You are on page 1of 3

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII AL REPUBLICII MOLDOVA

ORDIN
mun. Chişinău
„31” decembrie 2013 nr. 1594

Cu privire la implementarea în practica medicală


a Standardelor medicale de diagnostic şi tratament
În scopul promovării şi realizării obiectivelor Politicii naţionale de sănătate,
prevederilor Strategiei de dezvoltare a Sistemului de Sănătate în perioada 2008-
2017, în vederea asigurării unui standard de calitate a actului medical, implementării
noilor metode de diagnostic şi tratament, în temeiul prevederilor Regulamentului
privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, aprobat prin Hotărîrea
Guvernului nr.397 din 31 mai 2011,
ORDON:
1. Se aprobă Standardele medicale de diagnostic şi tratament (în continuare
SMDT):
1.1. Standardele medicale de diagnostic şi tratament profil chirurgical – adulţi
(anexa nr.1 la SMDT):
1.1.1. Cardiochirurgie
1.1.2. Chirurgie abdominală şi endocrină
1.1.3. Chirurgie colonorectală
1.1.4. Chirurgie hepatobiliară
1.1.5. Chirurgie vasculară
1.1.6. Chirurgie septică
1.1.7. Chirurgie toracală
1.1.8. Ginecologie
1.1.9. Hemodializă, dializă peritoneală, transplant renal
1.1.10. Neurochirurgie
1.1.11. Obstetrică
1.1.12. Oftalmologie
1.1.13. Oncologie
1.1.14. Otorinolaringologie
1.1.15. Stomatologie ortopedică
1.1.16. Traumatologie şi ortopedie
1.1.17. Tratament operator al leziunilor termice şi electrotraumelor
1.1.18. Urologie
1.1.19. Urgenţe medicale
1.2. Standardele medicale de diagnostic şi tratament profil chirurgical pediatric
(anexa nr. 2 la SMDT):
1.2.1. Anesteziologie pediatrică
1.2.2. Chirurgie nou-născuţi
1.2.3. Chirurgie toraco-abdominală pediatrică
1.2.4. Chirurgie urgenţă pediatrică
1.2.5. Chirurgie oro-maxilo-facială pediatrică
1.2.6. Chirurgie septică pediatrică
1.2.7. Neurochirurgie pediatrică
1.2.8. Oftalmologie pediatrică
1.2.9. Otorinolaringologie pediatrică
1.2.10. Reanimatologie pediatrică
1.2.11. Traumatologie şi ortopedie pediatrică
1.2.12. Urologie pediatrică
1.3. Standardele medicale de diagnostic şi tratament profil terapeutic – adulţi
(anexa nr. 3 la SMDT):
1.3.1. Alergologie
1.3.2. Cardiologie
1.3.3. Dermatovenerologie
1.3.4. Endocrinologie
1.3.5. Ftiziatrie
1.3.6. Gastroenterologie şi hepatologie
1.3.7. Hematologie
1.3.8. Maladii infecţioase
1.3.9. Maladii profesionale
1.3.10. Narcologie
1.3.11. Nefrologie
1.3.12. Neurologie
1.3.13. Pneumologie
1.3.14. Psihiatrie
1.3.15. Reumatologie
1.3.16. Stomatologie terapeutică
1.4. Standardele medicale de diagnostic şi tratament profil terapeutic – pediatric
(anexa nr. 4 la SMDT):
1.4.1. Alergologie pediatrică
1.4.2. Cardiologie pediatrică
1.4.3. Gastroenterologie pediatrică
1.4.4. Hematologie pediatrică
1.4.5. Maladii infecţioase la copii
1.4.6. Nefrologie pediatrică
1.4.7. Neonatologie
1.4.8. Neuropediatrie
1.4.9. Oncohematologie pediatrică
1.4.10. Pneumologie pediatrică
1.4.11. Psihiatrie pediatrică
1.4.12. Reumatologie pediatrică
1.4.13. Terapie intensivă şi reanimare pediatrică
1.4.14. Tratamentul recuperator în maladiile aparatului neurolocomotor

2. Conducătorii instituţiilor medico-sanitare vor organiza implementarea şi


monitorizarea eficienţei utilizării prevederilor Standardelor medicale de diagnostic şi
tratament, în cadrul asistenţei medicale acordate populaţiei.
3. Consiliul Naţional de Evaluare şi Acreditare în Sănătate va organiza evaluarea
respectării prevederilor Standardelor medicale de diagnostic şi tratament, în cadrul
evaluării şi acreditării instituţiilor medico-sanitare.
4. Compania Naţională de Asigurări în Medicină va organiza evaluarea respectării
prevederilor Standardelor medicale de diagnostic şi tratament în cadrul controalelor
efectuate în instituţiile medico-sanitare, contractate în sistemul asigurării obligatorii de
asistenţă medicală.
5. Agenţia Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale va organiza asigurarea pieţii
farmaceutice din Republica Moldova cu medicamentele necesare, incluse în
Standardele medicale de diagnostic şi tratament.
6. Direcţiile Ministerului Sănătăţii, Centrul Naţional de Management în Sănătate şi
Subdiviziunile de monitorizare, evaluare şi integrare a serviciilor de asistenţă medicală
din cadrul IMSP republicane vor organiza monitorizarea implementării Standardelor
medicale de diagnostic şi tratament, în activitatea instituţiilor medico-sanitare.
7. Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” şi Colegiile de
Medicină vor organiza implementarea Standardelor medicale de diagnostic şi
tratament, în activitatea didactică a catedrelor respective.
8. Centrul Naţional de Management în Sănătate va organiza plasarea Standardelor pe
pagina WEB a Ministerului Sănătăţii, la rubrica „Activitate”.
9. Se abrogă ordinul Ministerului Sănătăţii nr.883 din 30.12.2010 „Cu privire la
implementarea în practica medicală a Standardelor medicale de diagnostic şi tratament”.
10. Controlul executării prezentului ordin mi-l asum.

Viceministru Octavian GRAMA