You are on page 1of 1

INFORMAŢII REFERITOARE LA INSCRIEREA LA CLASA PREGĂTITOARE

AN ŞCOLAR 2019-2020

Şcoala Gimnazială Nr. 10 Bacău, vă transmite următoarele informaţii referitoare la


înscrierea la clasa pregătitoare :
 4 clase pregătitoare aprobate-100 de locuri;
 Documente necesare înscrierii la clasa pregătitoare:
- dosar cu şină
- cerere- tip
- dovada de vaccinări
- copie după buletinele părinţilor şi originalul
- copie după certificatul de naştere al copilului şi originalul

CALENDARUL ÎNSCRIERII LA CLASA PREGĂTITOARE PENTRU ANUL ŞCOLAR 2019-


2020
 „Ziua Porţilor Deschise” referitoare la înscrierea copiilor în învăţământul primar pentru
anul şcolar 2019-2020, va avea loc în data de 28 februarie 2019 în intervalele orare 12 – 14
și 16 – 17. (profesori însoţitori: Rebegea Dana, Bădărău Maricica, Lupașcu Andreea)
 Şedinţele de informare şi consiliere a părinţilor copiilor din Grădiniţa cu Program
Prelungit Nr. 21 care vor fi cuprinşi în anul şcolar 2019-2020 în învăţământul primar vor
avea loc în ziua de 27 februarie 2019, de la ora 16.30 (grupa mare A+grupa mare B)

Înscrierea se va realiza în două etape:


 Etapa I: 04 martie 2019-22 martie 2019- completarea cererilor de înscriere la clasa
pregătitoare (luni-vineri - orele 8-18)

29 martie 2019 -Afişarea candidaţilor inmatriculaţi după prima etapă.


 Etapa a II-a: 02 aprilie 2019- 08 aprilie 2019

Programul de evaluare psihosomatică:


În perioada 26 februarie 2019- 20 martie 2019, astfel:
Luni- Vineri orele 9-16- Programarea la telefon 0234583120 .
!!!Vor fi evaluaţi copiii născuţi între 1 sept. 2013 și 31 dec. 2013.
Documente necesare pentru această evaluare: certificat naştere copil-copie şi original şi
adeverinţă de la medicul de familie pe care să scrie-Apt înscriere şcoală.

11 aprilie 2019-afişarea listelor finale cu elevii înscrişi la Şcoala Gimnazială Nr. 10

Vă așteptăm cu drag!

Director,
Prof. IULIA JICU