You are on page 1of 1

Unit 2 part 1

Unit 2 part 1 1 2
P C
3
T O I
4 5 6
N E X T T O S S N
7 8 9
A G C J P O S I T I V E
10
S N E I G H B O U R O M
11 12
Y T O N M U S I C A L
H O K E O
13 14 15 16 17
G O L F O W E B S I T E L T M A N
18 19
O N L I N E R F W I F E P
R D E O M A
20 21 22
U K T U E S D A Y N O T I C E B O A R D
23 24 25
F I L M P E W D S T
26 27 28
L A A N D I N N E R W T M
29 30
Y T F R I D A Y M E V E R Y W H E R E
E T M D A N
31 32 33 34
G Y M M D I F F E R E N T P C T
35
O N E B O O K H
36 37
M O R N I N G S P V E R B
38 39
S D L A I D - B A C K R
40 41 42
P L E A V E S I A O
43 44 45
O I Y A C T I V I T Y D R F
46 47 48
R I G H T R A E R U N N I N G
49
C H A T R L R I N E
50 51 52
E V E R Y T L U N C H I T
A I K S
53
T K H U C
54 55
T E A M P L A Y
R

Across Down
4 хажууд, зэрэгцээ, ойролцоо 1 захиа илгээх, пост бичих
8 эерэг 2 кино театр
10 хөрш, хөршийн 3 хамт
11 хөгжмийн 5 хялбархан,амархан
13 гольф 6 сургууль
16 вэбсайт 7 эрүүл мэндэд хортой хоол хүнс, түргэн хоол
17 хүн, эрэгтэй хүн 9 хааяа, заримдаа
18 онлайн 12 Тасалгаа
19 эхнэр, гэргий, авгай 14 хэлэлцүүлэг
20 Мягмар гараг 15 хуучин, хөгшин
22 мэдээллийн самбар 16 амралтын өдрүүд, Бямба, Ням гариг
23 кино 21 сэлэлт
26 оройн хоол 23 нисэх, ялаа
29 Баасан гараг 24 хоцрох
30 хаа сайгүй, хаа ч байсан 25 үдэшлэг
31 биеийн тамирийн заал 27 Лхагва гараг
33 ялгаатай, өөр 28 багш
35 ном 32 Даваа гараг
36 өглөө 34 эрдэнэ шишийн хөөс, попкорн
37 Үйл үг 38 спорт
39 амар амгалан 39 Амьдрах, шууд нэвтрүүлэг
40 орхих, үлдэх 40 литр
43 үйл ажиллагаа 41 эрт, өглөө эрт
46 зөв 42 эхлэх
47 спорт гүйлт 44 уух, уух юм
49 чат 45 дуусгах, гүйцээх
50 тус бүр 48 өглөө босох
52 өдрийн хоол 51 идэх
54 баг 52 таалагдах, дуртай байх
55 тоглох 53 машин