You are on page 1of 3

OPĆA KULTURA – PRIMJER A

Ocem povijesne znanosti smatramo _______________ (485.-424. pr. Kr.) iz Halikarnasa u Maloj
Aziji. Napisao je djelo Historia.

Kult povezan s reprodukcijom ljudske vrste potvrđuju nam i prikazi ženskih kipova s naglašenim
atributima plodnosti, a najpoznatiji kipić je _______________.

U _______________ nastaje najstarije naselje sa svetištem oko godine 9.000 pr. Kr. i najstariji poznati
grad utvrđen bedemima i kulama oko godine 8.000 pr. Kr.

Hram-kula u staroj Mezopotamiji naziva se _______________ ili brijeg bogova.

Zaratustra, koji je živio u VI. st. pr. Kr. naučavao je _______________ religiju u kojoj se Ahuramazda,
bog svjetla istine i dobrote, neprestano bori s Ahrimanom, bogom zla i laži. Njegov je nauk zapisan na
staroiranskom jeziku u svetoj knjizi _______________.

Najznačajnije egipatske piramide nalaze se pored _______________ kod današnjeg Gizeha.

Kalendar sa sunčanom godinom od 365 dana uveli su (narod): _______________.

Fonetsko pismo koje su prvi u uporabu uveli Feničani imalo je _______________ znaka.

Najznačajnije ostatke kretske kulture otkrio je britanski arheolog Arthur Evans svojim istraživanjem
kraljevske palače u _______________.

Veliki protivnik Makedonaca bio je atenski govornik _______________ koji se članovima skupštine
obraćao _______________, govorima protiv Filipa II.

Makni mi se sa sunca, riječi su koje je Aleksandru Velikom izgovorio grčki filozof _______________.

U staroj grčkoj gimnazij je bio viša škola za _______________.

Prema tradiciji Rim je nastao na sedam brežuljaka godine _______________ pr. Kr.

Minerva je pandan grčkoj božici _______________.

Židovski pisac koji je pisao o životu Isusa Krista bio je _______________.

Kršćani solinskog područja koji su se sklonili pred naletima Hrvata u Dioklecijanovu palaču poč. VII.
st. obnovili su u Splitu biskupiju i za prvog splitskog nadbiskupa izabrali _______________.

Godine 404. sv. Jeronim dovršio je prijevod na latinski jezik Bibliju, nazvanu _______________, koja
je još u uporabi.

Hidžra, Muhamedov bijeg iz _______________ u _______________, označava početak islamske


nove ere i početak njihova računanja vremena. Taj se događaj, po zapadnjačkom računanju vremena,
zbio _______________ godine.

Muhamedovi nasljednici zovu se _______________.

Udruženje trgovaca u srednjovjekovnom gradu naziva se _______________, a udruženje


sjevernonjemačkih gradova _______________.
Godine 1120. u Jeruzalemu je osnovan red ______________ (Ivanovci). 1309. sele na Rodos (Rodski
vitezovi), a 1350. na Maltu pa se zovu _______________ vitezovi.

Predaja kaže da je poč. VII. st. Hrvate u novu domovinu vodilo petoro braće i dvije sestre: Klukas,
_______________, Kosentzes (Kosjens), _______________, Hrobatos (Hrvat), _______________ i
Vuga (Buga).

Na Trpimirovom dvoru boravio je učeni redovnik Gottschalk, pripadnik reda _______________.

Natpis kraljice Jelene, žene kralja Mihajla Krešimira II., otkrio je, sastavio i pročitao hrvatski arheolog
_______________.

Zagreb se po prvi put spominje nakon osnutka biskupije za Slavoniju, godine _______________.

Prvi biskup zagrebačke biskupije bio je Čeh imenom _______________, koji u Zagreb dovodi
benediktince.

1266.-1268. splitski arhiđakon _______________ dovršava djelo _______________, povijest solinske


i splitske crkve.

Godine 1288. zapisan je _______________, najstariji zakonik na hrvatskom jeziku, pisan


_______________.

Godine 1448. vojvoda Stjepan Vukčić Kosača proglašava se _______________, a njegova se zemlja
počinje nazivati _______________.

Godine _______________ u _______________ počela je raditi hrvatska glagoljska tiskara.

Najpoznatiji germanski mit je Mit o _______________. Jedna od središnjih ličnosti jest snažni junak
_______________ koji otima njihovo blago.

Renesansnu kupolu veličanstvene crkve Sv. Petra u Rimu sagradio je _______________.

Codex Dresdensis prikazuje rukopis indijanskog naroda _______________.

Hereza je učenje koje nije u skladu s _______________.

Razum mora biti najviši sudac, riječi su engleskog filozofa i empirista _______________.

Podjelu vlasti na zakonodavnu, sudsku i izvršnu traži istaknuti prosvjetitelj Charles de Secondat barun
da la Brede et de _______________ u djelu _______________.

Začetnik radničkog zakonodavstva u Engleskoj iz 1819. je socijalist-utopist _______________.

Borac za oslobođenje južnoameričkih država od španjolske vlasti i stvaranje njihove neovisnosti bio je
_______________.

Najznačajniji hrvatski protestant je Istranin, rođen u Labinu, zvan Ahil čistog protestantizma,
_______________, a bio je protestantski teolog, filozof, filolog i povjesničar.

Godine 1579. počinje gradnja _______________, idealnog renesansnog grada s bastionima u obliku
šestokrake zvijezde, glavne tvrđave u Hrvatskoj krajiani.

Pisac Gazofilacija, prvog hrvatskog rječnika s tronarječnom koncepcijom iz 1740. je pavlin


_______________, a doradio ga je Jerolim Orlović.
Prva židovska općina u Hrvatskoj osnovana je 1785. godine u _______________.

Prvi govor na hrvatskom jeziku održao je u Saboru _______________ godine _______________.

Autor prve hrvatske povijesne drame Juran i Sofija je _______________.

Godine 1867. u Zagrebu je pokrenut pravaški humorističko-satirički list _______________, a glavni


autor bio je Ante Starčević.

Istaknuti preporoditelj i borac za hrvatsko nacionalno buđenje Istre bio je biskup _______________.

Godine 1901. u Americi je patentiran prvi aparat za brijanje. Izumio ga je _______________.

Braća Orville i Wilbur Wright izveli su prvi let letjelicom na motorni pogon godine
_______________.

Slavna hrvatska operna pjevačica nazvana hrvatskim slavujem bila je _______________.

Godine 1898. Pierre Curie i Marie Curie Sklodowska otkrivaju _______________ i


_______________, a 1903. godine dobivaju Nobelovu nagradu.

Najkrvavija bitka I. svjetskog rata vodila se 1916. na zapadnom bojištu kod _______________.

Za vrijeme španjolskog građanskog rata njemački bombarderi razorili su baskijski grad


_______________. Svoje viđenje nastradalog grada dao je slikar _______________.

Lavoslav Ružička i Vladimir Prelog dobili su Nobelovu nagradu za svoje radove iz područja
_______________.

Stalnih članova Vijeća sigurnosti OUN ima _______________.

Zbor svećenika koji pomažu biskupu u upravljanju je _______________.

Kada su i gdje Hrvati izabrali Habsburgovce za svoje vladare (mjesto i točan datum):
_______________.

Najveće otkriće nuklearne fizike bilo je uočavanje procesa _______________ i _______________ u


kojima se oslobađa golema količina energije.

Tko je predvodio ustanak pučana na Hvaru i kada? _______________

Bogato starohrvatsko nalazište u selu kod Knina gdje je 1938. podignuta spomen-crkva Gospi:
_______________.

Najveći teroristički napad na SAD dogodio se _______________ napadom na dva tornja WTC-a u
New Yorku.

Hitlerov suradnik, odgovoran za nacističku propagandu bio je _______________.