, Asociația Profesională a Terapeuților Ocupaționali
din România (A.P.T.O.R), în colaborare cu Universitatea ″1 Decembrie 1918″ și "Centrul
Maria-Beatrice" din Alba-Iulia, au organizat un curs destinat, mai ales, studenților şi
absolvenților de terapie ocupațională, unii dintre aceştia oferind servicii terapeutice copiilor
cu dizabilităţi fizice de cauză neurologică.

Context

Cursul, susținut de Dr. Mary-Margaret Windsor (SCD, OTR/L. Washington DC, SUA), a
constituit pentru noi, generaţia nouă de terapeuţi ocupaţionali de pe piaţa de muncă din
BULETIN APTOR Nr. 3 – decembrie 2018 Pag. 33

România, o neprețuită rezervă de cunoştinţe teoretice actualizate, abilităţi practice şi


atitudine profesională deosebită, ce reflectă o vastă experiență în domeniul serviciilor de
terapie ocupaţională oferite copiilor cu dizabilităţi şi familiilor acestora. De asemenea, am
avut ocazia de a asculta şi învăţa lucruri noi despre joc și importanța acestuia în creşterea şi
dezvoltarea fiinţei umane, de a însuşi noi strategii practice, pe durata workshop-ului despre

"Rolul jocului în Terapia Ocupațională", prezentat de Prof. Dr. Heather Miller Kuhaneck29

(PhD, OTR/L, FAOTA. Sacred Heart University – Connecticut, SUA). Cunoștințele, atitudinea și
experiența profesională de excepție a celor două terapeute ocupaţional din SUA, au fost
întărite de implicarea doamnei Mirela-Carmen Burllău, (Vice-președinte APTOR) care a
facilitat acest curs pentru noi. Instructorii de curs au colaborat cu personalul profesional al
centrului în procesul de intervenție terapeutică ocupaţională, oferind evaluare dinamică,
argumente fundamentate ştiinţific și demonstrații concrete pentru problemele identificate la
copii. Cursul a îmbinat în mod firesc şi elocvent aspectele teoretice cu cele practice în ceea
ce priveşte hrănirea, respiraţia, dezvoltarea limbajului, textura alimentelor, precum şi
importanţa mediului şi a familiei în abordarea acestei activităţi zilnice, fundamentale din
viaţa familiei copiilor cu dizabilităţi. Părinţii copiilor au participat activ în acest proces
terapeutic, beneficiind de recomandări și strategii individualizate în abordarea dificultăţilor
întâmpinate de copii lor în înghiţirea şi mestecarea alimentelor. S-a filmat şi înregistrat video
întregul curs, astfel ca noi să putem revedea, învăţa şi înţelege rolul şi importanţa:
poziţionării corecte a corpului; scaunului rulant şi adaptarea acestuia la nevoilor copilului cu
dizabilitate; identificării şi abordării corecte a sensibilităţii oral-motorii; familiei şi a mediului
în care se desfăşoară activitatea; consilierii şi educării celorlate persoane, care abordează
copilul cu disfagie.

În concluzie, asocierea strategiilor posturale, cu adaptarea tehnicilor de hrănire şi cu


stimularea oral-motorie au reuşit să particularizeze rolul terapeutului ocupațional, în cadrul
echipei multidisciplinare, cu scopul de a contribui la creșterea calității vieții, atât a copilului
cât și a familiei acestuia.

29https://www.sacredheart.edu/academics/collegeofhealthprofessions/academicprograms/occupationaltherap
y/facultystaff/heathermiller-kuhaneckphdotrlfaota/
BULETIN APTOR Nr. 3 – decembrie 2018 Pag. 34

Terapia ocupaţională şi serviciile pentru tinerii adulţi cu tulburări din spectrul


autist30

Mirela-Carmen Burllău
studii post-universitate de specialitate în Terapie Ocupaţională, Fiziokinetoterapeut, vice-
preşedinte APTOR

Dawn Hoffman
Terapeut ocupaţional (MOT, OTR/L), membru activ APTOR

Liliana Vidican
Terapeut ocupaţional, psihopedagog de recuperare, membru în Consiliul Director al APTOR

Cuvinte cheie: persoane adulte cu dizabilităţi, autism, servicii sociale comunitare, terapie
ocupaţională.

INTRODUCERE în context

"Centrul de zi" pentru persoane adulte cu dizabilități «SOS Autism Bihor» (ASAB) a fost
înființat în anul 2016, fiind în structura "Asociației SOS Autism Bihor" (www.autismbihor.ro).
Asociația este acreditată și licențiată în conformitate cu «Standardele minime de calitate
pentru serviciile sociale în comunitate, organizate ca centre de zi destinate persoanelor

adulte cu dizabilităţi»31. Serviciile oferite în cadrul "Centrul de zi" sunt: informare şi

30 https://agentianewsbihor.ro/2018/07/24/studiem-pentru-a-te-
ajuta/?fbclid=IwAR2MoEaqjAgyYlwWh4yVsfiNLMpmKXsHrfdyVj5v0DVTmLUU9CQRtlqGkzQ
31
Anexa 3, reglementată de Ordinul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice,
nr. 67/2015 privind aprobarea «Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate
persoanelor adulte cu dizabilități».
BULETIN APTOR Nr. 3 – decembrie 2018 Pag. 35

consiliere, ateliere şi activităţi de creaţie şi educaţie, terapie ocupaţională, terapie psiho-


socială şi kinetoterapie. Colaborarea dintre ASAB şi APTOR a început în anul 2010 şi a
continuat pe parcursul anilor prin implicarea constantă a 2 terapeuţi ocupaţionali în

activităţile şi proiectele destinate copiilor şi tinerilor diagnosticaţi cu TSA32.

PROIECTUL «Studiem pentru a te ajuta»33

Unul dintre proiectele anului 2018, derulate în parteneriat ASAB - APTOR, intitulat «Studiem
pentru a te ajuta» are drept scop creșterea calității serviciilor, oferite celor 15 beneficiari ai
"Centrul de zi", de către personalul de specialitate (un asistent social, un psiholog şi 2
psihopedagogi speciali) al ASAB, prin "formarea şi îmbunătățirii capacității angajaţilor". Ca
urmare, APTOR a organizat şi derulat un curs de formare structurat în 5 module, desfăşurat
în intervalul 1 iulie – 30 octombrie, intitulat «Tulburările din spectrul autist (TSA). Activități

fucționale de îmbunătățire a comunicării și independenței în activitățile zilnice»34 .


Formatul cursului a inclus prelegeri, studii de caz, prezentări video, discuţii și aplicații
practice, abordând subiecte precum: tulburările de procesare senzorială în relație cu atenția,
dezvoltarea abilităților motorii, comunicarea, participarea socială, interacțiunea cu mediul și
dezvoltarea cognitivă; autoreglarea; activități funcționale și activități zilnice; adaptarea și
organizarea mediului, timpului și activităților; abilități de comunicare funcțională; strategii
practice pentru tinerii cu TSA, ce pot fi integrate în activitățile zilnice. Punând accent pe
ocupaţiile specifice ale tinerilor din “Centrul de zi” al ASAB, instructorii de curs, Liliana
Vidican şi Dawn Hoffman, au colaborat cu cei patru terapeuţi şi personal angajat din cadrul
centrului în procesul de intervenţie terapeutică, oferind evaluare dinamică, observaţie clinică
şi demonstraţii practice cu privire la analiza unei sarcini şi activităţi, documentarea
procesului terapeutic şi luarea de decizii. În cadrul etapei finale a cursului, de revizuire şi
consiliere, participanții au trebuit să dovedească pe parcursului unei zile obişnuite de
activitate cu tinerii din “Centrul de zi”, cunoştinţele însuşite pe parcursul celor 4 luni, cu
privire la: identificarea sistemele senzoriale și impactul pe care acestea îl au în activitățile
zilnice ale tinerilor cu TSA; înțelegerea diferenței dintre preferințele senzoriale și tulburările

32
Tulburări din spectrul autist
33https://www.facebook.com/media/set/?set=ms.c.eJxFzMENAzAIQ9GNKjBgw%7E%3B6LVUmDen2yv0sumHLo
3vCP%7E%3B6BJqFN84GYXiIXguahmgbgQ8QDoA6R2MXUa8QcVJssqH0TrXMp6G36j7I2GDJPZNV%7E%3BNuSXS
.bps.a.1760641104053119&type=3
34 https://www.facebook.com/Asocia%C8%9Bia-SOS-Autism-Bihor-131857006931545/
BULETIN APTOR Nr. 3 – decembrie 2018 Pag. 36

de procesare senzorială; încorporarea în activitatea zilnică a unor strategii practice (precum


adaptarea mediului, structurarea timpului și activităților), prin care să intervină eficient în
problemele senzoriale, tulburările cognitiv-comportamentale și dificultăţile de comunicare
ale tinerilor cu care lucrează; însușirea abilităților de comunicare de bază și utilizarea
acestora în activitățile cotidiene.

CONCLUZIE

Noi, terapeuţii ocupaţionali implicaţi în acest proiect, chiar dacă proiectul s-a încheiat,
continuăm să sprijinim personalul de specialitate al ASAB prin prezenţa şi participarea
noastră constantă la activităţile şi terapiile oferite tinerilor adulţi ai “Centrul de zi”. De
asemenea avem convingerea că am reuşit să dovedim rolul şi contribuţia terapiei
ocupaţionale şi în sfera serviciile sociale din comunitate destinate adulţilor cu dificultăţi de
integrare socială. Mulţumim Alinei Gherghel, şefa “Centrului de zi”, precum şi Simonei Zlibuţ,
preşedinte al «Asociaţiei SOS Autism Bihor», pentru sprijinul şi resursele puse la dispoziţia
noastră.
BULETIN APTOR Nr. 3 – decembrie 2018 Pag. 37

Cursul „PEDI” (Pediatric Evaluation of Disability Inventory): Administrare.


Punctare. Interpretare

Autor: Cadăr Ana Loredana


Terapeut ocupațional, membru în Consiliul Director al APTOR,
Bacău (RO)

Cuvinte cheie: terapie ocupațională, test de evaluare,


funcţionalitate, performanţă ocupaţională

În perioada 4 - 6 martie, 2018, «Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii» din
cadrul Universităţii “Vasile Alecsandri” Bacău, găzduieşte o altă etapă a proiectului PEDI, în
cadrul căreia se abordează "Administrarea, punctarea și interpretarea testului PEDI".
Echipa, formată încă de la prima etapă a proiectului din studenţi şi absolvenţi în terapie
ocupaţională, și-a însușit cu această ocazie condițiile administrării testului, modalitatea de
punctare și interpretare a acestuia, de altfel, una din cele mai importante. Toate acestea au
reprezentat adevărate provocări în înțelegerea testului de către participanți, care ulterior au
fost clarificate de coordonatorul de proiect Dr. Mary-Margaret Windsor, asistată fiind de
Marinela Raţǎ (Terapeut ocupaţional şi cadru didactic în cadrul UVA, Bacău) şi Mirela Burllău
(Terapeut ocupaţional, Oradea). Experiența d-nei M.M. Windsor în domeniul administrării
testului PEDI și implicaţiile practice ale acestuia, exemplificate prin studii de caz, au
reprezentat elemente importante în procesul de învățare și înțelegere a testului de evaluare
amintit.

Cursul s-a încheiat cu un workshop susținut de aceeaşi M.M. Windsor, având ca subiect
“Probleme de poziţionare în şezând” la care au participat studenți, profesori din cadrul UVA
Bacău și absolvenți de terapie ocupațională. Obiectivul workshop-ului a fost acela de a
evidenția legătura dintre posturarea corectă a corpului și funcționarea optimă a acestuia în
activitățile zilnice, din punct de vedere al performanţei ocupaționale din viaţa de zi-cu-zi.
BULETIN APTOR Nr. 3 – decembrie 2018 Pag. 38

27 octombrie, "World OT Day" şi cursul de la Alba-Iulia: «Introducere în


integrarea senzorială şi tulburările de procesare senzorială”

Mirela-Carmen Burllău
Fiziokinetoterapeut, studii post-universitare de specialitate în Terapie Ocupaţională, vice-
preşedinte APTOR

Dawn Hoffman
Terapeut Ocupaţional (MOT, OTR/L), certificat SIPT (Sensory Integration Profile Test),
membru APTOR

Cuvinte cheie: educaţie, locuri de muncă, servicii comunitare de reabilitare, "Ziua


internaţională a terapiei ocupaţionale"

Context

Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba-Iulia, în cadrul "Facultăţii de Drept şi Ştiinţe

Sociale"35 educă şi pregăteşte terapeuţi ocupaţionali (din 2015), cu scopul de a asigura pe


piaţa de muncă din regiune specialişti în domeniul reabilitării şi al serviciilor medico-sociale
din comunitate. O parte din aceşti terapeuţi ocupaţionali, care lucrează la "Centrul Maria

Beatrice"36 sau la „Asociaţia Proiectul Viziunea Nevăzătorilor"37, în dorinţa de a oferi servicii


de calitate copiilor cu care lucrează zi de zi şi familiilor acestora, au solicitat "Asociaţiei
Profesionale de Terapie Ocupaţională din România" un curs profesional despre "Integrare
senzorială", având în vedere şi faptul că aceste ONG-uri îşi diversifică oferta de servicii şi prin
intenţia de a dezvolta spaţii destinate "Terapiei de integrare senzorială" în care să lucreze
terapeuţii ocupaţionali.

35 http://drept.uab.ro/index.php?pagina=date_pg_planuri_inv&id=162&l=ro
36 https://mariabeatrice.ro/
37 https://www.facebook.com/pages/category/Non-Governmental-Organization--NGO-/Asociatia-
Proiectul-Viziunea-Nevazatorilor-Alba-Iulia-436268549779347/
BULETIN APTOR Nr. 3 – decembrie 2018 Pag. 39

«Introducere în integrarea senzorială şi tulburările de procesare senzorială»38

Deja familiarizaţi cu modalitatea de structurare şi prezentare a cursurilor organizate către


APTOR, participanţii la acest curs de trei zile (27 – 29 octombrie, 2018) au beneficiat de
fundamentarea teoretică în ceea ce priveşte înțelegerea "Integrării senzoriale", ca teorie și
cadru de referință, însoţită de strategiile practice de abordare senzorială, care să promoveze
şi să îmbunătăţească participarea şi succesul copiilor cu tulburări de integrare senzorială.
Alături de cei 12 terapeuţi ocupaţionali din Alba-Iulia, au mai participat, în număr de 14, şi
alte categorii profesionale (fizio-kinetoterapeuţi, psihologi, logopezi, psihopedagogi) din
Timişoara, Vrancea şi Sighişoara, reuşind să formeze o adevărată echipă multidisciplinară
care s-a implicat activ în a înţelege rolul „Terapiei de integrare senzorială” pentru copii cu
tulburări de procesare senzorială şi în a identifica strategii senzoriale, care să ajute procesul
de învăţare, participarea şi comportamentul copiilor cu astfel de tulburări.

27 octombrie, "Ziua Internaţională a Terapiei Ocupaţionale”39

Şi cum altfel „Să celebrăm comunitatea noastră globală”, deviza acestui an pentru „World OT
Day”, decât promovând profesia prin cursuri şi participare activă a Asociaţiei în rândul
generaţiei tinere de terapeuţi ocupaţionali din ţara noastră, care aproape inconştient
dovedesc mult spirit de echipă şi asumarea provocărilor impuse de condiţiile de pionierat în
exercitarea profesiei.

38 https://www.facebook.com/search/top/?q=centrul%20maria%20beatrice&epa=SEARCH_BOX

39 http://www.wfot.org/AboutUs/WorldOTDay.aspx