You are on page 1of 12

‫)‪Human Rights Alert – NGO (AR 80654598‬‬

‫‪PO Box 33407, Tel Aviv, Israel Fax: 077-3179186‬‬ ‫‪Email: joseph.zernik@hra-ngo.org‬‬

‫]‪[Bilingual record – English below‬‬

‫תקנות‪ ‬בתי‪ ‬המשפט‪ ‬ובתי‪ ‬הדין‪ ‬לעבודה‪) ‬עיון‪ ‬בתיקים(‪ ,‬תשס"ג­‪ ;2003‬טופס‪) 2 ‬תקנה‪)4 ‬ג((‬
‫בקשה‪ ‬לעיון‪ ‬בתיק‪ ‬בית‪ ‬משפט‬

‫‪ .1‬פרטי‪ ‬המבקש‪:‬‬
‫א(‪ ‬שם‪ ‬מלא‪ :‬דר'‪ ‬יוסף‪ ‬צרניק‬
‫ב(‪ ‬מס'‪ ‬זהות‪05362559­6 :‬‬
‫תד‪ ,33407 ‬תל­אביב‬ ‫ג(‪ ‬כתובת‪ :‬‬
‫ד(‪ ‬מס'‪ ‬טלפון‪  :‬אין‬
‫‪ .2‬פרטי‪ ‬תיק‪ ‬בית‪ ‬המשפט‪:‬‬
‫א(‪ ‬מס'‪ ‬תיק‪ ‬בית‪ ‬משפט‪ ‬שבו‪ ‬מבוקש‪ ‬העיון‪:‬‬
‫עע"מ‪ 8101/15  ‬בבית‪ ‬המשפט‪ ‬העליון‪ ‬בשבתו‪ ‬כבית‪ ‬משפט‪ ‬לערעורים‬
‫בעניינים‪ ‬מינהליים‬
‫ב(‪ ‬הצדדים‪ ‬בתיק‪:‬‬
‫המערערים‪:‬‬
‫‪ .1‬אלמסגד‪ ‬גריוסוס‪ ‬צגטה‬
‫‪ .2‬גברגזיאבר‪ ‬בריהוט‪ ‬קלה‬
‫‪ .3‬המוקד‪ ‬לפליטים‪ ‬ולמהגרים‬
‫‪ .4‬האגודה‪ ‬לזכויות‪ ‬האזרח‪ ‬בישראל‬
‫‪­ARDC .5‬מרכז‪ ‬לקידום‪ ‬פליטים‪ ‬אפריקאים‬
‫‪ .6‬רופאים‪ ‬לזכויות‪ ‬אדם‪ ­ ‬ישראל‬
‫‪ .7‬קו‪ ‬לעובד‬
‫‪ .8‬א‪.‬ס‪.‬ף‪ ­ ‬ארגון‪ ‬סיוע‪ ‬לפליטים‬
‫המשיבים‪:‬‬
‫‪ .1‬שר‪ ‬הפנים‬
‫‪ .2‬רשות‪ ‬האוכלוסין‪ ‬וההגירה‬
‫‪ .3‬היועץ‪ ‬המשפטי‪ ‬לממשלה‬
‫‪ .4‬שר‪ ‬החוץ‬
‫ג(‪ ‬המסמכים‪/‬המוצגים‪ ‬בתיק‪ ‬זה‪ ,‬שבהם‪ ‬מבוקש‪ ‬העיון‪:‬‬
‫)‪ (1‬העתק‪/‬העתקים‪ ‬של‪ ‬הסכם‪/‬הסכמים‪ ‬עם‪ ‬מדינה‪/‬מדינות‪ ‬שלישית‪/‬שלישיות‪ ‬שהוגשו‬
‫ו‪/‬או‪" ‬הוצגו"‪ ‬על‪ ‬ידי‪ ‬המשיבים‪ ‬בערעור‪ ‬זה‪ ‬תחת‪ ‬חיסיון‪.‬‬
‫)‪ (2‬לחלופין‪ – ‬מתוך‪ ‬המסמכים‪ ‬שב­)‪ ,(1‬לעיל‪ – ‬רק‪  ‬העתקים‪ ‬של‪ ‬ראשם‪  ‬וסופם‪ ‬של‬
‫הסכמים‪ ‬אלה‪ ­ ‬המציינים‪ ‬את‪ ‬כותרתם‪ ,‬הצדדים‪ ‬בהם‪ ,‬יום‪ ‬חתימתם‪ ‬ומראים‪ ‬את‬
‫החתימות‪ ,‬שמות‪ ‬החותמים‪ ‬וסמכויותיהם‪.‬‬
‫ככל‪ ‬שמסמכים‪ ‬אלה‪ ‬אינם‪ ‬קיימים‪ ‬כלל‪ ‬בתיק‪ ,‬בית‪ ‬המשפט‪ ‬מתבקש‪ ‬לומר‪ ‬כך‪ ‬בפירוש‬
‫בהחלטתו‪ ‬על‪ ‬בקשת‪ ‬עיון‪ ‬זאת‪.‬‬
‫‪ .3‬מטרת‪ ‬העיון‪ ‬והטעמים‪ ‬המצדיקים‪ ‬אותו‪:‬‬

‫‪1/11‬‬
‫א(‪ ‬מבקשי‪ ‬המקלט‪ ,‬שהם‪ ‬עניינו‪ ‬של‪ ‬תיק‪ ‬זה‪ ,‬הם‪ ‬נושא‪ ‬שהסעיר‪ ‬ומסעיר‪ ‬את‪ ‬הציבור‪ ‬בישראל‪,‬‬
‫יש‪ ‬בו‪ ‬גם‪ ‬עניין‪ ‬בינלאומי‪ ‬רב‪ ,‬וחשיבותו‪ ‬רבה‪ ‬לעניין‪ ‬זכויות‪ ‬האדם‪ ‬ומערכת‪ ‬החוק‪ ‬והמשפט‬
‫במדינת‪ ‬ישראל‪ .‬‬
‫בקיצור‪ ‬נמרץ‪:‬‬
‫באוגוסט‪ ­ 2017 ‬ניתן‪ ‬פס"ד‪ ‬בתיק‪ ‬זה‪ ‬על‪ ‬ידי‪ ‬הרכב‪ ‬מורחב‪ ‬של‪ ‬בית‪ ‬המשפט‬ ‫‪ ‬‬ ‫ביום‪  28 ‬‬
‫)‪    (1‬‬
‫העליון‪ ‬בשבתו‪ ‬כבית‪ ‬משפט‪ ‬לערעורים‪ ‬בעניינים‪ ‬מנהליים‪ ‬בראשות‪ ‬הנשיאה‪ ‬אז‪ ‬מרים‪ ‬נאור‬
‫ועמה‪ ‬המשנה‪ ‬לנשיאה‪) ‬בדימ'(‪ ‬א'‪ ‬רובינשטיין‪, ‬השופטת‪) ‬הנשיאה‪ ‬היום(‪ ‬א'‪ ‬חיות‪ ,‬השופט‬
‫)המשנה‪ ‬לנשיאה‪ ‬היום(‪ ‬ח'‪ ‬מלצר‪ ,‬והשופט‪ ‬י'‪ ‬דנציגר‪ .‬פסה"ד‪ ‬הנ"ל‪ ‬סוכם‪ ‬בתקשורת‪ ‬כך‪:‬‬
‫העליון‪ :‬אפשר‪ ‬לגרש‪ ‬מבקשי‪ ‬מקלט‪ ,‬אך‪ ‬אין‪ ‬לכלוא‪ ‬יותר‪ ‬מחודשיים‪ ‬את‪ ‬מי‬
‫שיסרב‬
‫הרכב‪ ‬מורחב‪ ‬של‪ ‬חמישה‪ ‬שופטים‪ ,‬בראשות‪ ‬הנשיאה‪ ‬נאור‪ ,‬קבע‪ ‬כי‪ ‬לא‪ ‬הוכח‬
‫שאוגנדה‪ ‬ורואנדה‪ ‬אינן‪ ‬בטוחות‪ ‬למבקשי‪ ‬המקלט‪ .‬השופטים‪ ‬הוסיפו‪ ‬שאם‪ ‬יושג‬
‫הסכם‪ ‬המאפשר‪ ‬גירוש‪ ‬בכפייה‪ ‬למדינה‪ ‬אחרת‪ ,‬אפשר‪ ‬יהיה‪ ‬לכלוא‪ ‬את‬
‫המסרבים‪ ‬לתקופות‪ ‬ממושכות‪ ‬יותר‪[1] .‬‬
‫פסק‪ ‬דין‪ ‬זה‪ ‬היה‪ ‬מבוסס‪ ‬על‪" ‬הסכם"‪ ‬או‪" ‬הסכמים"‪ ‬שהוגשו‪ ,‬או‪" ‬הוצגו"‪ ‬תחת‪ ‬חיסיון‪ ‬ונדונו‬
‫במעמד‪ ‬צד‪ ‬אחד‪) ‬המשיבים‪ ‬בלבד(‪  .‬שאלת‪ ‬חשאיותם‪ ,‬עצם‪ ‬קיומם‪ ,‬תקפותם‪ ‬ותכנם‪ ‬של‬
‫"ההסכם"‪ ‬או‪" ‬הסכמים"‪ ‬אלה‪ ‬היה‪ ‬עניין‪ ‬מרכזי‪ ‬בדיון‪ ‬ובפסה"ד‪ .‬‬
‫בסעיף‪ 78 ‬נאמר‪:‬‬
‫המערערים‪  ‬העלו‪  ‬כאמור‪  ‬טענות‪  ‬רבות ‪  ‬ביחס‪  ‬לתוכנו ‪  ‬של ‪  ‬ההסכם ‪  ,‬העיקרית‬
‫שבהן ‪  ‬נוגעת ‪  ‬לחשאיותו ‪  .‬לטענתם ‪  ,‬הסכם ‪  ‬חשאי ‪  ‬אינו ‪ "  ‬יכול‪  ‬להוות ‪  ‬בסיס‬
‫להעברה‪  ‬בכפיה ‪  ‬של ‪  ‬בני ‪  ‬אדם "‪ ) ‬סעיף‪  67  ‬בסיכומיהם (‪  .‬הם ‪  ‬הדגישו ‪  ‬כי‬
‫להסכם‪  ‬שכזה ‪  ‬אין ‪  ‬אח ‪  ‬ורע ‪  ‬בעולם ‪ )  ‬סעיף‪  4  ‬בסיכומי ‪  ‬התשובה (‪...‬‬
‫בסעיף‪ 83 ‬נאמר‪:‬‬
‫‪  ...‬חשאיותו‪  ‬של‪  ‬ההסכם‪  ‬מקרינה‪  ‬על‪  ‬אופי‪  ‬הבדיקה‪  ‬שיש‪  ‬לערוך ‪  ‬להוראותיו ‪.‬‬
‫מאחר‪  ‬שהמורחקים‪  ‬אינם ‪  ‬חשופים ‪  ‬לתוכנו ‪  ‬של ‪  ‬ההסכם ‪  ,‬תפקידו ‪  ‬של‬
‫בית ­המשפט‪  – ‬במיוחד ‪  ‬במקרים ‪  ‬כגון ‪  ‬זה ‪  ‬שלפנינו ‪  ,‬שבהם ‪  ‬נחשף ‪  ‬החומר‬
‫החסוי‪  ‬לעיניו ‪  ‬של ‪  ‬בית ­המשפט ‪  – ‬לשמש ‪  ‬להם ‪ "  ‬מעין ‪  ‬פה "‪  ...‬שומה ‪  ‬עליו‬
‫לבדוק ‪  ‬ביתר ­קפדנות ‪  ‬את‪  ‬הוראותיו ‪  ,‬כדי‪  ‬להבטיח‪  ‬כי‪  ‬הוא ‪  ‬אכן ‪  ‬מעגן ‪  ‬באופן‬
‫ה ‪  ‬של‪  ‬המדינה‪  ‬השלישית‪  ‬לקבל‪  ‬את ‪  ‬המורחקים ‪ ‬לשטח הה‬ ‫מספק‪  ‬את‪  ‬הסכמת ה‬
‫ולהעניק ‪  ‬להם‪  ‬הגנה‪  ‬אפקטיבית ‪  ,‬על ‪  ‬כל ‪  ‬הכלול ‪  ‬בה ‪.‬‬
‫בסעיף‪ 84 ‬נאמר‪:‬‬
‫אין‪  ‬חולק‪  ‬כי‪  ‬בענייננו ‪  ‬נחתם ‪  ‬הסכם ‪  ‬כתוב ‪  ,‬שעל‪  ‬תוכנו‪  ‬חלה‪  ‬כאמור ‪  ‬תעודת‬
‫חיסיון ‪  .‬נוסחו‪  ‬של‪  ‬ההסכם‪  ‬צורף‪  ‬לחומר‪  ‬החסוי‪  ‬שהוגש ‪  ‬לבית ­המשפט‬
‫לעניינים‪  ‬מנהליים‪  ‬ואשר‪  ‬הוצג ‪  ‬גם ‪  ‬בפנינו ‪.‬‬
‫)‪ (2‬אח" כ‪ ‬התרחשה‪ ‬סדרת‪ ‬אירועים‪ ‬דרמטיים‪ ‬מחוץ‪ ‬לאולם‪ ‬הדיונים‪ .‬בין‪ ‬השאר‪ ‬התברר‪ ,‬שככל‬
‫הנראה‪ ‬לא‪ ‬היו‪ ‬קיימים‪ ‬בכלל‪ ‬הסכמים‪ ‬חתומים‪ ‬עם‪“ ‬מדינות‪ ‬שלישיות”‪ .‬‬
‫ביום‪ 05 ‬לינואר‪ ­ 2018  ,‬התפרסמה‪ ‬ידיעה‪ ‬ב­‪“ :NEWS1 ‬רואנדה‪ ‬ואוגנדה‪ :‬לא‪ ‬נקלוט‬ ‫)א(‪    ‬‬
‫‪2‬‬
‫מסתננים‪ ‬שיגורשו‪ ‬מישראל"‪[ ] ‬‬
‫ביום‪ 23 ‬לינואר‪ ­ 2018  ,‬התפרסמה‪ ‬ידיעה‪ ‬בהארץ‪“ :‬רואנדה‪ ‬מכחישה‪ ‬כי‪ ‬חתמה‪ ‬על‬ ‫)ב(‪    ‬‬
‫‪3‬‬
‫הסכם‪ ‬עם‪ ‬ישראל‪ ‬לגירוש‪ ‬מבקשי‪ ‬מקלט‪ ‬לשטחה"‪ .[ ] .‬‬
‫‪ 23 ,‬לינואר‪ ­ 2018  ,‬התפרסמו‪ ‬הידיעות‪“ :‬טייסים‪ ‬באל‪ ‬על‪ :‬לא‪ ‬נסכים‬ ‫בימים‪  22 ‬‬
‫‪ ‬‬ ‫)ג(‪  ‬‬
‫להשתבץ‪ ‬לטיסות‪ ‬גירוש‪ ‬של‪ ‬מבקשי‪ ‬מקלט"‪ ,[4] ‬ו“מחאת‪ ‬הרופאים‪ 350 :‬רופאים‪ ‬במכתב‬

‫‪1‬‬ ‫‪https://www.haaretz.co.il/news/education/1.4390274‬‬

‫‪2‬‬ ‫‪http://www.news1.co.il/Archive/001-D-398554-00.html‬‬

‫‪3‬‬ ‫‪https://www.haaretz.co.il/news/politics/1.5752101‬‬

‫‪4‬‬ ‫‪https://news.walla.co.il/item/3129194‬‬

‫‪2/11‬‬
‫נגד‪ ‬גירוש‪ ‬מבקשי‪ ‬המקלט‪ ...‬שנשלח‪ ‬למנכ"ל‪ ‬רשות‪ ‬האוכלוסין‪] ,‬פרופ’‪ ‬שלמה‪ ‬מור­יוסף­יצ[‬
‫]‪[5‬‬
‫ביום‪ 04  ‬לפברואר‪ ­ 2018  ,‬מבקשי‪ ‬המקלט‪ ‬החלו‪ ‬לקבל‪ ‬מכתבי‪ ‬גירוש‪" :‬ברכות!‬ ‫‪ ‬‬ ‫)ד(‪  ‬‬
‫‪6‬‬
‫ישראל‪ ‬הגיעה‪ ‬להסכם‪[ ] "..‬‬
‫ביום‪ 07 ‬לפברואר‪ ­ 2018  ,‬התפרסם‪ ‬בהארץ‪ ‬ראיון‪ ‬של‪ ‬העיתונאי‪ ‬ניר‪ ‬גונטז’‪ ‬עם‪ ‬מנכ"ל‬ ‫)ה(‪    ‬‬
‫רשות‪ ‬האולוסין‪ ‬וההגירה‪ ,‬פרופ’‪ ‬שלמה‪ ‬מור‪ ‬יוסף‪ ,‬תחת‪ ‬הכותרת‪“ :‬אתה‪ ,‬כרופא‪ ,‬לא‪ ‬מיטיב‬
‫בתפקיד‪ ‬הזה‪ ‬עם‪ ‬בני‪ ‬האדם‪ ,‬אתה‪ ‬מוביל‪ ‬אותם‪ ‬אל‪ ‬הלא‪ ‬נודע”‪  [7] .‬הראיון‪ ‬מתמקד‬
‫בשאלת‪ ‬עצם‪ ‬קיומו‪ ‬ותכנו‪ ‬של‪ ‬הסכם‪ ‬עם‪ ‬ממשלת‪ ‬רואנדה‪ ‬לגבי‪ ‬קליטת‪ ‬המגורשים‪ .‬בראיון‬
‫זה‪ ‬נאמר‪:‬‬
‫גונטז’‪ :‬נכון‪ .‬רואנדה‪ ‬כמובן‪ .‬בקיצור‪ ,‬אחרי‪ ‬שמדינת‪ ‬ישראל‪ ‬מצהירה‪ ‬כך‪,‬‬
‫בחשבון‪ ‬הטוויטר‪ ‬הרשמי‪ ‬של‪ ‬ממשלת‪ ‬רואנדה‪ ‬מפורסם‪ ‬ציוץ‪ ‬שטוען‪ ‬שאין‬
‫שום‪ ‬הסכם‪ ‬בינם‪ ‬לבינינו‪ .‬השאלה‪ ‬היא‪ ‬אם‪ ‬יש‪ ‬הסכם‪ ‬כזה‪ ‬ואם‪ ‬ראית‪ ‬אותו‪.‬‬
‫מור‪ ‬יוסף‪ :‬ממשלת‪ ‬ישראל‪ ‬לא‪ ‬הצהירה‪ ‬לבג"ץ‪ ,‬ממשלת‪ ‬ישראל‪ ‬הראתה‪ ‬את‬
‫ההסכם‪ ‬לבית‪ ‬המשפט‪ ‬העליון‪ .‬יש‪ ‬התייחסות‪ ‬לכך‪ ‬שההסכם‪ ‬הוא‪ ‬סודי‪ ,‬ואם‪ ‬זה‬
‫בסדר‪ ‬או‪ ‬לא‪ ‬בסדר‪ ,‬ומגיע‪ ‬למסקנה‪ ‬שלמרות‪ ‬אי‪ ‬הנוחות‪ ,‬הסכם‪ ‬סודי‪ ‬הוא‪ ‬בסדר‪.‬‬
‫בתוכן‪ ‬העניינים‪ ‬של‪ ‬פסק‪ ‬הדין‪ ‬בה'‪ 2 ‬א'‪ ‬כתוב‪" :‬הסכמים‪ ‬להרחקה‪ ‬למדינה‬
‫שלישית"‪ ,‬בה'‪ 2 ‬ב'‪ ‬כתוב‪" ‬חשאיותו‪ ‬של‪ ‬ההסכם"‪ ‬ובה'‪ 2 ‬ג'‪ ‬כתוב‪" ‬תוכנו‪ ‬של‪ ‬ההסכם‬
‫והסטנדרטים‪ ‬לפי‪ ‬המשפט‪ ‬הבינלאומי"‪ .‬זאת‪ ‬אומרת‪ ,‬אין‪ ‬שאלה‪ ‬אם‪ ‬יש‪ ‬הסכם‪ .‬בית‬
‫המשפט‪ ,‬שאני‪ ‬מאוד‪ ‬מעריך‪ ‬אותו‪ ,‬ראה‪ ‬את‪ ‬ההסכם‪ .‬אז‪ ‬יש‪ ‬הסכם‪.‬‬
‫…‬
‫ראית‪ ‬את‪ ‬ההסכם?‪ ‬אתה‪ ‬אומר‪ ‬מה‪ ‬כתוב‪ ‬בו‪ .‬ראית‪ ‬אותו?‬
‫את‪ ‬החלקים‪ ‬שרלוונטיים‪ ‬לי‪ ,‬ראיתי‪.‬‬
‫ראית‪ ‬חתימה‪ ‬של‪ ‬נציג‪ ‬מוסמך‪ ‬של‪ ‬נציג‪ ‬הממשלה‪ ‬הקולטת?‬
‫יש‪ ‬דברים‪ ‬שיש‪ ‬להם‪ ‬חשאיות‪ ,‬ולכן‪ ‬לא‪ ‬אתייחס‪.‬‬
‫שאלתי‪ ‬רק‪ ‬על‪ ‬החתימה‪.‬‬
‫אני‪ ‬יודע‪ ‬מה‪ ‬אתה‪ ‬שואל‪ ,‬אני‪ ‬לא‪ ‬רוצה‪ ‬לענות‪ .‬אני‪ ‬לא‪ ‬מתייחס‪ ‬להסכם‪.‬‬
‫אתה‪ ‬פועל‪ ‬על‪ ‬פיו‪ .‬אתה‪ ‬נחשב‪ ‬לאיש‪ ‬ישר‪ ‬ומצפוני‪ .‬אתה‪ ‬פועל‪ ‬מתוך‪ ‬הנחה‬
‫שיש‪ ‬מקום‪ ‬שמוכן‪ ‬לקלוט‪ ‬אותם‪.‬‬
‫זה‪ ‬אני‪ ‬יודע‪ ‬בוודאות‪.‬‬
‫בלי‪ ‬לראות‪ ‬את‪ ‬כל‪ ‬ההסכם‪ ‬ובלי‪ ‬לראות‪ ‬שהוא‪ ‬חתום?‬
‫אני‪ ‬לא‪ ‬רוצה‪ ‬להתייחס‪ .‬אל‪ ‬תלחץ‪ ‬אותי‪ .‬זה‪ ‬יכול‪ ‬למלא‪ ‬לך‪ ‬את‪ ‬כל‪ ‬העמוד‪.‬‬
‫ביום‪ 15 ‬למרץ‪ ­ 2018  ,‬ניתן‪ ‬צו‪ ‬ארעי‪ ‬בשתי‪ ‬עתירות‪ ‬חדשות‪ ,‬בהן‪ ‬ישבו‪ ‬בדין‪ ‬הנשיאה‪ ‬א'‬ ‫)‪    (3‬‬
‫חיות‪ ,‬המשנה‪ ‬לנשיאה‪ ‬ח'‪ ‬מלצר‪ ,‬והשופט‪ ‬נ'‪ ‬הנדל‪ :‬בג"ץ‪ 679/18 ‬סיגל‪ ‬קוק‪ ‬אביבי‪ ‬ו­‪118‬‬
‫אח'‪ ‬נ‪ .‬ראש‪ ‬הממשלה‪ ‬ושר‪ ‬החוץ;‪ ‬בג"ץ‪ 733/18 ‬אביגדור‪ ‬פלדמן‪ ‬נ‪ .‬מדינת‪ ‬ישראל‪   .‬עתירות‬
‫אלה‪ ‬הוגשו‪ ‬בסוף‪ ‬ינואר‪ ,2018 ‬בעקבות‪ ‬החדשות‪ ,‬שהתפרסמו‪ ‬מחוץ‪ ‬לאולם‪ ‬הדיונים‪.‬‬
‫הצו‪ ‬הארעי‪ ‬אומר‪ :‬‬
‫‪ ‬לעת‪ ‬הזו‪ ‬מוצא‪ ‬צו‪ ‬ארעי‪ ‬עד‪ ‬להכרעה‪ ‬בבקשות‪ ‬למתן‪ ‬צווי‪ ‬ביניים‪ ,‬האוסר‪ ‬על‬
‫המשיבים‪ ‬לבצע‪ ‬הרחקה‪ ‬בפועל‪ ‬של‪ ‬מסתננים‪ ‬למדינות‪ ‬שלישיות‪ ‬לפי‪" ‬נוהל‪ ‬הרחקה‬
‫למדינות‪ ‬השלישיות"‪ ‬או‪ ‬לפי‪" ‬נוהל‪ ‬הרחקה‪ ‬למדינות‪ ‬השלישיות‪ ‬ממרכז‪ ‬השהייה‬
‫חולות"‪.‬‬
‫ביום‪ 18 ‬למרץ‪ – 2018  ,‬בעקבות‪ ‬הצו‪ ‬הארעי‪ ,‬התפרסם‪ ‬ראיון‪ ‬עם‪ ‬בא‪ ‬כוח‪ ‬העותרים‪ ,‬עו”ד‬ ‫‪   ‬‬
‫איתי‪ ‬מק‪ ,‬בו‪ ‬נאמר‪:‬‬
‫נציגי‪ ‬המדינה‪ ‬בדיון‪ ‬לא‪ ‬ידעו‪ ‬לענות‪ ‬על‪ ‬שאלות‪ ‬בסיסיות‪ ‬והשופטים‪ ‬הבינו‪ ‬את‪ ‬זה‪.‬‬
‫שבועיים‪ ‬לפני‪ ‬תחילת‪ ‬ההרחקה‪ ‬ההמונית‪ ‬ולמדינה‪ ‬אין‪ ‬מושג‪ ‬מה‪ ‬יש‪ ‬בהסכם‬
‫‪5‬‬ ‫‪https://www.haaretz.co.il/news/education/1.5762213‬‬

‫‪6‬‬ ‫‪https://news.walla.co.il/item/3132403‬‬

‫‪7‬‬ ‫‪https://www.haaretz.co.il/magazine/tozeret/.premium-1.5803777‬‬

‫‪3/11‬‬
‫עם‪ ‬רואנדה‪ ,‬כנראה‪ ‬מרוב‪ ‬שהוא‪ ‬סודי…‪  ‬סיגל‪] ‬קוק‪ ‬אביבי‪ ­ ‬יצ[‪ ‬ופעילים‪ ‬אחרים‬
‫הבינו‪ ‬שהמדינה‪ ‬לא‪ ‬ערוכה‪ ‬להרחקה‪ ‬המונית‪ ‬אלא‪ ‬בעיקר‪ ‬להפחדה‪ ‬המונית‪ ...‬הם‬
‫גם‪ ‬עלו‪ ‬על‪ ‬זה‪ ‬שהפרסומים‪ ‬האחרונים‪ ‬בתקשורת‪ ‬על‪ ‬ההסכם‪ ‬בין‪ ‬ישראל‪ ‬לרואנדה‬
‫נתנו‪ ‬לנו‪ ‬פתח‪ ‬לעתירה…‪  ‬אחרי‪ ‬שנחשפה‪ ‬ערוות‪ ‬הממשלה‪ ‬ברור‪ ‬שהכל‪ ‬בלוף…‬
‫]הדגשות‪ ‬הוספו‪ ­ ‬יצ[‬
‫ביום‪ 10 ‬לאפריל‪ ­ 2018 ‬ניתן‪ ‬פס"ד‪ ‬בשתי‪ ‬העתירות‪ ‬הנ"ל‪ ,‬שסוכם‪ ‬בדיווח‪ ‬בתקשורת‪ ‬כך‪:‬‬ ‫)‪    (4‬‬
‫בג"ץ‪ ‬קבע‪ :‬אין‪ ‬כרגע‪ ‬הסכם‪ ‬המאפשר‪ ‬גירוש‪ ‬בכפייה‪ ‬לאוגנדה‬
‫גם‪ ‬לאחר‪ ‬שהמדינה‪ ‬הציגה‪ ‬מסמכים‪ ‬חסויים‪ ,‬החליטו‪ ‬שופטי‪ ‬העליון‪ ‬כי‪ ‬אין‪ ‬מתווה‬
‫המאפשר‪ ‬לגרש‪ ‬את‪ ‬מבקשי‪ ‬המקלט‪ .‬אם‪ ‬לא‪ ‬יושג‪ ‬הסכם‪ ‬כזה‪ ‬עד‪ ‬יום‪ ‬ראשון‪,‬‬
‫ישוחררו‪ 207 ‬מבקשי‪ ‬מקלט‪ ‬הכלואים‪ ‬בסהרונים‬
‫פסה"ד‪ ‬הנ"ל‪ ‬גם‪ ‬מעיר‪ ‬בסעיף‪ 5 ‬על‪ ‬כך‪ ‬שהמשיבים‪) ‬המדינה‪ ‬ורשויותיה(‪ ‬לא‪ ‬הביאו‪ ‬לידיעת‬
‫בית‪ ‬המשפט‪ ‬בזמן‪ ‬את‪ ‬המידע‪ ‬הנכון‪ ‬בעניין‪" ‬ההסכמים”‪ .‬‬
‫ב(‪ ‬העניין‪ ‬שבבסיסו‪ ‬של‪ ‬תיק‪ ‬זה‪ ‬עסק‪ ‬בסכנה‪ ‬ממשית‪ ‬לחיי‪ ‬האדם‪ ‬ולחירות‪ ‬האדם‪ ,‬לא‪ ‬לאדם‬
‫אחד‪ ‬או‪ ‬שניים‪ ,‬אלא‪ ‬לעשרות‪ ‬אלפים‪  .‬להתנהלות‪ ‬התמוהה‪ ‬במכלול‪ ‬העניינים‪ ‬בפרשה‪ ‬זאת‬
‫היו‪ ‬שותפים‪ ‬אוסף‪ ‬בכירים‪ ‬במערכת‪ ‬החוק‪ ‬והמשפט‪ ‬ובממשלה‪ :‬הנשיאה‪ ‬אז‪ ‬מ’‪ ‬נאור‪,‬‬
‫הנשיאה‪ ‬היום‪ ‬א’‪ ‬חיות‪ ,‬המשנה‪ ‬לנשיאה‪ ‬אז‪ ‬א’‪ ‬רובינשטיין‪ ,‬והמשנה‪ ‬לנשיאה‪ ‬היום‪ ‬ח’‪ ‬מלצר‪,‬‬
‫היועמ"ש‪ ‬א’‪ ‬מנדלבליט‪ ,‬פרקליט‪ ‬המדינה‪ ‬ש’‪ ‬ניצן‪ ,‬ראש‪ ‬הממשלה‪ ‬ושר‪ ‬החוץ‪ ‬ב’‪ ‬נתניהו‪ ,‬שר‬
‫הפנים‪ ‬א’‪ ‬דרעי‪ ,‬מנכ"ל‪ ‬רשות‪ ‬האוכלוסין‪ ‬וההגירה‪ ‬פרופ’‪ ‬ש‪ ‬מור­יוסף‪ ,‬ועוד…‬
‫ג(‪ ‬רצף‪ ‬האירועים‪ ‬הנ"ל‪ ,‬מעלה‪ ‬את‪ ‬החשש‪ ‬הברור‪ ,‬שבעניין‪ ‬זה‪ ,‬ובהליכים‪ ‬המשפטיים‪ ‬בתיק‪ ‬זה‬
‫התנהל‪" ‬בלוף"‪ ‬כלשהו‪ ‬בקשר‪ ‬להסכמים‪ ‬עם‪" ‬מדינות‪ ‬שלישיות"‪ .‬חשש‪ ‬זה‪ ‬מועצם‪ ‬מתוך‬
‫דבריו‪ ‬של‪ ‬מנכ"ל‪ ‬רשות‪ ‬האוכלוסין‪ ‬וההגירה‪ ‬פרופ’‪ ‬ש’‪ ‬מור­יוסף‪ ‬בראיון‪ ‬מתחילת‪ ‬פברואר‬
‫‪ ,2018‬לאחר‪ ‬שהודעות‪ ‬גירוש‪ ‬כבר‪ ‬נשלחו‪ ‬למבקשי‪ ‬המקלט‪.‬‬
‫ד(‪ ‬חשש‪ ‬זה‪ ‬מועצם‪ ‬עוד‪ ,‬כיוון‪ ‬ש"בלופים"‪ ‬לגבי‪ ‬ניהול‪ ‬הליכי‪ ‬משפט‪ ‬על‪ ‬סמך‪" ‬הסכמים"‪ ‬ו"חוזים"‪,‬‬
‫שאינם‪ ‬קיימים‪ ‬כלל‪ ,‬או‪ ‬שהעתקים‪ ‬אמתיים‪) ‬אותנטיים(‪ ‬שלהם‪ ‬מעולם‪ ‬לא‪ ‬הוגשו‪ ‬לבית‬
‫המשפט‪ ,‬מוכרים‪ ‬כבר‪ ‬מאות‪ ‬שנים‪ ‬ברחבי‪ ‬העולם‪ ,‬כשיטה‪ ‬שגרתית‪ ‬של‪" ‬הונאה‪ ‬של‪ ‬בית‬
‫המשפט"‪  .[Fraud Upon the Court] ‬ברבים‪ ‬מאזורי‪ ‬השיפוט‪ ‬דוברי‪ ‬האנגלית‪ ,‬קיימים‬
‫חוקים‪ ‬שנועדו‪ ‬למנוע‪ ‬הליכים‪ ‬משפטיים‪ ‬המבוססים‪ ‬על‪ ‬חוזים‪ ‬או‪ ‬הסכמים‪ ,‬שאינם‪ ‬לפני‪ ‬בית‬
‫המשפט‪  .‬חוקים‪ ‬אלה‪ ‬מוכרים‪ ‬בשם‪ ‬הכללי‪" ‬חוק‪ ‬ההונאות"‪ .[Statute of Frauds] ‬לעומת‬
‫זאת‪ ,‬הפסיקה‪ ‬בישראל‪ ‬יצרה‪ ‬מצב‪ ‬הפוך‪ ,‬גמיש‪ ‬למדי‪ ,‬בעניין‪ ‬הדיון‪ ‬השיפוטי‪ ‬בענייני‪ ‬הסכמים‬
‫וחוזים‪ – ‬פסק‪ ‬דין‪ ‬אפרופים‪[8] .‬‬
‫חשש‪ ‬זה‪ ‬מועצם‪ ‬עוד‪ ‬יותר‪ ,‬כיוון‪ ‬ש"ההסכמים"‪ ‬הוגשו‪ ‬תחת‪ ‬חיסיון‪ ,‬והדיון‪ ‬בהם‪ ‬נערך‪ ‬במעמד‬
‫צד‪ ‬אחד‪ .‬מצב‪ ‬זה‪ ‬מוכר‪ ‬כמובן‪ ‬כחריג‪ ‬בולט‪ ‬לעניין‪ ‬הזכות‪ ‬ל"משפט‪ ‬הוגן‪ ‬ופומבי"‪ .‬פסה"ד‬
‫מיום‪ 28 ‬באוגוסט‪ 2017 ‬בתיק‪ ‬זה‪ ‬מבהיר‪ ,‬ששופטי‪ ‬בית‪ ‬המשפט‪ ‬היו‪ ‬מודעים‪ ‬היטב‪ ‬לקושי‬
‫זה‪ .‬‬
‫השילוב‪ ‬של‪" ‬הסכם"‪ ‬חתום‪ ,‬שקיומו‪ ‬מוטל‪ ‬בספק‪ ,‬עם‪ ‬ניהול‪ ‬דיון‪ ‬במעמד‪ ‬צד‪ ‬אחד‪ ,‬והחזקת‬
‫"ההסכם"‪ ‬תחת‪ ‬חיסיון‪ ,‬מעצים‪ ‬עוד‪ ‬יותר‪ ‬את‪ ‬החשש‪  .‬שילוב‪ ‬זה‪ ‬תואם‪ ‬את‪ ‬התופעה‪ ‬המוכרת‬
‫כ"הונאת‪ ‬משחק‪ ‬הצדפות"‪ ,[Shell Game Fraud] ‬או‪“ ‬תעלול‪ ‬ביטחון”‪.[Confidence Trick] ‬‬
‫ה(‪ ‬מתוך‪ ‬כל‪ ‬הנאמר‪ ‬לעיל‪ ,‬קרוב‪ ‬לוודאי‪ ,‬שעתה‪ ‬אין‪ ‬כל‪ ‬בסיס‪ ‬ראוי‪ ‬על‪ ‬פי‪ ‬דין‪ ‬להמשך‪ ‬החיסיון‬
‫שהופעל‪ ‬על‪" ‬ההסכמים"‪ ‬שהוגשו‪ ‬או‪" ‬הוצגו"‪ ‬במסגרת‪ ‬הליך‪ ‬זה‪ .‬לטענת‪ ‬מבקש‪ ‬העיון‪ ,‬לאור‬
‫אוסף‪ ‬הדמויות‪ ‬הבכירות‪ ‬המעורבות‪ ‬בתיק‪ ‬זה‪ ,‬המשך‪ ‬החיסיון‪ ‬על‪" ‬ההסכמים"‪ ‬שהוגשו‪ ‬או‬
‫"הוצגו"‪ ‬לבית‪ ‬המשפט‪ ‬בתיק‪ ‬זה‪ ‬מערער‪ ‬את‪ ‬אמון‪ ‬הציבור‪ ‬במערכת‪ ‬החוק‪ ‬והמשפט‬
‫מיסודה‪ .‬לעומת‪ ‬זאת‪ ,‬העיון‪ ‬המבוקש‪ ‬יבהיר‪ ‬מה‪ ‬היה‪ ‬טיבם‪ ‬של‪ ‬האירועים‪ ,‬שגרמו‪ ‬לבית‬
‫המשפט‪ ‬העליון‪ ‬להפוך‪ ‬את‪ ‬עמדתו‪ ‬בעניין‪ ‬גירוש‪ ‬מבקשי‪ ‬המקלט‪ ‬בין‪ ‬אוגוסט‪ 2017 ‬למרץ‬
‫‪ .2018‬בכך‪ ‬יסייע‪ ‬העיון‪ ‬לאשש‪ ‬את‪ ‬אמון‪ ‬הציבור‪ ‬בבית‪ ‬המשפט‪.‬‬
‫ו( לפיכך‪ ,‬על‪ ‬מנת‪ ‬לאשש‪ ‬את‪ ‬אימון‪ ‬הציבור‪ ‬במערכת‪ ‬החוק‪ ‬והמשפט‪ ‬בכלל‪ ‬ובבית‬
‫המשפט‪ ‬העליון‪ ‬בפרט‪ ,‬מן‪ ‬הראוי‪ ‬שבית‪ ‬המשפט‪ ‬יתיר‪ ‬את‪ ‬העיון‪ ‬בהעתק‪/‬העתקים‬
‫‪8‬‬ ‫_‪https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A1%D7%A7_%D7%93%D7%99%D7%9F‬‬
‫‪%D7%90%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%9D‬‬

‫‪4/11‬‬
‫של‪ ‬הסכם‪/‬הסכמים‪ ‬עם‪ ‬מדינה‪/‬מדינות‪ ‬שלישית‪/‬שלישיות‪ ‬שהוגשו‪ ‬ו‪/‬או‪" ‬הוצגו"‪ ‬על‬
‫ידי‪ ‬המשיבים‪ ‬בערעור‪ ‬זה‪ ‬תחת‪ ‬חיסיון‪  .‬לחלופין‪ – ‬מתוך‪ ‬המסמכים‪ ‬שב­)‪ ,(1‬לעיל‪– ‬‬
‫רק‪  ‬העתקים‪ ‬של‪ ‬ראשם‪  ‬וסופם‪ ‬של‪ ‬הסכמים‪ ‬אלה‪ ­ ‬המציינים‪ ‬את‪ ‬כותרתם‪ ,‬הצדדים‬
‫בהם‪ ,‬יום‪ ‬חתימתם‪ ‬ומראים‪ ‬את‪ ‬החתימות‪ ,‬שמות‪ ‬החותמים‪ ‬וסמכויותיהם‪.‬‬
‫‪ .4‬הקשר‪ ‬של‪ ‬המבקש‪ ‬לתיק‪ ‬בית‪ ‬משפט‪) ‬נא‪ ‬לציין‪ ‬כל‪ ‬קשר‪ ‬ישיר‪/‬עקיף(‪  :‬‬
‫אין‪ ‬למבקש‪ ‬כל‪ ‬קשר‪ ‬ישיר‪ ‬או‪ ‬עקיף‪ ‬לתיק‪ ‬בית‪ ‬משפט‪ ‬זה‪ .‬‬
‫המבקש‪ ‬חוקר‪ ‬בתחום‪ ‬זכויות‪ ‬האדם‪ ‬ומערכות‪ ‬מחשוב‪ ‬ממשלתיות‪  .‬במוקד‪ ‬המחקר‬
‫האקדמי‪ ‬עומדות‪ ‬מערכות‪ ‬מחשוב‪ ‬ממשלתיות‪ ,‬ובעיקר‪ ‬מערכות‪ ‬מחשוב‪ ‬של‪ ‬בתי‪ ‬המשפט‬
‫ובתי‪ ‬הכלא‪ ‬בישראל‪ ‬ומחוצה‪ ‬לה‪  .‬עניין‪ ‬מיוחד‪ ‬במחקר‪ ‬זה‪ ‬נוגע‪ ‬להשלכות‪ ‬החמורות‪ ‬של‬
‫מערכות‪ ‬אלה‪ ‬על‪ ‬הזכויות‪ ‬האזרחיות‪ ,‬זכויות‪ ‬האדם‪ ,‬סדרי‪ ‬המשטר‪ ‬הדמוקרטי‪ ‬ומוסדותיו‪.‬‬
‫עבודתי‪ ‬בתחום‪ ‬זה‪ ‬זכתה‪ ‬להערכה‪ ‬בישראל‪ ‬ומחוצה‪ ‬לה‪:‬‬
‫• פרופ’‪ ‬עוזי‪ ‬אורנן‪" ­ ‬יישר‪ ‬כוחך!‪ ‬אני‪ ‬מקווה‪ ‬שתראה‪ ‬פרי‪ ‬מההשקעה‪ ‬העצומה‪ ‬שלך!”‬
‫• עו"ד‪ ‬אביגדור‪ ‬פלדמן‪" ­ ‬לדעתי‪ ‬אתה‪ ‬עושה‪ ‬עבודה‪ ‬חשובה‪ ‬מאד…‪ ‬תודה‪ ‬לך‪ ‬על‪ ‬עבודתך‬
‫העקשנית‪ ‬והיסודית‪”.‬‬
‫• פרופ’‪ ‬אמנון‪ ‬שעשוע‪ ,‬ממייסדי‪ ‬מוביליי‪“ ­ ‬עבודה‪ ‬חשובה‪ ‬מאד"‪.‬‬
‫• מומחים‪ ‬בינלאומיים‪ ,‬כחלק‪ ‬מבדיקת‪ ‬עמיתים‪ ‬אנונימית‪" – ‬מאתגר‪ ‬את‪ ‬החשיבה‬
‫המקובלת‪ ‬בתחום”‪.‬‬
‫ארבעה‪ ‬דוחות‪ ‬שהוגשו‪ ‬למועצת‪ ‬זכויות‪ ‬האדם‪ ‬של‪ ‬האו"ם‪ ‬על‪ ‬ידי‪ ‬אל”מ‪ ,(NGO) ‬ושהייתי‬
‫מחברם‪ ‬הראשי‪ ,‬התקבלו‪ ‬בכפוף‪ ‬לבדיקת‪ ‬הצוות‪  ‬המקצועי‪ ,‬נכללו‪ ‬והתפרסמו‪ ‬על‪ ‬ידי‬
‫מועצת‪ ‬זכויות‪ ‬האדם‪ ‬של‪ ‬האו"ם‪ ‬בדוחות‪ ‬התקופתיים‪ ‬של‪ ‬המועצה‪,2015 ,2013 ,2010) ‬‬
‫‪  (2018‬כחלק‪ ‬מהליך‪" ‬הבדיקה‪ ‬התקופתית‪ ‬העולמית”‪UPR – Universal Periodic] ‬‬
‫‪ .[Review‬‬
‫דוח‪ ‬המועצה‪ ‬משנת‪ 2018 ‬על‪ ‬ישראל‪ ‬מסכם‪ ‬את‪ ‬דו"ח‪ ‬האל"מ‪ ‬כך‪:‬‬
‫דו"ח‪ HRA­NGO ‬מבליט‪ ‬את‪ ‬ההתדרדרות‪ ‬החמורה‪ ‬בישרת‪ ‬רשויות‪ ‬המשפט‪ ‬והחוק‪,‬‬
‫כתוצאה‪ ‬מהטמעת‪ ‬מערכות‪ ‬מחשוב‪ ‬ממשלתיות‪ .‬הדו"ח‪ ‬מאשר‪] ‬כך­‪ ­ affirms ‬יצ[‪ ‬שיש‬
‫לראות‪ ‬את‪ ‬תקפותו‪ ‬וישרתו‪ ‬של‪ ‬כל‪ ‬מסמך‪ ‬חוקי‪ ‬ומשפטי‪ ‬מישראל‪ ‬כמפוקפקות‪ ‬במקרה‬
‫הטוב‪ .‬‬
‫בנובמבר‪ ,2018 ‬הוזמנתי‪  ‬לדון‪ ‬בדו"ח‪ ‬הנ"ל‪ ‬בקולוקוויום‪ ‬של‪ ‬פרופסורים‪ ‬למשפטים‪ ‬מרחבי‬
‫אירופה‪ ‬בבי"ס‪ ‬למשפטים‪ ‬של‪ ‬אוניברסיטת‪ ‬גטינגן‪ ,‬גרמניה‪ ,‬בנושא‪“ ‬סייבר‪ ‬ומשפט”‪  .‬בפרט‪,‬‬
‫נערך‪ ‬דיון‪ ‬בשאלה‪ :‬כיצד‪ ‬מבחינים‪ ‬בין‪ ‬דיון‪ ‬אמתי‪) ‬אותנטי(‪ ‬של‪ ‬בית‪ ‬משפט‪ ,‬לבין‪ ‬דיון‬
‫"מפוברק"…‪ ‬וכיצד‪ ‬מבחינים‪ ‬בין‪ ‬כתב‪ ‬בית‪ ‬דין‪ ‬אלקטרוני‪ ‬אמתי‪ ‬לבין‪ ‬מסמך‪" ‬מפוברק"‪...‬‬
‫מאמרים‪ ‬אקדמיים‪ ‬שלי‪ ‬בנושאים‪ ‬אלה‪ ‬התפרסמו‪ ‬בכנסים‪ ‬בינלאומיים‪ ,‬ביניהם‪ :‬כנס‪ ‬לכריית‬
‫נתונים‪ ,(2010) ‬הקונגרס‪ ‬העולמי‪ ‬לקרימינולוגיה‪ ,(2012) ‬והכנס‪ ‬האירופי‪ ‬למחשוב‬
‫ממשלתי‪ ,(2018 ,2017 ,2015) ‬כנס‪ ‬על‪ ‬אבטחת‪ ‬מידע‪ .(2019) ‬‬
‫עבודותי‪ ‬גם‪ ‬צוטטו‪ ‬בספר‪ ‬על‪" ‬למידה‪ ‬ממוכנת"‪ :‬‬
‫כריית‪ ‬נתונים‪ ‬של‪ ‬כתבים‪ ‬ממשלתיים‪ – ‬במיוחד‪ ‬כתבים‪ ‬של‪ ‬מערכת‪ ‬המשפט‪) ‬כלומר‪ ,‬בתי‬
‫המשפט‪ ,‬בתי‪ ‬הכלא(‪ – ‬מאפשרת‪ ‬גילוי‪ ‬הפרות‪ ‬שיטתיות‪ ‬של‪ ‬זכויות‪ ‬האדם‪ ‬בקשר‪ ‬עם‬
‫הנפקתם‪ ‬ופרסומם‪ ‬של‪ ‬כתבים‪ ‬חסרי‪ ‬תוקף‪ ‬או‪ ‬הונאתיים‪ ‬על‪ ‬ידי‪ ‬רשויות‪ ‬ממשלתיות‪ ‬שונות‪.‬‬
‫הבקשות‪ ‬לעיון‪ ‬וההחלטות‪ ‬השיפוטיות‪ ‬בעניין‪ ‬בקשות‪ ‬אלה‪ ,‬יוצרות‪ ‬נתונים‪ ‬חשובים‪ ‬מבחינה‬
‫מחקרית‪ ,‬הן‪ ‬לגבי‪ ‬תכנן‪ ‬של‪ ‬ההחלטות‪ ,‬הן‪ ‬לגבי‪ ‬אופן‪ ‬רישומן‪ ‬במערכות‪ ‬המידע‪ ‬של‪ ‬בית‬
‫המשפט‪ ,‬והמצאת‪ ‬או‪ ‬אי‪ ‬המצאת‪ ‬החלטות‪ ‬בעניין‪ ‬בקשות‪ ‬אלה‪ ,‬ורישומן‪ ‬של‪ ‬ההחלטות‪.‬‬
‫‪ .5‬המצאה‪ ‬למשיבים‪ ‬ולמבקש‪ ‬העיון‬
‫שמותיהם‪ ‬של‪ ‬עורכי‪ ‬הדין‪ ‬של‪ ‬הצדדים‪ ‬הרבים‪ ‬בתיק‪ ‬זה‪ ,‬ופרטי‪ ‬הקשר‪ ‬שלהם‪ ‬אינם‪ ‬נגישים‬
‫למבקש‪ ‬העיון‪  .‬לפיכך‪ ,‬בית‪ ‬המשפט‪ ‬מתבקש‪ ‬להמציא‪ ‬את‪ ‬הבקשה‪ ‬לצדדים‪ ‬יחד‪ ‬עם‬
‫החלטה‪ ‬המורה‪ ‬על‪ ‬מתן‪ ‬תגובותיהם‪ ‬והמצאת‪ ‬תגובותיהם‪ ‬למבקש‪  .‬בית‪ ‬המשפט‪ ‬גם‬
‫מתבקש‪ ‬להמציא‪ ‬כדין‪ ‬את‪ ‬החלטותיו‪ ‬בעניין‪ ‬בקשת‪ ‬עיון‪ ‬זאת‪ ‬למבקש‪ ‬העיון‪.‬‬

‫‪5/11‬‬
                  
    2019 ,‫לפברואר‬ 28 :‫תאריך‬
‫העיון‬ ‫מבקש‬ ­ ‫צרניק‬ ‫יוסף‬ '‫דר‬
(580654598 ‫)ע"ר‬ ‫האדם­אל"מ‬ ‫לזכויות‬ ‫ערנות‬

Regulations of the Courts – Inspection of Court Files (2003); Form 2 (Regulation 4(c))

Request to Inspect Court File

1. Requester's Details
a) Full name:  Joseph Zernik, PhD
b) ID No:  053625596
c) Address:  PO Box 33407, Tel­Aviv
d) Telephone:  None

2. Court File Details
a) Court File Number:
8101/15 in the Supreme Court, sitting as the Administrative Appeals 
Court
b) Parties:
Appellants:
1. Almasjad Griosus Tzagatz
2. Gavargziaver Kala
3. Hotline for Refugees and Migrants
4. Association for Civil Rights in Israel
5. ARDC ­ African Refugee Development Center
6. Physicians for Human Rights – Israel
7. Kav La­Oved
8. Aid Organization for Refugees and Asylum Seekers in Israel
Respondents:
1. Minister of Interior
2. Population and Immigration Authority
3. Attorney General
4. Minister of Foreign Affairs
c) Records, which are subject of the request:
(1) Copy/copies of agreement/s with 3rd party nations, which were filed or 
“displayed” under seal by the Respondents in instant Appeal.
(2) Alternatively – of the records in (1), above – only copies of the head and end 
of the agreement/s – showing their titles, parties, date of signature, signatures 
and names and authorities of signatories.
In case such records do not exist in instant court file at all, the Court is requested 
to explicitly state so in its decision on instant request.
3. Purpose and Justification for the Inspection [summary only]
a) Asylum seekers, who are the underlying matter in instant court file, are a subject 
that stirred and stirs the Israeli public, generates substantial international interest, 

6/11
and has great significance for human rights and the law and justice system in the 
State of Israel.
Briefly:
(1) On August 28, 2017 – Judgment was rendered in instant court file by a special, 
enlarged panel of Supreme Court justices, sitting as  the Administrative Appeals 
Court, headed by then Supreme Court Presiding Justice M Naor, accompanied by 
Deputy Presiding Justice E Rubinstein, Justice (today Presiding Justice) E Hayut, 
Justice (today Deputy Presiding Justice) H Melcer, and Justice Y Danziger.  The 
Judgment was reported by media as follows:
Supreme Court: Deportation of asylum seekers is permitted, but 
those who refuse must not be imprisoned over 2 months
Enlarged panel of 5 justices, headed by Presiding Justice Naor, 
determined that it was not proven that Uganda and Rwanda are unsafe 
for asylum seekers.  The justices added that in case an agreement is 
reached, which makes it possible to execute compelled deportations, 
those who refuse might be imprisoned for longer periods. [1] 
Such Judgment was based on “Agreement” or “Agreements”, which had been filed 
or “displayed” under seal, and reviewed in an ex­parte hearing (with only 
Respondents present).  The questions regarding sealing, mere existence, validity 
and content of such “Agreement” or “Agreements” were central issues in the 
hearings and Judgment.
Article 78 says:
The Appellants raised numerous arguments regarding the content of the 
Agreement – the main one pertaining to its confidentiality.  They argue 
that a confidential agreement “cannot form the foundation of compulsory
transfer of people” (Article 67 in their Closing Arguments). They 
emphasized that such Agreement has no parallel worldwide (Article 4 in 
Closing Arguments)...
Article 83 says:
… the confidentiality of the Agreement projects the nature of the review 
that should be applied to its provisions.  Since the Deportees are not 
privy to the content of the Agreement, the Court has to assume the role –
especially in a case such as the one at hand, where the sealed materials 
are viewed by the court – to serve as their “mouthpiece”… The Court 
should apply extra­care in reviewing the provisions, in order to ensure 
that it indeed sufficiently anchors the Third Nation’s consent to accept 
the Deportees into its territory and provide them effective, 
comprehensive protection. 
Article 84 says:
There is no doubt that in instant matter an Agreement was drafted and 
signed, which is under seal.  The phrasing of the Agreement was attached
to the sealed materials that had been filed in the Administrative Court, 
and were presented to us as well.
(2) Later, a series of dramatic events took place outside the courtroom. In particular, 
it turned out that apparently signed Agreements with “3rd Party Nations” had never 
existed at all.
(a) On January 05, 2018 – NEWS1 published: “Rwanda and Uganda: We shall not 
accept illegal immigrants who are deported from Israel [2]
7/11
(b) On January 23, 2018 – Haaretz daily published: “Rwanda denies that it signed 
an agreement with Israel for accepting deported asylum seekers”. [3] 
(c) On January 22, 23, 2018 – news was published: “El­Al pilots: we shall not agree
to be scheduled for flying deported asylum seekers”. [4], and “Physicians’ protest: 
350 physicians in a letter against deportation of asylum seekers… which was 
mailed to the Population and Immigration Authority CEO [Prof Shlomo Mor­Yosef ­
jz]”. [5] 
(d) On February 04, 2018 – asylum seekers started receiving deportation notices: 
“Congratulations! Israel has reached and agreement… “ [6]
(e) On February 07, 2018 – Haaretz daily published an interview by journalist Nir 
Gountaj with  Population and Immigration Authority CEO, Prof Shlomo Mor­Yosef, 
under the caption: “You, as a physician, are not care for the welfare of people in 
this job, you are leading them to the unknown.” [7] The interview focused on the 
questions of existence and content of the “Agreement” with Rwanda for accepting 
the deportees. Such interview says:
Gountaj: Right, of course, Rwanda. In short, after Israel declares so, 
the Rwanda government’s official Twitter account publishes that 
there is no Agreement between Israel and Rwanda.  The question is 
whether such Agreement exists, and whether you have seen it.
Mor­Yosef: The Israeli government did not declare to the Supreme Court,
the Israeli government showed the Agreement to the Supreme Court. 
There is a reference to the fact that the Agreement is confidential, and 
whether it is OK or not OK, and it reached the conclusion that despite the
discomfort, a confidential Agreement is OK.  In the Table of Contents of 
the Judgment, E.2.a) it says, “Agreements for deportation to 3 rd Party 
Nations”, in E.2.b) it says, “Confidentiality of the Agreement”, and in 
E.2.c) is says, “Content of the Agreement and international legal 
standards”. It means, that there is no question that the Agreement exists. 
The Court, which I hold a high esteem, saw the Agreement. So – there is 
an Agreement.

Did you see the Agreement? You tell me was is written in it. Did you 
see it?
I saw the parts that are relevant to me.
Did you see a signature of an authorize representative of the 
accepting government?
Some issued are confidential, and I cannot address them.
I only asked about the signature.
I know what you are asking, and I don’t want to answer. I shall not 
address the Agreement.
You are executing that Agreement. You are considered an honest, 
conscientious person. Are you operating under the assumption that 
there is a place, which is willing to accept the deportees?
I know it for certain.
Without seeing the entire Agreement, and without seeing that it is 
signed?
I don’t want to address this issue.  Don’t push me. It may fill your entire 
page.
8/11
(3) On March 15, 2018 – Temporary Injunctions were rendered by Presiding Justice E
Hayut, Deputy Presiding Justice H Melcer, and Justice N Handel in two new 
Supreme Court petitions:   679/18 Sigal Kook Avivi et 118 others v Prime Minister 
and Foreign Minister et al;   733/18 Avigdor Feldman v State of Israel et al. These 
two petitions were filed at the end of January 2018, following the news, which 
were published outside the courtroom. 
The Interim Injunction says: 
At this time, Temporary Injunction is rendered until determination in the 
requests for Interim Injunctions, which prohibit the Respondents from 
deporting the illegal immigrants to 3rd Party Nations, either pursuant to 
“Deportation to 3rd Party Nations Procedures”, or pursuant to 
“Deportation to 3rd Party Nations from Holot Detention Center”. 
On March 18, 2018 – Following the rendering of the Temporary Injunctions, an 
interview was published with Attorney Itai Mac, Counsel for the Petitioners, saying:
State representatives in the hearing couldn’t answer the most 
fundamental questions, and the Justices understood it. It is two weeks 
prior to commencing mass deportations, and the State has no clue 
what is stipulated in the Agreement with Rwanda, perhaps because 
it is so confidential… Sigal [Kook Avivi – jz] and other activists have 
figured out that the State is not set up for mass deportation, but 
primarily for mass scaremongering…  They also figured out the latests 
news, published by media, regarding Agreement between Israel and 
Rwanda provided us an opportunity for a petition… Now that the 
government has been exposed bare naked, it is obvious that it is all a
bluff… [bold added ­ jz]
(4) On April 10, 2018 – Judgment was rendered in the two above­referenced 
petitions, which was reported by media as follows:
Supreme Court determined: At present, there is no Agreement that 
permits compulsory deportation to Uganda  
Even after the State presented confidential documents, Supreme Court 
Justices decided that there is no drafted agreement that permits 
deportation of the asylum seekers.  If no such Agreement is reached by 
Sunday, 207 asylum seekers, held in Saharonim, will be released.
The same Judgment also noted in Article 5 that the Respondents (State agencies) 
had not noticed the Court in a timely manner regarding the “Agreements”. 
b) The matter underlying instant court file pertains to material life endangerment, 
liberty, not of one or two persons, but of tens of thousands.  And the bizarre 
conduct in the entire affair was perpetrated through collusion of a series of senior 
law and justice officers: Then Presiding Justice M Naor, current Presiding Justice E 
Hayut, then Deputy Presiding Justice E Rubinstein, current Deputy Presiding 
Justice H Melcer, Attorney General A Mandelblit, State Attorney Sh Nitzan, Prime 
Minister and Foreign Minister B Netanyahu, Interior Minister A Deri, Population 
and Immigration CEO Prof Sh Mor­Yosfe, and others... 
c) The sequence of events, outlined above, raises clear concerns, that in this matter, 
and in the court process in instant court file, some “bluffing” was perpetrated, 
pertaining to “Agreements” with “3rd Party Nations”. Such concerns are augmented
by Prof Sh Mor­Yosef’s interview in early February 2018, after deportation notices 
had already been sent to the asylum seekers.
9/11
d) Such concerns are further augmented, since “bluffing” through the conduct of 
court process, based on “Agreements” and “Contracts”, which do not exist at all, or 
that their authentic copies were never filed with the court, are well­known, 
worldwide, for centuries, as a routine way to perpetrate Fraud Upon the Court. In 
many of the English speaking jurisdictions, specific statutes are in place to prevent 
the conduct of court process, based on agreement and contracts that are not before 
the court. Such statutes are often known as “Statute of Frauds”.  In contrast, the 
Israeli courts have generated an opposing, very flexible standard regarding judicial 
review of agreements and contracts – the “Apropim Judgment”. [8]
 Such concerns are even further augmented, since the “Agreements” were filed 
under seal, and the hearing was conducted ex parte. Such circumstances are 
naturally a clear exception to “Fair and Public Hearing” rights. The August 28, 
2017 Judgment in instant court file clarifies that the Justices were fully aware of 
this problem.
The combination of a signed Agreement, whose existence is dubious, which is filed 
under seal, and heard ex parte further exacerbates the concerns. Such combination 
fits the phenomenon known as Shell Game Fraud, or Confidence Trick.
e) Based on all the above, most probably there is no due lawful foundation for 
ongoing sealing of the “Agreements”, which were filed, or “displayed” in instant 
court file. The Requester of Inspection claims that in view of the list of senior 
officers, who are involved in instant court file, ongoing imposition of sealing on the
“Agreements”, which were filed or “displayed” in instant court file, fundamentally 
undermines public trust in the law and justice system. On the other hand, 
inspection of the requested documents should clarify the nature of events, which 
led to the reversal of the Supreme Court’s position, pertaining to asylum seekers, 
between August 2017 and March 2018. Therefore, the requested inspection would 
support public trust in the Court.
f) Therefore, in order to support public trust in the law and justice system in 
general and the Supreme Court in particular, the Court should permit 
inspection of copy/copies of agreement/s with 3rd party nations, which were 
filed or “displayed” under seal by the Respondents in instant Appeal. 
Alternatively – of the records in (1), above – only copies of the head and end 
of the agreement/s – showing their titles, parties, date of signature, signatures
and names and authorities of signatories.
4. Requester’s relationship to instant court file (direct /indirect)
The Requester has no direct or indirect relationship to instant court file.
The Requester’s core research pertains to e­government, government cyber 
operations, and their implications relative to Human Rights, Civil Society, and 
Democratic Institutions. 
His work won appreciation in Israel and abroad:
• Prof Uzzi Ornan ­ “All power to you! I hope that you see your tremendous 
efforts reach fruition!”
• Attorney Avigdor Feldman ­ “In my opinion you are doing very important 
work… thank you for your thorough and persistent work”.
• Prof Amnon Shashua, Mobileye Co­founder ­ “… very important work”.
• International experts, as part of anonymous peer­review ­ “… challenges 
current thinking in the field”.

10/11
Four (4) submissions, authored by Dr Zernik and submitted under Human Rights 
Alert ­ NGO, were incorporated into UN Human Rights Council Periodic Reports 
regarding the US (2010, 2015) and Israel (2013, 2018).  
The 2018 High Commissioner’s report on Israel included the following note:
24. HRA­NGO highlighted the serious deterioration in integrity of law and 
justice agencies as a consequence of the implementation of e­government 
systems. It affirmed that the validity and integrity of any legal and judicial 
records of Israel should be deemed dubious at best.
His research has been presented and published in international academic 
conferences, including Data Mining (2010), Criminology (2012), E­government 
(2015, 2016, 2017, 2018), Cyber and Law (2019) and were also cited in a textbook
on “Machine Learning”:
Data mining of government records ­ particularly records of the justice system 
(i.e., courts, prisons) ­ enables the discovery of systemic human rights 
violations in connection to generation and publication of invalid or fraudulent 
legal records by various government agencies. 
5. Service on parties and on the Requester
The Court is asked to serve instant Request on the parties, together with an order, 
instructing them to file their responses and serve them on the Requester.  The Court 
is requested to duly serve its decisions on instant Request.

Date: February 28, 2019 _______________
Joseph Zernik, PhD ­ Requester of Inspection
Human Rights Alert – NGO (AR 80654598)

11/11