You are on page 1of 1

Isang bagong gusali kasalukuyang itinatayo sa EMA EMITS College Philippines (EECP) para sa

paghahanda sa Grade 12 sa susunod na taon.

Ang 10 milyong pisong gusali ay mayroong sampung silid-aralan upang mapunan ang kakulangan
ng silid bunga ng pagdagsa ng Grade 11 enrollees ngayong taon.

Sa nasa talaan ngayon, 380 na mga Grade 11 ang mag-ge-Grade 12 sa susunod na taon at
inaasahang mayroong mga karagdagang mag-aaral ang ililipat mula sa ibang paaralan.

Si Gng.Imelda Cruz, isang magulang na tumatangkilik sa EECP, ay nakapagpaaral nang sampung


anak at kasalukuyang nagpapaaral ng mga apo sa nasabing paaralan.

Nag-o-offer ang paaralan ng iba’t-ibang tracks tulad ng STEM, ABM, HUMSS, at TVL Tracks gaya
ng Electronics, Food and Beverages, Practical Electricity at Front Office.

Ang Senior High School ay nasa ilalim ng pamamahala ni Dr. Junrey Petere.