You are on page 1of 1

PDF

Portable Document Format (скраћено: PDF) је о лик записа докумената


унутар датотеке који је направило предузеће Адо и системс 1993. године.
PDF
Користи се за запис дводимензионалних докумената у о лику који је независан
од софтвера и хардвера уређаја на коме се налази.

Сваки PDF-документ садржи комплетан опис документа, укључујући текст, Екстензија .pdf
векторску графику, растерске слике, те може садржавати и фонтове потре не за фајла:
приказ текста. За приказ PDF-докумената потре но је имати одговарајући Развио: Adobe
програм на рачунару, који је о ично есплатан и може се преузети са
Прво 1993.
интернета. појављивање:

Овај о лик записа је заснован на програмском језику PostScript. Може се Тип формата: PostScript
препознати по томе што су прва четири ајта записа документа увек %PDF. (Вектор)
Име документа (датотеке) о ично завршава са .pdf.

ОзнакаPDF иза везе у Википедији означава да је реч о вези ка документу који је у PDF-о лику.

Спољашње везе
Foxit Reader — есплатни програм за читање PDF-ова
Portable Document Format: An Introduction for Programmers- рзи увод у PDF и однос према PostScriptu.
Adobe PDF 101: Quick overview of PDF file format

Преузето из „https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=PDF&oldid=20669778”

Ова страница је последњи пут уређена на датум 24. јул 2018. у 13:43 ч.

Текст је доступан под лиценцом Creative Commons Ауторство—Делити под истим условима; могући су и додатни
услови. Погледајте услове коришћења за детаље.