You are on page 1of 1

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN MORAL [KSSM]

TARIKH: 11.01.19 MASA 2.40-3.40 pm KELAS 2E BAHAN BANTU MENGAJAR (BBM)


TAJUK 1 Sumber Moral Asas Pembentukan Akhlak Mulia Buku Teks/ Rujukan
STANDARD
PEMBELAJARAN 1.1.5, 1.1.6 Gambar
STANDARD
KANDUNGAN Sumber Moral Berdasarkan Agama, Kepercayaan dan Norma Masyarakat Powerpoint/ Komputer / Tablet

NILAI Hormat, Toleransi, Rasional, Kesederhanaan Kertas warna/sebak


OBJEKTIF
PEMBELAJARA Pada akhir pembelajaran, pelajar dapat: Lain-lain:
N 1. Menyatakan 3 sikap yang patut diamalkan berdasarkan gambar yang diberikan.
PENAAKULAN
PAK 21
MORAL
EMOSI MORAL Menunjukkan perasaan apabila membuat 1 tindakan berdasarkan sumber moral. Penyayang @ Prihatin
PERLAKUAN Melaksanakan 1 sikap moral berdasarkan sumber moral dalam hidup Berdaya tahan
MORAL bermasyarakat
STRATEGI PEMBELAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN Mahir berkomunikasi
INDUKSI (5 MINIT) Pemikir
1. Murid ditayangkan gambar yang berkaitan dengan perlakuan yang berasaskan Kerja sepasukan
sumber moral Patriotik / Berprinsip
2. Guru menjelaskan perlakuan yang patut diamalkan oleh murid. Bermaklumat
LANGKAH 1 (10 MINIT) Bersifat ingin tahu
1. Murid ditayangkan 2 gambar. ELEMEN MERENTAS KURIKULUM (EMK)
2. Murid diminta menyatakan sikap apabila berhadapan dengan situasi tersebut. Bahasa
Kelestarian A/Sekitar
3. Jawapan dibincang bersama guru di dalam kelas.
Nilai Murni
LANGKAH 2 (10 MINIT) Sains & Teknologi
1. Murid diminta membentuk kumpulan kecil (3-4 orang). Patriotisme
2. Setiap kumpulan dikehendaki untuk memberikan 3 contoh situasi jika sumber moral tidak Keusahawanan
diamalkan di Malaysia TMK
LANGKAH 3 (20 MINIT) Kelestarian Global
1. Murid diminta untuk menerangkan hasil perbincangan mereka Pendidikan Kewangan
2. kumpulan terpilih perlu memberi komen terhadap hasil dapatan kumpulan lain. PETA PEMIKIRAN i-THINK
Peta Bulatan
Peta Titi
PENILAIAN (5 MINIT) Peta Buih
Murid diminta menjawab soalan 2 dalam buku teks m/s 10 . Peta Pokok
PENGAYAAN (5 MINIT) Peta Buih Berganda
Murid menghasilkan peta alir pelbagai hala berkaitan sikap dan perlakuan yang perlu ada dalam Peta Dakap
setiap individu. KAEDAH PENILAIAN
RUMUSAN (5 MINIT) Buku Latihan
Guru meminta murid membuat rumusan dengan menyatakan perlakuan yang berasakan sumber Pemerhatian
moral. Kuiz
REFLEKSI Lembaran Kerja
Kerja Kumpulan
Buku Kerja
Pembentangan
Projek
Lisan
Tugasan