You are on page 1of 2

FOG-K673

PARODONTOLÓGIA II.
ELŐADÁS
2011/2012. tanév II. félév, IV. évfolyam
2012. február 6 – május 19.
Oktatási szünet: 2012. április 10-14.

Előadás helye: FOK Tanterem


Előadás ideje: Kedd 11:00-12:00 (1 óra/hét)
Vizsgaforma: Beszámoló (5)
Kredit: 1

Dátum Cím Előadó


Dr. Vályi Péter
2012. 02. 07. 1. A fogágybetegségek felosztása, tünettana
adjunktus
2. Gingivitisek, ínymegnagyobbodások differenciál diagnosz-
2012. 02. 14. tikája, endokrin kórképek, hatások által módosított ínygyulla- Dr. Vályi Péter
dás
Prof. Dr. Gorzó István
2012. 02. 21. 3. Nem plakk okozta gingivitisek.
egy. tanár
2012. 02. 28. 4. A parodontális tályog és kezelése. ANUG Dr. Vályi Péter
5. Vérképzőrendszer betegségei által módosított ínyelváltozá-
2012. 03. 06. Dr. Vályi Péter
sok, gyógyszerszedéshez társuló ínybetegségek
6. Szisztémás állapotokkal társuló ínyelváltozások. Egyéb
2012. 03. 13. Dr. Vályi Péter
nem plakk okozta ínyelváltozások
2012. 03. 20. 7. A chronicus parodontitis Dr. Vályi Péter
2012. 03. 27. 8. Az agresszív parodontitisz Dr. Vályi Péter
2012. 04. 03. 9. Parodontitis szisztémás háttérrel Prof. Dr. Gorzó István
2012. 04. 17. 10. A parodontális terápia alapelvei Dr. Vályi Péter
2012. 04. 24. 11. A chronikus és aggresszív parodontitis kezelési terve Dr. Vályi Péter
12. A nem sebészi terápia lépései. Konvencionális kezelés
2012. 05. 08. Dr. Vályi Péter
illetve teljes száj dezinfekció
2012. 05. 15. 13. Újabb innovációk a nem sebészi terápiában Dr. Vályi Péter

9002K_N tantervben önálló vizsga: FOG-K675 Parodontológia alapvizsga!

Ajánlott irodalom: Dr. Gera I. szerk.: Parodontológia. 2. kiadás. Semmelweis Kiadó, Buda-
pest, 2009.
A félév elfogadásának feltételei: (elmélet és gyakorlat: FOG-K531 és FOG-K532)
1. Az elméleti és gyakorlati órákon való részvétel az SZTE Tanulmányi és Vizsgaszabály-
zatában meghatározott módon.
2. Megfelelő elméleti felkészültség a gyakorlatokhoz.
3. Teljesített demonstráció, amely a hallgatókkal egyeztetett helyen és időben, amelyre a
10. vagy 11. héten kerül sor. Sikertelen demonstráció egy alkalommal javítható, elégte-
len pótdemonstráció esetén egy szóbeli beszámolóra van lehetőség!
4. A gyakorlatokon történő számonkérések átlaga érje el a 2,0-t
5. A gyakorlatok rendjének (1. gyakorlaton kihirdetésre kerül) betartása.
FOG-K674

PARODONTOLÓGIA II.
GYAKORLAT
2011/2012. tanév II. félév, IV. évfolyam
2012. február 6 – május 19.
Oktatási szünet: 2012. április 10-14.

Gyakorlat helye: FOK Parodontológia rendelő


Gyakorlat ideje: 2 óra/hét
Kedd 8:00-11:00 16. csoport
Csütörtök 8:00-11:00 15. csoport
Vizsgaforma: Gyakorlati jegy (5)
Kredit: 2

Gyakorlatvezetők: 15. csoport Dr. Hangyási Dávid Botond tanársegéd


Dr. Vályi Péter adjunktus
16. csoport Dr. Hangyási Dávid Botond tanársegéd
Dr. Vályi Péter adjunktus
Dr. Bajusz Örs szakorvos
rezidensek külön beosztás szerint segítik a gyakorlatvezetők munkáját