You are on page 1of 9

Tarikh : 1.9.

2018

Masa : 0800 – 0830 Pagi

Lokasi : Gelanggang Bola Keranjang

Tahun : Tahun 2, 3, 4 dan 5

Bil : 10 orang

Tunjang : Kemahiran

Tajuk : Bola Keranjang

Kemahiran : Hantaran dan Penerimaan Bola Aras Dada

Objektif : Di akhir pelajaran, murid-murid dapat ;

 Melakukan kemahiran hantaran dan penerimaan bola dalam pasangan dengan menggunakan kedua-dua belah tangan tepat ke arah
penerima sekurang-kurangnya 3 kali daripada 5 kali percubaan.
 Mempamerkan sikap bekerjasama, menghormati dan mematuhi peraturan sepanjang aktiviti.

Kemahiran Berfikir : Kemahiran berfikir secara kritis – analisis

Pengalaman Sedia Ada : Murid telah mempelajari teknik menghantar dan menerima bola.

Penerapan Nilai : Murid- murid akan memperlihatkan nilai daya saing, bekerjasama dan menghormati dalam sebuah kumpulan.

Peralatan yang digunakan : Bola Keranjang, kon-kon


Bahagian Aktiviti Butiran Mengajar/ Fokus Pembelajaran Organisasi Alatan / Catatan

Memanaskan badan : Memanaskan badan dilakukan dimulai Alatan :


dengan bahagian atas dan seterusnya ke
Kelonggaran : 1) Kon-kon
bahagian bawah badan dalam kiraan
2) Bola Keranjang
1. Station Run lapan setiap satu untuk meningkatkan
kadar nadi. Seterusnya, bermula dengan
aktiviti station: Simbol bulat =
Murid
1. Aktiviti station:
a. Berlari
b. Lompat Bintang
Permulaan c. Berlari Lutut Tinggi
d. Melantun bola sambil berlari
( 6 minit ) Simbol :

Segi tiga = Permulaan

Bintang = Station kedua

Bulat = Station ketiga


Bahagian Aktiviti Butiran Mengajar/ Fokus Pembelajaran Organisasi Alatan / Catatan

Aktiviti :

1) Murid-murid dibahagikan
kepada 2 kumpulan, lima ahli
dalam 1 kumpulan.
2) Setiap kumpulan berada di
kon-kon yang telah
disediakan di garisan
permulaan.
a) Berlari dari permulaan
sampai Station kedua.
b) Melakukan 5 kali lompat
bintang di Station kedua.
c) Berlari lutut tinggi dari
Station kedua sampai
Station ketiga.
d) Melantun bola sambil
berlari dari Station ketiga
balik ke permulaan.
Bahagian Aktiviti Butiran Mengajar/ Fokus Pembelajaran Organisasi Alatan / Catatan

2. Passing Ball 2. Passing Ball


a. Dari sisi kanan
b. Dari sisi kiri
c. Dari atas kepala

1) Murid-murid dibahagikan
kepada 2 kumpulan, lima ahli
dalam 1 kumpulan.
2) Murid-murid melakukan
aktiviti passing bola satu per
satu dari arah yang berbeza,
termasuklah :
Bahagian Aktiviti Butiran Mengajar/ Fokus Pembelajaran Organisasi Alatan / Catatan

a) Dari sisi kanan


b) Dari sisi kiri
c) Dari atas kepala

3) Selepas satu pusingan habis,


pelajar terakhir dikehendaki
lari ke depan untuk
mengulangkan aktiviti
passing bola sehingga
menerima arahan guru.

Hantaran dan Hantaran bola ← Jarak → Alatan :


Penerimaan Bola
1. Membuka kaki seluas bahu. X X 1) Bola Keranjang
(Aras Dada) 2. Meletakkan kaki dominan di belakang.
X X
3. Memegang bola dengan
Simbol X = Murid
Perkembangan menggunakan jejari kedua-dua tangan X X
pada aras dada.
(12 minit) X X
4. Semasa menghantar bola, meluruskan
kedua-dua siku. X X
5. Semasa menghantar bola, kaki
X X
dominan melangkah satu langkah ke
hadapan.
Bahagian Aktiviti Butiran Mengajar/ Fokus Pembelajaran Organisasi Alatan / Catatan

Penerimaan Bola 1) Membahagikan murid-murid


dalam berpasangan.
1. Membuka kaki seluas bahu.
2) Meminta pasangan murid-
2. Kedua-dua tangan berada dalam
murid bertemu sesama lain
keadaan bersedia di aras dada.
seperti yang ditunjuk dalam
3. Fokus kepada bola penghantar.
gambar atas.
4. Semasa menerima bola,
3) Guru membuat demostrasi
menggunakan jejari kedua-dua
dengan menunjukkan cara
tangan.
betul melakukan hantaran
5. Semasa menerima bola, menyerapkan
dan penerimaan bola.
bola ke dada.
4) Murid-murid diminta
melakukan hantaran dan
penerimaan bola dalam jarak
sejauh 1 meter.
5) Guru memerhati dan
membetulkan kesalahan
murid-murid.
6) Guru meningkatkan tahap
kesukaran aktiviti dengan
memanjangkan jarak antara
murid, iaitu:
 1 meter
 2 meter
Bahagian Aktiviti Butiran Mengajar/ Fokus Pembelajaran Organisasi Alatan / Catatan

 3meter

Captain Ball Hantaran bola Alatan :

1. Membuka kaki seluas bahu. 1) Bola Keranjang


2. Meletakkan kaki dominan di belakang. 2) Gelung rotan
3. Memegang bola dengan
menggunakan jejari kedua-dua tangan
Simbol X =
pada aras dada.
Penghantar
4. Semasa menghantar bola, meluruskan
Peraturan Permainan
kedua-dua siku. Simbol bulat =
5. Semasa menghantar bola,
kaki 1) Dua kumpulan, setiap Penerima
Kemuncak dominan melangkah satu langkah ke kumpulan 5 orang.
(7 minit) hadapan. 2) Setiap kumpulan
mengandungi 4 orang
pemain dan 1 orang
Penerimaan Bola
penerima.
1. Membuka kaki seluas bahu. 3) Pemain yang memegang
2. Kedua-dua tangan berada dalam bola tidak dibenarkan
keadaan bersedia di aras dada. bergerak langkah.
3. Fokus kepada bola penghantar. 4) Pemain menghantar bola
4. Semasa menerima bola, sesama ahli pasukan sendiri
menggunakan jejari kedua-dua dan akhirnya menghantarkan
tangan.
Bahagian Aktiviti Butiran Mengajar/ Fokus Pembelajaran Organisasi Alatan / Catatan

5. Semasa menerima bola, menyerapkan bola kepada penerima


bola ke dada. pasukan sendiri.
5) Sekiranya penerima
mendapat bola, pasukan
tersebut dikira menang 1
markah.

Pelaksanaan Permainan

1) Murid-murid dibahagikan
kepada 2 kumpulan.
2) Pembahagian kumpulan
dilaksanakan oleh guru
mengikut ketinggian murid-
murid.
3) Murid yang lebih tinggi dipilh
sebagai penerima.
4) Guru sentiasa memerhati
murid-murid supaya tiada
sesiapa yang melanggar
peraturan atau cedera.
Bahagian Aktiviti Butiran Mengajar/ Fokus Pembelajaran Organisasi Alatan / Catatan

Penyejukan Badan
1. Regangan dilakukan dimulai dengan
bahagian bawah badan dan
seterusnya ke bahagian atas dalam
kiraan lapan setiap satu untuk
menurunkan kadar nadi.

2. Tarik nafas melalui hidung dan


hembus melalui mulut. 1) Murid-murid diminta beratur
dalam bentuk bulatan.
Penutup 2) Murid-murid diminta
mengambil kawasan luas
(5 minit)
antara sesama lain.
3) Murid-murid melakukan
pergerakan penyejukan
badan dengan mengikut guru
dan kiraan 8.
4) Selepas melakukan
pergerakan penyejukan
badan, murid-murid
melakukan tarik nafas dan
hembus dalam iringan guru.