C ldur

mare

Termometrul spune la umbr 33 de grade Celsius... Sub ar i a soarelui, se opre te o birje, în strada Pacien ei, la num rul 11 bis, c tre orele trei dup -amiaz'. Un domn se d jos din tr sur i cu pas mole it s-apropie de u a marchizei, unde pune degeteul pe butonul soneriei. Sun o dat ... nimic; de dou , de trei... iar nimic; se razim în buton cu degetul, pe care nu-l mai ridic ... În sfâr it, un fecior vine s deschid . În tot ce urmeaz , persoanele toate p streaz un calm imperturbabil, egal i plin de dignitate. Domnul: Domnu-i acas ? Feciorul: Da, dar mi-a poruncit s spui, dac l-o c uta cineva, c-a plecat la ar . D. : Dumneata spune-i c-am venit eu. F. : Nu pot, domnule. D. : De ce? F. : E încuiat odaia. D. : Bate-i s deschid . F. : Apoi, a luat cheia la dumnealui când a plecat. D. : Care va s zic , a plecat? F. : Nu, domnule, n-a plecat. D. : Amice, e ti... idiot! F. : Ba nu, domnule. D. : Zici c nu-i acas . F. : Ba-i acas . domnule. D. : Apoi, nu zise i c-a plecat? F. : Nu, domnule, n-a plecat. D. : Atunci e acas . F. : Ba nu, da n-a plecat la ar , a ie it a a. D. : Unde? F. : În ora ! D. : Unde?! F. : În Bucure ti. D. : Atunci s -i spui c-am venit eu. F. : Cum v cheama pe dv.? D. : Ce- i pas ? F. : Ca s -i spui. D. : Ce s -i spui? de unde tii ce s -i spui, daca nu i-am spus ce s -i spui? Stai, întâi s - i spun; nu te repezi... S -i spui când s-o-ntoarce c l-a c utat... F. : Cine? D. : Eu. F. : Numele dv.?... D. : Destul, atâta! m cunoa te dumnealui... suntem prieteni... F. : Bine, domnule. D. : Ai în eles? F. : Am în eles. D. : A!... Spune-i c s ne-ntâlnim negre it. F. : Unde? D. : tie dumnealui... Da s vie neap rat. F. : Când? D. : Când o putea. F. : Prea bine.

: Care d. F.. D.. Costic .. F. care le tie dumnealui.. i el nu aflase înc .D. : Numarul 11 bis. i dac vede pe amicul nostru. e propitar. este imposibil din mai multe puncte de vedere. D.. Feciorul d s -nchiz . F. i mai cum? F. tii ce? nu-i spune nimic. D.... dac n-a venit la vreme. Domnul pleac . Costic . e strada Pacien ii. Popescu. : Îl cheam d. : Care st pân. propitar. D. mai cum? D.... : Mitic ?. Trec eu mai bine desear s -i spui. : Bine. D. : Nu pot s tiu. : A!. A a s -i spui.. deoarece nu-i spusese nepotul cucoanei. : St pânu-t u. bine. i zice c acuma e prea târziu. fiinc poate nu ii minte exact persoanele. d. : Am în eles. D. c ci dac venea m car cu câteva zile înainte... Mitic . D.. D... F. : ...deoarece nu plecase înc m tu a persoanei care s-a dus pentru ca s dea arvun tutorelui minorilor. : Apoi vezi? F. Costic seara la mas ? F. domnule? D.... domnule.. . : Nu-l cheam Costic Popescu? F.. nu e asta. F... : Ba da. alt vorb !.. : Pe st pânu-meu nu-l cheama d.. : Nu.. : Fire te.... : Al t u. D. F.. D.. dar acuma. : iu. când trebuie neap rat s se -ntoarc avocatul. : Strada Pacien ii?. : . fiindc am vorbit cu persoana. F. D. Ce strad e aici? F. cu care era afacerea ca i terminat . : A!.. dac mai avea r bdare pân luni seara. : Nu se poate. : N-are-a face 13. : Strada Pacien ii.. : Nu... peste poate!.. cu regret. s -i spuie c nu s-a putut reu i cu afacerea tiut nimic. fiindc s-a dus cu o hot rnicie. imposibil! F. poate c s-ar fi putut. c e fatal. : tie dumnealui!... domnule. Ce strad e asta? F.. Popescu. : Ai în eles? F. ine minte! F.. : Ba-i asta. D... : Se poate s uit? D. Domnul se-ntoarce. D. : Ba.. : Care amic? D.. domnule. : Ba da. Costic ? D. : Nu.... D. : Atunci. : Nu e vorba de 11 bis. domnule. Eu te-ntreb de strad . : Ce s v z? D. : Cum. : A zis domnul c nu vrea s pun 13. La câte vine d.. : Îl cheam Costic ? F. : i mai cum? F... F. Nu uita! F.. : Ei! i dac -i propitar? F.

. s . jup neas .. birjar! Birja porne te.. Teribil e de ramolit !..... D. m iculi . : M rog. D. mo roc. : Foarte bine. : A!.i r coreasc picioarele. : Atunci. Birjarul trage bice. Un sergent de strad st pe o banc la poarta unei cu i mari. : Apoi. F.. : A a? D. Birjarul doarme pe capr . Întoarce. tii dumneata unde e strada Pacien ii? Baba: Asta e. ni te case galbene-n curte. : Eu caut din contr strada Sapien ii... D. d. : A a. D. : Ghe acolo. Domnul: M rog. S.. nu tii dumneata unde e strada Pacien ii? S. Domnul suie.. Domnul se ridic -n picioare.. S. D. birjar! .. D.....la d. : Care mustiriu? B. Mersi!. este mustiriu.. D. mo roc. : Chiar asta e. Costic Popescu.D.. Domnul: Haide. asta e. : . mo roc... Domnul opre te birja. Caii dorm la oi te. nu sunt eu? B. Domnul face semn s opreasc la o b c nioar în col .. : De unde l-ai luat? B. num rul 11 bis. pe mâna stâng .. unde pe prag mo ie la umbr un b iat cu or ul verde. birjar! Birja merge înc o bucat bun . : Ei. la ceafa birjarului. O bab trece. mai în sus.. Domnul pleac i merge la birje. cu marchiz . Mân -nainte. Domnul: Sergent! Sergentul: Ordona i! D. : Ascult -m .. D. da. mo roc. Domnul face semn. Domnul: Tân rule. 11 bis. : Ie! la domnu este... Înainte.. nu e aici. Caii se de teapt i pornesc. a !. tii dumneata unde e strada Pacien ii? B. birja opre te. Popescu. D.. r S-a desc l at de cizme. strada Sapien ii. D. F. : Imposibil. ce strad e asta? Baiatul: Strada Pacien ii. : Ei. : Da domnule. mo roc..... : Ala nu tii. : E ti un prost!... : Nu tii la mine. Atunci feciorul e un stupid!. birjar! Birjarul: Nu slobod.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful