You are on page 1of 5

Proces – verbal

de cercetare la fața locului


mun. Chișinău 12.12.2018

Organul de urmărire penală în persoana ofițerului de urmărire penală


al S.U.P al IP Buiucani, mun.Chișinău,locontenent-major de poliție______
Balmuș Daniela_______________________________
____________________________________________________________
În temeiul cauzei penale nr.217430806______________________________
Cu participarea specialistului criminalist:
Fedi Georgeta_____________________________
Cu participarea medicului legist:
Nichifor Adrian___________________________
căruia i-au fost comunicate drepturile și obligațiile prevăzute de art.87 CPP,
despre răspunderea pentru prezentarea cu bună-știință a unei concluzii false,
conform art.312 CP a fost prevenit.

_____________________________
Semnatura specialistului criminalist
_____________________________
Semnătura medicului legist
Alți participanți:__________________________________________________

Ofiţer de urmărire penală din cadrul Comisariatului de Poliţie al sectorului


Rişcani, municipiul Chişinău, locotenent-major de poliţie Balmuș Daniela, în
conformitate cu prevederile art. 118 din Cod penal a efectuat cercetarea la fata
locului despre care fapt în corespundere cu articolele 124,260,261 CPP a
întocmit prezentul process verbal.
Cercetarea a început la ora 16 și 35 min. și s-a încheiat la ora 20 si 26 min.
Cercetarea la fața locului se efectuează pe timp de zi, la lumina naturală a zilei,
temperatura aerului este de 13grade Celsius, obiectul supus cercetării il
constitue un apartament de 64 m2, situate în mun.Chișinău, str.M.
Kogălniceanu, 67, blocul 2, scara 2, intrarea în apartament din partea stîngă.
În temeiul sesizări și în conformitate cu art.274 CCP, ne-am deplasat la fața
locului, fiind înșoțit de specialistul criminalist Fedi Georgeta din orașul
Chișinău, medicul legist Adrian Nichifor din orașul Chișinău.
În prezența martorilor asistenți :
1.Blaja Eugenia în vîrstă de 22 ani, de profesie jurist, locul de muncă fiind
Judecatoria Chișinău, sediu Rîșcani, posesor al buletinului de identitate, seria A
043567, nr 12, eliberat de of 4,domiciliat în orașul Chișinău, str. M.
Kogălniceanu, 67, blocul 2, scara 2, etajul 3, ap.35, sectorul Botanica.
2.Tutunaru Dragoș în vîrstă de 23 ani, student,facultatea Drept,USM, posesor al
buletinului de identitate, seria B 3896, nr.32, eliberat de of.2, domiciliat în
orașul Chișinău, str. M. Kogălniceanu, 67, blocul 2, scara 2, etajul 2, ap.30,
sectorul Botanica.
În cadrul urmăririi penale și cercetării la locul faptei am constatat
urmatoarele:
1.La intrare în apartament ușa nu era spartă și nu era deschisă, însă era
descuiată.Intrînd pe ușa apartamentului am fost redirecționați în camera unde a
avut locul faptei.Încaperea deține patru ferestre, ambele fiind bine
închise.Încaperea este luminata atît prin lumina naturala cît si cea artificială prin
intermediul becurilor electice.
2.Pereții la prima vedere nu aveau careva urme.Obiectele de pe pereți fiind
plasați la locul lor.
3.În apartament au fost depistate două cadavre.Unul fiind de gen femenin,
celălalt fiind de gen mascului.
La exeminarea cadavrului de gen femenin de către ofițerul de urmărire penala
Balmuș Daniela am constat urmatoarele:
1.Femeia se afla pe o masă de lemn, fiind întinsă pe această masa.
2.Cadavrul era îmbracată într-o rochie în dungi, avea o batistă la gât, și strampi.
La examinarea cadavrului femenin de către medicul legist Nichifor Adrian
am constat următoarele:
1.Femeia are o vîrsta cuprinsă între 25-30 ani,nu s-au găsit acte de identitate la
ea.
2.Pe corpul cadavrului s-au determinat anumite urme de violență și anume s-a
depistat o lovitura aspră în partea stîngă a capului.Alte urme de violență nu au
fost depistate.
3.Moartea femeiei a survenit cu circa 3 ore în urmă.
La examinarea cadavrului de gen masculin de către ofițerul de urmărire
penală Balmuș Daniela s-au constat următoarele:
1.Bărbatul se afla așezet pe scaun, într-o modalitate mai neobișnuită, artificială,
de parcă s-ar aluneca.
2.Cadavrul barbatului era îmbracat într-o cămașă de culoare roz deschis în
dungi, purta o pereche de pantaloni negrii, încălțat intr-o pereche de ciorapi
negri.
3.În partea dreaptă a cadavrului sub numarul 2 s-a depistat un pistol model
Bereta M9, sub numarul 1 se află o cărtușă pe scaunul alaturat de lîngă
pistol.Sub ceafa cadavrului mai este de găsit încă o cărtusă de același model.În
partea dreaptă a capului se mai afla o pălarie.Urme vizibile nu au fost depistate
pe aceste obiecte.
4.Lîngă cadavru mai este de gasit o foaie albă unde la prelucrarea ei cu praf de
aluminiu sa adeverit a mai fi o amprentă.
La examinarea cadavrului de gen masculin de către medicul legist Nichifor
Adrian am depistat următoarele:
1.Bărbatul are o virstă cuprinsă între 35-40 ani.La el nu se afla acte de
identitate.
2.Capul cadavrului are o gaura cu un diametru de 1,5 mm, fiind străpunsă pe
cealaltă parte a capului.Ochii sunt deschiși.Alte vatamări corporale nu au fost de
găsit.
3.Moartea barbatului a survenit în urmă cu doua ore si jumătate, concluzionat în
urma examinarii sîngelui, acesta fiind coagulat.
Jos între locul de plasare a cadavrelor au fost depistate urmatoarele:
1.Cu numărul 2 se observă o urmă de încălțăminte, seamănă a fi niște papuci de
bărbați, cu marimea 41.
2.Cu numărul 3 se depistează o altă urmă de încălțăminte de bărbat, fiind un alt
model ceea ce reese a fi o alta personae,cu marimea 40.
3.La fel jos pe podea cu numarul 4 în apropierea urmelor se mai găseste înca 4
cărtuse de același model ca cel ce a fost identificat de pe scaun de lingă pistol.
4.Cărtușele nu aparțin modelului de pistol gasit la locul infracțiunii.
În partea stîngă observăm o masa plină cu obiecte ce au contribuit la
săvirșirea infracțiunii.
Cu numarul 1 se află un cuțit care nu deține urme vizibile avînd o lungipe a
peste 10 cm.Cu numarul 2 este un pumnal.
Sicla de apă minerală - Narzan la fel se afla pe acesta masă cu numarul 3. Pe
sticlă au fost depistate 3 amprente vizibile.
Se mai gasește un dezifectant, un pahar gol cu numarul 5, doua SD si un
cod.Mai sunt de găsit cu numarul 6 două baterii panasonic, și un cleste.
La fel este de menționat că pe masă este și o sticla de bere Chișinău.Sticla
deține șase amprente fragmentat care nu sunt vizibile clar.La prelucrarea sticlei
cu soluție de aluminiu a mai fost depistată o amprentă.
De asemenea a mai fost depistată o foaie albă A4 pe masă.Fiind prelucrată cu
praf de metal, au mai fost găsite 7 urme vizibile si o urmă fragmentată.Pe foaia
albă s-a constat a fi o urma diferită față de celelalte.La fața locului nu au fost
depistați martori oculari.
În cadrul cercetării au fost utilizate mijloace tehnico-științifice și fixate urme:
S-au efectuat fotografii judiciare cu aparatul de fotografiat marca Samsung
folosindu-se film cu telefonul mobil marca MI 5+ în condiții de lumină
artificială cît și natural.
S-a facut schița locului faptei din apartamentul 31, etajul 2, blocul 2, scara 2.
Planșele cu fotografii judiciare și schița locului faptei se anexează la prezentul
proces-verbal și fac parte integrantă din acesta.
La fața locului au fost ridicate urmatoarele obiecte ce servesc ca drept proba
pentru urmarirea penală: 5 cărtușe, un pistol, un cuțit, o sticlă goală de bere
Chișinău, o sticlă goală de apa mineral Narzan.Aceste obiecte au fost ridicate,
fixate în procesul verbal și sigilate pentru a putea fi cercetare în detaliu.
Procesul verbal a fost dat citirii.Faptele consemnate corespund adevărului.
Obiecțiile și explicațiile participanților:
________________________________________________________________
____________________________________________________________
Martorii asistenți și celelalte persoane prezente la fața locului nu au de făcut
observații, cu privire la modul în care s-a efectuat cercetarea la fața locului și cu
privire la cele consemnate în procesul-verbal.
Anexă:

Participanți:
Reprezentantul organului de urmărire penală: