1.

0 PENDAHULUAN

1.1 Pengenalan

Matlamat mata pelajaran Pendidikan Seni Visual Sekolah Rendah adalah untuk melahirkan insan yang harmonis, kritis, kreatif dan produktif menerusi pemupukan asas seni visual. Kandungan kurikulum berupaya membantu murid meningkatkan rasa kesyukuran terhadap Tuhan, menghargai keindahan alam persekitaran, keindahan seni dan warisan bangsa serta dapat menyumbang ke arah pembangunan diri, keluarga, masyarakat dan negara, selaras dengan hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Kraftangan telah diterima sebagai hasil asas daripada masyarakat di Malaysia.Tukang-tukang yang mahir dalam bidang tertentu akan menghasilkan karya seni mengikut kreativiti tersendiri. Setiap kraftangan yang terhasil akan dihiasi dengan ragam hias yang unik berdasarkan alam sekitar. Namun, setiap ragam hias berbeza-beza antara satu dengan yang lain. Pengenalan kepada seni kraf pula dapat memberi pendedahan kepada pelajar sekolah sama ada Sekolah Rendah atau Sekolah Menengah mengenai budaya dan tradisi rakyat Malaysia. Melalui Sukatan Pelajaran

Pendidikan Seni Visual di Sekolah juga. Menurut sejarah.2 Latar belakang kajian Songket terkenal di Malaysia sejak abad ke 15 yang lampau. Borneo dan Bugis. 1. Kedatangan seni kraf tenunan berkait rapat dengan sejarah perdagangan. kain ikat loseng.pelajar diterapkan dengan unsur-unsur kraf tradisional seperti songket . Selain daripada itu. Kain tenun pada waktu itu tidak menggunakan motif emas atau songket. Manakala di Tanah Melayu. Pulau Maluku.Berkembang pesat di pantai timur terutama di Terengganu dan Kelantan. kain ikat pakan dan kain limar. Antara kain tenunan tradisional Melayu seperti kain tenun Pahang. ianya hasil kedatangan pedagang dari Jawa. Kedah. Di Asia. kain tenun telah ditemui di Langgar. kain tenun juga ditemui ketika zaman Che Siti Wan Kembang (1610-1677). Perkembangan kain tenun di Kelantan juga telah ditemui di Kota Kubang . kain songketlah merupakan kain yang paling popular dan masih digunakan oleh masyarakat Melayu sehingga hari ini.anyaman dan penghasilan karya seni di Negara kita. seni tekstil dikatakan berkembang dengan pesat setelah perhubungan dagangan dengan negara luar terjalin.

. iaitu menyongket atau menyolek bunga (emas) pada tenunan sutera.Labu ketika zaman pemerintahan Long Pandak. Tekat tiga lebih sukar dan rumit daripada tekat lima dan hasilnya lebih halus. manakala tenunan songket bermula di perkampungan Gerung.3 Matlamat kajian Untuk mengkomersialkan hasil pembuatan songket dan pelbagai produk yang dapat dihasilkan daripadanya untuk diperkenalkan dan dipasarkan di dalam dan di luar negara. Kebiasaannya kain tenunan ini halus pembuatannya. iaitu tekat tiga dan tekat lima. 1. Pada amnya songket terbahagi kepada dua jenis. Tumpat. Nama tekat itu berkaitan dengan penggunaan bilangan lembaran benang sutera dan jarak antara lembaran benang emas yang disongket. Nama “kain songket” berasal daripada teknik membuat songket. Penggunaan benang emas yang dikembar dua yang dilakukan dengan selembar benang sutera akan menghasilkan tenunan yang lebih bermutu dari segi teknik dan kesan.

4. pembekal dan penjual bahan produk berasaskan songket.5 Skop kajian .3 1.2 Menanamkan minat untuk menjadi pengusaha.1 Memupuk budaya menggemari pakaian berasaskan songket. 1.4.5 Memperkenalkan songket keperingkat Antarabangsa. Memberi pendedahan dan pengalaman tentang kesenian pembuatan songket melalui kursus.1.4. bengkel dan sebagainya.4 Objektif kajian 1. 1.4. Hari bulan 1. Melaksanakan penganjuran Songket SeMalaysia pada kemerdekaan.4.4 1.

Pameran tersebut akan diadakan di peringkat sekolah.0 KAJIAN LITERATUR .Kajian ini dijalankan untuk mengetahui cara-cara mempromosikan songket di peringkat tempatan dan antarabangsa. aksesori dan sebagainya.6 Kepentingan kajian 2. 1. Promosi songket pada masa kini tidak meluas dan masih ramai orang tidak mengenali songket. barang hantaran. kraftangan. universiti.. Jabatan-jabatan dan lain-lain institusi dengan kerjasama Kementerian Kesenian dan Kebudayaan Malaysia. jadi kertas kerja ini dihasilkan bertujuan untuk memperkenalkan songket kepada generasi masa kini dan akan datang diperingkat tempatan dan Luar Negara. Diantara pendekatan yang dilaksanakan ialah dengan mengadakan pameran-pameran kain songket dan pelbagai produk yang berasaskan songket seperti pakaian.

m.1 Pengenalan 3.0 METODOLOGI 3.3 Kawasan kajian Penempatan pembuatan songket amat popular dikawasan kampung terutamanya di negeri Terengganu.2 Reka bentuk kajian 3.2 Kajian / penilusan lalu tentang tajuk lalu 3. Penenunan songket dikatakan telah dijalankan semasa pemerintahan Long Pandak ( 1974-1800 ) dan berterusan sehingga zaman .2. Ia diwarisi secara turun-menurun dari nenek moyang mereka. Kelantan dan Pahang.1 Pendahuluan 2. Kelantan merupakan salah sebuah negeri di Malaysia yang mempunyai sejarah penenunan yang awal iaitu pada 1610 s.

Pada zaman moden ini.Terengganu juga terkenal dengan sejarah penenunan songket yang dipercayai bermula awal abad ke 18.4 Persempelan Mengikut kajian. .pemerintahan Sultan Mansur ( 1890- 1910 ). majlis perkahwinan dan lain-lain lagi. 3. bukan sahaja kaum Melayu memperagakan songket dalam pelbagai majlis atau acara rasmi tetapi kaum Cina dan India juga sudah tahu menilai keunikan pembuatan songket yang tidak dimakan zaman. Antaranya songket digunakan dalam majlis-majlis rasmi. kebanyakan pengguna yang memakai songket antara 20 hingga 50 tahun kerana peringkat umur ini bijak memperagakan songket dengan pelbagai rekabentuk.

Perkara 1 Songket sesuai dipakai oleh semua orang.Selalunya pemakaian songket dimonopoli oleh golongan hawa kerana kaum hawa suka kepada benda yang cantik. 3. .5 Jenis maklumat dan data Soal selidik kajian tentang songket. Bil 1. Songket cantik di pakai. Songket digunakan sebagai perhiasan hantaran. Mereka terpukau dengan pembuatannya yang halus dan setiap corak dan bunga yang dihasilkan mempunyai nama yang khas dan ia amat unik. 2 Skala 3 4 5 2. 3.

7. Harga songket berpatutan dan mampu dimiliki oleh semua orang. 9. Mengadakan hari songket satu Malaysia setiap tahun. Ramai orang suka memakai songket. Bilanagan songket yang ada mencukupi. 10. Songket selalu digunakan dalam majlis rasmi. Songket sesuai 5. . 6.4. 8. untuk semua kaum. Pengusaha songket di Malaysia telah mencukupi.

Sangat setuju * kajian telah dilakukan keatas 20 orang tentang penggunaan songket. 3.Setuju 2. hantaran. Kajian telah dijalankan seramai 20 orang tentang penggunaan songket dan pendapat mereka. 3. Bilanagan songket 4 yang ada 3 9 3 1 20 orang 2 3 1 5 15 9 2 3 20 orang 20 orang 1 2 2 6 Skala 3 4 10 2 5 Jumlah 20 orang .Tidak setuju 3. semua orang. Songket cantik di pakai.6 Kaedah penganalisisan data. Songket digunakan sebagai perhiasan 4.Tidak pasti 5.Sangat tidak setuju 4. Bil 1.1. Perkara Songket sesuai dipakai oleh 2.

3 4 4 7 2 20 orang kaum. Harga songket berpatutan dan mampu dimiliki oleh semua orang. Mengadakan hari songket satu Malaysia setiap tahun. mencukupi. 6. Songket sesuai untuk semua 9 2 4 3 2 13 1 2 20 orang 20 orang 7. Songket selalu digunakan dalam majlis rasmi. Ramai orang suka 4 memakai songket. - 2 3 8 7 20 orang 9. Pengusaha songket di Malaysia telah mencukupi. 6 8 3 2 1 20 orang 8. 10. 4 4 6 3 3 20 orang .5.

.

PERBINCANGAN DAN CADANGAN 5.3 Nyatakan semua dapatan kajian 5.2 Maklumat responden 4.0 DAPATAN KAJIAN 4.6 Kaedah penganalisisan 3.4 Cadangan 5.8 Limitasi 4.3.3 Perbincangan dan kesimpulan 5.7 Instruman kajian 3.1 Pengenalan 5.2 Rumusan 5.0 RUMUSAN.5 Cadangan kajian masa depan .1 Pendahuluan 4.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful