You are on page 1of 1

Unit 2 part 2

Unit 2 part 2 1

3 4

8 9

10 11 12

13 14

15 16 17

18 19 20

21 22 23

24

25 26 27

28

29 30

31 32

33

34 35

36 37 38

39 40 41

42 43

44 45 46

47 48

49 50

51 52 53

54

55 56

Across Down
2 хот 1 нисгэгч
5 урд, урд талын 3 хог хаягдал, хэрэггүй зүйлс
7 гэгээлэг, хөнгөн 4 хүйтэн, сэрүүн
9 Далайн эргийн хөлөг онгоцний зогсоол 5 загасчлах, загасчлал
11 хөтөч, хөтлөх, нэг бүрчлэн заах 6 гудамж
13 гайхалтай 8 трамвай
14 далайн эрэг 10 гайхалтай, сайхан
16 гадаа, гадна талд нь 12 бодох, эрэгцүүлэх
21 хөөрхөн 14 барилга, орон сууц
23 орой, дээд хэсэг 15 үзүүлэх, харуулах
25 тосгон, суурин газар 17 яг таг
26 усан онгоцны зогсоол 18 өдөр, үд дунд
27 хуудас, номын хуудас 19 уулс
28 завь 20 аялал
29 нөхцөл, бололцоо 22 эргэлддэг хаалга
30 эмэгтэй 24 удаанаар
33 агааржуулалттай 26 диваажин
37 дэлгүүр хэсэх, шоппинг 31 цаг, хугацаа
39 УГААХ 32 бэлдэх, бэлтгэх
41 ШАЛ, ДАВХАР 34 таалагдах, цагийг үр дүнтэй сайхан өнгрөөх
42 ШӨЛ 35 аялал захиалах, ном
44 хөдөөгийн байшин 36 ТВ-ИЙН ХӨТЛӨГЧ
47 ВИДЕО ТОГЛООМ 38 ХИЧЭЭХ, МЭРИЙХ
48 автобус 40 АМРАЛТ
49 ГОЛДУУ,ИХЭНХДЭЭ 43 КИНОНЫ ЗАР, ЗАР СУРТАЛЧИЛГАА
51 ИДЭВХИТЭЙ 44 цэвэрхэн, цэвэрлэх
52 хаалга, босго, хаалт 45 хууль, дүрэм
53 үзэгдэх, харагдах байдал 46 ХУДАЛДАЖ АВАХ
54 ТАЛХ 50 ДАВС
55 ДУУЧИН
56 хоол хийх, тогооч