You are on page 1of 2

Peso húmedo total

Día de
residuos Descripción
recolección
recolectados
Lunes 715 Kg Se recolectan 2
25/02/2019 bolsas
correspondientes a
baños (25 kg),
residuos orgánicos e
inorgánicos (690 kg)
Martes 810 kg Se recolectan 2
26/02/2019 bolsas
correspondientes a
baños (33 kg),
residuos orgánicos e
inorgánicos (777 kg)
Miércoles 1.170 kg Se recolectan 2
27/02/2019 bolsas
correspondientes a
baños (19 kg),
residuos orgánicos e
inorgánicos (1.151
kg)
Jueves 785 kg Se recolectan 2
28/02/2019 bolsas
correspondientes a
baños (22 kg),
residuos orgánicos e
inorgánicos (763 kg)
Viernes 860 kg Se recolectan 2
01/03/2019 bolsas
correspondientes a
baños (25 kg),
residuos orgánicos e
inorgánicos (835 kg)
Sábado 920 kg Se recolectan 2
02/03/2019 bolsas
correspondientes a
baños (17 kg),
residuos orgánicos e
inorgánicos (903 kg)
Domingo 1.020 Se recolectan 2
03/03/2019 bolsas
correspondientes a
baños (22 kg),
residuos orgánicos e
inorgánicos (998 kg)