You are on page 1of 3
CERCLE FILATELIC BIBLIC D’ALELLA i MEMORIA CORRESPONENT A L’ANY 2018 Relacié de tots els actes en qué el CERCLE FILATELIC BIBLIC d'Alella ha participat, organitzat, o col-laborat durant 'any 2018. 6al 13 de Abril de 2018 Exposicié “LA BIBLIA Y LA FILATELIA” al Museu Etnografic Vallhonrat de Rubi Del 6 al 13 del mes de Abril de 2018, i amb la inestimable col-laboracié del Museu Etnografic VALLHONRAT de Rubi, ubicat a la Placa Montserrat Roig de Rubi (Barcelona), ‘el CERCLE FILATELIC BIBLIC la seva exposicié monotematica “LA BiBLIA | LA FILATELIA™. = La jornada inaugural va comptar amb la presencia i coMaboracié dels senyors : - _ Emest Garcia, Secretari General de FECAFIL, - Pere Vallhonrat, conservador del Museu - Antoni Garcia, Cap de Premsa de 'administracié de Correus de BCN - Pere Pagas. Biblista associat al Cercle Filatélic Biblic En aquesta exposicié es van emetre els segiients signes postals: - _Segell de! Museu Etnografic Vallhonrat - Sobre Primer Dia de 'exposici6 - Mata-segells de exposici6 i fA < a ‘a BIRLA). re) CERCLE FILATELIC BIBLIC D’ALELLA a‘ MEMORIA CORRESPONENT A L’ANY 2018 A partir de la Jornada Inaugu I, es van poder contemplar: ~ Un atractiu conjunt de col-leccions filatéliques sobre temes relacionats amb la Biblia, com, per exemple, l'arqueologia biblica, els traductors de la Biblia, geografia biblica, la relacié entre Biblia i Filatdlia, que presenta mes 160 fulles. ~ Diverses colleccions de monedes del segle V A.C. i colleccions de monedes com-memoratives del segle XIX, que reflecteixen passatges de la biblia com les paraboles de Jestis. - Una extensa col-leccié de Biblies antigues amb exemplars del segle XV fins al segle XX 07 de Abril de 2018 Junta General del CERCLE FILATELIC BIBLIC En les instal-lacions de l'exposicié abans esmentada, es va celebrar la Junta General d'aquesta associacié filatélica, en la qual es va tractar: = Aprovacié de l'acta de ldltima reunid. = Aprovacié de l'estat financer. = Aprovacié del Pla d'activitats per 2018/2019. 25 de maiga 2 de juny de 2018 ‘60-EXFIL-GRAMENET — Santa Coloma de Gramenet Per part del Cercle Filatélic Biblic hi van presentar cobleccions: © Antoni Hernandez © Maria Xicota © Xavier Virgili CERCLE FILATELIC BIBLIC D’ALELLA MEMORIA CORRESPONENT A L’ANY 2018 6 al 7 deJuliol de 2018 Sessions de formacié per els nous col-laboradors i — - Curs de formacié impartit per el President del Cercle Senyor Antoni Hernandez, a les noves incorporacions. - El curs va explicar que és la Filatélia Tematica i quines normes s’han de tenir en compte per la creacié de noves col-leccions filatéliques dins del ambit del Cercle Filatélic Biblic d’Alella 18 al 22 de Setembre de 2018 EXf I lCAT El Cercle Filatélic Biblic va participar en FExfilcat 2018 de Tordera, presentant sis del 18 al 22 col-leccions de Filatélia Tematica, segons el de setembre de 2018 detall a continuacié: socl COL-LECCIO MEDALLA ABRIL, REGINA Animales de la Biblia BRONZE HERNANDEZ, ANTONI _|La Biblia y la Filatelia PLATA HERNANDEZ, ANTONI _|Las Fuentes del Agua BRONZE HOTCHANDANI, INDIRA | INSTRUMENTOS MUSICALES. BRONZE VIRGILI, XAVIER Geografia Biblica PLATA, XICOTA, MARIA Uso Figurativo de los Animales en la Biblia BRONZE 16 de novembre de 2018 El President del Cercle Filatélic Biblic, va assistir a la reunié de la Junta Directiva de FECAFIL, que es va celebrar al local del Cercle Filatélic i Numismatic de Barcelona. Alella 19 de Desembre de 2018

You might also like