You are on page 1of 7

1

CARTA ALIRAN PENYEDIAAN SOALAN


PEPERIKSAAN / UJIAN KEMAJUAN

Hantar JSU Guru penyedia soalan


/JSI kpd KP

Sekiranya ada Disertai bersama skema


kesilapan permarkahan

Ketua Panitia (menyemak)

Sekiranya kurang
berpuas hati

Guru Kanan (menyemak)

Guru penyedia soalan menghantar ke pejabat

PAR (riso)

Guru penyedia soalan menyusun , membungkus


dan menghantar ke bilik peperiksaan

Disertai bersama 1 salinan kertas soalan


& 1 salinan skema permarkahan

SU peperiksaan (menyimpan)
2

Contoh muka surat pertama untuk Peperiksaan Pertengahan tahun,


Peperiksaan Percubaan & Peperiksaan Akhir Tahun

1103/2
Bahasa
Melayu
Kertas 2
Mei
2019
2 ½ jam
UNIT PEPERIKSAAN SMKMI

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN MUTIARA IMPIAN

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2019

BAHASA MELAYU TINGKATAN 4

Kertas 2

Dua jam tiga puluh minit

JANGAN BUKA SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. Kertas soalan ini mengandungi empat soalan. Jawapan bagi soalan 2(b), 2(c) dan 2(d)
berdasarkan teks Komponon Sastera Melayu Tingkatan 4

2. Jawab semua soalan.

Kertas ini mengandungi 6 halaman bercetak

1103/2 © Hak Cipta Unit Peperiksaan SMKMI


3

Contoh muka surat pertama untuk Ujian Kemajuan 1

SMK MUTIARA IMPIAN, 14100 SIMPANG AMPAT


UJIAN KEMAJUAN 1 (2019)

PERNIAGAAN TINGKATAN 4
MASA : 1 JAM

NAMA:____________________________________________TINGKATAN:___________________

Arahan: 1. Jawab semua soalan.


2. Jawapan hendaklah ditulis dalam ruangan yang disediakan.
3. Jalan kerja hendaklah ditunjukkan dengan jelas.
4

Contoh soalan tamat

KERTAS SOALAN TAMAT

Disediakan oleh, Disemak oleh, Disahkan oleh,

……………………… ………………….. ……………………


(Low Mooi Gaik) ( Mohd Zabidi B. Othman) ( Latifah Bt Osman)
Ketua Panitia Sejarah Guru Kanan Kemanusian

Sila taip nama penuh Sila taip nama penuh & Sila taip nama penuh &
jawatan jawatan

Contoh soalan tamat sekiranya guru penyedia soalan itu adalah Ketua Panitia

KERTAS SOALAN TAMAT

Disediakan oleh, Disemak oleh, Disahkan oleh,

……………………… ………………….. ……………………


(Tang Yee Bon ) ( Habsah Bt. Ab. Mutalib ) ( Latifah Bt Osman)
Guru Kanan Kemanusian

Tidak perlu taip jawatan Tidak perlu taip jawatan Sila taip nama penuh &
jawatan
5

Contoh soalan tamat jika panitia itu hanya mempunyai seorang ahli sahaja

KERTAS SOALAN TAMAT

Disediakan oleh, Disemak & disahkan oleh,

……………………… ……………………
(Kausaliah A/P P.Subramaniam) (Habsah Bt. Ab. Mutalib)
Ketua Panitia Perniagaan Guru Kanan Teknik & Vokasional

Sila taip nama penuh Sila taip nama penuh &


jawatan

Contoh soalan tamat sekiranya guru penyedia soalan itu adalah Guru Kanan

KERTAS SOALAN TAMAT

Disediakan oleh, Disemak oleh, Disahkan oleh,

……………………… ………………….. ……………………


(Herdawati Bt. Girim ) ( Tang Yee Bon ) ( Zulaiha Bt. Hassan)
Ketua Panitia Bahasa Melayu

Tidak perlu taip jawatan Tidak perlu taip jawatan Sila taip nama penuh &
jawatan
6

FORMAT SOALAN
 Font tulisan : 11 Times News Roman

 Muka surat : Atas tengah

 Peperiksaan Pertengahan Tahun/ : Ikut masa & format PT3 / SPM


Peperiksaan Percubaan /
Peperiksaan Akhir Tahun

 Ujian Kemajuan 1 : Masa :1 jam Format : Bebas


7