You are on page 1of 4

Ngày 16

1. thuê công nhân (10 người) làm 13h ~ 18h) = 2.000.000 (làm thêm 1h)
- tiền nước :200.000
Tổng : 2.200.000
Ngày 17.
1. thuê xe nâng : nhà máy thuê hộ (2.500.00/ngày) + tăng ca (1.5h) + bốc thêm 3 xe đêm ở samsung display (3x 800.000)= 5.40
2. thuê xe nâng : bốc ở công LK4 : 2.000.000
3. thuê parttime : Tổng 27 người:
- đội 11 người : 1 ngày (9~18h) = (360.000 x 11) = 3.960.000
tăng ca 6 người : (18h ~21h30) = ( 45 x 2.5 x 112 x 6 người)=672.000
Tiền nước uống : 200.000
- Đội 16 người : 1 ngày 9h~ 18h (350.000 x 16 ) = 5.600.000
tăng ca 8 người (19h ~24h) =(45 x 5 x 8)= 1.800.000
tăng ca 8 người (19h ~23h) =(45 x 4 x 8)= 1.450.000
Tiền nước uống : 200.000
Tiền bồi dưỡng làm đêm : 1.500.000
4. Nhờ Anh Ngân mua bạt : 3 bì (250m/bì) =(500.000 x 3)= 1.500.000
5. ăn trưa với Sales leader : 150.000
6. Ăn sáng + Nước (ý + tuyên) 100.000
7. Di chuyển : 210.000
Tổng : 24.742.000
Ngày 18:
1.Di chuyển 190.000
2. Thuê Parttime 11 người:
- làm việc (5h~12h - cả bốc hàng cổng G1) =(45 x 11 x 7h) = 3.465.000
-Làm việc (17h 21h - phát quà ) =45 x 7 x 4h) =1.260.000
- Làm việc (17h ~1h (sáng hôm sau)) =(45 x 8 x 4 )= 1.440.000
- bồi dưỡng làm đêm :1.000.000
- tiền nước :350.000
Tổng : 7.515.000
Tổng kết :
Tổng chi phí :34.457.000
Anh Huynh đưa : 25.000.000
Vay anh Tùng :9.750.000
Vay Tuyên :300.000
Tổng Nhận :35.050.000
Tổng Kết :
Nhận (35.050.000) - Chi phí (34.457.000) = 593.000
msung display (3x 800.000)= 5.400.000
TT CHI PHÍ SAMSUNG 17-19 SỐ LƯỢNG GIÁ
1 XE ÔM DI CHUYỂN CÁC ĐIỂM 15 lần đi về 30 20
2 Taxi di chuyển đưa 3 ae đi 3 điểm sáng 18 1 100
3 taxi ăn đêm 17 1 50
4 ăn đêm 17 1 150
5 Đưa ý đêm 17 trả nhân công 1 2,100
6 Đưa ý sáng 18 1 3,000
7 Đưa ý 19 1 4,650
8 Taxi + in màu biên bản SEV làm lại 1 150
10 Thuê giày cho 2 nhân công đi vào SEV giao hàng 30set 1 50
11 Taxi đi rút tiền trả nhân công + về nhà nghỉ đêm 18 1 80
TOTAL CHI
TOTAL THU( ANH HUYNH CHUYỂN ) 1 10,000
+/-
AMT
600
100
50
150
2,100
3,000
4,650
150
50
80
10,930
10,000
(930)