You are on page 1of 1

Agrupació Filatèlica i Numismàtica

C/ Jacint Verdaguer, 48 - 08750 Molins de Rei


(Baix Llobregat/ Barcelona)

MEMÒRIA DE LES ACTIVITATS DE L’ANY 2018

50a Exposició Filatèlica i Numismàtica (2, 3 i 4 febrer de 2018. 50a


EXPOFIL commemorant 60 anys de la fundació de
l'Agrupació Filatèlica i Numismàtica de Molins de Rei
(1958-2018). Enguany a la Sala Punt de Comerç del
Mercat Municipal. (C/ Rafael de Casanova, 30 de Molins
de Rei), del 2 al 4 de febrer. Oficina temporal de Correos
amb el mata-segells especial dedicat als 60 anys de
l’Agrupa. Es va poder visitar aquesta exposició, d’àmbit
local i de caràcter competitiu, on hi va actuar el Jurat
designat per la Federació Catalana de Societats
Filatèliques, compost pels senyors Jordi Campderrós i
Pere Martí, en l’horari següent: divendres 2 de febrer,
de 16 a 20.30 h; els dies 3 i 4 de febrer, de 10 a 14 h i de 16 a 20.30 h. Destaquem l’edició de
sobre oficial, butlletí-programa de l’exposició, segell personalitzat i d’una medalla de record.

XXXIII Fira de col·leccionisme i brocanters XXXIV Fira de col·leccionisme i brocanters

2 de juny de 2018 22 de setembre de 2018


Passeig del Terraplè, de 9 a 14 h Passeig del Terraplè, de 9 a 14 h
Trobada d’intercanvi de plaques de Trobada d’intercanvi de plaques de
cava, segells, etc. Edició d’una placa cava, segells, etc. Edició d’una placa
commemorativa. commemorativa.

Molins de Rei, 22 de desembre de 2018

You might also like