You are on page 1of 1

[ALAMAT]

[ALAMAT]

[ALAMAT] 0123456789

Kepada :

Guru Kelas

Tuan/Puan,

Kenyataan Ketidakhadiran Ke Sekolah

Merujuk kepada perkara di atas, anak saya


tidak hadir ke sekolah pada
hingga
kerana
.

2. Diharap pihak sekolah dapat mempertimbangkan perkara di atas.

Sekian, terima kasih.

Yang benar,

( [NAMA] )