You are on page 1of 5

Nr. 30/22.02.

2017

Program de studiu​: FINANŢE ŞI BĂNCI, linia română şi engleză

Tematica și bibliografia pentru proba I - Evaluarea cunoştinţelor fundamentale


şi de specialitate: FINANŢE

Modul OBLIGATORIU: FINANȚELE ÎNTREPRINDERII

​ apitalul întreprinderii și procesul investițional


Capitolul 1.​ C
1.1 Conţinutul şi structura capitalului
1.2 Forme de materializare a capitalului întreprinderii
1.3 Structura financiară a întreprinderii
1.3.1 Considerații privind structura financiară
1.3.2 Ratele structurii financiare
1.4 Decizia de investiții și criterii caracteristice
1.4.1 Procesul investiţional şi fluxurile de numerar ale unei investiţii
1.4.2 Resursele de finanţare a investiţiilor
1.4.3 Criterii de selecție a proiectelor de investiții

​ isteme de amortizare și mecanisme de calcul a amortismentului


Capitolul 2​. S
2.1 Amortismentul și implicații financiare
2.2 Elementele sistemului de amortizare
Capitolul 3. Profitul și trezoreria întreprinderii
3.1 Previziunea profitului –pragul de rentabilitate
3.2 Repartizarea profitului şi politica de dividende
3.3 Gestiunea trezoreriei întreprinderii
3.3.1 Excedentul şi deficitul de trezorerie
3.3.2 Instrumente de gestiune a trezoreriei

Bibliografie

Finanțe și bănci (linia română)


1. Brezeanu, P., ​Finanţe corporative​, Editura C.H.Beck, Bucureşti, 2008.
2. Lăcătuș, V.D., ​Finanțele întreprinderii – Note de curs​, Editura Risoprint, Cluj-Napoca,
2013.
3. Nistor I., Lǎcǎtuş V.D., Văidean V.L., Cuceu I.C., ​Finanţele întreprinderii – Studii de
caz,​ Ed. Risoprint, Cluj-Napoca, 2013.
4. Nistor, E., I.,​Teorie şi practica în finanţarea întreprinderilor, ​Editura Casa Cărţii de
Ştiinţă, Cluj – Napoca, 2004.
​ diţia a IV-a,​ ​Ed. Economică,​ ​Bucureşti, 2009.
5. Stancu I., ​Finanţe, E
Finanțe și bănci (engleză)
1. Berk J., DeMarzo P., Harford, ​Fundamentals of Corporate Finance​, Ed.Pearson
International, 2012.
2. Brealey R., Myers S., Allen F., ​Principles of Corporate Finance,​ 8/e, Ed. McGraw
Hill, 2006.
3. Brezeanu, P., ​Finanţe corporative​, Editura C.H.Beck, Bucureşti, 2008.
4. Lăcătuș, V.D., ​Finanțele întreprinderii – Note de curs​, Editura Risoprint, Cluj-Napoca,
2013.
5. Nistor I., Lǎcǎtuş V.D., Văidean V.L., Cuceu I.C., ​Finanţele întreprinderii – Studii de
caz,​ Ed. Risoprint, Cluj-Napoca, 2013.
6. ​ ditura Casa Cărţii de
Nistor, E., I.,​Teorie şi practica în finanţarea întreprinderilor, E
Ştiinţă, Cluj – Napoca, 2004.
7. ​ diţia a IV-a,​ E
Stancu I., ​Finanţe, E ​ d. Economică,​ ​Bucureşti, 2009.

Modul opțional 1: ASIGURĂRI


Capitolul 1. Considerente generale privind asigurările
1.1 Conceptul de asigurare
1.2. Accepţiunile asigurării
1.3. Funcţiile asigurării
1.4. Premisele asigurării
1.5. Clasificarea asigurărilor

Capitolul 2​. ​Elementele tehnice ale asigurărilor


2.1. Subiecţii asigurării
2.2. Obiectul asigurării
2.3. Riscul asigurat
2.4. Interesul asigurat
2.5. Suma asigurată
2.6. Prima de asigurare
2.7. Paguba, dauna, avaria
2.8. Despăgubirea de asigurare
2.9. Durata de asigurare

Bibliografie

Finanțe și bănci (linia română)


1. Alexandru, F., Armeanu, D., ​Asigurări de bunuri şi persoane. Aspecte teoretice. Aplicaţii practice,
Editura Economică, Bucureşti, 2003.
2. Bistriceanu, Gh., ​Asigurări şi Reasigurări în România, ​Editura Universitară Bucureşti, 2006.
3. Cistelecan, L., Cistelecan, R., Udrea, N., M., Bogdan, D., M., ​Tratat de ​Asigurări Comerciale​,
Editura Academiei Române, Bucureşti, 2013.
4. Ciumaş, C., ​Asigurări Generale, ​Ed. Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2009.
5. Ciumaş, C., Dragoş, S., ​Asigurări generale şi de viaţă, ​Editura Napoca Star, Cluj-Napoca, 2014.
6. Ciurel, V., ​Asigurări şi Reasigurări – O perspectivă globala​, Editura Rentrop& Straton, , Bucureşti,
2011.
7. Lungu, N., Cst., ​Bazele asigurărilor, ​Editura Sedcom Libris, Iaşi, 2006.
​ ditura C.H. Beck, Bucureşti, 2006.
8. Negru, T., ​Asigurări – Ghid practic, E
9. Tănăsescu, P., Şerbănescu, C., Ionescu, R., Popa, M., Novac, L., E., ​Asigurări comerciale moderne,
Editura C. H. Beck, Bucureşti, 2007.
10. Văcărel, Il., Bercea, Fl., ​Asigurări şi Reasigurări,​ Ed. Expert, Bucureşti, 2007

Finanțe și bănci (linia engleză)


1. Baranoff, E., Risk Management and Insurance, John Wiley and Sons, 2004.
2. Ciumaș C., Asigurări generale, Ed. Casa Cărţii de Ştiinta, Cluj-Napoca, 2009.
3. Ciumaș C., Dragos, S., Asigurări generale și de viață. Aplicații practice, Ed. Todesco,
Cluj-Napoca, 2011.

Modul opțional 2: FINANȚE PUBLICE

Capitolul 1.​ I​ mpozitul ca principal venit al statului


1.1. Conţinutul şi rolul impozitelor.
1.2. Clasificarea impozitelor.
1.3. Elementele tehnice ale impozitelor
1.4. Principiile impunerii

Capitolul 2. Opțiunile fiscalității


2.1. Impozitul între opţiunile fiscalităţii
2.2. Opţiunea socială
2.3. Opţiunea economică
2.4. Opţiunea juridică

Bibliografie
Finanțe și bănci (linia română și engleză)
1. Inceu Adrian Mihai, Dan Tudor Lazăr, ​Zai Paul Vasile, ​Finanţe publice în context
european​”​Ed. Accent, Cluj Napoca, 2009

2. Inceu Adrian Mihai, Dan Tudor Lazăr, ​Moldovan Bogdan, Finanţe şi bugete publice,​ Ed.
Accent, Cluj Napoca, 2009
3. Mara, E.R., 2012, Finanţele publice între competiţie și armonizare fiscală, Editura
Risoprint, Cluj-Napoca
4. Inceu Adrian Mihai, etc, Economics and Public Finance, Ed. Tritonic, București 2013
5. Inceu Adrian Mihai, etc, Budget Revenu Management, Ed. Accent, București 2010

Modul opțional 3: MANAGEMENT FINANCIAR

1. Rolul pieţelor financiare în managementul financiar


- Piaţa de capital;
- Piaţa monetară;
- Efectele globalizării şi fenomenul de contagiune.
2. Investitorii, pieţele financiare şi performanţa firmei
- Evoluţia preţului bursier;
- Ratele privind valoarea de piaţă (multiplii de preţ)
- Volatilitatea datelor contabile şi volatilitatea preţului
- Comunicarea financiară şi reacţia pieţei;
- Calendarul financiar.
3. Managementul creanţelor şi politica de creditare a firmei
- Selectarea clienţilor eligibili;
- Stabilirea termenelor de plată;
- Colectarea sumelor restante.
4. Managementul capitalului permanent
- Capitalurile proprii: autofinanţare, emisiuni de acţiuni cu aport în numerar, oferte publice iniţiale,
fonduri de private equity;
- Datoria pe termen mediu şi lung: contractarea de credite bancare, emisiunea de obligaţiuni;
5. Decizia financiară în operaţiunea de preluare
- Fundamentarea deciziei de preluare;
- Etapele procesului de preluare;
- Soluţii de contracarare a preluărilor ostile.
6. Fundamente în managementul riscului
- Procesul de management al riscului;
- Riscul de preţ.

Bibliografie (linia română și engleză)


1. A. Zoicaş-Ienciu, ​Management Financiar. Teorie, exemple, aplicaţii, ​Presa Universitară Clujeană, 2014
2. I. Trenca, ​Fundamentele managementului financiar,​ Casa Cărţii de Ştiinţă, 2007
3. I. Stancu, ​Finanţe - ediţia a patra​, Editura Economică, 2007

Director departament,
Prof.univ.dr. Cristina CIUMAȘ