angol personal particulars qualification to prove one's identity in court to have a photo taken marticulation sex date of birth

male female holder temporary address permanent address marital status single married divorced separated bachelor spinster full name family name, surname christian name, first name maiden name birth certificate marriage certificate widow widower revenue stamp profile curriculum vitae school-leaving exam evening course degree scholarship to be under age to come of age grown-up, adult middle-aged family man mother of three step parents foster parents to adopt to have a baby to be born out of wedlock twins triplets orphan orphanage to be born of … parents first-born a child of 5

magyar személyi adatok szakképzettség igazolja a személyazonosságát bíróságon fényképet készít beíratkozás nem születési idő férfi, hímnemű nő, nőnemű tulajdonos ideiglenes lakcím állandó lakcím családi állapot egyedülálló házas elvált külön él legényember hajadon teljes név vezetéknév keresztnév lánykori név születési anyakönyvi kivonat házassági anyakönyvi kivonat özvegyasszony özvegyember illetékbélyeg életrajzi vázlat szakmai önéletrajz érettségi vizsga esti tanfolyam diploma ösztöndíj fiatalkorú nagykorú lesz felnőtt középkorú családos ember 3 gyermek anyja mostohaszülők nevelő szülők örökbe fogad szül házasságon kívül született ikrek hármasikrek árva árvaház vmilyen szülőktől születik elsőszülött ötéves gyermek

téma family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family

a well brought up child ex-wife ex-husband to grow old pensioner last will to die of sg death certificate burial service to inherit special field of interest pre-school eduvation, crèche, kindergarten nursery school primary school, elementary school junior section senior section secondary school, high school secondary technical school vocational school academic grammar school specialise in a subject part-time student full-time student correspondence student apprentice school leaver co-educational school, mixed school all-girl school all-boy school boarding school half-day school approved school hostel do well at school quick on the uptake slow on the uptake talented, gifted have an inborn talent for bright student good at sg bad at sg have a gap in one's education take an exam, sit for an exam get good grades get bad grades enrol for a course opt out a subject opt for a subject study by fits and starts fulfil the requirements cheat sheet, crib prompt learn a trade

jól nevelt gyermek volt feleség volt férj megöregszik nyugdíjas végrendelet meghal vmiben halotti anyakönyvi kivonat temetési szertartás örököl speciális érdeklődési terület bölcsőde, óvoda óvoda általános iskola alsó tagozat felső tagozat középiskola szakközépiskola szakiskola, szakmunkásképző gimnázium vmilyen tagozatra jár esti hallgató nappali hallgató, nappali diák levelezős diák tanonc, tanuló végzős koedukált iskola tiszta lány iskola tiszta fiú iskola bentlakásos iskola félnapos iskola javító intézet kollégium jól tanul gyors felfogású lassú felfogású tehetséges veleszületett tehetsége van vmire okos diák jó vmiben rossz vmiben hiányos a művetsége vizsgázik jó jegyet kap rossz jegyet kap beiratkozik egy tanfolyamra fakultációként nem választ egy tárgyat fakultációként választ egy tárgyat időnként tanul, indőnként nem teljesíti a követelményeket puska súgni szakmát tanul

family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family

university admission teacher-pupil relationship boring it is worth going to play truant from school, play hookey from school set homework do homework constructive disciplined co-operative critical of sg respectful be on the staff staff meeting staff room staff of 20 head teacher head teacher's office form teacher unqualified teacher teaching load impart knowledge conduct effort strict just incompetent competent impartial lenient towards sy favour sy favouritism industrious, hard-working conscientious swot keep up with disorganised lag behind misbehave talk back cheeky summon a parent to school be expelled from school eager beaver learn sg by heart yabber stand out drop out satchel uniform gown school report certificate of secondary education

egyetemi fevétel tanár-diák viszony unalmas érdemes odajárni lóg az iskolából házi feladatot ad fel megcsinálja a házi feladatot építő jellegű fegyelmezett együttműködő kitikus vmivel tisztelettudó a testület tagja értekezlet tanári 20 főből álló testület igazgató igazgatói iroda osztályfőnök képesítés nélküli tanár a tanár terhelése tudást átad magatartás szorgalom szigorú igazságos nem hozzáértő hozzáértő elfogulatlan elnéző vkivel kivételezik vkivel kivételezés szorgalmas lelkiismeretes magol lépést tart szétszórt hátul kullog rossz magaviseletű visszabeszél szemtelen behívja a szülőt az iskolába kizárja az iskolából stréber kívülről megtanul dumál, fecseg jobb a többieknél kiesik iskolatáska egyenruha köpeny ellenőrző érettségi bizonyítvány

family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family

arts subjects science subject come easily take pleasure in weak point strong point do oneself justice be crowned with success it is not to my taste, it is not my cup of tea gymnastic work-out study circle, study society remedial tutorial set up piano lesson theatrical workshop resolute nurse hopes go into theatre demanding outing have one's friends over comics overload oneself leave school take up a job challenging adequately paid prepare for an exam written exam oral exam pass fail resit an exam a resit mock exam have a second shot entrance exam tuition fee go on to a higher education be accepted for university University of Economics University of Technology University of Medicine University of Arts and Sciences Faculty of Arts Faculty of Divinity Faculty of Natural Sciences Faculty of Law Academy of Fine Arts Academy of Music Academy of Applied Arts

humán tárgyak reál tárgyak könnyen megy örömét leli vmiben gyenge oldala erős oldala legjobbat nyújtja siker koronázza nem az ízlésem szerint való, nem nekem való torna erőedzés szakkör korrepetálás megszerez zongoraóra színjátszás eltökélt reményeket táplál színházas lesz, színházi szakmát választ megerőltető kirándulás nála vannak a barátai vidám képregény túlterheli magát befejezi az iskolát dolgozni kezd, elhelyezkedik kihívást jelentő kellően megfizetett vizsgára készül írásbeli vizsga szóbeli vizsga átmegy megbukik pótvizsgázik pótvizsga próbavizsga másodszor is megpróbálja felvételi vizsga tandíj felsőoktatási intézménybe megy tanulni felveszik az egyetemre közgazdaságtudományi egyetem műszaki egyetem orvosi egyetem tudományegyetem bölcsészettudományi kar teológiai kar természettudományi kar jogi kar képzőművészeti főiskola zeneművészeti főiskola iparművészeti főiskola

family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family

Academy of Film and Theatrical Arts Naval Academy Military Academy Teacher Training College College of Trade and Catering College of Foreign Trade College of Finance and Accountancy College of Agriculture College of Horticulture College of Forestry College of Physical Education Training College for Kindergarten Teachers Ballet Institute College of Advanced Technology fresher sophomore junior senior undergraduate graduate from grant do research into, carry out research into scholar take up a career qualify as a doctor share problems large family small family wage-earners elder brother younger brother only child half-brother stepbrother trust sy get on well get on badly argue, quarrel tough time tolerant care about grandparents grandfather grandmother granny dad, daddy mum, mummy manageable husband henpecked husband grow to like be fond of have a row with, fall out with strong family ties

színművészeti főiskola tengerészeti akadémia katonai főiskola tanárképző főiskola vendéglátóipari főiskola külkereskedelmi főiskola pénzügyi és számviteli főiskola agrártudományi egyetem kertészeti egyetem erdészeti egyetem testnevelési főiskola óvónőképző balettintézet műszaki főiskola elsőéves egyetemista másodéves egyetemista harmadéves egyetemista negyedéves egyetemista ötödéves egyetemista vmilyen egyetemet végez ösztöndíj kutatást végez vmiről tudós pályáját megkezdi orvosi végzettséget szerez megosztja a problémákat nagy család kis család kenyérkeresők bátyja öccse egyke féltestvér mostohatestvér bízik vkiben jól kijön rossz viszonyban van vitatkozik kemény időszak türelmes törődik vkivel nagyszülők nagyapa nagyanya nagyi apa, apu anya, anyu kezelhető férj papucsférj megszeret nagyon szeret összeveszik vkivel erős családi kötelék

family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family

distant relative godfather godmother godchild the in-laws mother-in-law father-in-law sister-in-law brother-in-law son-in-law daughter-in-law aunt uncle nephew niece cousin scattered live close together strong sense of family take after sy judge by appearance dress-conscious casually dressed it is not the gay coat thet makes a gentleman repulsive attractive good-looking pretty charming beautiful plain dress sense general appearance build thin, slender muscular heavily-built plump overweight fat middle-aged elderly in one's teens in one's thirties height be of medium height short tall hair long short medium-length

távoli rokon keresztapa keresztanya keresztgyerek házasság útján szerzett rokonok anyós após sógornő sógor vő meny nagynéni nagybácsi unokaöcs (testvér fia) unokahúg (tetsvér lánya) unokatestvér (szülő testvérének gyermeke) szétszóródott szoros kapcsolatot tart erős kötődés a családhoz hasonlít vkire külső után ítél érdekli milyen ruhát visel lezseren öltözködik nem a ruha teszi az embert visszataszító vonzó elegáns, jóképű (férfi) csinos (nő) elbűvölő gyönyörű hétköznapi, csúnya érzék az öltözködéshez általános megjelenés testalkat sovány, karcsú izmos erős testalkatú dundi túlsúlyos kövér középkorú idősebb tízes éveiben van harmincas éveiben van magasság középmagas alacsony magas haj hosszú rövid félhosszú

family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family

shoulder-length straight curly wavy blonde, fair dark black red gray go grey white thinning have pig tails have a pony tail have plaits parted in the middle untidy unkempt is thinning on the top have a receding hairline wear one's hair in a bun bald wig broad-shouldered narrow-shouldered eyes green blue brown greenish-blue nose long small turned-up hook-nose snub pointed mouth wide, generous thin lips full lips rosy lips painted lips chin double chin face oval round square long cheekbone scar hollow chubby

vállig érő egyenes göndör hullámos szőke sötét fekete vörös ősz őszül fehér ritkuló varkocsa van lófarka van be van fonva a haja középen el van választva rendetlen gondozatlan kopaszodik elöl kopaszodik kontyban hordja a haját kopasz paróka széles vállú keskeny vállú szemek zöld kék barna zöldeskék orr hosszú kicsi turcsi kampós pisze hegyes száj széles, vastag(száj) keskeny ajkak telt ajkak piros ajkak rúzsozott ajkak áll toka arc ovális kerek szögletes hosszúkás arccsont sebhely beesett pufók, pirospozsgás

family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family

wrinkled freckled pock-marked spotted tanned have bags under one's eyes eyebrows bushy plucked mostache beard sideburns well-balanced generous efficient honest mature a good sense of humour amusing confident creative energetic flexible good-natured lively open-minded patient rational, sensible reliable sensitive sincere, frank witty have a pleasant temperament, have a pleasant personality distinctive characteristics tend to do speak one's mind cheeky boastful uncultured superficial quick-tempered mediocre obstinate forgetful silly negligent shy, reserved let emotions build up sulky brood moody worried, nervous cautious

ráncos szeplős ragyás pattanásos lebarnult táskás a szemalja szemöldök sűrű szedett, ritkított bajusz szakáll pajesz kiegyensúlyozott nagylelkű hatékony becsületes érettségi bizonyítvány jó humorérzék szórakoztató magabiztos kreatív energikus rugalmas jó természetű élénk elfogulatlan türelmes ésszerű megbízható érzékeny őszinte, nyílt szellemes kellemes egyéniség megkülönböztető tulajdonságok hajlik rá megmondja amit gondol szemtelen dicsekvő műveletlen felületes lobbanékony középszerű makacs feledékeny buta hanyag szégyenlős, tartózkodó magába fojtja az érzelmeit mogorva, durcás tűnődik, elmélkedik változó hangulatú aggódó, ideges óvatos

family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family

practical mean, stingy bad-tempered cynical touchy ruthless greedy nosy be fed up with feel down in the dumps feel blue chuckle sigh frown moan be depressed fly into a rage lose one's temper keep company dependant tender clinging intuitive yielding decorative good with hands have a good head for brave as a matter of fact set the alarm clock somewhere between 6 and 7 regain one's senses wide awake oversleep sleep like a log early riser late riser go off jump out of bed heavy sleeper light sleeper dash off to work wander news broadcast fiddle around shave dry oneself with a towel polish one's shoes make the beds do morning exercises read the morning paper dressing-gown take the children to nursery

gyakorlatias szűkmarkú rosszkedvű cinikus érzékeny könyörtelen mohó kiváncsi elege van vmiből le van törve, maga alatt van szomorú kuncog sóhajtozik összevonja a szemöldökét nyög lehangolt dühbe gurul elveszti a türelmét társaságba jár hozzátartozó gyöngéd ragaszkodó ösztönös engedékeny, befolyásolható mutatós jó kézügyessége van jó feje van vmihez bátor valójában beállítja az ébresztőórát valamikor 6 és 7 között visszanyeri az éberségét, visszanyeri a józanságát teljesen ébren van tovább alszik, elalszik alszik mint a bunda koránkelő későnkelő elkezd csengenni kiugrik az ágyból mélyen alvó ember ébren alvó ember elrohan a munkába mászkál hírek elszöszmötöl borotválkozik megtörölközik kipucolja a cipőjét beágyaz reggeli tornázik elolvassa a reggeli újságot köntös óvodába viszi a gyerekeket

family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family

as a rule prepare sg ready, make sg ready, get sg ready snack make a fuss on a regular basis elevenses start with buttered toast scrambled eggs fried eggs cornflakes sausages cold cuts roll croissant white coffee a mug of cocoa bother that is all there is to it tell the truth grow used to they say hop on get stuck go by bus go on foot take a bus, get on a bus change for get off a bus put off normally enable do overtime flexitime direct consequence work long hours dead tired canteen on the premises lunch voucher, lunch ticket fringe benefit put up with tasty tasteless finish work, knock off work on the way home do some shopping fetch the children, collect the children reward browse get the flat organized mend stockings chase up mechanics

rendszerint elkészít falat nagy ügyet csinál vmiből rendszeresen tízórai kezd vmivel vajas pirítós tojásrántotta tükörtojás kukoricapehely kolbász hideg felvágott zsemle kifli tejeskávé egy bögre kakaó zavartatja magát ez minden, ennyit erről az igazat megvallva hozzászokik azt mondják rápattan, felugrik megreked, beragad busszal megy gyalog megy buszra száll átszáll buszról leszáll letesz, lerak normális körülmények között képessé tesz túlórázik rugalmas munkaidő egyenes következmény sokat dolgozik holtfáradt menza, ebédlő helyben ebédjegy szociális juttatás beéri vmivel ízes íztelen befejezi a munkát útban hazafelé egy keveset vásárol elmegy a gyerekekért megjutalmaz böngészik rendet rak a lakásban harisnyát varr szerelőket hajt fel

family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family

hang around particular prepare for the lessons household chores dusting mow weed do the odd jobs mess flower-bed virtually hoover lay the table have green fingers sit on one's backside D.I.Y., do it yourself air the room empty the rubbish frequently sweep the floor water the flowers dry up the plates clear the table scrub the floor hang the washing out to dry be involved in domestic affairs share deprive of find pleasure in selfish inhuman restore broken family make a career keep in touch support properly there is no way au-pair, baby-sitter nanny, nurse have a woman in charwoman a mother of three cope with go out to work hold a high position individed attention career girl frustrated bring up a child a slave of the family care for ideally

lófrál különös készül az órákra házimunkák porolás, portalanítás nyír gyomlál megcsinálja az apróbb javításokat rendetlenség virágágy tulajdonképpen porszívózni megteríti az asztalt szereti és gondozza a szobanövényeket ül a hátsó felén barkácsolás szellőztet kiüríti a szemetest gyakran felsöpri a padlót megöntözi a virágokat eltörölget leszedi az asztalt feldörzsöli a padlót kitereget lefoglalja vmi házi teendők megoszt megfoszt vmitől örömét leli vmiben önző embertelen visszaállít kettészakadt család karriert csinál kapcsolatot tart ellát, támogat kellőképpen, megfelelően nincs rá mód nevelőnő dajka bejárónője van bejárónő 3 gyermek anyja megbírkózik vivel eljár dolgozni magas beosztása van osztatlan figyelem sikeres hölgy sikertelen gyermeket nevel a család rabszolgája ellát, törődik vele optimális esetben

family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family

exhausted make a decision have a say give orders wash the car decorate the flat handyman household devices repair, fix, mend clean the cellar remove the bulbs drip stick on wallpaper leak waterpipe take down the curtains take out the furniture rearrange the furniture do up the house drive a nail in Jack of all trades but master of none parliamentary act new-born baby maternity leave make a good mother either ... or crucial creating contact attend to financial situation child care allowance child care benefit, maternity allowance, maternity aid birth certificate sum of money family allowance bed-side story settle down go jogging kiss sy good night read oneself to sleep be fast asleep take sleeping pills do crossword puzzles slightly house-cleaning session outdoors take the children on trips go out to have lunch go to a disco Sunday best manage one's time in order of importance

kimerült döntést hoz van beleszólása parancsolgat kocsit mos berendezi a lakást ezermester háztartási eszközök javít kitakarítja a pincét kicseréli a villanykörtét csöpög felragasztja a tapétát folyat vízvezeték leveszi a függönyt kiviszi a bútort átrendezi a szobát felújítja a házat szöget bever mindenbe belekontárkodó de semmihez sem igazán értő ember parlament által hozott törvény újszülött szülési szabadság jó anya lesz vagy ... vagy létfontosságú kapcsolatteremtés gondoz anyagi helyzet GYED GYES születési anyakönyvi kivonat pénzösszeg családi pótlék esti mese letelepszik kocogni jár puszival búcsúzik este könyv mellett alszik mélyen alszik altatót szed keresztrejtvényt fejt kissé nagytakarítás a szabadban kirándulni viszi a gyerekeket étterembe megy ebédelni diszkóba megy vasárnapi ünneplőruha beosztja az idejét fontossági sorrendben

family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family

put off alter pace of life demanding put sg to good use soothe the nerves registry office witness bride bridegroom fiancée fiancé bridesmaid best man wedding ceremony Sunday best accordion wedding reception, wedding party be engaged to sy pop the question dowry they are a good match congratulate sy on sg newly weds propose a toast plight one's troth go on honeymoon funeral burial service pay one's last respect wreath christening godmother, godfather turn up many happy returns of the day send a card wedding anniversary silver golden diamond observe father's day all the more important invite sy over give a party chocolate layer cake candle garden party snack provide music amplifier loudspeaker wish a happy birthday embroidery

elhalaszt megváltoztat életritmus erőpróbát jelentő jól kihasznál megnyugtatja az idegeket házasságkötő terem tanú menyasszony (esküvőn) vőlegény (esküvőn) menyasszony vőlegény koszorúslány vőfély esküvő ünneplőruha harmonika lakodalom jegyben jár vkivel megkéri a lány kezét hozomány jól illenek egymáshoz gratulál vkinek vmihez ifjú házasok köszöntőt mond eljegyez vkit nászútra megy temetés gyászszertartás végső búcsút vesz koszorú keresztelés keresztszülők felbukkan, előkerül boldog születésnapot képeslapot küld házassági évforduló ezüst arany gyémánt megtart, ünnepel apák napja annál fontosabb meghív vkit, áthív vkit bulit tart csokoládétorta gyertya kerti mulatság falatka zenét szolgáltat (hang)erősítő hangszóró boldog születésnapot kíván hímzés

family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family

knitting family gathering discuss family matters family festival solemnly ancient customs the birth of Christ The Saviour Resurrection tomb Crucifixion carol singers Christmas crib from house to house approach of sg nativity play relate the three kings Christmas Eve, holy night fir tree pine tree decorate the Christmas tree midnight service be associated with set out call on sprinkle in return treat sy to sg home-made cakes Easter bunny gather round the table partake of essential stuffed cabbage poppy-seed cake dessert pork chop ham and hard-boiled egg chicken soup veal cutlet set dishes your loved ones take the trouble your nearest and dearest fully commercialised buy everything but the kitchen sink sit up, stay up see the new year in national anthem champagne comic show until dawn

kötés családi összejövetel megtárgyalni a családi ügyeket családi ünnep ünnepélyesen, komolyan ősi szokások Jézus születése a Megváltó feltámadás sír keresztre feszítés betlehemesek jászol házról házra közeledése vminek betlehemes játék elmond, elmesél három királyok szenteste erdei fenyő lucfenyő feldíszíti a fenyőfát éjféli mise kapcsolódik vmihez elindul, útnak indul meglátogat locsol viszonzásul megvendégel vkit vmivel otthon készített sütemény húsvéti nyuszi összegyűlik az asztal körül részesül vmiből, eszik vmiből alapvetően fontos töltött káposzta mákos bejgli édesség disznóhússzelet sonka főtt tojással csirkehúsleves borjúszelet kötött ételek a szeretteid veszi a fáradságot legkedvesebb hozzátartozóid teljesen elüzletiesedett mindent összevásárol (ha nincs is rá szüksége) virraszt megvárja az új év beköszöntét nemzeti himnusz pezsgő kabaréműsor hajnalig

family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family

commemorate sg the Hungarian Revolution and War of Independence maypole put up founding declaration of the Hungarian Republic control get on well with regard sy as least of fall trust sy obedient touchy tell sy off take to heart take it easy lenient strict authority child-centered loving spare the rod spoil wrap a child in cotton-wool pushy put pressure on object to insist on punctuality tidiness courtesy have one's own way stand on one's own feet permissive they tend to say get out of control unmanageable spread juvenile delinquency parental laxity hang around good-for-nothing idle do harm pitfalls of life laissez-faire attitude manage money spin money out reward punishment behaviour pool money

megemlékezik vmiről magyar forradalom és szabadságharc májusfa felállít alapítás a Magyar Köztársaság kikiáltása ellenőriz, irányít jól kijön valakivel vkinek tekint vkit legkevésbé bízik vkiben engedelmes kényes, érzékeny megfedd, leszid szívére vesz könnyen vesz elnéző szigorú tekintély gyermekközpontú szerető nem használ pálcát elkényeztet, elront a széltől is óvja a gyermeket tolakodó, erőszakos nyomást gyakorol ellenkezik ragaszkodik vmihez pontosság tisztaság udvariasság végigviszi a saját akaratát megáll a saját lábán engedékeny gyakran mondják kikerül az ellenőrzés alól kezelhetetlen terjed, terjedés fiatalkorú bűnözés szülői lazaság, hanyagság csavarog, tétlenül lófrál semmirekellő lusta, henye árt az élet (csapdái) buktatói a be nem avatkozás politikája pénzt kezel beosztja a pénzt jutalom, jutalmazás büntetés viselkedés pénzt összegyűjt

family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family

resonable be on hand corporal punishment ineffective obey sy degrading appeal to cruelty self-respect smack prompt wrongdoer naughty no easy matter spank inevitable sentence sy to sg fight an uphill battle meaningful activity motivate the child grow away from one's parents praise amply deserve it is only natural become selfish self-centred direct respect for sy patriotism need for sg morally honesty decent life make the best of the situation be obsessed with meet the requirements moral education maturity learn the hard lessons of life leave up to sy factor be inclined to fail to do pupil-teacher ratio lack of time negligence put academic pressure on sy enormous workload do homework take an oral test unrelenting

ésszerű rendelkezésre áll testi fenyítés hatástalan engedelmeskedik vkinek lealacsonyító folyamodik vmihez kegyetlenség önbecsülés pofon, pofon vág gyors, azonnali bajkeverő, gonosztevő csintalan, rossz nem könnyű dolog elnáspángol elkerülhetetlen vmire ítél vkit szélmalomharcot vív értelmes tevékenység motiválja a gyereket eltávolodik a szüleitől dicsér bőségesen kiérdemel, rászolgál ez már csak természetes önző lesz egoista irányít tisztelet vki iránt hazafiság, hazaszeretet igény vmire erkölcsileg becsületesség tisztességes élet a lehető legjobban kihasználja a helyzetet megszállottja vminek megfelel az igényeknek erkölcsi nevelés érettség sok nehézségen megy keresztül ráhagy vkire tényező hajlamos vmire nem tudja teljesíteni diák-tanár arány időhiány nemtörődömség, hanyagság (erőteljes) szellemi terhet ró vkire óriási teher, munkamennyiség házi feladatot csinál felel szüntelen

family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family

intense strain for a child modern phenomenon react accepted belief rebel rebel in my younger days have a difference of opinion with sy be critical of be dead against sg go steady with disguise one's feelings experience sg disillusionment social injustice unrestricted freedom ignore parental counsel frustrated extra attention turn to sg drug stand behind one's back rod bully sy into sg cajole sy into sg do the trick promising self-discipline constructiveness rational appoach work one's way up unemployment rate rat race human values applicant a lot of competition stand the strain few university places set a high standard superficial knowledge have a say final decision it goes without saying decision-making experience of life be suited to a job doubt stand on one's own feet look after oneself newly weds do some entertaining

erőteljes, nagyfokú megerőltetés a gyermeknek modern jelenség reagál meggyőződés lázad lázadó fiatalkoromban más véleményen van kritikus vkivel szemben kifejezetten ellene van jár vkivel elrejti az érzelmeit megtapasztal vmit kiábrándultság társadalmi igazságtalanság korlátlan szabadság nem vesz figyelembe szülői tanács meghiúsult, sikertelenséget érző külön figyelem vmihez nyúl kábítószer a háta mögött áll bot rákényszerít, erőltet rávesz (csábítással) megteszi a hatását ígéretes önfegyelem alkotó jellegű viszonyulás ésszerű megközelítés munkájával előbbre jut, magasabb állásba kerül munkanélkilüségi arány létharc emberi értékek jelentkező nagy versengés bírja a terhelést kevés egyetemi hely magas követelményt támaszt felszínes tudás van beleszólása végső döntés magától értetődik döntéshozatal élettapasztalat alkalmas egy állásra kétely, kételkedik megáll a maga lábán ellátja magát ifjú házasok szórakozik egy kicsit

family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family

financial support in the prime of one's life selectively glued to fuss talk sy out of sg it is on background noise keep sy informed stop sy doing sg fun live in a happy family enjoy the company of sy no longer the case become isolated large family fewer and fewer children considerate the centre of the universe stand by sy share one's sorrows and joys feel lonely elderly old people's home cater for one's needs proper clothes medium-sized Transdanubia flat ground stretch monotonous landscape flora spectacular tarmacked low hill valley oak forest slope habitat species waterfall brook food-processing industry cuisine folk customs preserve embroidered table-cloth cushion paradise for tourists crucial stormy years attract

anyagi támogatás legszebb korában válogatva, szelektíven odatapadva vmihez felhajtás lebeszél vkit vmiről be van kapcsolva háttérzaj tájékoztat megakadályoz vkit vmiben vidámság boldog családi életet él élvezi vki társaságát már nem így van elszigetelődik nagy család egyre kevesebb gyermek figyelmes a világ közepe mellette áll, kiáll érte megosztja a bánatát és az örömét magányosnak érzi magát idősebb idősek otthona eleget tesz az igényeinek, ellátja megfelelő ruházat közepes nagyságú Dunántúl sík vidék elterül egyhangú táj növényvilág látványos kátrányozott domb völgy tölgyerdő lejtő, hegyoldal élőhely faj, fajok vízesés patak élelmiszer feldolgozó ipar konyha, konyhaművészet népszokások megőriz hímzett asztalterítő díszpárna turistaparadicsom döntő, fontos viharos évek vonz

family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing

vineyard spot establish be flanked by holiday resort week-end cottage agricultural area crop raise animals wheat maize barley oat root crop sugar beet livestock cattle industrial area unbroken smelting industry iron ore power plant lignite fertiliser aluminium foundry architectural historic town consequently bishopric bishop found crown reconstruction baroque period cathedral chapel pull down, demolish be incorporated into surroundings dig extensive foundation reinforce meticulous replace pipeline wiring high-rise block privileged appeal to sy be bred dull within walking distance supply

szőlőskert hely létrehoz, alapít közrefog, szegélyez üdülőhely hétvégi ház mezőgazdasági vidék termény állatokat tart búza kukorica árpa zab gumós növények cukorrépa élőállat, jószág szarvasmarha ipari terület folytonos kohászat vasérc erőmű barnaszén, lignit műtrágya alumínium kohó építészeti történelmi város következésképpen püspökség püspök megalapít megkoronáz újjáépítés barokk korszak székesegyház kápolna lebont belefoglal környezet ás kiterjedt, nagy alap megerősít aprólékos kicserél csővezeték elektromos hálózat, vezeték sokemeletes épület kiváltságos tetszik vkinek nevelkedik unalmas gyalog meg lehet járni ellát

housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing

wide choice make do with variety of schools commute within easy reach more chance constantly provide sy with physical and mental well-being entirely privacy hide oneself not for all the tea in China remote out-of-the-way close to nature appreciate gentle pace of living lose touch with dead tired rush admit be on friendly terms with relaxing inhabitant services General Practitioner get stuck mud pasture twittering birds cock crow disturb serenity work wonders decline unemployment poverty social stress in general degree air pollution public transportation inadequate resort to lead to constant noxious fume skyscraper right next to space greenery

széles választék beéri vmivel sokféle iskola ingázik, utazik könnyen elérhető nagyobb esély állandóan ellát vkit vmivel testi és lelki kényelem, testi és lelki jóérzés teljes mértékben magánélet, elvonultság elbújik a világ minden kincséért sem távoli félreeső közel áll a természethez nagyra becsül szelíd élettempó, lassú élettempó elveszíti a kapcsolatot holt fáradt rohan bevall, elismer baráti viszonyban van pihentető lakos szolgáltatások körzeti orvos beragad sár legelő csivitelő madarak kakas kukorékolás zavar nyugalom, békesség csodákat művel hanyatlás munkanélküliség szegénység társadalmi feszültség általában mérték levegőszennyezés tömegközlekedés elégtelen folyamodik vmihez vezet vmihez állandó ártalmas füst felhőkarcoló közvetlen mellette hely, tér zöld lomb

housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing

homelessness face occupy bump into underpass doorway squatter arbitrarily vacant former barracks continuous threat eviction mortgage refugee lack of sg adequate police protection mugger prowler vandal take out one's aggression on innocent housing estate be situated on the edge of overcrowded unsatisfactory faceless individuality welcoming residential area green belt detached house bungalow intimate high-rise block leafy lack well located at a distance of splendid specific atmosphere ancient winding stone-paved outskirts route kindergarten well-tended playground sports ground facility snag at hand

otthontalanság szembenéz elfoglal találkozik, belebotlik aluljáró kapualj lakásfoglaló önkényesen üres hajdani laktanya állandó fenyegetés kilakoltatás jelzálogkölcsön menekült hiánya vminek megfelelő rendőri védelem utcai támadó csavargó vandál ember kiéli az erőszakos érzéseit ártatlan lakótelep elhelyezkedik, található valami szélén túlzsúfolt elégtelen személytelen egyéniség szívélyes lakóterület zöldövezet különálló ház verandás családi ház meghitt emeletes ház lombos hiányol jó fekvésű vmilyen távolságra nagyszerű, ragyogó sajátos légkör, hangulat ősi kanyargó kikövezett külváros, külterület útvonal óvoda rendben tartott játszótér sporttelep előnyös lehetőség, szolgáltatás bökkenő kéznél

housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing

public town boundary set up recreation centre swing slide amenity live handy never-ending stream of cars ten-storey building staircase fire escape combination lock enable feel secure resident tenant cross-section sprinkling be well off suburbs caretaker house committee voluntary handle give a helping hand overhear spacious prefabricated construct densely populated sound-proof conduct fenced-off separation do-it-yourself slavery terrace house, terraced house semi-detached house maisonette square metre flight of stairs passage-way council flat freehold flat with all modern conveniences drains striped wallpaper checked pattern wooden panel

nagyközönség a város határa felállít, létrehoz kultúrpark hinta csúszda komfort, pihenést nyújtó szolgáltatás élő könnyen elérhető véget nem érő kocsisor tízemeletes épület lépcsőház tűzlépcső kód zár képessé tesz biztonságban érzi magát lakos bérlő keresztmetszet szórványos jelenlét, szórás jómódú külváros gondnok lakóbizottság önkéntes kezel segítő kezet nyújt álhall, meghall tágas előregyártott épít sűrűn lakott hangszigetelt vezet elkerített elszigeteltség csináld magad, barkácsolás rabszolgamunka sorház társasház kétszintes lakás (egy nagyobb ház része) négyzetméter lépcsősor átjáró, folyosó tanácsi lakás öröklakás minden komforttal ellátott csatorna csíkos tapéta kockás minta lambéria

housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing

fitted carpet focal point blind suite shutter wall unit sink unit stainless steel draining board pile deep freeze labour-saving devices fully fitted dishwasher food processor mincer mikro-wave oven deep frier casserole bowl mug scales pressure cooker grater cruet corkscrew rolling pin stain-resistant wipe coffee grinder percolator tiled floor square in shape recess sideboard dining suite dresser cutlery stove French window plastic tub washbasin plaster splash inevitably towel rack piled soap dish deodorant bubble-bath mixture body lotion detergent boiler geyser

padlószőnyeg központi rész reluxa, redőny garnitúra zsalugáter szekrénysor mosogató rozsdamentes acél csöpögtető felhalmoz mélyhűtő háztartási gépek teljesen felszerelt mosogatógép konyhai robotgép húsdaráló mikrohullámú sütő olajsütő tűzálló edény tál bögre, pohár mérleg kukta reszelő ecettartó üvegek, olajtartó üvegek dugóhúzó sodrófa folttaszító töröl kávédaráló kávéfőző kőpadló négyzetes alakú beugró tálalóasztal ebédlőgarnitúra konyhaszekrény evőeszköz kályha üvegezett erkélyajtó műanyag kád mosdó vakolat fröcsköl elkerülhetetlenül törölközőtartó bolyhos szappantartó dezodor habfürdő testápoló mosópor villanybojler gázbojler

housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing

cot playpen changing table rattles soft toys jigsaw puzzle doll rocking horse double bed bedside table chest of drawers dressing table quilted roller blinds slope down settee basement bits and pieses fit for the knacker's yard geranium separate swivel chair period suite mahogany studded upholstered flower-patterned bare adorn brass candlestick wood carving whitewashed junk jumble sale cram what have you built-in put in, install standard lamp silk shade pull cord every nook and cranny of sg chandelier home computer coal-fired convector heater electric heater tile stove blazing do up one's flat move in raise bang one's head convert into sg

gyerekágy járóka pelenkázóasztal csörgők kitömött figurák kirakós játék baba hintaló franciaágy éjjeliszekrény fiókosszekrény fésülködőasztal steppelt redőny lejt kanapé, pamlag alagsor mindenféle dolog, apróság megérett a kidobásra muskátli különálló forgószék stílbútor mahagóni szegekkel kivert, veretes kárpitozott virágmintás csupasz feldíszít réz gyertyatartó fafaragás fehérre meszelt giccs zsibvásár telezsúfol miegymás beépített bevezet állólámpa selyem lámpaernyő zsinórkapcsoló minden zegzugában vminek csillár személyi számítógép szénnel fűtött konvektor villanykályha cserépkályha lángoló, lobogó rendbehoz (lakást), átalakít (lakást) beköltözik felemel beüti a fejét átalakít vmivé

housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing

take down the wall lower fix keep dripping leak flush toilet flood plumber mechanic over-heat drive in a nail burnt-out bulb eliminate short-circuit blocked burst pipe glazier stuffy worn out enamelled shabby chipped peel stale banana skin odds and ends tatty in a bad state of repair wear down banister fall crack rust crumble mortar beam lay pipes gutter socket ledge plaster long-term loan pay off magnificent luxury mature sliding door patio hut cooperative co-tenancy live in lodgings house rule common room

lebontja a falat leenged megjavít egyfolytában csöpög folytat angol WC eláraszt vízvezeték-szerelő szerelő túlmelegít szöget bever kiégett villanykörte kiküszöböl rövidzárlat elzáródott, eltömődött szétrepedt cső üveges fülledt megviselt, elnyűtt zománcozott kopott csorba hámlik, hámoz áporodott banánhéj mindenféle vacak elnyűtt, kopott rossz állapotban elkoptat korlát leesik megrepedezik rozsdásodik szétmorzsolódik malter, habarcs gerenda csöveket lefektet csatorna foglalat, konnektor párkány, szegély bevakol hosszúlejáratú kölcsön kifizet pompás, nagyszerű luxus érett tolóaltó belső udvar kunyhó szövetkezet társbérlet albérletben lakik házirend közös terem, társalgó

housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing

student hostel flatlet cooking facilities self-contained obtain housing shortage high interest rate allocate have priority deposit cover the cost of bank loan instalment state grant interest-free loan tackle have high priority on a vast scale reduce renovate remove taxes folding partition scullery cellar attic loft potted flowers plant lively, vivid colour scheme upholstery accessories ornament china figure jade ivory statuette still-life water-colour covering floor board wood mosaics lino, linoleum rug under-floor heating coke communal garden rockery orchard sundial hedge wire netting creeper vine

kollégium kis lakás főzési lehetőség különbejáratú szerez lakáshiány magas kamatláb kiutal elsőbbséget élvez előleg vmi költségeit fedezi bankkölcsön részlet állami támogatás kamatmentes kölcsön kezel nagy előnyt élvez nagyméretű csökkent felújít adót megszüntet harmonika válaszfal mosogató helyiség pince padlás padlásszoba cserepes virág szobanövény élénk színösszeállítás kárpit kiegészítők díszítés porcelán figura jáde, zöld nefritkő elefántcsont kis szobor csendélet akvarell burkolat, burkolás padló parketta műanyagpadló szőnyeg padlófűtés koksz közös kert, közösségi kert sziklakert gyümölcsöskert napóra élősövény drótháló futónövény szőlőtőke

housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing housing

shed paddling pool neglected heavy demand expanding population be employed executive draw a salary promotion varied post, position deputy manager work shirker, slacker discipline grievance stand in for employee reasonable salary junior clerk invoice book-keeping get by make ends meet do overtime ill-lit filing cabinet narrow-minded conceited self-important prejudiced favour sy creeper lick one's boots manufacture detergent be on the dole redundancy money make sy redundant be on the retaining scheme job centre unemployment benefit garage manual work be paid by the hour be paid by the piece remunerative hand in one's notice plasterer bucket conveyor belt fall behind the norm faulty product draughtsman design institute

fészer gyerekmedence, pancsoló elhanyagolt nagy igény növekvő lakosság alkalmazásban van előadó fizetést kap előléptetés változatos beosztás igazgatóhelyettes lógós fegyelem sérelem, panasz helyettesít, beugrik alkalmazott elfogadható fizetés kezdő tisztviselő számla, elszámolás könyvelés valahogy megél kijön a fizetéséből túlórázik rosszul megvilágított iratszekrény szűk látókörű beképzelt öntelt elfogult kedvel, kivételezik vkivel talpnyaló, törtető nyalizik vkinek gyárt mosópor munkanélküli segélyan van végkielégítés létszámfölöttivé nyilvánít átképzésben vesz részt munkaközvetítő iroda munkanélküli segély szerviz, autójavító műhely fizikai munka órabért kap darabbért kap jövedelmező beadja a felmondását vakoló vödör futószalag nem teljesíti a normát selejt műszaki rajzoló tervező vállalat

housing housing housing housing housing jobs jobs jobs jobs jobs jobs jobs jobs jobs jobs jobs jobs jobs jobs jobs jobs jobs jobs jobs jobs jobs jobs jobs jobs jobs jobs jobs jobs jobs jobs jobs jobs jobs jobs jobs jobs jobs jobs jobs jobs jobs jobs jobs jobs jobs jobs jobs jobs jobs

fit in with sort out labour exchange cut down transactor department head divisional head self-made man work one's way up profile supervisor ex-classmate small-scale enterprise do well shorthand suitable be fed up with sg job ad, job advertisement c.v., curriculum vitae employment agency starting salary office hours prospects of advancement industry satisfactory permanent make a success of adequate work on the side, do a second job futile suspicion ill-will grudge money talks meet one's requirements rewarding, satisfying demanding demand sense of achievement self-respect underpaid retire be drawn to stall holder it is not my line stretch monotonous soul-destroying keep body and soul together office boy full-time industrial designer turner overalls

összeegyeztet elrendez munkaközvetítő csökkent üzletkötő osztályvezető részlegvezető önerejéből feltört ember feltör szakmai önéletrajz szakfelügyelő volt osztálytárs kisvállalkozás jól megy (üzlet) gyorsírás alkalmas elege van vmiből álláshirdetés önéletrajz munkaközvetítő ügynökség kezdő fizetés munkaidő előrejutási kilátások szorgalom kielégítő állandó sikerre visz megfelelő, elegendő mellékállása van hiábavaló gyanú, gyanusítás rosszindulat irigység a pénz beszél megegyezik az elvárásaival kielégítő sikerélménnyel járó nagy igényt támasztó igényel, követel sikerélmény önbecsülés rosszul fizetett nyugdíjba megy vonzódik árusítóbódé-tulajdonos nem értek hozzá megerőltet egyhangú lélekölő megél, tengődik hivatali szolga teljes munkaidőben dolgozó ipari tervező, ipari formatervező esztergályos munkaruha

jobs jobs jobs jobs jobs jobs jobs jobs jobs jobs jobs jobs jobs jobs jobs jobs jobs jobs jobs jobs jobs jobs jobs jobs jobs jobs jobs jobs jobs jobs jobs jobs jobs jobs jobs jobs jobs jobs jobs jobs jobs jobs jobs jobs jobs jobs jobs jobs jobs jobs jobs jobs jobs jobs

subsidiary personnel department sales department service industry manufacturing industry metallurgical industry automobile industry wood-working industry leather-working industry catering industry self-employed private practice guest-worker casual work moonlighting backbiting bonus commission training facilities bossy poor prospects subdued light nerve-racking drudgery guidance vacancy reference probation terminate entitled annual increment go bankrupt sack, dismiss pension off careers office clock in take shorthand client shift flexitime fixed hours knock off clock off group refer to blue-collar worker brainwork white-collar worker classification profession trade unskilled pastrycook weaver

leányvállalat személyzeti osztály kereskedelmi osztály szolgáltatóipar feldolgozóipar kohóipar autóipar fafeldolgozó ipar bőripar vendéglátóipar maszek magántevékenység vendégmunkás alkalmi munka fusizás fúrás, acsarkodás prémium jutalék továbbképzési lehetőségek erőszakos, uralkodó rossz kilátások elfojtott fény, gyenge fény, tompa fény idegölő rabszolgamunka tanácsadás, irányítás üresedés jellemzés, ajánlólevél próbaidő megszüntet, felmond jogosult évenkénti emelés csődbe megy elbocsát nyugdíjaz pályválasztási tanácsadó blokkol (érkezéskor) gyorsír ügyfél váltott műszak rugalmas munkaidő kötött munkaidő befejez blokkol (távozáskor) csoportosít utal vmire fizikai munkás szellemi munka szellemi munkás osztályozás hivatás szakma szakképzetlen cukrász takács

jobs jobs jobs jobs jobs jobs jobs jobs jobs jobs jobs jobs jobs jobs jobs jobs jobs jobs jobs jobs jobs jobs jobs jobs jobs jobs jobs jobs jobs jobs jobs jobs jobs jobs jobs jobs jobs jobs jobs jobs jobs jobs jobs jobs jobs jobs jobs jobs jobs jobs jobs jobs jobs jobs

car mechanic railwayman tailor barber factory hand cleaner clerical work salary slip legal neurologist gynaecologist hand over earning comprise hourly rate premium payment amount to net salary considerably gross salary deduction income tax total amount annual income superannuation contribution wage-earners and salary-earners commencing salary set up a business private undertaking by means of preferential subsidy liberalization of the market beautician consistent be on friendly terms keep sy at a distance otherwise attempt sure hand fatal attend know sg inside out attentive encouraging keep one's cool emergency situation squeamish be disgusted by sg bank account poverty line saving account come into power launch

autószerelő vasutas férfiszabó borbély segédmunkás takarítónő hivatali munka fizetési cédula jogi ideggyógyász nőgyógyász átnyújt kereset magába foglal órabér pótlék vmennyit kitesz nettó fizetés jelentősen bruttó fizetés levonás jövedelemadó teljes összeg éves jövedelem nyugdíjjárulék bérből és fizetésből élők kezdőfizetés üzletet beindít magánvállalkozás segítségével kedvezményes állami támogatás a piaci árak felszabadítása kozmetikus következetes baráti viszonyban van távolságot tart egyébként kísérlet biztos kéz halálos figyel jól ismer vmit figyelmes bátorító megőrzi a hidegvérét vészhelyzet túl érzékeny, finnyás undorodni vmitől bankszámla létminimum betétszámla hatalomra lép elindít, elkezd

jobs jobs jobs jobs jobs jobs jobs jobs jobs jobs jobs jobs jobs jobs jobs jobs jobs jobs jobs jobs jobs jobs jobs jobs jobs jobs jobs jobs jobs jobs jobs jobs jobs jobs jobs jobs jobs jobs jobs jobs jobs jobs jobs jobs jobs jobs jobs jobs jobs jobs jobs jobs jobs jobs

accumulate staple needs a plot of land purchase durable consumer goods end reserve for the sake of figures guilty burden join the dole queue branch craft union workers' council cater for better terms of employment welfare service subsidized meal lunch voucher créche annual holiday with pay retirement age design engineer psychiatrist solicitor, barrister judge physician physicist vet, veterinary surgeon interpreter seamstress instructor civil servant chartered accountant glass-blower shorthand typist shepherd traffic warden jockey docker caretaker cashier estate agent model social worker prison warden signalman computer operator dustman coach chimney sweep

felhalmozódik legfontosabb szükségletek telek vásárol tartós fogyasztási cikkek cél tartalék kedvéért számadatok bűnös teher sorbanáll a segélyért, csatlakozik a segélyen lévőkhöz ágazat szakmai szakszervezet munkástanács gondjaiba vesz, gondoz jobb munkafeltételek szociális juttatás kedvezményes étkezés ebédjegy bölcsőde évi fizetett szabadság nyugdíjkorhatár tervezőmérnök pszichológus ügyvéd bíró orvos fizikus állatorvos tolmács varrónő oktató kötztisztviselő mérlegképes könyvelő üvegfújó gyors- és gépíró juhász forgalomirámyító lovas, lóversenyző dokkmunkás gondnok pénztáros ingatlanközvetítő modell szociális gondozó börtönőr bakter, váltókezelő számítógép-kezelő szemetes edző kéményseprő

jobs jobs jobs jobs jobs jobs jobs jobs jobs jobs jobs jobs jobs jobs jobs jobs jobs jobs jobs jobs jobs jobs jobs jobs jobs jobs jobs jobs jobs jobs jobs jobs jobs jobs jobs jobs jobs jobs jobs jobs jobs jobs jobs jobs jobs jobs jobs jobs jobs jobs jobs jobs jobs

man Friday museum attendant market researcher speech-therapist health visitor archivist P.R.O., Public Relations Officer cartographer window dresser mental work abstract outdoors vocational training be up to one's eyebrows in oil stand the heat decent cornflakes porridge oat barley buttered toast white coffee substantial sausage fuss contentious finding one's heart's content force down cold cuts green pepper chocolate gulp down scrambled eggs soft-boiled hard-boiled kettle bring to the boil tea-bag tea-leaf brew strain liquid spread marge grate sprinkle paprika paste mustard self-service cutlery serviette not in the same street, not in the same league street

hivatalsegéd múzeumőr piackutató logopédus védőnő, gomdozónő levéltáros közönségszervező térképész kirakatrendező szellemi munka elvont szabadtér szakképzés nyakig olajos bírja a hőséget tisztességes kukoricapehely zabkása zab árpa vajas pirítós tejeskávé kiadós kolbász, virsli hűhó vitatott felfedezés kedvére, szíve szerint leerőltet hideg felvágottak zöldpaprika kakaó bedob, lenyel tojásrántotta lágy kemény kanna felforral filter, tealevéllel töltött zacskó tealevél érik, kiázik leszűr folyadék kenni margarin reszel szórni pirosarany mustár önkiszolgáló evőeszköz szalvéta nem lehet egy napon említeni

jobs jobs jobs jobs jobs jobs jobs jobs jobs jobs jobs jobs jobs jobs jobs jobs meals meals meals meals meals meals meals meals meals meals meals meals meals meals meals meals meals meals meals meals meals meals meals meals meals meals meals meals meals meals meals meals meals meals meals meals meals

choosy fastidious a far cry from have a sweet tooth vegetable sauce your turn clear soup course lentil soup pork chop poultry tuna-fish garnish mashed potatoes chip split pea French bean marrow spinach sorrel cabbage with tomatoes stuffed cabbage noodles pancake strudel filled with cottage cheese poppy-seed scone doughnut take pride in delicate pike-perch abound cuisine reputation luscious inviting lesser-known fiery red paprika chicken paprika chicken with sour cream veal stew hearty pure delight grind noodles with roasted paprika potatoes scrap broth unimaginable favoured seasoning overcooked Christmas pudding currant raisin

finnyás válogatós távol áll vmitől édesszájú főzelék te következel csontleves fogás lencseleves disznóhús-szelet szárnyasállat tonhal köret krumplipüré hasábburgonya sárgaborsó zöldbab tök spenót sóska paradicsomos káposzta töltött káposzta kifőtt tészta palacsinta túrós rétes mák pogácsa fánk büszke vmire ízletes fogas, süllő bővelkedik konyhaművészet hírnév ízes, fűszerers csábító, vonzó kevésbé ismert tűzpiros paprikás csirke paprikás csirke tejfölösen borjúpörkölt tápláló, bőséges csupa élvezet őröl krumplis tészta darabka zöldséges húsleves elképzelhetetlen kedvelt ízesítés, fűszerezés túlfőtt karácsonyi sütemény ribizli mazsola

meals meals meals meals meals meals meals meals meals meals meals meals meals meals meals meals meals meals meals meals meals meals meals meals meals meals meals meals meals meals meals meals meals meals meals meals meals meals meals meals meals meals meals meals meals meals meals meals meals meals meals meals meals meals

almond suet treacle nutmeg cinnamon cider lemon rind tart kidney lettuce carrot beetroot pepper vinegar spirits informal joint of meat Brussels sprouts broccoli cauliflower fig stewed beef defrost semi-prepared ready cooked food, ready packed food for the sake of convenience gourmet delicacy processed produce additive preservative cooking fat cooking oil baking powder yeast lard cream refreshment left-overs go off long-life milk turn sour patience sloppy overdo broil peel celery coat discoloured sage thicken simmer tureen

mandula faggyú szirup szerecsendió fahéj almabor citromhéj gyümölcstorta vese fejessaláta sárgarépa cékla bors ecet szesz kötetlen darab hús kelbimbó brokkoli karfiol füge marhapörkölt kiolvaszt félkész készétel kényelemből ínyenc csemege feldolgozott termék adalék tartósító főzéshez használt zsír főzéshez használt olaj sütőpor élesztő zsír tejszín üdítő maradék megromlik tartóstej megsavanyodik türelem lucskos, lottyadt tovább süt a kelleténél roston süt hámoz zeller befed, bevon, paníroz színét vesztett zsálya sűrűsödik párolódik levesestál

meals meals meals meals meals meals meals meals meals meals meals meals meals meals meals meals meals meals meals meals meals meals meals meals meals meals meals meals meals meals meals meals meals meals meals meals meals meals meals meals meals meals meals meals meals meals meals meals meals meals meals meals meals meals

parsley savoury giblet dumpling mixed grill platter floating islands dinner plate soup plate napkin side plate goblet dessert spoon saltcellar pepper pot toothpick soft drink table wine aromatic elevenses not to bear comparison portion tasteless stuffed chicken fried goose liver tripe curd mixed salad beetroot cucumber stewed fruit pastry mashed chestnut with whipped cream pruned tinned fruit hot and spicy greasy fattening flavour hospitality gravy simmer jacket potato herb recipe cookery book ingredient clove finely chopped dash coarsely shredded drained diced toss dressing

petrezselyem sós aprólék galuska, gombóc fatányéros madártej lapostányér mélytányér szalvéta kistányér talpas pohár kiskanál sótartó borstartó fogpiszkáló üdítő asztali bor zamatos, aromás tízórai össze sem hasonlítható adag íztelen töltött csirke sült kacsamáj pacal túró vegyessaláta cékla uborka kompót, befőtt cukrászsütemény gesztenyepüré aszalt konzervgyümölcs erős és fűszeres zsíros hízlaló zamat, íz vendégszeretet szaft párol héjában főtt burgonya gyógynövény, fűszer recept szakácskönyv hozzávaló gerezd finomra vágott egy csepp, kevéske nagyobb darabokra vágott lecsöpögtetett darabokra vágott összeráz, összekever öntet

meals meals meals meals meals meals meals meals meals meals meals meals meals meals meals meals meals meals meals meals meals meals meals meals meals meals meals meals meals meals meals meals meals meals meals meals meals meals meals meals meals meals meals meals meals meals meals meals meals meals meals meals meals meals

serving tavern, inn, pub, public house open-air self-servis tray be on display pick out push along rack vashirt inexpensive tip pig in a poke take away wrap reasonable price cary spirits available barman cloakroom show sy to a table reserve in advance menu eat a la carte fancy name set percentage cost degrading ambarrassing service price appreciation render a service arimulate cafe, cafeteria go Dutch give sy a real treat wine and dine at sy's expense immediately feel like sg apricot brandy hors-d'oeuvres, appetizer smoked ox-tongue liver dumpling tenderloin sip loosen full-bodied sponge cake whipped cream roadside restaurant foodstain it takes ages

adag vendéglő, kocsma szabadtéri önkiszolgáló tálca ki van rakva kiválaszt tol tartó pénztáros olcsó borravaló zsákbanacska elvisz, nem helyben fogyaszt becsomagol elérhető ár változni szeszesitalok elérhető, beszerezhető pultos, mixer ruhatár odavezet egy asztalhoz előre lefoglal étlap étlapról választ minden tételt fantázianév megálapított százalék költség lealacsonyító zavarba ejtő szolkgáltatási díj nagyrabecsülés szolgáltatást nyújt előidéz, okoz kávézó, cukrászda ki-ki alapon fizet jól megvendégel iszik és eszik vki költségére azonnal megenne-meginna vmit barackpálinka előétel füstölt marhanyelv májgaluska bélszín szürcsöl, kortyolgat ellazul testes piskóta tészta tejszínhab útszéli csárda ételfolt nagyon sokáig tart

meals meals meals meals meals meals meals meals meals meals meals meals meals meals meals meals meals meals meals meals meals meals meals meals meals meals meals meals meals meals meals meals meals meals meals meals meals meals meals meals meals meals meals meals meals meals meals meals meals meals meals meals meals meals

clear the table eggs in mayonnaise rolled ham Wiener Schnitzel pickled gherkin calorie intake carbo-hydrate fattening protein fatty meat diet fibre nutrient grain modest amount nutrition watch one's weight fad calorie chart malnutrition munch for days on end exhaust massage be on the skinny side put on weight burn up observe a strict diet starch cut out the bread exercise take sg for granted wasteful drought natural catastrophe flood earthquake charitable emergency relief aid die of hunger berries cancer mineral prehistoric man off-season scrawny lack steady customer, regular customer signal whisky on the rocks tough seving, helping help oneself

leszedi az asztalt majonézes tojás sonkatekercs, sonkarolád bécsi szelet savanyú uborka kalóriafelvétel szénhidrát hízlaló fehérje zsíros hús étrend rost táplálék rostos táplálék, szemes táplálék kis mennyiség táplálás, táplálkozás vigyáz a súlyára divatos hóbort kalóriatáblázat alultápláltság majszol napokon keresztül kifáraszt masszíroz csontos típus, sovány típus hízik eléget, felhasznál szigorú diétát tart keményítőt tartalmazó növényből készült étel nem eszik kenyeret tornászik biztosra vesz pazarló szárazság természeti katasztrófa árvíz földrengés jótékony gyorssegély éhenhal bogyók rák ásvány ősember amikor nem terem meg, nincs szezonja ványadt, vézna hiányol, nincs elég törzsvendég jelez, int whisky jéggel rágós adag vesz magának

meals meals meals meals meals meals meals meals meals meals meals meals meals meals meals meals meals meals meals meals meals meals meals meals meals meals meals meals meals meals meals meals meals meals meals meals meals meals meals meals meals meals meals meals meals meals meals meals meals meals meals meals meals

make out separately foot the bill, settle the bill window-shopping range of goods be on display design serve cold cuts plastic wire basket trolley counter pay desk, cash desk irritating remark run into difficulty double feast under one rufe available article bulk cut the price look after one's needs attentive be well-laid out tidily label well-stocked assortment attractively packed be in season tangerine dried fruit fancy cake candied stuffed sweets rye bread croissant bun rusk vintage vine lump sugar castor sugar granulated sugar sunflower oil dairy products full-fat milk skimmed milk fruit yoghurt delicatessen smoked meat animal fat offal ready-weighed cling film lean

külön számol el kifizeti a számlát kirakat nézegetés áruskála ki van téve konstrukció, terv kiszolgál felvágottak műanyag drótkosár bevásárlókocsi pult pénztár bosszantó megjegyzés nehézségbe ütközik kettős ünnep egy fedél alatt kapható árucikk nagy mennyiség leviszi az árat kielégíti vki igényét figyelmes jó elrendezésű rendesen, szépen címkével ellát jól ellátott választék szépen becsomagolt szezonja van mandarin aszalt gyümölcs díszített sütemény cukorral bevont töltött csoki rozskenyér kifli kerek édes sütemény pirított piskóta termelői (jó minőségű) bor kockacukor porcukor kristálycukor napraforgó olaj tejtermék zsíros tej lefölözött tej gyümölcs joghurt készételeket áruló részleg füstölt hús zsírszalonna belsőség előre kimérve folpack sovány

meals meals service service service service service service service service service service service service service service service service service service service service service service service service service service service service service service service service service service service service service service service service service service service service service service service service service service service service

minced semi-prepared, ready-to-fry ready-to-serve food resist temptation think over take stock of supply sort of sg set out item cashier cash register receipt run a shop be privately owned confectioner's fruiterer fishmonger stale sour joint packet carton jar tube head of lettuce bunch place an order call for sg market place stand free-range hen artificial feed stall chives horse-radish kale kohlrabi tropical fruit seasonal bargain stationer's kitchenware china ang glassware hardware drapery haberdashery wool shop department store consumer goods be out of stock sales a good bargain jewellery

darált félkész készétel ellenáll a kísértésnek meggondol felbecsül ellátmány, árukészlet kevés van vmiből nekiindul, elindul tétel pénztáros pénztárgép blokk üzletet vezet magántulajdonban van cukrászüzlet gyümölcs árus halárus állott, másnapos savanyú darab hús zacskó doboz üveg tubus fej saláta fürt, csokor rendelést lead beugrik vmiért piac stand háztájiban nevelt tyúk mesterséges táp bódé snidling retek kelkáposzta karalábé déli gyümölcs szezonális alkudni papír bolt konyhafelszerelés porcelán és üvegáru vasáru méteráru üzlet rövidáru üzlet fonal bolt áruház fogyasztási cikkek kifogyni vmiből leárazás áru, amit megérte megvenni ékszerek

service service service service service service service service service service service service service service service service service service service service service service service service service service service service service service service service service service service service service service service service service service service service service service service service service service service service service service

perfumery crockery ready-made clothes take up underware fur coat overcoat waterproof footwear high-heeled low-heeled millinery hire-purchase buying deposit pay the balance off procedure finance rate of interest guarantor vary initial timely price reduction clearance sale commodity bargain sale dump shop-soiled bargain counter discount store carry on hoodwink substandard shopping spree hosiery shade ladder-proof wrap up drip-dry shrink-proof cuff-link loud frock fitting room corduroys pure woollen striped checked baggy denim hard-wearing washable crease-resistant casual wear

illatszerek háztartási porcelánedény készruha, konfekció elfoglal alsóruházat szőrmekabát nagykabát vízálló lábbeli magassarkú alacsonysarkú női kalapos részletre történő vásárlás előleg kifizeti a fennmaradó összeget eljárás, folyamat pénzügy kamatláb kezes változik kezdeti időszerű árcsökkentés kiárusítás árucikk leárazás áron alul elad a boltban bepiszkolódott turkáló diszkont áruház folytat, végez rászed olcsó áru (esetleg hibás) bevásárló körút zokni és harisnyaáru színárnyalat szembiztos becsomagol csavarás nélkül száradó mérettartó mandzsettagomb élénk színű, rikító nyári ruha próbafülke kordnadrág tiszta gyapjú csíkos kockás bő, húzott farmervászon tartós mosható gyűrhetetlen hétköznapi viselet

service service service service service service service service service service service service service service service service service service service service service service service service service service service service service service service service service service service service service service service service service service service service service service service service service service service service service service

vest underpants waistcoat single-breasted double-breasted rubber sole panties bra slip tights variety keep up with, keep pace with carry sg to extremes have a good dress sense invariably sew knit a perfect fit mustard royal blue patterned bow-tie choosy in perfect taste tight show off one's figure padding lipstick frilled pony tail pop in ample brand home delivery shoplift gizzard giblets raspberry apricot melon semolina frankfurters portsalute dairy products toiletries toilet-roll Kleenex off-season brooch signet ring pendant gentleman's outfitter dinner jacket loose-cut

alsóing alsónadrág mellény egysoros gombolódó duplán gombolódó gumitalp bugyi melltartó kombiné harisnya változatosság lépést tart vmivel túlzásba visz jól meg tudja válogatni a ruháit egyformán varr köt tökéletesen passzol mustár színű királykék mintás csokornyakkendő válogatós tökéletes ízléssel szűk kiemeli az alakját válltömés rúzs fodros lófarok beugrik bőséges termékfajta házhozszállítás üzletben lop zúza aprólék málna sárgabarack dinnye búzadara virsli trappista sajt tejtermék pipereszerek wc papír papír zsebkendő nem főszezon bros pecsétgyűrű medál férfi divatáru férfi estélyi, szmoking bőre szabott

service service service service service service service service service service service service service service service service service service service service service service service service service service service service service service service service service service service service service service service service service service service service service service service service service service service service service service

mac, mackintosh shawl night dress evening dress singlet track suit, leisure wear T-shirt slacks ribbon, tape elastic band safety pin thread scent nail varnish rayon velvet plain dotted checkered household utensils pet shop carbon paper drawing pin clip Indian ink refill writing pad browse buy the clothes off the peg suit, go well with colour-fast refund standard of service dry cleaner's repair shop gadget it leaves much to be desired fall behind develop print a snapshot run down sole patch remove a stain dye trim perm tint fit-to-measure sleeve scarecrow lining zip-fastener measurement

esőkabát kendő hálóruha estélyi ruha atlétatrikó szabadidő ruha póló melegítő alsó szalag gumiszalag, befőttes gumi gombostű cérna illatszer, kölni körömlakk műselyem bársony minta nélküli, sima pettyes pepita háztartási eszközök boltja állatkereskedés indigó rajzszeg gemkapocs tus betét (tollba) irómappa böngészik, nézeget kész ruhát vásárol jól áll valamihez színtartó visszatérítés szolgáltatás színvonala patyolat szerviz készülék sok kívánni valót hagy maga után lemarad előhív fényképmásolatot készít kimerül cipőtalp foltoz foltot eltávolít befest nyíl dauerol fest, árnyal méretre szabott ruhaujj madárijesztő bélés cipzár méret

service service service service service service service service service service service service service service service service service service service service service service service service service service service service service service service service service service service service service service service service service service service service service service service service service service service service service service

try-on, fitting alteration badly fitting take in let out turn up let down darn MOT, Ministry of Transport check-up post box, pillar box deliver subscribe to sg lobby slot machine be at a loss parcel balance money order savings bank bond recorded delivery stick addressee postal code sender be on the phone sort out sg answer phone caller marvellous invention dialling tone insert long-distance call tone buzzing hang up hold on answer the phone rapid pip instruct get cut off indicate unobtainable misdail enquiry directory put through reverse charge call alter in the seam registered letter forward slip

próba átalakítás nem méretes bevesz kienged felhajt leenged stoppol műszaki vizsga átvizsgálás, vizsgálat postaláda kézbesít megrendel előcsarnok automata tanácstalan csomag mérleg pénzutalvány takarék kötvény hivatalos kézbesítés ragaszt címzett irányítószám feladó van telefonja elrendez vmit üzenetrögzítő hívó csodálatos találmány tárcsahang bedob távolsági beszélgetés tónus, hangszín, hang búgás visszateszi a kagylót tartja a vonalat felveszi a kagylót gyors csipogó hang utasít megszakad a vonal jelöl, mutat elérhetetlen félre tárcsázik információ telefonkönyv kapcsol fogadó által fizetett beszélgetés átalakít a varrásnál ajánlott levél továbbít becsúsztat

service service service service service service service service service service service service service service service service service service service service service service service service service service service service service service service service service service service service service service service service service service service service service service service service service service service service service service

football pool ticket give sy a ring extension procedure purring ring off engaged tone splitting headache feel sore all over sneeze cough shiver with cold be clogged up General Practitioner epidemic wealth prevention cure neglect one's health consulting room, surgery feel dizzy faint doctor on duty strip to the waist feel one's pulse thermometer inflamed blood pressure symptom swollen arise blood test prescibe a treatment make out a prescription for anti-febrile drops relief gargle make up a medicine put sy on the sick-list medical certificate catching, contagious, infectious confine recover aching tooth blinding pain bring oneself to manipulation on a regular basis nip the trouble in the bud probe for cavities drill drill rinse one's mouth

totó szelvény felhív vkit mellék eljárás, folyamat búgás leteszi a kagylót foglalt jelzés erős, hasogató fejfájás mindene fáj tüsszög köhög didereg,fázik eltömődik,eldugul körzeti orvos járvány gazdagság megelőzés gyógyítás elhanyagolja az egészségét rendelő szédül elájul ügyeletben lévő orvos derékig levetkőzni megmérni a pulzusát lázmérő gyulladt vérnyomás tünet duzzadt, feldagadt felmerül vérvétel, vérvizsgálat kezelést ír elő receptet felír vmire lázcsillapító csöppek megkönnyebbülés torkot öblít gyógyszert elkészít betegállományba vesz orvosi igazolás fertőző korlátoz felgyógyul fájó fog nagyon erős fájdalom ráveszi magát vmire kezelés, eljárás rendszeresen csírájában elfojtja a bajt keresi a lyukakat fúrni fúró kiöblíti a száját

service service service service service service service health health health health health health health health health health health health health health health health health health health health health health health health health health health health health health health health health health health health health health health health health health health health health health health

antiseptic stop one's tooth, fill one's tooth extraction extract anaesthetise gum bearable molar stand the pain wisdom tooth oral surgery pluck up courage incise resistance contract pneumonia arthritis rheumatism damp weather every walk of life hay-fever respiratory bronchitis quinsy tonsillitis appendicitis food poisoning indigestion upsetting nervous breakdown crack-up fatigue mental hospital do away with sg combat sg plague small-pox polio the pox stamp out rely on guesswork vaccination medical check-up take the heaviest toll of human life make advances coronary heart disease circulatory disorder cancer preventive medicine fatal disease sexual intercourse blood transfusion drug-taking windpipe

fertőtlenítő betömi vkinek a fogát kihúzás, kivétel kihúzni érzéstelenít íny elviselhető őrlőfog, rágófog bírja a fájdalmat bölcsességfog szájsebészet összeszedi a bátorságát bevág, bemetsz ellenálló képesség elkap tüdőgyulladás izületi gyulladás reuma nedves időjárás az élet minden területe szénanátha légzőszervi légcsőhurut tüszős mandulagyulladás mandulagyulladás vakbélgyulladás ételmérgezés gyomorrontás nyugtalanító idegösszeroppanás idegkimerülés fáradtság elmegyógyintézet megszüntet küzd, leküzd vmit pestis himlő gyermekbénulás szifilisz, vérbaj kiírt, elpusztít találgatásokra hagyatkozik oltás orvosi vizsgálat,ellenőrzés a legnagyobb emberáldozatot követeli haladást ér el szívkoszorúér betegség érrendszeri rendellenesség rák megelőző gyógyászat halálos betegség szexuális érintkezés vérátömlesztés kábítószer-fogyasztás légcsőhurut

health health health health health health health health health health health health health health health health health health health health health health health health health health health health health health health health health health health health health health health health health health health health health health health health health health health health health health

slowly but surely ruin one's health drug addict few and far between rat-race mumps measles rash, spot itch chicken pox whooping cough endure dysentery diarrhoea vomit polyclinic night duty ambulance paediatrician tonsil adenoids stretcher local anaesthetics laxative be operated on for sg specialist physician internal medicine operating theatre gynaecology maternity ward dermatology nerve specialist health resort physiotherapeutic intensive care unit casualty department accessible X-ray set in plaster crutches collide bruise one's skin internal haemorrhage serious wound scalding third-degree burn casualty first aid dress bandage sprain one's ankle dislocate

lassan de biztosan tönkreteszi az egészségét kábítószer-élvező nagyon ritka hajsza, taposómalom mumpsz kanyaró kiütés viszket bárányhimlő szamárköhögés elvisel, elszenved vérhas hasmenés hányni rendelőintézet éjszakai ügyelet mentőautó gyerekorvos mandula orrpolip hordágy helyi érzéstelenítés hashajtó vmivel megoperálják szakorvos orvos belgyógyászat műtő nőgyógyászat szülészet bőrgyógyászat ideggyógyász szanatórium fizikoterápiás intenzív osztály baleseti sebészet elérhető röntgen összeforr gipszben mankó összeütközik felhorzsolja a bőrét belső vérzés súlyos sérülés, súlyos seb forrázás, perzselés harmadfokú égés sebesülés elsősegély beköt kötszer kificamítja a bokáját kificamít, elmozdít

health health health health health health health health health health health health health health health health health health health health health health health health health health health health health health health health health health health health health health health health health health health health health health health health health health health health health health

ointment compress swelling dull pain undergo a change monthly contribution treatment charge endeavour mobile patient be laid up take out a policy denture as fit as a fiddle, be in the pink I am middling feel seedy, feel under the weather washed out, run down off colour, out of sorts not to feel up to the mark hoarse limb gland be taken down with sg insomnia giddy a wink of sleep sharp stitch lose one's consciousness come round, regain consciousness spasm stabbing pain feel winded murmur of the heart nervous wreck urine sample medical history handicap incurable digestive system ulcer jaundice constipation dumb lame crippled short-sighted hard of hearing brace hollow loose consultants' round bile-stone heart transplant miraculous

kenőcs borogatás duzzanat tompítja a fájdalmat változáson megy át havi hozzájárulás kezelés költséget számol fel törekszik járóbeteg ágyban fekszik biztosítást köt fogsor makkegészséges nem vagyok túl jól (de rosszul se) elég rosszul lenni kimerült sápadt nem vagyok a legjobban rekedt végtag (nyirok)mirigy beteg vmivel álmatlanság szédült szemhunyásnyi alvás éles szúrás, nyilallás elveszíti az eszméletét magához tér görcsös fájdalom szúró fájdalom ki van fulladva, nem kap levegőt szívzörej idegbolond vizeletminta orvosi karton hátrány, fogyatékosság gyógyíthatatlan emésztőrendszer fekély sárgaság szorulás néma béna nyomorék rövidlátó nagyothalló fogszabályzó lyukas, odvas laza, mozog nagyvizit epekő szívátültetés csodával határos

health health health health health health health health health health health health health health health health health health health health health health health health health health health health health health health health health health health health health health health health health health health health health health health health health health health health health health

discharge isolation ward commit suicide competition cross-country running physical jerks push-up, press up keep fit be involved in regular sports activities pursue a sport determined fair-sized gym sports ground wall-bars climbing rope uneven parallel bars vaulting horse pommel horse beam floor mat skipping rope appartus gymnastics high bars floor exercices physical education muscle go numb outdoor tracks warming up exercices sports events track and field events hurdles steeple chase javelin throwing pole vaulting hop-skip-and-jump slalom racing downhill skiing cross-country skiing bob sleighing outfit binding pole, stick snow goggles ski run steep slope toboggan rink freeze snowball figure skating swift movement spectacular

elenged elkülönítő, elfekvő öngyilkosságot követ el verseny mezei síkfutás testgyakorlatok fekvőtámasz edzett marad rendszeresen sportol sportol eltökélt egész nagy tornaterem sportpálya bordásfal mászókötél felemás korlát lóugrás lólengés gerenda tornaszönyeg ugrálókötél szertorna nyujtó talajtorna testnevelés izom elzsibbad szabadtéri futópálya bemelegítő gyakorlatok sportesemények ugró-, dobó- és futószámok gátfutás akadályfutás gerelyhajítás rúdugrás hármasugrás műlesiklás lesiklás sífutás bob felszerelés kötés síbot síszemüveg sípálya meredek lejtő szánkózni korcsolyapálya befagy hógolyózik műkorcsolyázás fürge mozgás látványos

health health health sports sports sports sports sports sports sports sports sports sports sports sports sports sports sports sports sports sports sports sports sports sports sports sports sports sports sports sports sports sports sports sports sports sports sports sports sports sports sports sports sports sports sports sports sports sports sports sports sports sports sports

aquatics high-diving diving rowing account for breaststroke crawl fencing pentathlon show jumping harness horse racing branch semi-final final world championship excel in soccer darts motor racing hockey undoubtedly football fan be in a mess support a team First Division Hungarian League table be relegated qualifying heat selected team mere draw goalkeeper pitch handle head forward out-manoeuvre goal observe a rule referee assist linesman award a free kick penalty foul play grave offence replacement score a goal cheer goal scorer féte hail boo

vízisportok toronyugrás műugrás, búvárkodás evezés magyarázható vmi mellúszás gyorsúszás vívás öttusa díjugratás fogathajtás ágazat elődönző döntő világbajnokság kitűnik vmiben futball célbadobó játék autóversenyzés gyeplabda kétségtelenül foci drukker zűrzavaros, szervezetlen drukkol egy csapatnak első osztály ( fociban) nemzeti bajnokság tabella kiesik selejtező válogatott puszta döntetlent játszani kapus futballpálya kézzel érint fejel csatár kicselez kapu szabályt betart bíró segít, támogat partjelző szabadrúgást megítél 11-es, büntetőrúgás durva, szabálytalan játék súlyos szabálytalanság csere gólt rúg szurkolni góllövő ünnepelni éljenezni kifütyülni

sports sports sports sports sports sports sports sports sports sports sports sports sports sports sports sports sports sports sports sports sports sports sports sports sports sports sports sports sports sports sports sports sports sports sports sports sports sports sports sports sports sports sports sports sports sports sports sports sports sports sports sports sports sports

rival, opponent full-back break a record terrace replay action violence smash protective fence barrier patrol hooliganism pull a muscle preserve will-power uplifting podium national anthem tennis racket bowling alley neck and neck tape qualify for the final win by a narrow margin open the score even the score increase the lead half time true to form victory ceremonies walk over serve the ball team-mate feed the ball to stroke temperate zone continental climate predictable Carpathia Basin air current extremes mountain range encompass maritime Mediterranean average temperature agriculture crop of poor quality hail wheat maize refuse to ripen drought low rainfall

ellenfél, rivális hátvéd rekordot megdönt lépcsőzetes lelátó visszajátszás helyzet, akció erőszak összetörni védőkerítés korlát őrjárat, járőröz hulliganizmus izomláza van, megerőlteti az izmait megóv, megőriz akaraterő felemelő dobogó nemzeti himnusz teniszütő tekepálya fej fej mellett szalag bejut a döntőbe éppenhogy győz megszerzi az első gólt, pontot kiegyenlít növeli az előnyét félidő papírforma szerint díjkiosztó ünnepség könnyű, gyors győzelmet arat szerválni csapattárs továbbítja a labdát vkinek ütés, leütés mérsékelt égöv kontinentális éghajlat megjósolható Kárpát-medence légáramlat szélsőségek hegylánc, hegység körülvesz tengeri földközi átlaghőmérséklet mezőgazdaság gyenge minőségű termés jégeső búza kukorica nem érik be szárazság kevés eső

sports sports sports sports sports sports sports sports sports sports sports sports sports sports sports sports sports sports sports sports sports sports sports sports sports sports sports sports sports sports sports sports sports sports sports weather weather weather weather weather weather weather weather weather weather weather weather weather weather weather weather weather weather weather

precipitation irrigate yield forage crop root crop sugar beet favourable awaken blossom snowdrop primrose daffodil hyacinth daisy come out in buds bloom settle down to settled capricious scattered showers heat wave for days on end there wasn't a breath of air sweltering heat find shelter sunstroke as brown as berries hot spell sweep through the sky is overcast lightning thunder strike a tree rainbow pour down with rain get soaked to the skin mackintosh waterproof water-resistant wellingtons puddle harvest raspberry gooseberry Indian summer almond mulberry vintage vine press grape juice wine cask ferment decant

csapadék öntöz terméshozam takarmánynövények gyökér, gumósnövények cukorrépa kedvező felébred gyümölcsfa virága hóvirág kankalin nárcisz jácint margaréta kirügyezni virágzik nekiáll vminek megállapodott szeszélyes helyenkénti záporok melegfront napokon keresztül mozdulatlan volt a levegő tikkasztó hőség meghúzódik,menedéket talál napszúrás szépen lesült meleg időszak végigsöpör beborult villámlás dörgés belevág egy fába szivárvány ömlik az eső bőrig ázik esőkabát vízálló ruházat vízálló gumicsizma pocsolya termést betakarít, arat málna egres vénasszonyok nyara mandula szeder szüret szőlőtőke présel must boroshordó erjed, erjeszt lefejt

weather weather weather weather weather weather weather weather weather weather weather weather weather weather weather weather weather weather weather weather weather weather weather weather weather weather weather weather weather weather weather weather weather weather weather weather weather weather weather weather weather weather weather weather weather weather weather weather weather weather weather weather weather weather

drizzle mist hoar-frost sleet frost blizzard shiver with cold water dress in layers knitted gloves polo-necked sweater fur-lined low shoes low-cut breeches bathing suit straw hat swimming trunks paralyse slippery delay visibility dense fog set in block snowdrift get stuck affect get sy down distressing low-spirited put sy in a good mood forecast damp, wet, humid melt thaw avalanche flood breeze cloudburst rain cats and dogs perspire, sweat unbearable it is dull wretched, rotten chilly reach gale force subzero snowflake widespread frost fog patches outbreak isolated spread northwards

szitálás ritka köd zúzmara ólmos eső fagy hóvihar didereg könnyezik rétegesen öltözködni kötött kesztyű magasnyakú pulóver szőrmebéléses félcipő mélyen kivágott bermuda nadrág fürdőruha szalmakalap úszónadrág megbénít csúszós késleltet látótávolság sűrű köd beáll eltorlaszol hóakadály elakad befolyásol lehangol lehangoló lehangolt, letört felvidít előrejelez nedves elolvad olvad lavina árvíz, áradás szellő felhőszakadás esik, mintha dézsából öntenék izzad elviselhetetlen borongós cudar idő hűvös, csípős viharos erejű lesz fagypont alatti hópehely kiterjedt fagy ködfoltok kitörés elszigetelt észak felé terjed

weather weather weather weather weather weather weather weather weather weather weather weather weather weather weather weather weather weather weather weather weather weather weather weather weather weather weather weather weather weather weather weather weather weather weather weather weather weather weather weather weather weather weather weather weather weather weather weather weather weather weather weather weather weather

sunny intervals public transport a means of transport within spitting distance crossroads fork change for get off get on coach commuter bottleneck road-works hold up thick of rush-hour traffic passer-by give sy the directions heavy traffic motorway out of the ordinary on-way street turn into (a street) (set of) traffic lights vehicle suburban train funicular railway network inhabitant passenger centralised from time to time put up with work by electricity, run on electricity fixed rails electric wire pollute rubber tyre traffic jam operate signal come to a halt (traffic) island pedestrian take care for no-conductor system terminus, termini news-stand on board vary flat rate season ticket charge handle the ticket

időnkénti napsütés tömegközlekedés közlekedési eszköz egy köpésnyire kereszteződés elágazás átszáll leszáll felszáll távolsági autóbusz ingázó útszűkület útépítés feltart vmi sűrűje csúcsforgalom járókelő eligazít nagy forgalom autósztráda szokatlan egyirányú utca befordul forgalomirányító lámpák jármű hév sikló hálózat lakos utas központosított időről időre beéri vmivel villannyal megy fektetett sínek villanydrót szennyez gumiabroncs forgalmi dugó működik jelez megáll járdasziget gyalogos gondoskodik vmiről kalauz nélküli rendszer végállomás újságos stand a fedélzeten, járművön változik egységes díj, egységes díjszabás bérlet felszámol vmilyen díjat jegyet kezel

weather traffic traffic traffic traffic traffic traffic traffic traffic traffic traffic traffic traffic traffic traffic traffic traffic traffic traffic traffic traffic traffic traffic traffic traffic traffic traffic traffic traffic traffic traffic traffic traffic traffic traffic traffic traffic traffic traffic traffic traffic traffic traffic traffic traffic traffic traffic traffic traffic traffic traffic traffic traffic traffic

handle punch inspector spot-check hefty fine fare dodger valid price reduction extensive transfer season ticket urban in detail platform escalator carriage tunnel push forward step out mind the doors loudspeakers speed straphanger cross one's mind give up one's seat struggle manners destination burst peak time taxi rank fare dodger meter tip sy acute constant congetion get chocked immensely slow down pour environment mass ownership juggernaut lorry threat to deteriorate in an awful state of repair ring road seize up entirely heavy goods vehicle ban out restrict

kar kilyukaszt ellenőr szúrópróbaszerű ellenőrzés kiadós, nagy összegű bírság bliccelő érvényes árcsökkentés kiterjedt összbérlet városi részletesen peron mozgólépcső szerelvény, vagon alagút előretolakszik kilép az ajtóknál vigyázni hangosbemondó, hangszóró sebesen hajt kapaszkodó (járművön) megfordul a fejében átadja a helyét küzd viselkedésmód, illem rendeltetési hely özönlik, rohan, kiárad csúcsforgalmi idő taxi állomás viteldíj díjszámláló borravalót ad vkinek akut, éles, komoly állandó zsúfoltság befullad, bedugul nagymértékben lelassul özönlik, áramlik környezet tömeges tulajdon, birtoklás kamion fenyegetés vmire nézve romlik, rosszabbodik szörnyű állapotban körgyűrű elakad teljes mértékben teherszállító járművek kitilt korlátoz

traffic traffic traffic traffic traffic traffic traffic traffic traffic traffic traffic traffic traffic traffic traffic traffic traffic traffic traffic traffic traffic traffic traffic traffic traffic traffic traffic traffic traffic traffic traffic traffic traffic traffic traffic traffic traffic traffic traffic traffic traffic traffic traffic traffic traffic traffic traffic traffic traffic traffic traffic traffic traffic traffic

flow pedestrian subway vehicle underpass construction ease measures prove insufficient regulation am I right for...? take a short cut look out for punch machine expectant mother environmental pollution chaotic exhaust fume estate car apply for a car four stroke four cylinder run a car do 10 km to a litre weight tax parking charge second-hand swift economical interior space cc, cubic centimetre petrol consumption luggage space remove rear seat look after the engine body rusty acceleration let sy down ignition key clutch pedal gear level take the handbrake off let out move off bonnet carburettor shaft spark plug petrol tank manipulate brake pedal steering wheel speedometer indicator light

áramlik gyalogos aluljáró közúti aluljáró építés könnyít intézkedések elégtelennek bizonyul renszabály jó irányba megyek a ... felé? átvág keres lyukasztó gép várandós anya környezetszennyezés kaotikus, áldatlan kipufogógáz kombi kocsit igényel négyütemű négyhengeres kocsit fenntart 10 litert fogyaszt 100-on súly adó parkolási díj használt fürge gazdaságos utastér köbcentiméter benzinfogyasztás csomagtér eltávolít hátsó ülés gondozza a motort karosszéria rozsdás gyorsulás, gáz (pedál) cserbenhagy indítókulcs kuplung sebességváltó kiengedi a kéziféket kienged elindul motorháztető karburator tengely gyújtógyertya benzintartály kezel fékpedál kormánykerék sebességmérő irányjelző

traffic traffic traffic traffic traffic traffic traffic traffic traffic traffic traffic traffic traffic traffic traffic traffic traffic traffic traffic traffic traffic traffic traffic traffic traffic traffic traffic traffic traffic traffic traffic traffic traffic traffic traffic traffic traffic traffic traffic traffic traffic traffic traffic traffic traffic traffic traffic traffic traffic traffic traffic traffic traffic traffic

dashboard headlight registration number number plate windscreen windscreen wiper bumper rear view mirror mudguard chassis exhaust pipe accumulator run down brake down breakdown truck give sy a tow garage puncture, flat tyre wheel exchange it won't catch me out MOT compulsory unfit for endanger motorist recall memorable vividly give sy a lift reckless out of order swerve roar zebra crossing pavement exceed the speed limit bend violently skid put on the brakes gauge flag down hitch-hiker driving offence improper switch between the lanes traffic warden offending get away let off with a caution account for bodily injury blame without consideration for

műszerfal fényszóró rendszám rendszámtábla szélvédő ablaktörlő lökhárító visszapillantó tükör sárvédő alváz kipufogócső akkumulátor lemerül lerobban autómentő elvontat, vontat szerviz gumidefekt kerékcsere nem fog ki rajtam műszaki vizsga kötelező alkalmatlan vmire veszélyeztet autós felidéz emlékezetes élénken, élesen kocsin elvisz vkit vakmerő rossz, nem használható félrefordul, megfarol elsüvít gyalogátkelőhely járda túllépi a sebességhatárt kanyar hevesen, erőteljesen megcsúszik, kifarol rálép a fékre üzemanyagmérő óra leint, megállít stoppos szabálysértés helytelen sávot vált közlekedési rendőr szabálysértő megúszni figyelmeztetéssel elenged vmivel magyarázható testi sértés, sérülés hibáztat tekintet nélkül

traffic traffic traffic traffic traffic traffic traffic traffic traffic traffic traffic traffic traffic traffic traffic traffic traffic traffic traffic traffic traffic traffic traffic traffic traffic traffic traffic traffic traffic traffic traffic traffic traffic traffic traffic traffic traffic traffic traffic traffic traffic traffic traffic traffic traffic traffic traffic traffic traffic traffic traffic traffic traffic traffic

safe step off the pavement junction amber direct order cat's eyes mile post Highway Code observe driving licence theoretical test practical test attempt competence driving test perform a U-turn three-point turn reverse narrow space manoeuvre testify hinder overtake parking ticket pay attention to give way overtaking lane slam collide with run over, knock down fasten the seatbelts hard shoulder breathalyser horn dip filling station carriage-way cul-de-sac, dead end lay-by pedestrian precinct level crossing bypass flyover slip road silencer oil filter reset end of restriction no entry narrow theatre fan theatre- goer performance dress up

biztonságos lelép a járdáról kereszteződés sárga közvetlen utasítás útjelző karó mérföldkő KRESZ betart jogosítvány elméleti vizsga gyakorlati vizsga megkísérel hozzáértés vezetési vizsga visszafordul Y-alakban való fordulás tolat szűk hely rutinfeladat tanúsít megakadályoz előz értesítés szabálytalan parkolásról figyelmet fordít elsőbbséget ad előző sáv rácsap, rálép összeütközik vmivel elüt bekapcsolja a biztonsági övet útpadka szonda duda tompít benzinkút úttest zsákutca leállósáv sétálóutca vasúti átjáró kerülőút felüljáró felhajtó, lejáróút zajfogó, zajvédő fal olajszűrő újraállít, beállít tiltást feloldó tábla behajtani tilos szűkül színházrajong színházba járó ember előadás kiöltözik

traffic traffic traffic traffic traffic traffic traffic traffic traffic traffic traffic traffic traffic traffic traffic traffic traffic traffic traffic traffic traffic traffic traffic traffic traffic traffic traffic traffic traffic traffic traffic traffic traffic traffic traffic traffic traffic traffic traffic traffic traffic traffic traffic traffic traffic traffic traffic traffic traffic traffic entertainment entertainment entertainment entertainment

direction acting message piece of art talent ingenuity thriller permanent company theatrical season splendid adaptation plot gripping rich in surprising turns follow the play expect more from poor come out stilted scene cast marvellous, superb leading part, main role minor role bring the house down applaud stormy applause curtain call give sy a standing ovation dreadful bore say the least fall flat catcall(s) hiss and boo off the stage stage, put on a play rehearse make-up artist set designer scenery, setting, set property , prop costume designer stage manager go off without a hitch dress rehearsal booking-office box stalls dress circle

rendezés szereplés színjátszás mondanivaló műalkotás mű tehetség ügyesség rémtörténet állandó társulat színházi szezon nagyszerű, ragyogó feldolgozás cselekmény megragadó, lebilincselő meglepő fordulatokban gazdag követi a darabot többet vár vkitől gyenge elsül valahogy mesterkélt jelenet szerep osztás ragyogó/nagyszerű főszerep mellékszerep viharos tapsot arat tapsol viharos taps kitapsolás állva éljenez szörnyű unalmas (dolog, személy) enyhén szólva nem arat sikert kifütyülés kifütyül és nemtetszését nyilvánítja ki színpadra visz egy darabot próbál sminkmester díszlettervező díszlet kellék jelmeztervező színpadmester zökkenőmentesen megy főpróba jegypénztár páholy zsöllyeülések első emeleti páholy

entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment

balcony gallery interior foyer auditorium orchestra pit the wings lower top lihgts, footlihgts illuminate cloakroom opera glasses cloakroom attendant usher usherette aisle row leaf through programme booklet tune up behind the scenes dressing room hazard a guess stagehand prompter whisper the lines act interval refreshment room exhibition comedian political skit current social problems make fun of fellow citizen take off pungent satire laugh one's head off owe one's success to household name play oneself carry the audience with oneself unsuccessful run bow burst into The Merchant of Venice The Taming of The Shrew feature sy variety show puppet understudy at short notice overture bass guitarist

erkély karzat belső tér előcsarnok nézőtér zenekari árok kulisszák leenged reflektorok megvilágít ruhatár színházi távcső ruhatáros jegyszedő jegyszedőnő sorok közötti folyosó sor átlapoz programfüzet hangol a színfalak mögött öltöző megkockáztat egy feltevést díszletezők súgó szerepet súg felvonás színházi szünet büfé kiállítás humorista politikai paródia jelenlegi társadalmi probémák kifiguráz polgártárs, honfitárs kifiguráz, imitál éles(metsző) szatíra, gúny rengeteget nevet sikerét köszönheti vminek jól ismert név, személy magát adja magával ragadja a közönséget sikertelen előadás maghajlik kitör vmiben velencei polgár Makrancos hölgy főszerepet ad vkinek revü báb beugrásra kész színész hirtelen, rövid határidőn belül nyitány basszusgitáros

entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment

(musical) instrument oboist drummer performer project screen unlimited have sg at one's disposal feature film newsreel commercial travelogue animated cartoon trailer silent film sound film cinemascope dub subtitled distact one's attention close-up coincide script adventure film screen adaptation of box-office attraction sob story significant big hit sell-out villain heroine merit low attendance factor standard junk flood the market poster be carried away by resume finance venture interfere scenario supervise instruct interpret editor cameraman extra, stand-in do Hamlet stage fright peak

hangszer oboás dobos előadó kivetít vászon korlátlan rendelkezésére áll játékfilm filmhíradó reklám útleírás, útifilm rajzfilm előzetes, filmismertetés némafilm hangos film szélesvásznú szinkronizált feliratos elvonja a figyelmét premier plán, közeli kép egybeesik szövegkönyv, írás kalandfilm filmváltozata vminek vonza a közönzéget nagyon megható történet jelentős nagy siker kasszasiker gazfickó hősnő érdem, erős oldal alacsony látogatottság tényező színvonal ócskaság, giccs elárasztja a piacot plakát magával ragadja vmi újra elfoglal pénzel, pénzt ad hozzá vállalkozás beleavatkozik forgatókönyv felügyel kioktat értelmez vágó, szerkesztő operatőr statiszta, dublőz Hamletet alakít lámpaláz csúcs

entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment

accomplished versatile full house give an encore be in the limelight artificial act true to life woodwind strings harp brass bugle percussion cymbal vocal music all-men choir mixed choir read music acute ear sing out of tune play music by ear rubbishy day in day out broadcast quiz all-round unbiased smurf moral local TV dish transmission blurred lively serial corrupt be after sg popularity flock feeble-minded the hunted violent hire macabre, spine-chilling long for fill in a gap aberrant human life spread juvenile delinquency morals poison grumble

tehetséges, kiművelt sokoldalú teltház ráadás, ráadást ad rivaldafényben van, az érdeklődés közzéppontjában van mesterséges élethűen játszik fafúvós vonósok hárfa rézfúvósok kürt ütő(hangszer) cintányér vokális zene férfikar vegyeskar kottából énekel éles, jó fül hamisan énekel kotta nélkül játszik vacak, ócska állandóan, egész nap közvetít, sugároz rejtvény(műsor) átfogó, teljes elfogulatlan törpe tanulság helyi TV parabola antenna követítés homályos élénk, vidám (összetartozó) sorozat korrupt hajszol, űz vmit népszerűség nyáj, raj gyengeelméjű az üldözöttek erőszakos bérel hátborzongató vágyik vmire űrt betölt normálistól eltérő emberi élet terjedés ifjúkori bűnözés erkölcsök megmérgez morog, zsörtölődik

entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment

negligence laziness couch potato dressing gown people of small means interrupt revenue licence fee telly spectacular time-signal weather forecast live broadcast varied transmit running commentary press review telecast bedside story edifying request programme hit hit parade commercial radio knob tone control tuner waveband control volume control turn down turn up reception remote control widespread atmosphericdisturbances FM= Frequency Modulator hi-fi tower single album Radio and TV Times weekly have a big circulation daily lay-out domestic news place heading leading article, leader editor topicality comment on gossip column

hanyagság lustaság állandóan a TV előtt ülő ember, otthonülő pongyola, otthonka kispénzű ember félbeszakít bevétel előfizetési díj televízió látványos pontos idő (itt) időjárás előrejelzés élőadás változazos közvetít helyszíni közvetítés lapszemle televíziós közvetítés esti mese tanulságos kívánság műsor sláger slágerlista (itt) kereskedelmi rádió gomb hangszín szabályozó irány-, állomáskereső hullámhosszváltó hangerő szabályozó lehalkít felhangosít vétel távirányító elterjedt légköri zavarok hi-fi torony kislemez nagylemez Rádió és TV újság hetilap nagy a példányszáma napilap elrendezés hazai hírek elhelyez fejléc, címszó vezércikk szerkesztő aktuális esemény kommentál pletykarovat

entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment

editorial announcement crossword puzzle obituary classified ads skim through headline block letter catch the eye internal affairs fall below the standard scan cover sg sensational paper, tabloid correspondent scoop omit highbrow quarterly journal subscribe to a paper subscription ticklish issue lending library lending card be due for issue renew be overdue alongside reference book mag = magazine second-hand bookshop resist temptation biography entitle it sells well paper-back cover binding light entertainment escapist literature unpredictable turn fascinating from cover to cover at a sitting break away from heavy book bring oneself to afresh fable fairy tale

rendszerint a szerkesztő által írt, fő helyen közölt cikk bejelentés, kihírdetés keresztrejtvény gyászjelentés apróhirdetés átfut újságcikk címe vastagbetű szembetűnik belügyek nem üti meg a színvonalat átvizsgál hírt közöl vmiről bulvárlap tudósító elsőként közölt szenzáció kihagy művelt negyedévenként folyóirat újságot járat előjegyzés, előfizetési díj kényes példány könyvtár könyvkölcsönző lap esedékes vmire kiad hosszabbít,megújít lejárt a kölcsönzési ideje mellett tájékoztató könyv, kézikönyv antikvárium ellenáll a kísértésnek életrajz címmel ellát, címet ad kapós,jól veszik papír kötésű könyv fedőlap kötés könnyű szórakozás romantikus irodalom kiszámíthatatlan fordulat elbűvölő, lebilincselő elejétől a végéig egyszerre elszakad vmitől nehéz olvasmány ráveszi magát a legelejétől, újra történet, mese tündérmese

entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment

satire spy story sinister convincing shocking, stunning unfold turning point eventually great classics viewer power button announcer be glued to sg soap opera series talent spotting program screen receive,get spoil, ruin medium tune in to a station portable set mains battery aerial earphone programme guide switch on switch off propietor, owner editor-in-chief cartoonist freelance submit deceive bias fabricate scandal keep abreast of time keep sy informed browse subject catalogue lending time expire lay-out science fiction memoir diary specialised literature textbook leather-bound line chapter

szatíra kémtörténet baljóslatú meggyőző megdöbbentő kibontakozik fordulópont végül nagy klasszikusok néző kapcsológomb bemondó odatapad vmihez könnyed, hosszú sorozat (nem összetartozó) részekből álló sorozat tehetségkereső program ( KI MIT TUD ) képernyő fog (csatornát) tönkretesz eszköz, közeg fog egy állomást hordozható készülék hálózat(i áram) elem antenna fülhallgató műsorismertetés bekapcsol kikapcsol tulajdonos főszerkesztő karikatúrarajzoló szabadúszó beterjeszt becsap elferdít, befolyásol kitalál, kohol botrány lépést tart az idővel folyamatosan informál nézelődik, szemlélődik tárgymutató kölcsönzési idő lejár elrendezés sci-fi visszaemlékezés napló szakirodalom tankönyv bőrkötésű sor fejezet

entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment

blurb acknowledgements foreword footnote epilogue a stay-at-home (type) pursue a hobby knit crochet sew hammer do-it-yourself unisex napkin soft toy modelling mount develop party game pet can't wait to prune dress the vines dig rake soil plant sow come out hoe the beds weeds herbicide fertiliser spray chemical good yiled pick gather orchard vineyard lawn thuya hedge barbecue apricot tree parsnip carnation angle fishing-tackle fishing rod bait catch be attached to pure-bred

kiadói ismertetés, reklám köszönetnyilvánítás, elismerés előszó lábjegyzet epilógus otthonülő (típus) vmilyen hobbija van kötni horgolni varrni kalapácsolni barkácsolás mindkét nemhez illő szalvéta kitömött játékfigura modellezés kasíroz, keretbe foglal előhív társasjáték kedvenc háziállat alig várja, hogy (meg)metsz megmetszi a szőlőtőkéket ásni gereblyézni talaj, föld elültet magot vet előbújik, kibújik megkapálja az ágyásokat gyomnövények gyomirtó műtrágya permetez vegyszer jó termés (le)szed betakarít, begyűjt gyümölcsöskert szőlőskert pázsit, gyep tujafa élősövény kerti sütő sárgabarackfa fehérépa, zöldség szegfű horgászni horgászfelszerelés horgászbot csali kapás ragaszkodik, vonzódik vmihez fajtiszta

entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment

mongrel kennel bark watch-dog hamster guinea-pig finch budgerigar, budgie cage fish tank terrapin enlarge pastime be amused source graphics water-colour sculpture permanent exhibition temorary exhibition trend contemporary gypsy music community centre cater for recreation item on display, exhibit folk ensemble circle body pottery solo singing theatrical performance win the praise of artistic inclination recital outstanding musician recite poetry prominent outing level beginner intermediate advanced one-to-one tuition self-study false beginner acquire pronunciation catch, grasp master a language hardship doctoral degree thesis

keverék, korcs kutyaház ugat őrző-védő kutya hörcsög tengeri malac pinty papagáj kalitka akvárium ékszerteknős nagyít szabadidő(s tevékenység) szórakozni forrás, eredet grafika vízfesték, akvarell szobor állandó kiállítás időszakos kiállítás irányzat kortárs cigányzene művelődési ház ellát, gondoskodik vmiről felüdülés kiállított tárgy népi együttes szakkör testület fazekasság szólóének színpadi szereplés, színpadi előadás elnyeri az elismerését művészi hajlam szólóest kiemelkedő zenész verseket szaval jelentős, fontos kirándulás szint kezdő közép felső egyéni oktatás önálló tanulás álkezdő elsajátít kiejtés megért, felfog jól beszél egy nyelvet nehézség doktori fokozat doktori disszertáció, szakdolgozat

entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment

research in the original scholarship on the whole embroidery pot-holing exhibit promote establish ties make oneself understood once in a blue moon compartment carriage time-conscious miss one's connections travel on business on the dot link flat-rate charge public service day trip reduction booking office bulk passenger traffic as opposed to sg attend to steam locomotive current trend exclusively haul load economical internal cover a long distance sleeping-car berth unholstered fake leather luggage rack trunk, holdall sit facing the engine sit with one's back to the engine preferably be due to leave seat reservation fast train slow train, passenger train clip corridor scenery get past sy direct train destination

kutatás eredetiben ösztöndíj összeségében, általában hímzés barlang(ozás) felfedezés kiállít elősegít kapcsolatokat teremt megérteti magát nagyon ritkán, hébe-hóba kupé (vasúti) kocsi figyeli az időt, idő-centrikus lekési a csatlakozást üzleti ügyben utazik hajszálpontosan összekapcsol távolságtól független díjszabás közszolgálat egynapos kirándulás díjcsökkentés jegyváltóhely nagy mennyiség személyforgalom vmivel ellentétben figyel vmire gőzmozdony jelenlegi irányzat kizárólagosan húz, vontat teher, rakomány gazdaságos belföldi nagy távolágot tesz meg hálókocsi hálóhely kárpitozott műbör csomagtartó bőrönd, nagy táska menetiránnyal szemben ül menetiránynak háttal ül inkább esedékes az indulása helyjegy gyorsvonat személyvonat kilyukaszt folyosó táj elhalad vki mellett közvetlen vonat végcél, végállomás

entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment entertainment travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling

pull into the station take sg off sg come to and fro arrival departure see sy off luggage van left luggage office locker hall, waiting room announce loudspeaker come up on the indicator board homeless shelter covered barrier ticket collector fine queue relief train lay on run according to schedule increased national holiday apart from sg carry goods freight freightliner transport container unload load level crossing crossing gates inattentive track go off the track derailment delay casualty collide head-on signalman points proper handling air travel in comparison crawl at snail's pace nervous flier exhausting take-off pop swallow

beérkezik az állomásra levesz vmit vmiről ide-oda mászkál érkezés indulás kikísér vkit az állomásra csomagszállító targonca csomagmegőrző csomagmegőrző szekrény váróterem bejelent hangszóró megjelenik a menetrenden hajléktalan menedék, hajlék fedett korlát jegyszedő, jegyellenőr megbírságol sorba áll mentesítő járat beállít menetrendszerűen közlekedik megnövekedett nemzeti ünnep eltekintve vmitől árut szállít teher, rakomány teherszállító szállít tartálykocsi kipakol bepakol vasúti átjáró sorompó figyelmetlen vágány, sínpár kisiklik kisiklás késés sérülés összeütközik frontális(an) váltókezelő váltó megfelelő kezelés légi utazás összehasonlítva csigalassúsággal mászik/ halad ideges típus (repülés közben) kimerítő felszállás pattog nyel

travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling

air sickness rough hit an air pocket sick bag smooth airline operate all the year round internal flight jet drink in the sight mere memorable board register at the check-in counter attach tag misplace exceed excess weight boarding pass, card indicate departure lounge kill the time regular price flight list cancellation on board the plane hand-luggage reclining seat adjust safety belt taxiway pick up speed runway ascend altitude welcome air hostess, air host refreshment tarmac roll to a stop ramp alight passport control customs control have nothing to declare safe air crash run on automatic pilot cockpit navigation pleasure cruise pier

rosszullét (repüléstől) durva, nem sima légtölcsérbe kerül egészségügyi zacskó sima légitársaság működtet egész évben belföldi légijárat sugárhajtású repülőgép gyönyörködik a látványban puszta emlékezetes beszáll bejelentkezik a pultnál hozzáerősít cédula, címke rossz helyre rak túllép többletsúly beszállókártya jelez, feltüntet tranzitváróterem agyonüti az időt rendes ár a járatok listája törlés (járaté) repülőgépen kézipoggyász hátrahajtható ülés beállít, hozzáigazít biztonsági öv gurulópálya sebességet szerez felszállópálya emelkedik magasság üdvözöl légikísérő üdítő le-,felszállópálya megáll rámpa, lépcső vmiről le-,kiszáll útlevélvizsgálat vámvizsgálat nincs elvámolnivalója biztonságos légikatasztrófa automata vezérlésre van kapcsolva pilótafülke kormányzás sétahajózás móló

travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling

harbour drop anchor gangway go on board ply ferry float deck luxurious stateroom spacious porthole stern dip down bow run aground iceberg sink life boat life belt buoy safety device crew ensure voyage carry out steer have a dip slip in, slip into disembark extensive coach network rapid be on a par with school trip package tour railway guide allow for some delay put the window down emergency brake lost property office depart speed up make up for in time be ahead of schedule freight train, goods train scheduled flight chartered flight customs clearance air-sickness pill cancel descend

kikötő lehorgonyoz kikötőhíd beszáll közlekedik komp lebeg, úszik a vizen fedélzet luxus, fényűző luxuskabin tágas hajóablak hajófar, tat lemerül hajóorr zátonyra fut jéghegy lesüllyed mentőcsónak mentőöv bója biztonsági berendezés legénység, személyzet biztosít hajóút véghezvisz kormányoz megmártózik besurran kiszáll (hajóból) kiterjedt távolsági buszhálózat gyors megegyezik vmivel iskolai kirándulás társasutazás vasúti menetrend késésre számít lehúzza az ablakot vészfék elveszett tárgyak osztálya elindul felgyorsul bepótol, behoz időben gyorsabb a menetrendben meghatározott időnél tehervonat menetrendszerinti járat bérelt járat vámvizsgálat hányinger elleni tabletta töröl ereszkedik

travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling

forced landing hijack fly off course lower the wheels undercarriage co-pilot cabin staff galley cargo hold fuselage hatch quay cast anchor seasickness be shipwrecked barge tug trawler hovercraft hydrofoil tanker police launch ocean liner vessel raft paddle boat rubber boat inland affluence ease urge snag break away from it all hustle and bustle out-of-the-way household chore badger disturb devote in short broaden one's mind prearranged itinerary landmark all-inclusive guide independent travel cost estimate secure reservation adaptable spoil be one's own master preparation

kényszerleszállás eltérít letér az útvonalról leengedi a kerekeket futómű másodpilóta kiszolgáló személyzet konyha, élelmiszertároló raktér géptörzs ajtó rakpart horgonyt vet tengeri betegség hajótörést szenved uszály vontatóhajó halászhajó légpárnás hajó szárnyashajó tartályhajó őrnaszád óceánjáró (nagy) vízi jármű tutaj vízi bicikli, lapátkerekes hajó gumicsónak belföldön gazdagság, bőség könnyedség belső késztetés bökkenő, probléma elszakad a hétköznapi gondoktól tolakodás, sürgölődés félreeső házimunka zaklat, szekál zavar rááldoz, rászán röviden szélesíti az ismereteit előre elrendezett útvonal ismertetőjel, nevezetesség mindent magában foglaló idegenvezető önálló utazás költségbecslés biztosít foglalás alkalmazkodóképes tönkretesz a maga ura készülődés

travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling

rucksack in advance accordingly unlimited currency numerous enquire expense valid expire extend restriction transit visa double entry visa exit decrease exchange rate unfavourable entitle out-going in-coming particular truthfully liable to duty green channel subject to spot-check personal belongings exempt from in excess of sg, exceed sg fixed quota dutiable spirits smuggle fine on top of all that confiscate travel light fabric drip-dry crease-resistant pack toilet goods, toiletries tent washing facilities flush toilet guarded bathing sports ground camp rough pitch absolute freedom advance booking ludicrously

hátizsák előre ennek megfelelően korlátlan valuta számos érdeklődik költség érvényes lejár meghosszabbít korlátozás átutazó vízum kétszeri beutazásra feljogosító vízum kilépés, távozás csökken árfolyam kedvezőtlen feljogosít kifelé menő befelé jövő kényes, aprólékos őszintén vámköteles zöldfolyosó vminek kitett időszakos ellenőrzés személyes használati tárgyak mentes vmitől túllép vmit megállapított kvóta vámköteles szeszesital csempészni bírság mindennek tetejébe elkoboz kevés csomaggal utazik szövet, anyag csöpögve szárad nem gyűrődik becsomagol pipereszerek sátor mosdási lehetőségek angol WC őrzött, őrrel ellátott fürdés sportpálya vadkempingezni felver teljes szabadság előre történő lefoglalás nevetségesen

travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling

small sum holidaymaker put up caravan stream valley pond outdoor sport available hiking guest house region rent let vacancy all booked up single room suite full board registration slip hotel register valet check out settle the bill annual high season resort boarding-house inquiry route take out a travel insurance settle slide snapshot set off customs declaration study trip pier shore low tide high tide shell sunbathe sun-tan-lotion freshwater remote unspoilt tailor-made tanned chambermaid deposit one's valuables round-the-clock fort, fortress crown jewels

kis összeg szabadságát töltő egyén felver lakókocsi folyó völgy tó szabadtéri sport elérhető hegymászás vendégház terület, környék bérel kiad üresedés tele van, le van foglalva egyágyas szoba lakosztály teljes ellátás bejelentkező lap vendégkönyv hotelszolga kijelentkezik kifizeti a számlát éves, évi főszezon nyaralóhely panzió érdeklődés útvonal utazási biztosítást köt elrendez, elintéz dia fényképfelvétel elindul vámáru nyilatkozat tanulmányi kirándulás móló part apály dagály kagyló napozni napolaj édesvíz távoli hamisítatlan testreszabott lebarnult szobalány elhelyezni az értéktárgyat 24-órás erődítmény koronaékszerek

travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling

beefeater changing of the guard tomb scene royal wedding session dome fountain pigeon commemorate guard be situated approximately equal distance Equator North Pole occupy fertile plain sea level Transdanubia Great Plain Small Plain soil hilly mountainous peak drainage system be bordered by, border on The Ukraine Croatia ethnic minority language family surround Finno-Ugrian as a matter of fact be related to youngsters specialise in pass an exam intermadiate level state lanuage exam opt for additional annual competition be granted admission acquire lack of prevalent be in short of sg teaching aid photocopier atmosphere Peace-Corps volunteer role-play

a Tower őre őrségváltás sírhely helyszín királyi esküvő ülés kupola szökőkút galamb megemlékezik, ünnepel őriz elhelyezkedik, találozik körülbelül egyenlő távolság Egyenlítő Északi sark elfoglalt termékeny alföld tengerszint Dunántúl Nagyalföld Kisalföld talaj dombos hegyes hegycsúcs vízgyűjtő rendszer határos vmivel Ukrajna Horvátország nemzetiség nyelvcsalád körülvesz finn-ugor valójában rokonságban vmivel fiatalok tagozatra jár, szakosodik sikeres vizsgát tesz középfokú állami nyelvvizsga választ vmit további, plusz évenkénti verseny megad, garantál belépés, felvétel elsajátít hiánya vnek uralkodó, eluralkodó kevés van valamiből tanítási segédeszköz fénymásoló hangulat önkéntes tanár a békehadtesttől szerepjáték

travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling travelling hungary hungary hungary hungary hungary hungary hungary hungary hungary hungary hungary hungary hungary hungary hungary hungary hungary hungary hungary hungary hungary hungary hungary hungary hungary hungary hungary hungary hungary hungary hungary hungary hungary hungary hungary hungary hungary hungary hungary hungary hungary hungary hungary

have a good command of English encourage consequently comprehension written project constant source of delight be mad on lengthy orally variety memorise feel at home in a language vocational school competitive by heart compulsory throughout the whole year mark sy absent attendance register excuse one's absence school yard assembly hall basement compasses ruler paper pad staff room arts end crafts lab thesaurus computer techniques programming outstanding figure promote pay homage to finding uniform gown initiate alternate skit school leaver ribbon school ball attraction ball-opening dance school-leaving ceremonies take leave of phase school-leaving feast final exams one's heart's content memorable sufficiently mature

jól beszél angolul bátorít következésképpen megértés írásbeli feladat állandó örömforrás megőrül vmiért hosszadalmas szóban változatosság betanul, emlékezetébe vés otthon éri magát egy nyelvben szakmunkás képző versenyképes kívűlről kötelező egész éven át beír vkit hiányzónak hiányzási napló igazolja a hiányzását iskolaudvar gyűlésterem alagsor körző vonalzó papírtömb tanári szoba gyakorlati terem, rajzterem fogalomköri szótár számítógép kezelés programozás kiemelkedő alak előmozdít, támogat tisztelettel adózik felfedezés egyenruha köpeny beavat, felavat váltakozó, egymást váltó paródia, humoros darab végzős tanuló szalag iskolabál látványosság nyitótánc ballagás elbúcsúzik szakasz bankett érettségi vizsga amennyit csak kíván emlékezetes kellőképpen érett

hungary hungary hungary hungary hungary hungary hungary hungary hungary hungary hungary hungary hungary hungary hungary hungary hungary hungary hungary hungary hungary hungary hungary hungary hungary hungary hungary hungary hungary hungary hungary hungary hungary hungary hungary hungary hungary hungary hungary hungary hungary hungary hungary hungary hungary hungary hungary hungary hungary hungary hungary hungary hungary hungary

the slightest idea considerable enrol take sg for granted trade guide ability stimulate range of fields poor judge of guidance respected go in for medicine poor financial prospects obtain academic qualification lecture room be at one's disposal vacation advisable keep a high profile assignment tutor comprehensive school Local Education Authority retain public school tertiary education tuition fee degree course centrally located temperate zone flat abound in medicinal spring hospitality kindergarten nursery rhyme excellent school certificate fail run a school optional subjects entrance exam correspondence course preparatory school sixth-form college Hungarian Republic proclaim split up ruling party parlimentary elections vote from a coalition government

leghalványabb elképzelés jelentős beiratkozik biztosra vesz szakma irányít, vezet, tanácsot ad képesség ösztönöz, stimulál sokféle terület rossz bírája vminek segíség, tanácsadás elismert vmilyen pályára megy orvostudomány rossz anyagi kilátások szerez tudományos képzettség előadóterem rendelkezésére áll vakácó, szünet tanácsos gyakran megjelenik feladat tanári szoba átfogó képzést adó iskola helyi oktatási felügyelőség, hatóság fenntart magániskola felsőoktatás tandíj diplomát dó tanfolyam központi fekvésű mérsékelt égöv sík bővelkedik vmiben gyógyforrás vendégszeretet óvoda gyerekvers kitűnő bizonyítvány megbukni iskolát vezet faultációs kártya felvétli vizsga levelező tanfolyam előkészítő iskola egyetemi előkészítő iskola Magyar Köztársaság kikiált felbomlik, szétszakad uralkodó párt parlamenti választások szavazat koalíciós kormányt alakít

hungary hungary hungary hungary hungary hungary hungary hungary hungary hungary hungary hungary hungary hungary hungary hungary hungary hungary hungary hungary hungary hungary hungary hungary hungary hungary hungary hungary hungary hungary hungary hungary hungary hungary hungary hungary hungary hungary hungary hungary hungary hungary hungary hungary hungary hungary hungary hungary hungary hungary hungary hungary hungary hungary

totalitarian pullout troop manipulate opposition alliance smallholder supreme power vest elect debate heated push a bill through be accepted by a unanimous vote establish private property social security net put emphasis on preserve consciousness fore-front be keenly aware of run into debts unique lack of capital output service industy housing construction gross national product generate ratio entrepreneurial gain ground animal husbandry small-scale enterprise large-scale enterprice switch to transition free market not without cost poverty line declining living standard pharmaceutical agricultural machinery food processing industry poductivity surplus crossroads treasure stud farm open-air festival genuinely datum data

parancsuralmi kivonulás csapat manipulál ellenzék szövetség kisgazda legfelsőbb hatalom ráruház, rászáll választ vita heves törvényjavaslatot elfogadtat egyhangúlag megszavaz létrehoz magánvagyon szociális védőháló hangsúlyt fektet vmire megőriz öntudat, tudatosság arcvonal nagyon is tisztában van vmivel adósságba keveredik egyedülálló tőkehiány teljesítmény szolgáltató ipar lakásépítés nemzeti össztemék létrehoz, fejleszt arány(szám) vállalkozói teret nyer állattenyésztés kisvállalkozás nagyválalkozás átvált átmenet szabadpiac nem megy áldozatok nélkül létminimum romló életszínvonal gyógyszerészeti mezőgazdasági gépek élelmiszer-feldogozó ipar termékenység felesleg útkereszteződés nagyra becsült, kincsként őriz méntelep szabadtéri fesztivál őszintén adat adatok

hungary hungary hungary hungary hungary hungary hungary hungary hungary hungary hungary hungary hungary hungary hungary hungary hungary hungary hungary hungary hungary hungary hungary hungary hungary hungary hungary hungary hungary hungary hungary hungary hungary hungary hungary hungary hungary hungary hungary hungary hungary hungary hungary hungary hungary hungary hungary hungary hungary hungary hungary hungary hungary hungary

settlement under the rule of Sigismund flourishing metropolis work of art natural beauties Venetian bishop convert Christianity pagan trinity coronation church be buried Fishermen's Bastion magnificent pious found Dominican convent establishment medicinal bath erect anniversary founding bear ancient emblem horseman base chieftain tribe MP, Member of Parliament curb galloping inflation fortification span millenary colonnade ruler artificial lake Fun Fair Museum of War History Museum of Fine Arts natural science

település Zsigmond uralkodása alatt virágzás világváros műalkotás természeti szépségek velencei püspök megtérít, áttérít kereszténység pogány szentháromság koronázó templom el van temetve Halászbástya ragyogó istenfélő, kegyes megalapít dominikánus kolostor létesítmény gyógyfürdő állít évforduló alapítás visel ősi embléma, ősi címer lovas talapzat vezér törzs képviselő megfékezi az elszabadult inflációt erődítmény átível, áthidal ezredéves oszlopcsarnok uralkodó mesterséges tó vidámpark Hadtörténeti múzeum Szépművészeti múzeum természettudomány

hungary hungary hungary hungary hungary hungary hungary hungary hungary hungary hungary hungary hungary hungary hungary hungary hungary hungary hungary hungary hungary hungary hungary hungary hungary hungary hungary hungary hungary hungary hungary hungary hungary hungary hungary hungary hungary hungary hungary hungary hungary

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful