You are on page 1of 2
Leake) oleo me Ae Cece P-L Cele RE LMLLE PAE a Sel We ey 4 Wa ey we) er een nea ‘Codul bol (CIM 10) R18 Ascita Clasificarea ascitel n funcfie de gradul de severitate 1. Asclia de gradu | - asita dotectaba numal ultasonogratic 2. Ascia de gracul ‘evidentata prin cistensia moderaté a sbdomenul 3. Ascita de graul Il asctatensionatd,evideniaa prin dstensia mareaté abdominal Clasificarea ascitel In funcfie de complicatil ‘Ascita nocomplcala Asota reractars| ‘Asota comlicals: pertorta bacterian spantan sindromul hepatorenal Profilaxia primara Informarea populatiirtertor a medul sdnatos de vi ‘excluderea consumulul de alcool pentru paceni cu bolle hepatice montinerea maseicorporalo optime (IMC 18,5 - 25,0) alimentatiaratonala Informarea popula despre masurile de prevenire a infect sau a supainfectai cu viusurle hepatice Examinarea acta persoanelor din grupul de rise ‘Tralamentul adecvat a bllor hepatice auto crane Profilaxia secundara Modiicase de comportament restricja aportull Ichician sub 1 (in eaz de conceraiesericd a sodiuu mal mica de 125 mmol) gl istahiposodata (5,2 glide sar ‘excluderea stricta a alcool ‘dha in timp ile ‘erunfarea la mecicamentele hepatctoxce,extractele hepatice, icterapia cu Inclzres regi ctu, tratamentl balnear rtamentul adecvat al hipertansiunporale (vse Protocalul cline standarcizat “Groza hepatica compensatala adult") ‘Screening-ul pacionfilor cu ascita in ciroza hopatica + datalan, **- de dous orvan Sa Consultatia specialistului gastroenterologhhepatolog ‘$0 recomanda paciontior: 4) ev ascia complicata 4) eu diagnostic primar stabi de CH 5) pentru efectuarea paracenteze trapeutice 2) cu asell primar depistats 6) pentru expetza viata 3) ou ascta rfractars| TT) pentru evalusrea citerilor de spitalizare Criteri de spitalizare ‘Ascta primar dopstat ‘Ascta in CH, care nu rspunde adocvat la terapia cu durtice, administata ambulatoris ‘Ascta in CH de gradu I I, care necesita paracenteze terapeutice Evoluja prograsiv a boli, aparlia semnelr de encefalopata hepatica, pestrita bacleriand spontana,sindrom hepatoranal etc. ‘Acctarefractara in CH Apatiiaefectelor adverse provocaie de clureticele n doze mari la pacieni cu ascié in CH (dereglare func renal, encelopata hepatica, hiponatiemia evident), Nacesitatea iniorvorilor ia procedurilortorapeutice care nu pot fl executate in condiite do ambulatory (aparascopia otc) Patologia concomitent care poate agrava evoltia asc n CH (oneumona,pancreatitan acutisare, acutzareapielonette ec) Diagnosticul clinic saprecierea clagrasticul de craza hepatica (vezi Protecolul clini standardizat Craza hepatic’ compensa la adult) evaluarea prezentei ascis,gredull asl si prezenteicomplicatilor Repausul ta pat ar fut in ascita dn CH de gradu It (poate ametioa rspunsul la torapia cu diuretice) Rostrcia aportuluIchidian sub 1 | esto necesara cind concentraa soric a sodill esta sub 125 mmol Dielahiposodata, sresupune un aport su 5.2 glide sare pensu termen indekingat Excluderea strict 2 aleooluh Oainna in timp ze Renunfarea la mecicamentele hepatotoxce, extractele hepatice,fzoterapa cu Incalzrea regiunl feat tatamentulbalnear Tratamentul ascitel in ciroza hepatica ‘spronolactons = 100-200 mg 2 in ascka de gradu, pind fa dspartiaasetl, apo! daza de mentinere - 25-50 mal imp indolungat (in ‘schema ~20 co Ze pe lun) =200 mg fin asta de gradu I, de lung durat: In schema 20 ale pe luna (poate combinata cu Furesemidul 40-160 rmgl2 2.3 ale per siptiming); la disparja asc, doza de meninore 80 mii tmp Tndelungat (este posi itrerupore de 12 per an} 100-400 mg ln ascta de gradu Il (in combinare cu Furosemicul - 40-160 mg fa), pina la dspartiaasctl, apo daza ‘de mentinere ~ 80 mg 2, imp Indelungat Dacd tmp de 5-7 zle de daze maxime ascta nu se reduce, se considera asc refractara (ester la diuretics), Furosemid 40 mg a, por os doza poate fl erosculé maxim pnd fa 160 maiz Pate uilzat In asociere cu Sprenolactona, de unga durata, dar cu intervale de 2-3 In saptamina Propranolol 10-40 mola, permanent ‘sau Nadool 40-80 mala, permanent Griterille de sistare a terapiel cu diuretice in tratamentul ascitel din CH Dezvoltarea encefalopatis hepatice de gradele IV Hiponatremia (concentvaia serie a sodiulu < 125 mmol LUremiapreogresiv (eeatnina serea > 177mmol (2.0 maid) Hipokaliemia (concertratiasercé a potasiuul < 3,1 mmol) Hiperkalemia g acidoza metabalea (dezvolata ps funda administra Spironolactone) Hipotoniaarteriala Intleran indivauata ‘Supravegherea pacientilor cu ascita in ciroza hep: eee E Na‘siK Tn plasma in uri, glueaza 4 onian ‘Apaiza general a urine! 2onian atfa-fetoprotoina datslan US organslorabdominale +2etlen ECG, microradiografia cutie! toracice Abrovietle folosite in document ALT-alaninaminotransterazi CH. cirazs hepatic’ antHBcor - antcorp la anigenulHBcor ECG electrocariograma ant-HBe ~anlcorp la anigenul HBe GDS ~ fibrogastroduodenoscopie anti-HBs ~ anicorpila antgenul HBs GTP - gamagltamitranspeptdaza ntiHOV ~anicorp fa viusu hopatc® © -HBSSAg-artiganul supertcal() al vrusulul hepatic B (hepatitis B santigen) fntiHDV ~anicorp la viusul hepatic HE- hepa eronica [AST ~ asparataminotranstoraza iim. = intramuscular Caps. —capsula i. intravenos USG “uirasonografe