You are on page 1of 2

Economia solidària BANCA ÈTICA Consum responsable COMERÇ JUST

No-discriminació MIGRACIONS
Alimentació saludable SOSTENIBILITAT Diversitat sexual i de gènere FEMINISME Participació
Canvi climàtic Petjada ecològica ENERGIES RENOVABLES IGUALTAT
EDUCACIÓ Ajut humanitari NOVIOLÈNCIA CULTURA DE PAU Resolució de conflictes
Erradicació de violències Reparació a les víctimes DESMILITARITZACIÓ Seguretat humana

Recerques contextualitzades
en iniciatives d’ONG
per a la justícia global
LA
CL
AU

INVESTIGA PER

REFUGI Drets dels infants INTERCULTURALITAT Dret a la ciutat


S T Í C I A GL O BA L
LA JU
DISSENY I
EXPERIMENTACIÓ
DOCUMENTACIÓ D’APLICACIONS,
ESCRITA O AUDIOVISUAL DE MATERIALS,
DE LLUITES, ACTIVITATS, D’ACTIVITATS...
PROJECTES...
RECOLLIDA DE DADES
QUE RESPONEN A
NECESSITATS
D’INFORMACIÓ
D’ONG

ANÀLISIS
INVESTIGACIÓ-ACCIÓ DIAGNOSIS DE XARXES
ANÀLISIS
PARTICIPATIVA AVALUACIONS DE MITJANS
ESTUDIS D’OPINIÓ,
OBSERVACIÓ DE PERCEPCIÓ,
PARTICIPANT EN DE DISCURS...
ACCIONS
DE VOLUNTARIAT COMUNICACIÓ
DE LA RECERCA EN ACCIONS
DE SENSIBILITZACIÓ O INCIDÈNCIA

INFORMA-TE’N
Fundació Solidaritat UB · 93 403 96 12 · recercapau@ub.edu · http://recercapau.ub.edu

DEMOCRÀCIA Salut global DRETS HUMANS Cooperació internacional


LA PREPARACIÓ
OBJECTIU
gener
TEMA

febrer març
2019 abril
1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7
7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10 4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14
gener
14 15 16 17 18 19 20 febrer
gener 11 12 13 14 15 16 17 març
febrer 11 12 13 14 15 16 17 abril
març abril
MARC 1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3
15 16 17 18 19 20 21
1 2 3 4 5 6 7
TEÒRIC 21 22 23 24 25 26 27
1 2 3 4 5 6
18 19 20 21 22
1
23 24
2 3
18 19 20 21 22
1
23 24
2 3
22
1
23
2
24
3
25 26
4 5
27 28
6 7
31 11 12 13
287 298 309 10 254 265 276 287 8 9 10 254 265 276 287 298 10
309 31 8
29 9
30 10 11 12 13 14
7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10 4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14
14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21
14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21
21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24 18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28
21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24 18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28
28 M ET31ODOLOG
29 30 25 IA
26 27 28 25 26 27 28 29 30 31 29 30
28 29 30 31 25 26 27 28 25 26 27 28 29 30 31 29 30

IN V E S T IG A PER
maig juny juliol IA GLagost
O B A L
RECOLLIDA 1 2 3 4 5 A J U S T
L 12 1234567 ÍC 1 2 3 4
DE DADES
EL TREBALL DE CAMP

6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11
maig
maig juny
10 11 12 13 14 15 16 juliol
13 14 15 16 17 18 19 juny juliol agost
15 16 17 18 19 20 21 agost
12 13 14 15 16 17 18
20 1 2 3 4 5
21 22 23 24 25 26 1 217 1 2 3 4 5 6 7
18 19 20 21 1 2 3 4
22 23 22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25
1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4
276 287 298 309 10
31 11 12 243 254 265 276 287 298 309 298 309 10
31 11 12 13 14 265 276 7 8
28 29 9
30 31 11
10
6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11
13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16 15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18
13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16 15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18
20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23 22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25
20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23 22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25
27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 29 30 29 30 31 26 27 28 29 30 31
27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 29 30 29 30 31 26 27 28 29 30 31

setembre octubre novembre desembre


ES
ANÀLISI DE1 DAD 1 2 3 4 5 6 1 2 3
2019 1
SOCIETAT

2 3 4 5 6 7 8 7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8
setembre octubre novembre desembre
SOCIETAT

setembre
9 10 11 12 13 14 15 octubre
1
14 15 16 17 18 19 20 novembre
11 12 13 14 15 16 17
1 2 3
desembre
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 1 2 3 4 5 6
20 21 22 21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24 16 17 18 19 20 21 221
1 1 2 3 4 5 6 1 2 3 1
232 243 254 265 276 28 298
7 287 298 309 10
31 11 12 13 254 265 276 287 298 309 10 23 24 25 26 27 28 298
2 3 4 5 6 7
RETORN A LAA LA

2 3 4 5 6 7 8 7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8
309 10 11 12 13 14 15 14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 10 11 12 13 14 15
309 31
9 10 11 12 13 14 15 14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22 21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24 16 17 18 19 20 21 22
EL DEVOLUCIÓ

16 17 18 19 20 21 22 21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24 16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29 28 29 30 31 25 26 27 28 29 30 23 24 25 26 27 28 29
23 24 25 26 27 28 29 28 29 30 31 25 26 27 28 29 30 23 24 25 26 27 28 29
30 30 31
30 30 31
CONCLUSIONS IÓ
O M U N ICAC
C DIVULGACIÓ
LA