You are on page 1of 2

Grup Filatèlic i Numismàtic de l’empresa Aigües de Barcelona

(FINUSGAB)
http://webs.xadica.cat/finusgab/

MEMÒRIA D'ACTIVITATS 2018

Durant el 2018, la nostra entitat ha anat mantenint l'activitat que venia desenvolupant
els darrers anys. El fet més rellevant ha estat la celebració del 50è aniversari del Grup
i l'Exposició Filatèlica i Numismàtica, realitzada els dies 24 i 25 de maig de 2018 a la
societat social de la companyia.

En l’Assemblea anual de FECAFIL es va decidir atorgar diploma i placa


commemorativa al Grup pels seus 50 anys. Aquest guardó ens va ser lliurat durant el
Dinar de Palmarès que es va realitzar amb motiu de la IX EXFILCAT, a Tordera.

Jordi Quintana rebent el guardó en nom del Grup

L’Exposició Filatèlica i Numismàtica, tingué lloc els dies 24 i 25 de maig de 2018 a la


societat social de la companyia. En ella van participar un total de 6 expositors del
Grup, treballadors o jubilats, tant de filatèlia com de numismàtica, amb la mida de
l'exposició condicionada per la dimensió del local.

El Servei Filatèlic de Correos va autoritzar un mata-segells especial, dedicat a la Font


de Sant Just de la plaça dels Sants Just i Pastor, dissenyat i dibuixat pel nostre
company Manel Esteban. Aquest mata-segells s'uneix als habituals mata-segells de
FINUSGAB on es mostra el patrimoni artístic de les fonts de Barcelona. Aquest és el
39è mata-segells de l'entitat de forma ininterrompuda des de l'any 1980.

Així mateix, l'acte es va commemorar també amb una medalla, representant el mateix
dibuix que el mata-segells.
Sobre oficial de l’exposició Medalla de record

Durant el 2018 s'ha publicat un número més del Butlletí Informatiu de Finusgab (Nº
79), editat pel nostre company Jordi Quintana. Aquest número ha estat realitzat amb
aportacions i articles tant de reconeguts filatelistes i numismàtics com de membres de
l'entitat.

Butlletí núm. 79 Jordi Quintana rebent el seu premi a la IX EXFILCAT

La web de FINUSGAB segueix essent operativa quedant com una catalogació del
material produït i la història recent del grup.

Les col·leccions d'un dels nostres companys s'han passejat per la península tant en la
IX EXFILCAT com a l'EXFILNA, obtenint meritòries puntuacions.

Jordi Quintana
FINUSGAB
Barcelona, desembre 2018

You might also like