You are on page 1of 14

SK TAMAN PRIMA

SELAYANG

PROGRAM KECEMERLANGAN
UPSR 2018

MANUAL
PENGURUSAN
OBJEKTIF
 Untuk menubuhkan jawatankuasa kecemerlangan bagi menguruskan program-
program yang akan dijalankan
 Untuk mentadbir kumpulan wang yang diterima untuk sebarang program yang
berkaitan dengan kecemerlangan UPSR 2018
 Untuk melancarkan perjalanan setiap program yang dirancang
 Mengadakan bantuan kepada murid-murid yang lemah bagi meningkatkan
pencapaian murid-murid dalam UPSR 2018

VISI
Ke arah Meningkatkan Bilangan A dan 6A serta 100% Lulus UPSR

MISI
 Pengajaran dan Pembelajaran yang berkesan di dalam kelas
 Mengadakan Kelas Tambahan secara berkala dan berfokus
 Menyediakan kelas dan persekitaran yang kondusif untuk pembelajaran murid-
murid
 Memastikan murid-murid sentiasa bersedia dan berminat untuk belajar
 Menjalankan program kecemerlangan yang berkesan untuk meningkatkan
kecerdasan murid-murid dari segi Jasmani, Emosi, Rohani dan Intelek

2
P R O G R A M K E C E M E R L A N G A N U P S R 2 0 1 8
ORGANISASI
_____________________________________________________________

PENGERUSI
EN. AZMAN BIN AHMAD

NAIB PENGERUSI
PN. ZAIMAH BINTI MOHAMAD SAID
EN. ZAINURRIJAL BIN
PN. NORAINI BINTI

PENYELARAS
PN ROSSIDAH BINTI

PEN. PENYELARAS
EN. ASWAR BIN

SETIAUSAHA
EN. MOHD RIZALI BIN SAMAT

PEN. SETIAUSAHA
EN. MUHAMAD ARIF SAFWAN BIN SAMSUDIN

BENDAHARI
EN. MAZRAN BIN HARUN

KAUNSELOR
EN. MOHD RIZALI BIN SAMAT

AJK
SEMUA GURU TAHUN 6

3
PERANCANGAN AKTIVITI 2018

Bil Program/Projek Objektif Tanggungjawab Tarikh Penyelaras

1 Hari Interaksi Ibu Bapa / Penjaga Kerjasama dari pihak Ibu Bapa / *Pentadbir Januari Pn. Rossidah
Murid tahun 6 dengan Guru Tahun Penjaga dalam meningkatkan *Guru Tahun 6
6 tahap pencapaian akademik dan *Ibu Bapa /
sahsiah murid Penjaga
*Kaunselor

2 Kelas Tambahan & Bimbingan Meningkatkan peratus murid *Pentadbir Februari hingga En. Mazran
( Rabu, Khamis & Sabtu ) menguasai dalam semua mata *Guru Tahun 6 September
pelajaran UPSR

3 Rakan Idola Memotivasikan murid, *Pentadbir Januari hingga En. Rizali


Mewujudkan Pembelajaran *Guru Tahun 6 Ogos
Koperatif dan persaingan sihat *Kaunselor
dikalangan murid-murid tahun 6

4 Bengkel teknik menjawab soalan Meningkatkan penguasaan *Pentadbir Mac hingga Jun Pn. Maziah
UPSR (B.Melayu, B.Inggeris, murid dalam menjawab soalan *Guru Tahun 6
Matematik & Sains) format baharu UPSR KSSR *Kaunselor

5 Latih tubi Zoom A & 1Bestarinet Meningkatkan jumlah murid *Guru Tahun 6 April hingga En. Ridzuan
( Pembelajaran atas talian ) menguasai & mencapai Julai
pencapaian optimum dalam
semua mata pelajaran UPSR

6 Motivasi Kecemerlangan Menyuntik kesedaran *Kaunselor Mac hingga En. Rizali


( 2 kali setahun ) dikalangan murid dan tindakan *Guru Tahun 6 Julai
yang perlu diambil untuk
cemerlang dalam UPSR

7 Hari Terbuka Tahun 6 Mengesan dan menambahbaik *Pentadbir Mei / Jun Pn. Suhaila
pencapaian murid tahun 6 *Guru Tahun 6
dalam persediaan menghadapi *Kaunselor
UPSR *Ibu bapa /
Penjaga

8 Majlis Restu Ilmu / Bacaan Yasin & Memohon keberkatan dalam *Pentadbir Julai / Ogos Ust Wardiah &
Solat Hajat Perdana / SOLAT HAJAT menuntut ilmu *Semua Guru Guru Agama
MINGGUAN *Ibu bapa /
( Program Kerohanian ) Penjaga

4
9 Perkampungan Ilmu Pendedahan tentang teknik *Pentadbir April / Mei Pn. Rossidah
( 2 kali setahun ) belajar, formula penting *Semua Guru Julai / Ogos Pn Rozita
pelajaran dan penguasaan
kandungan pelajaran KSSR bagi En. Aswar
persediaan menghadapi UPSR En. Arif Safwan

10 Pecutan Akhir UPSR (Intervensi) Persiapan terakhir bagi *Guru tahun 6 Ogos / En Shahril
menghadapi UPSR ( menjawab September
soalan-soalan ramalan UPSR )

11 The Champion Meningkatkan pencapaian UPSR *Pentadbir Januari hingga En. Rizali
(lonjakan saujana) ke tahap yang *Kaunselor September
lebih baik berbanding tahun *Guru tahun 6
sebelumnya

12 Program Didik Berita Harian Memberi pendedahan kepada *Guru tahun 6 Februari hingga Pn Siti Zulaika
murid menjawab soalan-soalan Ogos
mirip UPSR yang disediakan oleh
guru-guru pakar

13 Ujian Diagnostik Mengesan kelemahan murid *Guru tahun 6 16/1/2017 SUP


yang perlu diperbaiki bagi
menguasai kemahiran /
kandungan pelajaran

14 Ujian Bulanan Menilai tahap penguasaan *Pentadbir Mac - Julai SUP


murid dalam DSKP KSSR *Kaunselor
*Guru tahun 6

15 Peperiksaan Pertengahan Tahun Menilai tahap penguasaan *Pentadbir Mei SUP


murid dalam DSKP KSSR *Kaunselor
*Guru tahun 6

16 Peperiksaan Percubaan UPSR Menilai tahap penguasaan *Pentadbir Julai - Ogos SUP
murid dalam DSKP KSSR *Kaunselor
*Guru tahun 6

17 Kelas Intensif : Mencari Sinar Membimbing murid-murid yang *Guru tahun 6 Mei hingga KIV
tidak menguasai kandungan September
DSKP agar dapat menguasai
Standard Pembelajaran semua
subjek UPSR.

5
18 Pasca UPSR Melibatkan murid-murid dengan *Kaunselor September - Cg Shukri
aktiviti yang berfaedah dan *Guru tahun 6 November En Rizali
menyihatkan. Cik Shahamah
Pn Shahira

19 Majlis Apresiasi Tahun 6 Meraikan murid-murid Tahun 6 *Pentadbir November Cik. Rosmalia
yang telah tamat pengajian. *Kaunselor En. Abdul Basit
*Guru tahun 6

NOTA PENTING :

1. Setiap guru akan ditugaskan sebagai Penyelaras Program untuk mengurus dan melaksanakan
program ini dengan bantuan semua guru-guru lain.
2. Penyelaras Program perlu membuat kertas kerja bagi program yang telah ditetapkan beserta
dengan anggaran belanjawan yang diperlukan.
3. Kertas kerja tersebut akan disemak oleh Penyelaras Tahun 6 terlebih dahulu sebelum
dipanjangkan ke pihak pentadbir untuk kelulusan.
4. Penyelaras Program juga perlu menyerahkan Laporan Akhir beserta dengan gambar bagi tujuan
dokumentasi 2 minggu selepas program tamat.
5. Kerjasama dari semua guru di dahului dengan ucapan terima kasih.

6
CARTA GANT AKTIVITI TAHUNAN
PROGRAM KECEMERLANGAN UPSR 2018

BULAN
BIL. NAMA PROGRAM
JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGOS SEPT OKT NOV DIS
MESYUARAT PENGURUSAN TAHUN 6 BIL. 1/2018
1
( DISEMBER 2017)
2 HARI INTERAKSI IBU BAPA MURID TAHUN 6 & GURU

3 KELAS TAMBAHAN & BIMBINGAN

4 RAKAN IDOLA

5 BENGKEL TEKNIK MENJAWAB SOALAN UPSR

6 ZOOM A & 1BESTARINET

7 MOTIVASI KECEMERLANGAN UPSR ( 2 KALI SETAHUN )

8 HARI TERBUKA TAHUN 6

9 MAJLIS RESTU ILMU, BACAAN YASIN & SOLAT HAJAT

10 PERKAMPUNGAN ILMU ( 2 KALI SETAHUN )

11 PECUTAN AKHIR UPSR & KLINIK INTENSIF UPSR

12 THE CHAMPION

13 AKHBAR DIDIK BERITA HARIAN

14 PROGRAM PASCA UPSR

15 MAJLIS APRESIASI TAHUN 6

7
SENARAI NAMA GURU TAHUN 6 DAN KELAS YANG DIAJAR
2018

MATA PELAJARAN 6 AMANAH 6 BESTARI 6 CEKAL


BAHASA MELAYU EN. MOHD ASWAR EN. MOHD ASWAR EN. MOHD ARIF SAFWAN
BAHASA INGGERIS PN. MAZIAH EN. MOHD RIDZUAN PN. SUHAILA
MATEMATIK PN. SITI ZULAIKA PN. ROZITA EN. MOHD SUKRI
SAINS PN. ROSSIDAH EN. MAZRAN EN. MUHD SHAHRIL
PENDIDIKAN ISLAM PN. NORIZAH EN. IHSAN RAMADHAN PN. WARDIAH
BAHASA ARAB EN. ABDUL BASIT EN. ABDUL BASIT EN. ABDUL BASIT
RBT/TMK EN ASWAR/PN ROSSIDAH EN. MAZRAN EN SAFWAN/EN. SUKRI
PSV PN. SITI ZULAIKA PN. ROZITA PN. SUHAILA
MUZIK PN. MAZIAH PN. SHAHIRA PN. SUHAILA
SEJARAH CIK ROSMALIA EN. MOHD ASWAR PN. ROZITA
CIK
PJ/PK EN MAZRAN/ ROSSIDAH EN. MUHD SHAHRIL
SHAHAMAH/ROSMALIA

SENARAI NAMA PENYELARAS SUBJEK TERAS


TAHUN 6 2018

SUBJEK PENYELARAS
BAHASA MELAYU EN. MOHD ASWAR
BAHASA INGGERIS PN. SUHAILA SAMSUDDIN
MATEMATIK PN. SITI ZULAIKA BT. KHALIB
SAINS PN. ROSSIDAH BT. OTHMAN

8
ANALISA KESELURUHAN UPSR 2017

BILANGAN CALON

BILANGAN CALON
MENGUASAI

PERATUS CALON
MENGUASAI

PERATUS CALON TIDAK


MENGUASAI

BILANGAN CALON
CEMERLANG

PERATUS CALON
CEMERLANG

PERATUS KESELURUHAN

GPS

ANALISA MENGIKUT MATA BIL. MENGUASAI PERATUS MENGUASAI GPMP


PELAJARAN

BAHASA MELAYU
KEFAHAMAN

BAHASA MELAYU
PENULISAN

BAHASA INGGERIS

MATEMATIK

SAINS

MURID CEMERLANG

9
TARGET / SASARAN UPSR 2017

BILANGAN CALON

BILANGAN CALON
MENGUASAI

PERATUS CALON
MENGUASAI

PERATUS CALON TIDAK


MENGUASAI

BILANGAN CALON
CEMERLANG

PERATUS CALON
CEMERLANG

PERATUS KESELURUHAN

GPS

ANALISA MENGIKUT BIL. MENGUASAI PERATUS MENGUASAI GPMP


MATA PELAJARAN

BAHASA MELAYU
KEFAHAMAN

BAHASA MELAYU
PENULISAN

BAHASA INGGERIS 1

BAHASA INGGERIS 2

MATEMATIK

SAINS

10
SASARAN UPSR 2018

MENGIKUT MATA PELAJARAN

MATA PELAJARAN BIL A BIL B BIL C PERATUS KESELURUHAN GPMP

Bahasa Melayu Kefahaman 100

Bahasa Melayu Penulisan 100

Bahasa Inggeris 1 100

Bahasa Inggeris 2 100

Matematik 100

Sains 100

MURID TARGET CEMERLANG 6A

11
JADUAL KELAS INTENSIF : SINAR PAGI

MATA HARI / MASA GURU YANG BERTANGGUNGJAWAB


PELAJARAN

Bahasa Melayu

Bahasa Inggeris (i)

Matematik (i)

Sains (i)

12
JADUAL KELAS TAMBAHAN

TAHUN 2018

NOTA :

 Guru-guru mata pelajaran boleh berbincang antara satu sama lain jika ada
pertukaran hari atau masa.
 Kelas dijalankan pada setiap hari Sabtu mengikut tarikh-tarikh yang ditetapkan.
 Waktu belajar adalah dari pukul _______________________________.
 Waktu rehat adalah pada pukul _________________________________.
 Murid-murid diwajibkan memakai pakaian sekolah.
 Jika ada sebarang masalah, sila berhubung dengan pihak sekolah.

13
JADUAL KELAS TAMBAHAN CUTI SEKOLAH

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL I

TARIKH / HARI/ MASA MATA PELAJARAN GURU BERTANGGUNGJAWAB

Bahasa Melayu

Bahasa Inggeris

Matematik

Sains

CUTI PERTENGAHAN TAHUN

TARIKH / HARI/ MASA MATA PELAJARAN GURU BERTANGGUNGJAWAB

Sains

Matematik

Bahasa Inggeris

Bahasa Melayu

NOTA :

 Guru-guru mata pelajaran boleh berbincang antara satu sama lain jika ada pertukaran hari atau
masa.
 Kelas dijalankan pada setiap hari Sabtu mengikut tarikh-tarikh yang ditetapkan.
 Waktu belajar adalah dari pukul 8.00 pagi – 12.00 tengah hari.
 Waktu rehat adalah pada pukul 10.00 – 10.30 pagi.
 Murid-murid diwajibkan memakai pakaian sekolah.
 Jika ada sebarang masalah, sila berhubung dengan pihak sekolah.

14