ANRE

Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei
ANRE

Str. Constantin Nacu 3, 020995 Bucureşti 37, România Tel:+(4021) 311 22 44, Fax: +(4021) 312 43 65, http:// www.anre.ro, e-mail: anre@anre.ro

REGULAMENT
PENTRU AUTORIZAREA ELECTRICIENILOR CARE PROIECTEAZĂ, EXECUTĂ, VERIFICĂ ŞI EXPLOATEAZĂ INSTALAŢII ELECTRICE DIN SISTEMUL ELECTROENERGETIC

REVIZIA 3

Cod ANRE: 25.1.200.0.03.20/07/07

Cod 25.1.200.0.03.20/07/07

CUPRINS
CAPITOLUL I - CADRUL LEGISLATIV...........................................................................5 CAPITOLUL I - CADRUL LEGISLATIV...........................................................................5 CAPITOLUL II - SCOP..........................................................................................................5 CAPITOLUL II - SCOP..........................................................................................................5 CAPITOLUL III - DOMENIUL DE APLICARE................................................................5 CAPITOLUL III - DOMENIUL DE APLICARE................................................................5 CAPITOLUL IV - DEFINIŢII ŞI ABREVIERI...................................................................6 CAPITOLUL IV - DEFINIŢII ŞI ABREVIERI...................................................................6 CAPITOLUL V - DOCUMENTE DE REFERINŢĂ...........................................................9 CAPITOLUL V - DOCUMENTE DE REFERINŢĂ...........................................................9 CAPITOLUL VI - AUTORIZAREA PERSOANELOR FIZICE CARE DESFĂŞOARĂ ACTIVITĂŢI DE EXPLOATARE A INSTALAŢIILOR ELECTRICE.........................10 CAPITOLUL VI - AUTORIZAREA PERSOANELOR FIZICE CARE DESFĂŞOARĂ ACTIVITĂŢI DE EXPLOATARE A INSTALAŢIILOR ELECTRICE.........................10 CAPITOLUL VII - VERIFICAREA PROIECTELOR ŞI LUCRĂRILOR DE INSTALAŢII ELECTRICE...........................................................................................................................11 CAPITOLUL VII - VERIFICAREA PROIECTELOR ŞI LUCRĂRILOR DE INSTALAŢII ELECTRICE...........................................................................................................................11 CAPITOLUL VIII - AUTORIZAREA ELECTRICIENILOR CARE DESFĂŞOARĂ ACTIVITĂŢI DE PROIECTARE ŞI EXECUTARE DE INSTALAŢII ELECTRICE..12 CAPITOLUL VIII - AUTORIZAREA ELECTRICIENILOR CARE DESFĂŞOARĂ ACTIVITĂŢI DE PROIECTARE ŞI EXECUTARE DE INSTALAŢII ELECTRICE..12 CAPITOLUL IX - PROCEDURA DE AUTORIZARE PENTRU PROIECTARE ŞI EXECUTARE DE INSTALAŢII ELECTRICE..................................................................13 CAPITOLUL IX - PROCEDURA DE AUTORIZARE PENTRU PROIECTARE ŞI EXECUTARE DE INSTALAŢII ELECTRICE..................................................................13 9.1. Înscrierea la examenul de autorizare.......................................................................13 9.2. Acceptarea solicitantului de a participa la examenul de autorizare.....................15 9.3. Examinarea candidaţilor...........................................................................................19 a) Organizarea examenului de autorizare a electricienilor...........................................19 b) Desfăşurarea examenului de autorizare.....................................................................21 9.4. Emiterea legitimaţiei .................................................................................................23

Regulament pentru autorizarea electricienilor care proiectează, execută, verifică şi exploatează instalaţii electrice din sistemul electroenergetic (Revizia 3)

2/41

Cod 25.1.200.0.03.20/07/07 CAPITOLUL X - PROCEDURA DE REAUTORIZARE A ELECTRICIENILOR AUTORIZAŢI ÎN BAZA ORDINULUI MIC NR. 34/1999................................................23 CAPITOLUL X - PROCEDURA DE REAUTORIZARE A ELECTRICIENILOR AUTORIZAŢI ÎN BAZA ORDINULUI MIC NR. 34/1999................................................23 CAPITOLUL XI - DREPTURI ALE ELECTRICIANULUI AUTORIZAT..................24 CAPITOLUL XI - DREPTURI ALE ELECTRICIANULUI AUTORIZAT..................24 CAPITOLUL XII - OBLIGAŢII ALE ELECTRICIANULUI AUTORIZAT................26 CAPITOLUL XII - OBLIGAŢII ALE ELECTRICIANULUI AUTORIZAT................26 CAPITOLUL XIII - RĂSPUNDERI ŞI SANCŢIUNI.......................................................27 CAPITOLUL XIII - RĂSPUNDERI ŞI SANCŢIUNI.......................................................27 CAPITOLUL XIV - DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII.......................................28 CAPITOLUL XIV - DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII.......................................28 ANEXA 1................................................................................................................................30 ANEXA 1................................................................................................................................30 Model 1 de cerere pentru înscriere la examenul de electrician autorizat....................30 Model 2 de solicitare de către un operator economic ...................................................32 a autorizării angajaţilor cu calificare de electrician......................................................32 ANEXA 2................................................................................................................................33 ANEXA 2................................................................................................................................33 Model pentru întocmirea listei de lucrări ......................................................................33 ANEXA 3................................................................................................................................34 ANEXA 3................................................................................................................................34 Model legitimaţie electrician autorizat............................................................................34 ANEXA 4................................................................................................................................35 ANEXA 4................................................................................................................................35 Model pentru registrul electronic de evidenţă a legitimaţiilor de electrician autorizat 35 ANEXA 5................................................................................................................................36 ANEXA 5................................................................................................................................36 Model - Formular de înscriere a răspunsurilor la chestionarul - grilă pentru gradele I şi II .............................................................................................................................................36 ANEXA 6................................................................................................................................38 ANEXA 6................................................................................................................................38 Model - Formular de înscriere a răspunsurilor la chestionarul - grilă pentru gradele III şi IV........................................................................................................................................38 ANEXA 7................................................................................................................................40

Regulament pentru autorizarea electricienilor care proiectează, execută, verifică şi exploatează instalaţii electrice din sistemul electroenergetic (Revizia 3)

3/41

Cod 25.1.200.0.03.20/07/07 ANEXA 7................................................................................................................................40 Model CV...........................................................................................................................40

Regulament pentru autorizarea electricienilor care proiectează, execută, verifică şi exploatează instalaţii electrice din sistemul electroenergetic (Revizia 3)

4/41

în baza competenţelor acesteia stabilite la art.1. execută. în conformitate cu prevederile prezentului Regulament. 1. activităţile de proiectare. 34/1999. Autorizarea electricienilor se realizează de către Autoritatea competentă.0. Regulamentul stabileşte condiţiile de autorizare pentru electricienii care proiectează şi execută lucrări de instalaţii electrice. Art. 5. incluzând: procedura de autorizare. t) din Legea energiei electrice nr. pe teritoriul României şi cu respectarea legilor şi a normelor în vigoare Regulament pentru autorizarea electricienilor care proiectează. execută. executare. 2. 13 / 2007.SCOP Art.CADRUL LEGISLATIV Art. competenţele.DOMENIUL DE APLICARE Art. b) Modul de desfăşurarea a activităţilor în domeniul verificării proiectelor şi lucrărilor de instalaţii electrice. condiţiile de suspendare sau de retragere a autorizaţiei. procedurile de organizarea şi desfăşurare a examenului de autorizare. verificare şi exploatare a instalaţiilor electrice din Sistemul Electroenergetic Naţional se realizează de către electricieni autorizaţi şi/ sau operatori economici atestaţi de Autoritatea competentă. verifică şi exploatează instalaţii electrice din sistemul electroenergetic” denumit în continuare “Regulament”. rezidente în România. Regulamentul precizează: a) Modul de autorizare a electricienilor care exploatează instalaţii electrice. 2 din Hotărârea Guvernului nr. drepturile şi obligaţiile electricianului autorizat. CAPITOLUL III . 4. În conformitate cu cerinţele normelor în vigoare. 13/ 2007. Prevederile Regulamentului se aplică: a) persoanelor fizice.200.(2) lit. CAPITOLUL II . 867 / 2003 pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public.03.Cod 25. Art.20/07/07 CAPITOLUL I . este emis în conformitate cu prevederile art. respectiv de aplicare a sancţiunilor electricienilor autorizaţi. Art. verifică şi exploatează instalaţii electrice din sistemul electroenergetic (Revizia 3) 5/41 .11 alin. care solicită autorizarea în vederea desfăşurării.11 alin. române sau străine. precum şi cu prevederile art. 6. 3. „Regulament pentru autorizarea electricienilor care proiectează. m) din Legea energiei electrice nr.(2) lit. procedura de autorizare a electricienilor autorizaţi în baza Ordinului MIC nr.

verifică şi exploatează instalaţii electrice din sistemul electroenergetic (Revizia 3) 6/41 . Regulament pentru autorizarea electricienilor care proiectează. de către un electrician autorizat. activităţi de proiectare/ executare a instalaţiilor electrice racordate la SEN Supravegherea permanentă a funcţionării instalaţiilor electrice. execută. titulară a unei legitimaţii emise de Autoritatea competentă.Cod 25. e-mail: anre@anre. cu respectarea obligaţiilor precizate la . denumit legitimaţie. cu respectarea reglementărilor tehnice. ca parte componentă a activităţii de exploatare.20/07/07 aplicabile în domeniul energiei electrice. reţele electrice şi alte echipamente electrice Activitatea de coordonare organizatorică şi tehnică. Art. stabilite prin legislaţia în vigoare. prin care se acordă unei persoane fizice dreptul de a desfăşura în condiţiile legii activităţi de proiectare (inclusiv de a oferi asistenţa tehnică la executarea lucrărilor) şi/ sau de executare (respectiv de a conduce executarea lucrărilor) a lucrărilor de instalaţii electrice racordate la Sistemul Electroenergetic Naţional Instalaţia de racordare la joasă tensiune. autorizată în condiţiile prezentului Regulament pentru a desfăşura. 7. a executării unei instalaţii electrice. a activităţilor de proiectare şi/ sau executare de lucrări de instalaţii electrice. Persoana fizică.ro. Sector 2.0. Instalaţia de producere a energiei electrice sau termice în cogenerare. cu respectarea proiectelor şi a tuturor normelor în vigoare.DEFINIŢII ŞI ABREVIERI Art. http://www. Departamentul de Acces la Reţea şi Autorizare în domeniul energiei electrice. nr. Prevederile Regulamentului nu se aplică la autorizarea personalului care desfăşoară activităţi de proiectare şi/ sau executare de echipamente electrice ori materiale destinate utilizării lor în instalaţiile electroenergetice. b) persoanelor fizice care. pregătirea şi coordonarea manevrelor. realizarea operaţiilor şi manevrelor în mod nemijlocit într-o instalaţie electrică.200. este o componentă a activităţii de executare a instalaţiei Clientul final. CAPITOLUL IV . În contextul Regulamentului se aplică următoarele definiţii şi abrevieri: Termen/ Abreviere Definiţie Autoritate competentă Autorizare Branşament Capacitate energetică Conducerea executării unei instalaţii electrice Consumator de energie electrică Departamentul de specialitate Electrician autorizat Exploatare (tehnică) a instalaţiilor electrice Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) cu sediul în Bucureşti. 3. persoană fizică sau juridică.03. de urmărire. conform competenţelor acordate. din cadrul Autorităţii competente.ro sau orice succesor al acesteia Activitatea de emitere a unui act tehnic şi juridic. în vederea funcţionării sigure şi economice a acesteia. de securitate şi sănătate în muncă şi în domeniul protecţiei mediului.1. în desfăşurarea activităţi de exploatare a instalaţiilor electrice execută lucrări de mentenanţă/ întreţinere/ reparaţii curente ale acestora. Constantin Nacu. str. 8.anre. care cumpără energie electrică pentru consumul propriu.

a cărui valabilitate nu a expirat. Mentenanţă Ansamblul tuturor acţiunilor tehnice şi organizatorice care se execută asupra structurilor. asigurarea energiei electrice întreţinerii şi dezvoltarea reţelei. execută. interconectarea acesteia cu alte sisteme. Operator de Orice persoană care deţine. celule şi elemente legate funcţional între ele. o reţea electrică de distribuţie şi este distribuţie a titulară a unei licenţe de distribuţie prin care răspunde de operarea. asigurarea sistem întreţinerii şi dezvoltarea reţelei. instalaţiilor (sistemelor) şi componentelor aflate în exploatare şi care sunt efectuate pentru menţinerea sau restabilirea stării tehnice necesare îndeplinirii funcţiilor pentru care au fost proiectate.200.1. puterea instalată totală este suma puterilor instalate ale receptoarelor sau grupurilor energetice. Operator de Orice persoană care deţine. Instalaţie electrică Instalaţii electrice care aparţin unui consumator şi sunt situate în aval faţă de de utilizare (a punctul de delimitare de cele aferente reţelei electrice aparţinând operatorului de energiei electrice) distribuţie/ transport a energiei electrice. hotărâri şi alte acte normative. cu implementarea sistemului de calitate în realizarea lucrărilor de montaj dotări tehnologice industriale. ori grup de astfel de persoane cu activitate în domeniul care oferă în mod licit pe piaţă produse. care este înscrisă pe plăcuţa indicatoare sau care este indicată de fabricant. regulamente. sunt incluse partea electrică a centralelor electrice. reţelele electrice şi instalaţiile electrice de utilizare. instalaţia electrică este racordată la SEN. Operator economic Oricare furnizor de produse. cu Regulament pentru autorizarea electricienilor care proiectează. sub orice titlu. reglementări. conform prevederilor Legii nr. instalaţia electrică de utilizare creează condiţiile de alimentare cu energie electrică a receptoarelor. de regulă amplasate într-un spaţiu comun şi exploatate de aceeaşi formaţie operativă. prestator de servicii ori executant de lucrări persoană juridică. prescripţii energetice. Instalaţie electrică Instalaţie electrică de utilizare de joasă tensiune aferentă construcţiilor civile şi interioară industriale. Norme Standarde. interconectarea acesteia cu alte sisteme electroenergetice. verifică şi exploatează instalaţii electrice din sistemul electroenergetic (Revizia 3) 7/41 . titular al unui Atestat acordat de către atestat Autoritatea competentă în conformitate cu RAOE. Operator de reţea Operator de distribuţie/ Operator de transport şi de sistem.Cod 25. realizată în interiorul acestora. coduri. persoană juridică. 300/2004. servicii şi/ sau execuţie de lucrări. precum şi de asigurarea capacităţii pe termen lung a sistemului de a răspunde cererilor rezonabile privind distribuţia energiei electrice. Ministerul de resort Ministerul Economiei şi Finanţelor sau orice succesor al acestuia având atribuţii în domeniul energiei. precum şi contracte sau alte documente oficiale. Putere instalată Putere activă nominală a unui receptor sau grup energetic indicată în documentaţia tehnică a fabricii constructoare. de drept public sau privat. instrucţiuni. în condiţiile legii. Persoană fizică cu Persoană fizică care desfăşoară prin forţe proprii activităţi economice în mod activitate independent în baza unei autorizaţii emise de autorităţi ale administraţiei publice independentă locale competente.0. sub orice titlu. Operator economic Operator economic. Responsabil tehnic cu execuţia Persoană fizică responsabilă.20/07/07 Instalaţie electrică Ansamblu de echipamente. precum şi de asigurarea capacităţii pe termen lung a sistemului de a acoperi cererile rezonabile pentru transportul energiei electrice. o reţea electrică de transport şi este transport şi de titulară a unei licenţe de transport prin care răspunde de operarea.03.

incluzând anularea legitimaţiei emise de către Autoritatea competentă Ansamblul de linii.Cod 25. prin care se transmite energia electrică de la o capacitate energetică de producere a energiei electrice la un utilizator. reţeaua electrica poate fi reţea de transport sau reţea de distribuţie. inclusiv elemente de susţinere şi de protecţie a acestora. Carnet de muncă Contract individual de muncă Curriculum vitae. respectarea prevederilor legale cu privire la urbanism şi sistematizare. verificată şi aprobată.1. din cadrul Autorităţii competente. a executării unei instalaţii electrice. CM CIM CV DARAE ITM (MEC) Regulament pentru autorizarea electricienilor care proiectează. din cadrul Autorităţii competente Retragere a dreptului de practică în calitate de electrician autorizat şi a legitimaţiei corespunzătoare. pentru un interval de timp determinat Activitatea organizatorică şi tehnică de urmărire. execută. 1021/2506-2004 (modelul este prezentat în Anexa 8 din Regulament Departamentul de Acces la Reţea şi Autorizare în domeniul energiei electrice. conducere operativă. staţii electrice si alte echipamente electrice conectate între ele. verificarea legalităţii soluţiilor adoptate în documentaţii. Ansamblu al instalaţiilor electrice interconectate prin care se realizează activităţile de producere. verificarea conformităţii documentaţiei de execuţie a lucrărilor de montaj dotări tehnologice cu reglementările legale şi tehnice specifice. este o componentă a activităţii de executare a instalaţiei. de către Autoritatea competentă. de securitatea şi sănătate în muncă.0. Reţeaua electrică cu tensiune de linie nominală până la 100 kV inclusiv Reţeaua electrică de interes naţional şi strategic cu tensiunea de linie nominală mai mare de 110 kV Serviciul Atestări.200. pe faze de proiectare. care să dea garanţia respectării exigenţelor de calitate stabilite în prevederile legale şi de documentaţia aferentă realizării lucrărilor de montaj. distribuţie şi utilizare a energiei electrice din România Persoană fizică responsabilă.03. încadrarea documentaţiei în exigenţele legale inclusiv a normelor PSI.20/07/07 Retragere a autorizării Reţea electrică Reţea electrică de distribuţie Reţea electrică de transport Serviciul de specialitate Suspendare a autorizării Supraveghere a executării unei instalaţii electrice Sistemul Electroenergetic Naţional Verificator de proiecte asigurarea disponibilităţii de personal calificat şi de echipamente specifice. de către un electrician autorizat. se întocmeşte în conformitate cu prevederile HG nr. care îndeplineşte următoarele atribuţii: verificarea existenţei conţinutului-cadru a documentaţiei. în subordinea Guvernului. cu verificarea conţinutului documentaţiei pentru lucrările de montaj dotări tehnologice industriale în conformitate cu exigenţele cuprinse în prevederile legale. cu respectarea proiectelor şi a tuturor normelor în vigoare. în condiţiile legii. organ de specialitate al administraţiei publice centrale. Inspectorat Teritorial de Muncă Ministerul Economiei şi Comerţului. transport. verifică şi exploatează instalaţii electrice din sistemul electroenergetic (Revizia 3) 8/41 . Anularea dreptului de practică în calitate de electrician autorizat. care şi-a încetat activitatea ca urmare a HG nr.

300/ 2004 privind autorizarea persoanelor fizice şi a asociaţiilor familiale care desfăşoară activităţi economice în mod independent.1. 53 din 5 februarie 1999 Regulament pentru autorizarea electricienilor care proiectează. publicată în Monitorul Oficial al României nr.07. h) Hotărârea Guvernului României nr. Partea I. 1425/ 11. 230/ 2006 a iluminatului public. d) Legea nr. 319/ 2006. f) Ordonanţa Guvernului nr. nr. publicată în: Monitorul Oficial al României nr. nr. 882/ 30. j) Hotărârea Guvernului nr.1999. 24/20-072007 Serviciul Atestare din cadrul DARAE Vicepreşedinte ANRE în domeniul energiei CAPITOLUL V . echipamente şi instalaţii tehnologice industriale. e) Legea nr. 49 din 29 ianuarie 1999 privind înfiinţarea centrului naţional de recunoaştere şi echivalare a diplomelor. b) Legea nr.200.0. 2 din 12 iulie 2001.08. 867 /2003 privind aprobarea „Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public”. 559 din 4. Regulamentul are la bază următoarele documente de referinţă: a) Legea energiei electrice nr.2006. verifică şi exploatează instalaţii electrice din sistemul electroenergetic (Revizia 3) 9/41 .20/07/07 MEF RAOE SA Vicepreşedinte 386 din 25 aprilie 2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Finanţelor Ministerul Economiei şi Finanţelor Regulament pentru atestarea operatorilor economici care proiectează.Cod 25. publicate Monitorul Oficial al României nr. 431 din 31.2006. 13/2007.08. 517/ 2006. cu modificările şi completările ulterioare.2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 9. execută. 95/1999 privind calitatea lucrărilor de montaj utilaje. publicată în Monitorul Oficial al României nr. nr. actualizată la 28. Partea I. 502 din 11 iulie 2002. Partea I. 319/ 2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă.10. privind regimul juridic al contravenţiilor. publicată în Monitorul Oficial al României. verifică şi exploatează instalaţii electrice din sistemul electroenergetic emis de Autoritatea competentă şi aprobat prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 571/2003 privind Codul fiscal. 51 din 23 ianuarie 2007. publicată în Monitorul Oficial al României.2006.10. 646/ 26. publicată în Monitorul Oficial al României.2003. c) Legea nr. aprobată cu modificări prin Legea 440/2002 publicată în Monitorul Oficial nr.DOCUMENTE DE REFERINŢĂ Art.03. i) Hotărârea Guvernului nr. execută. actualizată până la data de 7 iunie 2006.07. g) Ordonanţa Guvernului nr.

324/2005 pentru aprobarea „Regulamentului privind monitorizarea şi controlul specialiştilor atestaţi pentru lucrările de montaj pentru utilaje. o) Ordinul ministrului Economiei şi Comerţului nr. echipamente şi instalaţii tehnologice industriale”.200. 628 din 23 decembrie 1999. 323/2000 pentru aprobarea unor regulamente. echipamente şi instalaţii tehnologice industriale. 1346/14-08-2006 privind aprobarea procedurii de atribuire a codului de înregistrare fiscală pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere. responsabililor tehnici cu execuţia şi experţilor tehnici de calitate pentru lucrările de montaj utilaje. Regulament pentru autorizarea electricienilor care proiectează. m) Ordinul ministrului Industriei şi Comerţului nr. execută. transportul sau distribuţia energiei electrice. CAPITOLUL VI . 10.03. 24/2007 privind aprobarea „Regulamentului pentru atestarea operatorilor economici care proiectează. publicat în Monitorul Oficial al României nr. 186 bis din 25 martie 2003.AUTORIZAREA PERSOANELOR FIZICE CARE DESFĂŞOARĂ ACTIVITĂŢI DE EXPLOATARE A INSTALAŢIILOR ELECTRICE Art. q) Ordinul preşedintelui ANRE nr. n) Ordinul ministrului Industriei şi Resurselor nr.1. 268/2006). r) Ordinul preşedintelui ANRE nr. publicat în Monitorul Oficial al României nr.03.Cod 25. verifică şi exploatează instalaţii electrice din sistemul electroenergetic (Revizia 3) 10/41 .0. cu personal autorizat pentru exploatare în conformitate cu prevederile legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. publicat în Monitorul Oficial al României nr. 35/2002 privind aprobarea Regulamentului de conducere şi organizare a activităţii de mentenanţă. publicat în Monitorul Oficial al României nr. 88/2003 pentru aprobarea „Regulamentului privind procedura de atestare tehnico-profesională a specialiştilor verificatori de proiecte. execută. 782 din 29 august 2005. p) Ordinul ministrului finanţelor publice nr. (1) Exploatarea instalaţiilor electrice se face de către operatorul economic care este titular al unei licenţe pentru producerea. 916 din 16 decembrie 2002. cu modificările ulterioare (Ordinul MIR nr. l) Ordinul ministrului Industriei şi Comerţului nr.20/07/07 k) Ordinul comun nr. 543 din 1 noiembrie 2000. 293/1999 privind aprobarea Normelor metodologice privind verificarea calităţii lucrărilor de montaj pentru utilaje.2007 al preşedintelui ANRE şi al preşedintelui ANRSC pentru aprobarea contractului –cadru privind folosirea infrastructurii sistemului de distribuţie a energiei electrice pentru realizarea serviciului de iluminat public. publicat în Monitorul Oficial al României nr. verifică şi exploatează instalaţii electrice din sistemul electroenergetic”. 5/ 93/ 20. emise de Autoritatea competentă. echipamente şi instalaţii tehnologice industriale”. publicat în Monitorul Oficial al României r 320/ 2007.

în vigoare. se realizează în conformitate cu prescripţiile şi normele tehnice aplicabile. execută. care deţine un atestat de tip B sau Bp emis de Autoritatea competentă în conformitate cu prevederile RAOE. Verificarea instalaţiilor electrice de racordare sau utilizare la joasă tensiune. care deţine un atestat de tip B sau Be emis de Autoritatea competentă.03. sau a operatorului economic atestat. Art. în timpul executării acestora (verificarea preliminară) şi înainte de punerea în funcţiune (verificarea definitivă). în conformitate cu prevederile legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.0. se vor face cu respectarea normelor tehnice şi de securitate şi sănătate a muncii. aplicabile. CAPITOLUL VII . şi convenţia de exploatare încheiate cu operatorul de reţea la reţelele căruia sunt racordate instalaţiile electrice din patrimoniul consumatorului. Verificarea proiectelor de instalaţii electrice de racordare sau utilizare la joasă tensiune. (3) Autorizarea electricienilor care desfăşoară activitatea de exploatare a instalaţiilor electrice se realizează prin grija operatorului economic angajator. prin grija executantului. precum şi controlul executării instalaţiei electrice în vederea emiterii certificatelor ori buletinelor de încercări şi verificări. prin grija electricianului autorizat care îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu lit.200. Regulament pentru autorizarea electricienilor care proiectează. se face cu respectarea normelor tehnice şi ale celor de securitate şi sănătate a muncii aplicabile. elaborate de operatorul economic angajator. altele decât cele menţionate la . se realizează în conformitate cu prescripţiile şi normele tehnice aplicabile. în conformitate cu prevederile RAOE. prin grija operator economic atestat executant. în conformitate cu prevederile RAOE. în conformitate cu prevederile RAOE. în vigoare. respectând.VERIFICAREA PROIECTELOR ŞI LUCRĂRILOR DE INSTALAŢII ELECTRICE Art. în baza instrucţiunilor proprii pe care angajatorul are obligaţia să le elaboreze. (4) Calitatea de electrician autorizat pentru exploatare este conferită prin Talonul de autorizare emis în conformitate cu instrucţiunile proprii de aplicare a prevederilor legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. care deţine în patrimoniu instalaţii electrice racordate la Sistemul Electroenergetic Naţional. de către operatorul economic atestat. în conformitate cu prevederile legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. 11. după caz. care deţine un atestat de tip B sau Be emis de Autoritatea competentă. 14. care deţine un atestat de tip B sau Bp emis de Autoritatea competentă. de către elaborator. sau prin grija operatorului economic atestat. altele decât cele menţionate la . Art. Verificarea proiectelor de instalaţii electrice interioare. 13.Cod 25. Verificarea instalaţiilor electrice interioare. 12. respectiv a electricianului autorizat care îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu lit.20/07/07 (2) Exploatarea instalaţiilor electrice din patrimoniul operatorului economic care are calitatea de consumator de energie electrică se face cu personal autorizat pentru exploatare.1. Art. verifică şi exploatează instalaţii electrice din sistemul electroenergetic (Revizia 3) 11/41 .

323/2000. cu modificările ulterioare. (2) Autorizarea electricienilor care desfăşoară activităţi de executare. se realizează de către Autoritatea competentă.Cod 25. 16. ale instalaţiilor electrice racordate la SEN. 95/1999 şi Ordinelor ministrului Economiei şi Comerţului nr. pentru proiectare de instalaţii electrice de utilizare. 88/2003 şi nr. 323/2000. în conformitate cu prevederile prezentului Regulament. gradul II. în conformitate cu prevederile prezentului Regulament. cu orice putere instalată tehnic realizabilă şi la o tensiune nominală mai mică de 1 kV. execută. pot avea următoarele tipuri de autorizaţii: a) autorizaţii de tip A pentru proiectare de instalaţii electrice. 19. CAPITOLUL VIII .AUTORIZAREA ELECTRICIENILOR CARE DESFĂŞOARĂ ACTIVITĂŢI DE PROIECTARE ŞI EXECUTARE DE INSTALAŢII ELECTRICE Art.20/07/07 Art. 324/2005. nr. 17. (1) Electricienii autorizaţi pentru proiectare/ executare de instalaţii electrice racordate la SEN.200. b) autorizaţii de tip B pentru executare/ verificare de instalaţii electrice. 440/2002 privind aprobarea OG nr. (1) Autorizarea electricienilor care desfăşoară activităţi de proiectare a instalaţiilor electrice racordate la SEN. Regulament pentru autorizarea electricienilor care proiectează. Autorizaţiile enumerate la conferă. 95/1999 şi Ordinelor ministrului Economiei şi Comerţului nr. gradul III şi gradul IV. Art. 15. Art. Verificarea instalaţiilor electrice tehnologice industriale racordate la Sistemul Electroenergetic Naţional se face de către specialişti atestaţi de Ministerul Economiei şi Comerţului ca „Responsabil tehnic cu execuţia” în conformitate cu prevederile Legii nr.1. următoarele competenţe: a) gradul I A. în funcţie de tip şi grad.0. se realizează de către Autoritatea competentă. b) gradul I B. (2) Pentru fiecare dintre autorizaţiile de tip A şi B se prevăd câte patru grade de competenţă: gradul I. 88/2003 şi nr. cu o putere instalată cel mult egală cu 10 kW şi la o tensiune mai mică de 1 kV. (3) Calitatea de electrician autorizat este conferită prin Legitimaţia emisă de Autoritatea competentă. Verificarea proiectelor de instalaţii electrice tehnologice industriale racordate la Sistemul Electroenergetic Naţional se face de către specialişti atestaţi de Ministerul Economiei şi Comerţului ca „Verificator de proiecte” în conformitate cu prevederile Legii nr. nr. 324/2005. c) gradul II A. 18.03. în conformitate cu prevederile din Regulament. inclusiv lucrări de întreţinere/ mentenanţă/ reparaţii curente. pentru executare de lucrări de instalaţii electrice interioare. pentru proiectare de instalaţii electrice interioare. verifică şi exploatează instalaţii electrice din sistemul electroenergetic (Revizia 3) 12/41 . 440/2002 privind aprobarea OG nr. Art. cu o putere instalată cel mult egală cu 10 kW şi la o tensiune mai mică de 1 kV.

(2) Cererea de autorizare va fi însoţită de CV şi documente (copii ale diplomelor de calificare.PROCEDURA DE AUTORIZARE PENTRU PROIECTARE ŞI EXECUTARE DE INSTALAŢII ELECTRICE Art. CAPITOLUL IX . Autorizarea electricienilor care desfăşoară activităţi de proiectare/ executare a instalaţiilor electrice racordate la Sistemul Electroenergetic Naţional se face pe bază de examen. cu orice putere instalată tehnic realizabilă şi la orice tensiune nominală standardizată.200.1.Cod 25.1. Etapele procesului de autorizare sunt: Înscrierea la examenul de autorizare. din cadrul institutelor de proiectare de profil sau profesorilor/ conferenţiarilor universitari din cadrul facultăţilor de profil electric. g) gradul IV A. pentru executare de instalaţii electrice.20/07/07 d) gradul II B. pentru proiectare de instalaţii electrice. 9. cu orice putere instalată tehnic realizabilă şi la o tensiune nominală maximă de 20 kV. Înscrierea la examenul de autorizare Art. Pentru înscriere la examen. la Autoritatea competentă. (1). fără examen. în vederea înregistrării. specializare. Art. însoţită de documentele precizate la . copia cărţii de muncă. 23. Art. 20. 21. pentru executare de lucrări de instalaţii electrice de utilizare. f) gradul III B. solicitantul înregistrează sau transmite prin Serviciul poştal. o cerere de autorizare. cu orice putere instalată tehnic realizabilă şi la o tensiune nominală maximă de 20 kV.0. verifică şi exploatează instalaţii electrice din sistemul electroenergetic (Revizia 3) 13/41 . a inginerilor proiectanţi principali gradul I. Acceptarea solicitantului de a participa la examenul de autorizare în calitate de candidat. 22. h) gradul IV B. etc) care demonstrează îndeplinirea condiţiilor precizate la alin. execută. dacă solicitanţii îndeplinesc următoarele condiţii: − Calificare profesională/ specializare în domeniul reţelelor electrice. (1) Comitetul de reglementare al Autorităţii competente poate aproba autorizarea gradul IVA. la cererea acestora. cu orice putere instalată tehnic realizabilă şi la o tensiune nominală mai mică de 1 kV.03. cu orice putere instalată tehnic realizabilă şi la orice tensiune nominală standardizată. Examinarea candidaţilor. Emiterea legitimaţiei. Regulament pentru autorizarea electricienilor care proiectează. pentru executare de instalaţii electrice. pentru proiectare de instalaţii electrice. e) gradul III A. − Vechime în activitatea de proiectare/ didactică de minim 20 de ani şi experienţă profesională recunoscută.

se întocmeşte de către solicitant. verifică şi exploatează instalaţii electrice din sistemul electroenergetic (Revizia 3) 14/41 . alte documente care atestă experienţa practică a solicitantului. profilul şcolii şi specializarea profesională şi practică a absolventului. atribuţiile/ funcţiile. g) documente (diplome. h) copia chitanţei de achitare a tarifului pentru autorizare. din care reies: durata cursurilor. din care reies: durata cursului şi specializarea absolventului. Regulament pentru autorizarea electricienilor care proiectează. conform precizărilor de la . prin personal tehnic.200. . .20/07/07 Art. în conformitate cu prevederile HG nr. din care reiese profilul şi specializarea absolventului. − absolvenţii de şcoli tehnice post-liceale (din care reiese calificarea de maistru sau tehnician) vor transmite copia Diplomei de absolvire din care reiese: durata cursurilor. Cercetării şi Tineretului.03. în domeniul instalaţiilor electrice. i) persoanele fizice străine vor transmite: 1 Cursurile trebuie să aibă un conţinut corespunzător tematicii şi bibliografiei recomandate de Autoritatea competentă şi vor fi organizate de societăţi comerciale de formare profesională autorizate de către Ministerul Educaţiei. vor transmite copii ale Diplomei de absolvire şi Certificatului de absolvire a cursurilor de calificare. c) copii ale certificatelor sau diplomelor care atestă pregătirea profesională: − lucrătorii calificaţi vor transmite copia Certificatului de absolvire a cursului de calificare. etc) care atestă absolvirea unor cursuri de specialitate privind pregătirea în vederea susţinerii examenului de autorizare de solicitanţii care înregistrează cereri de autorizare pentru gradul III sau gradul IV1. calificat. execută. care să ateste vechimea şi experienţa dobândite de electrician. e) copia integrală a carnetului de muncă. − lucrătorii calificaţi care sunt absolvenţi ai învăţământului obligatoriu de 10 ani.1. conform precizărilor din Anexa 2. din care reies: profilul liceului şi specializarea profesională/ practică a absolventului. întocmită conform Anexei 1 – Modelul 1 din Regulament. din care reies: profilul liceului şi specializarea profesională şi practică ale absolventului. d) lista cuprinzând lucrările efectuate. b) copie a actului de identitate. profilul şcolii şi specializarea profesională şi practică ale absolventului. − lucrătorii calificaţi care sunt absolvenţi ai şcolilor profesionale vor transmite copia Diplomei de absolvire a şcolii profesionale. Documentele necesare pentru înscrierea la examenul de autorizare sunt: a) cerere tip. f) după caz. 24.Cod 25. conform cerinţelor gradului de autorizare solicitat. acolo unde este cazul.informaţiile incluse în listă trebuie corelate cu informaţiile conţinute în carnetul de muncă. lista: .se semnează de actualul angajator (după caz). certificate. prin Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor. − absolvenţii de licee vor transmite copii ale Diplomei de bacalaureat şi Atestatului sau Certificatului de calificare.0. − absolvenţii cursurilor de învăţământ superior vor transmite copia diplomei de inginer/ subinginer. care să ateste experienţa profesională în domeniul în care se solicită autorizarea. adeverinţe. 522/2003 sau de compartimentele tehnice proprii ale operatorilor economici angajatori.

28. − Experienţa profesională în domeniul instalaţiilor electrice. Acceptarea solicitantului de a participa la examenul de autorizare ART. precum şi: a) lista solicitanţilor. 9. − copia chitanţei de achitare a tarifului pentru autorizare. conform precizărilor de la .1. verifică şi exploatează instalaţii electrice din sistemul electroenergetic (Revizia 3) 15/41 . Operatorii economici care proiectează/ execută lucrări de instalaţii electrice racordate la SEN. Verificarea cererii de autorizare şi a documentelor anexate transmise de solicitant se face de către serviciul de specialitate din cadrul Autorităţii competente. − CV. − copii ale diplomelor de calificare profesională şi copie a documentului eliberat de Centrul Naţional de Recunoaştere si Echivalare a Diplomelor pe teritoriul României. transmiţând către Autoritatea competentă o solicitare conformă cu Anexa 1 – Modelul 2 din Regulament. − copii ale documentelor care atestă vechimea în muncă. 29. execută. Solicitantul achită tariful pentru autorizare fie direct la casieria Autorităţii competente.20/07/07 − cerere tip. Acceptare la examenul de autorizare se face numai în cazul în care sunt îndeplinite concomitent următoarele aspecte: Cererea de autorizare trebuie corespunde modelului prezentat în Anexa 1. stabilite prin HG nr. b) o copie a documentului prin care s-a achitat tariful de autorizare. 25. care să cuprindă cererea de autorizare şi documentaţia precizată la .03.0. eliberate de autorităţi competente ale Statelor Membre ale Uniunii Europene în care s-a dobândit experienţa practică.Cod 25. Art. c) câte un dosar pentru fiecare solicitant. − copii ale actului de identitate şi documentelor de reşedinţă în România. 27. conform competenţelor acestuia. pot solicita autorizarea mai multor electricieni angajaţi. 49/1999. Art. 26. Art. ART.200. conform precizărilor de la . Condiţiile de calificare (studii) şi experienţă profesională în domeniul instalaţiilor electrice pentru fiecare grad/ tip sunt următoarele: Regulament pentru autorizarea electricienilor care proiectează.2. fie în contul acesteia. b) Documentaţia anexată cererii de autorizare este completă şi să demonstrează îndeplinirea condiţiilor de autorizare privind: − Calificarea profesională (absolvirea unor studii de specialitate).

electromecanic sau al instalaţiilor. a). telecomunicaţii. electric. cu o practică de cel puţin 3 ani în executarea instalaţiilor electrice. e) ingineri şi subingineri cu diplomă în profil electric şi specialităţi tehnice altele decât cele de la lit. electromecanic sau al instalaţiilor. cu o practică de cel puţin 2 ani în executarea instalaţiilor electrice. electromecanic. electrician. electromecanic. b) lucrători calificaţi absolvenţi ai şcolilor profesionale cu durată de 1. diplomă în specialităţile: energetică. electrotehnic. c) tehnicieni şi maiştri cu diplomă în domenii tehnice. h) ingineri şi subingineri cu electromecanică. cu o practică de cel puţin 1 an în executarea sau exploatarea instalaţiilor electrice. electric. etc). electromecanic sau al instalaţiilor pentru construcţii. d) absolvenţi de licee cu profil energetic. electrotehnică. electrotehnist. cu o practică de cel puţin 3 ani în proiectarea instalaţiilor electrice. electrotehnic. execută. c) lucrători calificaţi absolvenţi ai şcolilor profesionale cu durată de 3 ani. electrotehnist.20/07/07 Pentru gradul I A: a) absolvenţi de licee cu profil energetic. specializaţi în domeniul energetic. verifică şi exploatează instalaţii electrice din sistemul electroenergetic (Revizia 3) 16/41 . instalaţii pentru construcţii.200. d) ingineri şi subingineri având specializare într-unul dintre domeniile: energetică. având specializare de lucrător calificat energetic. b) tehnicieni şi maiştri cu diplomă în domeniul energetic. cu o practică de cel puţin 2 ani în executarea sau exploatarea instalaţiilor electrice.Cod 25. e) absolvenţi de licee cu profil electric având altă specializare în domeniul electric decât cea nominalizată la lit. cu o practică de cel puţin 2 ani în proiectarea sau executarea instalaţiilor electrice. specializaţi în domeniul energetic.03.1. electromecanic. instalaţii sau industrial. altele decât cele de la lit. electrician pentru construcţii. Regulament pentru autorizarea electricienilor care proiectează. electrotehnic. electrotehnic. electrotehnic. f) tehnicieni şi maiştri cu diplomă în specialităţile energetic. electromecanic sau al instalaţiilor. instalaţii. electrotehnică. c). electromecanic sau al instalaţiilor. d (cum ar fi electronist. cu o practică de cel puţin 2 ani în executarea sau exploatarea instalaţiilor electrice. cu o practică de cel puţin 1 an în proiectarea sau executarea instalaţiilor electrice. instalaţii. electrician. cu o practică de cel puţin 1 an în executarea sau exploatarea instalaţiilor electrice. altele decât cele de la lit.5 ani. electrician pentru construcţii. g).0. i) ingineri şi subingineri cu diplomă în specialităţi tehnice. industrial. e). cu o practică de cel puţin 1 an în proiectarea instalaţiilor electrice. electrotehnic. Pentru gradul I B: a) lucrători calificaţi în domeniul energetic. electromecanică. având specializare de lucrător calificat energetic. electrotehnic. g) tehnicieni şi maiştri cu diplomă în profil electric şi specialităţi tehnice altele decât cele de la lit.

electromecanică. Pentru gradul III B: a) tehnicieni şi maiştri cu diploma în specialitatea energetic. b). cu o practică de cel puţin 2 ani în executarea sau exploatarea instalaţiilor electrice. specializaţi în domeniul energetic. electromecanic. instalaţii. Pentru gradul III A: a) ingineri şi subingineri cu diplomă în specialitatea energetică. instalaţii.03.5 ani. electrotehnică.Cod 25.20/07/07 Pentru gradul II A: a) tehnicieni şi maiştri cu diplomă în domeniul energetic. verifică şi exploatează instalaţii electrice din sistemul electroenergetic (Revizia 3) 17/41 . având specializare de lucrător calificat energetic. a) cu o practică de cel puţin 3 ani în proiectarea instalaţiilor electrice cu tensiuni nominale mai mari decât 1 kV. diplomă în specialităţile: energetică. electrotehnist. cu o practică de cel puţin 2 ani în executarea sau exploatarea instalaţiilor electrice. electromecanic. cu o practică de cel puţin 1 an în executarea sau exploatarea instalaţiilor electrice. cu o practică de cel puţin 1 an în executarea sau exploatarea instalaţiilor electrice. specializaţi în domeniul energetic. f) ingineri şi subingineri cu electromecanică. b) lucrători calificaţi absolvenţi ai şcolilor profesionale cu durată de 3 ani. b) ingineri şi subingineri cu diplomă în profil electric şi specialităţi tehnice altele decât cele de la lit. electrician. electrotehnic sau al instalaţiilor. electrotehnic. cu o practică de cel puţin 3 ani în executarea sau exploatarea instalaţiilor electrice. e) tehnicieni şi maiştri cu diplomă în domenii tehnice. electromecanic sau al instalaţiilor. electromecanic sau al instalaţiilor. instalaţii sau industrial.200. electrotehnic. altele decât cele de la lit. c). electrotehnic. execută. electrotehnic. electrotehnică. electrotehnică. e).1. d) tehnicieni şi maiştri cu diplomă în domeniul energetic. cu o practică de cel puţin 1 an în proiectarea instalaţiilor electrice. cu o practică de cel puţin 4 ani în executarea sau exploatarea instalaţiilor electrice cu tensiuni nominale mai mari decât 1 kV. diplomă în specialităţile: energetică. electrician pentru construcţii. b) ingineri şi subingineri cu electromecanică. Regulament pentru autorizarea electricienilor care proiectează. g) ingineri şi subingineri cu diplomă în profil electric şi specialităţi tehnice altele decât cele de la lit.0. cu o practică de cel puţin 2 ani în proiectarea sau executarea instalaţiilor electrice cu tensiuni nominale mai mari decât 1 kV. c) absolvenţi de licee cu profil energetic. c) ingineri şi subingineri cu diplomă în profil electric şi specialităţi tehnice altele decât cele de la lit. electrotehnic. Pentru gradul II B: a) lucrători calificaţi absolvenţi ai şcolilor profesionale cu durată de 1. cu o practică de cel puţin 2 ani în proiectarea instalaţiilor electrice. electromecanic sau al instalaţiilor. cu o practică de cel puţin 3 ani în executarea sau exploatarea instalaţiilor electrice. electromecanic.

cu o practică de cel puţin 4 ani în proiectarea instalaţiilor electrice cu tensiuni nominale mai mari decât 20 kV. etc) electrotehnică. Prin practică de proiectare. electrotehnică. cu o practică de cel puţin 3 ani în executarea sau exploatarea instalaţiilor electrice cu tensiuni nominale mai mari decât 20 kV. Pentru gradul IV A: a) ingineri cu diplomă în specialitatea electroenergetică.03. cu o practică de cel puţin 4 ani în executarea sau exploatarea instalaţiilor electrice cu tensiuni nominale mai mari decât 20 kV Art. executare sau exploatare. b) activitatea de executare de instalaţiilor electrice.0.Cod 25. electromecanică.20/07/07 b) ingineri şi subingineri cu diplomă în specialitatea energetică. Pentru gradul IV B: a) ingineri cu diplomă în specialitatea electroenergetică. cu o practică de cel puţin 2 ani în executarea sau exploatarea instalaţiilor electrice cu tensiuni nominale mai mari decât 1 kV. care a fost efectuată de către solicitant. 30. b) ingineri cu diplomă în altă specialitate energetică (de exemplu: termoenergetică. b) cu o practică de cel puţin 4 ani în proiectarea instalaţiilor electrice cu tensiuni nominale mai mari decât 1 kV. c) activitatea de exploatare a instalaţiilor electrice. electromecanică. dobândită de către candidatul la autorizare. industrial sau asimilat. c) subingineri cu diplomă în specialitatea electroenergetică. Regulament pentru autorizarea electricienilor care proiectează. electrotehnică. cu o practică de cel puţin 4 ani în proiectarea instalaţiilor electrice cu tensiuni nominale mai mari decât 20 kV. electromecanică. verifică şi exploatează instalaţii electrice din sistemul electroenergetic (Revizia 3) 18/41 . hidroenergetică. ca angajat a unui operator economic titular de licenţă emisă de Autoritatea competentă sau a unui operator economic având calitatea de consumator de energie electrică.1. c) subingineri cu diplomă în specialitatea electroenergetică. execută. cu o practică de cel puţin 3 ani în proiectarea instalaţiilor electrice cu tensiuni nominale mai mari decât 20 kV. astfel: a) activitatea de elaborare proiecte în domeniul instalaţiilor electrice desfăşurată de către solicitant ca persoană fizică cu activitate independentă sau angajat a unui operator economic atestat în conformitate cu RAOE. cu o practică de cel puţin 4 ani în executarea sau exploatarea instalaţiilor electrice cu tensiuni nominale mai mari decât 20 kV. d) ingineri şi subingineri cu diplomă în specialitatea instalaţii.200. executare sau exploatare a instalaţiilor electrice racordate la sisteme electrice. hidroenergetică. cu o practică de cel puţin 4 ani în executarea instalaţiilor electrice cu tensiuni nominale mai mari decât 1 kV. se înţelege activitatea de proiectare. b) ingineri cu diplomă în altă specialitate energetică (de exemplu: termoenergetică. etc). c) ingineri şi subingineri cu diplomă în profil electric şi specialităţi tehnice altele decât cele de la lit. care a fost efectuată de către solicitant ca persoană fizică cu activitate independentă sau angajat a unui operator economic atestat în conformitate cu RAOE.

(2) Bibliografia generală recomandată şi lista cuprinzând tematica pentru susţinerea examenului se publică pe pagina de Internet a Autorităţii competente. cu subiecte care să verifice cunoştinţele candidaţilor în domeniul pentru care se solicită autorizarea. pot fi acceptaţi la examen pentru ambele tipuri de autorizare la acelaşi grad. pe teritoriul ţării. 9. (3) Pentru buna desfăşurare a examenelor. se pot organiza sesiuni extraordinare pentru autorizarea electricienilor. 32. cuprinzând solicitanţii care îndeplinesc condiţiile prevăzute în Regulament pentru a participa la examenul de autorizare a electricienilor. denumite „extrasesiuni”. (2) Termenul final de înregistrare a cererilor de autorizare este cu 30 zile înainte de data fixată pentru începerea perioadei de desfăşurarea examenului. Art. cu condiţia îndeplinirii cerinţelor specifice de studii şi de practică în domeniu. Autoritatea competentă poate limita numărul cererilor înregistrate în fiecare sesiune. Examinarea candidaţilor a) Organizarea examenului de autorizare a electricienilor Art. (1) Examenul de autorizare a electricienilor se organizează. se publică: a) „Lista candidaţilor”. (2) Prin Decizie a preşedintelui ANRE. execută. Regulament pentru autorizarea electricienilor care proiectează. verifică şi exploatează instalaţii electrice din sistemul electroenergetic (Revizia 3) 19/41 .1. (1) Examenul de autorizare constă în susţinerea unei probe scrise. (1) Anunţul privind organizarea şi desfăşurarea examenului se afişează la sediul şi pe pagina de Internet a Autorităţii competente.03. plus plata a cel mult 50% din tariful pentru cel de-al doilea tip de autorizare. 37. Art. Candidaţii care îndeplinesc condiţiile de calificare şi de experienţă cumulate.3. în sesiune de primăvară şi respectiv de toamnă. Cu 10 zile înainte de perioada stabilită pentru desfăşurarea examenului. cu plata integrală a tarifului pentru un tip de autorizare. Art. cu 60 de zile înainte de data la care este programat examenul. 33.20/07/07 Art. 36. de două ori pe an. În funcţie de numărul candidaţilor şi de locul în care aceştia îşi au domiciliul sau îşi desfăşoară activitatea. se poate face numai prin promovarea unui nou examen de autorizare.200. a centrelor în care urmează să se desfăşoare examenul de autorizare. anunţul privind nominalizarea centrelor în care se desfăşoară examenul se publică la sediul şi pe pagina de Internet a Autorităţii competente la 5 zile de la încheierea perioadei de înscrieri la examen. 35. 34. pe pagina de Internet a Autorităţii competente. Art. cu precizarea centrului şi datei la care susţin examenul. Art. 31.0. Autoritatea competentă decide numărul şi localizarea. Trecerea la un grad de autorizare superior.Cod 25. de regulă.

la propunerea departamentului de specialitate. (2) Chestionarele . Art. mai multe variante de aplicaţii numerice şi chestionare .Cod 25. cu acordul preşedintelui Autorităţii competente. Subiectele de examen sunt propuse de membrii comisiilor de examinare. . 45. 44. de către o persoană nominalizată ca înlocuitor sau de un membru al unei alte comisii de examinare. Art. dintre care cel puţin trei fac parte din Autoritatea competentă. cu cel puţin 5 zile înainte de perioada de desfăşurare a examenului. din cauza lipsei unor acte sau datorită unor neclarităţi legate de acestea. Candidaţii pot participa la examen în centrele de examinare menţionate în dreptul numelui fiecărui candidat în lista întocmită conform prevederilor lit. execută. Art. Întocmirea şi publicarea listelor cu rezultatele examenului.03. doi experţi şi un secretar. Regulament pentru autorizarea electricienilor care proiectează. (3) Activitatea comisiei se desfăşoară în prezenţa a minimum 3 membri. în cazuri justificate. Art. conţinând 30 de subiecte. Candidaţii sunt examinaţi de comisii numite prin decizie a preşedintelui Autorităţii competente. Transmiterea documentelor de examen la Autoritatea competentă pentru evidenţă şi arhivare. (2) Un membru al unei comisii de examinare poate fi înlocuit. 42. 39. cu câte trei variante de răspuns pentru fiecare subiect şi b) o aplicaţie numerică.1. Art. verifică şi exploatează instalaţii electrice din sistemul electroenergetic (Revizia 3) 20/41 .0. (1) Pentru examen. Preluarea lucrărilor de examen. (1) Comisia de examinare are în componenţă 5 membri. B şi A+B) conţin câte un singur răspuns corect pentru fiecare subiect. un vicepreşedinte. Verificarea lucrărilor de examen. IV). Comisiile de examinare au următoarele atribuţii: a) b) c) d) e) f) Asigurarea organizării şi desfăşurării examenului. 43. Subiectele de examen cuprind două probe constând în: a) un chestionar tip grilă.grilă. pot fi incluşi în „Lista candidaţilor” cu condiţia soluţionării completărilor sau clarificărilor solicitate de Autoritatea competentă.200. 41. membrii comisiei sunt: un preşedinte. II. III.20/07/07 b) „Lista solicitanţilor care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute în Regulament” pentru a participa la examenul de autorizare a electricienilor. 40. Solicitanţii aflaţi în situaţia de la lit. 38.grilă pentru gradele I şi II (tipurile A. Emiterea legitimaţiilor. cu 10 zile înainte de susţinerea examenului şi sunt aprobate de directorul general al departamentului de specialitate. Art. pentru fiecare grad (I. Art. Art. comisia elaborează. cu indicarea motivelor de neîndeplinire.

53. Art. 50. (1) Fiecare candidat primeşte din partea supraveghetorului. 52. După aprobare. B şi A+B) conţin unul sau două răspunsuri corecte pentru fiecare subiect. candidatul predă supraveghetorului toate documentele primite.grilă. cu înscrierea în toate documentele de examen referitoare la acest candidat a menţiunii „eliminat din examen”. orice încercare de fraudă din partea unui candidat în timpul desfăşurării probei scrise de examen. care se sigilează. 51. având ataşată aplicaţia numerică. Art. documentele se introduc în plicuri. cu următoarele precizări: a) b) acceptarea în sală se realizează în ordine alfabetică. Art. după caz. în funcţie de gradul de autorizare. (2) Eliminarea din examen se face numai în prezenţa preşedintelui sau vicepreşedintelui comisiei de examinare.grilă şi variantele de aplicaţii numerice se multiplică corespunzător numărului de candidaţi înscrişi pentru susţinerea examenului pentru fiecare grad/ ti de autorizare. zona se pliază. 48. Durata alocată rezolvării subiectelor de examen este de două ore.grilă.grilă pentru gradele III şi IV (tipurile A. Fiecărui chestionar . în baza actului de identitate.1. un formular conţinând aplicaţia numerică şi un formular de înscriere a răspunsurilor la chestionarul . verifică şi exploatează instalaţii electrice din sistemul electroenergetic (Revizia 3) 21/41 . pe baza listelor întocmite de serviciul de specialitate. Art. Art. după rezolvarea subiectelor de examen.200. notând cu culoare roşie în rubrica „Rezultatul verificării” a fiecărui formular de înscriere a răspunsurilor. execută. se sigilează şi se ştampilează de către membrii comisiei. În data şi la ora programată pentru examen. se sancţionează cu eliminarea candidatului respectiv din examen. 47. candidaţii sunt fotografiaţi.03.0. b) Desfăşurarea examenului de autorizare Art.Cod 25. următoarele trei documente: un chestionar – grilă. Comisia de examinare procedează la verificarea lucrărilor. 49. 46. (1) Nu se admit asupra candidatului materiale pe care acesta le-ar putea consulta în vederea soluţionării subiectelor de examen. La notarea subiectelor se aplică următoarele reguli: Regulament pentru autorizarea electricienilor care proiectează.20/07/07 (3) Chestionarele . candidaţii sunt acceptaţi în sălile de examen. i se atribuie un cod format dintr-un număr de identificare şi din indicativul corespunzător gradului de autorizare pentru care s-a întocmit. (2) Formularele de înscriere a răspunsurilor şi de aplicaţie numerică conţin o zonă în care fiecare candidat îşi înscrie datele personale. ART. (3) Formularele pentru înscrierea răspunsurilor sunt prezentate în Anexele 6 şi 7. variantele de chestionare . Art. punctajul acordat la fiecare subiect.

iar punctajul maxim este de 5 puncte şi este stabilit după următoarele criterii: a) precizarea formulelor de calcul. ART. Art. sau "Respins". 57. d) precizarea unităţilor de măsură pentru variabilele utilizate în formulele de calcul. se procedează la desigilarea lucrărilor (desfacerea zonei formularelor de înscriere a răspunsurilor pe care sunt înscrise datele personale ale fiecărui candidat) şi întocmirea listelor cu rezultatele examenului. punctajele minime precizate la . la ambele probe de examen. c) se acordă 0. 55. c) efectuarea calculelor. Art. e) stabilirea rezultatului final.20/07/07 a) se acordă 1 punct în cazul în care au fost marcate numai variantele/ varianta corecte/ corectă de răspuns. având componenţă diferită de cea a comisiei de examinare. numită prin decizie a preşedintelui Autorităţii competente. 54. (3) şi subiectul are două variante corecte de răspuns. 58. rezultatele Regulament pentru autorizarea electricienilor care proiectează. După verificarea tuturor lucrărilor. precum şi. d) notarea aplicaţiilor numerice se efectuează conform unui barem de corectare stabilit de comisiile de examinare pentru fiecare aplicaţie numerică. Se consideră că au promovat examenul candidaţii care au obţinut minimum 24 puncte la chestionarul . rezultatul făcându-se public pe pagina de Internet a Autorităţii competente. în cazul contrar celui de la lit. 59. după caz. b) se acordă 0 puncte. iar candidatul a marcat doar una dintre acestea. Art.grilă şi minimum 3 puncte la aplicaţia numerică.1. Art. Art.5 puncte în cazul în care grila de examinare este de tipul menţionat la alin. dacă s-au obţinut. în termen de 15 zile de la data desfăşurării examenului. procesulverbal. care se semnează de către membrii comisiei de examinare şi la care se anexează listele cu rezultatele examenului. pe baza calculelor efectuate. în fiecare centru de examinare. verifică şi exploatează instalaţii electrice din sistemul electroenergetic (Revizia 3) 22/41 . ART. pe pagina de Internet a Autorităţii competente.03. 60.Cod 25. Analizarea contestaţiilor se face în cel mult 20 zile de la expirarea termenului de depunere a acestora. a). Reverificarea lucrărilor ale căror rezultate sunt contestate se face de către o comisie de soluţionare a contestaţiilor.200. Listele cu rezultatele examenului se afişează. Rezultatele examenului se consemnează într-un proces-verbal. precum şi documentele de examen ale candidaţilor se arhivează la sediul Autorităţii competente. Eventualele contestaţii cu privire la desfăşurarea şi rezultatele examenului se înregistrează la Autoritatea competentă în termen de 5 zile de la termenul final de publicare a rezultatelor. În listele cu rezultatele examenului se înscrie calificativul "Admis". 56. în prezenţa tuturor membrilor comisiei de examinare.0. 61. dacă cel puţin unul dintre punctajele obţinute este sub valoarea precizată la . b) înlocuirea datelor în formulele de calcul. Art. execută.

(4) Legitimaţiile se emit şi se eliberează candidaţilor declaraţi „Admis”. Emiterea legitimaţiei Art. pe durata de valabilitate a legitimaţiei.4. extrasesiuni de examinare. execută. Art. care poate fi consultat la sediul Autorităţii competente după obţinerea unui acord din partea departamentului de specialitate din cadrul Autorităţii competente. (2) Legitimaţia este nominală. pentru electricienii autorizaţi provizoriu şi definitiv. în conformitate cu prevederile alin. (3) Legitimaţiile se înregistrează. la acea dată. verifică şi exploatează instalaţii electrice din sistemul electroenergetic (Revizia 3) 23/41 .1. numărul de legitimaţie este numărul de ordine din registru. (1) Candidatul declarat „Admis” în urma examenului primeşte calitatea de electrician autorizat.(1). 34/1999. documentele examenului. formatul legitimaţiei este prezentat în Anexa 3. conform modelului prezentat în Anexa 4. 9. netransmisibilă şi valabilă pe teritoriul României. (1) Calitatea de electrician autorizat pentru proiectarea/ executarea instalaţiilor electrice. rămâne valabilă pentru o perioadă de 5 ani începând cu 1 iulie 2004.PROCEDURA DE REAUTORIZARE A ELECTRICIENILOR AUTORIZAŢI ÎN BAZA ORDINULUI MIC NR. Regulament pentru autorizarea electricienilor care proiectează. programul de organizare şi desfăşurare a extrasesiunilor se publică pe pagina de Internet a Autorităţii competente. (2) Pentru reautorizarea electricienilor care se încadrează în prevederile alin.20/07/07 analizei contestaţiilor se consemnează într-un proces-verbal. în perioada 1 iulie 2007 – 30 iunie 2009.03. 63. în ziua şi la locul de desfăşurare a examenului. 65. care se semnează de toţi membrii comisiei de soluţionare a contestaţiilor şi se arhivează împreună cu documentele de la centrul de examinare respectiv. 62.200. la sediul Autorităţii competente. carnetele de electrician autorizat erau vizate la zi. care cumulează competenţele tipurilor A şi B pentru fiecare grad de autorizare. 64. Legitimaţia eliberată în condiţiile Regulamentului este valabilă pentru o perioadă de 5 ani de la data promovării examenului. Pentru fiecare candidat la examenul de autorizare se vor păstra. într-un registru electronic de evidenţă. CAPITOLUL X . (2). se menţin gradele de autorizare obţinute. în ordinea emiterii. 34/1999 Art. obţinută în baza Ordinului MIC nr. în cazul în care. de regulă.Cod 25. Art. Autoritatea competentă organizează.0. atestată prin legitimaţia eliberată de către Autoritatea competentă.

etc) care atestă absolvirea unor cursuri de specialitate privind pregătirea în vederea susţinerii examenului de autorizare de solicitanţii care înregistrează cereri de autorizare pentru gradul III sau gradul IV2. adeverinţe.(1).1. Organizarea şi desfăşurarea extrasesiunilor se realizează conform procedurilor de examinare descrise anterior.(1). Electricianul autorizat are dreptul să exercite activităţi în conformitate cu competenţele aferente gradului şi tipului de autorizare. astfel: A) în calitate de persoană fizică cu activitate independentă sau ca membru al unei asociaţii familiale: 2 Cursurile trebuie să aibă un conţinut corespunzător tematicii şi bibliografiei recomandate de Autoritatea competentă şi vor fi organizate de societăţi comerciale de formare profesională autorizate de către Ministerul Educaţiei.3 – 9. 34/1999. nu solicită înscrierea la examenul de reautorizare în extrasesiunile organizate de Autoritatea competentă. care se încadrează în prevederile alin. CAPITOLUL XI .03. 522/2003 sau de compartimentele tehnice proprii ale operatorilor economici angajatori. tipurile A+B. calificat. doar dacă sunt îndeplinite cumulat condiţiile de calificare profesională şi experienţă practică. (1) Eliberarea legitimaţiei se face în condiţiile precizate la ÷ . e) copii ale certificatelor sau diplomelor care atestă pregătirea profesională. (1). privind activitatea desfăşurată de solicitant în domeniul instalaţiilor electrice începând cu data de 1 iulie 2004 până în prezent. Documentele necesare pentru înscrierea la examenul de reautorizare sunt a) cerere tip. Art. în cadrul Capitolului IX. 66.Cod 25. punctele 9. certificate. întocmită conform Anexei 1 a Regulamentului. 70. (2) Valabilitatea legitimaţiei emise în urma unui examen de reautorizare este de 5 ani de la data examenului. conform prevederilor . execută.DREPTURI ALE ELECTRICIANULUI AUTORIZAT Art. f) copie a carnetului de electrician autorizat emis în baza Ordinului MIC nr. d) documente (diplome. în limita locurilor disponibile. Art. în conformitate cu prevederile HG nr.20/07/07 (3) În cazul în care electricienii autorizaţi. vor putea fi acceptaţi la examinare.4. prin Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor.0. b) copie a actului de identitate. Regulament pentru autorizarea electricienilor care proiectează. întocmită şi semnată pe propria răspundere. care se încadrează în prevederile alin. prin personal tehnic. g) copia chitanţei de achitare a tarifului pentru autorizare. Art. Art. c) CV întocmit conform Anexei 7 din Regulament şi notă.200. Solicitanţii. verifică şi exploatează instalaţii electrice din sistemul electroenergetic (Revizia 3) 24/41 . pot fi acceptaţi la examenul de reautorizare pentru acelaşi grad. 68. Cercetării şi Tineretului. în sesiunile anuale organizate de Autoritatea competentă în conformitate cu prevederile alin. 69. 67.

electricianul autorizat poate executa/ verifica instalaţii electrice interioare. C) în calitate de angajat al unui operator economic având calitatea de operator de reţea sau consumator de energie electrică. conform prevederilor legale. conform prevederilor RAOE. este titular al unui act de abilitare (diplomă. au dreptul să întocmească documentaţii ale instalaţiilor de utilizare proiectate/ executate/ verificate şi de a le înregistra la operatorul de reţea. astfel: i. se atribuie Codul de înregistrare fiscală. care nu este obligatoriu să fie autorizaţi. 3 Pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere. electricianul autorizat poate proiecta instalaţii electrice interioare.200. certificat. asigură executarea/ verificarea instalaţii electrice interioare prin asocierea/ împreună cu un alt electrician autorizat.20/07/07 a. publicat în Monitorul Oficial al României nr. este titular al unei legitimaţii de electrician autorizat emisă de Autoritatea competentă. 1346/14-08-2006. care îndeplineşte condiţiile menţionate la punctele i) şi ii) de mai sus. industrial sau asimilat. 744/31-08-2006. 92/2006 privind Codul de procedură fiscală. (1) Electricienii autorizaţi care îşi desfăşoară activitatea ca persoană fizică cu activitate independentă cu respectarea prevederilor art. pentru unul dintre gradele IA. în domeniul securităţii şi sănătăţii muncii. atestat etc). 71. (2) La înregistrarea dosarului instalaţiei electrice de utilizare la operatorul de reţea.0. din Regulament. Electricianul autorizat care execută/ verifică instalaţia electrică coordonează şi/ sau supraveghează executarea/ verificare lucrării de către o echipă de electricieni calificaţi. b. IIA. în conformitate cu Procedura aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. dacă îndeplineşte simultan următoarele condiţii: i. execută. verifică şi exploatează instalaţii electrice din sistemul electroenergetic (Revizia 3) 25/41 . ca persoană fizică cu activitate independentă. de asemenea. care nu este obligatoriu să fie autorizaţi. Electricianul autorizat pentru proiectarea de instalaţii electrice coordonează elaborarea proiectului de către un colectiv de electricieni. cu o putere instalată cel mult egală cu 10 kW. IIB. în conformitate cu prevederile Legii nr. pentru unul dintre gradele IB. IIIB sau IVB. executând/ coordonând activităţi de întreţinere/ reparaţii/ verificare ale instalaţiilor electrice din patrimoniul operatorului economic.Cod 25.03. b) Copia Certificatului de înregistrare fiscală3. 571/2003 privind Codul fiscal şi ale Ordonanţei Guvernului nr. Art. republicată cu modificările şi completările ulterioare. ii. electricienii vor prezenta operatorului de reţea şi următoarele documente: a) Copia legitimaţiei. IIIA sau IVA.1. cu o putere instalată cel mult egală cu 10 kW. desfăşurându-şi activitatea. lit. iii. Regulament pentru autorizarea electricienilor care proiectează. dacă este titular al unei legitimaţii de electrician autorizat emisă de Autoritatea competentă. B) în calitate de angajat al unui operator economic care desfăşoară activităţi în baza unor atestate emise de către Autoritatea competentă. ii.

200. execută. copii ale documentelor legale în baza cărora îşi desfăşoară activitatea (Legitimaţia de electrician autorizat.Cod 25. etic şi profesional.20/07/07 CAPITOLUL XII . pe parcursul realizării lucrării. l) de a nu utiliza componentele reţelelor electrice de distribuţie sau transport în alte scopuri decât cele prevăzute prin legislaţia în vigoare. 72. • va respecta normativele tehnice (de proiectare şi/ sau executare). emise de autorităţile competente în conformitate prevederilor legale în vigoare.1. în cazul în care i se solicită acest lucru de către beneficiarul sau operatorul de reţea la care urmează a se racorda instalaţia electrică de utilizare. g) de a avea un comportament corect. electricianul autorizat este obligat să sesizeze proiectantul. d) de a executa lucrări de instalaţii electrice numai pe bază de proiecte întocmite de electricieni autorizaţi sau operatori economici atestaţi. k) de a nu executa lucrări. la solicitarea acestora. j) de a solicita operatorului de reţea punea sub tensiune a instalaţiilor electrice executate. în acest scop. • va respecta normele legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.03. electricianul autorizat va oferi beneficiarului. c) de a executa lucrări în instalaţiile electrice numai cu obţinerea acordurilor sau avizelor legale necesare. electricianul autorizat: • nu va desfăşura activităţi în calitate de persoană fizică cu activitate independentă fără a deţine autorizaţie emisă de autorităţile administraţiei publice şi Certificat de înregistrare fiscală. prevederile Regulamentului şi ale reglementărilor emise de Autoritatea competentă aplicabile activităţii sale. 26/41 Regulament pentru autorizarea electricienilor care proiectează. electricianul autorizat va avea în permanenţă asupra sa documentele menţionate şi le va prezenta persoanelor abilitate. b) de a executa lucrări numai în limita competenţelor acordate de gradul şi de tipul de autorizare obţinute. la solicitarea operatorului de reţea. în cazul constatării unor neconformităţi de orice natură. manevre sau intervenţii sub orice formă în instalaţiile operatorilor de reţea şi/ sau de a nu utiliza componentele reţelelor electrice de distribuţie sau transport fără contracte încheiate cu operatorul de reţea în patrimoniul căruia se află acestea. h) în cazul în care îşi desfăşoară activitatea ca persoană fizică cu activitate independentă.OBLIGAŢII ALE ELECTRICIANULUI AUTORIZAT Art. la încheierea contractului. în sectorul energiei electrice. în vigoare. e) de a respecta proiectul în baza căruia execută instalaţia electrică. verifică şi exploatează instalaţii electrice din sistemul electroenergetic (Revizia 3) . execută sau nu le supraveghează direct. Electricianul autorizat are obligaţia de a respecta următoarele cerinţe şi condiţii asociate Legitimaţiei de electrician autorizat: a) de a cunoaşte şi respecta prevederile legale privind modul în care îşi poate desfăşura activitatea. Certificatul de înregistrare fiscală). f) de a nu semna documentaţii de orice fel pentru lucrări pe care nu le proiectează. în relaţia cu persoanele fizice sau cu operatorii economici cu care vine în contact în relaţia profesională.0. i) de a participa la recepţia şi la punerea în funcţiune a instalaţiei electrice de utilizare proiectată/ executată. după recepţionarea acestora.

Art. sancţiunea/ măsura aplicată de Autoritatea competentă. 77. Sancţiunile contravenţionale pot fi asociate cu următoarele măsuri ale Autorităţii competente: a) Avertisment sau suspendarea autorizării.RĂSPUNDERI ŞI SANCŢIUNI Art.Cod 25. b) Retragerea autorizării. Art.20/07/07 m) de a prezenta Autorităţii competente. Regulament pentru autorizarea electricienilor care proiectează. orice date şi informaţii necesare desfăşurării propriei activităţi. Art.200. titularul îşi va ridica personal legitimaţia de la departamentul de specialitate al Autorităţii competente. Art. nerespectarea cerinţelor precizate la . b) se publică pe pagina de Internet a Autorităţii competente. cel sancţionat va preda legitimaţia de electrician autorizat la departamentul de specialitate al Autorităţii competente. reprezintă contravenţie.0. 75. În termen de cel mult 48 de ore de la primirea comunicării privind aplicarea sancţiunii de suspendare sau de retragere a autorizării. CAPITOLUL XIII . Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor se fac în condiţiile Legii. execută. Art. precum şi de modul în care decizia Autorităţii competente influenţează alimentarea cu energie electrică a consumatorului. 13/2007. la expirarea perioadei de suspendare a autorizării. 73. verifică şi exploatează instalaţii electrice din sistemul electroenergetic (Revizia 3) 27/41 . inspecţiile şi controalele prevăzute prin reglementări sau dispuse de Autoritatea competentă. (1) din Legea energiei electrice nr. 86 alin. după caz. precum şi măsurile aplicate de Autoritatea competentă se consemnează într-un registru de evidenţă întocmit de Autoritatea competentă şi: a) se comunică electricianului autorizat sancţionat şi. la solicitarea acesteia. În conformitate cu prevederile art. conform prevederilor legale în vigoare. fără drept de prezentare la o nouă examinare. 76. în termen de 15 zile de la comunicare. 74. 78. c) Retragerea autorizării. n) de a permite verificările. Electricianul autorizat sancţionat are dreptul de a contesta.1. titularii de licenţe şi atestate emise de Autoritatea competentă au obligaţia să se informeze cu privire la sancţiunile aplicate de Autoritatea competentă. angajatorului acestuia şi operatorului de reţea. Sancţiunile contravenţionale. 79.03. Art. o) de a aplica orice măsuri dispuse de Autoritatea competentă. Decizia Autorităţii competente de aplicare a măsurilor precizate la va ţine seama de tipul şi efectele încălcării cerinţei sau condiţiei de valabilitate asociată legitimaţiei (precizate la ). cu drept de prezentare la o nouă examinare. pe termene cuprinse între o lună şi un an.

transportul sau distribuţia energiei electrice au obligaţia să afişeze la sediile centrale ale filialelor. Art. La expirarea duratei de valabilitate a legitimaţiei. pentru instalaţiile electrice interioare. d) solicitantului care nu îndeplineşte condiţiile de participare la examen. b) candidatului care nu promovează examenul de autorizare. anunţurile privitoare la organizarea şi desfăşurarea examenelor de autorizare. depuse la operatorul de reţea. (2) Tariful de emitere a duplicatului se aprobă. punerea sub tensiune a instalaţiilor electrice de utilizare doar dacă documentaţiile acestora. Operatorii de reţea au obligaţia de a asigura. Art. propuneri privitoare la componenţa comisiilor de examinare. prin Ordin al preşedintelui Autorităţii competente. în scris. Art. Titularii de licenţe pentru producerea.0. b) retragerea cererii de autorizare. 80. cu respectarea prevederilor . 85. 84. cu 3 zile anterior datei de desfăşurare a examenului: a) reprogramarea participării la examen într-un alt centru de examinare sau în următoarea sesiune de examinare organizată de Autoritatea competentă. 81. titulari de atestate emise pentru activităţi corespunzătoare tipului de instalaţie electrică de utilizare sau b) electricieni autorizaţi care îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile din Regulament. electricianul autorizat poate solicita Autorităţii competente. calitatea de electrician autorizat poate fi redobândită în urma promovării unui nou examen pentru autorizare. Art. conform prevederilor art. 83. anual. sucursalelor. se declară nule într-un ziar local. prin Ordin al preşedintelui Autorităţii competente. (1) Candidatul care nu poate participa la examenul la care a fost acceptat. în condiţiile Regulamentului. Titularii de licenţe pentru producerea. poate solicita Autorităţii competente.1. Regulament pentru autorizarea electricienilor care proiectează.DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII Art. verifică şi exploatează instalaţii electrice din sistemul electroenergetic (Revizia 3) 28/41 . 867/2003. Tarifele pentru autorizarea electricienilor care proiectează şi execută instalaţii electrice se stabilesc şi se actualizează anual. sunt întocmite de: a) operatori economici atestaţi de Autoritatea competentă. 82. emiterea unui duplicat. execută. c) candidatului care a fost acceptat pentru a susţine examenul la un grad/ tip de autorizare diferit de cel solicitat prin cererea înregistrată la Autoritatea competentă. la solicitarea acesteia.20/07/07 CAPITOLUL XIV . (1) Legitimaţiile de electrician autorizat pierdute. transportul sau distribuţia energiei electrice şi asociaţiile profesionale vor trimite Autorităţii competente. (2) Sumele încasate de Autoritatea competentă nu se restituie: a) candidatului care nu se prezintă la examenul la care a fost acceptat. inclus în lista întocmită conform prevederilor şi .03. 86.Cod 25. publicat în Monitorul Oficial.200. 43 din Hotărârea Guvernului României nr. Art. Art. în locuri cât mai vizibile.

03. verifică şi exploatează instalaţii electrice din sistemul electroenergetic (Revizia 3) 29/41 . Legitimaţiile emise de Autoritatea competentă în urma examenelor de autorizare a electricienilor. 87. organizate în baza Ordinelor preşedintelui ANRE nr. titularii având obligaţia de a se conforma şi respecta prevederile prezentului Regulament. 4/2004. 9/2005 şi 55/2005 rămân valabile până la expirarea lor.Cod 25. Regulament pentru autorizarea electricienilor care proiectează.1.0.20/07/07 Art. execută.200.

___________________________________________ în perioada __________________. Cod Numeric Personal (CNP) ________________________. Bloc _____.Cod 25.03. judeţ (sector) __________________. Str. _________ din data _______________. scara ____. ___. __________________________ nr. ___________________________________________ în perioada __________________. Sunt absolvent al ____________________________________________________ din localitatea __________________. efectuată la: ___________________________________________ în perioada __________________. sector 2 Domnule Preşedinte. execută. Regulament pentru autorizarea electricienilor care proiectează. Subsemnatul ________________________________________________. Constantin Nacu nr. posesor al actului de identitate seria _____ nr. grad ___ tip ______. ap. eliberat de poliţia ______________ la data ______________.0.200. conform diplomei/ certificatului/ atestatului/ actul de studii nr. Am o practică de _____ ani şi ____ luni în domeniul instalaţiilor electrice. conform documentelor anexate prezentei cereri. verifică şi exploatează instalaţii electrice din sistemul electroenergetic (Revizia 3) 30/41 . eliberat de __________________________________.1. 3. născut în anul ____ luna ____ ziua ____ în localitatea __________________ judeţul (sectorul) ___________________ vă rog să-mi aprobaţi înscrierea la examenul de electrician autorizat. domiciliat în localitatea _________________ str. ___________. cod poştal _______________. ____.20/07/07 ANEXA 1 Model 1 de cerere pentru înscriere la examenul de electrician autorizat Către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei . etaj ____.ANRE Bucureşti. Până în prezent am efectuat activităţile de exploatare şi/ sau lucrările de proiectare şi/ sau executare prezentate în CV/ Notă.

fiind acceptat pentru examinare pentru alt grad sau tip de autorizare. execută.1. c) dacă nu mă prezint la examen. copia carnetului de muncă. copia chitanţei de achitare a tarifului pentru autorizare.0. copii ale altor acte de calificare profesională.Cod 25.20/07/07 Pentru susţinerea cererii de autorizare anexez următoarele documente: o o o o o o copie a actului de identitate. Sumele achitate îmi vor fi returnate doar dacă îmi retrag cererea de autorizare înainte de a fi analizată de ANRE.200. b) dacă nu îndeplinesc condiţiile de calificare şi experienţă necesare gradului/ tipului de autorizare solicitat.03. d) dacă nu promovez examenul. ________________. Data_______________ Semnătura _________________ Regulament pentru autorizarea electricienilor care proiectează. Pot fi contactat la telefon nr. cu excepţiile prevăzute în Regulament. în următoarele cazuri: a) dacă nu îndeplinesc condiţiile de autorizare. lista cuprinzând lucrările/ activităţile efectuate/ realizate. copii ale actelor de pregătire profesională. Declar pe propria răspundere că sunt / nu sunt de acord ca numărul meu de telefon să fie publicat pe pagina de Internet a ANRE. e-mail ______________________________. conform cărora nu îmi vor fi returnate sumele achitate. Declar pe propria răspundere că am luat cunoştinţă de prevederile din regulamentul de autorizare. verifică şi exploatează instalaţii electrice din sistemul electroenergetic (Revizia 3) 31/41 .

execută. telefon mobil ____________. solicit înscrierea la examenul de autorizare a electricienilor a unora dintre angajaţii proprii. ___. c) câte un dosar pentru fiecare solicitant. cu sediul social în localitatea ________________. care cuprinde cererea de autorizare individuală şi documentaţia precizată la în Regulament. o are codul fiscal (codul unic de înregistrare. nr. Scara ___. a) lista solicitanţilor. în calitate de ______________________ (administrator/ director general/ etc. ____. Str. Bloc ___. vă aduc la cunoştinţă că pot fi contactat la sediul operatorului economic. sector 2 Domnule Preşedinte. 3. ______________________________________ deschis la Banca __________________ sucursala _______________________ (denumirea/ localizarea sucursalei băncii unde este deschis contul).200. telefon fix __________________. nr. verifică şi exploatează instalaţii electrice din sistemul electroenergetic (Revizia 3) 32/41 . nr. b) o copie a documentului prin care s-a achitat tariful de autorizare. CUI) ______________________ şi o contul nr. _J/_____/___________.1. Cererea este însoţită de. judeţul __________. Subsemnatul _______________________________. Constantin Nacu nr.ANRE Bucureşti.0.20/07/07 Model 2 de solicitare de către un operator economic a autorizării angajaţilor cu calificare de electrician Către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei . Semnătura + Ştampilă Regulament pentru autorizarea electricienilor care proiectează. În scopul comunicării cu Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei.03. Ap.) al operatorului economic _________________________________________________. precum şi la nr. de fax __________________. Menţionez că operatorul economic pe care îl reprezint: o este înregistrat la Oficiul Registrului Comerţului sub nr.Cod 25. _________________________. str. cod poştal ____________.

– executare.03. 2 .0. verifică şi exploatează instalaţii electrice din sistemul electroenergetic (Revizia 3) 33/41 . execută.20/07/07 ANEXA 2 Model pentru întocmirea listei de lucrări Nr. – exploatare.. .. Expl. Denumirea lucrării sau activităţii desfăşurate/ Obiective ale lucrării Tipul lucrării/ activităţii*4 Tensiunea (kV) Angajator (conform CM) Semnătură. 5 .1.Cod 25. 3 . crt. 1 . 4 . Ex.200. Regulament pentru autorizarea electricienilor care proiectează. 4 Precizaţi: P – proiectare.

1. execută. ___/________ ELECTRICIAN AUTORIZAT Gradul/ Tipul Loc pentru fotografie Numele ________________________ Prenumele ______________________ CNP ___________________________ Valabilitate _____________________ Titularul acestei legitimaţii are competenţa să ________________________________________. Semnătura autorizată.0. Ştampila Electrician autorizat ANRE 34/41 Regulament pentru autorizarea electricienilor care proiectează.Cod 25. verifică şi exploatează instalaţii electrice din sistemul electroenergetic (Revizia 3) .200. ___________________________________________________________________________ _____ Calitatea de electrician autorizat impune titularului respectarea obligaţiilor prevăzute în Regulamentul de autorizare a electricienilor aprobat de ANRE.03.20/07/07 ANEXA 3 Model legitimaţie electrician autorizat ANRE Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei LEGITIMAŢIE Nr.

verifică şi exploatează instalaţii electrice din sistemul electroenergetic (Revizia 3) 35/41 . execută.Cod 25.20/07/07 ANEXA 4 Model pentru registrul electronic de evidenţă a legitimaţiilor de electrician autorizat Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei Număr Legitimaţie Data examinării Electrician Nume şi prenume Cod numeric personal Grad/ Tip autorizare Judeţ Localitate Sancţiuni aplicate Regulament pentru autorizarea electricienilor care proiectează.1.03.0.200.

. 2.Cod 25. verifică şi exploatează instalaţii electrice din sistemul electroenergetic (Revizia 3) 36/41 . 3.1. Varianta a О О О О О Varianta b О Varianta c О О ● О О О ● О О c) Nu se notează subiectele în dreptul cărora candidaţii au făcut corecturi sau ştersături în formularul de înscriere a răspunsurilor. la fiecare întrebare există o singură variantă corectă de răspuns. ______________ CNP ________________________ FORMULAR DE ÎNSCRIERE A RĂSPUNSURILOR Instrucţiuni de completare a formularului a) Se citeşte cu atenţie fiecare subiect şi se apreciază care este varianta corectă de răspuns.Formular de înscriere a răspunsurilor la chestionarul . formularul se completează astfel: Întrebarea nr. .I... 4. 1. De exemplu.grilă pentru gradele I şi II (pagina 1) Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei Examen de electrician autorizat Grad I şi II Numele ________________________ Prenumele ________________________ B. dacă la întrebarea 2 se consideră corectă varianta b) iar la întrebarea 3 se condideră corectă varianta c).20/07/07 ANEXA 5 Model . Regulament pentru autorizarea electricienilor care proiectează.200./ C.I. b) Se marchează spaţiul corespunzător variantei corecte de răspuns din dreptul întrebării respective.03. execută. seria ______ nr.0..

0.20/07/07 Anexa 6 (continuare) (pagina 2) Întrebarea nr.200. Varianta a О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О Varianta b О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О Punctaj total Varianta c О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О Punctaj Semnături (membrii ai Comisiei de examinare). 3.03. 20. 17. 2. 25. 29. 19. 24. 4. 26. 7. 30. 23. 16. 15. 27. Regulament pentru autorizarea electricienilor care proiectează. 18. 12. 21. 10. 9.Cod 25. execută. 13. 14. verifică şi exploatează instalaţii electrice din sistemul electroenergetic (Revizia 3) 37/41 .1. 22. 28. 11. 8. 6. 1. 5.

verifică şi exploatează instalaţii electrice din sistemul electroenergetic (Revizia 3) 38/41 .. Regulament pentru autorizarea electricienilor care proiectează.0. b) Se marchează numai cu pix albastru spaţiile corespunzătoare variantei sau variantelor corecte de răspuns din dreptul întrebării respective şi se notează numărul de variante înnegrite in rubrica special prevăzută din formular..I.. iar la întrebarea 2 se consideră corectă numai varianta c) formularul se completează astfel: Întrebarea nr. Varianta a Varianta b Varianta c О ● О О О ● О О О ● О О c) Nu se notează subiectele în dreptul cărora candidaţii au făcut corecturi sau ştersături în formularul de înscriere a răspunsurilor. execută.03. seria ______nr. la fiecare întrebare pot exista una sau două variante corecte de răspuns..1. .Formular de înscriere a răspunsurilor la chestionarul .I./C. De exemplu.Cod 25..______________ CNP ________________________ FORMULAR DE ÎNSCRIERE A RĂSPUNSURILOR Instrucţiuni de completare a formularului a) Se citeşte cu atenţie fiecare subiect şi se apreciază care este varianta corectă de răspuns. 1.200. dacă la întrebarea 1 se consideră corecte variantele a) şi b). 2.grilă pentru gradele III şi IV (pagina 1) Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei Examen de electrician autorizat Grad III şi IV Numele ________________________ Prenumele ________________________ B.20/07/07 ANEXA 6 Model . 3.

3. 30. Regulament pentru autorizarea electricienilor care proiectează. 14. 12. 9. 17. 19. 1. 23. 18.03. execută. 26. 28. 16. 22. 10. 11. 8. 4. 13.200. 27. 6. 29. Varianta a О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О Varianta b О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О Punctaj total Varianta c О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О Punctaj Semnături (membrii ai Comisiei de examinare).1. 21. 20. 2. 15. 25.20/07/07 Anexa 6 (continuare) (pagina 2) Întrebarea nr. 24. 5. verifică şi exploatează instalaţii electrice din sistemul electroenergetic (Revizia 3) 39/41 .Cod 25. 7.0.

execută.20/07/07 ANEXA 7 Model CV CURRICULUM VITAE FORMAT EUROPEAN INFORMAŢII PERSONALE Nume Telefon Fax E-mail Naţionalitatea Data naşterii EXPERIENŢA ÎN MUNCĂ • Data (de la – la) • Numele şi adresa angajatorului • Tipul de activitate sau sectorul • Ocupaţia sau poziţia • Activităţile principale şi responsabilităţile deţinute Se vor enumera toate lucrările semnificative.părţi proiectate şi/ sau executate precum şi responsabilitatea directă avută în realizarea acestora. pe tipuri de lucrări de proiectare şi/ sau executare indicându-se nivelurile de tensiune. verifică şi exploatează instalaţii electrice din sistemul electroenergetic (Revizia 3) 40/41 .200.Cod 25.03. detalii asupra lucrărilor . corespunzătoare perioadei de angajare. Secţiunea „Experienţă în muncă” se multiplică în funcţie de numărul locurilor de muncă EDUCAŢIE ŞI FORMARE • Data (de la – la) • Numele şi tipul de organizaţie care asigură educaţia şi formarea • Titlul calificării acordate Secţiunea „Educaţie şi formare” se multiplică în funcţie de numărul organizaţiilor care au asigurat formarea profesională Regulament pentru autorizarea electricienilor care proiectează.1.0.

execută.0. proiectelor şi bugetelor. ABILITĂŢI ŞI COMPETENŢE TECHNICE Computer. tipuri specifice de echipament.20/07/07 ABILITĂŢI ŞI COMPETENŢE PERSONALE Achiziţionate în cursul vieţii şi al carierei dar nu neapărat dovedite prin certificate şi diplome formale.03.200.Cod 25. la locul de muncă.1. verifică şi exploatează instalaţii electrice din sistemul electroenergetic (Revizia 3) 41/41 . utilaje. ALTE ABILITĂŢI ŞI COMPETENŢE PERMIS(E) DE CONDUCERE INFORMAŢII SUPLIMENTARE ANEXE Semnătura titularului Regulament pentru autorizarea electricienilor care proiectează. etc. LIMBA MATERNĂ ALTE LIMBI • Abilităţi pentru citit • Abilităţi pentru scris • Abilităţi pentru vorbit ABILITĂŢI ŞI COMPETENŢE ORGANIZAŢIONALE Coordonarea şi administrarea oamenilor.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful